iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 12. 2019
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
31613
zhlédnutí

Toulavá kamera

Velehrad — Řezbář Jiří Rücker — Pivovarské muzeum v Plzni — Lysá hora — Jawa v Národním technickém muzeu — Roudnice nad Labem

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Krásné nedělní dopoledne,
  přátelé.
 • 00:00:20 Je mi ctí přivítat vás
 • 00:00:22 u poslední Toulavé kamery
  roku 2019.
 • 00:00:25 Víte, kolik míst jsme za těch
  uplynulých 12 měsíců navštívili?
 • 00:00:30 Celkem 306
  a dnes nás další šestice čeká.
 • 00:00:33 Slušný výkon, co říkáte?
 • 00:00:35 Prostě nám to spolu pěkně šlape
 • 00:00:37 a já pevně věřím,
  že tomu tak bude i nadále.
 • 00:00:40 Za náš toulavý tým můžu slíbit,
  že pro to uděláme maximum.
 • 00:00:44 Ostatně i dnešní výlet
  bude hodně pestrý a nadupaný.
 • 00:00:48 Posuďte sami.
  Začneme na Velehradě.
 • 00:00:50 Prohlédneme si
  třeba vzácnou růži,
 • 00:00:52 kterou tamní bazilice
  daroval sám papež Jan Pavel II.
 • 00:00:56 Pak nám řezbář
  Jiří Rücker z Peček vysvětlí,
 • 00:00:59 komu se kdysi říkalo formšnajdři.
 • 00:01:01 Sestoupíme i do tajemného
  plzeňského sklepení.
 • 00:01:04 Už ve středověku tam měšťané
  nechávali kvasit a zrát pivo.
 • 00:01:09 Následně se v Beskydech
  během horské túry dozvíme,
 • 00:01:12 která známá osobnost sama sebe
  nazývala ještěrem od Lysé hory.
 • 00:01:16 Poté nám v Národním
  technickém muzeu vysvětlí,
 • 00:01:19 co má v Indii oblíbená motorka
  Yezdi společného s českou Jawou.
 • 00:01:24 A na konec se
  v Roudnici nad Labem vypravíme
 • 00:01:26 k podzemnímu jezírku,
 • 00:01:28 ve kterém podle pověsti
  žije zlatá kachnička.
 • 00:01:32 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
  a svatých Cyrila a Metoděje
 • 00:01:36 na Velehradě
 • 00:01:38 patří k nejvýznamnějším
  poutním místům u nás.
 • 00:01:40 V minulosti byl areál dokonce
  nazýván moravským Betlémem.
 • 00:01:44 Je totiž neodmyslitelně spjatý
 • 00:01:46 s počátky šíření křesťanské víry
  mezi Slovany
 • 00:01:49 a současně je vnímán jako jakési
  pojítko mezi východem a západem.
 • 00:01:53 Stavba samotná je i učebnicí
  různých architektonických stylů.
 • 00:01:57 Tak se jdeme podívat,
  jak se v průběhu staletí měnily.
 • 00:02:03 -Velehradské bazilice
  dnes vévodí dvojice věží
 • 00:02:06 v barokním kabátu,
  ne vždy tomu tak ale bylo.
 • 00:02:09 Na starých rytinách ji najdete
  třeba jen s jednou renesanční,
 • 00:02:13 která prý ovšem byla stometrová.
 • 00:02:15 -V průběhu vývoje
 • 00:02:18 velehradská bazilika
  procházela různými proměnami,
 • 00:02:21 z toho důvodu také
  to architektonické tvarosloví
 • 00:02:23 se proměňovalo,
 • 00:02:26 dnes máme co do činění
  s barokním objektem,
 • 00:02:28 ale právě tady v té zadní části
  můžeme vidět
 • 00:02:30 pozůstatky tvarosloví románského.
 • 00:02:35 -Bazilika, jak ji vidíme,
  ta je z 13. století,
 • 00:02:39 tedy její základy.
 • 00:02:41 Děkujeme za ni
  přemyslovským knížatům
 • 00:02:45 a mnichům cisterciákům z Plas.
 • 00:02:50 -Ti sem přišli
  před osmi staletími,
 • 00:02:52 aby v údolí říčky Salašky
  vybudovali klášter.
 • 00:02:55 Pozůstatky středověké stavby
  se dochovaly
 • 00:02:58 v katakombách pod chrámem,
  včetně vstupních portálů.
 • 00:03:03 -Cisterciáci měli
  spoustu problémů s vodou,
 • 00:03:05 byli mnohokrát zatopeni,
  a tak se potom rozhodli,
 • 00:03:09 v průběhu 17. století,
 • 00:03:12 zvednout všechny podlahy
  o dva metry.
 • 00:03:15 Postupně to tady
  všechno zasypali.
 • 00:03:17 A naopak na konci 19. století,
  když přišli jezuité na Velehrad,
 • 00:03:22 tak se pokoušeli
  odvlhčit opačným způsobem,
 • 00:03:25 že začali všechno odkopávat,
  aby všechno odvětrávali,
 • 00:03:28 a přitom byly nalezeny
  staré, starobylé konstrukce.
 • 00:03:31 -Ty vyvolaly velké pozdvižení,
  mnozí se totiž domnívali,
 • 00:03:35 že jde o prvky
  z dob Velké Moravy.
 • 00:03:37 A tak se pořádaly sbírky,
  díky nimž mohly začít
 • 00:03:40 první vědecky vedené
  archeologické vykopávky u nás.
 • 00:03:44 Hledal se i Metodějův hrob
 • 00:03:46 a téma slovanských věrozvěstů
  se stalo
 • 00:03:48 celospolečenskou záležitostí.
 • 00:03:51 O povznesení Velehradu
  se tehdy velmi zasloužil
 • 00:03:54 pozdější arcibiskup
  Antonín Cyril Stojan.
 • 00:03:57 Myšlenku poslání
  Cyrila a Metoděje
 • 00:04:00 v 20. století rozvinul
  kardinál Tomáš Špidlík.
 • 00:04:03 Oba jsou dnes pohřbeni
  přímo v katedrále,
 • 00:04:06 jejímž srdcem je tato kaple.
 • 00:04:09 -Stojíme u ikony Matky Unie,
 • 00:04:13 která vyjadřuje tu vlastní misi
  svatých, soluňských bratří,
 • 00:04:18 kteří, jak všichni znají,
  nám přinesli Písmo svaté,
 • 00:04:22 to znamená bibli,
  a potom tedy liturgii,
 • 00:04:26 samozřejmě, nebylo jednoduché
  a samozřejmé,
 • 00:04:30 že Slované budou hned
  v tomto jazyce komunikovat
 • 00:04:34 a veřejně působit,
 • 00:04:36 a tak předkládají papeži
  své dílo.
 • 00:04:41 Ten položením knih slovanských
  na oltář
 • 00:04:46 v bazilice Santa Maria Maggiore
  projevuje souhlas s tím,
 • 00:04:51 aby veřejně byl tento jazyk
  užíván.
 • 00:04:56 -Velehrad skrývá
  také velkou cennost,
 • 00:04:59 a to je vlastně zlatá růže,
  dar Jana Pavla II.
 • 00:05:02 To je takové velké vyznamenání
  od papežů,
 • 00:05:04 které dříve dostávali většinou
  příslušníci královských rodů,
 • 00:05:08 za to,
  že něco významného vykonali,
 • 00:05:10 pro rozšíření křesťanství
  ve svých zemích,
 • 00:05:13 ale od 20. století
  se to dává výhradně
 • 00:05:16 nejvýznamnějším poutním místům
  na světě.
 • 00:05:20 -Mezi ně Velehrad právem patří.
 • 00:05:22 V roce 1985 u příležitosti
  výročí úmrtí svatého Metoděje
 • 00:05:27 sem chtěl zavítat papež osobně,
 • 00:05:29 ale tehdejší vláda
  mu to nedovolila.
 • 00:05:32 Do podhůří Chřibů se mohl vydat
 • 00:05:34 až po sametové revoluci
  v dubnu 1990
 • 00:05:37 a od té doby také zdobí
  velehradské nádvoří
 • 00:05:40 onen známý velký kříž
  s jeho znakem.
 • 00:05:46 -Stará řemesla jsou
  krásnou a nedílnou součástí
 • 00:05:49 našeho kulturního dědictví,
  jenže pomalu vymírají, bohužel.
 • 00:05:53 Proto jsou ti,
 • 00:05:55 kteří je pořád ovládají,
  udržují při životě,
 • 00:05:58 a navíc předávají
  dalším generacím,
 • 00:06:00 od roku 2001 oceňováni titulem
 • 00:06:03 "nositel tradice
  lidových řemesel".
 • 00:06:06 Pyšní se jím už 73 mistrů.
 • 00:06:08 Jedním z nich je řezbář
  Jiří Rücker z Peček,
 • 00:06:11 který ze dřeva vyrábí
  nádherné perníkové formy.
 • 00:06:14 Něco ze svého kumštu
  vám teď předvede.
 • 00:06:20 -Předtím,
  než se Jiří Rücker chopil dřeva,
 • 00:06:22 vyučil se v Poděbradech
  kovorytcem.
 • 00:06:25 Už v tomto oboru
  dosáhl mistrovské úrovně,
 • 00:06:27 takže nezůstal jen
  u ocelových razidel na nářadí,
 • 00:06:30 vyráběném v podniku Tona Pečky.
 • 00:06:33 -Postupně jsem se v rytectví
  dostával
 • 00:06:35 přes rytiny poštovních razítek,
  ocelorytů, razidel,
 • 00:06:39 k rytí zbraní,
  zbraň je pro muže takový šperk,
 • 00:06:43 takže jsem vypracoval
  katalog rytin,
 • 00:06:47 kde jsou na ukázku
  jak plošné rytiny,
 • 00:06:49 tak plastické rytiny,
 • 00:06:52 je tady zdobení různými
  i nekovovými materiály.
 • 00:06:55 Na lovecké zbraně
  se dělají rytiny hlavně zvířat,
 • 00:07:00 na krátké zbraně
  potom jsou to akanty,
 • 00:07:02 jsou to
  různé staroanglické arabesky,
 • 00:07:05 mám tady na ukázku
  i motiv Edelweiss,
 • 00:07:08 to je alpská protěž.
 • 00:07:11 -Po úrazu ruky
 • 00:07:14 se ale musel fyzicky
  náročné práce s kovem vzdát.
 • 00:07:16 A protože maminka pocházela
  z příbramské řezbářské rodiny,
 • 00:07:20 pustil se do práce se dřevem.
 • 00:07:22 Přes loutky a betlémy
  se postupně dostal
 • 00:07:24 k reliéfním formám na perník.
 • 00:07:26 -Když jsem začínal
  s perníkářskými formami,
 • 00:07:29 tak jsem cestoval po muzeích
  a po depozitářích,
 • 00:07:32 kreslil jsem si a fotil motivy.
 • 00:07:35 Ty původní, to, co vidíte tady,
  tak vycházely z tvaru hostií,
 • 00:07:39 které se podávaly
  při svatém přijímání.
 • 00:07:42 Bylo to proto,
  že první perníkáři byli mniši.
 • 00:07:45 Postupně se jim snažili
  vyrovnat šlechtici,
 • 00:07:48 začali dělat formy,
 • 00:07:50 kde byli na koních,
  v krásných róbách.
 • 00:07:53 -Perník se stal nejen
  vyhledávanou pochutinou,
 • 00:07:56 ale často býval
  symbolickým dárkem.
 • 00:07:59 -První zmínky o perníkářství
  na našem území
 • 00:08:02 jsou z roku 1335, z Turnova,
  z církevních trhů.
 • 00:08:06 Přišlo sem do Čech z Německa,
  z okolí Mnichova a Norimberku,
 • 00:08:11 přinesli je sem
  potulní řemeslníci,
 • 00:08:14 takzvaní formšnajdři.
 • 00:08:16 -A ti musí mít
  velkou představivost.
 • 00:08:18 Vytváří totiž
  zrcadlově obrácený reliéf.
 • 00:08:21 -Práci na perníkářských formách
  začínám výběrem materiálu,
 • 00:08:25 který dlouho suším,
  když je dobře usušený,
 • 00:08:28 přehobluji ho,
  přebrousím do hladka,
 • 00:08:31 začínám tak,
  že si nakreslím ten motiv.
 • 00:08:37 -Ke slovu pak přijdou
  různě veliká dlátka.
 • 00:08:40 Ta si Jiří Rücker většinou
  dělá sám přímo na míru.
 • 00:08:45 -Takže se dostávám
  do prvního plánu,
 • 00:08:48 kde vyberu hloubku.
 • 00:08:50 Potom si začínám kreslit
  ten druhý plán,
 • 00:08:53 to jsou ty modelace
  těch ornamentů,
 • 00:08:57 které se tam objevují
  na perníkářských formách.
 • 00:09:01 A poslední plán, třetí,
  je tvorba těch detailů,
 • 00:09:04 takže tam potom používám
  ta nejmenší dláta,
 • 00:09:08 která držím
  jenom takhle v ruce,
 • 00:09:11 a citlivě dodělávám detaily.
 • 00:09:15 -Své první dlátko
  ochraňuje jako oko v hlavě.
 • 00:09:18 Jeho tatínek mu ho před 50 lety
  vyrobil ze staré převodovky.
 • 00:09:22 Ukáže vám ho spolu se vším,
  co ve své dílně ukrývá.
 • 00:09:25 Každá věc má svůj příběh
 • 00:09:27 a mistr řezbář
  je skvělý vypravěč.
 • 00:09:29 Všechny návštěvy,
  které se dopředu ohlásí,
 • 00:09:32 rád ve svém království
  kdykoliv přivítá.
 • 00:09:39 -V Plzni, v právovárečném domě
  z 15. století,
 • 00:09:42 ve Veleslavínově ulici,
  letos slaví.
 • 00:09:45 Sídlí tam totiž
  pivovarské muzeum,
 • 00:09:47 kterému je rovných 60 let.
 • 00:09:50 Ve svém oboru
  je naprosto unikátní,
 • 00:09:52 což dokazuje i fakt,
 • 00:09:54 že se pyšní certifikátem
  Českého systému kvality služeb,
 • 00:09:58 který uděluje
  agentura CzechTourism.
 • 00:10:00 V jeho sbírkách najdete
  na sedmdesát tisíc exponátů
 • 00:10:03 dokumentujících historii vaření
  zlatavého moku.
 • 00:10:07 Navíc můžete sestoupit
  i do podzemí
 • 00:10:09 a projít si část bezmála
  13kilometrového labyrintu
 • 00:10:12 středověkých chodeb.
 • 00:10:17 -Chybělo málo a tenhle dům
  při hradbách by už nestál.
 • 00:10:20 Byl na něj totiž vydán
  demoliční výměr.
 • 00:10:23 Jenže zázraky se přece jen dějí.
 • 00:10:25 Doslova za pět minut dvanáct
  k němu
 • 00:10:27 kdysi při vlastivědné vycházce
  zavítal bývalý ředitel pošty
 • 00:10:31 Jan Hejtmánek.
 • 00:10:33 -Dozvěděl se o existenci
 • 00:10:35 posledního zbytku
  městských hradeb.
 • 00:10:37 Rozhodl se je zachránit.
 • 00:10:39 A protože k hradbám
  přináležela stará sladovna,
 • 00:10:42 tak tu pozornost věnoval i jí.
 • 00:10:44 V 50. letech se mu opravdu
  podařilo sehnat lidi na práci,
 • 00:10:48 sehnat peníze.
 • 00:10:50 -Sešlo se jich tolik,
 • 00:10:52 že stačily nejen na rekonstrukci
  středověkého opevnění,
 • 00:10:55 ale i na opravu
  téměř odepsaného areálu
 • 00:10:57 právovárečného domu.
 • 00:10:59 -Jeho historie byla od začátku
  až do dnešní doby
 • 00:11:02 vždy nějakým způsobem
  spojena s výrobou, přípravou
 • 00:11:05 anebo podáváním piva.
 • 00:11:07 -Ve zdejší sladovně
  se dochovala původní humna,
 • 00:11:10 kde se ječmen namáčel a klíčil,
  dosušit se dával na hvozd.
 • 00:11:14 Tady se zrno
  muselo ručně přehazovat.
 • 00:11:17 Tajemství výroby pěnivého moku
 • 00:11:19 si zprvu sládkové předávali
  mezi sebou,
 • 00:11:21 časem se z vaření stala věda.
 • 00:11:23 -Pivovarské laboratoře
  vznikaly u nás
 • 00:11:26 zhruba v těch 70. letech
  19. století
 • 00:11:28 a vůbec první laboratoř
  pivovarská tady v Plzni
 • 00:11:31 byla v roce 1901
  v Měšťanském pivovaru v Plzni.
 • 00:11:35 -Mezi nejvzácnější exponáty
  patří tenhle model varny.
 • 00:11:38 -Vznikal asi 20 let a dělal
  ho Josef Veselý z Mělnicka,
 • 00:11:42 pán byl pivovarský dělník,
 • 00:11:45 vlastně sestrojil model varny,
  jaká byla asi v 19. století.
 • 00:11:50 -Podzemní prostory si měšťané
  pod domy hloubili
 • 00:11:52 od 14. století.
 • 00:11:55 -Jsou to dvouposchoďové sklepy,
 • 00:11:57 v horní části pivo kvasilo
  a v té spodní,
 • 00:12:00 kde teplota je nižší,
  tam pivo zrálo a ukládalo se.
 • 00:12:03 -Původně to bylo
  hlavně sekané do skály,
 • 00:12:05 do pískovce,
  na kterém celé město leží,
 • 00:12:07 ale poněvadž
  je to docela měkký kámen,
 • 00:12:09 tak lidé ho museli vyztužit,
 • 00:12:11 takže se přidávaly
  různé ty cihly.
 • 00:12:13 -Ani tak však nedokázaly
  zubu času odolat.
 • 00:12:16 Klenby se pomalu propadaly
 • 00:12:18 a ve městě se vlnily ulice
  i chodníky.
 • 00:12:20 Po polovině minulého století
  se tu proto pustili do práce
 • 00:12:23 kladenští horníci.
 • 00:12:25 -Takže to vyztužili
  hodně ocelovými výztužemi,
 • 00:12:27 velkým množstvím betonu a taky
  ty původní středověké sklepy
 • 00:12:31 začali všechny
  hromadně propojovat
 • 00:12:33 a udělal se z toho
  jeden velký, rozsáhlý komplex.
 • 00:12:35 -Původně však byly prostory malé.
 • 00:12:37 Asi jako tahle chodba
  v podobě klíčové dírky,
 • 00:12:40 kterou se člověk stěží protáhne.
 • 00:12:42 -Je to unikátní chodba,
 • 00:12:44 která se tvarem
  dochovala už ze 14. století.
 • 00:12:47 -O něco mladší
  jsou kamenné koule,
 • 00:12:49 používané coby munice
  v časech husitských válek.
 • 00:12:52 -Našli jsme tady dva typy těch
  kamenných střel, menší a větší.
 • 00:12:55 S tím, že ty menší
  vážily kolem 40 kilo,
 • 00:12:57 ty velké asi tak 200.
 • 00:13:00 Ty malé tehdy se vrhaly
  katapultem
 • 00:13:02 a byly na zabíjení lidí.
 • 00:13:04 -Velké metal obrovský prak
  zvaný trebuchet
 • 00:13:06 a bořily se jimi domy a hradby.
 • 00:13:09 Tímhle dřevěným potrubím
  od počátku 16. století
 • 00:13:12 tekla z vodárenské věže
  životadárná kapalina
 • 00:13:14 do kašen na náměstí,
 • 00:13:16 kam si pro ni místní chodili
  s kbelíky.
 • 00:13:19 Kdo chtěl mít vlastní,
  kopal ve sklepě studnu.
 • 00:13:21 Zatím jich v podzemí napočítali
  360!
 • 00:13:24 -Jenomže,
  jak jich tady bylo hodně,
 • 00:13:26 tak si taky trošku kradli
  tu spodní vodu,
 • 00:13:29 časem ta hladina začala klesat,
 • 00:13:31 každá nová studna musela být
  trošku hlubší.
 • 00:13:33 Ty staré, suché
  lidé tehdy začali používat
 • 00:13:35 jako odpadní jímky.
 • 00:13:37 -Plnili je sutinami z bouraček,
  zbytky jídla, zvířecími kostmi
 • 00:13:41 i spoustou střepů.
 • 00:13:43 -Ty nálezy toho skla
  tady v Plzni,
 • 00:13:45 tak jsou jedny z nejlepších
  z celých Čech.
 • 00:13:47 Máme nejbohatší zásobu
  toho středověkého skla.
 • 00:13:49 -Při procházce
  historickým podzemím
 • 00:13:51 a prohlídce muzea
  si tak uděláte představu o tom,
 • 00:13:54 jak se kdysi v Plzni žilo.
 • 00:13:56 Vyrazit můžete do konce roku
  a pak zase od února.
 • 00:14:01 -Lysá hora je nazývána
  královnou Beskyd.
 • 00:14:04 Ročně na ni vystoupá
  až půl milionu lidí.
 • 00:14:07 Navzdory tomu,
  že tam bývá hodně chladno
 • 00:14:09 a z hlediska celé země
  nejvíc prší.
 • 00:14:12 Taky je, podle pověsti,
  prý až po okraj naplněná vodou,
 • 00:14:16 která se údajně,
  až přijde soudný den,
 • 00:14:18 rozlije a všechno zatopí.
 • 00:14:21 Krom toho mají v jejím nitru
  spát bájní rytíři,
 • 00:14:24 čekající na to,
  až bude lidem v kraji zle
 • 00:14:27 a budou potřebovat jejich pomoc,
  ale zpátky do reality.
 • 00:14:31 Hora nabízí
  hlavně krásné výhledy,
 • 00:14:33 které za výšlap do 1300 metrů
  nad mořem rozhodně stojí.
 • 00:14:39 -Na Lysou horu se můžete vydat
  hned po 19 trasách.
 • 00:14:42 K jejímu vrcholu
  ovšem nevede žádná lanovka,
 • 00:14:45 takže musíte šlapat po svých,
  výstup to není jednoduchý.
 • 00:14:51 Na nejkratší cestě
  od zotavovny Petra Bezruče
 • 00:14:53 překonáte na 3,5 kilometrech
  výškový rozdíl přes 700 metrů.
 • 00:14:58 Ale vyrazit po úbočích
  až nahoru se vyplatí,
 • 00:15:01 za dobrého počasí je vidět
  třeba až za Ostravu
 • 00:15:04 nebo na hřebeny Fatry a Tater.
 • 00:15:06 -Je tady spousta pěkných míst
  kolem Lysé hory,
 • 00:15:09 které je možné navštívit,
  jednak jsou to Medvědí skály,
 • 00:15:12 odkud je nádherný výhled
  na celou obec Ostravici,
 • 00:15:15 odtud můžete jít stezkou
  k dřevjance U Zbuja,
 • 00:15:17 kde je taková tradiční chata.
 • 00:15:20 Po cestě,
  když jdete z Ostravice,
 • 00:15:22 tak můžete míjet mazácké skály,
  které jsou Horní a Dolní.
 • 00:15:25 -Ty využívají nejčastěji
  horolezci.
 • 00:15:28 Místní kotle
  a přírodní rezervace
 • 00:15:31 jsou domovem řady ohrožených
  druhů rostlin a živočichů,
 • 00:15:34 kterým svědčí
  těžko přístupný terén.
 • 00:15:36 Najít tu můžete
  třeba lilii zlatohlavou,
 • 00:15:38 kriticky ohroženého
  rysa ostrovida
 • 00:15:41 nebo puštíka bělavého.
 • 00:15:44 Ne nadarmo si toulky
  zdejší přírodou
 • 00:15:46 oblíbil i Petr Bezruč,
  slezský bard,
 • 00:15:49 nebo taky ještěr od Lysé hory,
  jak si sám říkal.
 • 00:15:52 -Petr Bezruč byl velký turista,
 • 00:15:54 takže na tu Lysou horu
  velmi rád chodil a myslím si,
 • 00:15:57 že právě i ta tématika
  těch Beskyd a Lysé hory
 • 00:16:00 se hodně zobrazovala
  v jeho díle.
 • 00:16:03 Takže vlastně i nahoře
  je podle něho pojmenovaná
 • 00:16:05 ta Bezručova chata,
  nebo dole je srub Petra Bezruče,
 • 00:16:08 který je také navštěvovaný,
  je tam muzeum.
 • 00:16:10 -Další zajímavostí
  na úpatí této dominanty Beskyd
 • 00:16:13 je Ivančena, místo,
  kde skauti umístili mohylu,
 • 00:16:16 jako vzpomínku
  na pět svých kolegů,
 • 00:16:18 zastřelených za účast
  v protinacistickém odboji.
 • 00:16:21 -Bylo to zejména na památku skautů
 • 00:16:24 z ostravského
  prvního chlapeckého oddílu,
 • 00:16:27 ti se v podstatě nesmířili
  s německou okupací.
 • 00:16:30 Na začátku převáděli lidi
  přes hranice,
 • 00:16:33 potom v průběhu války,
  zejména ke konci,
 • 00:16:36 shromažďovali třeba léky
  a potraviny,
 • 00:16:39 které nosili partyzánům.
 • 00:16:41 Na samém konci války
  byla ta skupina odhalena,
 • 00:16:43 chlapci byli pozatýkáni
  a potom byli všichni popraveni.
 • 00:16:47 -Zakladatelé mohyly
  tehdy v roce 1946
 • 00:16:50 vyzvali kolemjdoucí
  k uctění památky obětí
 • 00:16:53 přiložením kamenů na pomník,
  ty se začaly hromadit,
 • 00:16:56 a tak muselo být pietní místo
  za 70 let své existence
 • 00:17:00 několikrát upraveno.
 • 00:17:02 Při stoupání vzhůru
  najdete řadu jiných pomníčků.
 • 00:17:05 Lysá totiž vede smutnou
  statistiku mezi našimi obry,
 • 00:17:09 za posledních 50 let na ní
  našlo smrt kolem 30 lidí,
 • 00:17:13 což je dvakrát víc
  než třeba na Sněžce.
 • 00:17:17 Na vytrvalce, kteří vrch zdolají,
 • 00:17:20 pak čeká odměna
  v podobě odpočinku
 • 00:17:22 ve dvou turistických chatách.
 • 00:17:24 Od roku 1897 tu monitoruje
  počasí meteorologická stanice,
 • 00:17:28 hned vedle je základna horské
  služby a samozřejmě vysílač.
 • 00:17:33 Do jeho útrob
  nás vzal Lubomír Carbol,
 • 00:17:35 který v něm pracuje
  téměř od začátku.
 • 00:17:38 -Vysílač je zhruba
  70 metrů vysoký.
 • 00:17:41 Skládá se ze tří částí.
 • 00:17:44 Tady jsme vlastně
  v suterénu toho vysílače,
 • 00:17:47 máme tady náhradní zdroje,
 • 00:17:50 které, když vypadne elektřina,
 • 00:17:53 přeberou zátěž
  a technologie běží dál.
 • 00:17:57 Běžný člověk to pozná tak,
 • 00:18:00 že asi 20 vteřin
  mu nejde obraz na televizi.
 • 00:18:03 -Lubomír Carbol se raději
  než na obrazovku dívá do údolí.
 • 00:18:07 I návštěvníci se shodují na tom,
 • 00:18:09 že nejkrásnější kino je opravdu
  na vrcholu královny Beskyd.
 • 00:18:13 A bez vstupného.
 • 00:18:15 Od kamenné mohyly můžete
  sledovat magické západy slunce.
 • 00:18:18 A v zimním období
  ani nemusíte dlouho čekat.
 • 00:18:23 -K legendám našeho průmyslu
  patří bezpochyby značka Jawa.
 • 00:18:27 Motocykly s tímto logem
  dobývaly svět
 • 00:18:30 už v polovině minulého století
  a úspěch mají v cizině pořád.
 • 00:18:34 Třeba v Indii jsou přímo hitem.
 • 00:18:36 Továrna, v níž se zrodily,
  vznikla před 90 lety.
 • 00:18:40 A právě její kulatiny
  monitoruje výstava
 • 00:18:42 v Národním technickém muzeu
  v Praze.
 • 00:18:45 Má název Fenomén Jawa
  aneb Jawa, jak ji neznáte,
 • 00:18:48 k vidění je tam
  na 50 nádherných mašin
 • 00:18:52 z různých období,
  tak račte vstoupit.
 • 00:18:56 -Nebylo by Jawy,
 • 00:18:58 nebýt vynálezce a konstruktéra
  Františka Janečka.
 • 00:19:00 Syna rolníka, který se
  díky své píli vypracoval
 • 00:19:03 až na šéfa zbrojovky
  v Mnichově Hradišti.
 • 00:19:05 Během první světové války
 • 00:19:07 v ní vznikaly
  ruční granáty pro armádu.
 • 00:19:09 Po jejím skončení zase kulomety
  pro československé vojáky.
 • 00:19:13 A když se rozhodovalo o tom,
 • 00:19:15 jakým směrem
  se bude firma ubírat dál,
 • 00:19:17 ve hře byla třeba
  i produkce psacích strojů.
 • 00:19:20 Syn Františka Janečka, Karel,
  nakonec přišel s nápadem,
 • 00:19:24 že by mohli vyrábět motocykly.
 • 00:19:26 A už v roce 1929 zakoupili
  licenci od německého Wanderera.
 • 00:19:30 Burácející stroje se začaly
  rodit v Praze na Pankráci.
 • 00:19:35 -Tady se dostáváme k tomu,
  proč Jawa,
 • 00:19:38 protože je to spojení
  těch dvou jmen,
 • 00:19:41 Janeček, Wanderer, tedy Jawa.
 • 00:19:43 První motocykl,
 • 00:19:45 který firma Jawa na území
  České republiky vyráběla,
 • 00:19:49 tak byl motocykl právě v té
  německé licenci Wanderer 500.
 • 00:19:53 Byl to motocykl poměrně těžký,
  tím pádem také neprodejný.
 • 00:19:58 -Spolupráce se západními
  partnery záhy skončila.
 • 00:20:00 Značka ale zůstala.
 • 00:20:03 Úspěšným se stal hned
  další motocykl Jawa 175,
 • 00:20:06 vyvíjený za pomoci anglického
  konstruktéra a závodníka
 • 00:20:09 George Patchetta.
 • 00:20:11 Těchto elegantních,
  levných strojů
 • 00:20:14 firma vyrobila tisíce
  a dobyla s nimi svět.
 • 00:20:17 Pak ale přišla
  druhá světová válka
 • 00:20:19 a firma byla přinucena
  ke zbrojní výrobě.
 • 00:20:21 Za vývoj civilních strojů
  tehdy hrozil kriminál.
 • 00:20:23 Přesto Jaroslav Frei,
 • 00:20:26 který se po smrti Františka
  Janečka ujal vedení firmy,
 • 00:20:29 kontaktoval závodníka
  Antonína Vitvara,
 • 00:20:31 který v práci
  na nových mašinách pokračoval.
 • 00:20:34 -A tak začala cesta
  k vývoji slavného Péráku.
 • 00:20:38 My zde máme jeden z motocyklů
  z té vývojové řady.
 • 00:20:42 Je to motocykl Jawa 250
  z roku 1942,
 • 00:20:46 který vlastně byl tajně vyvíjen,
  aby firma mohla pokračovat,
 • 00:20:51 pod nátěrem motocyklů
  wehrmachtu či SS
 • 00:20:56 bylo možné tyto motorky
  zkoušet v terénu.
 • 00:20:59 -V roce 1946
  byl Pérák představen v Paříži
 • 00:21:03 jako nejmodernější
  dvoudobá 250 na světě.
 • 00:21:07 Tehdy byla Jawa na svém vrcholu
 • 00:21:09 a stroje dodávala
  do všech koutů planety.
 • 00:21:12 Úspěch slavila i s motocykly
  národní řady
 • 00:21:14 pod společnou značkou Jawa-ČZ
  přezdívanými Kývačka.
 • 00:21:18 -Ta Kývačka měla na svou dobu
  velmi dokonalý podvozek,
 • 00:21:21 byl to motocykl,
 • 00:21:23 který se skvěle prodával
  po celém světě.
 • 00:21:25 Uvádí se, že se prodával
  do 112 zemí světa.
 • 00:21:27 Velmi výrazný trh pro Jawu
  byla Indie.
 • 00:21:30 V Indii se od roku 60 vyráběly
  Kývačky pod značkou Yezdi.
 • 00:21:34 -Od počátku šedesátých
  do poloviny devadesátých let
 • 00:21:37 Jawa stále prodávala
  statisíce motorek.
 • 00:21:40 Vyvíjela ale i typy,
 • 00:21:42 které se jí nepodařilo
  dostat do sériové výroby.
 • 00:21:45 Jednalo se o unifikovanou řadu
  nejroztodivnějších strojů,
 • 00:21:48 které vznikaly
  jen v několika kusech.
 • 00:21:50 Výstava připomíná i úspěchy firmy
  v silničním motocyklovém sportu.
 • 00:21:55 Už v 35. roce
  vyrazili její reprezentanti
 • 00:21:58 na těchto 350 na nejtěžší
  motocyklovou soutěž planety,
 • 00:22:02 Tourist Trophy, a skončili
  mezi šesti nejlepšími značkami.
 • 00:22:06 -Asi nejslavnějším závodníkem,
 • 00:22:08 který jezdil na motocyklech
  značky Jawa silniční závody,
 • 00:22:11 byl František Šťastný.
 • 00:22:13 Je to legenda
  našeho motocyklového sportu.
 • 00:22:15 Stojíme u motocyklu
  z konce 60. let.
 • 00:22:17 To je čtyřválcová závodní Jawa
  typ 673.
 • 00:22:20 Tímto motocyklem jezdil
  František Šťastný a velmi dobře.
 • 00:22:23 Byl to nejrychlejší motocykl,
  který Jawa kdy udělala.
 • 00:22:26 -V roce 1969 dokonce
  s tímto strojem obsadil
 • 00:22:29 Ital Silvio Grassetti
  na mistrovství světa v 350
 • 00:22:32 druhé místo
  s maximální naměřenou rychlostí
 • 00:22:35 267 kilometrů v hodině.
 • 00:22:37 I to se na výstavě dozvíte
 • 00:22:39 až do konce srpna
  příštího roku.
 • 00:22:44 -Roudnice nad Labem
  vyrostla na levém břehu Labe,
 • 00:22:47 pod památnou horou Říp.
 • 00:22:49 Původně bývala tržní osadou
  na takzvané lužické cestě.
 • 00:22:53 Městská práva získala
  už v 12. století
 • 00:22:56 a obdobím největšího rozmachu
  pro ni byly časy,
 • 00:22:59 kdy tam působil biskup
  Jan IV. z Dražic.
 • 00:23:02 Ten mimo jiné nechal v roce 1333
  postavit přes řeku most.
 • 00:23:06 Teprve třetí v zemi,
 • 00:23:09 po Kamenném v Písku
  a pražském Juditině.
 • 00:23:11 Tahle památka
  se bohužel nedochovala,
 • 00:23:13 za třicetileté války
  ji pobořili Švédové.
 • 00:23:16 Mnohé další
  ale dodnes připomínají
 • 00:23:18 dlouhou historii místa.
 • 00:23:22 -Roudnice získala své jméno
 • 00:23:25 pravděpodobně
  díky rudnému pramenu.
 • 00:23:27 Ten dodnes vyvěrá pod chrámem
  Narození Panny Marie
 • 00:23:30 a narazíte na něj při cestě
  kolem ohradní zdi kostela.
 • 00:23:33 My se ale nejprve podíváme
  do centra města.
 • 00:23:36 -Na náměstí morový sloup
  se svatým Vavřincem,
 • 00:23:39 patronem vinné révy,
  a dole stojící svatý Vojtěch.
 • 00:23:43 Na něm je zajímavé jednak to,
 • 00:23:45 že je to právě jeden z patronů
  rotundy na Řípu,
 • 00:23:48 a potom také to,
  že před ním stojí kámen,
 • 00:23:51 který posvětil sám Jan Pavel II.
 • 00:23:55 -Dominantou
  je však lobkovický zámek.
 • 00:23:57 Ten byl postaven na nevysokém,
 • 00:24:00 ale výrazném skalnatém ostrohu
  nad řekou.
 • 00:24:04 Jeho prohlídku začneme
  ve sklepeních,
 • 00:24:06 kde objevíme nejen
  vyhlášená roudnická vína.
 • 00:24:11 -My se teď nacházíme u základů
  té původní části zámku,
 • 00:24:14 u románského hradu.
 • 00:24:16 Ten byl postaven někdy
  v druhé polovině 12. století.
 • 00:24:20 To dnes víme relativně přesně,
  protože právě jediné patro,
 • 00:24:24 které tady dodnes zůstalo,
  tak má klenby,
 • 00:24:27 ve kterých zůstala výdřeva,
 • 00:24:29 a právě to dřevo,
  díky dendrochronologii víme,
 • 00:24:32 že bylo pokáceno
  někdy v letech 1189 až 1190.
 • 00:24:37 -Od roku 1603 patřil zámek
  rodu Lobkoviců
 • 00:24:40 a Václav Eusebius sem pozval
  čtyři italské architekty,
 • 00:24:44 kteří se pustili
  do rozsáhlé přestavby.
 • 00:24:48 Sídlu dali v podstatě
  dnešní podobu.
 • 00:24:51 Jejich přičiněním tu vznikl
  i jeden nevšední unikát.
 • 00:24:54 -Tady je zajímavé,
  že hrad tedy zůstal z větší části,
 • 00:24:58 aby nekazil dojem zvenčí,
 • 00:25:01 tak ho právě architekti
  obestavěli terasou.
 • 00:25:04 -Stavební práce trvaly
  dlouhých 32 let
 • 00:25:07 a byly dokončeny v roce 1684.
 • 00:25:10 Vzniklo tak 181 místností a sálů
 • 00:25:14 a zámek se stal
  významným střediskem oblasti.
 • 00:25:17 Nejzachovalejší
  je dnes zámecká kaple.
 • 00:25:22 -Za tou výzdobou,
  za těmi freskami a štuky,
 • 00:25:24 by měli stát dva pánové,
  pan Tencala a Marchetti,
 • 00:25:27 italští mistři,
 • 00:25:29 nad námi je Otče náš, ta druhá,
  to je právě tedy Zdrávas Maria,
 • 00:25:33 a další věty z těchto modliteb,
  ty už jsou po stranách.
 • 00:25:36 -Nedaleko zámku
  se tyčí věž Hláska,
 • 00:25:39 dnes jediný pozůstatek bývalého
  opevnění nejstarší části města.
 • 00:25:44 Přečkala všechny
  středověké válečné konflikty
 • 00:25:47 a vážněji poškozena byla
  až při požáru v roce 1665.
 • 00:25:51 -Naskýtá se tady krásný pohled
  na České středohoří
 • 00:25:55 a na celé město
  a je to také s výkladem.
 • 00:25:57 Navíc je tady
  nově nainstalovaná výstava
 • 00:25:59 z dob barokní Roudnice.
 • 00:26:02 -Z ochozu je dobře vidět
  i druhá roudnická dominanta.
 • 00:26:05 Tou je augustiniánský klášter
  s kostelem Narození Panny Marie.
 • 00:26:09 Stavby z roku 1333 patří
  k těm nejstarším ve městě.
 • 00:26:13 Při jejich prohlídce
 • 00:26:15 můžete nejen obdivovat
  krásnou architekturu,
 • 00:26:18 ale v klášterním sklepení narazíte
  i na tajemné podzemní jezírko.
 • 00:26:22 Podle legendy v něm žije
  zlatá kachnička,
 • 00:26:24 která občas snese vajíčko
  z drahého kovu.
 • 00:26:26 -Roudnice je vlastně
  výchozí bod pro cestu na Říp,
 • 00:26:29 odtud vede
  turistická modrá stezka,
 • 00:26:31 vlastně až na Říp
  je to pouhých 6 kilometrů,
 • 00:26:34 až nahoru ke kapličce.
 • 00:26:36 -Pokud se po ní vydáte,
 • 00:26:38 budete kousek od náměstí
  míjet ještě jednu rozhlednu,
 • 00:26:41 Kratochvílovu.
 • 00:26:43 Volně přístupná
  funkcionalistická věž z roku 1934
 • 00:26:46 byla pojmenovaná podle
  významné osobnosti Podřipska,
 • 00:26:50 buditele Václava Kratochvíla.
 • 00:26:52 Je jednou z nejníže položených
  staveb svého druhu u nás.
 • 00:26:55 Roudnické památky jsou otevřeny
  i v zimních měsících,
 • 00:26:59 a tak nemusíte návštěvu odkládat
  až na jaro.
 • 00:27:02 Do města pod Řípem
  můžete vyrazit už dnes.
 • 00:27:07 -A je tu soutěž,
  Pepa se minule ptal na město,
 • 00:27:10 jehož kostel zdobí o Vánocích
  půvabné,
 • 00:27:13 150 let staré jesličky
  Prokopa Macka.
 • 00:27:16 Správně bylo za A.
  Jsou to Kašperské Hory.
 • 00:27:18 Vítězi gratuluji
  a rovnou nabízím další hádanku.
 • 00:27:22 Tentokrát si prohlédneme
  jednu pražskou honosnou vilu.
 • 00:27:26 Za první republiky
 • 00:27:28 ji pro významného právníka
  navrhl architekt,
 • 00:27:30 který má na kontě
  i řadu vídeňských budov.
 • 00:27:33 Rodina si ale nového domova
  dlouho neužila.
 • 00:27:35 Za války skončila
  v koncentračním táboře.
 • 00:27:38 Ti, kteří přežili,
  se po roce 48 domů nevrátili.
 • 00:27:42 Dnes je dům přístupný veřejnosti.
  Už víte, zda mluvím o vile:
 • 00:27:50 Odpovědi nám posílejte
  do čtvrteční 14. hodiny.
 • 00:27:53 A tentokrát se hraje
  nejenom o naše tradiční ceny,
 • 00:27:56 ale i o balíček produktů
 • 00:27:58 od destinační společnosti
  Region Slovácko,
 • 00:28:01 která je držitelem certifikátu
  Českého systému kvality služeb.
 • 00:28:08 Hradci Králové by se klidně
  mohlo přezdívat město lvů.
 • 00:28:11 Spoustu domů i dalších památek
  tam totiž zdobí
 • 00:28:14 různá ztvárnění
  tohoto českého symbolu.
 • 00:28:17 Celkem byste jich
  napočítali víc než stovku.
 • 00:28:20 Nově je mapují hned
  dva okruhy naučné stezky.
 • 00:28:23 Příště se po nich s Pepou vydáte.
  To už ale bude v novém roce.
 • 00:28:27 Já vám všem
  moc a moc děkuji za to,
 • 00:28:30 že s námi každý týden
  oddaně vyrážíte
 • 00:28:32 na toulky po naší krásné zemi,
  že nám píšete a inspirujete nás.
 • 00:28:37 Nesmírně si toho vážíme
  a budeme dělat všechno pro to,
 • 00:28:40 abychom si vaši přízeň
  i nadále zasloužili.
 • 00:28:43 Teď vám přeji krásnou neděli,
 • 00:28:45 ať je ten příští rok
  s nulou na konci
 • 00:28:48 plný dobrých zpráv
  a třeba i lepší a klidnější,
 • 00:28:51 než ten letošní,
  na viděnou, přátelé.
 • 00:28:56 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2019