iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 1. 2020
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

6 hlasů
36742
zhlédnutí

Toulavá kamera

Chodský hrad — Stezka Elišky z Kunštátu — Řezbář Jan Paďour — Palladium — Muzeum krojů v Žinkovicích — Z Hlavňova na Hvězdu

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Dobrý den, přátelé,
 • 00:00:20 další, v uvozovkách,
  zimní týden máme v zádech
 • 00:00:23 a už už vyrážíme za poznáním.
 • 00:00:24 Máme pro vás
  další Toulavou kameru.
 • 00:00:26 Ponoříme se do historie,
  projdeme se krajinou,
 • 00:00:29 koukneme pod ruce řezbáři,
  nebude chybět duchovno.
 • 00:00:32 Tady je naše dnešní nabídka,
  začneme v Domažlicích,
 • 00:00:35 založených králem
  Přemyslem Otakarem II.,
 • 00:00:38 kvůli prozaické potřebě
  na strategickém místě
 • 00:00:40 vybírat clo.
 • 00:00:42 Pak nás čeká naučná stezka,
 • 00:00:44 vedoucí ve stopách
  Elišky z Kunštátu,
 • 00:00:47 na pomezí Hané
  a Drahanské vrchoviny.
 • 00:00:49 Další minuty
  budou patřit mistrovi,
 • 00:00:52 který se umí ohánět
  motorovou pilou
 • 00:00:54 a z dřevěných špalků
  vytváří úchvatná díla.
 • 00:00:57 A pak starodávné
  palladium země české,
 • 00:01:00 madona s děťátkem,
 • 00:01:02 která našla domov
  ve zrekonstruovaném
 • 00:01:04 staroboleslavském chrámu
  Nanebevzetí Panny Marie.
 • 00:01:07 Potom se vydáme
  ke dvoru Žinkovice,
 • 00:01:10 kde
  ve zrekonstruovaných prostorech
 • 00:01:12 našlo domov muzeum krojů.
 • 00:01:14 A na konec Broumovské stěny.
 • 00:01:17 Turisté toto místo objevili
  v 60. letech 19. století,
 • 00:01:21 a moc si jej oblíbili,
  není divu.
 • 00:01:23 Při trase jedné
 • 00:01:25 z nejstarších a nejvýznamnějších
  obchodních stezek,
 • 00:01:28 jež vedla z Prahy do Řezna,
 • 00:01:31 založil v 60. letech
  13. století
 • 00:01:33 Přemysl Otakar II. Domažlice,
  a to ze zištných důvodů,
 • 00:01:36 potřeboval totiž někde poblíž
  bavorských hranic vybírat clo.
 • 00:01:40 Současně s městečkem
  dal panovník stavět i hrad,
 • 00:01:43 jenž pak během staletí
  dvakrát zle poničil požár,
 • 00:01:46 přesto stojí dodnes,
 • 00:01:48 je chráněnou kulturní památkou
  a má dveře dokořán i teď v zimě.
 • 00:01:52 Sídli v něm totiž
  Muzeum Chodska.
 • 00:01:56 -Hrad náležel
  do majetku panovníků.
 • 00:01:58 A ti sem dosazovali
  své purkrabí,
 • 00:02:00 kteří spravovali území Chodů,
 • 00:02:03 svobodných sedláků
  střežících zemskou hranici.
 • 00:02:05 Díky strategické poloze
  neměl být nikdy zastaven.
 • 00:02:09 Časem ovšem tohle rozhodnutí
  vzalo za své.
 • 00:02:12 -Z našeho pohledu
  vypadá objekt Chodského hradu
 • 00:02:16 jako měšťanský barák
  z 18. století,
 • 00:02:19 ale jeho podoba byla úplně jiná,
  my ji do detailů neznáme.
 • 00:02:23 Když se tady kopala kanalizace,
 • 00:02:26 tak v těchto místech,
  kde stojíme,
 • 00:02:28 bylo nalezeno obvodové zdivo
  hradních zdí.
 • 00:02:31 -Nejstarší dochovanou částí
  je vchod do hradní hlásky.
 • 00:02:36 -Je to kamenný portál,
  pod ním zároveň i ostění,
 • 00:02:40 i ta hláska a její základy
  přečkaly celá století.
 • 00:02:45 -Po těchto schodech stoupala
  nejedna korunovaná hlava.
 • 00:02:49 Například Jan Lucemburský
  či Karel IV.
 • 00:02:52 -Hrad fungoval
  nejenom jako noclehárna,
 • 00:02:54 ale skutečně jako úřad,
 • 00:02:56 protože při cestách Lucemburků
  do severní Itálie,
 • 00:03:00 kterou oni měli ve správě,
 • 00:03:02 tak to bylo poslední místo
  v Čechách,
 • 00:03:04 kdy ještě mohli úřadovat.
 • 00:03:06 -Zdánlivě poklidné časy
  vystřídaly husitské války.
 • 00:03:09 Bohaté městečko se v roce 1431
  stalo cílem V. křížové výpravy.
 • 00:03:14 Domažlickým naštěstí
  přispěchali na pomoc kališníci.
 • 00:03:17 Už zdaleka je ohlásil
  zpěv chorálu
 • 00:03:19 Ktož jsú boží bojovníci.
 • 00:03:22 -Bitva nebitva se odehrávala
  mezi Baldovem a Kdyní.
 • 00:03:25 To nedisciplinované vojsko
 • 00:03:28 při jedné z nějakých
  loupeživých výprav
 • 00:03:30 bylo zaskočeno
  příchodem husitských vojsk.
 • 00:03:34 Strhla se panika a útěk.
 • 00:03:37 -Husitům pomohli
  i předtím loajální sedláci
 • 00:03:40 z nekališnických vesnic,
 • 00:03:42 kterým křižáci
  vyrabovali hospodářství.
 • 00:03:44 Rychle totiž prchajícím
  zatarasili ústupové cesty.
 • 00:03:48 Kruciáta
  tak skončila katastrofou
 • 00:03:51 a snadným vítězstvím
  vyznavačů podobojí.
 • 00:03:53 Domažlice žádnou škodu
  neutrpěly,
 • 00:03:56 ale hrad čekaly složité časy.
 • 00:03:58 Když vládcům chyběly peníze,
  dávali ho do zástavy.
 • 00:04:01 V roce 1592
  ho požár proměnil v ruinu,
 • 00:04:05 přesto na něj dostal
  zálusk rod Lamingenů.
 • 00:04:09 -Jeden z jeho členů,
  známý nám jako Lomikar,
 • 00:04:12 se s Domažlickými soudil o to,
  komu hrad bude patřit.
 • 00:04:16 Ten spor trval asi 40 let,
  nakonec došlo ke smíru, s tím,
 • 00:04:21 že on mu sice hrad připadl,
  ale bylo domluveno,
 • 00:04:24 že ho později prodá
  přímo Domažlickým,
 • 00:04:27 ti jej jako zcela zpustlý
  a vyhořelý
 • 00:04:29 vyměnili za tři rybníky.
 • 00:04:32 -Obnova trvala téměř 150 let.
 • 00:04:34 Na věž během ní přibyla
  třípatrová báň s korouhvičkou,
 • 00:04:38 kterou proslavil Mikoláš Aleš.
 • 00:04:41 Když ilustroval
  Jiráskovy Psohlavce,
 • 00:04:43 použil ji jako jeden
  z chodských symbolů.
 • 00:04:47 Hradní komnaty teď ukrývají
  skutečné skvosty.
 • 00:04:50 Třeba vykopávky pocházející
  z mladší doby bronzové.
 • 00:04:53 -Dominantou
  je tento kultovní vozík,
 • 00:04:56 o kterém se toho příliš
  mnoho neví, k čemu sloužil,
 • 00:04:59 pravděpodobně k uložení
  popela zemřelého,
 • 00:05:01 je zajímavé, že má kolečka,
 • 00:05:03 ale ta kolečka nejsou
  pohyblivá, nemají ložiska.
 • 00:05:06 -Připomenuta jsou tu
  taky tradiční řemesla.
 • 00:05:09 Mezi nimi možná
  překvapivě sirkařství.
 • 00:05:11 -Nejstarší výrobna byla
  na dvou místech v Kolovči,
 • 00:05:15 s tím,
  že výroby se ujali němečtí Židé.
 • 00:05:19 -Ale sirky a krabičky
  na ně se podomácku dělaly
 • 00:05:22 i jinde na Chodsku.
 • 00:05:24 Při jejich výrobě
  pomáhaly taky děti.
 • 00:05:26 Rozloučíme se u jednoho
  z posledních přírůstků,
 • 00:05:29 pohřebního kočáru,
 • 00:05:31 který se jako polorozpadlý
  našel v Mutěníně.
 • 00:05:33 Místní ho věnovali muzeu.
 • 00:05:36 Jak vidíte, rekonstrukce
  se povedla na výbornou.
 • 00:05:40 -Eliška z Kunštátu byla
  v 15. století
 • 00:05:43 majitelkou panství kolem
  tvrze Lysov na Olomoucku.
 • 00:05:46 Těšila se oblibě místních,
  své pozemky rozdělila
 • 00:05:49 a prodala zdejším obyvatelům
  a zbavila je roboty.
 • 00:05:52 Denně jezdívala na mši
  do Senice na Hané do kostela.
 • 00:05:55 Její nejčastější trase
  se dodnes říká Eliščina
 • 00:05:59 a podle legendy
  nikdy nezaroste travou.
 • 00:06:02 Vede po ní také
  11kilometrová naučná stezka,
 • 00:06:05 která na devíti zastaveních
  umožňuje poznat přírodní
 • 00:06:08 i historické souvislosti
  života v kraji
 • 00:06:11 na pomezí úrodné Hané
  a Drahanské vrchoviny.
 • 00:06:15 -Říčka Blata se před obcí
  Senička na Olomoucku
 • 00:06:18 zarývá do úzkého údolí
 • 00:06:20 a proplétá se
  v meandrech mezi stromy.
 • 00:06:23 Taky proto jí místní
  říkají hanácká Amazonka.
 • 00:06:26 Na hrádku Lysov, který
  stával na ostrohu nad ní,
 • 00:06:29 Eliška z Kunštátu začínala
  každý den
 • 00:06:31 svou pouť za modlitbami.
 • 00:06:33 Její cesta vedla do Seničky
  přes takzvaný Rajčůr,
 • 00:06:37 soustavu rybniční nádrže
  a dvou mokřadů,
 • 00:06:40 které dnes slouží jako
  odpočinkové a výletní místo.
 • 00:06:49 Kaple Andělů strážných
  v centru obce
 • 00:06:52 za dob oblíbené šlechtičny
  nestála,
 • 00:06:54 vyrostla až v 18. století.
 • 00:06:56 Je ovšem velkou chloubou
  místních,
 • 00:06:58 a tak je dalším zastavením
  na naučné stezce.
 • 00:07:01 Vystavět ji nechal
 • 00:07:03 jeden z nejslavnějších zdejších
  obyvatelů, Karel Barvínek.
 • 00:07:06 -Byl to domkař,
 • 00:07:09 který roku 1734 našel v rokli
  zde v Rozsochách zlatý poklad,
 • 00:07:14 pro který jel dvakrát v noci
  trakařem.
 • 00:07:17 Díky němu a místním občanům
  vznikla tato místní kaple.
 • 00:07:21 V dalších letech, v roce 1870,
  byla kaple přistavěna o věž.
 • 00:07:26 -Barokní stavba
  je památkově chráněná.
 • 00:07:29 Nahlédnout do ní můžete
  každý čtvrtek během bohoslužby.
 • 00:07:32 A taky poslední srpnové pondělí,
  kdy místní slaví hody.
 • 00:07:37 Další, tentokrát technická,
  památka
 • 00:07:39 odtud leží jen pár kroků.
 • 00:07:41 Unikátní protipovodňovou zídku
  vybudovali sami obyvatelé obce
 • 00:07:44 a podobnou jinde u nás nenajdete.
 • 00:07:47 -V letech 1858 až 1859,
  vždy 22. července,
 • 00:07:51 byly v Seničce povodně,
  voda podmočila okolní humna,
 • 00:07:57 povyvracela stromy.
 • 00:07:59 V těchto obloukách
  byly sólové desky, klapačky,
 • 00:08:02 které byly zavěšeny na okách,
 • 00:08:05 při přívalu vody
  se klapačka nadzvedla
 • 00:08:08 a po opadnutí
  se klapačka zavřela.
 • 00:08:11 -Na stezce dále narazíte
  v zalesněném žlabu
 • 00:08:14 kousek od osady Nové Dvory
  na magické místo,
 • 00:08:16 Svatou vodu.
 • 00:08:18 K tomuto léčivému prameni
  se odpradávna konaly poutě.
 • 00:08:22 Kapličku Panny Marie
  tu postavil
 • 00:08:24 předek Lenky Navrátilové
 • 00:08:26 a její rodina
  se o místo stále stará.
 • 00:08:28 -Historie této kapličky sahá
  až do doby třicetileté války,
 • 00:08:32 kdy tudy táhli Švédové,
 • 00:08:36 poté na tomto místě byla
  postavena malá kaplička,
 • 00:08:39 kterou postavil místní rolník,
  pan Hynek Bubeník, v roce 1909,
 • 00:08:44 a to byl můj prapraděda.
 • 00:08:48 Traduje se,
  že zde vykopali nějaký poklad,
 • 00:08:52 nějaký zlatý džbán,
  a potom tady vytryskla voda,
 • 00:08:55 která je údajně léčivá,
  má blahodárný vliv na oči.
 • 00:08:59 -Místu dodávají na mystice
 • 00:09:01 i malby
  rozvěšené po okolních stromech.
 • 00:09:04 Převážně biblické výjevy maloval
  zdejší rodák František Stratil.
 • 00:09:08 Putování po stopách
  Elišky z Kunštátu
 • 00:09:10 zakončíme opět v údolí
  říčky Blaty.
 • 00:09:13 Konkrétně pod kopcem Bořík
  u takzvané Šrámkovy studny,
 • 00:09:16 zatopeného lomu,
  kde se kdysi těžila břidlice.
 • 00:09:19 -V roce 1860 začala doba,
 • 00:09:22 kdy se začaly krýt
  ty střechy břidlicí.
 • 00:09:25 V okolí Seničky byla nalezena.
 • 00:09:28 Zastupitelstvo zdejší nemělo
  zájem do tohoto podnikání jít.
 • 00:09:32 Jistý pan Šrámek z Vilémova
  požádal,
 • 00:09:35 bylo mu vyhověno
  a začal zde těžit.
 • 00:09:38 Šel do hloubky až 6 metrů,
  ale voda tento důl zalila.
 • 00:09:42 Šrámek byl houževnatý
 • 00:09:44 a pokračoval dál
  směrem k Eliščině stezce,
 • 00:09:47 kde dnes vidíme rokle.
 • 00:09:49 -Naučná stezka
  vede nenáročným terénem,
 • 00:09:52 lze ji absolvovat pěšky
  nebo na kole, jde o okruh,
 • 00:09:55 a tak můžete procházku začít
  v jakékoli části trasy.
 • 00:10:00 -Jan Paďour patří k těm,
 • 00:10:02 kteří u nás začali řezbařit
  pomocí motorových pil a brusek.
 • 00:10:06 Sám se během pár let
  propracoval mezi špičku
 • 00:10:09 tohoto výtvarného umění,
  a to nejen u nás.
 • 00:10:11 Svědčí o tom účast na světově
  uznávaném Husky Cup v Německu,
 • 00:10:15 kam dostanou pozvání
  jen ti opravdu nejlepší řezbáři.
 • 00:10:19 Jan tvoří v prostorách
  bývalé pevnosti v Jaroměři,
 • 00:10:22 kde založil společně
  s dalšími umělci spolek
 • 00:10:25 Umělecké kolonie Bastion IV.
 • 00:10:30 -Jan Paďour se vyučil kovářem,
  ale brzy zjistil,
 • 00:10:33 že černé řemeslo pro něj
  není to pravé.
 • 00:10:35 Víc tíhnul ke dřevu.
 • 00:10:38 -Můj tatínek
  dělal dřevěné loutky,
 • 00:10:42 následně
  nějaké betlémové figurky,
 • 00:10:45 a tak vlastně první
  takové moje setkání se dřevem
 • 00:10:49 bylo u něj v dílně.
 • 00:10:53 -Po škole se živil
  dvacet let ve stavebnictví,
 • 00:10:56 geny se ale nakonec projevily.
 • 00:10:59 Před deseti lety přišel impuls,
  který mu změnil život.
 • 00:11:04 -Na zahradě u mého kamaráda
  jsem viděl takovou sochu.
 • 00:11:07 Byl to obličej takového fousáče.
 • 00:11:11 Byl jsem přesvědčený o tom,
  že to zvládnu udělat lépe.
 • 00:11:15 Po tom, co jsem přišel domů,
 • 00:11:17 jsem tátovi sebral
  motorovou pilu,
 • 00:11:19 kterou měl na palivové dřevo.
 • 00:11:22 A tím to všechno začalo,
  začal jsem vyřezávat.
 • 00:11:27 -Postupně si nakoupil
  motorové pily
 • 00:11:29 přímo určené k této práci.
 • 00:11:31 Dnes už jich má víc než dvacet.
  Jsou různě velké.
 • 00:11:34 A téměř všechny vystřídal
  při vyřezávání
 • 00:11:36 téhle medvědice.
 • 00:11:38 Ta vznikla ze 120 let
  staré borovice douglasky.
 • 00:11:43 -Samozřejmě
  to musel být obrovský kmen,
 • 00:11:46 proto, abychom do toho dostali
  tahle velikou hlavu.
 • 00:11:49 Má to znázorňovat prostě sílu
  toho medvěda.
 • 00:11:52 -Honza si umí vyhrát s výrazem
  i s těmi nejmenšími detaily.
 • 00:11:57 Medvědice,
  kterou si objednal jeden včelař,
 • 00:12:00 musí mít dobrotivý pohled.
 • 00:12:02 -Pro ty nejmenší detaily
  používám ty nejmenší pily,
 • 00:12:06 s co nejkratší lištou,
 • 00:12:09 se kterými se dají dělat
  takové detaily, jako jsou oči,
 • 00:12:13 nos nebo ta pusa.
 • 00:12:15 Je to vhodné i pro dotvoření
  té srsti,
 • 00:12:19 která se musí věrně zobrazit,
 • 00:12:22 tak, aby to zvíře vypadalo
  rozježené, někdy mokré,
 • 00:12:27 prostě tak, jak je potřeba.
 • 00:12:31 -Když už je s tvarem díla
  spokojený,
 • 00:12:33 tak ho musí důkladně obrousit,
  aby bylo jemné na dotek.
 • 00:12:36 A pak přijde ke slovu
  patinování.
 • 00:12:39 -Je to lehký nástřik barvou,
  následné broušení,
 • 00:12:43 tak, aby tam došlo ke kontrastu
  a zvýraznění.
 • 00:12:49 Někdy necháváme kresbu dřeva,
  pakliže za to stojí,
 • 00:12:53 jindy nám jde o samotnou figuru
  a o výraz.
 • 00:12:57 -Honza rád zachycuje
  ve svých výtvorech příběhy.
 • 00:13:00 Třeba této kočce
  dopřál andělský pohled
 • 00:13:03 a přitom jí z tlamičky
  kouká pérko opeřence.
 • 00:13:06 I špalek na štípání dřeva
  může mít svůj výraz.
 • 00:13:13 -Samozřejmě, kdo by si nechal
  na hlavě štípat jen tak dřevo,
 • 00:13:17 tak se mu to nelíbí,
  tak proto ten výraz,
 • 00:13:20 který vidíte za mnou.
 • 00:13:24 -Věčným tématem jsou
  lidmi často žádané sovy.
 • 00:13:28 Na téhle plastice dívky
  je zase vidět,
 • 00:13:31 co všechno dokáže Honza vytvořit
  bez jediného doteku dláta,
 • 00:13:34 pouze pilou.
 • 00:13:36 Za originálním řezbářem
  se můžete vypravit
 • 00:13:38 do Umělecké kolonie Bastion IV,
 • 00:13:40 která se nachází
  v jaroměřské části Josefov.
 • 00:13:43 Ale předem si návštěvu domluvte.
 • 00:13:48 -Termín palladion byl používán
  pro dřevěnou sošku Athény
 • 00:13:51 ve starém Řecku.
 • 00:13:53 Pallas Athéna tedy znamenalo
  Athéna, ochránkyně.
 • 00:13:55 Na počátku 17. století,
  kdy byl velký zájem o antiku,
 • 00:13:59 se poprvé termínu použilo
  coby ochranný obraz.
 • 00:14:02 Naše nejcennější
  palladium země české
 • 00:14:05 je podobiznou madony s děťátkem,
 • 00:14:07 dlouhá léta uchovávanou
  v Arcibiskupství pražském
 • 00:14:10 a vždy zapůjčovanou
  na svatováclavské slavnosti
 • 00:14:13 do Staré Boleslavi.
 • 00:14:15 Ale od 1. ledna
  je všechno jinak,
 • 00:14:17 po rekonstrukci
  byl slavnostně otevřen
 • 00:14:19 chrám Nanebevzetí Panny Marie
  a palladium je v něm nastálo.
 • 00:14:24 -Stará Boleslav je naším
  nejstarším poutním místem.
 • 00:14:27 V 10. století tu byl zavražděn
  patron české země Václav.
 • 00:14:31 Bazilika jemu zasvěcená
  prochází momentálně rekonstrukcí.
 • 00:14:35 S legendárním knížetem je spjat
  ale i další místní příběh.
 • 00:14:40 -Podle tradice zde
  nejpozději ve 12. století
 • 00:14:45 byl vyorán zajímavý předmět,
  my dodnes nevíme,
 • 00:14:48 zda to byla ikonka
  s kovovým rámem,
 • 00:14:51 nebo zda to byl reliéf,
 • 00:14:54 v každém případě z toho kovu
  byl postupně vytepán
 • 00:14:59 reliéf madonky s Ježíškem.
 • 00:15:03 -Palladium patřilo
  podle legendy Václavovi,
 • 00:15:06 který ho nosil stále u sebe,
  poté, co byl zavražděn,
 • 00:15:09 jeho přítel kovový předmět
  zachránil tím,
 • 00:15:12 že s ním utekl za zdi hradiště
  a ukryl ho v zemi.
 • 00:15:16 -Na původním místě vyorání
  palladia postavili kněží
 • 00:15:21 staroboleslavské kapituly kapli,
 • 00:15:24 ve které bylo palladium
  zavěšeno a uctíváno.
 • 00:15:27 Později tam vznikl gotický,
  pravděpodobně gotický kostel
 • 00:15:32 Panny Marie a svatého Jiří.
 • 00:15:36 -Obrovskému zájmu poutníků
  o obrázek kostel nestačil,
 • 00:15:40 a tak došlo
  ke stavbě barokního chrámu.
 • 00:15:44 Pověřen jí byl
  Giovanni Maria Filippi,
 • 00:15:46 dvorní architekt císaře Rudolfa
  a poté Matyáše.
 • 00:15:50 Budování zahájil v roce 1617
  a trvalo celkem 6 let.
 • 00:15:56 -Císař Matyáš a císařovna Anna
  byli právě ti,
 • 00:15:59 kteří jaksi velice podporovali
 • 00:16:01 rozvoj té mariánské zbožnosti
  ve Staré Boleslavi
 • 00:16:05 a podporovali
  také stavbu chrámu.
 • 00:16:07 Ta tradice císařská
  a královská
 • 00:16:10 tady ve Staré Boleslavi
  pak zůstala živá celá staletí.
 • 00:16:13 Čeští panovníci a králové
  z habsburské dynastie
 • 00:16:16 Starou Boleslav
  navštěvovali zcela pravidelně.
 • 00:16:21 -Interiér vás ohromí.
 • 00:16:23 Nejvíce asi zaujmou sochy
  oltáře pocházející z dílny
 • 00:16:26 Matyáše Bernarda Brauna.
 • 00:16:28 Originál palladia je uložen
  v klenotnici
 • 00:16:31 v prvním patře severní věže.
 • 00:16:35 -Návštěvníci zde mohou vidět
  relikviáře, vzácné monstrance,
 • 00:16:39 řadu liturgických předmětů.
 • 00:16:42 V tomto prostoru také
  teď momentálně můžeme vidět
 • 00:16:46 konečně se navrátivší originál
  palladia země české.
 • 00:16:52 -Madonka je malá,
  měří jen 13x19 centimetrů.
 • 00:16:56 Zdobí ji korunky,
 • 00:16:58 které v roce 2014
  posvětil papež František.
 • 00:17:02 -Podle tradice
  právě tento předmět,
 • 00:17:05 buď tu ikonku, nebo reliéf,
 • 00:17:07 dostal tehdy
  ještě malý kníže Václav
 • 00:17:11 od své babičky Ludmily,
  pravděpodobně ke křtu,
 • 00:17:15 a ta cesta historická proti času
  vede od Ludmily
 • 00:17:19 až ke svatému Metodějovi,
  který údajně daroval to,
 • 00:17:25 čemu dnes říkáme palladium,
  kněžně Ludmile.
 • 00:17:29 -Materiál je zřejmě
  z 10. století.
 • 00:17:31 Jde o takzvanou korintskou měď.
 • 00:17:34 Tu používali
  kovotepci v Byzanci,
 • 00:17:36 odkud přišli Cyril a Metoděj.
 • 00:17:39 Reliéf byl zhotoven
  pravděpodobně ve 14. století,
 • 00:17:42 překrývá ho vysoká vrstva zlata.
 • 00:17:44 Jestliže korunovační klenoty
  symbolizují českou státnost,
 • 00:17:48 pak palladium
  naši duchovní tradici.
 • 00:17:54 -Zhruba dva kilometry od Žinkov
  leží dvůr Žinkovice.
 • 00:17:57 V roce 1899 při něm
  vyrostl mohutný lihovar,
 • 00:18:01 který až do poloviny minulého
  století vyráběl líh z brambor.
 • 00:18:05 Potom opuštěná budova
  desítky let chátrala,
 • 00:18:08 až se jí ujal
  pan Jiří Tetzeli,
 • 00:18:10 který šel za svým cílem,
  a sice vytvořením muzea.
 • 00:18:14 Ve zrekonstruovaném patře
  otevřel první expozici
 • 00:18:17 s více než padesátkou krojů,
  především z Plzeňska a Chodska.
 • 00:18:21 V průvodcích ani na mapách
  ještě tohle muzeum nenajdete.
 • 00:18:25 Zatím.
 • 00:18:28 -Zvenčí objekt
  bývalého žinkovického lihovaru
 • 00:18:32 moc lákavě nevypadá.
 • 00:18:34 Byla by chyba
  nechat se tím odradit.
 • 00:18:36 Tahle paráda,
 • 00:18:38 nad kterou se kdysi
  švadlenky skláněly,
 • 00:18:40 za vidění stojí,
  chodit v kroji byla tradice,
 • 00:18:42 když ale padlo nevolnictví,
  těmto oděvům odzvonilo.
 • 00:18:46 Muži začali dojíždět do měst
  za prací
 • 00:18:48 a nechtěli vypadat
  jako venkovani.
 • 00:18:52 -Ti první odkládali kroje
  z důvodu toho,
 • 00:18:55 že, samozřejmě,
  když přišli v kroji,
 • 00:18:57 tak nedostávali takovou mzdu,
  protože byli jako náplava cizí,
 • 00:19:00 a proto, aby si více pomohli,
  tak se začali oblékat městsky.
 • 00:19:06 -Takovouto načančanou košili
  vyšívaly nevěsty
 • 00:19:09 pro své vyvolené na svatbu.
 • 00:19:11 -Mládenci do doby svatby
  chodili pouze ve vestách,
 • 00:19:15 neměli kabát.
 • 00:19:17 Kabát si poprvé oblékli
  na svatbě,
 • 00:19:19 a když byli bohatí,
 • 00:19:22 tak měli třeba dva kabáty
  na sobě.
 • 00:19:24 U žen pochopitelně
  se to taky lišilo.
 • 00:19:26 Svobodná děvčata nosila věnečky,
 • 00:19:28 kdežto vdané ženy někdy nosily
  šátek a někdy tu holubičku.
 • 00:19:33 Holubička většinou
  byla pro sváteční dny.
 • 00:19:36 Člověk se mohl orientovat,
  s kým má tu čest,
 • 00:19:39 jestli může mládenec
  s tou dívkou hovořit,
 • 00:19:41 že je svobodná,
 • 00:19:44 nebo jestli je to vdaná žena,
  a naopak.
 • 00:19:46 -Déle než na Plzeňsku
  se kroje udržely na Chodsku.
 • 00:19:49 V tomhle se vdávala
  nevěsta z Mrákova,
 • 00:19:52 tedy z bohatého Dolního Chodska.
 • 00:19:54 -Tady je vidět
  nádherně zpracovaný šáteček
 • 00:19:58 neboli kapesník, a čepení,
 • 00:20:00 to se dělalo
  obvykle skoro celý den,
 • 00:20:03 nevěsta se nemohla před svatbou
  vlastně jít ani vyspat,
 • 00:20:06 protože to bylo proplétané
  s kadeří.
 • 00:20:09 -Skutečnou vzácností
  jsou původní botky,
 • 00:20:11 ty se totiž dochovaly
  jen zřídka.
 • 00:20:14 -To už je po svatbě muž
  z Chodska.
 • 00:20:16 Má krásně vyšívaný kabát.
 • 00:20:19 Muži nosili na Chodsku klobouky,
 • 00:20:22 které měly takové stuhy
  na čtyři strany.
 • 00:20:27 -Bohatí mívali svátečních krojů
  hned několik.
 • 00:20:30 Tenhle se oblékal
  o Velikonocích.
 • 00:20:33 -Vidíte, že má zase
  krásně vyšívaný kapesníček,
 • 00:20:38 vestičku, opět na rukávech
  vyšívanou, a brokátovou sukni.
 • 00:20:43 Brokát, ten se vlastně používal
  až v pozdějších dobách,
 • 00:20:48 kdy, kdo na to měl,
  tak si ho pořídil.
 • 00:20:50 Většinou se dovážel z Benátek.
 • 00:20:53 -V kopcích kolem Postřekova,
 • 00:20:55 v kraji chudšího
  Horního Chodska,
 • 00:20:58 se chodilo
  v krojích jednodušších,
 • 00:21:00 ušitých z levnějších látek.
 • 00:21:02 Na rozdíl od dneška
  byly tehdy v módě baculky.
 • 00:21:05 Když upracované hospodyňce
  nějaké to kilo navíc chybělo,
 • 00:21:08 vypomohla si vycpávkou.
 • 00:21:11 -Ženy se většinou vycpávaly
 • 00:21:13 okolo břicha a okolo prsou
  plenami,
 • 00:21:16 těch bylo několik,
  a na tom Horňácku přece jenom,
 • 00:21:21 protože víc musely pracovat,
  tak tam to překáželo,
 • 00:21:25 tak těch plen používaly méně.
 • 00:21:27 -Kromě krojů najdete
  v muzeu i repliky oděvů,
 • 00:21:30 které se nosily za časů
  kněžny Auerspergové
 • 00:21:32 na nedalekém zámku
  na Zelené hoře.
 • 00:21:35 Ale než si je přijdete
  prohlédnout,
 • 00:21:37 nezapomeňte si návštěvu
  předem telefonicky domluvit.
 • 00:21:43 -Broumovské stěny tvoří pásmo
  zalesněných pískovcových skal
 • 00:21:46 mezi Broumovem
  a Policí nad Metují.
 • 00:21:48 Jejich hřeben spadá
  do Broumovské kotliny příkře,
 • 00:21:52 a proto dostaly svůj název
  stěny.
 • 00:21:54 Na druhé straně na Policko
  se však svažuje mírně,
 • 00:21:57 ale zato se tu nacházejí
  četné strže, soutěsky,
 • 00:22:00 skalní věže a jeskyně.
 • 00:22:02 Turisté toto místo objevili
  už v 60. letech 19. století
 • 00:22:07 a velmi si jej oblíbili.
 • 00:22:09 Do skal a na hřeben
  je ideálním výchozím místem
 • 00:22:12 vesnička Hlavňov,
 • 00:22:13 která leží v údolí
  stejnojmenného potoka,
 • 00:22:16 těsně pod Broumovskými stěnami.
 • 00:22:19 -Vesnice Hlavňov
  vznikla už ve středověku
 • 00:22:22 při osídlování kraje
  benediktinskými mnichy.
 • 00:22:25 Takřka pohádkový ráz jí dává
  několik dochovaných statků
 • 00:22:28 a roubených chalup
  z 19. a 20. století.
 • 00:22:32 Místní si nejvíc cení zvoničky.
 • 00:22:34 Oznamovala
  všechny důležité události
 • 00:22:37 a lidi se u ní scházeli.
 • 00:22:41 -Byla postavená v roce 1922.
 • 00:22:43 Místní zvonička sloužila
  jako památník
 • 00:22:46 obětem první světové války.
 • 00:22:48 Je na ní vytesáno 27 jmen lidí,
 • 00:22:50 kteří padli
  na různých bojištích v Evropě.
 • 00:22:55 -Další významnou památkou obce
  je sousoší Kalvárie z roku 1860.
 • 00:23:00 Od něj vede turistická cesta
  do skal.
 • 00:23:02 Projdeme kolem rybníka,
 • 00:23:04 za kterým narazíme
  na pamětní kámen.
 • 00:23:06 Ten připomíná,
 • 00:23:08 že tady kdysi stávala chalupa
  Jiřího Vostrého Žitavce,
 • 00:23:11 známé postavy
  z Jiráskova románu Temno.
 • 00:23:14 Údolím potoka pokračujeme
  po červené k Mariánské jeskyni,
 • 00:23:17 kterou zdobí pískovcový obraz
  madony.
 • 00:23:22 -Tento reliéf byl vytesán
 • 00:23:24 vratislavským sochařem
  Rachnerem v roce 1886.
 • 00:23:27 V této jeskyni se taky
  nachází Laudonův stolec,
 • 00:23:30 na kterém dle pověsti
  generál Laudon vyplácel žold
 • 00:23:33 svým žoldákům.
 • 00:23:36 -Další jeskyně,
  tentokrát Kovářova,
 • 00:23:39 se nachází za úzkou skalní
  soutěskou zvanou Myší díra.
 • 00:23:44 -V této jeskyni pobýval kovář,
 • 00:23:46 který vyráběl různé zbraně
  a nástroje loupežníkům,
 • 00:23:50 kteří posléze podnikali
  výpravy do místních obcí
 • 00:23:53 a přepadávali pocestné.
 • 00:23:55 Tito loupežníci byli zběhové
  ze sedmileté války
 • 00:23:59 a dlouhá léta se nedařilo
  je dopadnout.
 • 00:24:02 Až díky statečnosti
  dcery krčmáře
 • 00:24:04 byli loupežníci dopadeni
  a následně popraveni.
 • 00:24:09 -A teď už nás čeká
  prudký výstup na hřeben
 • 00:24:12 a na rozhlednu Supí koš.
 • 00:24:14 Z výšky 702 metrů nad mořem
  se otevírá výhled
 • 00:24:17 do všech směrů.
 • 00:24:19 Cestou od ní pak narazíme
 • 00:24:21 na mnoho neobvyklých
  kamenných útvarů,
 • 00:24:23 ležícího mnicha, kočku,
  orla nebo skalní divadlo.
 • 00:24:29 Zajímavostí je
  i nejstarší turistické značení
 • 00:24:31 na Broumovsku, které je
  místy vytesané do pískovce
 • 00:24:34 a značí cestu
  z polské Hejšoviny na Hvězdu.
 • 00:24:38 -Toto značení turistické
  vzniklo v roce 1888
 • 00:24:43 a bylo vytvořeno
  rakouským krkonošským spolkem
 • 00:24:49 Österreichischer
  Riesengebirgsverein.
 • 00:24:52 Těch značení tady je vlastně,
  od jedničky za Machovským křížem,
 • 00:24:58 až sem, kde je číslo 46,
  další už jsme nenašli,
 • 00:25:03 pak už je jenom na Hvězdě
  ten koncový pylon.
 • 00:25:10 -O kus dál si připomeneme
  časy německé okupace.
 • 00:25:15 -Nacházíme se na bývalé
  protektorátní hranici,
 • 00:25:19 kde tedy Němci nesměli
  přecházet na české území
 • 00:25:23 a Češi na německé.
 • 00:25:26 Na skále tady je vysekán
  nápis v češtině i v němčině:
 • 00:25:31 Průchod volný až do odvolání.
 • 00:25:35 -Teď už nás pohodlná cesta
  dovede na místo zvané Hvězda,
 • 00:25:38 které je v Broumovských stěnách
  nejnavštěvovanější.
 • 00:25:41 Tento tvar má i barokní kaple
  Panny Marie Sněžné,
 • 00:25:44 kterou tu v roce 1733
  nechal postavit opat Otmar.
 • 00:25:48 Od ní se můžete pokochat
  výhledem na Broumovskou kotlinu
 • 00:25:51 a Javoří hory.
 • 00:25:53 Své kouzlo má i oblíbená
  výletní turistická chata,
 • 00:25:56 původní myslivna postavená
  ve švýcarském stylu.
 • 00:26:03 -A teď už soutěž.
 • 00:26:05 Iveta se minule ptala
  na poutní chrám,
 • 00:26:07 vybudovaný pro milostný obraz
  Panny Marie Pomocné.
 • 00:26:10 Správně bylo za B, je v Luži,
  vítězi blahopřeji.
 • 00:26:13 Já se dnes ptám na jeden zámek
  nedaleko Třemošnice.
 • 00:26:16 Někdy ve druhé polovině
  13. století
 • 00:26:18 tu v údolí meandrující Doubravy
  vyrostl gotický hrad.
 • 00:26:22 Jeho zakladateli
 • 00:26:23 byli pravděpodobně páni
  z Lichtenburka.
 • 00:26:26 V roce 1356 hrad
  koupil císař Karel IV.
 • 00:26:29 a v královském majetku
  zůstal desítky let,
 • 00:26:32 byť byl zastavován.
 • 00:26:34 Po husitských válkách,
  kdy byl vypleněn,
 • 00:26:36 měl řadu majitelů
  a prošel několika přestavbami.
 • 00:26:39 Zdejší sbírky zahrnují
  keramiku, sklo, barokní nábytek
 • 00:26:43 a jednu z největších zbrojnic
  u nás.
 • 00:26:45 Už víte? Tady máte možnosti.
  Může to být:
 • 00:26:53 Odpovědi nám posílejte esemeskou.
  Určitě víte, jak na to.
 • 00:26:56 Potřebné informace
 • 00:26:58 najdete i na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:27:00 Vaše odpovědi čekáme
  do čtvrtka, 14 hodin.
 • 00:27:03 Vítěz se může těšit
  i na balíček produktů
 • 00:27:06 od Jabloneckého kulturního
  a informačního centra,
 • 00:27:09 které je držitelem certifikátu Q
  Českého systému kvality služeb.
 • 00:27:19 Pro dnešek je to všechno,
  za týden nás, mimo jiné,
 • 00:27:23 čeká Šluknov,
  s bohatou historií,
 • 00:27:24 sahající do začátku 14. století.
 • 00:27:27 Do té doby vám jsou k dispozici
  naše webovky,
 • 00:27:29 www.toulavakamera.cz,
  kde můžete, byť virtuálně,
 • 00:27:32 cestovat bez ohledu
  na roční období
 • 00:27:34 a sestavovat plány svých cest.
 • 00:27:37 Mějte se co možná nejlépe,
  na shledanou, přátelé.
 • 00:27:42 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2020