iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 7. 2020
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
46662
zhlédnutí

Toulavá kamera

Čáslav — Hrad Kost — Expozice požární ochrany — Naučná stezka Radešovské skály — Dřevořezby z Ráje — Rajhradice

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:16 -Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:18 Po podivném druhém pololetí
  začaly už oficiálně
 • 00:00:21 našim školákům a studentům
  prázdniny.
 • 00:00:23 Před nedávnem jsem četl zprávu,
 • 00:00:25 že se podle jednoho průzkumu
  chystá strávit
 • 00:00:28 dovolenou v tuzemsku
  bezmála 80 procent lidí,
 • 00:00:30 pokud si dobře pamatuji.
 • 00:00:33 Docela mě ten údaj překvapil,
  nečekal bych tolik.
 • 00:00:35 Ale nevadí,
  o to víc se musíme snažit,
 • 00:00:37 aby vaše itineráře
  obsahovaly pestrou nabídku.
 • 00:00:41 Dneska začneme v Čáslavi,
 • 00:00:42 o jejíž historii
  i těžko zaměnitelné siluetě
 • 00:00:45 jsem před časem v Toulavce
  rozprávěl.
 • 00:00:49 Pořadové číslo dvě má Plakánek
 • 00:00:51 a jeho nespočet
  pískovcových věží,
 • 00:00:53 mimořádně to půvabné místo
  Českého ráje.
 • 00:00:56 Pak nás čeká Zbiroh
  a tamní hasičské muzeum
 • 00:00:59 v areálu někdejších kasáren.
 • 00:01:03 A hned potom
  stezka Radešovské skály,
 • 00:01:06 vedoucí kolem řeky Otavy
  mezi Annínem a Radešovem.
 • 00:01:10 Potom se vrátíme do Českého ráje,
  do Libunce,
 • 00:01:13 kde tvoří řezbářka Marta Novotná.
 • 00:01:17 A na konec sedneme na kolo
 • 00:01:19 a projedeme si
  naučnou stezku Rajhradskem.
 • 00:01:24 Čáslav je starobylé město,
 • 00:01:26 založené ve 13. století
  za vlády Přemysla Otakara II.
 • 00:01:30 Toto místo ale bylo osídleno
  pravěkými kulturami
 • 00:01:33 už v 6. a 5. tisíciletí
  před naším letopočtem,
 • 00:01:37 což dokládají bohaté
  archeologické nálezy.
 • 00:01:40 V 18. století byla Čáslav
  významným správním centrem,
 • 00:01:43 kde sídlil krajský úřad,
  pošta a vojenská posádka.
 • 00:01:47 V 19. století tu vyrostlo
  několik škol a také muzeum,
 • 00:01:51 které patří k nejstarším u nás.
 • 00:01:53 Dnes tu žije
  zhruba 10 tisíc obyvatel
 • 00:01:56 a centrum města je vyhlášeno
  městskou památkovou rezervací.
 • 00:02:02 -K chloubám Čáslavi
  patří středověké opevnění,
 • 00:02:05 které se z velké části zachovalo.
 • 00:02:07 Jeho součástí
  je taky Otakarova bašta,
 • 00:02:10 vévodící pěší zóně.
 • 00:02:12 Jde o ukázku městského obranného
  systému francouzského typu.
 • 00:02:15 K opevnění a baštám
  nad rybníkem přiléhá škola,
 • 00:02:18 která dnes
  patří místní diakonii.
 • 00:02:21 -Ta budova je z doby secese,
  rok 1910,
 • 00:02:25 tento ústav sloužil
  ke vzdělávání učitelů.
 • 00:02:29 Dokonce zde jako duchovní,
  jako farář,
 • 00:02:32 působil spisovatel Jan Karafiát,
  který napsal známé Broučky.
 • 00:02:36 Na tomto učitelském ústavu
  také působil Rudolf Forman,
 • 00:02:40 což byl otec
  světoznámého režiséra,
 • 00:02:43 čáslavského rodáka
  Miloše Formana.
 • 00:02:45 On právě
  během druhé světové války
 • 00:02:48 skončil v koncentračním táboře,
  zahynul
 • 00:02:51 a uvnitř této budovy
  má svoji pamětní desku.
 • 00:02:54 -Stačí pár kroků
  a můžeme vstoupit do jednoho
 • 00:02:57 z největších
  evangelických kostelů u nás,
 • 00:02:59 který loni oslavil 150 let
  od svého vybudování.
 • 00:03:02 -Byl tedy postaven v roce 1869,
  vidíme krásný interiér,
 • 00:03:08 krásné řezbářské práce
  a obrovské varhany.
 • 00:03:11 Má krásnou akustiku
  a je dominantou našeho města.
 • 00:03:17 -Zajímavou stavbou je taky
  vedlejší budova církve husitské,
 • 00:03:20 která připomíná pražskou
  Thomayerovu nemocnici.
 • 00:03:23 To proto, že oba objekty
  jsou dílem stejného architekta,
 • 00:03:27 funkcionalisty Bohumíra Kozáka,
  který v Čáslavi vyrůstal.
 • 00:03:32 Zapomenout nemůžeme
  ani na kulturní stánek,
 • 00:03:34 další chloubu místních obyvatel.
 • 00:03:36 Divadlo dostalo jméno
  podle zdejšího rodáka,
 • 00:03:39 významného skladatele
  a hudebníka Jana Dusíka.
 • 00:03:43 -V Čáslavi je jedno
  z nejstarších kamenných divadel
 • 00:03:46 v Čechách, je ještě starší
  než Národní divadlo v Praze.
 • 00:03:49 V roce 2012
  byla přistavěna nová scéna,
 • 00:03:52 která je architektonicky
  velmi zajímavá.
 • 00:03:56 -Kousek od divadla zanechal
  své stopy
 • 00:03:58 úplně jiný stavební styl.
 • 00:04:00 Židovská synagoga z roku 1899
 • 00:04:03 byla vybudována
  v maurském slohu.
 • 00:04:05 Naše putování zakončíme
  v kostele svatého Petra a Pavla.
 • 00:04:09 První chrám tady vyrostl
  v roce 1100.
 • 00:04:12 Tato románská stavba
  se nachází v levé části.
 • 00:04:15 Později vedle přibyl
  kostel Bolestné Panny Marie
 • 00:04:18 a počátkem 14. století
  vše zastřešil tento prostor,
 • 00:04:22 takže jsou tu vlastně
  tři svatostánky v jednom.
 • 00:04:24 Z konce 15. století
  pak pochází věž,
 • 00:04:27 jedna z nejvyšších u nás.
 • 00:04:29 Z jejího vrcholu
  se otevírá výhled na město.
 • 00:04:33 -To, jak vypadá ten kostel nyní,
  je zásluha Kamila Hilberta,
 • 00:04:38 který na počátku 20. století
  tady provedl velkou obnovu
 • 00:04:43 a měl záměr udělat to
  ve stylu pseudogotickém.
 • 00:04:52 -Kamil Hilbert se zabýval
  rekonstrukcemi církevních staveb
 • 00:04:55 a jeho nejvýraznějším dílem je
  dostavba svatovítské katedrály.
 • 00:04:59 Kostel uchovává milostnou sošku
  Panny Marie z 16. století,
 • 00:05:03 která se nazývá Čáslavská.
 • 00:05:05 Díky ní bylo město
  vyhlášeným poutním místem.
 • 00:05:09 -Přinesl jsem jednu vzácnost,
  o které jsem váhal,
 • 00:05:13 jestli ji vám mám ukázat,
  nebo ne,
 • 00:05:15 protože o tom nevědí
  ani mnozí věřící,
 • 00:05:18 co sem chodí do toho kostela,
  a to je ostatek svatého kříže.
 • 00:05:24 -Relikvie byla součástí
  oltáře v kapli v Kutné Hoře,
 • 00:05:27 který se sem převezl
  po jejím zrušení.
 • 00:05:30 Dvě třísky jsou ve tvaru kříže.
 • 00:05:32 Na druhé straně biskupská pečeť
  dokládá pravost dřeva z kříže,
 • 00:05:36 na němž zemřel Ježíš Kristus.
 • 00:05:38 Tento unikát tu neuvidíte,
 • 00:05:40 ale jinak je kostel
  v době mší přístupný.
 • 00:05:46 -V malebném Českém ráji
 • 00:05:48 se mezi pískovcovými skalami
  a dvěma rybníky nachází
 • 00:05:50 jeden z nejzachovalejších
  českých středověkých hradů.
 • 00:05:53 Kost.
 • 00:05:55 Řada zajímavostí se ale
  nachází i v jeho podhradí.
 • 00:05:58 Jednou z nich je údolí Plakánek,
 • 00:06:00 který se spoustou
  pískovcových věží,
 • 00:06:02 vysokých až 20 metrů,
 • 00:06:04 patří k nejpůvabnějším místům
  Českého ráje.
 • 00:06:07 Navzdory malé rozloze je domovem
 • 00:06:09 mnoha rostlinných
  a živočišných druhů.
 • 00:06:11 A právě z těchto důvodů
 • 00:06:13 bylo údolí v roce 1990
  vyhlášeno přírodní rezervací.
 • 00:06:17 -Do údolí Plakánek
 • 00:06:19 vás z podhradí dovede
  žlutá turistická značka.
 • 00:06:22 Ale než se vydáme na cestu,
 • 00:06:24 nahlédneme do skalního obydlí
  nazývaného Barušky.
 • 00:06:27 Je vzdálené asi 200 metrů
  od Kosti,
 • 00:06:29 nad Černým rybníkem.
 • 00:06:31 Své jméno dostalo
  od posledních obyvatelek,
 • 00:06:33 které tu žily téměř 20 let,
  do roku 1917.
 • 00:06:37 -Bydlely tady z toho důvodu,
  že se staly nemajetnými.
 • 00:06:40 Byly to vdovy, přišly tedy
  o zdroj přímo od svého manžela.
 • 00:06:43 Tento prostor
  jim nabízel levné bydlení.
 • 00:06:46 Tohle byla taková světnice,
  to znamená, prostor pro žití,
 • 00:06:49 zároveň kuchyně.
 • 00:06:51 Ta se nacházela tady,
  na tomhle ohništi.
 • 00:06:53 Nad ní je hnedka komín,
  kvůli odtahu kouře,
 • 00:06:56 aby se tady neudusily.
 • 00:06:58 A zadní prostory,
  ty už sloužily pro chov
 • 00:07:00 toho drobného
  zemědělského zvířectva.
 • 00:07:01 Mohly mít třeba jednu kozu.
 • 00:07:03 -Barušky několikrát navštívil
  spisovatel Karel Václav Rais.
 • 00:07:07 A inspirován jejich osudem
 • 00:07:09 pak v roce 1895
  napsal povídku V skále.
 • 00:07:13 Ale my už vyrazíme
  do údolí Plakánek,
 • 00:07:15 které vede podél říčky Klenice.
 • 00:07:17 -Po stranách údolí Plakánek
  nacházíme spousty studánek,
 • 00:07:21 jako třeba je tato.
 • 00:07:23 Tahle konkrétně
  se jmenuje Hraběcí studánka.
 • 00:07:25 No, samozřejmě ty kraje lemují
  hlavně ty skalní věže.
 • 00:07:28 Z pískovce.
 • 00:07:30 Na těch skalách
  je hodně krásné to,
 • 00:07:32 že netvoří jednolitý masiv,
  ale právě ty skalní věže,
 • 00:07:35 které jsou tvarovány erozí,
 • 00:07:37 víceméně tisíci lety práce
  přírody,
 • 00:07:39 tvoří nám právě různé tvary,
 • 00:07:41 které se ve fantazii
  můžou změnit
 • 00:07:43 i v různé postavy z historie,
  ze současnosti.
 • 00:07:45 Je to čistě na fantazii člověka.
 • 00:07:48 -Tohle poetické údolí
  bylo inspirací mnoha umělcům.
 • 00:07:51 Mezi ty významné,
 • 00:07:53 kteří tu strávili
  nemalou část svého života,
 • 00:07:56 patřili Karel Hynek Mácha,
  Fráňa Šrámek
 • 00:07:59 nebo přední český historik
  Josef Pekař.
 • 00:08:02 A místní umělci
  zase zanechali svá díla
 • 00:08:05 přímo na skalních stěnách.
 • 00:08:07 Během časů vznikla
  i spousta pověstí
 • 00:08:09 o původu názvu Plakánek.
 • 00:08:11 Jedna z nich vypráví
  o dceři hajného,
 • 00:08:13 která se zamilovala do úředníka
  z nedalekého hradu Kost.
 • 00:08:17 -Ten úředník hezké dívce
  lásku opětoval,
 • 00:08:20 ale jenom do určité chvíle,
 • 00:08:22 do té, než zjistil,
  že je těhotná.
 • 00:08:24 Dívka z nešťastné lásky
  dítě sice donosila,
 • 00:08:27 ale potom jej plačící,
  čerstvě narozené,
 • 00:08:29 zahrabala kdesi v údolí.
 • 00:08:32 A od té doby vždy o půlnoci
  se údolím právě nese pláč
 • 00:08:35 tohoto zahrabaného dítěte.
 • 00:08:37 No, a od toho se tomu
  začalo říkat Plakánek.
 • 00:08:40 -Nejkrásnější část údolí
  je dlouhá 2 kilometry
 • 00:08:43 a čekají vás v ní
  mimo jiné vědomostní hry.
 • 00:08:48 Například u lučního mokřadu
 • 00:08:50 si můžete vyzkoušet své znalosti
  o místní fauně a flóře.
 • 00:08:55 -Z hlediska přírody je tady
  samozřejmě cenná louka,
 • 00:08:59 kdy vlastně se tady vyskytují
  vzácné druhy
 • 00:09:02 jak rostlin, tak i živočichů.
 • 00:09:04 Jedná se například
  o prstenec májový,
 • 00:09:06 což je orchidea,
  či různé druhy ostřic.
 • 00:09:09 Tady vidíme zástupce
  říše obojživelníků.
 • 00:09:12 Je to jeden ze skokanů,
  je to příklad toho,
 • 00:09:14 jaký krásný živočich
  může žít v mokřadní lokalitě,
 • 00:09:17 kterých v minulých letech
  ubývalo.
 • 00:09:20 -Na konci naučné stezky
  se nachází rybník Obora.
 • 00:09:23 Je součástí systému,
 • 00:09:25 který kdysi tvořilo
  sedm vodních ploch.
 • 00:09:28 Do dnešní doby se dochovaly
  jen čtyři.
 • 00:09:31 Na hrázi Obory
  stála v 19. století pila.
 • 00:09:35 -Fungovala právě na vodní pohon,
  tedy na klasické kolesové kolo,
 • 00:09:39 které roztáčelo
  právě systém katru.
 • 00:09:41 Tato pila zde funguje
  až do začátku 20. století,
 • 00:09:46 kdy je smetena velkou vodou.
 • 00:09:48 -Dnes už vodní pilu
  připomínají jen zbytky náhonu.
 • 00:09:51 Přesto Obora patří
  mezi nejkrásnější rybníky
 • 00:09:54 celého Českého ráje.
 • 00:09:56 Na jeho hladině se odrážejí
  ze všech stran pískovcové skály.
 • 00:10:02 -V areálu bývalých
  vojenských kasáren ve Zbirohu
 • 00:10:04 má už 10 let domov unikátní
  expozice požární ochrany
 • 00:10:08 Hasičského záchranného sboru
  České republiky.
 • 00:10:11 Fandové sem do několika hal
 • 00:10:13 svezli historickou
  hasičskou techniku,
 • 00:10:15 kterou posbírali
  doslova po celé republice.
 • 00:10:18 Expozice ale zároveň připomíná,
 • 00:10:20 že dnešní hasiči
  už nebojují zdaleka jen s ohněm.
 • 00:10:24 Hodně jsme o jejich nasazení
  slyšeli v uplynulých týdnech
 • 00:10:27 během nouzového stavu.
 • 00:10:29 Následující reportáž bude proto
  i takovým malým poděkováním
 • 00:10:33 za všechno, co pro nás dělají.
 • 00:10:36 -První profesionální
  hasičský spolek u nás
 • 00:10:39 byl založen v roce 1853 v Praze.
 • 00:10:42 Hlavní odpovědnost
  za boj s požáry
 • 00:10:44 ležela až do druhé světové války
 • 00:10:46 na dobrovolných sborech měst
  a obcí.
 • 00:10:49 Od nich pochází
  i většina vystavených pokladů.
 • 00:10:54 -Expozice požární ochrany
  je patrně
 • 00:10:56 největším hasičským technickým
  muzeem nejenom v České republice,
 • 00:11:00 ale troufám si říct,
  že i v Evropě.
 • 00:11:03 -Nejstarším
  z vystavených exponátů
 • 00:11:06 je zřejmě tohle zařízení,
  jemuž se říkalo smyková stříkačka.
 • 00:11:10 -Dopravovalo se k požáru ručně.
 • 00:11:13 Dosah měla tato stříkačka
  kolem 15 až 20 metrů.
 • 00:11:17 My stojíme teď
  před nejstarší dochovanou
 • 00:11:21 koněspřežnou stříkačkou
  pocházející z roku 1746.
 • 00:11:26 -Když nebyli po ruce koně,
 • 00:11:28 tahali ji krávy, volci
  nebo dokonce samotní hasiči.
 • 00:11:31 -Od nejstarších
  zápřahových stříkaček,
 • 00:11:34 původně celodřevěných,
  přes kovové,
 • 00:11:37 se dostáváme
  až do přelomu 19. a 20. století,
 • 00:11:42 kdy se hasiči snažili usnadnit
  svou těžkou, namáhavou práci,
 • 00:11:46 kterou museli vykonávat
  při hašení a při pumpování vody
 • 00:11:50 z těchto stříkaček,
 • 00:11:52 a lidská síla se začala
  nahrazovat silou jinou.
 • 00:11:55 Zpočátku to byla pára,
 • 00:11:58 ale obsluhovat parní stříkačky
  nebylo jednoduché,
 • 00:12:01 musel se rozdělat oheň,
  vyrobit pára,
 • 00:12:04 pak teprve zasahovat.
 • 00:12:06 -Pokud ovšem stavení
  zatím nelehlo popelem.
 • 00:12:09 K ručnímu pumpování se
  přesto hasiči vrátit nechtěli,
 • 00:12:12 a tak páru
  brzy nahradily motory.
 • 00:12:15 Novou éru jejich práce
  odstartoval nástup automobilů.
 • 00:12:19 -Automobily začali hasiči
  používat ke své práci
 • 00:12:22 na začátku 20. století,
 • 00:12:25 zpočátku to byly přestavby
  zpravidla malých,
 • 00:12:28 lehkých nákladních automobilů.
 • 00:12:31 -Teprve v polovině
  minulého století
 • 00:12:33 se začaly vyrábět speciály.
 • 00:12:35 Tahle část haly je věnována těm,
 • 00:12:38 které vznikly na podvozcích
  od firmy Praga.
 • 00:12:41 Jsou mezi nimi skutečné unikáty.
 • 00:12:43 -Legendární hasičský automobil,
  zvaný Máňa,
 • 00:12:47 který určitě diváci znají
  z filmu
 • 00:12:50 Jak dostat tatínka
  do polepšovny.
 • 00:12:53 A unikátem je jedinečný žebřík,
  vyrobený na podvozku Praga N.
 • 00:12:59 Je to jediný exponát,
  dochovaný do současnosti.
 • 00:13:04 -Dnešní hasiči umí zasahovat
  i na vodě a ze vzduchu.
 • 00:13:08 Svědčí o tom tyhle stroje.
 • 00:13:11 -Je to prototyp čmeláka,
 • 00:13:13 na kterém se testovalo
  plošné hašení,
 • 00:13:15 a je to vrtulník Mi-2,
 • 00:13:18 který jako první létal
  pro integrovaný záchranný systém.
 • 00:13:23 -Další poklady si do Zbirohu
  přijeďte prohlédnout
 • 00:13:26 na vlastní oči.
 • 00:13:28 Společně si ještě odskočíme
  do nedalekých Biskoupek,
 • 00:13:31 kde místní hasiči
  postavili tuhle trojnožku.
 • 00:13:33 Slouží jim k výcviku
  i coby pozorovatelna,
 • 00:13:36 ostatním pak
  jako netradiční vyhlídka.
 • 00:13:40 -V loňském roce naše obec
  oslavovala
 • 00:13:43 660 let výročí vzniku, založení,
 • 00:13:45 takže k tomuto datu byla
  tato rozhledna zde zbudována.
 • 00:13:49 Kdo vystoupá po železném žebříku
  výšku 10 metrů,
 • 00:13:52 může se rozhlédnout
  po krásném panorama.
 • 00:13:55 Směrem na sever je vidět
  nádherně stolová hora Vladař.
 • 00:13:58 Při dobrém počasí
  můžeme vidět i Doupovské hory,
 • 00:14:02 za mými zády potom je
  Kralovicko, Lounsko, Žatecko.
 • 00:14:05 -A co by kamenem dohodil
 • 00:14:08 je to k přírodní památce
  Biskoupky,
 • 00:14:10 která chrání kamenitý svah
  pahorku zvaného Na Homolce.
 • 00:14:13 Ten je bohatým
  nalezištěm trilobitů.
 • 00:14:15 Výpravu za nimi
  si ale necháme na jindy.
 • 00:14:20 -Otava patří mezi ty řeky,
 • 00:14:22 které jsou ochuzeny
  o vlastní pramen,
 • 00:14:24 protože se rodí
  ze spojení dvou jiných řek,
 • 00:14:26 šumavských bystřin
  Vydry a Křemelné.
 • 00:14:29 Její nejčastější přívlastek
  je zlatonosná,
 • 00:14:32 ale paleta toho, co dokáže,
  je mnohem pestřejší.
 • 00:14:35 Plavilo se po ní dřevo,
  její sílu využívaly sklárny,
 • 00:14:39 chovaly se v ní perlorodky
  a dodnes se tu prohánějí pstruzi.
 • 00:14:43 My dnes navštívíme jeden
  z nejmalebnějších úseků Otavy
 • 00:14:46 mezi Annínem a Radešovem.
 • 00:14:48 Okolím řeky nás provede
  naučná stezka Radešovské skály.
 • 00:14:53 -Stezka začíná
  ve sklářské osadě Annín.
 • 00:14:56 Ta za své jméno vděčí manželce
  skláře Augustina Müllera Anně.
 • 00:15:01 V roce 1796 tu založili huť,
 • 00:15:03 která vyráběla křehkou krásu
  italskou technikou.
 • 00:15:07 Počátkem 19. století
  tu poprvé v Rakousko-Uhersku
 • 00:15:10 vytavili rubínové sklo
  s použitím zlata.
 • 00:15:13 A zdejší pece od roku 1934
  jako první v Československu
 • 00:15:18 využívaly elektrický proud.
 • 00:15:21 -Sklárna Annín se proslavila
  ve světě
 • 00:15:24 výrobou křišťálového,
  bohatě zdobeného skla.
 • 00:15:27 Pro zajímavost, dostalo se také
  do anglické královské rodiny
 • 00:15:31 nebo se zde vyráběly poháry
  pro tenisový grandslamův pohár.
 • 00:15:36 Na tyto tradice
  se snažíme navázat i nyní.
 • 00:15:41 -Další úsek naučné stezky
  nás vede na vrch Mouřenec,
 • 00:15:44 kolem románského kostela
  svatého Mořice.
 • 00:15:48 Stavba pochází z přelomu
  12. a 13. století
 • 00:15:51 a patří k nejstarším v kraji.
 • 00:15:56 Vzápětí nás pohltí hluboký les
 • 00:15:58 a můžeme vychutnávat
  šumění stromů,
 • 00:16:01 které se mísí se šploucháním
  vody v řece pod námi.
 • 00:16:04 Vyhlídky nabízejí romantickou
  podívanou na rozeklané skály.
 • 00:16:08 A když se přiblížíme k Otavě,
 • 00:16:10 najdeme i kamenné moře
  z doby ledové.
 • 00:16:14 -Tady se díváme
  do hluboké minulosti.
 • 00:16:16 Řeka Otava před miliony let
  tvarovala tyto skály.
 • 00:16:20 Následně potom po době ledové
  se nám tady vytvořily
 • 00:16:23 reliktní bory.
 • 00:16:26 Ty borovice tady začaly být
  už někdy před 13 tisíci lety
 • 00:16:29 a od té doby tady pořád jsou.
 • 00:16:31 -Stačilo ale málo
 • 00:16:33 a mohli jsme být
  o tyto pohledy ochuzeni.
 • 00:16:36 V padesátých letech minulého
  století se rozhodovalo o tom,
 • 00:16:40 že by v těchto místech
  na Otavě vyrostla přehrada.
 • 00:16:43 Hráz měla být 80 metrů vysoká
  a 400 dlouhá.
 • 00:16:47 Voda by zatopila několik obcí
 • 00:16:49 a dosahovala by
  až k Čeňkově pile.
 • 00:16:52 Dodnes tu najdeme
  průzkumné štoly.
 • 00:16:56 -Těch štol je tady
  po jedné straně deset,
 • 00:16:58 po druhé straně devět,
  zjišťovalo se,
 • 00:17:00 v jaké hloubce začne být
  stabilní skála,
 • 00:17:03 na kterou by se mohla navázat
  přehrada.
 • 00:17:06 -Stezka míří ze skal dál kolem
  romantické studánky k Radešovu.
 • 00:17:11 Od roku 1869
  tady fungovala papírna,
 • 00:17:14 která dodávala místním sirkárnám.
 • 00:17:17 V roce 1926 začala otavská voda
  pohánět zdejší elektrárnu.
 • 00:17:22 Ale už dávno předtím se
  po ní plavilo šumavské dříví.
 • 00:17:27 -Otava vlastně přinášela život
  do této obce.
 • 00:17:30 Bylo tady velké vaziště vorů.
 • 00:17:33 Podle zprávy z roku 1584
 • 00:17:36 se plavilo toto dřevo
  pomocí vorů do Prahy,
 • 00:17:41 ale dokonce do zahraničí,
  do Drážďan, do Hamburku.
 • 00:17:46 -Se zlatem je tohle místo
  spojeno hned dvakrát.
 • 00:17:49 Už ve středověku
  využívaly sílu Otavy mlýny,
 • 00:17:53 které zpracovávaly
  rudu z blízkých dolů.
 • 00:17:55 Zároveň se tu rýžovalo
  z otavských písků.
 • 00:17:59 -Je zajímavé, že v Radešově
  se zlato rýžovalo
 • 00:18:03 ještě v 19. století.
 • 00:18:05 Dokládá nám to
  unikátní fotografie z 90. let.
 • 00:18:09 Jsou na ní zachyceni
  nejenom rýžovníci,
 • 00:18:12 ale i zařízení,
  rýžovnické splavy.
 • 00:18:14 -Když budete mít štěstí,
 • 00:18:16 dodnes můžete
  mezi otavskými balvany najít
 • 00:18:19 pozůstatky mlecích kamenů
  ze zdejších zlatomlýnů.
 • 00:18:22 Při troše trpělivosti
  dokážete v říčním písku objevit
 • 00:18:25 i pár blyštivých zlatinek.
 • 00:18:28 Na zbohatnutí to však
  rozhodně stačit nebude.
 • 00:18:37 -Umělecké řezbářství,
 • 00:18:39 je-li hlavním pracovním
  nástrojem umělce motorová pila,
 • 00:18:42 bývá doménou mužů.
 • 00:18:44 Je to fyzicky velmi náročné.
 • 00:18:46 I v tomto případě ale platí,
  že výjimky potvrzují pravidlo.
 • 00:18:50 V následující reportáži
  se vypravíme
 • 00:18:52 za řezbářkou Martou Novotnou,
  která tvoří v Libunci,
 • 00:18:56 nádherném prostředí nedaleko
  Trosek a Prachovských skal.
 • 00:18:59 Inspirací jí je
  nejčastěji sama příroda,
 • 00:19:02 kromě zvířecích motivů
  ale ráda vyřezává
 • 00:19:05 i anděly nejrůznějších podob.
 • 00:19:07 Její dřevořezby
  také nedávno získaly označení
 • 00:19:10 Regionální produkt Českého ráje.
 • 00:19:15 -Už osm let uplynulo od chvíle,
 • 00:19:17 kdy se Marta Novotná
  rozhodla změnit svůj život,
 • 00:19:20 přestěhovat se do Českého ráje
  na farmu
 • 00:19:22 v areálu bývalého kravína
  a živit se uměním.
 • 00:19:25 Původně se vyučila
  pánskou krejčovou,
 • 00:19:27 pracovala v lázních
 • 00:19:29 nebo se starala o nemocné
  s roztroušenou sklerózou.
 • 00:19:32 Vždycky ji ale bavilo
  něco tvořit.
 • 00:19:35 -Jako malá jsem měla
  prostě takové touhy
 • 00:19:39 vytvářet věci a tvořit něco,
  vymýšlet něco, jak ze dřeva,
 • 00:19:43 tak z keramiky,
  z moduritu, a tak.
 • 00:19:46 Nakonec tedy to vyhrálo dřevo.
 • 00:19:49 -A tak začala docházet na hodiny
 • 00:19:51 k východočeskému řezbářskému
  mistrovi Jaroslavu Pluchovi.
 • 00:19:55 -Ten mě naučil držet nožíky,
  prostě dláta,
 • 00:19:58 jak s nimi pracovat,
  jak pracovat se dřevem,
 • 00:20:00 jak vybírat dřevo.
 • 00:20:02 Vždycky mně říkal, Marti,
  když to nejde z jedné strany,
 • 00:20:06 tak to prostě půjde
  z druhé strany.
 • 00:20:08 Takhle mně předřezával
  určité figurky
 • 00:20:10 a já jsem je pak
  vlastně opracovávala dál.
 • 00:20:13 -Tehdy se Marta učila vyřezávat
  malé andělíčky.
 • 00:20:16 Ti ji provázejí dodnes.
 • 00:20:18 -Pokračuji i ve větším provedení.
  Andělů není nikdy dost.
 • 00:20:24 Já si osobně myslím,
  že je prostě kolem sebe máme,
 • 00:20:28 každý má
  nějakého svého strážce,
 • 00:20:30 čím víc těch andělů máme,
  tak tím lépe pro nás.
 • 00:20:36 -Řezbářskou zahradu v Libunci
  však obývají i jiné postavy.
 • 00:20:40 Ale taky dravci, psi,
  lemur či želvy.
 • 00:20:42 Všechna zvířata
  tu ale nejsou ze dřeva.
 • 00:20:45 Láska k přírodě
  a k živým tvorům se odráží
 • 00:20:48 nejen v autorčině umění,
  nýbrž i v jejím životním stylu.
 • 00:20:51 S manželem se starají o krávy,
  koně,
 • 00:20:54 z útrob stavení
  se ozývá chrochtání.
 • 00:20:56 To doplňuje zvuk motorových pil.
  Tak vypadá Marty splněný sen.
 • 00:21:05 -Můžete tady mít koně,
  můžete tady tvořit,
 • 00:21:08 řezat motorovou pilou,
 • 00:21:10 což je velice důležité
  kvůli sousedům a tak,
 • 00:21:13 že vlastně málokde
  si to člověk může dovolit.
 • 00:21:17 A vůbec je tady
  prostě ta energie.
 • 00:21:19 Já říkám, je tady ráj na zemi.
 • 00:21:21 -I když Marta tvoří v ráji,
  práce je tu často náročná.
 • 00:21:25 Třeba v případě, kdy je nutno
  přesunout těžký dřevěný kmen.
 • 00:21:29 A zabrat dá i práce
  s některými pilami.
 • 00:21:32 Paní domu jich má sedm,
 • 00:21:34 lišta té největší
  měří 70 centimetrů.
 • 00:21:36 -Pokud člověk opravdu se už
  pak pouští do těch velkých soch,
 • 00:21:40 tak potřebujete
  i velkou, silnou pilu,
 • 00:21:43 abyste mohl ten kmen rozpůlit.
 • 00:21:45 Takže tato pila má, počítám,
  tak 9,5 kila asi.
 • 00:21:50 Takže takhle asi.
 • 00:21:52 -Když jsou základní tvary hotové,
 • 00:21:54 bere Marta do rukou
  stále menší a menší pily
 • 00:21:57 pro vytvoření jemnějších detailů,
  pak dojde i na dláta,
 • 00:22:01 se kterými začínala
  svoji řezbářskou kariéru.
 • 00:22:06 -Ta dlátka právě dají té soše
  vlastně takovou duši.
 • 00:22:11 Takovou tu propracovanost.
 • 00:22:13 -Nakonec je nutné dílo ošetřit,
  samozřejmě podle toho,
 • 00:22:16 zda bude dělat parádu doma
  či na zahradě.
 • 00:22:19 -Většinou natírám
  nejdříve proti plísním,
 • 00:22:23 proti zamodrání dřeva,
  proti broukům.
 • 00:22:25 A pak závěrečná lazura,
  já používám tenkovrstvé lazury.
 • 00:22:28 Sochy do interiérů,
 • 00:22:30 které vyřezávám převážně
  z lipového dřeva,
 • 00:22:35 tak ošetřuji světlicovým olejem.
 • 00:22:38 -Chcete-li nahlédnout do dílny
  a galerie Marty Novotné,
 • 00:22:41 můžete se zastavit
  po předchozí domluvě.
 • 00:22:43 A vůbec nejlépe uděláte,
 • 00:22:45 když se přijedete podívat
  11. července
 • 00:22:48 na pátý ročník
  Libuneckého dřevosochání,
 • 00:22:50 kde kromě hostitelky předvedou
  své umění i další čeští řezbáři.
 • 00:22:58 -Jak jsem předeslal v úvodu,
 • 00:23:00 teď máme před sebou
  výšlap na kole.
 • 00:23:08 Pokud jste někdy slyšeli písničku
  A té Rehradice
 • 00:23:11 a přemýšleli třeba o tom,
  kde leží, tak hnedle odpovíme.
 • 00:23:15 Rajhradice najdeme
  v sousedství Rajhradu u Brna.
 • 00:23:18 Už před lety zde vznikly
  skoro dvě desítky panelů
 • 00:23:21 přibližujících zajímavosti
  mikroregionu Rajhradsko.
 • 00:23:25 Projet či projít se dají
  po stejnojmenné naučné stezce.
 • 00:23:29 Tvoří ji dva okruhy s celkovou
  délkou přes 25 kilometrů,
 • 00:23:33 které vás zavedou
  na místa spjatá s historií,
 • 00:23:36 přírodou a životem
  na jižním okraji Brna.
 • 00:23:41 -Naše putování začneme
  u dominanty celého okolí,
 • 00:23:45 benediktinského kláštera
  v Rajhradě,
 • 00:23:47 který byl založen Břetislavem I.
  v roce 1045
 • 00:23:51 a je nejstarším na Moravě.
 • 00:23:53 Za svou nynější podobu vděčí
  Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi.
 • 00:23:57 Chrám se podle jeho plánů
  stavěl od roku 1721.
 • 00:24:01 Za druhé světové války
  pak dostal svou dnešní podobu.
 • 00:24:06 -Během války se klášter
  rozhodl opravit
 • 00:24:08 ty původní santiniovské báně,
  stavební dělníci je uvolnili,
 • 00:24:12 nějakým způsobem
  s nimi operovali,
 • 00:24:14 ale přišla vichřice a byly
  bohužel tou vichřicí shozeny.
 • 00:24:19 -Následné provizorní řešení
  vydrželo dodnes.
 • 00:24:23 Během posledního století
  se změnila i okolní krajina.
 • 00:24:27 Pokud se vydáte po stezce
  k severu,
 • 00:24:29 kolem zaniklé pily,
  do místní bažantnice, zjistíte,
 • 00:24:33 že ještě před 100 lety se táhl
  lužní porost až k Opatovicím.
 • 00:24:37 Za první republiky stromy
  padly za oběť stavebnímu rozvoji
 • 00:24:41 a z onoho pásu se dochovala
  65hektarová bažantnice,
 • 00:24:44 která slouží k výuce studentů
 • 00:24:47 Mendelovy zemědělské
  a lesnické univerzity.
 • 00:24:51 -Rajhradská bažantnice
 • 00:24:53 je prakticky jedním
  ze dvou malých lužních lesů,
 • 00:24:56 obhospodařovaných
  školním lesním podnikem.
 • 00:24:59 Zde bylo upuštěno
  od intenzivního chovu bažantů,
 • 00:25:01 snažíme se navrátit
  do této bažantnice
 • 00:25:04 divokou populaci
  bažanta obecného,
 • 00:25:06 podporou
  jeho přirozeného biotopu.
 • 00:25:10 -K téhle oblasti patřily
  kdysi i rozsáhlé mokřady.
 • 00:25:13 Ty byly většinou
  po narovnání toku Svratky
 • 00:25:16 v polovině 19. století vysušeny.
 • 00:25:18 Ale některé z nich se v nedávné
  době opět do krajiny vrátily.
 • 00:25:23 Na naučné stezce najdete
  třeba lokalitu V Kantorkách
 • 00:25:26 nebo Habřina.
 • 00:25:28 -Vybudovali jsme zhruba
  tři mokřady tady v Rajhradicích,
 • 00:25:31 teď aktuálně za sebou slyšíme
  právě nějaké druhy skokanů,
 • 00:25:35 kteří jsou velmi hlasití,
 • 00:25:37 nejhlasitější
  je samozřejmě rosnička,
 • 00:25:39 která je nejhlasitější v Evropě,
  vůbec celkově,
 • 00:25:41 nejhlasitější žába,
  ta se tady nachází taky.
 • 00:25:44 -Voda hrála v historii
  Rajhradska nemalou roli.
 • 00:25:47 Kvůli pravidelným povodním
  tu kdysi vznikly vyvýšeniny.
 • 00:25:50 Tam se při nich stahovala zvěř,
  ale taky pytláci.
 • 00:25:54 Jedno takové místo
  připomíná takzvaná Štátule.
 • 00:25:58 -V roce 1830 klášterní personál,
  lesní dělníci a hajný
 • 00:26:03 uvolňovali různé toky ramena
  od ledu,
 • 00:26:06 najednou z ničeho nic
  zaslechli výstřel.
 • 00:26:09 Zanedlouho toho pytláka
  dostihli,
 • 00:26:12 ale pytlák namířil
  na stojícího hajného
 • 00:26:16 a šíleným způsobem ho zastřelil.
 • 00:26:19 -Druhý den byl vrah dopaden
 • 00:26:22 a odsouzen k deseti letům
  na Špilberku.
 • 00:26:25 Štátuli nechali na památku
  Josefa Soukala zhotovit
 • 00:26:27 jeho tři synové.
 • 00:26:29 -Bohužel k této Štátuli
  nevede zatím žádná cestička,
 • 00:26:33 tak jsme se se štábem
  k ní těžko dostávali.
 • 00:26:36 -Lépe dosažitelné jsou nedaleké
  opatovické smírčí kameny.
 • 00:26:41 Kdysi tu stávaly tři a tvořily
  trojúhelník o straně 150 metrů.
 • 00:26:46 -Jedna z verzí té legendy tvrdí,
 • 00:26:49 že v době švédských válek
  údajně tři důstojníci
 • 00:26:53 se zakoukali do jedné
  místní opatovické dívky krásné.
 • 00:26:57 V podstatě došlo mezi nimi
  k nějakému souboji
 • 00:27:00 a všichni tři zahynuli.
 • 00:27:02 -Opatovická smyčka
  se tady stáčí zpět k Rajhradu,
 • 00:27:05 odkud se můžete vydat
  za některými
 • 00:27:07 z devatenácti zastavení.
 • 00:27:09 Nechybí mezi nimi bývalé
  popraviště nebo další klášter.
 • 00:27:12 V něm je pochován dokonce
  pražský arcibiskup Pavel Huyn,
 • 00:27:16 který v tomto úřadu působil
  v letech 1916 až 1919.
 • 00:27:19 Víc ale nebudeme prozrazovat,
 • 00:27:22 ta další místa si už
  musíte přijet objevit sami.
 • 00:27:27 -A teď už soutěž.
 • 00:27:29 Iveta se minule ptala na kostel,
  nazývaný hvězdou mezi hvězdami.
 • 00:27:33 Správně bylo za C,
 • 00:27:35 je to skvělá stavba
  ve Žďáru nad Sázavou.
 • 00:27:37 Vítězi moc blahopřeji.
 • 00:27:39 Já se dneska ptám
  na severočeskou zříceninu hradu,
 • 00:27:42 postaveného
  na dvou výrazných vrcholech
 • 00:27:44 patrně už ve druhé polovině
  13. století pány z Vartenberka.
 • 00:27:47 Prvně je zmiňován v roce 1337.
 • 00:27:50 Vyrostl na strategickém místě
 • 00:27:52 k ochraně důležité
  obchodní cesty do Lužice.
 • 00:27:55 V polovině 17. století byl
  vypálen Švédy a začal chátrat.
 • 00:27:59 Už víte? Může to být:
 • 00:28:05 Odpovědi nám posílejte esemeskou.
  Jistě už víte, jak na to.
 • 00:28:08 Potřebné informace
 • 00:28:10 najdete i na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:28:13 Čas máte do čtvrtka, 14 hodin.
 • 00:28:19 Pro tentokrát je to všechno,
 • 00:28:21 za týden se můžete mimo jiné
  těšit na Klokočské skály,
 • 00:28:24 které jsou skvělým dokladem
  mistrovství matky přírody.
 • 00:28:28 A nezapomeňte se podívat
  na naše webovky,
 • 00:28:30 www.toulavakamera.cz,
 • 00:28:32 to když budete hledat
  tipy na výlet.
 • 00:28:34 Pokud máte před sebou volné dny,
 • 00:28:36 tak ať jde všechno
  podle vašich představ,
 • 00:28:39 bez ohledu na to,
  zda budete doma nebo ve světě,
 • 00:28:42 mějte se co možná nejlépe,
  na shledanou, přátelé.
 • 00:28:48 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2020