iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 12. 2017
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

13 hlasů
29311
zhlédnutí

Toulavá kamera

Pražské Jezulátko — Skleněné ozdoby — Betlém — Svíčky z včelího vosku — Adventní a vánoční zvyky — Perníčky

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:19 -Hezké sváteční dopoledne,
  přátelé.
 • 00:00:21 Je tu třetí adventní neděle,
  takzvaná stříbrná.
 • 00:00:24 O těch prvních dvou
  zapalovali naši předkové
 • 00:00:27 na věnci fialové svíčky,
  symbolizovaly pokání.
 • 00:00:30 Dnes by pro změnu
  sáhli po růžové,
 • 00:00:32 která měla představovat radost.
 • 00:00:35 Já doufám, že k té vaší radosti
  trochu přispějeme i my.
 • 00:00:39 Všechny naše reportáže mají
  totiž společná téma, Vánoce.
 • 00:00:42 A kam konkrétně se vypravíme?
 • 00:00:45 Nejprve za Pražským Jezulátkem.
 • 00:00:47 Mimo jiné se dozvíme,
 • 00:00:49 proč v některých betlémech
 • 00:00:51 bývají jesličky pro Ježíška
  před Štědrým dnem prázdné.
 • 00:00:54 Pak vám ukážu ozdoby,
 • 00:00:56 kterým lidé kdysi říkali
  oči čarodějnic,
 • 00:00:58 a prozradíme,
  proč si je věšeli na stromek.
 • 00:01:01 Prohlédneme si taky
 • 00:01:03 jeden z nejznámějších
  mechanických betlémů u nás.
 • 00:01:06 Takzvaný Metelkův.
 • 00:01:08 Najdete v něm i artistu
  na hrazdě.
 • 00:01:10 Následně si v dílně manželů
  Philippových vyzkoušíme,
 • 00:01:13 zda má plamen svíčky
  z pravého včelího vosku
 • 00:01:15 opravdu magickou moc.
 • 00:01:18 Poté nám v rožnovském skanzenu
  vysvětlí,
 • 00:01:20 proč na Valašsku o Vánocích
  zapichovali do koláčů peříčka.
 • 00:01:24 A na konec si
  ve voňavém království
 • 00:01:27 Dany Holmanové
  ozdobíme perníčky modrotiskem.
 • 00:01:32 V čase vánočním
  míří do kostelů i ti,
 • 00:01:34 kteří nebývají
  jejich častými hosty.
 • 00:01:36 Třeba na půlnoční mši.
 • 00:01:38 Hodně oblíbený je kupříkladu ten,
  zasvěcený Panně Marii Vítězné,
 • 00:01:42 na pražské Malé Straně,
  o který pečují sestry karmelitky.
 • 00:01:46 Lidé z celého světa
  ho vyhledávají
 • 00:01:49 kvůli sošce malého Ježíška.
 • 00:01:51 Taky to není
  jen tak obyčejná soška,
 • 00:01:53 ale slavné Pražské Jezulátko,
 • 00:01:55 kterému mnozí přisuzují
  zázračnou moc.
 • 00:01:58 Byť měří jen 47 centimetrů
  a je z vosku.
 • 00:02:05 -Většina z nás asi netuší,
 • 00:02:07 že Pražské Jezulátko
  je v zahraničí
 • 00:02:09 nejznámější českou sochou,
  byť malou.
 • 00:02:12 Je ovšem taky světově
  nejproslulejší soškou,
 • 00:02:15 znázorňující Ježíše jako dítě.
 • 00:02:17 -O Pražském Jezulátku existují
  legendy, o jejím vzniku.
 • 00:02:21 Ta jedna legenda říká,
  že se zjevovala mnichu,
 • 00:02:23 který ji potom modeloval,
 • 00:02:26 dokud nebyl spokojen,
  jak se mu ho podařilo vymodelovat.
 • 00:02:29 Druhá legenda, která říká,
 • 00:02:31 že tuto sošku vlastnila
  svatá Terezie od Ježíše.
 • 00:02:33 -Soška pochází ze Španělska.
 • 00:02:35 Jako svatební dar ji dostala
  Polyxena z Pernštejna
 • 00:02:38 při sňatku s knížetem
  Lobkovicem v roce 1603.
 • 00:02:42 Později ji darovala
  řádu karmelitek
 • 00:02:44 jako projev vděčnosti
  za narození vymodleného syna.
 • 00:02:48 Proto je Jezulátku přisuzována
  také zázračná moc uzdravování
 • 00:02:52 a jsou mu adresovány
  žádosti o příchod potomka.
 • 00:02:55 -Na Pražském Jezulátku
  není zajímavá
 • 00:02:58 jenom jeho dlouhodobá historie,
  ale také tradice,
 • 00:03:01 která vznikla za 400 let jeho
  života tady v místním chrámě.
 • 00:03:05 Když sem vstoupíte,
 • 00:03:08 nemusíte pokaždé najít
  Jezulátko ve stejné podobě,
 • 00:03:11 protože je převlékáno do oblečků,
 • 00:03:13 které dostává z vděčnosti
  z celého světa,
 • 00:03:15 mění se
  podle liturgického období.
 • 00:03:18 Těch oblečků má
  Pražské Jezulátko zhruba 300.
 • 00:03:21 -Já osobně vidím v té symbolice
 • 00:03:24 převlékání šateček
  milostné sošce Jezulátka
 • 00:03:27 hlavně takové vyjádření odvěké
  lidské touhy dotknout se Boha,
 • 00:03:32 protože Bůh se k lidem sklonil
  a přišel jako dítě,
 • 00:03:36 narodil se jako člověk.
 • 00:03:39 A to mně přijde na této symbolice
  vlastně to nejpodstatnější.
 • 00:03:43 -Na dobu adventní,
 • 00:03:45 čas kajícnosti, rozjímání,
  příprav na oslavu jeho narození,
 • 00:03:49 dostává Jezulátko obleček
  v barvě kněžského roucha.
 • 00:03:54 Fialový.
 • 00:03:56 -My teď trošku děláme
  poslední roky takovou věc,
 • 00:04:00 že pár dní tu sošku
  Pražského Jezulátka
 • 00:04:03 necháváme úplně bez šatiček,
  aby právě se vyjádřilo,
 • 00:04:08 že ta soška
  opravdu představuje Ježíše,
 • 00:04:11 dítě,
  které přišlo chudičké v Betlémě.
 • 00:04:14 Už to má svoji tradici,
 • 00:04:17 že soška je převlékána
  podle období církevního roku.
 • 00:04:22 Na Vánoce připadá
  bílá slavnostní barva.
 • 00:04:25 Barva čistoty, nevinnosti.
 • 00:04:29 -Další oblečky můžete
  obdivovat přímo v chrámu.
 • 00:04:31 Jezulátko je dostalo třeba
  z Mexika, Mallorky nebo Kanady.
 • 00:04:35 Pokud byste zatoužili
  prohlédnout si i velký betlém,
 • 00:04:38 máte šanci zavítat ke kapucínům.
 • 00:04:40 V sousedství Lorety
  na Pražském hradě.
 • 00:04:43 -Toto není dřevo,
  jsou to velmi lehké postavy,
 • 00:04:46 protože jsou vyrobené
  takzvanou kašírovací technikou.
 • 00:04:50 Uvnitř je nějaká konstrukce,
  na kterou je potom z papíru,
 • 00:04:54 namočeného v nějaké
  tuhnoucí hmotě,
 • 00:04:56 vytvarovaná ta postava.
 • 00:04:59 -Unikátní betlém
  v kostele Panny Marie Andělské
 • 00:05:02 pochází pravděpodobně
  z poloviny 18. století.
 • 00:05:05 Vytvořil ho podle všeho
  jeden ze zdejších mnichů.
 • 00:05:08 Vzorem mu byly postavičky
  až z daleké Neapole.
 • 00:05:11 A mimochodem, to prázdné místo
  v jesličkách má svůj důvod.
 • 00:05:15 -Ježíšek tu celý rok nebývá,
 • 00:05:17 aby se tak zvýraznila
  potom ta chvíle těch Vánoc.
 • 00:05:21 Takže když začíná mše svatá,
 • 00:05:23 tak potom kněz s průvodem dětí
  donese malého Ježíška
 • 00:05:28 a položí se do jesliček.
 • 00:05:31 -Rozjímat u Ježíška
  samozřejmě i letos
 • 00:05:33 můžete taky
  na jiných místech v Praze.
 • 00:05:36 Třeba na výstavě betlémů
  v kostele u Panny Marie Sněžné.
 • 00:05:39 Letos jich tam bude k vidění
  na 200.
 • 00:05:47 -Skleněné ozdoby
 • 00:05:49 začaly vánoční stromky krášlit
  v polovině 19. století.
 • 00:05:53 Na svět jim pomohla náhoda.
 • 00:05:55 V Alsasku se prý v roce 1858
  urodilo málo ovoce,
 • 00:05:59 které se na větvičky
  do té doby věšelo.
 • 00:06:02 Jednoho tamního skláře napadlo
  vytvořit jejich náhradu
 • 00:06:05 právě ze skla,
  novinka okouzlila celý svět.
 • 00:06:08 Záhy se do výroby barevných koulí
  pustili i naši mistři.
 • 00:06:12 Klasickou metodou se tady
  v několika dílnách dělají dodnes.
 • 00:06:16 Jednu z nich jsme objevili
  ve Vsetíně.
 • 00:06:20 -První skleněné vánoční ozdoby
  na Valašsku
 • 00:06:23 vyfoukl v roce 1920
  sklářský učeň Ludvík Ondra.
 • 00:06:27 Ve své malé domácí dílně
  ve Vsetíně.
 • 00:06:30 Neměl k dispozici
  takřka žádné vybavení,
 • 00:06:32 a tak jeho první tvary
  vznikaly prakticky na koleni.
 • 00:06:35 Přesto se dokázal
  velmi rychle prosadit.
 • 00:06:38 -V roce 1921
 • 00:06:40 Ludvík Ondra vytvořil svou
  první ucelenou vánoční kolekci,
 • 00:06:44 kterou konkuroval německým
  výrobcům vánočních ozdob.
 • 00:06:48 Již o 16 let později se
  z něho stala světová jednička.
 • 00:06:52 Exportoval hlavně do Ameriky.
 • 00:06:56 -Postupně tenhle sortiment
  zlákal další skláře,
 • 00:06:58 kteří se po druhé světové válce
  začali sdružovat.
 • 00:07:02 V 60. letech
  založili výrobní družstvo.
 • 00:07:04 A ozdoby se pěkně postaru
  ve Vsetíně rodí dodnes.
 • 00:07:08 -Každá tato ozdoba,
  než přijde k zákazníkovi,
 • 00:07:11 je uchopena minimálně
  čtrnáctkrát do rukou.
 • 00:07:16 -Jednu novinku tu přesto mají.
 • 00:07:19 Jako jediní výrobci
  vánočních ozdob u nás
 • 00:07:21 používají vakuové pokovování.
 • 00:07:23 Obvykle se baňky
  stříbří zevnitř,
 • 00:07:25 ale tahle speciální technologie
 • 00:07:27 umožňuje pokovit
  tu křehkou krásu na povrchu.
 • 00:07:32 Nejprve se nanese na čirou kouli
  snímací lak do míst,
 • 00:07:35 kde má zůstat průhledná.
 • 00:07:38 -Takhle vydekorovaná ozdoba
  putuje do vakuového stroje,
 • 00:07:42 kde probíhá hluboké vakuum
  a velký výbuch,
 • 00:07:45 kde atomy stříbra se nanášejí
  na tu vánoční ozdobu.
 • 00:07:50 Poté vánoční ozdoba putuje
  opět do rukou zkušených malířek,
 • 00:07:55 které snímají ten snímací lak,
 • 00:07:58 aby tam vznikl ten dekor
  toho stříbra a čirého skla.
 • 00:08:04 -Částečně postříbřenou kouli
  malířka ještě dozdobí.
 • 00:08:08 Základních 15 tisíc různých vzorů
 • 00:08:11 místní každoročně doplňují
  o další.
 • 00:08:14 Letošní novinkou
  jsou motivy svatých.
 • 00:08:17 Marii Filovou inspirovala
  50 let stará ozdoba
 • 00:08:20 jedné zákaznice.
 • 00:08:23 -Donesla si krásnou kuličku
  po babičce,
 • 00:08:26 že by byla strašně ráda,
 • 00:08:28 kdyby tu nostalgii
  měla zpátky na stromečku.
 • 00:08:30 Tak vlastně,
  byl to design svatých.
 • 00:08:32 Takže jsme přemýšleli,
  proč se to vlastně netvoří znova,
 • 00:08:35 proč nejít zpátky do té historie.
 • 00:08:38 Tím pádem vlastně
  jsme vyvzorovali andělíčky,
 • 00:08:42 Ježíška, Pannu Marie,
  různé svaté.
 • 00:08:45 Nejvíc mě na tom baví to,
 • 00:08:47 že na té kuličce
  bude pravá podstata Vánoc,
 • 00:08:50 ten krásný biblický příběh
  o narození Ježíška.
 • 00:08:56 -Ve Vsetíně zůstávají pořád
  věrní těm tradičním ozdobám.
 • 00:09:00 Mezi nejstarší tvary
  patří různé ovoce a zelenina.
 • 00:09:03 Ve skleněné podobě nahradily
  na stromečku čerstvé plody.
 • 00:09:07 -Například okurka
  je symbolem štěstí.
 • 00:09:11 Ryba, růže, ty jsou
  křesťanským symbolem Krista.
 • 00:09:16 -Hudební nástroje byly
  předzvěstí vánoční hudby,
 • 00:09:19 která vítala Krista na svět.
 • 00:09:21 Rampouchy zase
  připomínaly starou pověru.
 • 00:09:24 Podle toho, do jaké délky
  na chalupě narostly,
 • 00:09:27 lidé předpovídali,
 • 00:09:29 kolik napadne sněhu
  mezi Vánocemi a Novým rokem.
 • 00:09:32 A svůj příběh má i oblíbený méďa.
 • 00:09:37 -To se málo ví,
 • 00:09:39 že takový medvídek
  představoval plyšovou hračku,
 • 00:09:42 která byla vyrobena v roce 1903
 • 00:09:44 pro amerického prezidenta
  Teddyho Roosevelta.
 • 00:09:46 Poté tento medvěd zůstal
  jako vánoční ozdoba dodnes.
 • 00:09:49 -Důležitou roli
  hrály takzvané reflektory,
 • 00:09:51 které jsou občas nazývány
  očima čarodějnice.
 • 00:09:54 Už ve viktoriánské době
 • 00:09:56 si je lidé věšeli
  na vánoční stromeček,
 • 00:09:58 aby odrážely zlé duchy,
  tak jejich sílu můžete vyzkoušet.
 • 00:10:04 -Jedním z nejstarších vánočních
  zvyků je stavění betlémů.
 • 00:10:07 Vůbec poprvé prý výjev
  narození Ježíše
 • 00:10:10 v uvozovkách zrežíroval
  se živými herci ve 13. století
 • 00:10:14 František z Assisi.
 • 00:10:16 Měl úspěch, takže ho začala
  spousta lidí napodobovat.
 • 00:10:19 Většina tvůrců ale vyráběla
  postavy ze dřeva
 • 00:10:22 a později je někteří
  zkoušeli taky různě rozhýbávat.
 • 00:10:25 Život svým figurkám
 • 00:10:27 vdechli i otec a syn Metelkovi
  ze Sklenařic v Podkrkonoší.
 • 00:10:31 Jejich jesličky patří
  k nejznámějším u nás.
 • 00:10:33 Po tříleté rekonstrukci jsou
  k vidění v libereckém muzeu.
 • 00:10:39 -Všechno to začalo
  v polovině 19. století.
 • 00:10:42 V prosté chalupě ve Sklenařicích
 • 00:10:44 začal Jáchym Metelka tvořit
  zprvu malý pohyblivý betlém
 • 00:10:47 z papírových figurek.
 • 00:10:49 Pro potěšení manželky
  a svého prvorozeného syna.
 • 00:10:52 Brzy se ale jeho dílo
  stalo známou atrakcí.
 • 00:10:55 -On byl sám překvapen,
  jak ti lidé,
 • 00:10:57 i když ten betlémek byl
  pochopitelně zprvu malý, titěrný,
 • 00:11:02 jak se scházeli o Vánocích
 • 00:11:04 a jaké nadšení v širém okolí
  betlém vzbudil.
 • 00:11:09 Tím byl pochopitelně podnícen
  a přidával další a další sekce,
 • 00:11:14 podle toho, co viděl v okolí.
 • 00:11:17 Roku 1902,
  kdy Jáchym Metelka zemřel,
 • 00:11:20 zabíral jednu stěnu
  do velikosti šesti metrů
 • 00:11:25 a druhou do velikosti tří metrů.
 • 00:11:28 -Syn Václav ve snažení
  svého otce pokračoval.
 • 00:11:31 Papírové figury ovšem
  postupně nahradil dřevěnými.
 • 00:11:35 Když už ale betlém
  zabíral neúnosně moc místa,
 • 00:11:38 značně ho zredukoval,
  až do podoby,
 • 00:11:40 v jaké ho získalo
  Severočeské muzeum v Liberci.
 • 00:11:43 To pro něj nechalo zhotovit
  unikátní vitrínu,
 • 00:11:46 která jesličky chrání
  před zkázou
 • 00:11:48 a současně umožňuje návštěvníkům
  prohlédnout si i mechaniku.
 • 00:11:52 -Vitrína je nařízená řádově
  na 55procentní vlhkost,
 • 00:11:56 která je vlastně
  24 hodin denně udržovaná.
 • 00:12:00 Nejenom, že je to vitrína,
  ale je to vlastně i sarkofág,
 • 00:12:03 kterým je vlastně
  ten betlém chráněn.
 • 00:12:06 -Dalo by se říct,
 • 00:12:08 že toto je naprosto
  jedinečná záležitost.
 • 00:12:11 Ještě jsem se nesetkal
  v žádném muzeu
 • 00:12:13 s takhle dokonalou vitrínou.
 • 00:12:15 -Ještě před umístěním
  do vitríny
 • 00:12:17 prošlo celé dílo
  kompletní rekonstrukcí
 • 00:12:19 v restaurátorské dílně
  Kamila Andrese.
 • 00:12:21 Samotné soustrojí
  má sedmnáct takzvaných mechanik,
 • 00:12:24 nezávislých částí,
  které pohánějí vždy kus betlému.
 • 00:12:28 Pohyblivých je 148
  z celkových 260 figurek.
 • 00:12:32 -Každý ten mechanický betlém
  má vždycky něco extra.
 • 00:12:37 Samozřejmě,
  tady je třeba úžasné,
 • 00:12:39 když se tady podíváme,
  to je ten palác s těmi mudrci.
 • 00:12:44 Tady vidíme ty lístečky
  z mosazného plechu,
 • 00:12:47 které se takhle natáčí.
 • 00:12:49 De facto ta figurka se vysune,
  pootočí se, kýve hlavou.
 • 00:12:54 Ten převod je udělán
  úžasným způsobem.
 • 00:12:56 Tady třeba jsme viděli
  toho artistu,
 • 00:12:58 kdy on se zvedá na té hrazdě
  a on udělá několik pohybů,
 • 00:13:03 jako že nemůže
  a pak se tedy konečně přehoupne.
 • 00:13:06 Takže jsou tady krásné...
 • 00:13:09 To rozfázování těch pohybů
  je úžasné.
 • 00:13:12 Když si uvědomíme,
 • 00:13:14 že ti lidé
  neměli strojírenské vzdělání,
 • 00:13:16 neměli žádné strojní vybavení,
 • 00:13:19 de facto všechno dělali
  na koleně,
 • 00:13:21 používali materiál,
  který jim byl nejdostupnější,
 • 00:13:23 to byl papír, dřevo, kůže,
 • 00:13:25 vytvořili takovouto úžasnou věc,
  tak tedy před každým klobouk dolů.
 • 00:13:29 -Velkých pohyblivých betlémů
 • 00:13:31 stávaly v krkonošských chalupách
  desítky.
 • 00:13:34 Jejich tvůrci
  se navzájem dobře znali
 • 00:13:36 a také spolu soutěžili.
 • 00:13:38 Často si mezi sebou
  vyměňovali či prodávali figurky.
 • 00:13:41 Svá technická řešení si
  ale velmi pečlivě střežili.
 • 00:13:44 -Když viděli něco u souseda,
  co se jim líbilo,
 • 00:13:47 tak převzali to do svého betlému,
  ale třeba co se týká pohonu,
 • 00:13:52 nenechávali si nahlédnout
  pod ty sukně toho betlému.
 • 00:13:55 -Dělalo se to tak,
 • 00:13:57 že jeden před druhým
  skrýval ty mechaniky,
 • 00:13:59 protože když se mu
  podařilo něco vymyslet,
 • 00:14:02 aby ten pohyb
  byl velice zajímavý,
 • 00:14:04 tak určitě si to chránil,
 • 00:14:06 aby tím okouzlil
  zase toho návštěvníka,
 • 00:14:08 že má něco nového, jiného.
 • 00:14:10 -Pokud si tenhle krkonošský
  skvost chcete prohlédnout i vy,
 • 00:14:13 máte čas už jen do konce ledna.
 • 00:14:15 Pak se liberecké muzeum
  kvůli rekonstrukci
 • 00:14:17 na téměř dva roky uzavře.
 • 00:14:21 -K atmosféře
  nejkrásnějších svátků roku
 • 00:14:23 patří bezpochyby
  i mihotavý plamínek svíček.
 • 00:14:27 Když si doma zapálíte
  ty ze včelího vosku,
 • 00:14:29 prý vám budou ionizovat prostor,
 • 00:14:32 pohlcovat případné pachy
  i cigaretový kouř
 • 00:14:35 a blahodárně působit
  na vaše smysly.
 • 00:14:37 Tak to vyzkoušejte.
 • 00:14:39 A pokud vás zajímá,
  jak se vyrábějí,
 • 00:14:41 zajeďte se podívat do dílny
 • 00:14:43 manželů
  Anety a Patrik Philippových.
 • 00:14:45 Rádi vám to předvedou.
 • 00:14:49 -Aneta a Patrik se
  včelaření věnují teprve pět let.
 • 00:14:52 Ale nutno podotknout,
 • 00:14:54 že za tuhle poměrně krátkou dobu
  mu zcela propadli.
 • 00:14:57 Od jara do podzimu se starají
  o více než třicítku včelstev.
 • 00:15:01 Jen co úly zazimují,
 • 00:15:03 dají se do práce
  ve své voňavé manufaktuře.
 • 00:15:05 -My vyrábíme svíčky,
  většina je na hoření,
 • 00:15:09 tyto se dají taky zapálit,
  ale můžou se i vystavovat.
 • 00:15:13 Vyrábíme je spíš jako dekorační.
 • 00:15:16 Jsou to krásní andělové,
  je to energie dobra.
 • 00:15:19 A tento malinký andílek,
  ten se dá použít i jako svícínek,
 • 00:15:23 že se jenom tady vyměňuje
  takhle čajová svíčka.
 • 00:15:26 -I netradiční vánoční ozdoby
  tady vznikají z včelího vosku.
 • 00:15:30 -Včely produkují vosk,
 • 00:15:32 produkují ho
  ze svých voskotvorných žláz,
 • 00:15:34 které mají na zadečku
  nebo na bříšku.
 • 00:15:37 Vytvoří se jim na těch
  břišních v uvozovkách zrcátkách
 • 00:15:40 ty voskové šupinky,
  které ony vezmou do kusadel,
 • 00:15:44 kde je zpracují,
  vlastně je v puse rozžvýkají,
 • 00:15:47 přidají k tomu svoje esence
  a své enzymy.
 • 00:15:49 A tím z toho vznikne
  ten tvárný vosk.
 • 00:15:54 -Pochází od mladých včelek
  ve věku 12 až 18 dní,
 • 00:15:57 takzvaných mladušek,
  ty jím v úle vyplní rámečky.
 • 00:16:04 -Když potom máme
  takovýto rámeček s dílem
 • 00:16:06 a včelař se rozhodne,
  že to dílo už je nevhodné,
 • 00:16:09 že bylo ve včelách dlouhou dobu,
  tak se takzvaně vyvaří,
 • 00:16:12 kdy ten rámeček
  se vlastně dá do horké vody
 • 00:16:14 a ten vosk se celý uvolní z toho.
 • 00:16:17 -Poté se ještě musí
  důkladně vyčistit
 • 00:16:20 a 10 až 15 hodin zahřívat,
  aby se z něj odpařila voda.
 • 00:16:24 Jinak by svíčky prskaly.
 • 00:16:26 -Takhle se ta forma zalije,
  tak, a nechá se ztuhnout,
 • 00:16:31 dokud ta svíčka není tvrdá,
  aby se při vyndávání nepoškodila,
 • 00:16:35 což trvá u této svíčky,
  která je vlastně poměrně malá,
 • 00:16:38 tak to trvá okolo
  jedné hodiny až dvou hodin.
 • 00:16:41 Ta forma se takhle
  musí držet těmi gumičkami,
 • 00:16:44 aby držela pohromadě,
 • 00:16:47 protože vlastně
  ta forma musí být naříznutá,
 • 00:16:49 aby ta svíčka šla vyndávat.
 • 00:16:52 -Výroba tohoto anděla
  je složitější,
 • 00:16:55 protože je tvarově náročnější
  a těžko se dá vyndávat z formy.
 • 00:17:01 -Svíčka musí dobře stát,
 • 00:17:03 proto se ručně dorovná
  její spodní strana.
 • 00:17:06 A nakonec Patrik
  namočí knot do vosku.
 • 00:17:09 To aby se netřepil
 • 00:17:12 a při zapalování
  okamžitě neshořel.
 • 00:17:14 Vedle kousků odlévaných do forem
 • 00:17:17 dělají Philippovi
  i ty z mezistěn.
 • 00:17:20 -Mezistěny, které se prodávají,
 • 00:17:22 bývají často s příměsí
  různých směsí
 • 00:17:24 na nastavení vosku,
  aby se ten vosk zlevnil,
 • 00:17:27 jelikož vosk je velice
  nedostatková a drahá záležitost.
 • 00:17:31 A my jsme se proto rozhodli,
 • 00:17:33 že si budeme tyto mezistěny
  vyrábět sami, z vlastního.
 • 00:17:35 Takže jsme pořídili tento lis.
 • 00:17:38 -Na jeho plochu
  s vyraženými tvary včelích buněk
 • 00:17:40 nalije Patrik vosk, stlačí
  a po chvilce lis odklopí.
 • 00:17:45 -Takhle je tady hotová mezistěna,
  kterou my necháme vychladnout.
 • 00:17:49 Následně se z lisu vyjme.
 • 00:17:52 -Vezmu tu mezistěnu
  a musím odříznout ty okraje.
 • 00:17:57 -Přebytečný vosk
  nechá znovu roztát.
 • 00:18:00 -Nastavím,
  na kolik to chci centimetrů.
 • 00:18:03 My třeba nejčastěji děláme
  na deset, takové menší svíčky.
 • 00:18:06 Takhle mám tedy
  jakoby jeden ten plát.
 • 00:18:08 Ten začátek hodně sroluji,
 • 00:18:10 aby byl hodně namačkaný
  na tom knotu.
 • 00:18:13 Když je to teplé,
  tak to jde už krásně stočit.
 • 00:18:16 -Takové svíčky vydrží hořet
 • 00:18:18 a vydávat tak obrazně řečeno
  světlo od včel desítky hodin.
 • 00:18:22 Navíc při tom kolem sebe
  šíří vůni,
 • 00:18:24 která má stejně jako včelí med
  léčivé účinky.
 • 00:18:28 Tak třeba zpříjemní vánoční čas
  i vám.
 • 00:18:33 -K žádnému jinému období v roce
  se neváže tolik zvyků
 • 00:18:36 jako k adventu a Vánocům.
 • 00:18:38 Naši předkové jim přikládali
  mnohem větší vážnost než my.
 • 00:18:42 Kupříkladu svazovali
  nohy stolu řetězem,
 • 00:18:44 aby rodina držela pohromadě.
 • 00:18:46 V chalupě museli mít
  zelenou větvičku, symbol života,
 • 00:18:50 aby si zajistili na příští rok
  dobrou úrodu.
 • 00:18:53 A třeba z ořechů zjišťovali,
  jaké období je čeká.
 • 00:18:56 Zdravá jádra byla příslibem
  radosti a štěstí.
 • 00:18:59 My se teď v rožnovském skanzenu
  dozvíme,
 • 00:19:02 jaké tradice se držely
  na Valašsku.
 • 00:19:07 -Za dlouhých zimních večerů
  se v chalupách scházely sousedky,
 • 00:19:10 aby si vzájemně pomáhaly
  při draní peří a předení.
 • 00:19:16 -...Janíčku, přijeď na koníčku.
 • 00:19:21 -Tomu se říkalo přástky,
  hospodyně si sedly vedle sebe,
 • 00:19:25 a aby jim ta práce
  rychleji ubíhala,
 • 00:19:28 tak také často při práci zpívaly.
 • 00:19:30 -Advent pak byl časem rozjímání.
 • 00:19:33 Nesměly se konat zábavy,
 • 00:19:35 nastala doba půstu,
  která končila až na Boží hod.
 • 00:19:39 Naši předci po celou dobu
  nejedli maso a nepili alkohol,
 • 00:19:42 ale užívali si různých obchůzek.
 • 00:19:45 Děti se nejvíc těšily
  na tu mikulášskou.
 • 00:19:48 -Mikuláš, poté,
  co mu děti odříkaly modlitbičku
 • 00:19:51 a prokázaly,
  že znají náboženskou nauku,
 • 00:19:55 je odměnil dárečkem,
  sušeným ovocem, oříšky,
 • 00:19:58 v bohatších rodinách také
  drobnými hračkami nebo knížkou.
 • 00:20:04 -Mikuláš v doprovodu čertů
  a někdy taky smrtky
 • 00:20:07 nejčastěji rozdával
  figurky z těsta,
 • 00:20:10 kterým na Valašsku říkali páni.
 • 00:20:12 -Je to obyčejné kynuté těsto.
 • 00:20:15 V těch chudých domácnostech ho
  dělali jako obyčejně, bez koření,
 • 00:20:19 ale v těch bohatších usedlostech,
  kde byl všeho dostatek,
 • 00:20:23 tak tam přidávali koření,
 • 00:20:25 přidávali tam třeba anýz
  nebo taky vanilku,
 • 00:20:27 aby těsto pěkně vonělo,
  aby to lépe chutnalo.
 • 00:20:31 -Vedle těch velkých figurek,
  když zbylo těsto,
 • 00:20:33 tak hospodyně pekly
  i drobné tvary,
 • 00:20:36 kterým se tady říkalo mrváně.
 • 00:20:39 Tvary měly různou symboliku,
 • 00:20:42 například křížek,
  symbolika křesťanství,
 • 00:20:45 kdežto toto sluníčko,
  symbolika pohanského slunovratu.
 • 00:20:50 -Třináctého prosince
  pak obcházely chalupy
 • 00:20:53 tajemné bílé postavy
  nazývané Lucy.
 • 00:20:56 Měly připomínat svatou Lucii
  a byly nositelkami světla.
 • 00:20:59 -A kontrolovaly,
 • 00:21:02 jestli hospodyně
  mají již vše sepředeno
 • 00:21:05 nebo mají sedrané peří,
 • 00:21:08 protože ve svátek svaté Lucie
  se tyto práce nesměly dělat.
 • 00:21:12 Nosily s sebou peří,
 • 00:21:14 a tím odmetaly veškeré nečistoty
  a nemoci z chalupy
 • 00:21:17 i jejích obyvatel.
 • 00:21:20 -Pak už probíhaly
  hlavně přípravy na Vánoce.
 • 00:21:24 O Štědrém dnu nesměly
  na stole chybět chleba, koláč,
 • 00:21:27 který valaši nazývají vdolek,
  a oplatky,
 • 00:21:30 které hospodář namazal medem
  a podělil všechny u stolu.
 • 00:21:34 -Tady máme uzlíček,
 • 00:21:37 ve kterém je nasypáno
  mnoho druhů zrní,
 • 00:21:40 cibule, brambory,
  vajíčka a česnek.
 • 00:21:43 To vše mělo zaručit
  bohatou úrodu v příštím roce.
 • 00:21:48 -Ke Štědrému dnu patřila
  taky spousta rituálů,
 • 00:21:51 při nichž lidé nahlíželi
  do budoucnosti.
 • 00:21:53 Každý člen rodiny třeba
  do koláče zapíchl jedno peříčko.
 • 00:21:57 -A potom se koláč upekl,
  a když se vytáhl ven,
 • 00:22:01 tak členové rodiny zkoumali
  ta svoje peříčka,
 • 00:22:04 jak jsou ohořelá,
  jak jsou zachovalá,
 • 00:22:07 jaký mají tvar, jak vypadají,
  a z toho usuzovali,
 • 00:22:09 co se jim odehraje
  v příštím roce,
 • 00:22:12 jaký ten rok budou mít.
 • 00:22:14 -Svobodné dívky zase chtěly
  vědět, jaký bude jejich ženich.
 • 00:22:19 Při odlévání olova
  přes klíč se říkávalo.
 • 00:22:22 -Svatý Ondřeju, olovo leju.
  Pověz mně, pověz, čeho sa naděju.
 • 00:22:27 A jak se to odlilo,
 • 00:22:29 tak si to ta dotyčná
  vzala do postele
 • 00:22:32 a hleděla do toho tak dlouho,
 • 00:22:34 až si toho svého galána
  vyhleděla.
 • 00:22:36 -Když pak vyšla první hvězda,
  hospodyně dala do okna svíčku.
 • 00:22:40 Ta byla znamením pro pocestné,
  aby už neklepali na dveře.
 • 00:22:43 Teprve poté rodina v klidu
  usedla k večeři,
 • 00:22:45 během které nikdo
  nesměl od stolu odcházet.
 • 00:22:50 -Ve výčtu toho,
  co dělá Vánoce Vánocemi,
 • 00:22:53 by rozhodně neměly chybět
  perníčky.
 • 00:22:56 Víte, jak přišly ke svému názvu?
 • 00:22:58 Překvapivě, podle pepře,
  který se dřív přidával do těsta.
 • 00:23:02 Péct se u nás začaly
  už ve středověku
 • 00:23:04 a bývaly velkou vzácností.
 • 00:23:06 Dopřát si je mohli
  jen ti nejbohatší.
 • 00:23:09 Až v 17. století se
  díky rozšíření chovu včel
 • 00:23:12 staly dostupné širším vrstvám.
 • 00:23:14 Pokud je máte, stejně jako já,
  rádi,
 • 00:23:17 možná najdete inspiraci
  u Dany Holmanové z Třebihoště.
 • 00:23:21 Dokonce se pyšní titulem
  Nositelka tradic.
 • 00:23:26 -Dana Holmanová se k pečení
  perníčků dostala v době,
 • 00:23:30 kdy znenadání zůstala
  se dvěma malými dcerkami sama
 • 00:23:33 a nemohla se vrátit ke své
  profesi literární historičky.
 • 00:23:36 Přemýšlela,
  na čem by mohla doma pracovat.
 • 00:23:39 Přišla na to před Vánocemi
  díky sousedce,
 • 00:23:42 která jí napekla
  voňavé medovníčky pro děti.
 • 00:23:45 -Tady byla opravdu
  ta zvláštní náhoda,
 • 00:23:48 že já jsem ten zdobící sáček
  vzala do ruky, a vypadalo to,
 • 00:23:52 jako kdybych ho v těch rukách
  už někdy měla.
 • 00:23:55 Takže sousedka pravila,
 • 00:23:57 že takhle ona ty perníčky
  stejně nenazdobí,
 • 00:23:59 ať si je zdobím sama.
 • 00:24:01 -Danu nadchlo
  jejich zkrášlování natolik,
 • 00:24:04 že je sama i pekla
 • 00:24:06 a odvážila se s nimi
  dokonce vyjet na trh.
 • 00:24:08 Měla takový úspěch,
  že je začala vyrábět ve velkém.
 • 00:24:11 -Ale já jsem hned z počátku
  začala s tím perníkovým těstem
 • 00:24:16 pracovat trošku jinak,
  než je asi obvyklé.
 • 00:24:19 Začala jsem ho chápat
  spíš jako hmotu,
 • 00:24:23 ze které můžu tvarovat cokoliv,
 • 00:24:25 a tak vlastně
  ta práce se rozrůstala.
 • 00:24:29 Ty jednotlivé kousky nabývaly
  na rozměru a na variacích.
 • 00:24:33 -Zcela ojedinělá
  je její technika zdobení
 • 00:24:36 kombinací klasické
  bílé polevy a modrotisku.
 • 00:24:39 Vytváří dojem výšivky.
 • 00:24:41 A letos si vzala na pomoc
  i včelí vosk.
 • 00:24:43 -Já se poměrně často setkávám
 • 00:24:46 na různých akcích a výstavách
  se včelaři.
 • 00:24:49 Ten včelí vosk mě najednou
  zaujal svou barvou
 • 00:24:53 a tím, jak je tvárný,
  takže jsem si řekla,
 • 00:24:57 proč ho nespojit s tmavým
  perníkem a bílou polevou.
 • 00:25:00 A tohle je výsledek.
 • 00:25:03 -Tím nejpodstatnější
  ale vždycky bylo
 • 00:25:05 a dodnes je kvalitní,
  dobře zpracované těsto.
 • 00:25:10 Mistři perníkáři si chránili
  svoje recepty jako oko v hlavě.
 • 00:25:15 -Ten recept se dědil v rodině.
 • 00:25:17 Bylo to něco
  jako rodinné stříbro.
 • 00:25:20 A teprve postupně,
 • 00:25:22 dalo by se říci,
  po několika stech letech,
 • 00:25:25 se perníčky u nás
  rozšířily do té míry,
 • 00:25:28 v jaké je známe dnes.
 • 00:25:31 -Ani Dana svůj recept neprozradí.
 • 00:25:33 Trvalo jí dva roky,
 • 00:25:35 než si ho vypiplala
  k vlastní spokojenosti.
 • 00:25:38 -Můžu prozradit to,
  že je specifický v tom,
 • 00:25:41 že je to určitě jeden
  z těch hodně starých receptů.
 • 00:25:45 Vůbec to těsto neobsahuje tuk.
 • 00:25:49 Takže ty perníčky mají to,
  co původně perníky měly.
 • 00:25:52 To znamená, že ony vydrží
  velmi dlouhou dobu,
 • 00:25:55 aniž by se změnila
  jejich kvalita.
 • 00:25:58 -A ještě něco přidala.
 • 00:26:00 Jako kypřidlo používá amonium,
  tedy cukrářské droždí.
 • 00:26:04 A poleva z cukru a bílku
  se zase musí pěkně táhnout,
 • 00:26:07 aby se při zdobení netrhala.
 • 00:26:10 Dana ráda z těsta dělá svícny,
  hvězdy, chaloupky,
 • 00:26:13 betlémy i různé malé tvary,
  kterými se dají zdobit stromečky.
 • 00:26:17 K tomu si každý rok
  vytvoří nějaké umělecké dílko.
 • 00:26:21 -Letos mi dalo hodně práce
  opsat partituru pana Ryby,
 • 00:26:26 čili Českou mši vánoční.
 • 00:26:28 Já obecně ráda dělám
  perníčky s hudebními motivy,
 • 00:26:32 ale tady skutečně jsem udělala
  jakoby otevřenou partituru
 • 00:26:36 a přímo jsem opisovala tu mši,
  takže to mi dalo hodně práce,
 • 00:26:40 ale myslím si,
  že to stálo za to.
 • 00:26:42 -Žádný rok se předvánoční čas
  u Dany
 • 00:26:45 neobejde bez perníkového
  adventního věnce.
 • 00:26:49 -A teď je ta pravá doba
  zapálit třetí adventní svíčku.
 • 00:26:57 -Perníčky Dany Holmanové
 • 00:27:00 můžete obdivovat
  na řadě řemeslných akcí,
 • 00:27:02 v Muzeu perníku a pohádek
  v Rábech u Pardubic
 • 00:27:05 nebo v Krkonošském muzeu
  v Jilemnici.
 • 00:27:10 -Jak se jmenuje obec
  v předhůří Šumavy,
 • 00:27:13 v níž často pobýval Jan Werich?
 • 00:27:15 Právě na to se minule ptal Pepa.
 • 00:27:17 Správně bylo za B.
  Jsou to Velhartice.
 • 00:27:20 Výherci gratuluji
  a jdeme rovnou na další hádanku.
 • 00:27:23 Tentokrát mě zajímá
  jeden betlém.
 • 00:27:25 Vznikal za první republiky
 • 00:27:27 a pak i během války
  v Olešnici v Orlických horách.
 • 00:27:31 Je pohyblivý a v tomto směru
  velmi propracovaný.
 • 00:27:35 Figurky se v něm
  pouze nevozí na pásech,
 • 00:27:37 ale třeba Ježíšek se zvedá,
 • 00:27:39 darovníci poklekají
  a oslík střihá ušima.
 • 00:27:42 Autora uchvátila elektřina,
 • 00:27:45 a tak figurky rozhýbal
  s její pomocí.
 • 00:27:47 A já chci vědět, zda jde o betlém:
 • 00:27:54 Odpovědi nám posílejte
  opět do čtvrteční 14. hodiny.
 • 00:27:58 Na vítěze čeká,
  kromě tradičních cen,
 • 00:28:00 i jubilejní, 25. díl
  knižní podoby našeho pořadu.
 • 00:28:04 Nedávno vyšel,
  tak se máte na co těšit.
 • 00:28:09 Zakladatele ždírecké zoo mrzelo,
 • 00:28:11 že jejich děti tráví víc času
  u počítače, než v přírodě.
 • 00:28:14 Sice dovedou perfektně
  určit 37 druhů dinosaurů,
 • 00:28:18 ale zvířata, která běhají v lese,
  pojmenovat neumí.
 • 00:28:21 Proto za vesnicí
  vybudovali netradiční zoo,
 • 00:28:24 jejíž obyvatelé
  nepotřebují žádné krmení,
 • 00:28:27 leda občas nový nátěr.
 • 00:28:29 Že nevíte,
  co si pod tím máte představit?
 • 00:28:31 Nevadí. Nechte se překvapit.
  Příště vás tam zavedeme.
 • 00:28:35 To ale bude až v lednu.
 • 00:28:37 Do té doby se budete muset
  po zemích českých toulat sami.
 • 00:28:40 Třeba podle našeho webu
  či Facebooku.
 • 00:28:42 Já vám přeji požehnané Vánoce
 • 00:28:44 a do nového roku
  vykročte tou správnou nohou.
 • 00:28:47 Pokud možno, bez újmy na těle
  i na duši.
 • 00:28:50 Na viděnou, přátelé.
 • 00:28:55 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2017