iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 4. 2019
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
32208
zhlédnutí

Toulavá kamera

Zámek Radim — Obří hrad — Bartošovický mlýn — Pacov — Fenomén husitství — Vrčeň

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Naposledy v dubnu se roztočilo
  virtuální studio Toulavé kamery.
 • 00:00:23 Máme za sebou už první dny
  s letními teplotami,
 • 00:00:26 které dosáhly i překročily
  25 stupňů.
 • 00:00:28 Ovšem taky
  typické aprílové výstřelky.
 • 00:00:31 Ale s naší Toulavkou vyrážíme
  za každého počasí, jak víte.
 • 00:00:35 Tady je náš dnešní itinerář.
 • 00:00:37 Začneme na Kolínsku,
  návštěvou zámku Radim,
 • 00:00:40 vybudovaného na začátku
  17. století.
 • 00:00:44 Pak nás čekají místa,
  spojovaná s Kelty.
 • 00:00:46 Zajedeme si na Obří hrad
  u Kašperských Hor
 • 00:00:49 a budeme pátrat,
  jak to s těmi Kelty je.
 • 00:00:53 Naším dalším cílem
  bude Bartošovický mlýn,
 • 00:00:56 prvně zmiňovaný
  ve třetí čtvrtině 17. století.
 • 00:00:59 Je ve skvělé kondici.
 • 00:01:03 Potom se vydáme
  do starobylého Pacova,
 • 00:01:05 původně osady, rozkládající se
  kolem gotického hradu.
 • 00:01:11 V hodonínském Masarykově muzeu
  instalovali zajímavou výstavu,
 • 00:01:14 věnovanou husitskému období,
  podíváme se tam.
 • 00:01:19 A na konec obec Vrčeň a místa,
  spojená se svatým Vojtěchem.
 • 00:01:25 Jak jsem předeslal, začneme
  na Kolínsku, na zámku Radim.
 • 00:01:28 Vystavěn byl v roce 1610.
 • 00:01:31 V minulosti se tu vystřídala
  celá plejáda známých rodů.
 • 00:01:35 V roce 1783 koupili panství
  Lichtenštejnové,
 • 00:01:38 v jejichž držení
  byl zámek téměř 150 let.
 • 00:01:42 V padesátých letech
  minulého století
 • 00:01:44 nastaly pro sídlo zlé časy,
  bylo zestátněno a vypleněno.
 • 00:01:48 Od roku 2006 tam probíhají
  rozsáhlé rekonstrukce.
 • 00:01:51 Zámek byl také vybaven
  renesančním mobiliářem z aukcí,
 • 00:01:55 převážně z italských,
  francouzských,
 • 00:01:57 španělských
  nebo anglických zámků.
 • 00:02:02 -Podle legendy
 • 00:02:04 byl stavitel zámku
  Karel Záruba prudké povahy.
 • 00:02:06 Jednou se prý dostal
  do konfliktu s vladykou
 • 00:02:09 z nedaleké vesnice
  a v afektu ho zabil.
 • 00:02:11 Tvrdil, že v sebeobraně,
  a soud mu dal za pravdu.
 • 00:02:15 Duch nebohého muže ale prý
  dodnes bloudí po chodbách
 • 00:02:18 a nemůže nalézt klid.
 • 00:02:20 Kdysi ale tato místa skutečně
  sloužila jako justiční síň
 • 00:02:23 a v objektu bývalo i vězení.
 • 00:02:25 Tedy až do konce 18. století,
 • 00:02:28 kdy Radim koupili
  Lichtenštejnové.
 • 00:02:30 -Lichtenštejnové probourali
  tenhle strop
 • 00:02:33 v té nádherné
  společenské místnosti,
 • 00:02:35 kde původně nahoře
  byla soudní síň.
 • 00:02:38 A dole tady z toho udělali
  společenskou místnost,
 • 00:02:41 takzvanou tabulnici.
 • 00:02:43 Jsou tam různé malůvky,
  různých řemesel,
 • 00:02:46 květinové zátiší, zvířecí,
  dokonce i zednářská lóže.
 • 00:02:51 -Jenže Lichtenštejnové
  na panství dlouho nepobyli.
 • 00:02:54 Zámek obývali pouze tři roky
 • 00:02:56 a poté v něm zřídili kancelář
  nejvyššího panského hejtmana,
 • 00:02:59 který měl na starost správu
  jejich obrovských majetků.
 • 00:03:03 Jedním z nejvýraznějších
  představitelů rodu
 • 00:03:05 byl kníže Jan II.,
  který podporoval chudé.
 • 00:03:08 -13 milionů za první republiky
  věnoval na vzdělávání.
 • 00:03:13 Postavil tady nádherný,
  neogotický kostel,
 • 00:03:17 takže se tady opravdu
  prezentoval jako lidumil.
 • 00:03:21 Bohužel,
  Jan II., kníže lichtenštejnský,
 • 00:03:25 nebyl tady nijak v oblibě,
 • 00:03:28 protože po té Masarykově
  pozemkové reformě
 • 00:03:31 tady usilovali
  všichni chudí zemědělci
 • 00:03:33 o rozdělení jeho pozemků.
 • 00:03:36 -Nakonec Lichtenštejnové
  v roce 1926
 • 00:03:39 panství prodali rodině
  doktora Jaroslava Bukovského,
 • 00:03:42 který byl osobním lékařem
  Masarykovy rodiny.
 • 00:03:45 Ta zámek využívala
  jako reprezentační sídlo.
 • 00:03:48 Při jeho opravách narazila
  na opravdový unikát.
 • 00:03:52 Pod zatlučenými prkny,
  obitými rákosem či omítkou,
 • 00:03:55 se ukrýval dochovaný
  renesanční záklopový strop,
 • 00:03:58 zdobený přírodními motivy.
 • 00:04:02 -Záklopový strop
  je dochován z renesance,
 • 00:04:05 a to z 1. poloviny 17. století,
  z dob Karla Záruby z Hustířan,
 • 00:04:11 který v té době
  radimský zámek obýval.
 • 00:04:14 Záklopový strop
  se mu říká proto,
 • 00:04:17 že ty desky
  se postupně vkládaly.
 • 00:04:19 Pokud by se nyní chtěly rozložit,
 • 00:04:21 tak by se to
  samozřejmě poškodilo.
 • 00:04:24 -V padesátých letech
  byl však zámek zestátněn.
 • 00:04:26 Sloužil jako národní výbor,
  později coby zázemí hasičů.
 • 00:04:30 Proto není divu,
  že byl značně poškozen.
 • 00:04:34 -Od toho roku 2006,
  kdy to koupil předchozí majitel,
 • 00:04:38 tady začal
  s důkladnou rekonstrukcí.
 • 00:04:41 Takže všechny ty fasády
  ze tří čtvrtin opravil,
 • 00:04:45 dokonce vyměnil okenní rámy,
 • 00:04:48 všechno to, co tady chybělo,
  včetně podlah.
 • 00:04:54 -Současný majitel zámku
  v opravách nadále pokračuje.
 • 00:04:57 Dokonce jím i provádí.
 • 00:04:59 A tak nás zavedl
  do původní černé kuchyně,
 • 00:05:02 odkud se jídlo nosilo
  do takzvané bílé,
 • 00:05:04 v níž se
  ještě tepelně upravovalo.
 • 00:05:07 Ve zbrojnici si zase
  můžete prohlédnout
 • 00:05:09 několik desítek zbraní.
 • 00:05:11 Tou vůbec nejstarší je
  halapartna z konce 15. století.
 • 00:05:15 Neméně zajímavý
  je i hudební salon.
 • 00:05:18 -Hudební salon navazuje
  na mé detektivní schopnosti,
 • 00:05:22 kdy jsem zjistil,
 • 00:05:24 že tady Amadeus Mozart
  přebýval několik dnů.
 • 00:05:27 Jezdil za Lichtenštejnem.
 • 00:05:29 Já mám podezření, že Mozart
  tady měl nějakou milenku.
 • 00:05:32 -A kdo ví, třeba se s ní
  slavný hudební skladatel
 • 00:05:35 procházel místním
  dvouhektarovým anglickým parkem,
 • 00:05:37 kde už tehdy mohli
  hosté obdivovat
 • 00:05:40 několik desítek vzácných dřevin.
 • 00:05:42 Nasát zdejší atmosféru
  můžete i vy.
 • 00:05:45 Otevřeno tu mají každý víkend.
 • 00:05:50 -Gaius Julius Caesar ve svých
  Zápiscích o válce galské píše,
 • 00:05:54 že keltští druidi v určitou dobu
  zasedají na posvátném místě.
 • 00:05:58 A mluvil o Galii.
 • 00:06:00 Ale dost možná mohl myslet
  rozlehlé území, obývané Kelty.
 • 00:06:04 Pak by oním tajemným místem
  mohl být i Obří hrad
 • 00:06:07 v jihozápadních Čechách,
  u Kašperských Hor.
 • 00:06:10 První vědeckou zprávu
  o této lokalitě
 • 00:06:13 zveřejnil historik
  August Sedláček už roku 1908
 • 00:06:17 a od té doby se tu archeologové
  celkem čtyřikrát pokusili najít
 • 00:06:21 nějaké hmotné památky
  obyvatel hradiště.
 • 00:06:24 A shodli se, že staviteli
  Obřího hradu
 • 00:06:27 byli s největší pravděpodobností
  Keltové.
 • 00:06:31 -Ani sto let po objevení
 • 00:06:33 nejznámější archeologické
  lokality na Šumavě
 • 00:06:36 se historici jednoznačně
  neshodnou na přesném stáří
 • 00:06:38 a poslání stavby.
 • 00:06:40 Je dobře ukryta
  v šumavských lesích a kopcích,
 • 00:06:43 ale pokud se dostanete až k ní,
 • 00:06:45 ohromí vás její rozlehlost
  a mohutnost.
 • 00:06:48 Pravěké hradiště na hřebenu,
  příznačně pojmenovaném Valy,
 • 00:06:52 se rozkládá na ploše
  380x70 metrů,
 • 00:06:56 na půdorysu
  nepravidelného kosoúhelníku.
 • 00:06:59 Návštěvníky překvapí
  hned několika zajímavostmi.
 • 00:07:03 -Především je to úžasné
  dochování těch kamenných valů,
 • 00:07:08 které byly
  zhruba 3 až 4 metry široké.
 • 00:07:11 Možná byly vysoké až 4 metry
 • 00:07:14 a snad měly
  i nějakou dřevěnou nástavbu.
 • 00:07:17 Navazují na skalní útvary,
 • 00:07:20 na skály,
  ale také i na přírodní srázy.
 • 00:07:22 Je velice zajímavé,
 • 00:07:24 že to hradiště
  nemá jednoduchý val,
 • 00:07:27 ale na tom důležitém místě,
  kterým je akropole,
 • 00:07:30 je ten val zdvojený.
 • 00:07:32 -Kamenné ohrazení
  je v tisíci metrech nad mořem
 • 00:07:36 nejvýše položenou
  pravěkou stavbou
 • 00:07:38 na území České republiky.
 • 00:07:40 Po staletí si lidi z okolí
 • 00:07:42 nedovedli původ mohutných
  kamenných valů vysvětlit.
 • 00:07:45 V podivuhodném objektu
  viděli sídlo obrů.
 • 00:07:47 Ale jeho účel
  byl zřejmě mnohem prozaičtější.
 • 00:07:52 -Je to místo,
 • 00:07:54 které je položeno
  velice výhodně strategicky.
 • 00:07:57 Zřejmě původně
  střežilo dávnou stezku,
 • 00:08:01 která tady procházela
  směrem do Bavorska.
 • 00:08:04 Možná, že tady bylo ukládáno
  vyrýžované zlaté bohatství,
 • 00:08:08 možná,
  že sloužilo jako refugium.
 • 00:08:10 V posledních letech
  odborníci předpokládají,
 • 00:08:13 že to byl skutečně
  spíš rituální objekt,
 • 00:08:16 kde se konaly zvláštní oběti,
 • 00:08:18 a možná, že se tady scházeli
  slavní druidové,
 • 00:08:21 aby tady rokovali o důležitých
  keltských záležitostech.
 • 00:08:25 -Zdá se totiž,
  že objekt nebyl osídlen trvale.
 • 00:08:28 Tomu nasvědčuje fakt,
 • 00:08:30 že ve vnitřním areálu
  kamenných valů
 • 00:08:32 nebyly objeveny
  obvyklé archeologické nálezy
 • 00:08:35 v podobě střepin nádob,
  kovových či skleněných předmětů
 • 00:08:38 a běžných kuchyňských odpadků,
  například kostí.
 • 00:08:41 Odborníci tu naopak
  našli 13 keltských mincí,
 • 00:08:45 které potvrzují přítomnost
  našich slavných předchůdců
 • 00:08:48 v těchto místech.
 • 00:08:51 -Tohle duchovní místo,
  podle mých přátel,
 • 00:08:54 kteří se zabývají
  duchovní spiritualitou,
 • 00:08:58 se pokusili sem nahlédnout,
  do té minulosti,
 • 00:09:03 sloužilo k sezónním záležitostem
  spojeným s keltskými svátky.
 • 00:09:09 K tomu je vede i to,
 • 00:09:11 že tady je v podstatě
  jakýsi kamenný stůl,
 • 00:09:14 který mohl sloužit
  právě k těm obřadům,
 • 00:09:17 popřípadě tedy
  i k nějakým obětem.
 • 00:09:20 -Dominantou celé stavby
  je přírodní kamenný srub,
 • 00:09:23 který pravěcí stavitelé
  zahrnuli do svého díla.
 • 00:09:26 Sloužil jim nejspíš
  jako pozorovatelna.
 • 00:09:29 A stejného původu
  je i skalní brána
 • 00:09:31 na severní straně objektu,
  pozoruhodné je,
 • 00:09:34 že tou se Keltové
  na rozdíl od nás kochat nemohli.
 • 00:09:37 Vznikla totiž díky zvolna
  se sesouvajícímu svahu
 • 00:09:40 až v pozdější době.
 • 00:09:43 -Obří hrad je pravěký objekt,
  perfektně dochovaný.
 • 00:09:48 Místy narážíme
  i na kamennou lícovanou zeď,
 • 00:09:52 která je prakticky stará
  od dob založení,
 • 00:09:55 a to je zhruba těch 26 století.
 • 00:09:57 -Ano, víc než 2,5 tisíce let
  přečkala zeď dávných stavitelů
 • 00:10:01 uprostřed šumavských lesů
  jako netknutá.
 • 00:10:04 Stačí se trochu zasnít
 • 00:10:06 a letmý dotyk vás přenese
  do jejich doby.
 • 00:10:12 -První zmínku o takzvaném
  Oderském mlýně v Bartošovicích
 • 00:10:16 lze najít v urbáři
  tamního panství z roku 1678.
 • 00:10:20 V první polovině 19. věku
  ho získala
 • 00:10:22 významná mlynářská rodina
  Böhnischových,
 • 00:10:26 v jejímž držení
  byl až do roku 1945,
 • 00:10:29 kdy jim byl majetek zabaven,
  mlýn pak chátral a utichl.
 • 00:10:33 To se změnilo
  až docela nedávno.
 • 00:10:35 Nový majitel opravil fasády
  a hlavně rozebral, vyčistil,
 • 00:10:39 promazal a znovu složil soukolí,
  stroje,
 • 00:10:41 prostě technologické srdce
  mlýna, díky tomu opět ožil
 • 00:10:45 a je jedním z mála
  plně funkčních u nás.
 • 00:10:50 -Současnou podobu získal
  Bartošovický mlýn v roce 1929,
 • 00:10:54 kdy byl po ničivém požáru
  přestavěn.
 • 00:10:57 Starší časy tak pamatuje
  jen jez na Odře a náhon.
 • 00:11:01 Ten v rámci modernizace
  nahradila
 • 00:11:04 mnohem výkonnější
  Francisova turbína.
 • 00:11:08 -Na společné hřídeli
  s Francisovou turbínou
 • 00:11:10 se nachází palečné kolo,
 • 00:11:12 na palečném kole
  jsou dřevěné zuby,
 • 00:11:14 které se mažou speciální směsí
  z hovězího loje,
 • 00:11:17 lněného oleje a včelího vosku.
 • 00:11:20 Ty se mažou tady
  ze spodní strany,
 • 00:11:22 na náběhovou stranu,
  a to proto,
 • 00:11:24 aby bylo dokonale mazáno
  další převodové ústrojí,
 • 00:11:28 a to je litinový pastorek.
 • 00:11:30 Dřív byly převody
  dřevo na dřevo.
 • 00:11:32 Toto je dřevo na litinu.
 • 00:11:34 Je to jednoduchý převod,
 • 00:11:36 který umožňuje pohyb
  bez olejové lázně.
 • 00:11:39 To jsou vlastně
  ty dnešní převodovky.
 • 00:11:41 Já jsem ho schválně
  nechal zachovaný proto,
 • 00:11:43 abych ukázal vlastně
  i těm návštěvníkům,
 • 00:11:45 jakým způsobem se dřív
  stroje poháněly,
 • 00:11:47 jaké to bylo jednoduché,
 • 00:11:50 natlouct pár zubů
  do litinového pastorku,
 • 00:11:52 který pak poháněl celý mlýn.
 • 00:11:54 -Nejdřív se musí
  otevřít lopatky turbíny,
 • 00:11:56 aby nabraly vodu.
 • 00:11:58 Ta pak svou silou uvede
  do pohybu celý systém kol,
 • 00:12:01 roztáčejících koženými řemeny
  centrální transmisi.
 • 00:12:04 Díky tomu se mohou pustit
  do práce všechny stroje klapáče.
 • 00:12:07 -Když si chtěl hospodář
  semlít obilí,
 • 00:12:10 tak první, co se muselo udělat,
  nanosit pytle k násypce,
 • 00:12:13 která je ve spodním patře,
 • 00:12:15 a korečkovými dopravníky,
  které se nacházejí tady za námi,
 • 00:12:19 se obilí vyneslo až nahoru,
  do třetího patra.
 • 00:12:21 První stroj, na který to šlo,
 • 00:12:23 byl koukolník
  a tarár se žejbrem.
 • 00:12:25 To je vlastně čistička.
 • 00:12:27 Ta čistička měla za úkol
  to obilí vyčistit
 • 00:12:30 od veškerých nečistot,
  a dokonce i odloučit kov,
 • 00:12:33 protože je tady i magnet,
  na který se ten kov přichytil.
 • 00:12:36 Koukolník je od slova koukol,
  je to plevel,
 • 00:12:38 a na tom koukolníku,
 • 00:12:40 což je tento válec
  ve spodní části,
 • 00:12:42 se oddělují podélná zrna
  od kulatých zrn,
 • 00:12:45 čili nejenom koukal,
  ale i řepka, hrách
 • 00:12:47 a taková další semena.
 • 00:12:50 -Zrní pak putovalo
  buď do těchto zásobníků,
 • 00:12:52 nebo na váhu.
 • 00:12:54 Ve mlýně se jedna
  už historická dochovala
 • 00:12:57 a dodnes spolehlivě
  odměřuje dávky
 • 00:12:59 po celých deseti kilogramech.
 • 00:13:03 -Poté, co bylo zrno zváženo
  a vyčištěno,
 • 00:13:05 tak bylo potřeba
  ho zbavit slupky,
 • 00:13:08 aby vznikla bílá kroupa.
 • 00:13:10 To se dělo na tomto stroji,
  na takzvané loupačce,
 • 00:13:13 ve které se točí
  takové železné perutě,
 • 00:13:15 vrhají zrno
  na vnitřní stěnu tohoto bubnu.
 • 00:13:18 Vnitřní strana bubnu
  je pokrytá drsným materiálem,
 • 00:13:21 který obrušuje tou neustálou
  rotací to zrno od té slupky.
 • 00:13:25 Slupka, protože je lehčí
  než ta bílá kroupa,
 • 00:13:28 je poté odfukována vzduchem pryč.
 • 00:13:30 Pokud by se slupka neoddělila
  a mlelo se zrno vcelku,
 • 00:13:34 tak by nám vznikla
  celozrnná mouka.
 • 00:13:36 -Vlastní mletí probíhalo
  na téhle válcové stolici.
 • 00:13:39 Třeba pro získání hladké mouky
 • 00:13:41 tudy zrno muselo projít
  až sedmkrát.
 • 00:13:44 -Celý proces výroby mouky
  byl ukončen tady,
 • 00:13:47 na rovinném vysévači,
 • 00:13:49 což je stroj,
  který je složen ze soustavy sít,
 • 00:13:51 která tímto krouživým pohybem
  prosívala mouku na hladkou,
 • 00:13:54 polohrubou a hrubou.
 • 00:13:57 K tomu prosívání
  pomáhaly tyto kartáče,
 • 00:13:59 které jsou uvnitř,
  čistí ta síta
 • 00:14:01 a zároveň pomáhají
  protlačovat tu mouku.
 • 00:14:03 Jednotlivými spady dolů
  už padají jednotlivé sorty.
 • 00:14:06 Nejhrubší část rozemletého obilí
  se třídila na krupici a krupičku,
 • 00:14:10 a to na stroji reforma,
  který je tady naproti.
 • 00:14:13 -Prohlídka mlýna
  je po předchozím objednání možná
 • 00:14:16 kdykoliv po celý rok.
 • 00:14:18 Díky zkušeným průvodcům
  tu odhalíte všechna tajemství,
 • 00:14:21 spojená se zpracováním obilí
  na mouku.
 • 00:14:23 Za památkami a přírodou
  okolní oderské nivy
 • 00:14:26 pak můžete vyrazit
  po naučné stezce,
 • 00:14:28 vedoucí po hrázi
  přilehlého rybníka.
 • 00:14:33 -Na rozhraní Českomoravské
  vrchoviny a Táborska
 • 00:14:36 se nachází starobylé město
  Pacov.
 • 00:14:38 Původní gotický hrad
  tam byl v 16. století přestavěn
 • 00:14:41 na renesanční zámek,
 • 00:14:43 který v 17. století
  sloužil jako klášter
 • 00:14:46 církevního řádu
  bosých karmelitánů
 • 00:14:48 až do zrušení řádu
  císařem Josefem II.
 • 00:14:52 Po velkém požáru,
  který postihl město v roce 1727,
 • 00:14:56 byla většina domů
  znovu postavena.
 • 00:14:58 Řada památek
  se dochovala dodnes.
 • 00:15:03 -Zhruba v polovině cesty mezi
  Táborem a Pelhřimovem leží Pacov.
 • 00:15:06 Jazykovědci usuzují,
 • 00:15:08 že svůj název mohl získat podle
  jména jednoho z prvních osadníků,
 • 00:15:12 statkáře Batze.
 • 00:15:14 Batzův dvůr, Batzhof.
 • 00:15:16 Při příjezdu vás
  už z dálky vítají dvě dominanty,
 • 00:15:19 které jsou symbolem města.
 • 00:15:22 -To jsou takzvané dvě věže,
 • 00:15:25 první patří ke kostelu
  svatého Archanděla Michaela,
 • 00:15:28 druhý patří ke kapli
  svatého Václava,
 • 00:15:30 která je součástí
  zámeckého areálu.
 • 00:15:32 -Kostel svatého Václava
  byl postaven v roce 1719
 • 00:15:36 jako součást
  pacovského kláštera.
 • 00:15:38 Dnes už svému účelu neslouží
 • 00:15:40 a využívá se
  jako výstavní prostora.
 • 00:15:43 Naproti tomu svatostánek
 • 00:15:45 nesoucí jméno svatého
  Archanděla Michaela
 • 00:15:47 uprostřed náměstí
  svou funkci plní dodnes.
 • 00:15:50 Je jednou z nejstarších
  místních památek.
 • 00:15:53 Vstoupíte-li do hlavní lodi,
 • 00:15:55 ihned vás ohromí
  centrální oltář,
 • 00:15:57 který je vskutku monumentální.
 • 00:16:00 -To vyobrazení Michaela
  je úplně nahoře na oltáři,
 • 00:16:04 ta pozlacená socha,
  je tam vyobrazený s váhami,
 • 00:16:08 protože se Michael
  považuje za toho,
 • 00:16:12 který doprovází duši člověka
  k poslednímu soudu.
 • 00:16:15 Na tom oltáři
  je celá řada dalších andělů.
 • 00:16:18 Je jich tam kolem třiceti.
 • 00:16:20 -V kostele byl objeven i jeden
  významný historický artefakt,
 • 00:16:24 náhrobní kámen z roku 1300.
 • 00:16:26 Jeho kopii nalezneme
  na zámku v městském muzeu.
 • 00:16:29 -Jedním z nejstarších
  hmotných dokladů
 • 00:16:31 existence města
  již ve 13. století
 • 00:16:34 je unikátně dochovaný náhrobek
  pana Hrona z Pacova.
 • 00:16:36 My o něm můžeme říci,
 • 00:16:38 že patří mezi nejstarší
  dochované náhrobní kameny
 • 00:16:41 v Čechách vůbec.
 • 00:16:43 -Tento náhrobek se těšíval
  i jakési pověrečné úctě.
 • 00:16:46 Dokladem toho jsou důlky,
  které pravděpodobně vznikly tím,
 • 00:16:50 že někteří lidé si odvrtávali
  prášek z povrchu kamene
 • 00:16:53 a věřili, že je zbaví nemoci,
  nebo jim přinese štěstí.
 • 00:16:56 V muzeu nalezneme
  i další nevšední předměty.
 • 00:17:00 -Zajímavým exponátem
  z 18. století,
 • 00:17:02 který se dochoval,
  je tato krásná barokní skříň,
 • 00:17:06 která pochází z původního
  pacovského děkanství.
 • 00:17:09 Dochovala se v podstatě
  jediná v Čechách
 • 00:17:11 a vlastně každá ta vesnice
  okolo ní,
 • 00:17:15 která spadala
  do toho pacovského děkanátu,
 • 00:17:18 měla tady
  svoji patřičnou přihrádku.
 • 00:17:21 Pod bdělým božím okem,
  ještě za reliéfem pelikána,
 • 00:17:26 jakožto symboliky
  sebeobětování Krista,
 • 00:17:28 je tajná zásuvka.
 • 00:17:31 -Další část muzea mapuje život
  a dílo
 • 00:17:34 jednoho z nejslavnějších
  místních rodáků,
 • 00:17:36 básníka Antonína Sovy.
 • 00:17:38 A možná překvapivě tu naleznete
  i výstavu věnovanou motorismu.
 • 00:17:42 Má to ale svůj důvod.
 • 00:17:44 Město Pacov se na začátku
  20. století významně zapsalo
 • 00:17:47 do dějin světového
  motocyklového sportu.
 • 00:17:50 -Po úspěších českých jezdců
  na závodech ve Francii
 • 00:17:54 Čechy získaly právo
  na pořádání hlavního závodu
 • 00:17:57 o takzvaný Mezinárodní pohár,
 • 00:18:00 což bylo považováno,
  nebo dnes se na to nahlíží
 • 00:18:03 jako na neoficiální
  mistrovství světa.
 • 00:18:05 -Takzvaný Pacovský okruh
  byl v roce 1906
 • 00:18:08 prvním závodem svého druhu
  na území Rakouska-Uherska
 • 00:18:11 a třetím v Evropě vůbec.
 • 00:18:13 Po prohlídce muzea
 • 00:18:16 si můžete odpočinout
  v přilehlém zámeckém parku.
 • 00:18:18 A pak v uličkách města
  obdivovat
 • 00:18:20 například překrásné štíty
  barokních selských domů
 • 00:18:24 či zavítat na židovský hřbitov
  s nově otevřenou expozicí.
 • 00:18:28 Pacov toho nabízí
  ještě mnohem víc
 • 00:18:30 a při jeho návštěvě
  určitě objevíte
 • 00:18:32 další zajímavá místa
 • 00:18:35 a vyslechnete
  nejeden pozoruhodný příběh.
 • 00:18:42 -Letos si připomínáme 600 let
  od první pražské defenestrace,
 • 00:18:46 která odstartovala období
  známé jako husitská revoluce.
 • 00:18:50 A právě husitství
  coby vojenskému fenoménu
 • 00:18:53 se věnuje výstava
  Masarykova muzea v Hodoníně.
 • 00:18:55 Naleznete tam jak artefakty,
 • 00:18:58 přímo související
  s hlavními aktéry,
 • 00:19:00 mistrem Janem Husem,
  českým králem Václavem IV.
 • 00:19:03 a jeho bratrem Zikmundem,
  tak především ty,
 • 00:19:06 které stály za koncem vlády
  rytířstva
 • 00:19:08 na evropských bojištích.
 • 00:19:13 -Nálada v Čechách na začátku
  15. století napovídala,
 • 00:19:16 že se schyluje k bouři.
 • 00:19:18 Církev měla dva papeže
 • 00:19:21 a toto schizma vyřešil
  roku 1409 zvolením třetího
 • 00:19:24 koncil v Pise.
 • 00:19:26 Stále víc stoupenců
  získávaly myšlenky
 • 00:19:29 anglického filozofa
  Johna Wyclifa,
 • 00:19:31 který volal po církevní reformě.
 • 00:19:33 A když se k tomu přidala
  neúroda
 • 00:19:35 a výrazný růst cen
  základních potravin,
 • 00:19:38 chyběla už jen rozbuška.
 • 00:19:40 Tou se stalo v roce 1415
 • 00:19:42 upálení mistra Jana Husa
  v Kostnici.
 • 00:19:45 Nepokoje následně vyvrcholily
  první pražskou defenestrací.
 • 00:19:49 -Oni ze začátku
  nesáhli hned po zbraních,
 • 00:19:54 ale byl tam dotaz
  na pražskou Karlovu univerzitu,
 • 00:19:58 zda se smí hájit boží zákon
  mečem v případě,
 • 00:20:02 že by byli napadeni.
 • 00:20:07 Protože už se vědělo,
  že Zikmund to tak nenechá.
 • 00:20:10 Univerzitní mistři vypracovali
  precizně odpověď Žižkovi,
 • 00:20:16 že ano, spravedlivá válka
  se může vést,
 • 00:20:20 za takových a takových podmínek.
 • 00:20:22 -S touto právní oporou v zádech
 • 00:20:25 se Jan Žižka v roce 1420
  postavil proti křížové výpravě,
 • 00:20:30 vedené právě Zikmundem.
 • 00:20:32 Jeho na výstavě reprezentuje
  bronzová,
 • 00:20:34 kdysi pozlacená ostruha.
 • 00:20:37 -Zikmund Lucemburský
  založil Řád Zlatého draka
 • 00:20:41 a členům tohoto řádu
  kromě nákrční insignie
 • 00:20:45 v podobě řetězu
  uděloval ostruhu.
 • 00:20:48 Tato ostruha původně patřila
  Půtovi ze Švihova.
 • 00:20:52 -Řád vznikl v roce 1408
  nebo 1409
 • 00:20:55 na obranu křesťanského vyznání
  před nevěřícími,
 • 00:20:59 tedy hlavně Turky.
 • 00:21:01 K nim o deset let později
  přibyli i vyznavači kalicha.
 • 00:21:04 Byť v té době
 • 00:21:06 bylo České království
  symbolem náboženské svobody,
 • 00:21:09 za niž sem přicházeli třeba
  i Wyclifovi následovníci.
 • 00:21:13 -Mezi nimi byl
  třeba Petr Payne,
 • 00:21:15 dostal přezdívku Engliš,
  Mistr Engliš mu říkali,
 • 00:21:18 on dokonce dělal jakýsi most,
 • 00:21:20 když pražská strana potřebovala
  něco řešit s Táborem.
 • 00:21:23 -Husovi následovníci
  se totiž vydali dvěma cestami.
 • 00:21:27 Pražští mistři tou umírněnou
 • 00:21:29 a Tábor v čele s Janem Žižkou
  si zvolil radikálnější.
 • 00:21:32 Reprezentoval
  ji i nový systém vojska,
 • 00:21:35 který v následujícím desetiletí
  změnil pravidla polních bitev.
 • 00:21:39 -Ten fenomén spočíval v tom,
 • 00:21:42 že relativně málo vyzbrojení
  pěšáci dovedli zlikvidovat
 • 00:21:46 několik křížových výprav,
 • 00:21:49 ta klasická rytířská vojska
  měla později už obavu.
 • 00:21:56 -Jedním z trumfů
  bylo třeba i použití
 • 00:21:58 tehdy primitivních palných
  zbraní v masovém měřítku.
 • 00:22:02 Ty na výstavě reprezentuje
  i kus děla,
 • 00:22:04 vystavený vůbec poprvé.
 • 00:22:06 -Jedná se o kus děla,
 • 00:22:09 které explodovalo při obléhání
  hradu Kunratice u Prahy
 • 00:22:13 v roce 1420, je to dělo,
 • 00:22:16 které bylo odlito
  ve Svaté říši římské,
 • 00:22:18 a je to vlastně dílo,
 • 00:22:21 které pamatuje přímo
  českého krále Václava IV.
 • 00:22:25 Bylo určeno pro obranu
  tohoto hradu.
 • 00:22:28 -Jak celé toto dějství skončilo,
  to si asi pamatujeme všichni.
 • 00:22:32 V roce 1434 se proti sobě
  obě frakce postavily u Lipan
 • 00:22:37 a porážkou radikálů dostal
  další vývoj umírněnější ráz.
 • 00:22:41 Zároveň tím skončil
  i fenomén neporazitelnosti,
 • 00:22:45 za kterým se do Hodonína
  můžete vydat až do 2. června.
 • 00:22:52 -Celkem dvakrát prý prošel
  jižním Plzeňskem
 • 00:22:55 druhý pražský biskup,
 • 00:22:57 později svatořečený Vojtěch
  z rodu Slavníkovců,
 • 00:22:59 jenž při svých misijních poutích
  obracel nevěřící ke křesťanství.
 • 00:23:03 Pravda je, že leckde
  zrovna vítaným hostem nebyl.
 • 00:23:06 Když na území dnešního Polska
  nevědomky vešel
 • 00:23:09 na posvátné místo pohanů,
  zabili ho.
 • 00:23:11 Stalo se tak 23. dubna 997.
 • 00:23:15 Už dva roky na to
  byl mučedník svatořečen,
 • 00:23:17 víc než čtyřicet let trvalo,
 • 00:23:20 než kníže Břetislav mohl nechat
  jeho ostatky převézt do Čech.
 • 00:23:23 My se teď společně vydáme
  po Vojtěchových stopách
 • 00:23:26 do obce Vrčeň.
 • 00:23:29 -Kaple svatého Vojtěcha stojí
  v lese Chlumci nad silničkou,
 • 00:23:33 která vede z Vrčeně
  do Rožmitálu nad Třemšínem.
 • 00:23:36 Právě tudy se prý kdysi pěšky
  vracel biskup Vojtěch z Říma.
 • 00:23:40 V doprovodu několika
  benediktinských mnichů,
 • 00:23:42 s nimiž pak v Praze
  založil břevnovský klášter.
 • 00:23:47 -Kaple je centrální stavba
  na osmibokém půdorysu.
 • 00:23:50 Vznikla zde
  ke konci 17. století,
 • 00:23:52 kdy ji nechal vybudovat
 • 00:23:55 Václav Vojtěch
  hrabě ze Šternberka,
 • 00:23:57 toho času pán na Zelené hoře
  a v kraji pod ní.
 • 00:24:00 V prostoru za mnou se nachází
  takový velký žulový balvan,
 • 00:24:04 který podle legendy
  nese památku
 • 00:24:07 na putování svatého Vojtěcha
  tímto krajem,
 • 00:24:10 a to údajně otisk jeho těla.
 • 00:24:12 Svatý Vojtěch měl
  na tomto kameni odpočívat.
 • 00:24:15 -Teď tu málokdy někoho potkáte,
  ale kdysi místo žilo.
 • 00:24:18 -U této kapličky
 • 00:24:21 byly ke konci 17. století
  založeny
 • 00:24:23 ještě takové malé lázně.
 • 00:24:25 Ty lázně
  byly napájeny pramenem,
 • 00:24:28 který se nazývá Dobrá voda.
 • 00:24:31 Je asi kilometr od nás,
  na protějším vrchu Štědrá.
 • 00:24:34 -Traduje se, že když pak
  Vojtěch došel do blízké vsi,
 • 00:24:37 vrčeli tam na něj psi
  poštvaní místními pohany.
 • 00:24:40 Podle téhle události
  údajně dostala Vrčeň jméno.
 • 00:24:44 Pokud ji navštívíte vy dnes,
  určitě nebudete litovat.
 • 00:24:47 V téhle chalupě třeba točí
  na hrnčířském kruhu svá díla
 • 00:24:50 Jitka Kahounová.
 • 00:24:52 -Nejradši teď dělám figurky,
  ale zase mi to zabere dost času.
 • 00:24:56 Ony vznikly tak,
  že jsem chtěla točit hrneček,
 • 00:24:58 ale vzniklo mi z toho něco,
 • 00:25:01 co vypadalo spíš
  jako zvířátko nebo figurka,
 • 00:25:03 takže jsem začala takhle.
 • 00:25:05 Trošku si to rozkreslím,
  co potřebuji, ty části.
 • 00:25:08 Pak na to udělám
  nějaké právě detaily,
 • 00:25:10 a když to trošku zavadne,
 • 00:25:13 tak to třeba buď vyřežu,
  nebo nevyřežu,
 • 00:25:15 pak se to usuší,
  pak jde do pece,
 • 00:25:17 po tom prvním výpalu
  se to naglazuje
 • 00:25:19 a jde to ještě jednou do pece.
 • 00:25:21 -V Jitčiných rukách se právě
  rodí čert violoncellista,
 • 00:25:24 který brzy doplní
  její rohatou kapelu.
 • 00:25:26 Od sympatických rarachů
  míříme pod klenbu svatostánku.
 • 00:25:29 Ve Vrčeni stojí
  už od poloviny 14. století.
 • 00:25:33 -Z té doby se nám dochoval
  presbytář,
 • 00:25:36 tedy kněžiště, místo,
  kde se nachází oltář.
 • 00:25:38 -Shlíží z něj svatý Vavřinec.
 • 00:25:41 Prý kdysi nechtěl vydat
  císaři církevní majetek,
 • 00:25:44 postavil se tak na odpor
  světské moci
 • 00:25:46 a skončil jako mučedník,
  zaživa ho na roštu upekli.
 • 00:25:51 -Budova kostela byla ještě
  v 19. a potom ve 20. století
 • 00:25:55 znovu upravována,
 • 00:25:57 konkrétně ve 2. polovině
  19. století
 • 00:25:59 byla prodloužena loď
 • 00:26:02 a zvenčí byl ten kostel
  regotizován.
 • 00:26:06 -Když začali loni
  v jeho sousedství
 • 00:26:08 hloubit základy
  pro přístavbu školy,
 • 00:26:11 znovu se vynořily
  na světlo světa předměty,
 • 00:26:14 které padly do oka archeologům.
 • 00:26:17 Ti pak odkryli třeba
  tuhle kamennou hradbu.
 • 00:26:22 -Zřejmě původní barokní zeď
  maximálního rozsahu
 • 00:26:26 zdejšího hřbitova.
 • 00:26:28 Hřbitov zanikl
  v první polovině 19. století.
 • 00:26:31 V několika případech
  bylo zjištěno,
 • 00:26:34 že zesnulí dostali
  na svoji cestu devocionálie,
 • 00:26:38 svátostky, v našem případě
  se jedná o několik křížků
 • 00:26:42 a několik medailonků.
 • 00:26:45 Odpovídají svojí strukturou,
  svým tvarem barokní tradici.
 • 00:26:50 Takže by se mělo jednat
  o pohřby
 • 00:26:53 z 2. poloviny 17.
  a z 18. století.
 • 00:26:56 -Naše putování krajinou
  nejen za svatým Vojtěchem
 • 00:26:59 je u konce.
 • 00:27:01 Ale v jeho stopách
  můžete pokračovat dál,
 • 00:27:03 třeba na Zelenou horu
  u Nepomuku,
 • 00:27:05 které údajně
  budoucí pražský biskup
 • 00:27:07 jako holému kopci požehnal
  a od té doby se už pořád zelená.
 • 00:27:13 -A teď už soutěž.
 • 00:27:15 Iveta se minule ptala
  na křížovou cestu,
 • 00:27:17 vedoucí ke kostelu
  Panny Marie Pomocné.
 • 00:27:20 Najdeme ji v Bruntálu,
  správně tedy bylo za C,
 • 00:27:23 vítězi našich cen
  moc blahopřeji.
 • 00:27:25 Já se dnes ptám na jeden
  poutní chrám na Olomoucku,
 • 00:27:28 s nímž je spojena
  řada zázračných uzdravení
 • 00:27:30 a mnoho poutí a procesí věřících.
 • 00:27:32 Už několik století
  tu stále žije mariánský kult.
 • 00:27:35 Chrámu, vybudovanému
  v polovině 18. století,
 • 00:27:38 se říká hanácká bazilika.
 • 00:27:40 Monumentální průčelí
  a dvojice zdobných věží
 • 00:27:43 vysokých 68 metrů jsou
  nepřehlédnutelné zdaleka.
 • 00:27:47 Vyrostl díky milostnému obrázku,
  který je na hlavním oltáři
 • 00:27:51 a který ale visel
  jinde v kraji na lípě.
 • 00:27:54 Velké množství poutníků vyvolalo
  potřebu vystavět větší svatyni.
 • 00:27:57 Už víte?
 • 00:27:59 Tady máte možnosti.
  Může to být:
 • 00:28:07 Odpovědi nám posílejte esemeskou.
  Jistě už víte, jak na to.
 • 00:28:10 Potřebné informace
 • 00:28:12 najdete i na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:28:15 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:28:20 Pro tentokrát je to všechno,
 • 00:28:22 za týden se mimo jiné vypravíme
  na zámek ve Světlé nad Sázavou,
 • 00:28:25 i do jeho podzemí,
  budete překvapeni.
 • 00:28:27 Ovšem i na našich webovkách
  je spousta překvapení a nápadů,
 • 00:28:31 tak se tam podívejte,
  www.toulavakamera.cz.
 • 00:28:33 Za pár dnů je květen.
 • 00:28:35 Já vám přeji krásné jarní dny,
  na shledanou, přátelé.
 • 00:28:42 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2019