iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 3. 2020
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
39365
zhlédnutí

Toulavá kamera

Kostel Panny Marie Sněžné — Pustevny — Jáchymov — Hrdějovická keramika — Černá Voda — Výstava Uprostřed koruny české

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Máme tu druhou neděli postní,
  takzvanou pražnou.
 • 00:00:23 Jméno dostala
  podle tradičního pokrmu,
 • 00:00:26 kterému naši předkové
  říkali pražmo.
 • 00:00:28 Byla to vlastně
  upražená obilná zrna.
 • 00:00:31 Často se z nich vařila polévka
  či kaše
 • 00:00:34 a někde dokonce pekly koláče
  s mákem nebo povidly.
 • 00:00:37 Díky téhle náplni
 • 00:00:39 si pak neděle vysloužila
  taky označení "černá".
 • 00:00:42 Já ale doufám, že pro nikoho
  z vás dnešek temný nebude.
 • 00:00:45 Navíc my se ho pokusíme
  ještě víc rozjasnit
 • 00:00:48 našimi společnými toulkami.
 • 00:00:50 A kam se podíváme tentokrát?
 • 00:00:52 Nejprve vám prozradím,
 • 00:00:54 co má pražský kostel
  Panny Marie Sněžné společného
 • 00:00:57 se snem jednoho z papežů.
 • 00:00:59 Poté vás v Beskydech
  zavedu ke skokanským můstkům,
 • 00:01:03 na nichž trénoval
  i olympijský vítěz Jiří Raška.
 • 00:01:06 Odtud se vypravíme do Jáchymova.
 • 00:01:08 V tamní unikátní knihovně
  si prohlédneme třeba mapu světa
 • 00:01:11 ze druhého století.
 • 00:01:13 Pak nám v Hrdějovicích
  na jihu Čech vysvětlí,
 • 00:01:16 čím je výjimečná
  místní vyhlášena keramika.
 • 00:01:19 Následně vás v Černé Vodě
  zavedu ke zřícenině hradu,
 • 00:01:22 na který si netroufli
  ani husiti.
 • 00:01:25 A na konec se na výstavě
  v Hradci Králové dozvíme,
 • 00:01:28 k čemu v éře gotiky
  sloužil takzvaný Eliščin pás.
 • 00:01:32 Už od 14. století
 • 00:01:35 stojí v těsné blízkosti
  Václavského náměstí kostel,
 • 00:01:38 který měl velikostí konkurovat
  katedrále svatého Víta.
 • 00:01:42 Jméno dostal podle římské
  baziliky Santa Maria Maggiore,
 • 00:01:46 což v překladu znamená
  Panna Marie Sněžná.
 • 00:01:49 Vychází to z legendy,
 • 00:01:51 podle které měl papež
  Liberius sen,
 • 00:01:53 že tam, kde 5. srpna nasněží,
  má vyrůst mariánský chrám.
 • 00:01:58 Údajně se tak stalo
  právě na pahorku,
 • 00:02:00 kde se onen svatostánek nachází.
 • 00:02:02 My vám teď prozradíme,
 • 00:02:04 kdo a proč nechal vybudovat
  jeho pražského jmenovce.
 • 00:02:09 -Karel IV. založil
  kostel Panny Marie Sněžné
 • 00:02:12 jako připomínku svého uvedení
  na český trůn.
 • 00:02:15 Při stavbě, která měla být
  původně trojlodní bazilikou,
 • 00:02:18 vznikl klášter řádu karmelitánů.
 • 00:02:20 -Založení bylo spojeno
  s korunovací
 • 00:02:23 Karla na českého krále
 • 00:02:26 a zároveň s korunovací
  jeho manželky Blanky z Valois
 • 00:02:29 na českou královnu.
 • 00:02:31 3. září 1347 Karel položil
  vlastnoručně základní kámen.
 • 00:02:35 -Po převzetí vlády
  panovníkovým synem Václavem IV.
 • 00:02:38 však bylo všechno jinak.
 • 00:02:41 Karmelitáni měli
  velkolepější představy.
 • 00:02:43 Usmysleli si, že jejich kostel
  bude největší v Praze.
 • 00:02:46 Na severní kapli z doby Karla IV.
 • 00:02:49 můžeme vidět
  náběhy kleneb původní stavby.
 • 00:02:52 Když ale řád rozhodl,
  že presbytář požene výš,
 • 00:02:55 přibyly tyto pilíře.
 • 00:02:57 Plány se však nedočkaly
  plné realizace.
 • 00:03:00 Svatostánek se totiž stal centrem
  radikálního pražského husitství.
 • 00:03:05 -Problémem karmelitánů,
  jako všech dalších žebravých řádů,
 • 00:03:10 bylo,
  že byli zaměřeni na kázání.
 • 00:03:12 Stali se prvním cílem
  husitských útoků.
 • 00:03:15 -Karmelitáni čelili
  prvnímu z útoků už v roce 1412.
 • 00:03:20 Později odešli do zahraničí
  a stavba chrámu byla zastavena.
 • 00:03:24 V roce 1419 v kostele působil
  husitský kazatel Jan Želivský.
 • 00:03:28 Na nádvoří je na dlažbě
  vyznačeno,
 • 00:03:31 jak měla zřejmě vypadat
  klenba hlavní lodi.
 • 00:03:33 U Jungmannova pomníku
 • 00:03:35 byly nalezeny zbytky
  západního průčelí.
 • 00:03:38 -V těch okolních budovách
  jsou zachovány
 • 00:03:41 stěny toho nedostavěného chrámu,
  včetně gotických oken s kružbami.
 • 00:03:47 Ty zbytky chrámu
  upravili později františkáni.
 • 00:03:51 Do jednoho křídla vestavěli
  krásnou rokokovou knihovnu.
 • 00:03:55 -Knihovnu založil ke konci
  17. století bratr Bernard Sannig.
 • 00:03:59 Není běžně přístupná,
 • 00:04:01 návštěvu si mohou domluvit
  pouze badatelé,
 • 00:04:04 kteří tu najdou
  asi jedenáct tisíc svazků.
 • 00:04:07 -Této knihovně se také
  někdy prý říkalo "malý Strahov".
 • 00:04:11 Sloužila studiu,
 • 00:04:13 protože tady vznikla taková
  malá františkánská univerzita.
 • 00:04:17 -Františkánům věnoval ruinu
  kostela a kláštera Rudolf II.
 • 00:04:20 A oni zřícenou gotickou klenbu
  nahradili renesanční konstrukcí.
 • 00:04:24 Její výška je víc než 33 metrů.
 • 00:04:27 Legendu o původu názvu
  svatostánku,
 • 00:04:29 tedy zasvěcení
  Panně Marii Sněžné,
 • 00:04:32 zachycuje obraz na oltáři.
 • 00:04:34 Je na něm procesí
  mířící k zasněženému pahorku.
 • 00:04:37 Františkáni sem přišli
  v roce 1604
 • 00:04:41 a jejich pozice
  nebyla jednoduchá.
 • 00:04:44 -Areál Panny Marie Sněžné
  se nacházel
 • 00:04:47 na takové důležité spojnici,
  vůbec v centru ruchu dění,
 • 00:04:52 a proto se tady během dějin
  odehrálo
 • 00:04:55 několik pohnutých událostí,
  ba masakrů.
 • 00:04:58 Ten asi největší
  15. února roku 1611,
 • 00:05:02 za vpádu Pasovských.
 • 00:05:05 -Čtrnáct bratrů bylo
  v ten den brutálně zabito.
 • 00:05:08 Tuto tragédii připomíná
  moderní obraz v chrámu,
 • 00:05:12 ale taky truhla
  s ostatky mučedníků,
 • 00:05:14 kteří byli v roce 2012
  blahořečeni.
 • 00:05:17 Pohroma přišla i ve 20. století.
 • 00:05:20 V jeho polovině zabrala klášter
  Státní bezpečnost
 • 00:05:22 a řeholníky odvezla.
 • 00:05:25 Objekt ale dál sloužil
  jako kostel.
 • 00:05:27 Františkáni se sem vrátili
  v roce 1991.
 • 00:05:29 Žije jich tu šestnáct.
 • 00:05:32 Chodby ambitu
  jsou dnes využívány k výstavám.
 • 00:05:38 -K nejoblíbenějším místům Beskyd
  patří Pustevny.
 • 00:05:41 První útulny pro turisty
  tam vyrostly
 • 00:05:44 už na konci 19. století.
 • 00:05:46 Těmi nejznámějšími se staly
  téměř pohádkové stavby
 • 00:05:49 Dušana Jurkoviče,
  Maměnka a Libušín,
 • 00:05:52 které se dochovaly dodnes.
 • 00:05:55 Druhá jmenovaná, bohužel,
  v roce 2014 vyhořela
 • 00:05:58 a právě prochází
  náročnou rekonstrukcí.
 • 00:06:01 My se k ní vydáme v bílé stopě.
 • 00:06:09 V okolí oblíbené lokality najdete
  74 kilometrů upravovaných tras,
 • 00:06:15 které kopíruje
  hned několik naučných stezek.
 • 00:06:18 Na nich se pak dozvíte
  i spoustu zajímavostí
 • 00:06:20 o místní historii a přírodě.
 • 00:06:25 -Beskydské sedlo
  v nadmořské výšce 1018 metrů
 • 00:06:28 bylo pojmenováno
  po poustevnících,
 • 00:06:30 kteří tu žili
  až do poloviny 19. století.
 • 00:06:34 Nahoru se nejjednodušeji
  dostanete lanovkou z Trojanovic.
 • 00:06:37 Ta vozí turisty už od roku 1940
 • 00:06:40 a byla vůbec první sedačkovou
  v Evropě.
 • 00:06:43 Postavena byla navíc
  v rekordním čase.
 • 00:06:49 -Výběr staveniště
  proběhl 28. prosince,
 • 00:06:54 pak bylo vydáno stavební povolení
  a toho 3. března už se jelo.
 • 00:06:59 Sloupy byly dřevěné,
  ukotvené do země.
 • 00:07:03 -Od té doby byla lanovka
  už dvakrát modernizována.
 • 00:07:07 Rekonstrukcí prošla
  před třemi lety
 • 00:07:10 i její horní stanice.
 • 00:07:12 Ta je ideálním místem
  pro zahájení i ukončení výletu.
 • 00:07:15 Odtud můžete vyrazit
  přímo do stopy.
 • 00:07:19 K zahřátí svalů se dát využít
  třeba stadion
 • 00:07:21 pro závodní běžkování.
 • 00:07:23 -Běžecký areál Pustevny
  se nachází nad lanovkou,
 • 00:07:27 je určen k tréninku dětí
  a široké veřejnosti.
 • 00:07:31 Nabízí tratě
  od pěti do jednoho kilometru,
 • 00:07:36 jsou to tratě
  s poměrně těžkou obtížností,
 • 00:07:40 takže není to žádná rovina,
  je to opravdu určené na trénink.
 • 00:07:44 -Poté, co dokroužíte
  na cvičných stopách,
 • 00:07:47 můžete z Pusteven vyběhnout
  po sedmi značených trasách
 • 00:07:50 hned do třech světových stran.
 • 00:07:52 -Jedna ta strana
  je směrem na Radhošť,
 • 00:07:55 respektive na chatu Mír,
  tam chodí hlavně chodci,
 • 00:08:00 i když se tam udržuje
  ta běžecká trasa,
 • 00:08:04 ovšem ti chodci
  ji zpravidla rozšlapou.
 • 00:08:07 Druhá strana je okolo Noříčí
  přes Zmrzlý vrch
 • 00:08:10 a třetí trasa
  je směrem na Martiňák.
 • 00:08:13 -Právě tuto cestu můžete využít,
 • 00:08:16 pokud dáte přednost menší
  frekvenci turistů ve stopě.
 • 00:08:19 Sotva se párkrát
  odpíchnete hůlkami,
 • 00:08:21 narazíte na první zajímavost,
  zbytky skokanských můstků.
 • 00:08:25 -V roce 1928 byl postaven
  první skokanský můstek
 • 00:08:30 s dřevěnou nájezdovou věží.
 • 00:08:36 Kdo na starém můstku
  ještě tak skákal,
 • 00:08:38 byl to Skrbek, Jirka Rašků
  tady tvrdě trénoval.
 • 00:08:43 -Ze slavného sportoviště se
  dochovaly jen betonové základy.
 • 00:08:47 Od nich dojdete
  zhruba po osmi kilometrech
 • 00:08:49 k horskému hotelu Martiňák.
 • 00:08:51 Zhruba v polovině trasy
 • 00:08:53 se běžecká stopa napojuje
  na naučnou stezku,
 • 00:08:56 která odhaluje tajemství
  okolní přírody,
 • 00:08:58 ale třeba i skrýše partyzánů.
 • 00:09:00 -Historie Martiňáku
  coby hostince
 • 00:09:03 se začala odvíjet
  už v druhé půlce 19. století.
 • 00:09:07 Za období druhé světové války
  byl významným centrem
 • 00:09:10 odbojářské činnosti,
 • 00:09:12 probíhaly zde schůzky spojek
  s místními odbojáři,
 • 00:09:16 migrovala zde skupina
  Jána Ušiaka,
 • 00:09:18 známá skupina
  Jana Žižky z Trocnova.
 • 00:09:21 Proběhlo zde i několik, řekněme,
  šarvátek.
 • 00:09:25 -Při návštěvě Pusteven
  rozhodně nemůžete vynechat
 • 00:09:28 1,5 kilometru dlouhou procházku
  k ikoně zdejšího kraje,
 • 00:09:32 soše Radegasta,
  slovanského boha slunce.
 • 00:09:35 Cestu k němu a dál na Radhošť
  kopíruje naučná stezka.
 • 00:09:39 Na devíti zastaveních vypráví
  třeba o historii turistiky
 • 00:09:42 v oblasti.
 • 00:09:44 Kdo nemá běžky,
  může se na ni vydat po svých.
 • 00:09:47 Bonusem je pak sjezd na saních
  a bobech.
 • 00:09:54 -Když roku 1871 otevřel ředitel
  chebského archivu Karl Siegl
 • 00:09:59 dveře na půdu
  jáchymovské radnice,
 • 00:10:02 byl v šoku z toho,
  jaký poklad našel.
 • 00:10:04 Pod hromadami suti
 • 00:10:06 totiž vykukovaly hřbety
  tlustých svazků.
 • 00:10:08 Bylo jich na 200 a většinou
  pocházely ze středověku.
 • 00:10:12 Jejich objevitel
  sice hned inicioval
 • 00:10:15 restaurování vzácného nálezu,
  ale i tak trvalo přes sto roků,
 • 00:10:18 než se všechny tituly
  ze šlikovské knihovny
 • 00:10:21 do Jáchymova vrátily.
 • 00:10:23 Sbírka je od letošního ledna
  přístupná veřejnosti.
 • 00:10:26 Podobnou byste našli
  pouze v Holandsku
 • 00:10:29 nebo ve Velké Británii.
 • 00:10:32 -Jáchymov je kolébkou
  světového měnového systému,
 • 00:10:35 ale i moderního hornictví.
 • 00:10:38 Vzdělanost tady šla
  ruku v ruce s bohatstvím
 • 00:10:41 a taky ochotou zdejších lidí
  investovat do velmi drahých knih.
 • 00:10:45 Právě jejich dary tvořily
  velkou část
 • 00:10:47 školní latinské knihovny.
 • 00:10:52 -Nacházíme se v prostorách
  jáchymovské radnice
 • 00:10:55 z počátku 16. století,
  kdy také vznikala naše knihovna.
 • 00:10:59 Když se okolo roku 1500
  našlo v Jáchymově stříbro,
 • 00:11:02 Jáchymov se stal
  druhým největším městem
 • 00:11:05 Českého království.
 • 00:11:07 Lidé potřebovali školu,
  potřebovali vzdělání.
 • 00:11:10 Knihovna tenkrát
  byla velmi populární
 • 00:11:12 a byla otevřená všem občanům,
  nejen žákům školy,
 • 00:11:15 ale i úředníkům, duchovním,
  právníkům a dalším.
 • 00:11:19 -Pohromou ale byla rekatolizace.
 • 00:11:22 Už v roce 1520 knihovnu zavřeli
 • 00:11:24 a svazky pak zmizely na dlouhých
  250 let na půdu radnice.
 • 00:11:29 Záchrana naštěstí přišla
  téměř za pět minut dvanáct.
 • 00:11:32 Pouhé dva roky po odvozu
  znovunalezených knih
 • 00:11:35 totiž budova vyhořela.
 • 00:11:37 Mezi vzácnými díly najdete
  i Kosmografii
 • 00:11:40 od Klaudia Ptolemaia,
 • 00:11:42 jejíž originál vznikl
  ve 2. století našeho letopočtu.
 • 00:11:46 -V naší knihovně máme prvotisk
  z roku 1486.
 • 00:11:52 Ta kniha je úžasná tím,
 • 00:11:54 že Ptolemaios již ve 2. století
  dokázal zakreslit
 • 00:11:57 velice přesně
  naprostou většinu světa.
 • 00:12:00 Samozřejmě zde ještě bez Ameriky.
 • 00:12:03 Ale jeho kartografické metody
  nebo mnohé z nich
 • 00:12:06 se používají až dodnes.
 • 00:12:08 Na této mapě je zaznamenáno
 • 00:12:11 pravděpodobně
  první použití slova Sudety.
 • 00:12:15 Odpovídá přibližně
  zde zakreslené Šumavě.
 • 00:12:19 -Pozoruhodný i v evropském
  měřítku je soubor 70 knih
 • 00:12:23 zvaných Libri catenati.
 • 00:12:25 Řetězy sloužily
  jako jejich ochrana,
 • 00:12:28 to aby na nich žáci nesvačili
  nebo je neodnášeli.
 • 00:12:32 -Tady můžeme vidět
  například dekret Gratiani,
 • 00:12:35 což je kniha,
 • 00:12:37 která poprvé sjednotila
  výklad církevního práva.
 • 00:12:41 Tady máme vystavené vazby.
 • 00:12:43 Protože nebyly ukládány do polic,
  jak to známe teď, ale pokládány,
 • 00:12:47 tak aby se ten slepotisk
  neponičil,
 • 00:12:50 byly chráněny nárožnicemi,
  puklicemi a veškerým kováním.
 • 00:12:55 K našim největším pokladům
  patří Starý zákon z 13. století.
 • 00:13:00 Je to hebrejský rukopis,
  psaný na pergamenu.
 • 00:13:04 Dalším pergamenovým rukopisem
  je tento dvoudílný zpěvník
 • 00:13:07 od Nikolause Hermana,
 • 00:13:09 který v začátku 16. století
  v Jáchymově žil a tvořil,
 • 00:13:13 jehož skladby se, mnohé,
  v kostelech jak katolických,
 • 00:13:17 tak evangelických zpívají dodnes.
 • 00:13:20 -Kromě děl klasických autorů
 • 00:13:22 knihovna obsahuje
  i tvorbu místních osobností,
 • 00:13:25 jako třeba rektora zdejší školy
  a kněze Johanna Mathesia
 • 00:13:29 nebo učence, lékaře a otce
  mineralogie Georgia Agricoly.
 • 00:13:33 Zapsána jsou tu ale i jména lidí,
 • 00:13:35 kteří všechny poklady
  tenkrát věnovali.
 • 00:13:37 Dnes tu můžete vidět
  i názorné ukázky toho,
 • 00:13:40 jak se složitě vyráběly.
 • 00:13:44 -Tyto oživlé ilustrace
  nám ukazují
 • 00:13:46 právě výrobu ručního papíru.
 • 00:13:48 -Knihovna obsahuje rukopisy,
  prvotisky i svazky ze 17. století.
 • 00:13:52 A věřte, že octnout se mezi nimi
 • 00:13:54 a na chvíli zapomenout
  na spěch a mobily v ruce,
 • 00:13:58 není vůbec špatné.
 • 00:14:04 -K chloubám malebné obce
  Hrdějovice na jihu Čech
 • 00:14:07 patří především kaple
  Panny Marie Lurdské,
 • 00:14:09 se studánkou
  s údajně léčivou vodou.
 • 00:14:13 Mnohem víc ji ovšem proslavila
  tamní keramika.
 • 00:14:16 Tu zdobí pro ni typický
  modrý květinový vzor,
 • 00:14:19 díky kterému vypadá
  jako ze starých časů.
 • 00:14:22 I proto si zahrála
  v mnoha pohádkách
 • 00:14:25 a prý se dokonce dostala
  až do Buckinghamského paláce.
 • 00:14:29 Jenže v minulosti to
  s její výrobou vypadalo
 • 00:14:31 hned několikrát bledě,
 • 00:14:34 naštěstí se dílna nakonec
  vždy dočkala záchrany.
 • 00:14:36 Tak jdeme nahlédnout do provozu.
 • 00:14:40 -V Hrdějovicích u Českých
  Budějovic má výroba keramiky,
 • 00:14:44 především ohnivzdorného nádobí,
  tradici víc než stoletou.
 • 00:14:48 -Už v roce 1899, 1900
 • 00:14:50 se tady údajně
  ta keramika tvořila,
 • 00:14:54 v nějakém malém množství,
 • 00:14:56 ale ty začátky vlastně
  přímo té keramičky jako takové,
 • 00:15:00 kterou založila
  tady rodina Štěpánků,
 • 00:15:03 tak se traduje od roku 1901.
 • 00:15:05 Jezdili s tím vlastně po trhách,
 • 00:15:07 babičky a maminky a všichni
  s tím vařili
 • 00:15:10 na těch starých
  plátových kamnech.
 • 00:15:12 -Rodinná firma
  byla zrušena po únoru 1948,
 • 00:15:15 její tehdejší majitel
  se stal řadovým zaměstnancem.
 • 00:15:18 Vzniklo výrobní družstvo,
 • 00:15:21 kde se naštěstí výtvarníkům
  Příhodovi, Škodovi a Páralovi
 • 00:15:24 podařilo na tradici navázat.
 • 00:15:27 A trefili se do gusta chalupářů.
 • 00:15:29 Oblibě jejich tvorby pomohla
  i typická modrá květina,
 • 00:15:32 prý čekanka.
 • 00:15:34 -Myslím si,
  že to bylo koncem těch 60. let.
 • 00:15:40 Vymyslela to paní Flíčková,
  jmenovala se Boženka Flíčková.
 • 00:15:46 Velmi šaramantní paní to byla.
 • 00:15:50 Od té doby
  to vydrželo až do dneška.
 • 00:15:53 -Ale přišla privatizace
 • 00:15:56 a vypadalo to,
  že hrdějovická legenda skončí.
 • 00:15:59 Místní patrioti
  to ale nedopustili,
 • 00:16:01 obec keramičku koupila
  a pronajala Zdenku Malenovi.
 • 00:16:05 A selské nádobí už je zpátky
  na stolech nebo v troubách.
 • 00:16:08 I tam se dá použít.
 • 00:16:10 -Je to dané především výpalem
  na vysokou teplotu 1230 stupňů.
 • 00:16:14 Je to kameninová hlína,
 • 00:16:16 kterou si mícháme sami
  zhruba devět hodin.
 • 00:16:19 Jsou tam jíly, kaolíny, písky,
 • 00:16:23 je tam přírodní kopanina
  z Borovan.
 • 00:16:26 A ostatní si necháme pro sebe.
 • 00:16:29 Oretušuje se to, uschne,
 • 00:16:31 pak se až na to může malovat
  a nanášet glazura,
 • 00:16:34 protože když tam zůstane
  větší množství vlhkosti,
 • 00:16:37 dá se to do pece,
 • 00:16:39 tak vlastně
  všechny ty výrobky popraskají.
 • 00:16:41 -Modrobílou krásu byste
  našli taky za hranicemi.
 • 00:16:44 Do světa ji prý berou i studenti.
 • 00:16:47 V domácnostech si často
  doplňují sady po babičkách.
 • 00:16:50 -Máme tady zákazníky,
  kteří mají kolem třech tisíc věcí,
 • 00:16:53 byli tady i lidi,
  že si myslí, že jsou to obtisky,
 • 00:16:56 ale je to opravdu
  všechno ručně malované.
 • 00:16:58 -Navázat na um starých mistrů
  točířů a malířek není snadné.
 • 00:17:02 -Pro mne to znamená,
 • 00:17:05 že vlastně se můžu podílet
  na tom,
 • 00:17:07 že udržím nějakou tradici,
  a ještě jako takovouto věc,
 • 00:17:12 tradiční, po těch desetiletích,
  kdy to tady vlastně fungovalo,
 • 00:17:16 funguje dodnes, není to lehké,
 • 00:17:19 takže každý den myslím na to,
  že klobouk dolů před tím,
 • 00:17:23 co oni všechno určitě
  už automaticky každým tahem
 • 00:17:27 dokázali vykreslit.
 • 00:17:29 -Momentálně tu chystají sady,
 • 00:17:31 které si přijeli navrhnout
  francouzští designéři.
 • 00:17:34 I je nadchlo,
  co zdejší mistři umí.
 • 00:17:36 -Hustota u kytiček
  je úplně jiná než u lístečků,
 • 00:17:39 potom je to vlastně znát
  po výpalu,
 • 00:17:41 protože pak když je jiná hustota,
 • 00:17:44 tak po výpalu
  je to všechno slité.
 • 00:17:47 A to trvá strašně dlouho,
  než na to přijdete,
 • 00:17:50 hodiny, hodiny praxe,
  a pak když na to přijdete,
 • 00:17:54 tak je to velká výhra
  a je to jako pěkné na oko.
 • 00:17:59 -To dobře vědí i výletníci,
 • 00:18:01 kteří do Hrdějovic
  míří při toulkách
 • 00:18:04 kolem Českých Budějovic
  a Hluboké.
 • 00:18:09 -Černá Voda na Jesenicku
  leží v údolí
 • 00:18:12 mezi Žulovskou pahorkatinou
  a Sokolím hřbetem,
 • 00:18:15 který je součástí
  Rychlebských hor.
 • 00:18:17 Její nejstarší historie
  je spjata s hradem Kaltenštejn.
 • 00:18:21 Vybudován byl ve 13. století
 • 00:18:23 a býval centrem rozsáhlého
  panství vratislavských biskupů.
 • 00:18:28 O tom,
  že celý kraj patříval církvi,
 • 00:18:31 napovídá i přezdívka
  místní pevnosti.
 • 00:18:33 Říká se jí Biskupská kupa
  nebo taky čepice,
 • 00:18:37 protože zdálky
  opravdu připomíná mitru.
 • 00:18:40 Není ale
  zdaleka jedinou památkou,
 • 00:18:42 kvůli které stojí za to
  se do vesničky vypravit.
 • 00:18:46 -Věž hradu na temeni kopce,
 • 00:18:49 vzdáleného sotva
  2 kilometry od Černé Vody,
 • 00:18:51 je ponořena do korun buků.
 • 00:18:53 Kdysi ovšem vévodila
  nejen holé výšině,
 • 00:18:55 ale i širokému okolí.
 • 00:18:58 Díky ní je památka
  místní pozoruhodností
 • 00:19:00 až do dnešních dnů.
 • 00:19:02 -Byl to v podstatě
  jednoduchý hrad, i když mohutný.
 • 00:19:05 Věž měla v poloměru 6 metrů,
  nahoře se zužovala,
 • 00:19:09 kde byly dvě okrouhlé místnosti.
 • 00:19:11 K ní, k této věži,
  byl postaven palác,
 • 00:19:14 pravděpodobně
  o čtyřech místnostech.
 • 00:19:16 K celému hradu patřil pivovar,
  stáje
 • 00:19:18 a nějaké to hospodářství.
 • 00:19:21 -Když zdejším krajem
  během husitských válek
 • 00:19:24 táhli kališníci,
  nezůstal v okolí kámen na kameni.
 • 00:19:27 Tenhle hrad jejich plenění
  odolal,
 • 00:19:30 vojsko se prý dokonce
  o jeho dobytí ani nepokusilo.
 • 00:19:33 Pevnost tím získala
  na velkém věhlasu.
 • 00:19:36 Avšak ani sláva památku
  neochránila
 • 00:19:39 před postupným pustnutím.
 • 00:19:41 Počátkem 16. století
  v řídce obydleném kraji
 • 00:19:45 ztratila význam
  a byla jako nepotřebná pobořena.
 • 00:19:49 -Můžeme vidět polovinu hlásky,
  té strážní věže,
 • 00:19:52 klenby suterénu bývalého paláce,
 • 00:19:54 pokud obejdeme hrad v okruhu
  asi 300 metrů,
 • 00:19:58 můžeme vidět
  poměrně mohutné hradní stěny.
 • 00:20:01 -Mezi kulturní památky Černé Vody
  patří
 • 00:20:04 i pozdně renesanční zámeček,
 • 00:20:06 který je však v soukromých
  rukách a v zanedbaném stavu.
 • 00:20:09 Pamětihodností, která obci
  na malebnosti naopak přidává,
 • 00:20:13 je kaplička Narození Panny Marie,
 • 00:20:15 prvně zmiňovaná
  koncem 18. století.
 • 00:20:17 -Významnou událostí v dějinách
  této kaple byl rok 1858,
 • 00:20:23 kdy byl vysvěcen oltář
  vratislavským biskupem.
 • 00:20:28 Osud kaple po druhé světové válce
 • 00:20:32 a po odsunu původního německého
  obyvatelstva již byl tristní.
 • 00:20:36 Začal chátrat.
 • 00:20:38 V 70. letech byl dokonce
  nařízen demoliční výměr.
 • 00:20:43 -Díky zásahu místních farníků
 • 00:20:45 však byla zachráněna
  a částečně zrekonstruována.
 • 00:20:48 Nejvýznamnější opravou
  prošla až v roce 2018.
 • 00:20:52 Pokračujeme dále, naši pozornost
  si zaslouží i zdejší příroda.
 • 00:20:56 Kromě řady
  bývalých žulových lomů
 • 00:20:59 mezi ně patří
  i nevšední kamenné útvary
 • 00:21:01 v Přírodní památce Píšťala.
 • 00:21:03 Důvodem jejich ochrany jsou
  vrcholové granodioritové skály
 • 00:21:07 s mísami vytvořenými
  povětrnostními vlivy.
 • 00:21:10 Na severu od obce zase narazíte
  na rozsáhlou rybniční soustavu,
 • 00:21:14 kterou vás provede nenáročná
  čtyřkilometrová stezka.
 • 00:21:18 Dominantou je Velký rybník,
 • 00:21:20 třetí největší na Jesenicku.
 • 00:21:22 Plocha jeho hladiny
  dosahuje 17 hektarů.
 • 00:21:25 -Soustava těchto rybníků
 • 00:21:27 je z hlediska České republiky
  výjimečná.
 • 00:21:30 Na relativně malém území
  je vytvořeno
 • 00:21:32 cca 25 rybníků nebo nádrží,
 • 00:21:36 které byly budovány
  na přelomu 16. až 17. století
 • 00:21:40 z důvodu odvodnění
  zdejších bažin.
 • 00:21:43 Tento Velký rybník
  je chovným rybníkem,
 • 00:21:47 kde každoročně v říjnu probíhá
  velký výlov
 • 00:21:51 za účasti veřejnosti.
 • 00:21:53 Další rybníky,
  jako rybník U Dubu,
 • 00:21:57 jsou sportovní rybníky,
  určené k rybolovu.
 • 00:21:59 -Dá se tu pozorovat
  i velké množství ptáků.
 • 00:22:02 Krajinu v okolí Černé Vody
  můžete objevovat i na kole,
 • 00:22:06 při výletech
  po řadě zpevněných cest
 • 00:22:08 či cyklistické síti
  Rychlebských stezek,
 • 00:22:10 s délkou téměř 100 kilometrů.
 • 00:22:16 -Zhruba tři století
  vládla světu gotika.
 • 00:22:19 Významná díla v tomto stylu
  u nás vznikala
 • 00:22:21 v rozmezí vlád
  posledních Přemyslovců
 • 00:22:24 až do konce panování
  jagellonské dynastie.
 • 00:22:27 A právě mnohá z nich shromáždili
  v muzeu v Hradci Králové,
 • 00:22:31 na pozoruhodné výstavě
  nazvané Uprostřed Koruny české.
 • 00:22:35 Ve čtyřech sálech je k vidění
  na 400 exponátů,
 • 00:22:38 které nějakým způsobem patří
  k východočeskému regionu.
 • 00:22:42 Výtvarným uměním počínaje
 • 00:22:44 a třeba předměty denní potřeby
  tehdejších lidí konče.
 • 00:22:50 -Sochy, deskové obrazy,
  oltáře, knižní malba,
 • 00:22:53 umělecké řemeslo
  i archeologické památky.
 • 00:22:56 Poklady z gotické éry
 • 00:22:58 začali historici dávat
  dohromady před pěti lety.
 • 00:23:01 Tehdy ani nedoufali,
 • 00:23:02 že se jim podaří
  vytvořit tak velký soubor.
 • 00:23:05 A k pochybnostem měli svůj důvod.
 • 00:23:07 -Hradecko jako takové
  vlastně bylo husitské,
 • 00:23:11 tudíž husitské obrazoborectví
  tu zanechalo své stopy.
 • 00:23:15 Nicméně, důležité je říci,
 • 00:23:17 že Hradec Králové a celé to území
  bylo potom barokizováno.
 • 00:23:22 Takže ne všechny památky
  se zachovaly v plné šíři
 • 00:23:26 nebo v té komplexní podobě
  té památky ze středověku.
 • 00:23:32 -Mezi dochované skvosty
  z počátku 16. století
 • 00:23:36 patří tři utrakvistické oltáře.
 • 00:23:39 -Asi největší,
  nejmonumentálnější oltář,
 • 00:23:42 který zde máme,
 • 00:23:44 je oltář sv. Kateřiny z kostela
  sv. Kateřiny v Chrudimi,
 • 00:23:47 který je zde prezentován vlastně
 • 00:23:49 v takzvaně
  rozrestaurovaném stavu.
 • 00:23:51 Diváci můžou obdivovat
  jak jeho restaurovanou část,
 • 00:23:54 což je střed a pravé křídlo,
 • 00:23:56 tak i nerestaurované
  zatím levé křídlo.
 • 00:23:58 -V prostoru lapidária jsou
  zase vystavena umělecká díla
 • 00:24:02 ze 14. a 15. století.
 • 00:24:04 Najdete tu i exponáty
  z oblasti Kladska,
 • 00:24:07 které bylo součástí
  východních Čech.
 • 00:24:10 Vzácností je epitaf sv. Markéty.
 • 00:24:12 Patří k největším dochovaným
  středověkým náhrobním deskám
 • 00:24:16 v naší zemi.
 • 00:24:17 -Představuje bičování
  Ježíše Krista.
 • 00:24:20 Dole potom vidíme
  donátorské figury,
 • 00:24:23 to znamená právě Markétu,
  manželku Jana Ratolda.
 • 00:24:26 Je datován rokem 1431.
 • 00:24:28 Rod Ratoldů patřil
  k těm nejvýznamnějším
 • 00:24:31 a nejbohatším rodům
  v celé oblasti Kladska.
 • 00:24:36 -Další sál je věnovaný
  uměleckému řemeslu
 • 00:24:39 od kovolitectví a zlatnictví až
  po knižní iluminace a prvotisky.
 • 00:24:43 Um mistrů tvorby z drahého kovu
  připomínají monstrance, kalichy,
 • 00:24:48 ale i dvě vzácné sošky apoštolů
  Petra a Pavla ze 14. století.
 • 00:24:52 Mezi rukopisy
  je k vidění antifonář,
 • 00:24:55 tedy liturgický zpěvník,
  královny Elišky Rejčky
 • 00:24:58 nebo kodex litomyšlského
  biskupa Jana Železného.
 • 00:25:02 Nejstarším exponátem je
  kresba z počátku 13. století.
 • 00:25:07 -Kresba zobrazuje
  poměrně realistickou figuru
 • 00:25:10 ukřižovaného Krista,
  je vytvořená ve stylu,
 • 00:25:14 který byl v té první polovině
  13. století v rukopisech běžný.
 • 00:25:19 Je zde určitá snaha po zachycení
  anatomie lidského těla.
 • 00:25:26 -V archeologické části
 • 00:25:28 si zase návštěvníci
  mohou prohlédnout exponáty,
 • 00:25:31 které vypovídají třeba o tom,
  jak tehdy lidé stolovali.
 • 00:25:34 K vidění je tu i ozdoba šatů,
  takzvaný Eliščin pás,
 • 00:25:37 zbraně nebo hry.
 • 00:25:39 Ojedinělým nálezem je
  dřevěná kolébka z 13. století.
 • 00:25:43 Dochovala se v neporušeném stavu.
 • 00:25:45 Pozornost si zaslouží
  i keramické kachle.
 • 00:25:49 -Zajímavý je kachel
  takzvaného malého formátu,
 • 00:25:53 na kterém je rytíř,
  je polévaný glazurou,
 • 00:25:56 ale přesto je velice starý,
 • 00:25:58 můžeme jej datovat
  do 14. století.
 • 00:26:00 Na kachlích se objevovaly
  i motivy svatých,
 • 00:26:03 jako svatý Jiří, svatý Martin,
 • 00:26:05 nebo pak motivy s českým lvem
  nebo moravskou orlicí.
 • 00:26:08 -Unikátní gotická díla,
 • 00:26:10 která byla vytvořena
  uprostřed Koruny české,
 • 00:26:13 si můžete prohlédnout
  až do 28. června.
 • 00:26:18 -A je tu soutěž.
 • 00:26:21 Pepa se minule ptal
  na město východně od Prahy,
 • 00:26:23 jehož dominantou je kostel
  svatého Gotharda.
 • 00:26:26 Správně bylo za A),
  je to Český Brod.
 • 00:26:28 Vítězi gratuluji
 • 00:26:30 a rovnou nabízím další text
  vašich tuláckých vědomostí.
 • 00:26:33 Týká se vily,
 • 00:26:35 která byla domovem i ateliérem
  slavného českého umělce.
 • 00:26:39 Onen muž patřil
  k významným tvůrcům
 • 00:26:41 přelomu 19. a 20. století,
 • 00:26:44 ale o své místo na slunci
  musel dlouho bojovat.
 • 00:26:48 Dům sám navrhl a inspiraci
  pro něj našel v přírodě.
 • 00:26:51 Kupříkladu půdorys stavby
  připomíná
 • 00:26:54 stopu kosy v lánu obilí,
 • 00:26:56 ale samotná rezidence působí
  spíš jako nějaká svatyně.
 • 00:26:59 Už víte, zda jde o:
 • 00:27:05 Čas na rozmyšlenou máte
  do čtvrteční 14. hodiny.
 • 00:27:08 A hraje se o naše tradiční ceny.
 • 00:27:10 Toulavé knížky a turistickou láhev
  s logem pořadu.
 • 00:27:15 Už jste někdy slyšeli
  o metabazitu?
 • 00:27:18 Jde o velmi tvrdý minerál,
 • 00:27:20 z něhož naši dávní předkové
  už před osmi tisíci lety
 • 00:27:23 vyráběli různé nástroje.
 • 00:27:25 Mnohem později ho na stavbu
  svého domu
 • 00:27:28 v Krásné na Jablonecku
  použil slavný lékař Jan Kittel,
 • 00:27:32 jemuž se přezdívalo
  Faust Jizerských hor.
 • 00:27:35 Příště se tam s Pepou vypravíte,
  tak si to nenechte ujít.
 • 00:27:38 Jinak vandrovat s námi můžete
 • 00:27:40 i prostřednictvím webu
  a facebooku našeho pořadu.
 • 00:27:43 Stačí se jen připojit a někam
  virtuálně nebo reálně vyrazit.
 • 00:27:47 A taky nám pište,
  co zajímavého jste viděli
 • 00:27:50 a zažili,
  ať máme pořád o čem točit.
 • 00:27:52 Já vám přeji krásnou neděli,
  plnou dobrých zpráv i lidí.
 • 00:27:55 Na viděnou, přátelé.
 • 00:28:00 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2020