iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 4. 2008
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

16 hlasů
5980
zhlédnutí

Toulavá kamera

Kadlín — Kreslířka — Jílové u Děčína — Sběratelka náprstků — Registrační pokladny — Poutní místo Homol

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Dobrý den, přátelé, jako obvykle
  v tento čas k vám přichází
 • 00:00:22 TOULAVÁ KAMERA.
 • 00:00:23 A jako obvykle vám nabídneme pohled
  na pěkná místa i zajímavé lidi.
 • 00:00:26 Tady je náš dnešní itinerář.
 • 00:00:29 Začneme na známém podorlickém
  poutním místě - Homol.
 • 00:00:32 Zastavíme se hlavně u ojedinělého
  kamenného schodiště,
 • 00:00:35 které k poutnímu chrámu vede.
 • 00:00:37 Pak se přeneseme do doby trhovců
  a hokynářů, kterým před časem
 • 00:00:41 značně ulehčil práci vynález
  registračních pokladen.
 • 00:00:44 Uvidíte na výstavě v Králíkách.
 • 00:00:46 Další minuty strávíme na kraji
  Prahy s M. Záhorovou
 • 00:00:50 a jejím opravdu neobvyklým
  koníčkem - sbírá náprstky.
 • 00:00:53 4. zastavení bude patřit
  česko-německému pomezí.
 • 00:00:57 Zajedeme si do Jílového u Děčína.
 • 00:01:00 V 5. reportáži vzdáme hold docela
  obyčejným pastelkám.
 • 00:01:04 Jak ale uvidíte, dají se jimi
  namalovat docela neobyčejné věci.
 • 00:01:09 A úplně nakonec zavítáme
  do obce Kadlín.
 • 00:01:12 Tamní obyvatelé rozhodli,
  že jejich vesnice nebude
 • 00:01:14 pouhým bodem na mapě Mělnicka.
 • 00:01:19 Jak už bylo řečeno,
  naše dnešní toulání
 • 00:01:21 začneme na poutním místě Homol,
 • 00:01:22 které patří mezi nejkrásnější
  a nejznámější v Podorlicku.
 • 00:01:25 Název mu dal kopec,
  na kterém stojí.
 • 00:01:28 Areál patří k hojně navštěvovaným
  místům celé oblasti.
 • 00:01:31 Snad největším lákadlem
  je unikátní, kamenné schodiště,
 • 00:01:34 po němž vystoupáte
  k poutnímu chrámu.
 • 00:01:36 Podobné pozdně barokní najdete
  snad ještě v Itálii.
 • 00:01:43 Na vrcholku Homole stával
  původně hrad.
 • 00:01:45 V r. 1338 ho ale vyplenil
  Karel IV.,
 • 00:01:48 toho času moravský markrabě,
  pozdější císař,
 • 00:01:51 při svém tažení
  proti Mikuláši z Potštejna.
 • 00:01:54 Poutní místo založila na konci
  17. století hraběnka
 • 00:01:57 Terezie Eleonora.
 • 00:01:59 Vdova po španělském plukovníkovi
  Petru Ugartem.
 • 00:02:03 Přála si krytou svatyni,
  kde by se scházeli věřící.
 • 00:02:06 Stavbu ale proslavilo hlavně
  otevřené schodiště.
 • 00:02:16 Homolské schody je pozdně
  barokní kulturní památka
 • 00:02:19 nevídané hodnoty, protože
  tyto schody jsou prý dvoje
 • 00:02:21 v Evropě, jedny v Itálii,
  jedny zde u nás na Homoli.
 • 00:02:26 Schodiště jako stvořené
  pro mariánskou modlitbu.
 • 00:02:29 153 stupňů rovná se počtu zdrávasů,
  16 odpočívadel symbolizuje otčenáše
 • 00:02:35 velkého růžence.
 • 00:02:36 O sochařskou výzdobu
  se ve 2. půli 18. století postarala
 • 00:02:40 rodina litomyšlských
  kameníků Hendrychů.
 • 00:02:44 Poutníky vítal na Homoli
  raně barokní kostel
 • 00:02:46 Pany Marie Sedmibolestné,
  natočený netypicky severním
 • 00:02:50 směrem tak, aby kraloval
  širému okolí.
 • 00:02:54 Právě teď se nacházíme v poutním
  kostele Homol, který nechala
 • 00:02:58 vystavět paní hraběnka
  Eleonora z Ugarte.
 • 00:03:02 Domníváme se, že na tomto místě
  je paní hraběnka pohřbena.
 • 00:03:08 Podle pověsti měl kostel původně
  stát na vedlejším kopci Chlum.
 • 00:03:12 Čerti, nebo andělé - v tom se
  prameny rozcházejí - ale přes noc
 • 00:03:15 přenesli základy právě na Homoli.
 • 00:03:18 Jiná legenda praví, že hraběnka
  se od nevolníků, kteří svatostánek
 • 00:03:22 pod bičem drábů stavěli,
  dočkala prokletí
 • 00:03:24 a dodnes tu straší.
 • 00:03:26 Za měsíčních nocí sjíždí
  slavné schody v kočáře
 • 00:03:29 tažené pekelníkem.
 • 00:03:31 Majitelka panství ovšem nebyla
  jen přísná, ale taky vzdělaná.
 • 00:03:37 Budova za námi je 1. škola
  v době pobělohorské.
 • 00:03:40 Její stavba je spojena
  s osvíceností paní hraběnky
 • 00:03:44 Eleonory z Ugarte, která i v tomto
  věku dbala na vzdělanost
 • 00:03:49 zdejších lidí.
 • 00:03:53 Jednotřídka z r. 1692 pro žáky
  z 10 okolních vesnic
 • 00:03:57 byla skromná. Přesto měla
  pro místní neocenitelný význam.
 • 00:04:02 Stejně jako celé poutní místo.
 • 00:04:07 Odkaz osvícené aristokratky
  zničila až moderní doba.
 • 00:04:11 Kamenná výzdoba, která přežila
  staletí, zmizela rázem bůhvíkam.
 • 00:04:15 Torzo, které zbylo,
  smutně odpočívá v kostele.
 • 00:04:21 300 let stará kulturní památka
  je obdivovaná širokou veřejností.
 • 00:04:26 Já bych si přál, aby tato veřejnost
  mohla znovu vidět schody
 • 00:04:30 v plné kráse.
 • 00:04:33 Abychom dokázali obnovit nádhernou
  výzdobu soch a váz,
 • 00:04:38 které bohužel dnešní moderní
  společnost zničila.
 • 00:04:45 Borovničtí ale věří: obec chce
  výjimečné schodiště získat
 • 00:04:49 do vlastnictví a pomocí replik
  rozkradených soch mu vrátit
 • 00:04:52 původní tvář. Držíme palce,
  moc hezčích památek z doby
 • 00:04:56 pozdního baroka v Česku není.
 • 00:05:06 Jedním z nejstarších vynálezů
  pro usnadnění obchodních transakcí
 • 00:05:09 byl abakus neboli početní tabulka.
 • 00:05:12 Vynalezli ji před více
  než 4000 lety na Středním východě
 • 00:05:15 a Egypťané a Číňané ji dál
  zdokonalili do současné podoby
 • 00:05:18 s kuličkami navlečenými
  na drátech.
 • 00:05:21 Obchodníkům se pak značně ulevilo
  vynálezem registračních pokladen
 • 00:05:24 v 19. století. Jejich kouzlo si
  připomeneme v Králíkách
 • 00:05:28 na unikátní putovní výstavě
  bratislavského Muzea obchodu.
 • 00:05:34 Na historickém náměstí malebného
  města Králíky čekají v klasicistní
 • 00:05:38 budově Městského muzea
  na návštěvníky cenné kousky
 • 00:05:40 nablýskaných registračních
  pokladen. V polovině 19. století
 • 00:05:44 se už sice ve světě obchodu běžně
  používala pokladní zásuvka
 • 00:05:48 se svými přihrádkami na bankovky
  a mince, ale teprve v roce 1879
 • 00:05:52 vymyslel americký mechanik
  a majitel kavárny James Ritty
 • 00:05:56 takové zařízení, které by evidovalo
  jeho příjmy.
 • 00:05:59 První registrační pokladna
  byla na světě a vynálezce
 • 00:06:01 si ji nechal patentovat.
 • 00:06:04 Živnostník se neustále divil,
  proč se zboží prodává,
 • 00:06:06 a jeho firma krachuje,
  ale potom zjistil,
 • 00:06:09 že zaměstnanci ho okrádají.
 • 00:06:12 Registrační pokladny zabezpečovaly
  únik peněz, protože všechny platby
 • 00:06:17 se musely registrovat.
 • 00:06:19 První vylepšený model
  "nepodplatitelného pokladníkaŞ,
 • 00:06:22 jak se předchůdcům registračních
  pokladen říkalo, měl zvonek,
 • 00:06:26 který ohlásil každé
  otevření zásuvky.
 • 00:06:28 To už byla pro živnostníky
  skutečná ochrana.
 • 00:06:31 V roce 1888 zakoupil patent
  John Patterson a založil firmu
 • 00:06:35 National Cash register Company.
 • 00:06:38 Jejími prvními modely byly
  tzv. příjmové pokladny,
 • 00:06:41 jako exponát z roku 1910.
 • 00:06:45 Sem zákazník dal peníze,
  obchodník si zapsal na papír,
 • 00:06:48 za co přijímá peníze, potom je
  vložil sem, případnou diškreci
 • 00:06:54 do tohoto otvoru, potom zmáčknul,
  vyndal peníze, vrátil.
 • 00:07:03 Zde byla vložena krabička
  na diškreci.
 • 00:07:08 Pak už nastupuje éra
  mosazných krasavic.
 • 00:07:11 Jen firma National je vyráběla
  v 6 základních povrchových úpravách
 • 00:07:14 a design vycházel z historických
  slohů, od renesance až k secesi.
 • 00:07:18 Do 1. světové války bylo po světě
  přes 1,5 mil. registračních kas.
 • 00:07:22 Jistě i proto, že díky nejrůznějším
  účetním funkcím si jejich majitel
 • 00:07:26 mohl udělat uzávěrku
  třeba každý den.
 • 00:07:30 Tohle je registrační pokladna
  National z roku 1912.
 • 00:07:34 Na boku měla 2 otvory pro majitele,
  aby si mohl uzamknout
 • 00:07:38 určité operace. Toto víko se dalo
  odemykat a pod tímto víkem byl
 • 00:07:43 číselník, který postupně ukazoval
  otevírání kasy.
 • 00:07:49 A tak obchodník mohl zjistit,
  jestli se mu tam někdo nedostal.
 • 00:07:54 Součástí každé pokladny National
  byl štítek s výrobním číslem,
 • 00:07:57 díky němuž se i dnes dá zjistit
  rok výroby.
 • 00:07:59 Konkurenční firma St. Luis
  se zase proslavila
 • 00:08:02 tzv. "mechanismem krájení sýraŞ,
  který se používal místo tlačítek
 • 00:08:05 na ovládání pokladny.
 • 00:08:08 A na řadu přišly i první
  předchůdkyně dnešních tiskáren.
 • 00:08:13 To je registrační pokladna National
  z roku 1904, je vyrobena v Daytonu
 • 00:08:18 v Ohiu v USA, byla vyrobena
  pro Maďarsko.
 • 00:08:22 Má mnohem více funkcí, byla
  vyrobena podle požadavků zákazníka.
 • 00:08:27 U této pokladny už je tiskové
  zařízení, v tomto prostoru,
 • 00:08:31 když to překryjeme,
  už vyběhl pokladní doklad.
 • 00:08:39 Užitečný vynález se rychle
  rozšířil i po Evropě a Americe
 • 00:08:42 začaly konkurovat zejména
  německé firmy Krupp a Anker.
 • 00:08:46 Přestože reklamě z roku 1886,
  vyzdvihující přednosti
 • 00:08:49 automatického pokladníka, který se
  nikdy neunaví, nesplete
 • 00:08:53 a ještě si na sebe sám vydělá,
  se dnes už můžeme jen usmát,
 • 00:08:57 zastavení ve světě mosazných
  krasavic stojí za vidění.
 • 00:09:00 Tak neváhejte, litovat určitě
  nebudete.
 • 00:09:04 Další minuty budou patřit nástroji,
  bez něhož si svou práci nedovede
 • 00:09:07 představit snad žádný krejčí.
  Mluvím o náprstku.
 • 00:09:10 Nepůjdeme ale do žádné krejčovské
  dílny, ale za paní Záhorovou,
 • 00:09:14 která bydlí v pražské čtvrti
  Újezd nad Lesy.
 • 00:09:17 Náprstků všemožných tvarů
  a velikostí má opravdu požehnaně,
 • 00:09:20 nejen české, ale třeba i americké,
  turecké či japonské.
 • 00:09:24 Tak se na tu neobvyklou sbírku
  pojďme podívat.
 • 00:09:29 Na začátku byl dárek pro kamarádku.
 • 00:09:32 Mirka Záhorová ji chtěla potěšit
  porcelánovým náprstkem z Malty
 • 00:09:35 ozdobeným křížem.
 • 00:09:37 Místo jednoho ale na ostrově
  koupila rovnou dva.
 • 00:09:40 Základ sbírky byl tu.
 • 00:09:45 Od té doby kolekci systematicky
  rozšiřuje - něco koupí, vymění,
 • 00:09:49 něco přinesou kamarádi.
 • 00:09:51 Třeba japonské, ručně malované
  náprstky s motivem gejši a květin.
 • 00:09:57 Časem se přidala i zvědavost
  a touha poznat dějiny.
 • 00:10:06 Z literatury jsem vyčetla,
  že první náprstky byly zhotoveny
 • 00:10:08 zhruba tak ve středověku v Evropě,
  ale dávno před Kristem
 • 00:10:11 byly vykopány v oblasti
  Tigridu, Eufratu, Egypta...
 • 00:10:14 Nebyly to klasické náprstky,
  tak jak je známe, ale z kůže.
 • 00:10:19 První opravdový náprstek vyrobil
  zřejmě v roce 1340 S. Prawn.
 • 00:10:23 Stalo se tak v Norimberku.
  Odtud se později začaly vyvážet.
 • 00:10:27 Průmyslovou výrobu založil
  na konci 17. století holandský
 • 00:10:31 mechanik John Lofting.
 • 00:10:33 Kousek od Londýna otevřel továrnu,
  která v době největší slávy
 • 00:10:37 chrlila až milion kovových
  náprstků ročně.
 • 00:10:40 Brzy se objevily i netradiční
  materiály, sběrateli nejvíc ceněné.
 • 00:10:46 Tady jsem připravila anglické
  náprstky, které představují členy
 • 00:10:50 anglické královské rodiny.
  Těch mám velké množství.
 • 00:10:55 Je na tom zajímavé, že Angličané
  začali tyhle porcelánové náprstky
 • 00:11:01 jako suvenýry vyrábět někdy
  v 17. století.
 • 00:11:05 Nejprve skutečně začali
  zaznamenávat jakoukoli událost
 • 00:11:09 v té anglické rodině: narození,
  úmrtí, korunovaci, svatbu...
 • 00:11:13 A trvá to až dodneška.
 • 00:11:15 Mirčina sbírka je přepestrá -
  dřevěné náprstky z norského trhu,
 • 00:11:20 porcelánové, zdobené obrázky
  draků a carských paláců.
 • 00:11:24 Právě kousky ruského původu
  patří k nejcennějším.
 • 00:11:30 Skleněné exponáty s dekorem
  mořských živočichů získala
 • 00:11:33 v Itálii, ve slavné továrně
  Murano.
 • 00:11:40 Z Číny pocházejí smaltované
  sovičky prokládané kovem,
 • 00:11:43 z Vietnamu pak náprstek
  z kosti vodního bůvola.
 • 00:11:46 Ten velbloudí vyrobili v Turecku.
 • 00:11:49 Nechybí zlato a stříbro,
  ani ruční práce.
 • 00:11:55 Tohle je jeden z prvních náprstků
  z mé sbírky - z Keni.
 • 00:12:00 Tam jsem žádný neobjevila,
  až jsem přesvědčila černocha
 • 00:12:04 na pláži a on mi tenhle vyřezal
  z ebenového dřeva.
 • 00:12:08 Takže to je první dřevěný.
 • 00:12:11 Sběratelským elánem nakazila Mirka
  i svého muže Jana,
 • 00:12:15 který začal náprstky vyrábět.
  Zatím skončil na čísle 130.
 • 00:12:19 Dekor navrhuje sám, nejčastěji
  volí české hrady a zámky.
 • 00:12:23 Záhorovi taky založili klub,
  pod jehož křídly je 40 členů.
 • 00:12:29 Náprstek, nenápadný
  a nepostradatelný pomocník
 • 00:12:32 a umělecké dílko zároveň.
 • 00:12:34 V pražském domě U Černohorských
  se o tom můžete přesvědčit
 • 00:12:38 do 12. května.
 • 00:12:44 Na krátkou procházku se teď
  vypravíme do Jílového u Děčína.
 • 00:12:47 Kdysi se tomuto místu říkalo Eulau,
  tedy něco jako Údolí sov.
 • 00:12:51 Městečko se sovou ve znaku turisté
  často jen projíždějí cestou
 • 00:12:55 na Děčínský Sněžník.
 • 00:12:57 Jak ale za chvíli uvidíte,
  za návštěvu rozhodně stojí
 • 00:12:59 nejen kamenná rozhledna
  na Sněžníku,
 • 00:13:01 ale i jílovský zámeček,
  na kterém dodnes objevíte prvky
 • 00:13:05 saské renesance, tak typické
  pro česko-německé pohraničí.
 • 00:13:11 Kdo čeká věže a hradby s cimbuřím,
  bude asi zklamaný.
 • 00:13:14 Jílovský zámek je vlastně větší
  vila, do které se na počátku
 • 00:13:17 20. století z finančních důvodů
  přestěhovala hraběcí rodina Thunů.
 • 00:13:21 Starodávný původ budovy
  ale úpravy nesetřely.
 • 00:13:24 Zdobený štít, portály i okna
  se stále hlásí k renesanci.
 • 00:13:29 Určitě stojí za zmínku malá
  trojlístková okénka,
 • 00:13:32 která jsou asi tím nejvzácnějším
  architektonickým prvkem,
 • 00:13:35 který tady na zámku máme.
 • 00:13:40 Před příchodem Thunů sloužil zámek
  jako továrna na zpracování
 • 00:13:43 ovčí vlny.
 • 00:13:44 Na okolních svazích se ale dařilo
  i dalšímu zemědělskému produktu
 • 00:13:48 - bramborám. Zvláště pak těm jedné
  odvážné babky, která své políčko
 • 00:13:51 ubránila před zlomyslným duchem
  zámeckého pána.
 • 00:13:55 Podle pověsti se totiž kvůli
  své lakotě při hostině udávil.
 • 00:14:01 Zkusila to s ním po zlém,
  pak po dobrém, a když mu slíbila,
 • 00:14:04 že když dá pokoj, tak dá sloužit
  mši za jeho pokojnou duši,
 • 00:14:09 tak strašidlo zmizelo.
 • 00:14:11 A když došlo na úrodu,
  tak naše statečná babča měla
 • 00:14:16 největší úrodu brambor
  široko daleko.
 • 00:14:21 Trochu zapomenuté a pověstmi
  opředené místo se s honosným sídlem
 • 00:14:24 v Děčíně nedalo srovnat.
 • 00:14:26 Thunové si proto na památku
  přivezli nejen část vybavení,
 • 00:14:28 ale i kašnu a romantický
  zahradní pavilon.
 • 00:14:32 Vysedávat dlouho v jeho stínu
  by ale byla škoda.
 • 00:14:34 Jen kousek odtud, na vrchu zvaném
  Výrovna, totiž najdete přírodní
 • 00:14:37 památku - jílovské tisy s populací
  vzácného tisu červeného.
 • 00:14:41 Říká se, že tudy měl vést
  most na Sněžník.
 • 00:14:44 To když se místní farář vsadil
  s čertem o svou duši.
 • 00:14:48 Farář tedy přemýšlel, jaký úkol
  čertovi uložit.
 • 00:14:51 Nakonec ho napadlo nechat postavit
  most ze Sněžníku přes Jílové
 • 00:14:56 směrem na Čermnou.
 • 00:14:58 Blížilo se ráno, most byl
  skoro hotový, najednou se
 • 00:15:03 probudil kohout o něco dřív
  než jindy, zakokrhal,
 • 00:15:06 čert se propadl do pekla,
  pan farář byl zachráněn
 • 00:15:10 a nám tady po celém mostě zbylo
  jenom kamenné pole na holém vrchu.
 • 00:15:16 Dominantou krajiny je 723 m vysoká
  stolová hora - Děčínský Sněžník.
 • 00:15:21 Jde o nejvyšší bod Česko-saského
  Švýcarska, a když se sem vypravíte
 • 00:15:25 z kaňonu Labe, musíte překonat
  převýšení rovných 600 m.
 • 00:15:28 Na vrcholu vás ale čeká
  další výstup.
 • 00:15:31 33 m vysokou kamennou věž
  na Sněžníku nechal v r. 1863
 • 00:15:37 postavit hrabě František Thun.
 • 00:15:40 Původně stavba měla sloužit
  k měření hranic 3 států:
 • 00:15:43 Saska, Pruska a Rakouska.
 • 00:15:47 Hrabě František Thun ale rozhodl,
  že zde nechá postavit stavbu
 • 00:15:51 kamennou, aby po měření mohla
  sloužit i turistům.
 • 00:15:56 A je to jedna z nejkrásnějších
  rozhleden u nás v republice.
 • 00:16:01 Není divu, že sem už v 19. století
  mířily davy turistů.
 • 00:16:04 Divé zvěře se cestovatelé
  bát nemuseli, poslední medvěd
 • 00:16:07 tu byl zastřelen v roce 1658.
 • 00:16:09 Až na vrchol se ovšem
  nedostal každý.
 • 00:16:12 Kromě toho platilo, že se tady
  nahoře nesmělo kouřit, malovat,
 • 00:16:17 aby to nemohlo být považováno
  za špionáž, a přístup sem byl
 • 00:16:22 pouze s CK státním průvodcem.
 • 00:16:26 Dnes je výstup mnohem pohodlnější.
 • 00:16:28 Z nedaleké obce Sněžník je to
  pěšky asi 2,5 km a cestou můžete
 • 00:16:32 obdivovat hrázděné chaloupky
  nebo 30 m vysokou hradbu
 • 00:16:35 skalních stěn. Mimochodem, víte,
  že se vlastně pohybujeme
 • 00:16:39 na dně křídového moře?
 • 00:16:41 Tak se dobře dívejte pod nohy,
  třeba budete mít štěstí jako my
 • 00:16:44 a najdete otisky mořských mušlí.
 • 00:16:48 Už jste někdy slyšeli
  o pastelkové královně?
 • 00:16:51 Pokud ne, pak vás v následující
  reportáži seznámíme s výtvarnicí
 • 00:16:55 Marií Brožovou, která svůj život
  zasvětila právě pastelkám.
 • 00:16:59 Už řadu let se snaží v rámci
  svého projektu propagovat
 • 00:17:01 tento malířský nástroj.
 • 00:17:03 A dokazuje, že i docela obyčejnou
  pastelkou lze vytvořit originální
 • 00:17:07 a zajímavé umělecké dílo.
 • 00:17:12 Marie Brožová s oblibou říká,
  že se narodila s pastelkou v ruce.
 • 00:17:15 Už jako malá holka začala kreslit
  tak trochu jinak a vlastní techniku
 • 00:17:19 dál brousila, pilovala
  a zdokonalovala.
 • 00:17:25 Dnes křižuje s projektem
  "Obhajoba pastelkyŞ celou zemi
 • 00:17:28 a nechává lidem nakouknout
  pod své šikovné ruce.
 • 00:17:33 "Obhajoba pastelkyŞ je projekt,
  ve kterém jsem se rozhodla dokázat,
 • 00:17:38 že pastelky nejsou jen hračka
  pro děti, jak se obecně soudí,
 • 00:17:41 ale že to je kvalitní výtvarná
  technika srovnatelná s ostatními.
 • 00:17:45 Dělám to tak, že na veřejnosti
  kreslím velké obrazy
 • 00:17:48 od začátku do konce.
  Trvá to zhruba 8 - 12 dní.
 • 00:17:51 Kolemjdoucí mohou přihlížet,
  co těmi obyčejnými pastelkami
 • 00:17:54 je možné nakreslit.
 • 00:17:56 Jednoduchá věc, kterou zvládne
  každý, dodává Marie naději.
 • 00:18:01 Stačí bílý papír, ořezávátko,
  pastelky a trocha trpělivosti.
 • 00:18:07 Používám pastelky ne lineárně,
  jak se obvykle kreslí
 • 00:18:10 s pastelkami, ale plošně.
 • 00:18:12 Takže celý papír je zaplněný
  barvami, jedna se prolíná do druhé.
 • 00:18:15 Pastelky se dají vrstvit
  na sebe a vytvářet nové odstíny,
 • 00:18:19 takže obraz je potom plný
  barev a energie.
 • 00:18:25 Nejvíc inspirace získala
  umělkyně od maminky.
 • 00:18:29 Ta jí vyprávěla a zároveň
  kreslívala
 • 00:18:31 příběhy, v nichž malá Marie
  hrála hlavní roli.
 • 00:18:36 Následná studia na umělecké škole
  ale očekávání
 • 00:18:39 mladé malířky nesplnila.
 • 00:18:42 Podnětem pro můj projekt byly
  velice negativní předsudky,
 • 00:18:46 se kterými jsem se setkávala
  už na výtvarné škole,
 • 00:18:50 kde jsem se dozvěděla,
  že pastelky jsou vnímány negativně.
 • 00:18:54 Že je to nevýtvarná dětská
  technika, se kterou se nedá
 • 00:18:57 vytvořit kvalitní umělecké dílo.
 • 00:19:00 Stalo se mi také, že mi odmítli
  výstavu kvůli tomu, že obrazy
 • 00:19:03 byly nakreslené pastelkami.
 • 00:19:05 Přestože když je viděli předtím,
  tak je ani nenapadlo,
 • 00:19:08 že jsou nakreslené pastelkami.
 • 00:19:10 A to všechno byly důvody,
  proč jsem se rozhodla,
 • 00:19:12 že je potřeba vystoupit a ukázat,
  co těmi obyčejnými pastelkami
 • 00:19:15 je možné nakreslit.
 • 00:19:17 Nejradši Marie kreslí barevnou
  krajinu vlastní fantazie,
 • 00:19:21 příběhy, které může každý
  číst po svém.
 • 00:19:28 Nápady za mnou přicházejí
  jako hotový celek.
 • 00:19:31 Nejčastěji ke mně přichází ve snu
  nebo když se jdu projít,
 • 00:19:34 sednu si třeba pod strom,
  tak mě nápad navštíví
 • 00:19:38 jako taková krásná barevná vize.
 • 00:19:41 Když putujeme s projektem
  "Obhajoba pastelkyŞ,
 • 00:19:44 tak se snažím opravdu vstoupit
  lidem do cesty a ukázat jim,
 • 00:19:48 že ten svět krásy, harmonie
  a fantazie ještě stále
 • 00:19:51 kolem nich je.
 • 00:19:53 A to je pro mě asi největší
  poselství toho našeho projektu.
 • 00:19:56 Nejen ukázat, co se dá pastelkami
  nakreslit, ale oživit v lidech
 • 00:20:00 ten svět dětské fantazie.
 • 00:20:02 M. Brožová projela se svými
  pastelkami už hodně míst.
 • 00:20:05 Pokud vás láká vidět ji v akci,
  zajděte mezi 21. - 30. dubnem
 • 00:20:10 do pražského Paláce Knih Luxor,
  kde kreslířka pořádá
 • 00:20:14 jednu ze svých prvních
  letošních vystoupení.
 • 00:20:22 Zajímavé pro turisty může být
  i místo, které zdánlivě
 • 00:20:25 nemá co nabídnout.
 • 00:20:26 Přesvědčí vás o tom obec Kadlín
  na Mělnicku.
 • 00:20:29 Lidé z vesničky se rozhodli,
  že nezůstanou jen nenápadnou obcí,
 • 00:20:33 kterou na mapě každý přehlédne.
 • 00:20:35 Sami si postavili muzeum
  i rozhlednu
 • 00:20:37 a vytýčili naučnou stezku.
 • 00:20:40 Sedm kadlínských zastavení ukazuje
  vesnici takovou,
 • 00:20:43 jaká byla před desetiletími.
 • 00:20:45 Cesta vás povede přes expozici
  venkovské kovárny, staré selské
 • 00:20:48 techniky, kostel, sbírku motyk,
  naučnou stezku travin
 • 00:20:51 a polních rostlin až na rozhlednu.
 • 00:20:58 Vymysleli jsme si takový malý
  projekt venkovské zážitkové
 • 00:21:01 turistiky, kde chceme ukazovat
  dovednost našich předků.
 • 00:21:04 Chceme se podívat do minulosti,
  s tím, že bychom se měli
 • 00:21:07 chvilinku zastavit,
  chvilinku rozmyslet.
 • 00:21:11 Určitě stojí za to chvilku se
  zastavit u kuriózní sbírky motyk.
 • 00:21:15 Lidé si je často vyráběli sami,
  nebo si je aspoň upravovali tak,
 • 00:21:18 aby se jim dobře držely
  a taky podle toho,
 • 00:21:20 na co se používaly.
 • 00:21:22 Mám v ruce můj nejstarší
  datovaný věrohodně doložený
 • 00:21:28 exponát. Je to pravděpodobně
  motyka z roku 1800,
 • 00:21:30 tzv. syslovka.
 • 00:21:32 Dolovali se s tím ze země syslové,
  kteří škodili v zemědělství.
 • 00:21:36 Motyky jsou svědectvím o šikovnosti
  vesnických kovářů a také odvěkého
 • 00:21:39 přání, aby dřina na poli byla
  o něco míň pracná.
 • 00:21:42 Proto se tu najdou i nástroje
  s více hlavami, které na 1 kopnutí
 • 00:21:45 obdělaly větší kus půdy.
 • 00:21:47 Ostatně plodiny jsou dalším
  kadlínským zastavením.
 • 00:21:50 Brambory, luštěniny a obilí
  jsou běžné jen na první pohled.
 • 00:21:53 Dnes už totiž jen málokdo dokáže
  všechny jejich odrůdy rozeznat.
 • 00:21:57 U nás návštěvníky neodháníme
  od exponátů, dovolujeme jim
 • 00:22:01 dotýkat se exponátů, dokonce jim
  doporučujeme, aby si do pytlů
 • 00:22:05 s obilím sáhli, obilí si
  prohmatali, aby ho i očichali...
 • 00:22:11 Sáhnout si lidé mohou
  i na nástroje vesnického kováře,
 • 00:22:14 který žil skoro v každé obci.
 • 00:22:16 Kladiva i další nářadí
  jsou autentické.
 • 00:22:19 Používaly je generace mistrů
  černého řemesla.
 • 00:22:26 V muzeu nezapomněli ani
  na ženskou práci v domácnosti.
 • 00:22:29 Ovšem dnešní hospodyňky dokáží
  některé exponáty
 • 00:22:32 jen stěží identifikovat.
 • 00:22:35 Tak třeba tohle je domácí
  zátkovač na láhve.
 • 00:22:39 Tam se dá korková zátka,
  zamáčkne a je to hotové.
 • 00:22:46 Než se šlo na pole, s oblibou
  se na vesnici pila káva.
 • 00:22:49 Nejlépe chutnala ta doma
  vlastnoručně upražená.
 • 00:22:52 To se dá na kamna a tímhle
  kolečkem se to točí.
 • 00:22:56 To je všechno.
 • 00:23:00 Cesta místními zastaveními
  pokračuje na dvůr se starou
 • 00:23:03 selskou technikou.
 • 00:23:05 Kadlínští si některé exponáty
  vypůjčili z muzea, jiné získali
 • 00:23:07 od dárců, některé našli
  vyhozené na smetišti.
 • 00:23:10 Jsou tady ale i pravé poklady.
 • 00:23:13 Jsou tam dvě unikátní rádla.
 • 00:23:18 Rádla jsou skutečně velice stará,
  celodřevěná, mají pouze část
 • 00:23:23 kované radlice.
 • 00:23:25 Jejich stáří se odhaduje
  na konec 18. století.
 • 00:23:34 Cestu do časů, kdy celá vesnice
  žila z toho, co jí dalo pole,
 • 00:23:37 můžete zakončit na rozhledně.
 • 00:23:39 Stojí na 200 základních kamenech,
  které sem přinesli lidé z okolí
 • 00:23:43 a tyčí se na kopci zvaném Hradišť.
 • 00:23:46 Ten byl údajně osídlen
  už v době kamenné.
 • 00:23:49 A podle některých názorů
  tady dokonce bývalo obětiště
 • 00:23:52 pohanským bohům.
 • 00:23:56 A teď už je tu soutěž.
 • 00:23:58 Minule jsem se ptal na energeticky
  bohaté místo na Lounsku,
 • 00:24:00 spojené s tajemnem a magií.
  Oním městem je Panenský Týnec.
 • 00:24:04 Správně tedy bylo za C.
  Vítězi moc blahopřeji.
 • 00:24:08 Kromě našich obvyklých cen
  se může těšit i na víkendový pobyt
 • 00:24:10 v ceně 4000 Kč od CK Čedok.
  A teď nová otázka.
 • 00:24:14 Jak se jmenují jeskyně,
  které se mohou chlubit
 • 00:24:16 nejbohatší krápníkovou výzdobou?
 • 00:24:29 Podzemní prostory, na něž se ptám,
  najdeme v Národní přírodní
 • 00:24:33 rezervaci Špraněk poblíž vesničky,
  jejíž jméno vám nepovíme,
 • 00:24:36 to bychom napověděli příliš.
 • 00:24:38 V roce 1938 objevil jejich část
  místní revírník se skupinou
 • 00:24:41 lesních dělníků.
 • 00:24:43 A trvalo pouhý rok, než jeskyně
  byly zpřístupněny veřejnosti.
 • 00:24:46 Jeskyně jsou staré zhruba
  4 miliony let a jejich
 • 00:24:49 krápníková výzdoba
  je vskutku impozantní.
 • 00:24:52 Najdeme zde Dóm gigantů
  a okouzlující krápníky,
 • 00:24:55 v nichž snad každý může vidět
  něco jiného, třeba Krakonoše,
 • 00:24:58 Niagárské vodopády...
  Už víte, kam se za nimi vypravíte?
 • 00:25:04 Své odpovědi nám pošlete SMS
  a nebo nám také můžete zavolat.
 • 00:25:06 Tady teď přesně vidíte,
  jak na to.
 • 00:25:09 A nebo se podívejte na teletext
  a web České televize.
 • 00:25:12 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:25:21 Pro dnešek je to všechno.
 • 00:25:23 Příště už tu bude Iveta
  a zavede vás mj. na dno Atlantiku,
 • 00:25:26 tam, kde skončil Titanic. Nevěříte?
  Tak se příště podívejte...
 • 00:25:29 A i dnes vás zvu na náš
  internetový speciál.
 • 00:25:32 Najdete jej adrese:
  www.toulavakamera.cz.
 • 00:25:35 Tam nám můžete posílat své názory
  a tipy na výlet.
 • 00:25:39 Přeji vám krásné jarní dny
  a vše dobré. Na shledanou, přátelé.
 • 00:25:53 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2008