iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 6. 2019
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
26147
zhlédnutí

Toulavá kamera

Poutní kostel Panny Marie Pomocné — Vysoké Chvojno — Výroba globů — Buškův hamr — Loutkář Štěpán Pěnka — Zlatá stezka

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:17 -Dobrý den, přátelé,
  i když to tak možná nevypadá,
 • 00:00:20 tak je před námi
  první letní Toulavá kamera,
 • 00:00:23 astronomické léto nastalo
  před dvěma dny v podvečer.
 • 00:00:26 A to také znamená,
  že za pár dnů končí škola
 • 00:00:29 a pro většinu z nás
  začnou prázdniny a dovolené.
 • 00:00:32 A tak vám nabídneme pár tipů
  na výlet, tady jsou.
 • 00:00:35 Začneme na jednom poutním místě,
  ve slezském městě Zlaté Hory.
 • 00:00:41 Pak se vypravíme
  do Vysokého Chvojna,
 • 00:00:43 mimo jiné za stádečkem bizonů.
 • 00:00:47 Další minuty
  věnujeme Fenoménu Felkl.
 • 00:00:49 Tedy rodině,
  která vyráběla glóby,
 • 00:00:51 nebo glóbusy, jak je libo.
 • 00:00:54 Potom si na jihu Čech
  připomeneme,
 • 00:00:57 co obnášelo hamernictví
 • 00:00:58 a jak se na hamru žilo
  a pracovalo.
 • 00:01:02 Štěpán Pěnka nám pak ukáže,
 • 00:01:04 jak naložit
  s kouskem třeba lipového dřeva,
 • 00:01:07 pokud se člověk umí ohánět dlátem
  a zamiluje si marionety.
 • 00:01:12 A na konec se vydáme
  po části Zlaté stezky
 • 00:01:14 kolem šumavské Javorné.
 • 00:01:18 Na hranicích s Polskem,
  na severovýchodě okresu Jeseník,
 • 00:01:22 leží slezské město Zlaté Hory.
 • 00:01:24 Kousek odtud najdeme poutní
  kostel Panny Marie Pomocné.
 • 00:01:27 Ochránkyně počatého života.
 • 00:01:29 Jeho historie se dle legendy
  začala psát roku 1647,
 • 00:01:33 a to v době třicetileté války,
 • 00:01:35 kdy sem před švédskými vojsky
  uprchla Anna Tannheiserová
 • 00:01:39 a pod skálou porodila
  syna Martina.
 • 00:01:42 Jeho dcera tu potom roku 1718
  na otcovo přání
 • 00:01:46 nechala z vděčnosti
  pověsit obraz Panny Marie,
 • 00:01:48 základ celého budoucího areálu.
 • 00:01:52 -Poutní kostel
  Panny Marie Pomocné
 • 00:01:55 se ukrývá v lesích nad městem.
 • 00:01:57 Můžete se k němu vydat pěšky
  po žluté turistické značce,
 • 00:02:00 která vás provede
  obnovenou křížovou cestou.
 • 00:02:03 Po 2,5kilometrovém stoupání
 • 00:02:05 se ocitnete před vstupní branou
  do magického poutního areálu.
 • 00:02:09 Jeho vznik je spjat
  s rokem 1729,
 • 00:02:12 kdy u obrazu nad zázračným
  pramenem vyrostla dřevěná kaple.
 • 00:02:18 -Slepý zase začal vidět,
  hluchý začal slyšet,
 • 00:02:21 pět takových uzdravení bylo
  dokonce potvrzeno jak církví,
 • 00:02:25 tak i doktorem, lékařem,
 • 00:02:27 že opravdu to bylo
  zázračné uzdravení.
 • 00:02:29 Nevíme, jak se to stalo.
 • 00:02:31 -Na místo zázraků
  přijíždělo stále víc poutníků,
 • 00:02:34 a tak byla v roce 1834
  zahájena stavba zděného kostela.
 • 00:02:38 A nezůstalo jen u něj.
 • 00:02:40 -Začátkem 20. století
  toto poutní místo
 • 00:02:43 prý bylo největším
  poutním místem tady ve Slezsku,
 • 00:02:47 třetím nejnavštěvovanějším
  poutním místem
 • 00:02:49 ve střední Evropě.
 • 00:02:51 -Byl to rozsáhlý komplex,
 • 00:02:53 do něhož během roku zavítalo
  80 až 100 tisíc poutníků.
 • 00:02:57 Krušné časy ale nastaly
  po druhé světové válce.
 • 00:03:00 V 50. letech sem komunisti
  zakázali lidem chodit
 • 00:03:03 a kostel začal chátrat.
 • 00:03:05 -V roce 73,
  rozhodnutím tehdejší vlády,
 • 00:03:09 přijela firma,
 • 00:03:11 která naložila výbušniny,
  dynamit,
 • 00:03:13 a všechno vyhodili do vzduchu.
 • 00:03:15 Kostel, dvě restaurace,
  všechny kaple, kapličky,
 • 00:03:18 poutní dům,
  všechno doslova srovnali se zemí.
 • 00:03:22 -Jen jedna jediná kaplička
  se zachovala.
 • 00:03:24 Posvátná studánka.
 • 00:03:26 Přestože tu nic nezbylo,
  místní farníci se sem stejně,
 • 00:03:29 zejména v 80. letech,
 • 00:03:31 vydávali na tajné
  noční křížové poutě.
 • 00:03:34 -Na té poslední předlistopadové
 • 00:03:36 vlastně jsme nesli
  sem ten litinový kříž,
 • 00:03:39 teda s velkou námahou, osm lidí,
  ale netušili jsme,
 • 00:03:42 že za měsíc bude listopad 89
  a že nastanou nějaké změny.
 • 00:03:48 -Tenhle kříž dodnes stojí
  za kostelem u památné skály.
 • 00:03:52 Hned po revoluci
  vzniklo sdružení
 • 00:03:54 za obnovu poutního místa,
  organizovaly se sbírky
 • 00:03:57 a v roce 1993
  tady poprvé kopli do země.
 • 00:04:01 -My jsme tomu sami nevěřili,
  co se všechno podaří postavit.
 • 00:04:04 Takže jsme začínali tedy,
  že aspoň základy kostela.
 • 00:04:07 Pak už bylo i na kostel,
 • 00:04:09 tak už jsme začali
  i ten kostel stavět,
 • 00:04:11 a tak jak ty peníze přibývaly,
  tak se postupně to řešilo.
 • 00:04:15 -Celá stavba byla dokončena
  v roce 1998.
 • 00:04:17 Nádvoří lemují ze dvou stran
  ambity.
 • 00:04:20 Na jejich stěnách visí obrazy
  křížové cesty
 • 00:04:23 a z okolních lesů do nich
  byl stažen i jeden z pramenů.
 • 00:04:27 -Aby si lidé
  mohli načepovat vodu, čistou,
 • 00:04:29 nechlorovanou, zdravou,
  a taky prý zázračnou,
 • 00:04:33 protože říkají, že pili tu vodu,
  a fakt jako zázraky se konaly.
 • 00:04:39 -Průčelí kostela vévodí
  velká barevná mozaika.
 • 00:04:42 Podobné vyobrazení
  najdeme i uvnitř.
 • 00:04:44 Jedná se o repliky
  původního obrazu,
 • 00:04:46 který byl odsud přenesen
  do farního kostela
 • 00:04:49 ve Zlatých Horách.
 • 00:04:51 Důležitými předměty,
 • 00:04:53 za kterými putují lidé
  z celého kraje,
 • 00:04:55 jsou relikviáře s ostatky
  svatého Jana Pavla II.,
 • 00:04:58 svatého Jana Nepomuka Neumanna
  a svatého Norberta.
 • 00:05:01 -Proč zrovna svatého Norberta?
 • 00:05:04 Protože Svatý Norbert
  je patronem
 • 00:05:07 matek čekajících dítě
  a neplodných manželů.
 • 00:05:10 -Stěny kostela zdobí
  plastiky křížové cesty
 • 00:05:13 a světlo přes vitráže vytváří
  v prostoru kouzelnou hru barev.
 • 00:05:18 Sami tu možná po pár okamžicích
  pocítíte zvláštní atmosféru.
 • 00:05:21 Dnes je celý poutní areál
  opět chloubou kraje, perlou,
 • 00:05:25 ke které se sjíždějí lidé
  z Čech, Německa i Polska.
 • 00:05:29 Třeba jsme k návštěvě
  zlákali i vás.
 • 00:05:36 -A teď sedneme na kola
  a vydáme se do Vysokého Chvojna,
 • 00:05:39 malé obce na Pardubicku.
 • 00:05:46 Okolí je protkáno řadou
  cyklostezek a turistických tras,
 • 00:05:50 které propojují kraj
  Pardubický a Královehradecký.
 • 00:05:53 Cestou upoutají, mimo jiné,
 • 00:05:55 mohutné buky
  v takzvaných oplocenkách
 • 00:05:57 nebo přírodní rezervace
  Prachovská stráň.
 • 00:06:00 Lákadlem je pak taky
  stádo bizonů Jiřího Stárka.
 • 00:06:03 K tomuto koníčku ho prý
  před osmi lety přivedl nápad,
 • 00:06:06 mít netradičního mazlíčka.
 • 00:06:08 Ve volné přírodě se sdružuje
  v mnohohlavých stádech.
 • 00:06:11 Chvojenečtí začínali
  se třemi jedinci.
 • 00:06:16 -Pro někoho zjevením,
  pro další doslova šokem
 • 00:06:19 je v kulisách české přírody
  pětihlavé stádo bizonů.
 • 00:06:22 Majestátní zvířata
  pasoucí se za masivní ohradou
 • 00:06:26 budí respekt i obdiv.
 • 00:06:28 -Chtěl jsem něco většího,
  jsou tady rozlehlé pozemky,
 • 00:06:31 tak jsem začal střádat plány
  k tomu,
 • 00:06:34 abych využil ty pozemky,
  a došel jsem k závěru,
 • 00:06:37 že bych zkusil tady odchovat
  bizony americké.
 • 00:06:41 V hlavním chovu
  máme jednoho býka,
 • 00:06:44 který má váhu zhruba 1000 kilo,
 • 00:06:47 a samice jsou menší,
  mají 700 až 800 kilo.
 • 00:06:51 Vlastně myšlenka
  celého tohoto chovu je v tom,
 • 00:06:55 ukázat lidem, že i zvířata,
  která jsou robustní, těžká,
 • 00:07:00 se dají pohladit.
 • 00:07:03 A pokud se k nim člověk
  chová s láskou a slušně,
 • 00:07:06 tak zase oni mu to vracejí tím,
 • 00:07:08 že se k němu chovají
  stejným způsobem.
 • 00:07:10 -Ve volné přírodě se bizoni
  dožívají dvaceti let.
 • 00:07:14 V zajetí, kde nemají přirozené
  nepřátele, i dvojnásobku.
 • 00:07:18 Špatně vidí, ale mají dobrý čich
  a vynikající sluch.
 • 00:07:23 -Když přicházíme k té oboře,
 • 00:07:25 tak ta zvířata nás cítí, slyší
  a už samozřejmě zavětří,
 • 00:07:30 na velké vzdálenosti,
  už rozeznají zvuky aut,
 • 00:07:33 rozeznají zvuky chůze
 • 00:07:35 a i pachy těch lidí,
  kteří sem chodí pravidelně.
 • 00:07:38 Když přijedou cyklisti,
  tak přijdou k oboře,
 • 00:07:41 jenom se kouknou,
  pasou se dál.
 • 00:07:43 -Tak nebudeme rušit.
 • 00:07:45 Pár šlápnutí do pedálů
  a z pomyslné prérie
 • 00:07:48 se přesuneme do arboreta,
  plného vůní, stromů i života.
 • 00:07:51 Koncem 19. století ho založil
  tehdejší majitel panství,
 • 00:07:55 markrabě Alexander Pallavicini.
 • 00:07:58 V současné době můžeme
  na rozloze šest a půl hektaru
 • 00:08:01 obdivovat 220 druhů dřevin
  a keřů z celé severní polokoule.
 • 00:08:08 -19. století zachvátila móda
  dovozu různých dřevin,
 • 00:08:11 introdukovaných.
 • 00:08:14 Šlechta vyrážela
  na objevné cesty po celém světě,
 • 00:08:17 mimo jiné za loveckými výpravami,
 • 00:08:20 a dále si všímala všech dřevin,
  které zde rostly,
 • 00:08:24 a chtěla s nimi ozdobit
  své parky.
 • 00:08:26 Z této doby pochází dovoz
  například i borovice vejmutovky,
 • 00:08:29 kterou dle pověsti
  lord Weymouth, skotský lord,
 • 00:08:33 dovezl její semena
  ze Severní Ameriky v kapesníku.
 • 00:08:36 Jeho zahradník
  tuto borovičku vysel
 • 00:08:39 a rozšířila se po celé Evropě.
 • 00:08:43 -Informační tabule
  na vycházkovém okruhu
 • 00:08:45 seznamují návštěvníky
  s pozoruhodnými dřevinami.
 • 00:08:49 Patří mezi ně i pazerav sbíhavý.
 • 00:08:51 Jde údajně o druhý největší
  exemplář v České republice.
 • 00:08:54 Měří zhruba 25 metrů.
 • 00:08:57 Chloubou je
  i červenolistá forma buků,
 • 00:09:00 smrk strukovitý, zmarličník
  nebo liliovník tulipánokvětý.
 • 00:09:06 -Arboretum dneska slouží
  k výuce lesní pedagogiky,
 • 00:09:09 kterou provádíme pro žáky,
  především prvního stupně.
 • 00:09:14 Každý rok zde projde
  proškolením lesní pedagogikou
 • 00:09:16 zhruba 600 dětí.
 • 00:09:19 V okolí cyklostezky
  se nachází krásný zookoutek,
 • 00:09:22 ve kterém pobíhají typické druhy
  zvěře pro českou krajinu.
 • 00:09:27 Jsou to jeleni,
  dovezení mufloni a daňci.
 • 00:09:31 Možnost návštěvníka
  je tady široká.
 • 00:09:34 Může si posedět,
  jen tak pozorovat zvířata,
 • 00:09:37 dále v nedalekých sádkách
  si může chytit pstruha
 • 00:09:40 a pochutnat si na něm
  v blízkém zařízení.
 • 00:09:43 -Dál pak můžete vyrazit
  třeba k rozhledně
 • 00:09:45 na samém vršku magického kopce
  Milíř poblíž Vysoké nad Labem
 • 00:09:49 nebo do Památníku Emila Holuba
  v sousedních Holicích.
 • 00:09:52 To už necháme na vás.
 • 00:09:58 -O rodině Felklů
  jste možná ještě neslyšeli.
 • 00:10:01 Ale jejich produkty
  zcela jistě znáte.
 • 00:10:03 V 19. století totiž byla
  nejvýznamnějším výrobcem glóbů
 • 00:10:06 v Evropě.
 • 00:10:08 Felklovi žili a pracovali
  v Roztokách u Prahy.
 • 00:10:11 Jejich dům,
  který se nacházel naproti zámku,
 • 00:10:13 dnes už nestojí.
 • 00:10:15 Ale právě do zámeckého areálu
  se můžete vydat,
 • 00:10:18 chcete-li se o této výjimečné
  rodině něco dozvědět.
 • 00:10:21 Právě tam uspořádala
  Středočeská galerie
 • 00:10:24 ve spolupráci s mapovou sbírkou
 • 00:10:26 Přírodovědecké fakulty
  Univerzity Karlovy
 • 00:10:28 velmi poučnou výstavu.
 • 00:10:34 -Výstava se jmenuje
  Fenomén Felkl
 • 00:10:36 a název je to opravdu výstižný.
 • 00:10:39 Firma Jan Felkl a syn
  vznikla v Praze v roce 1854.
 • 00:10:44 16 let poté přesídlila
  do Roztok u Prahy
 • 00:10:47 a zde působila
  až do poloviny minulého věku,
 • 00:10:50 to znamená, že existovala
  téměř celé století.
 • 00:10:56 Jan Felkl
  byl vysloužilý dělostřelec,
 • 00:10:59 který pracoval
  coby poštovní zřízenec.
 • 00:11:03 -Spolupracoval s okruhem
  českých vlastenců,
 • 00:11:06 konkrétně s Václavem Merklasem,
  ten začal s výrobou glóbů,
 • 00:11:11 nicméně Merklas zkrachoval
 • 00:11:13 a předal tu výrobu
  právě Janu Felklovi.
 • 00:11:17 Ta firma byla výjimečná tím,
 • 00:11:19 že byla unikátní
  v rámci celého Rakouska-Uherska,
 • 00:11:23 vyráběla glóby
  v deseti různých provedeních,
 • 00:11:26 v sedmnácti jazycích
  a v osmi velikostech.
 • 00:11:30 -Zpočátku Jan Felkl vyráběl
  malé, plné sádrové koule,
 • 00:11:34 šesticentimetrové glóby,
  které byly levné,
 • 00:11:37 takže byly dostupné
  většině zájemců.
 • 00:11:39 Podnikání se rozjelo,
 • 00:11:42 proto postupně přibíral
  do firmy své syny.
 • 00:11:44 Měl jich celkem šest,
 • 00:11:46 takže se mu podařilo vybudovat
  slušný rodinný podnik.
 • 00:11:49 Později přešel
  na sádrové skořápky
 • 00:11:52 a stále zvětšoval jejich průměr,
  zakázky se jen hrnuly.
 • 00:11:56 -Dělníci pracovali velmi přesně.
 • 00:11:59 Felkl spolupracoval
  s mnoha odborníky
 • 00:12:02 na evropských univerzitách,
 • 00:12:04 takže i jeho geografické
  a kartografické podklady
 • 00:12:09 byly velmi přesné.
 • 00:12:11 -Felklova firma
  nebyla samozřejmě jediná,
 • 00:12:13 která produkovala glóby,
  ale její výjimečnost,
 • 00:12:16 kromě zmíněné
  zeměpisné přesnosti,
 • 00:12:18 tkvěla v široké škále
  jazykových verzí.
 • 00:12:21 Nabízela výrobky
 • 00:12:23 třeba i v dánštině,
  švédštině či ruštině.
 • 00:12:26 Všechny navíc
  byly cenově dostupné.
 • 00:12:28 Jan Felkl
  byl zdatným obchodníkem,
 • 00:12:31 takže si uměl vyjednat zakázky
 • 00:12:33 na c.k. rakouském
  ministerstvu školství,
 • 00:12:35 ale i v dalších zemích.
 • 00:12:37 Ranou pro jeho podnikání
  byla první světová válka,
 • 00:12:40 kdy dělníci narukovali.
 • 00:12:42 Firma se z úpadku
  těžko vzpamatovávala.
 • 00:12:44 -Sice v roce 1921 získali
  novou státní zakázku
 • 00:12:48 pro výrobu školních glóbů,
 • 00:12:50 ovšem nemohli vyrábět
 • 00:12:52 už pro celou
  rakousko-uherskou monarchii,
 • 00:12:55 protože ten trh se rozpadl.
 • 00:12:57 Takže oni začali vyrábět
  už jenom v českém jazyce.
 • 00:13:00 Tím pádem,
  jak se zmenšila ta odbytiště,
 • 00:13:04 tak tím pádem ta firma
  pozvolna upadala.
 • 00:13:09 -Na výstavě najdete
  přes 60 glóbů,
 • 00:13:11 ale počet exponátů stále roste,
 • 00:13:14 protože návštěvníci
  nosí další exempláře.
 • 00:13:19 K vidění jsou tu
  ale taky třeba ocenění,
 • 00:13:22 která firma za své produkty
  získala.
 • 00:13:24 -Dále prezentujeme
  výrobní prostředky,
 • 00:13:27 právě sádrové formy,
 • 00:13:29 ve kterých se odlévaly
  zase glóbusy tohoto rozměru,
 • 00:13:34 a vápencové kameny,
  které jsou mimořádně zajímavé,
 • 00:13:38 které vlastně my máme
  v několika jazycích,
 • 00:13:41 ale nedochovaly se glóbusy
  k těmto kamenům.
 • 00:13:44 -Mapové segmenty se tiskly
 • 00:13:46 na takovýchto
  litografických lisech.
 • 00:13:49 Glóby si objednávaly hlavně
  školy a vědecké ústavy.
 • 00:13:53 -Výstava je hojně navštěvovaná
 • 00:13:55 jednak veřejností
  z celé republiky,
 • 00:13:57 tím, že je unikátní,
  tím počtem exponátů,
 • 00:14:00 chodí sem školy se učit,
 • 00:14:03 protože tolik glóbů
  ještě neviděly.
 • 00:14:05 -Na výstavě se nemusíte
  jen dívat,
 • 00:14:07 ale na objednání si můžete
  vyrobit svůj vlastní glóbus.
 • 00:14:10 Unikátní kolekci v Roztokách
  máte možnost vidět
 • 00:14:13 do začátku září.
 • 00:14:16 -Hamernictví je prastaré řemeslo,
 • 00:14:18 které se zabývalo
  zpracováním kovů.
 • 00:14:20 Hamerníci nejprve kočovali
  za nalezišti kovů,
 • 00:14:23 později, za Karla IV.,
  se usazovali na vodních tocích.
 • 00:14:27 Protože pracovali
  s otevřeným ohněm,
 • 00:14:29 museli své řemeslo provozovat
  v bezpečné vzdálenosti
 • 00:14:33 od vesnic a měst
  kvůli obavě z požáru.
 • 00:14:36 Jeden ze tří dochovaných
  funkčních hamrů, Buškův,
 • 00:14:39 stojí kilometr od Trhových Svinů
  v jižních Čechách.
 • 00:14:42 Nebyl to zdaleka prostor,
  jemuž zcela dominovali muži.
 • 00:14:48 -V půvabném údolí
  Klenského potoka
 • 00:14:50 u Trhových Svinů
  klapaly po staletí mlýny.
 • 00:14:53 Jeden z nich se zhruba
  před 200 lety rozrostl o hamr.
 • 00:14:57 Velké kusy železa
  se tu zpracovávaly na materiál
 • 00:15:00 pro menší kovárny
  i na hotové výrobky.
 • 00:15:03 -Buškův hamr je vlastně kovárna
  na vodní pohon,
 • 00:15:07 ta voda je důležitá,
  je přiváděna z náhonu,
 • 00:15:10 přímo do dřevěných vantrok,
 • 00:15:13 a je přiváděna
  na tři mlýnská kola.
 • 00:15:16 Každé mlýnské kolo
  jde spustit zvlášť.
 • 00:15:19 První pohání kobylu,
  neboli buchar,
 • 00:15:22 další pohání brus,
 • 00:15:25 a to třetí rozjede měchy,
  které vhání vzduch do výhně.
 • 00:15:30 -Hamr je dodnes funkční
 • 00:15:32 a 17. a 18. srpna tady
  návštěvníci zastihnou při práci
 • 00:15:36 s rozžhaveným železem kováře.
 • 00:15:40 Dřív tu pracovalo
  až deset velmi zdatných mužů.
 • 00:15:43 A měli k tomu
  i speciální vybavení.
 • 00:15:49 -Když na Buškově hamru mluvíme
  o kobyle, neboli o bucharu,
 • 00:15:52 tak se jedná o toto zařízení.
 • 00:15:55 Jeho železná část, hlava,
  váží 300 kilo.
 • 00:15:59 Což je údajně nejtěžší
  v České republice.
 • 00:16:02 Pracovat u ní směl pouze
  hamerník anebo jeho tovaryš.
 • 00:16:05 -Rod Bušků,
 • 00:16:07 který hamr provozoval
  do poloviny 20. století,
 • 00:16:11 si zřídil i železářský obchod
  v Trhových Svinech.
 • 00:16:14 Hodně zákazníků,
  hlavně sedláků,
 • 00:16:16 přijíždělo ale rovnou sem.
 • 00:16:18 -Na hamru se vyráběly
 • 00:16:20 samozřejmě
  všechny železné nástroje,
 • 00:16:23 takže sekyry, motyky, radlice,
  ale také kleště.
 • 00:16:26 Každý, kdo obdělával políčko,
  tak potřeboval nástroje.
 • 00:16:31 Železo bylo vzácné, takže každý,
  kdo chtěl něco vyrobit,
 • 00:16:34 tak musel také přinést
  kousek starého železa.
 • 00:16:39 -Hamernictví je řemeslo
  silných chlapů,
 • 00:16:41 nicméně tady prý třeba
  s broušením seker
 • 00:16:43 pomáhaly i ženy.
 • 00:16:45 Ty měly ale práci
  samozřejmě hlavně v domácnosti
 • 00:16:48 a starat se musely
  taky o dobytek.
 • 00:16:50 Praly a pořizovaly oblečení.
 • 00:16:53 To připomíná motovidlo
  určené na přípravu příze
 • 00:16:56 pro tkaní látek.
 • 00:16:58 Ve světnici vážené rodiny
  nemohl chybět
 • 00:17:00 ani kvalitní nábytek.
 • 00:17:02 -Sedíme u stolu,
 • 00:17:04 který je asi nejvzácnějším
  nábytkem v této místnosti.
 • 00:17:07 Pochází z přelomu
  18. a 19. století,
 • 00:17:10 je z dubového dřeva masivního
 • 00:17:12 a sloužil vlastně
  i jako improvizovaný oltář.
 • 00:17:17 Když se narodilo děťátko,
  tak se pokládalo na stůl.
 • 00:17:20 -V takzvaném svatém koutě
 • 00:17:23 se s úctou na stůl
  pokládal taky bochník chleba.
 • 00:17:26 Paní domu s dcerami a děvečkami
  pekla a vařila ve velkém,
 • 00:17:29 pro rodinu i muže
  pracující v hamerně
 • 00:17:32 od čtyř od rána až do večera.
 • 00:17:35 -U hamerníků se jídávalo maso
  častěji než jenom v neděli,
 • 00:17:38 protože tady byla
  vlastně těžká práce,
 • 00:17:40 učedníci, tovaryši i hamerník
  sám potřebovali
 • 00:17:43 pestrou a sytou stravu.
 • 00:17:45 -K masu bývaly žitné knedlíky
  a zelí,
 • 00:17:48 ke svačině pivo nebo mléko
  s chlebem a bramborami
 • 00:17:51 a v jídelníčku nechyběly
  ani husté polévky.
 • 00:17:53 O svátcích bylo chloubou
  hospodyně sladké pečivo.
 • 00:17:56 Matka posledního hamerníka,
 • 00:17:58 paní Kateřina, jezdívala
  do Vídně na nákup železa,
 • 00:18:01 ale i věcí potřebných
  pro domácnost.
 • 00:18:04 -Tak si v secesní Vídni
  tenkrát začátkem 20. století
 • 00:18:07 pořídila tuto nádhernou formu.
 • 00:18:09 -Sousedky prý záviděly.
 • 00:18:12 Na Buškově hamru
  si můžete dopřát zklidnění
 • 00:18:14 u kapličky v sadu.
 • 00:18:16 Lidé tu děkovali a často
  taky prosili o ochranu domu
 • 00:18:19 i při nebezpečné práci.
 • 00:18:21 Dorazit sem můžete
  rovněž na koncerty,
 • 00:18:23 divadelní představení,
  čtení kolem stolu
 • 00:18:26 nebo pohádkové prohlídky v noci.
 • 00:18:33 -Štěpán Pěnka byl tvořivé dítě,
 • 00:18:36 však jeho táta
  byl amatérským sochařem.
 • 00:18:38 Nejprve si sám vyřezával
  ze dřeva různé masky a totemy.
 • 00:18:41 Později se pouštěl
  do složitějších plastik
 • 00:18:44 a reliéfů,
  ale ne všechno zvládal.
 • 00:18:47 A tak se po gymnáziu ještě
  vyučil uměleckým řezbářem.
 • 00:18:51 Potkal se přitom s výrobou
  loutek a už u nich zůstal.
 • 00:18:54 Vytvořil i celé soubory
  do loutkových divadel.
 • 00:18:57 Do jeho dílny v Bílém Újezdě
  pod horou Milešovkou
 • 00:19:00 se teď podíváme.
 • 00:19:03 -Štěpán Pěnka
 • 00:19:05 se k vyřezávání marionet
  dostal poprvé
 • 00:19:07 v dílně pražského
  loutkového divadla Minor.
 • 00:19:09 Naučil se je vyrábět a začal
  tvořit pro různá představení.
 • 00:19:15 -Moje první loutkové představení,
 • 00:19:18 které jsem dělal
  v rámci divadla Minor,
 • 00:19:22 byli Lovci mamutů
  podle návrhu výtvarníka
 • 00:19:26 a tedy taky skvělého řezbáře
  Roberta Smolíka,
 • 00:19:30 se kterým do dneška
  spolupracuji.
 • 00:19:32 -V roce 2006 se rozhodl jít
  svou cestou
 • 00:19:35 a dělat dřevěné herce
  podle vlastních návrhů.
 • 00:19:38 V jeho dílně můžete vidět
 • 00:19:40 rozpracované
  pohádkové postavičky,
 • 00:19:43 mezi kterými
  nesmí chybět Kašpárek.
 • 00:19:45 Každé z nich věnuje až 100 hodin.
 • 00:19:48 Ví, že důležité je
  nikdy nepodcenit přípravu,
 • 00:19:51 která mu ve finále
  usnadní práci.
 • 00:19:53 Z prvotní skici si vypracuje
  návrh v měřítku jedna ku jedné.
 • 00:20:01 -A z tohoto návrhu
 • 00:20:03 já už si to pomocí
  pauzovacího papíru přenáším
 • 00:20:05 na předem připravený
  bloček dřeva.
 • 00:20:08 To dřevo,
  speciálně na hlavu,
 • 00:20:10 musí být v dokonalé kvalitě,
  bez prasklin,
 • 00:20:13 bez suků, dokonale vyschlé.
 • 00:20:19 Je důležité umístění,
  aby ten nos byl po létech,
 • 00:20:22 aby se neulomil.
 • 00:20:24 Takže já bych to umístil
  asi takhle.
 • 00:20:28 -Na pásové pile si nejprve
  vyřízne jednotlivé díly
 • 00:20:31 a pak už přichází na řadu
  čistá řezbařina.
 • 00:20:36 Nejnáročnější je vytvořit hlavu,
 • 00:20:38 která určuje charakter
  celé loutky.
 • 00:20:40 -Protože když třeba ta hlava
  je velká,
 • 00:20:43 tak se dělá i celá dutá.
 • 00:20:47 Aby byla co nejlehčí.
 • 00:20:49 Protože když pak ten loutkoherec
  s tím má půl hodiny hrát,
 • 00:20:53 tak je znát každý dekagram.
 • 00:20:56 -Když je loutka sestavená
  a oblečená,
 • 00:20:58 musí se na vahadlo navázat
  vodící nitě.
 • 00:21:01 Jejich správné nastavení
  trvá i několik hodin.
 • 00:21:04 -Na jednu stranu tedy musíme
  tu loutku co nejvíc odlehčit,
 • 00:21:08 na druhou stranu,
 • 00:21:10 aby ten pohyb
  byl co nejdokonalejší,
 • 00:21:14 tak někde zase třeba
  do nožiček dáváme olůvka.
 • 00:21:20 -Důležité je také rozhýbání
  jednotlivých končetin.
 • 00:21:23 Amorovi vytvořil klouby,
 • 00:21:25 které se používají
  pro animované filmy.
 • 00:21:28 -Je to vlastně takový manekýn,
  dalo by se říct.
 • 00:21:32 Takže vy si nastavíte
  každý ten pohyb,
 • 00:21:36 ten nasnímáte
  a z toho pak vzniká ten film.
 • 00:21:41 Každou fázi toho pohybu
  prakticky takhle rozfázujete.
 • 00:21:46 -Kromě loutek Štěpán
  vyřezal i houpacího koníka,
 • 00:21:49 který se skládá z 16 kusů,
  aby byl pevný a funkční.
 • 00:21:52 Jeho srdeční záležitostí jsou
  sakrální motivy, hlavně madony,
 • 00:21:57 reliéfy
  nebo plně plastické sochy.
 • 00:22:00 V současné době
  má rozpracovaného Ježíše.
 • 00:22:07 -Vlastně takováto
  prostorově náročnější socha
 • 00:22:11 se pak musí sesazovat
  z jednotlivých částí,
 • 00:22:15 takže takhle do připravených
  dlabů vsazujeme potom ty ruce,
 • 00:22:19 a když se to slepí, skolíčkuje,
  tak se to teprve dořeže.
 • 00:22:28 Ještě nevím, kam přijde,
 • 00:22:31 ale nejspíš ho umístíme
  někam do krajiny.
 • 00:22:35 -Štěpánovy dřevěné herce
  můžete vidět v akci
 • 00:22:38 14. července na hradě Rabí,
 • 00:22:40 v představení
  Kocour v botách,
 • 00:22:42 které tam odehraje zájezdní
  divadlo Buchty a loutky.
 • 00:22:47 -Soustava historických stezek,
 • 00:22:49 která ve středověku
  spojovala Čechy s Podunajím,
 • 00:22:52 dostala v 16. století
  romantický název Zlatá stezka.
 • 00:22:56 Horkou novinkou letošní sezony
  je síť stovek kilometrů stezek,
 • 00:23:00 od Chodové Plané přes Český les,
  Šumavu až po České Budějovice.
 • 00:23:04 Jsou značeny logem
  ve tvaru písmene "S",
 • 00:23:07 které představuje
  klikatou stezku.
 • 00:23:09 Jde o systém
  pěších dálkových tras,
 • 00:23:11 jež mnohde procházejí
  i místy dosud opomíjenými.
 • 00:23:15 Tak se pojďme teď
  za nejedním překvapením vydat
 • 00:23:17 po Zlaté stezce,
  okolím šumavské Javorné.
 • 00:23:22 -Před válkou se všude kolem
  mluvilo především německy
 • 00:23:25 a Javorné se říkalo Zejbiš.
 • 00:23:27 Na počátku minulého století
  měla přes 1100 obyvatel,
 • 00:23:30 ale pak ji vylidnil odsun.
 • 00:23:33 Součástí Javorné
  je osada Svinná,
 • 00:23:35 kterou prochází
  nová Zlatá stezka
 • 00:23:37 ze směru od Hartmanic.
 • 00:23:39 Už její původní německé jméno
  Goldene Sau, Zlatá svině,
 • 00:23:42 souviselo
  se zdejším chovem vepřů.
 • 00:23:44 -A bylo to od toho,
 • 00:23:47 že dříve chovali prasata,
  stejně jako my,
 • 00:23:49 tedy na rozdíl od nás
  neměli elektrický ohradník.
 • 00:23:52 -Pověst vypráví,
 • 00:23:54 že se pasáčkovi kdysi
  zaběhla největší prasnice.
 • 00:23:57 Teprve po pár dnech ji našel
  ve štole,
 • 00:23:59 kde se dřív těžilo zlato.
 • 00:24:01 A protože se jí
  na těle blýskaly zlatinky,
 • 00:24:03 dostala osada
  na památku události
 • 00:24:06 kuriózní jméno Goldene Sau.
 • 00:24:09 Zlatá stezka dál vede
  ke kapličce,
 • 00:24:11 nesoucí jméno patrona pastevců,
  svatého Vendelína,
 • 00:24:14 který má bdít
  nad zdejšími stády.
 • 00:24:17 Svatyňka už nový kabát má,
  a jak je vidět,
 • 00:24:20 právě se začíná i se záchranou
  torza téhle vápenné pece.
 • 00:24:24 Nechal ji postavit
  podnikatel Petr Kordík v době,
 • 00:24:27 kdy se počítalo s tím,
 • 00:24:29 že nová železniční trať
  z Klatov do Železné Rudy
 • 00:24:31 povede přes Javornou.
 • 00:24:33 -Kam by dodával vápno
  na stavbu trati,
 • 00:24:37 potom že bude mít možnost
  dobrého zásobování uhlím
 • 00:24:40 a odvoz hotové suroviny odtud.
 • 00:24:43 Bohužel mu to nevyšlo,
 • 00:24:46 protože železniční trať
  nakonec vedla sousedním údolím
 • 00:24:51 přes Nýrsko
  a tady přišli zkrátka.
 • 00:24:54 -Spolu s vápenkou tehdy
  všude kolem dýmaly sklárny.
 • 00:24:58 Jejich majitelé se složili
  a na Javorné,
 • 00:25:01 kam jsme právě
  po Zlaté stezce dorazili,
 • 00:25:03 nechali postavit tenhle kostel
  sv. Anny,
 • 00:25:06 s nezaměnitelným,
  šindelem pobitým průčelím.
 • 00:25:12 -Jsou tady původní lavice
  od prvopočátku,
 • 00:25:16 co ten kostel založili.
 • 00:25:20 Ti páni měli označené
  ty lavice,
 • 00:25:23 která byla jejich,
 • 00:25:26 tak tam měli tabulku
  a tam jim nikdo nesedal.
 • 00:25:31 -Huťmistři
  do svatostánku věnovali
 • 00:25:33 třeba nádherné barevné lustry
 • 00:25:35 a svými výrobky
  vyzdobili i boží hrob.
 • 00:25:37 Mnozí z nich tu pak spočinuli
  k věčnému spánku.
 • 00:25:41 Teď už jsme v lese
  jen kousek za kostelem,
 • 00:25:44 kde režisér Václav Vorlíček
  pořizoval záběry
 • 00:25:46 do svých Tří oříšků pro Popelku.
 • 00:25:50 -U tohoto křížku
  stával ten památný smrk,
 • 00:25:53 jak lezla Popelka.
 • 00:25:55 Když vylezla nahoru,
  tak on na ni volal: Pojď dolů.
 • 00:25:59 A ona: Pojď ty nahoru.
 • 00:26:02 Teď už tady ty stromy
  dávno nejsou,
 • 00:26:04 protože už je to 46 let.
 • 00:26:06 -U tohoto potůčku
 • 00:26:08 zase Libuše Šafránková
  v roli Popelky máchala prádlo.
 • 00:26:11 A jen o pár kilometrů dál,
  ve svahu hory Můstek,
 • 00:26:15 zarůstá u křižovatky
  U Obrázku tato úvozová cesta.
 • 00:26:19 -Tudy projížděl čeledín Vincek,
  alias Vladimír Menšík,
 • 00:26:23 když ho cvrnkly do nosu
  tři oříšky,
 • 00:26:26 pronesl památnou větu:
 • 00:26:28 Vždyť já na tebe, holka,
  málem zapomněl!
 • 00:26:30 -Úbočím Můstku jsme dorazili
  do zaniklé osady Suché Studánky,
 • 00:26:34 k jedné z nejvýše
  položených kapliček
 • 00:26:36 na české straně Šumavy.
 • 00:26:39 -Kaplička je během léta
  stále otevřená,
 • 00:26:42 takže do ní můžou návštěvníci
  kdykoliv nahlédnout.
 • 00:26:45 -Dříve na náhorní planině
  stávala stavení
 • 00:26:47 a kolem nich se pásl dobytek.
 • 00:26:49 Dnes tu na živáčka
  narazíte zřídka.
 • 00:26:52 A pokud kdysi středověká
  Zlatá stezka
 • 00:26:54 přinášela bohatství materiální,
 • 00:26:56 toulky podél
  jejích novodobých odnoží,
 • 00:26:58 třeba právě kolem Javorné,
 • 00:27:01 stoprocentně obohatí
  a potěší duši každého tuláka.
 • 00:27:06 -A teď už soutěž,
  Iveta se minule ptala na hrad,
 • 00:27:09 který kdysi býval
  jedinou císařskou falcí u nás.
 • 00:27:13 Správná odpověď se ukrývala
  pod A, je to Chebský hrad.
 • 00:27:16 Vítězi našich cen
  moc blahopřeji.
 • 00:27:18 Já se dneska ptám,
  kde najdeme jednu
 • 00:27:20 z nejvýznamnějších židovských
  památek svého druhu u nás,
 • 00:27:23 synagogu,
  druhou nejstarší na Moravě.
 • 00:27:26 Na blízkém hřbitově
  je pochován
 • 00:27:28 jeden z věhlasných
  židovských učenců, rabín Šach.
 • 00:27:31 Ve městě, na které se ptám,
  působil v 17. století.
 • 00:27:34 Synagoga pochází z 16. věku.
 • 00:27:37 Ojedinělá je její výzdoba
  polského typu.
 • 00:27:40 Objevil ji prý náhodou
  v 50. letech
 • 00:27:43 zedník pod vrstvou omítky.
 • 00:27:45 V synagoze najdete expozici
  o židovství na Moravě.
 • 00:27:49 Založili zde také unikátní
  sbírku Šachových knih.
 • 00:27:52 Už víte?
  Tady máte možnosti, může to být:
 • 00:28:02 Odpovědi nám posílejte esemeskou.
  Jistě už víte, jak na to.
 • 00:28:05 Potřebné informace
 • 00:28:06 najdete i na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:28:09 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:28:15 Pro dnešek je to všechno.
 • 00:28:17 Příště se mimo jiné vypravíme
  mezi Liběchov a Želízy
 • 00:28:21 do přírodní galerie děl
  Václava Levého.
 • 00:28:23 Do té doby jsou vám k dispozici
  naše webovky,
 • 00:28:26 www.toulavakamera.cz,
  tak se tam mrkněte.
 • 00:28:29 Přeji vám krásné léto
  a pohodu na cestách.
 • 00:28:32 Na shledanou, přátelé.
 • 00:28:37 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2019