iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 11. 2015
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
16035
zhlédnutí

Toulavá kamera

Nymburk — Za jeleny na Kvildu — Onen svět — Dráteník — Sloup Nejsvětější Trojice — Hýlačka

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:02 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Tak kam byste se rádi
  zatoulali dnes?
 • 00:00:22 Do přírody,
  za nějakými zajímavými památkami
 • 00:00:26 nebo do dílny
  zručných řemeslníků?
 • 00:00:28 Pokud nevíte,
  korunou si házet nemusíte.
 • 00:00:31 Protože dojde na všechno
 • 00:00:33 a jako bonus vás vezmu
  i na Onen Svět.
 • 00:00:36 Nevěříte?
 • 00:00:37 Za chvíli vás přesvědčím.
 • 00:00:39 Jdeme na to.
 • 00:00:40 Nejprve si v Nymburce
 • 00:00:41 prohlédneme unikátní
  městské hradby,
 • 00:00:44 které kdysi zachránily
  i matku Otce vlasti,
 • 00:00:46 Elišku Přemyslovnu.
 • 00:00:48 Následně budeme na šumavské
  Kvildě obdivovat jeleny.
 • 00:00:51 Mimo jiné zjistíme,
  co je pravdy na tom,
 • 00:00:53 že se jejich stáří
  pozná podle paroží.
 • 00:00:56 Zastavíme se taky u řetězového
  mostu v obci Stádlec.
 • 00:01:00 Je poslední svého druhu v Evropě.
 • 00:01:02 Pak se v Harrachově
  u Ladislava Šlechty přesvědčíme,
 • 00:01:05 že se dá z obyčejného drátu
  vykouzlit snad skoro všechno.
 • 00:01:09 Třeba i vůz tažený párem koní.
 • 00:01:11 Poté nám v Olomouci
  povědí pozoruhodný příběh
 • 00:01:14 jedné z tamních kašen.
 • 00:01:15 Kdysi ji zdobil svatý Florián,
  pak ho nahradil Jupiter.
 • 00:01:19 Proč asi?
 • 00:01:20 A nakonec pokoříme
  rozhlednu Hýlačka u Tábora.
 • 00:01:23 Za minulého režimu
  si tam lidé nosili rádia
 • 00:01:25 a poslouchali Svobodnou Evropu.
 • 00:01:29 Nymburk nechal král
  Přemysl Otakar II. vybudovat
 • 00:01:32 v téměř rovinaté krajině
  na pravém břehu řeky Labe,
 • 00:01:36 kde se křížily
  významné obchodní stezky.
 • 00:01:39 Jeho prvními obyvateli
  byli osadníci z Dolního Porýní,
 • 00:01:43 kteří svůj český domov
  pojmenovali Neue Burg,
 • 00:01:46 tedy Nový hrad.
 • 00:01:47 A zřejmě s sebou
  ze své původní vlasti
 • 00:01:49 přinesli v našich končinách
  do té doby neznámé pálené cihly,
 • 00:01:53 ze kterých taky město vystavěli.
 • 00:01:55 Dnes je díky tomu
  v republice vzácným ostrůvkem
 • 00:01:58 gotické cihlové architektury.
 • 00:02:02 Symbolem Nymburka jsou hradby
 • 00:02:04 vystavěné z velmi pevných,
  pálených cihel.
 • 00:02:07 Zpevněné byly asi 50 věžemi
 • 00:02:09 a město ovinuly v oblouku
  o délce 1 600 metrů.
 • 00:02:13 Jejich výška
  je i dnes úctyhodných 8 metrů.
 • 00:02:16 Doplňovaly je brány
  zbořené v 19. století.
 • 00:02:20 Díky tomuhle dílu byl Nymburk
  ve své době nedobytnou pevností.
 • 00:02:25 Pevné nymburské hradby
  poskytly ochranu
 • 00:02:27 už Otakarově vnučce -
  Elišce Přemyslovně,
 • 00:02:30 která v roce 1310 unikla
  pronásledování svého švagra,
 • 00:02:33 krále Jindřicha Korutanského,
  který se jí snažil zbavit.
 • 00:02:36 V těchto místech
 • 00:02:38 se přemyslovská princezna
  přeplavila přes Labe
 • 00:02:40 a ukryla se ve Staré rybárně.
 • 00:02:42 Když se to dozvěděla městská rada,
 • 00:02:44 purkmistr i konšelé
  poskytli Elišce azyl
 • 00:02:46 a z bezpečí nymburských hradeb
  zamířila do Němec,
 • 00:02:49 aby se provdala
  za Jana Lucemburského,
 • 00:02:50 budoucího českého krále.
 • 00:02:52 Celý pevnostní systém doplňují
  vodní příkopy napájené z Labe,
 • 00:02:56 takzvané Malé a Velké Valy.
 • 00:02:58 Původně je ještě zpevňovala
  parkánová zeď.
 • 00:03:01 Vstupme ale za hradby,
  kde nás čeká romantické zákoutí
 • 00:03:05 s budovou starého děkanství
  a velkou věží Kaplankou.
 • 00:03:09 A taky náměstí
  s kostelem svatého Jiljí.
 • 00:03:12 Jeho výstavba byla zahájena
  krátce po založení města,
 • 00:03:15 a už za vlády krále Václava II.
  byl dokončen presbytář - roku 1285.
 • 00:03:20 Avšak výstavba celého kostela
  se protáhla na dalších 100 let,
 • 00:03:23 podle toho,
  jak se plnila městská pokladna.
 • 00:03:26 Původně byl nymburský kostel
  dvouvěžový,
 • 00:03:27 ale severní cihlová věž
 • 00:03:29 na tuto dnešní úroveň
  byla ubourána roku 1846.
 • 00:03:32 Bylo to z důvodu
  špatného statického zajištění
 • 00:03:34 už v samotných počátcích.
 • 00:03:36 V 16. století
  do ní několikrát uhodil blesk
 • 00:03:38 a posléze ohrožovala kolemjdoucí.
 • 00:03:41 Zato druhá z věží, zvaná Bílá,
  vybudovaná za vlády Karla IV.,
 • 00:03:45 se dodnes tyčí do výšky 66 metrů.
 • 00:03:48 Petr Parléř ji postavil
  z pískovce,
 • 00:03:51 který je zajímavým kontrastem
 • 00:03:53 vůči dalším cihlovým
  částem svatostánku.
 • 00:03:56 Uvnitř pak budete jen těžko
  hledat stopy minulosti,
 • 00:03:59 starší čtyř set roků.
 • 00:04:01 V 17. století totiž zažil kostel
  nejčernější dny své historie.
 • 00:04:06 V srpnu roku 1634 tímto vchodem
  v severní části kostela
 • 00:04:09 vtrhli dovnitř Sasové a Švédové.
 • 00:04:12 A nejenom, že kostel
  vydrancovali a vyloupili
 • 00:04:15 a odvezli všechno - včetně zvonů,
 • 00:04:17 rovněž povraždili
  na 200 vyděšených obyvatel města,
 • 00:04:20 kteří se zde před řáděním
  švédských vojsk ukryli
 • 00:04:23 a doufali, že budou ušetřeni.
 • 00:04:25 Na památku této události
  je vchod navždy uzavřen.
 • 00:04:28 Ozdobou hlavního
  Náměstí Přemyslovců
 • 00:04:30 je radnice z poloviny
  16. století.
 • 00:04:33 Vybudovali ji z cihel,
  stejně jako renesanční sladovnu,
 • 00:04:37 náhodně odkrytou v roce 1996.
 • 00:04:41 Poslední cihlovou stavbou
  ve městě
 • 00:04:43 jsou pak zbytky raně gotického,
  dominikánského kláštera
 • 00:04:48 ze 13. století.
 • 00:04:51 V druhé polovině 19. století
  odkupuje tento presbytář,
 • 00:04:56 poslední část zaniklého kostela
  Panny Marie Růžencové,
 • 00:05:00 bohatý nymburský měšťan
  a mecenáš Jan Nepomuk Zedrich.
 • 00:05:04 Podle návrhu Bernarda Grubera
 • 00:05:06 přestavuje toto místo
  na školní kapli
 • 00:05:08 svatého Jana Nepomuckého
  s rodinnou hrobkou.
 • 00:05:11 Využívá k tomu krypty v podzemí,
 • 00:05:13 zřejmě z období druhé přestavby
  kláštera v 17. a 18. století.
 • 00:05:18 Přenáší sem ostatky svých rodičů.
 • 00:05:21 Po své smrti je zde pohřben
  i on sám.
 • 00:05:24 Dnes slouží kaple
  jako unikátní galerie
 • 00:05:27 pro pořádání
  příležitostných výstav.
 • 00:05:29 V městském muzeu
  na protější straně ulice
 • 00:05:32 se zase můžete seznámit
  s dějinami Nymburka.
 • 00:05:35 A díky maketám i s rozsáhlým
  fortifikačním systémem,
 • 00:05:38 který přežil staletí
 • 00:05:39 jako důkaz důmyslnosti
  našich předků.
 • 00:05:45 Ze středu Čech se teď přesuneme
  na Šumavu, konkrétně na Kvildu.
 • 00:05:49 Nejvíc ji asi proslavil
  legendární snímek Král Šumavy.
 • 00:05:52 Okolní krajinu zase zvěčnil
  režisér Václav Gajer
 • 00:05:56 v trilogii Pod jezevčí skálou,
  Na pytlácké stezce
 • 00:05:59 a Za trnkovým keřem.
 • 00:06:01 Určitě i zásluhou
  těchto nestárnoucích filmů
 • 00:06:04 tam každoročně míří
  tisíce turistů.
 • 00:06:07 Od letošního srpna
  mají k návštěvě
 • 00:06:09 tohoto poetického místa
  další důvod.
 • 00:06:12 Správa národního parku
 • 00:06:14 totiž kousek za obcí
  vybudovala zařízení,
 • 00:06:17 které nemá v zemi obdoby.
 • 00:06:19 Centrum věnované jelení zvěři.
 • 00:06:23 Při silnici z Kvildy
  na Horskou Kvildu
 • 00:06:25 určitě nepřehlédnete
  nové parkoviště.
 • 00:06:28 Kousek nad ním stojí dům,
  který působí dojmem,
 • 00:06:31 že sem patří odnepaměti.
 • 00:06:32 Má vzhled tradiční
  šumavské chalupy
 • 00:06:35 a tabule na jeho stěně napovídá,
 • 00:06:37 že nikde se nedozvíte
  o jelenech víc než právě tady.
 • 00:06:41 Velkou zajímavostí
  je vlastní návštěvnické centrum,
 • 00:06:44 jeho budova.
 • 00:06:45 Je to energeticky pasivní dům
  pro veřejnost.
 • 00:06:48 Protože je moderní ten dům,
 • 00:06:49 tak v sobě skrývá celou řadu
  moderních technologií,
 • 00:06:52 jako je rekuperace vzduchu,
  vytápění vzduchem.
 • 00:06:55 Uvnitř budovy
  je samozřejmě expozice -
 • 00:06:58 a ta expozice je interaktivní.
 • 00:07:01 Ze sluchátek
  si tu můžete poslechnout
 • 00:07:03 troubení starého i mladého jelena
 • 00:07:06 a taky zvuky,
  kterými se hlásí laň.
 • 00:07:17 A zároveň vám tu vyvrátí
  zažité mýty.
 • 00:07:22 Je taková rozšířená fáma,
  že čím je starší jelen,
 • 00:07:26 tak tím že má větší
  a větší paroží.
 • 00:07:29 Takhle to nefunguje.
 • 00:07:31 Ten věk toho jelena se určí
  podle obrusu chrupu.
 • 00:07:36 Mladí jeleni mají totiž
  zuby špičaté, starým ubývají,
 • 00:07:39 až se v nich vytvoří
  jakési misky.
 • 00:07:41 A jak je to s parožím?
 • 00:07:44 Na přelomu února a března
  jeleni paroží shazují.
 • 00:07:49 To je ta doba, kdy myslivci
  touží nalézt ten shoz,
 • 00:07:54 aby jim to ukázalo,
  jaká zvěř se v té honitbě
 • 00:07:57 nebo v té lokalitě vyskytuje.
 • 00:07:59 Na konci března už potom
  těm nejstarším jelenům
 • 00:08:02 začíná vyrůstat paroží nové.
 • 00:08:04 To paroží je obaleno takovou
  krátkou osrstěnou tkání,
 • 00:08:08 která ten paroh vyživuje
  a pomáhá mu v růstu.
 • 00:08:11 Tedy lýčím, které musí
  později jelen z parohů odřít,
 • 00:08:14 mysliveckou hantýrkou řečeno -
  vytlouct.
 • 00:08:18 V září, v říjnu
  už ten jelen jako největší fešák
 • 00:08:21 přichází mezi ty své
  vyvolené družky,
 • 00:08:23 má paroží dokonale vytlučené,
  vybarvené
 • 00:08:25 a už nám představuje
  opravdového krále lesa.
 • 00:08:28 Kterého si o kousek dál
  prohlédneme v plné kráse.
 • 00:08:32 Na tuto budovu navazuje
  pěší okruh,
 • 00:08:34 který je
  zhruba 2,5 kilometru dlouhý.
 • 00:08:37 Jsou tam lavičky
  nebo různé informační tabule.
 • 00:08:40 Tím hlavním lákadlem
  je 9hektarová obůrka
 • 00:08:44 pro jelení zvěř.
 • 00:08:46 V té obůrce
  jsou tři velké pozorovatelny,
 • 00:08:49 zhruba pro nějakých 40 lidí.
 • 00:08:53 Kolem 10. srpna jsme začali
  přivážet první kusy.
 • 00:08:56 V současné době je zde
  5 kusů holé zvěře - laní
 • 00:09:00 a jeden jelen,
  aby měly dámy zábavu.
 • 00:09:03 Chci upozornit návštěvníky,
  že nejde o zoologickou zahradu,
 • 00:09:07 někteří ti návštěvníci
  prostě nemají to štěstí,
 • 00:09:10 že se se zvěří potkají.
 • 00:09:12 Chce to chovat se tiše
  a být trpělivý.
 • 00:09:15 Ale pravdou je,
  že záleží i na jejich apetitu.
 • 00:09:18 Když mají hlad,
  na světlinu obvykle vyjdou.
 • 00:09:21 Na Šumavě díky tomu,
 • 00:09:23 že jsou jeleni v národním parku
  a upravil se tady způsob lovu,
 • 00:09:27 zašetřovali se jeleni, tak,
 • 00:09:29 aby se dostali
  do normální rovnováhy,
 • 00:09:32 to znamená,
 • 00:09:33 aby těch dospělých jelenů
  bylo v populaci dost,
 • 00:09:36 tak tady byli uloveni jeleni,
  nebo se našli uhynulí jeleni,
 • 00:09:40 kteří měli stáří přes 20 let.
 • 00:09:41 Zahlédnout je ve volné přírodě
  se však poštěstí málokomu.
 • 00:09:45 O to většímu zájmu se těší
  tyhle pohodové lovy beze zbraní.
 • 00:09:48 Po telefonické dohodě
 • 00:09:50 sem můžete
  za nezapomenutelnými zážitky
 • 00:09:52 vyrazit i v podvečer
  či brzy ráno.
 • 00:09:54 Tak to zkuste.
 • 00:09:57 Když se o někom řekne,
  že je na onom světě,
 • 00:10:00 nemusí to nutně znamenat,
  že už není mezi živými.
 • 00:10:03 Jak jsme vám prozradili minule,
 • 00:10:05 Onen Svět je totiž název osady
  nedaleko jihočeské obce Kovářov
 • 00:10:09 a taky poslední zastavení
  naučné stezky,
 • 00:10:12 která vede až z Týna nad Vltavou.
 • 00:10:14 Trasa dlouhá 66 kilometrů
 • 00:10:16 je zřejmě nejdelší svého druhu
  v zemi.
 • 00:10:18 Před týdnem jsme se rozloučili
  u zříceniny hradu Dobronice,
 • 00:10:22 kousek od Bechyně,
  a dnes budeme pokračovat do cíle.
 • 00:10:26 Cestou si prohlédneme
  třeba unikátní stádlecký most
 • 00:10:29 nebo milevský klášter.
 • 00:10:33 Víc než polovina trasy
  stezky na Onen Svět
 • 00:10:36 vede podél části řeky Lužnice,
  která je dnes přírodní památkou,
 • 00:10:40 chránící mnoho vzácných rostlin
  a živočichů.
 • 00:10:43 Cestou se ale seznámíme
  i s historií kraje
 • 00:10:46 a jeho pozoruhodnostmi.
 • 00:10:49 Minout rozhodně nemůžeme
  řetězový empírový most
 • 00:10:52 u obce Stádlec,
  poslední svého druhu v Evropě.
 • 00:10:57 Tato unikátní technická památka
  překlenovala Vltavu
 • 00:11:01 nedaleko odsud - na Podolsku.
 • 00:11:03 V druhé polovině 20. století
 • 00:11:05 však musela ustoupit
  výstavbě vodního díla Orlík
 • 00:11:09 a roku 1960 byla úplně rozebrána.
 • 00:11:12 Při volbě vhodného místa ze 13
 • 00:11:15 bylo vybráno právě místo
  na Lužnici - nedaleko Stádlce.
 • 00:11:19 Postaven byl ale už v roce 1848.
 • 00:11:22 Základní nosnou konstrukci
  tvoří 4 řetězy
 • 00:11:25 uspořádané do dvojic
  upevněných na 2 kamenných pylonech.
 • 00:11:30 Zajímavé dílo starých mistrů
  nás čeká taky v Sepekově.
 • 00:11:35 Turisté putující
  po naučné stezce na Onen Svět
 • 00:11:38 by neměli vynechat
  zastavení v Sepekově,
 • 00:11:40 u barokního chrámu Panny Marie.
 • 00:11:42 Byl založen v první polovině
  18. století.
 • 00:11:45 Sepekov je významné poutní místo,
  kde se pravidelně odehrávají poutě.
 • 00:11:51 Stojí na místě bývalé kapličky,
  kterou údajně založil Jarloch,
 • 00:11:55 první opat v nedalekém Milevsku.
 • 00:11:58 A právě místní klášter,
  nejstarší v jižních Čechách,
 • 00:12:01 je naším dalším zastavením.
 • 00:12:03 V roce 1187
  ho založili premonstráti
 • 00:12:06 a svým představeným zvolili
  zmiňovaného Jarlocha.
 • 00:12:10 On byl v té době velice mladý,
  bylo mu teprve 22 let.
 • 00:12:13 Ale kromě toho,
 • 00:12:15 že se stal prvním opatem
  zdejšího kláštera,
 • 00:12:17 tak byl i významným kronikářem
  své doby.
 • 00:12:19 Je jedním z pokračovatelů Kosmy
 • 00:12:21 a je autorem
  tzv. Jarlochovy kroniky.
 • 00:12:23 Z dalších osobností můžeme
  zmínit opata Kryšpína Fuka,
 • 00:12:26 který zde působil v 17. století.
 • 00:12:29 Byl také nadaný matematik a fyzik
 • 00:12:31 a mimo jiné vypracoval projekt
  na splavnění Vltavy.
 • 00:12:34 Při prohlídce můžeme zavítat
  například do klášterní knihovny
 • 00:12:38 a nově taky do prostor,
 • 00:12:40 které přibližují život
  řádových bratří.
 • 00:12:42 Součástí expozice
  je totiž třeba pokoj opata
 • 00:12:45 či dobově zařízená kancelář
  lesní správy.
 • 00:12:48 Pozornost si však zaslouží
  i exteriér kláštera.
 • 00:12:52 A pak už se vydáme
  za hranice města,
 • 00:12:55 zpátky do přírody.
 • 00:12:56 Nejprve k rybníku Boukal.
 • 00:12:59 Díky velkému významu
  fauny a flóry
 • 00:13:01 byl v roce 2004 uznán
  jako významná evropská lokalita.
 • 00:13:05 Při troše štěstí zde můžete
  uvidět ptáka, motáka pochopa,
 • 00:13:09 nebo potápku,
 • 00:13:10 a uslyšet hlas
  vzácné kuňky obecné.
 • 00:13:13 My jsme sice takové štěstí neměli,
 • 00:13:16 i tak je ale zdejší krajina
  příjemným koutem k odpočinku
 • 00:13:19 na dlouhé pouti.
 • 00:13:21 Do cíle nám zbývá
  ještě 15 kilometrů a 6 zastavení.
 • 00:13:24 Jedním z nich je Kovářovská hůrka,
 • 00:13:26 kde se mimo jiné nachází židovský
  hřbitov z poloviny 19. století.
 • 00:13:30 No a pak už se před námi
  otevře výhled na Onen Svět.
 • 00:13:34 Nejprve na rozhlednu a posléze
  na turistickou chatu téhož jména.
 • 00:13:38 Oním Světem bylo místo nazýváno
  už v 17. století.
 • 00:13:42 Scházeli se zde evangelíci
  ke svým tajným bohoslužbám.
 • 00:13:46 Roku 1940 byla tato chata
  postavena Klubem českých turistů.
 • 00:13:50 Jedním z hlavních stavitelů
  byl Jaroslav Janák,
 • 00:13:54 rodák z Kovářova.
 • 00:13:56 Místo vždy lákalo
  krásnými panoramaty,
 • 00:13:58 a proto tu lidé dlouho
  usilovali o stavbu rozhledny.
 • 00:14:01 Myšlenku se však podařilo
  realizovat teprve v roce 2001.
 • 00:14:05 Z 15 metrů vysoké věže
  z trámového dřeva
 • 00:14:07 se od té doby můžou
  návštěvníci kochat výhledy
 • 00:14:10 nejen na Střední Povltaví,
 • 00:14:12 ale za jasného počasí
  i na vrcholy Šumavy.
 • 00:14:19 Velkou láskou Ladislava Šlechty
  z Harrachova je práce s drátem.
 • 00:14:23 Věnuje se jí 14 let
 • 00:14:25 a za tu dobu vytvořil
  spoustu krásných věciček.
 • 00:14:28 Počítá je na stovky.
 • 00:14:30 Umí vykouzlit lidi
  různých profesí,
 • 00:14:32 pohádkové postavy, zvířata,
  zkrátka na co si vzpomenete.
 • 00:14:36 Používá poměrně neobvyklou
  techniku smyček.
 • 00:14:39 Za svá díla si už dvakrát
  vysloužil prestižní ocenění
 • 00:14:43 Muzejní zlaté ručičky,
 • 00:14:45 certifikát
  Krkonoše - originální produkt
 • 00:14:48 a od Cechu
  česko-moravských dráteníků
 • 00:14:50 dokonce čestný titul "mistr".
 • 00:14:54 Ladislav Šlechta od mládí
  rád zpracovával dřevo,
 • 00:14:57 nejčastěji na soustruhu.
 • 00:14:59 Před 14 lety se ale přihlásil
  na drátenický kurz.
 • 00:15:02 A od té doby
  je jeho největším koníčkem
 • 00:15:05 a taky hlavní náplní
  volného času
 • 00:15:07 právě na první pohled
  obyčejný drát.
 • 00:15:10 Pan Šlechta se od ostatních
  dráteníků liší technikou,
 • 00:15:14 kterou si sám vytvořil
 • 00:15:15 a kterou měli ze začátku
  problémy rozpoznat
 • 00:15:18 i ostatní dráteníci.
 • 00:15:21 Tu smyčku většina dráteníků
  děla jiným způsobem než já.
 • 00:15:25 Nevím, jestli v tom je to kouzlo,
  nebo prostě ta možnost toho,
 • 00:15:29 že ty moje postavy,
 • 00:15:31 aniž by měly nějakou kostru,
  nějaké kopyto, nebo něco,
 • 00:15:36 že ty postavy stojí,
  že prostě lze tam vyjádřit pohyb.
 • 00:15:43 Touto technikou vytvořil
  pro Správu KRNAP
 • 00:15:46 i tuto podobu starého Rýbrcoula,
 • 00:15:48 což je vlastně původní
  zpodobení Krakonoše.
 • 00:15:51 Pánovi našich nejvyšších hor
  věnoval 40 hodin práce.
 • 00:15:55 Některá díla,
 • 00:15:57 jako třeba pivovarský pár koní
  s povozem a kočím,
 • 00:16:00 mu ale zaberou
  i pětkrát víc času.
 • 00:16:03 Je to metoda pokusu a omylu někdy,
 • 00:16:06 ale tito koně
  se povedli napoprvé.
 • 00:16:09 Jo, je to asi jeden
  z nejlepších mých kousků,
 • 00:16:12 který jsem kdy dělal.
 • 00:16:14 Však s ním taky vybojoval
  v roce 2009
 • 00:16:17 první místo v soutěži
  Muzejní zlaté ručičky
 • 00:16:20 v Jílovém u Prahy.
 • 00:16:22 A o rok dřív vyhrál
  i s figurkou dráteníka.
 • 00:16:26 Dráteník má fajfku, má tornu.
 • 00:16:29 V torně nemá svačinu,
  ale klokočí.
 • 00:16:32 Je to dělané podle obrázku
  slovenských drotárů.
 • 00:16:36 V krosně má drátované srdíčko,
  svitek drátu.
 • 00:16:40 Jeden ze svých výtvorů
  nazval Babiččina kuchyně.
 • 00:16:45 Zachycuje celý příběh.
 • 00:16:47 Dědeček s fajfkou a babička
  s pletením sedí u kamen
 • 00:16:51 a vyprávějí dětem pohádky.
 • 00:16:52 Na plotně stojí hrnce s mlékem,
  pod nimi koš s poleny.
 • 00:16:56 A nechybějí ani kvedlačky
  a naběračky.
 • 00:16:58 S drátem kouzlí nejen doma,
 • 00:17:00 ale třeba i na návštěvě
  u kamarádů.
 • 00:17:03 Pro zajímavost,
  tyhle dvě postavy jsem vytvořil,
 • 00:17:07 když jsem chodil po doktorech
  se svým dlouhodobým zraněním
 • 00:17:11 a dlouho jsem čekal.
 • 00:17:14 Tak jsem toho chlapečka a holčičku
  udělal v čekárně
 • 00:17:18 mezi čekajícími pacienty.
 • 00:17:20 Občas výrazně popustí
  uzdu své fantazii
 • 00:17:23 a pak vznikne
  třeba těchto 7 koulí v hlavě.
 • 00:17:26 K vytvoření 16členné kapely
 • 00:17:28 ho zase inspirovaly
  Pasecké hudební slavnosti
 • 00:17:31 a dva taneční páry
  pro změnu připomínají
 • 00:17:34 televizní pořad StarDance.
 • 00:17:36 A protože se blíží Vánoce,
  pustil se Ladislav do kapříka.
 • 00:17:40 Nejprve si připraví
  základní kroužek s pěti očky
 • 00:17:43 a pak pokračuje 9 řadami,
  které jsou hlavičkou ryby.
 • 00:17:48 Potom už pokračujeme
  šicí metodou,
 • 00:17:51 napichujeme očka do očka, tak,
  že vytváříme šupiny.
 • 00:17:56 Zhruba do polovičky těla
  té rybky očka zvětšujeme.
 • 00:18:00 Od polovičky dozadu k ocásku
  nejdříve utahujeme,
 • 00:18:05 potom některá očka vynecháme,
 • 00:18:07 tak, aby se nám plynule
  rybka zužovala k ocásku.
 • 00:18:13 A rybička je hotová.
 • 00:18:15 Ladislavova díla
  si můžete prohlédnout
 • 00:18:17 na výstavě Dráteníkův rok
  v historickém domku
 • 00:18:20 na náměstí Míru ve Vrchlabí.
 • 00:18:22 Vystavuje tu společně
  s dalšími pěti výtvarníky
 • 00:18:25 do 15. listopadu.
 • 00:18:29 Postavím sloup,
 • 00:18:31 který svou výškou a nádherou
  nebude mít rovného
 • 00:18:34 v žádném jiném městě,
 • 00:18:36 prohlásil v roce 1715
  olomoucký kameník Václav Render.
 • 00:18:40 A nezůstal pouze u slov.
 • 00:18:42 Jeho dílo je nejen ozdobou
  hanácké metropole,
 • 00:18:45 ale zároveň nejvyšším sousoším
  v České republice.
 • 00:18:49 Vzniklo jako výraz vděčnosti
  za konec morové epidemie,
 • 00:18:53 která na počátku 18. století
  zasáhla Moravu.
 • 00:18:57 My si teď tento barokní
  klenot společně prohlédneme.
 • 00:19:01 35 metrů vysoký olomoucký
  sloup Nejsvětější Trojice
 • 00:19:05 zdobí 18 soch světců,
 • 00:19:07 12 figur světlonošů
  a 12 reliéfů apoštolů.
 • 00:19:10 V jeho středu je umístěno
  sousoší Nanebevzetí Panny Marie,
 • 00:19:14 nahoře pak Nejsvětější Trojice.
 • 00:19:16 V roce 2000 byl zapsán na seznam
  kulturního dědictví UNESCO.
 • 00:19:20 Z toho důvodu, že přináší
  světovému dědictví něco,
 • 00:19:24 co není nikde jinde na světě.
 • 00:19:26 To je právě ten unikát
  v té výšce, v souboru soch
 • 00:19:30 a v tom, že je to sloup,
  který jediný má uvnitř kapli.
 • 00:19:35 Jeho autorem
  je olomoucký architekt
 • 00:19:38 a kameník Václav Render.
 • 00:19:39 Své celoživotní dílo
  si ale musel vybojovat,
 • 00:19:42 olomoučtí radní
  ho totiž zprvu odmítali.
 • 00:19:44 Souhlas dali,
  až když Render slíbil,
 • 00:19:47 že ho bude financovat ze svého.
 • 00:19:49 Sloup se stavěl téměř 40 let,
 • 00:19:50 na výzdobě se podíleli
  význační místní umělci.
 • 00:19:54 Jeho dokončení v roce 1854
  se tvůrce nedožil.
 • 00:19:59 Hlavně byl dodržen
  ten ideový záměr, to znamená,
 • 00:20:02 že to bude sloup vítězný,
 • 00:20:04 že to bude sloup
  na oslavu těch patronů země
 • 00:20:09 a patronů olomouckých kostelů
 • 00:20:11 a dalších svatých,
  kteří souvisí s Olomoucí.
 • 00:20:15 Už po pár letech od dokončení
  měl ale tenhle skvost namále.
 • 00:20:19 To když na něj začali mířit
  pruští dělostřelci
 • 00:20:21 při obléhání města.
 • 00:20:23 Radní vyslali parlamentáře
  na jeho záchranu.
 • 00:20:26 Prusové pootočili děla
 • 00:20:27 a rozstříleli půlku města
  směrem k Dolnímu náměstí.
 • 00:20:31 Na tuto dobu je jako památka
  zasazena dělová koule, pozlacená,
 • 00:20:36 do dříku sloupu.
 • 00:20:38 Render se jako uznávaný kameník
  a architekt
 • 00:20:41 podílel i na 6 barokních kašnách
  s antickou tématikou.
 • 00:20:45 I ty najdete v centru města.
 • 00:20:47 Od sebe jsou vzdálené,
  coby kamenem dohodil,
 • 00:20:49 což z nich činí evropský unikát.
 • 00:20:52 Byl obrovský nedostatek
  užitkové vody,
 • 00:20:55 tak proto se stavěly tyto nádrže,
 • 00:20:57 které potom se staly ozdobou
 • 00:21:00 a nebyly zrušeny
  jako jinde ve městech.
 • 00:21:03 Kašny nazvané Neptunova,
  Caesarova, Herkulova, Merkurova
 • 00:21:07 či Tritonů
  vznikly v průběhu 50 let.
 • 00:21:10 Doplňuje je Jupiterova
  z roku 1707.
 • 00:21:13 Původně nesla jméno
  svatého Floriána.
 • 00:21:15 Patron hasičů měl
  město střežit před ohněm.
 • 00:21:18 Nějak to ale nevyšlo.
 • 00:21:21 Za dva roky, v roce 1709,
  vypukl obrovský požár,
 • 00:21:24 který zničil asi 350 domů
  ve městě,
 • 00:21:27 a Florián město neochránil.
 • 00:21:29 Tak měšťané se potom rozhodli,
  po Renderově smrti,
 • 00:21:33 tohoto Floriána vyměnit.
 • 00:21:35 Důvěru dostal pro jistotu
 • 00:21:37 rovnou nejvyšší
  z antických bohů - Jupiter.
 • 00:21:39 Z titulu své funkce na Olympu
  měl trumfnout
 • 00:21:42 i svého kolegu Saturna na kašně
  blízkého kláštera Hradisko.
 • 00:21:46 S církevním areálem
  totiž město soupeřilo o moc,
 • 00:21:48 slávu a taky o právo vařit pivo.
 • 00:21:51 Změně se neubránil
  ani posel bohů, Merkur.
 • 00:21:55 Měli jsme tady
  už jednoho boha Merkura,
 • 00:21:57 ale protože byl nahý,
  tak byl potom odstraněn.
 • 00:22:00 Byl nahrazen novým bohem Merkurem,
  který má bederní roušku.
 • 00:22:04 Poslední velkou olomouckou
  barokní kašnou měla být Arionova.
 • 00:22:08 Na tu už ale tenkrát
  nezbyly peníze.
 • 00:22:11 Až v roce 2002 ji dotvořil
 • 00:22:13 olomoucký rodák a světoznámý
  sochař Ivan Theimer.
 • 00:22:16 Při procházce olomouckým centrem
 • 00:22:18 objevíte ještě řadu
  dalších zajímavých staveb.
 • 00:22:21 Hanácká metropole se totiž pyšní
 • 00:22:22 druhou největší památkovou zónou
  u nás.
 • 00:22:25 Rozlehlejší má jen Praha.
 • 00:22:28 Víte, že jsme zemí s největším
  počtem rozhleden na světě?
 • 00:22:32 Napočítali byste jich zhruba 350
  - a pořád rostou další.
 • 00:22:36 K těm nejznámějším patří Hýlačka.
 • 00:22:39 Na stejnojmenném kopci
  nedaleko jihočeského Tábora
 • 00:22:42 postavili dřevěnou věž
  už v roce 1920
 • 00:22:45 členové Klubu českých turistů.
 • 00:22:48 Podle návrhu pražského architekta
  Theodora Petříka.
 • 00:22:51 Vysoká byla 18 metrů
 • 00:22:53 a měla tvar husitské hlásky
  s šestibokou kamennou základnou
 • 00:22:57 a strmou střechou.
 • 00:22:58 Před několika lety
  ji postihl krutý osud,
 • 00:23:01 ale dočkala se příběhu
  se šťastným koncem.
 • 00:23:07 Vysoká štíhlá kráska
  oděná do kovových síťových krajek
 • 00:23:11 se po okolí rozhlíží
  z větší výšky
 • 00:23:13 než její dřevěná předchůdkyně.
 • 00:23:15 Ta tu vyrostla na oslavu
 • 00:23:17 vzniku samostatné
  Československé republiky.
 • 00:23:19 Z dosud nejasných důvodů
  ji o silvestrovské noci roku 2011
 • 00:23:23 pohltily plameny.
 • 00:23:25 Zbyly jen kamenné základy,
 • 00:23:26 pár ohořelých trámů
  a stromů kolem.
 • 00:23:30 Nevěděli jsme ze začátku,
  co dělat,
 • 00:23:32 ale ta podpora všech lidí,
  kteří Hýlačku znali,
 • 00:23:36 byla tak obrovská,
  že jsme říkali:
 • 00:23:39 Tak musíme něco udělat!
 • 00:23:40 Já jsem si řekl:
 • 00:23:42 Musíme tu novou Hýlačku
  prostě ze země vydupat.
 • 00:23:46 A povedlo se.
 • 00:23:48 Někteří příznivci Hýlačky
  by sice volili jako materiál
 • 00:23:51 raději znovu dřevo,
 • 00:23:53 ale nakonec vyhrál projekt
  architekta Davida Grygara
 • 00:23:56 a jeho týmu.
 • 00:23:57 A tak vyrostla ocelová stavba
  vysoká 36,5 metru
 • 00:24:01 s vyhlídkovou plošinou,
 • 00:24:03 něco málo přes 10 metrů
  pod vrcholem.
 • 00:24:06 Vyšlapat k ní musíte 136 schodů.
 • 00:24:10 Pokud vystoupáme ještě 73 schodů,
  budeme mít dvě Hýlačky nad sebou
 • 00:24:15 a budeme mít
  úžasný kruhový výhled.
 • 00:24:18 Na schodech si určitě všimnete
  mnoha cedulek se jmény.
 • 00:24:22 Na těch schodech máme jmenovky
  jednotlivých sponzorů,
 • 00:24:26 kteří v rámci sbírky
  na novou Hýlačku
 • 00:24:29 přispívali na nové schody.
 • 00:24:31 A to je další pýcha nové Hýlačky.
 • 00:24:33 Vyrostla za přispění
  stovek jednotlivců, spolků,
 • 00:24:36 obcí, Jihočeského kraje
  a města Tábor.
 • 00:24:39 Mimochodem - právě výhled
  na něj překvapí.
 • 00:24:42 Ač ho husité vybudovali na vrchu,
  odtud to tak nevypadá.
 • 00:24:45 Není totiž vidět hluboký zářez
  do údolí Lužnice.
 • 00:24:49 S novou Hýlačkou
  se nám otevřely výhledy
 • 00:24:52 především jižním směrem,
  kde jsou Novohradské hory,
 • 00:24:55 a potom samozřejmě celá Šumava,
  přes Boubín, Bobík, Libín,
 • 00:25:01 a samozřejmě její nejvyšší vrchol,
  což je Javor,
 • 00:25:06 ale ten momentálně nevidíme.
 • 00:25:08 Ale i tak toho vidíme víc,
 • 00:25:10 než mohli naši předchůdci
  ze staré věže.
 • 00:25:13 Byť ta původně
  nebyla obklopena stromy.
 • 00:25:17 Máme samozřejmě na rozhledně
  i několik zajímavostí,
 • 00:25:21 jako je třeba podhled dřevěný,
  který je nade mnou.
 • 00:25:25 Ten je zhotoven
  z modřínových prken,
 • 00:25:27 které jsme nechali nařezat
  ze stromů
 • 00:25:31 v okolí původní rozhledny,
  které byly poškozené požárem.
 • 00:25:35 Je tady lavice,
  vlastně stolky na panoramata,
 • 00:25:39 které nám zhotovil truhlář,
  který je potomkem,
 • 00:25:44 pravnukem tesařského mistra
  Floriána,
 • 00:25:48 který stavěl původní rozhlednu
  Hýlačku v roce 1920.
 • 00:25:52 S Hýlačkou je spojena
  i řada dalších příběhů.
 • 00:25:56 Němci jí například za války
  nasadili skleněnou kopuli
 • 00:26:00 a měli tady leteckou hlídku.
 • 00:26:02 Za minulého režimu
  zase lidi využívali
 • 00:26:04 zdejšího dobrého signálu
 • 00:26:06 a chodili sem poslouchat
  zakázaná západní rádia.
 • 00:26:09 Dnes se tu návštěvníci
  především kochají
 • 00:26:12 pohledy do kraje.
 • 00:26:14 Samozřejmě, že jsou lidé,
  kteří se na rozhledně bojí,
 • 00:26:18 protože přece jenom trošku
  se plošina nahoře kýve.
 • 00:26:22 Je to v rozsahu asi do 20 cm,
 • 00:26:25 ale ten výkyv
  je samozřejmě cítit.
 • 00:26:28 Ale moje manželka říkala,
  že sem určitě vyleze.
 • 00:26:32 Nemá výšky ráda
  a už tady byla pětkrát.
 • 00:26:35 Bát se tedy rozhodně nemusíte.
 • 00:26:38 A my už jen dodáme,
 • 00:26:39 že k Hýlačce
  v táborské části Větrovy
 • 00:26:42 můžete vyrazit po celý rok.
 • 00:26:48 A je tu soutěž.
 • 00:26:50 Pepa chtěl minule vědět
  název obce v severním pohraničí,
 • 00:26:53 kde se kdysi dolovala
  stříbrná ruda.
 • 00:26:56 Správná odpověď se ukrývala
  pod Céčkem,
 • 00:26:58 je to Jiřetín pod Jedlovou.
 • 00:27:00 Výherci za nás všechny gratuluji
  a jdeme rovnou na další hádanku.
 • 00:27:04 Tentokrát se vydáme
  do barokního poutního areálu.
 • 00:27:08 Jako první tam
  na konci 17. století vyrostl
 • 00:27:11 kostelík svaté Máří Magdalény,
  následně pak klášter a poustevna.
 • 00:27:16 Její interiér zdobí sousoší Pieta
  z dílny Jana Brokoffa.
 • 00:27:20 Zhruba o 50 roků později
 • 00:27:22 spojila kostelík s poustevnou
  křížová cesta se 14 zastaveními.
 • 00:27:27 Ještě dodám,
 • 00:27:28 že celý komplex prochází
  postupnou rekonstrukcí
 • 00:27:31 a v klášterních prostorách
  se dnes konají výstavy.
 • 00:27:35 Nejspíš už víte, zda mluvím o:
 • 00:27:44 Vaše odpovědi čekáme
  opět do čtvrteční 14. hodiny
 • 00:27:47 a hraje se o velmi praktické věci.
 • 00:27:50 21. díl naší knihy,
  který právě vyšel,
 • 00:27:53 užitečný Toulavý deník
  a taky batoh s logem pořadu.
 • 00:28:02 Víte, která památka je nazývána
 • 00:28:04 "perlou novoklasicistního
  romantismu" u nás?
 • 00:28:07 Pokud ne, Pepa vám to příště poví.
 • 00:28:09 Zatím vám pouze prozradím,
  že ji najdete kousek od Opavy
 • 00:28:13 na někdejší jantarové stezce.
 • 00:28:15 Jinak toulat se s námi můžete
  i prostřednictvím našeho webu,
 • 00:28:19 kde na vás čeká
  bohatý archiv pořadu
 • 00:28:21 a spousta tipů na výlety.
 • 00:28:23 A taky nám tam můžete
  nějaké vlastní poslat.
 • 00:28:26 Budeme se těšit.
 • 00:28:27 Já vám přeji krásnou neděli,
  plnou dobrých zpráv i lidí.
 • 00:28:31 Na viděnou, přátelé.
 • 00:28:36 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2015