iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 7. 2006
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
5940
zhlédnutí

Toulavá kamera

Bertramka — Bílé Karpaty — Mariánské Lázně — Hrad Bezděz

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:14 Dobrý den, vážení a milí.
 • 00:00:16 Mám pro vás další porci
  tipů na výlet.
 • 00:00:19 Doufám, že máte po ruce
  tužku a papír,
 • 00:00:21 abyste si je poznamenali.
 • 00:00:22 O prázdninách by se vám některé
  z nich mohly docela hodit.
 • 00:00:25 A kam se dnes podíváme?
 • 00:00:27 Letos je tomu 250 let,
  co se narodil slavný Amadeus.
 • 00:00:31 My si proto prohlédneme pražskou
  Bertramku, kde několikrát pobýval.
 • 00:00:35 Že v Bílých Karpatech rostou
  orchideje, není žádné tajemství,
 • 00:00:38 ale víte proč? Pokud ne,
  počkejte si na 2. reportáž.
 • 00:00:41 Pak se přeneseme do světa miniatur.
 • 00:00:44 V Mariánských Lázních
  budeme pěkně z výšky nakukovat
 • 00:00:47 do oken našich
  nejznámějších památek.
 • 00:00:50 Dozvíte se taky, čím se živili
  takzvaní miškáři.
 • 00:00:53 Jen vám prozradím, že obzvlášť
  mužům bylo jejich řemeslo
 • 00:00:56 tak nějak proti srsti.
 • 00:00:58 Čeká nás i návštěva hradu
  Bezděz.
 • 00:01:00 Tahle romantická zřícenina
  kdysi inspirovala
 • 00:01:02 třeba Karla Hynka Máchu.
 • 00:01:04 A poslední minuty našich toulek
  budou patřit hlavně dětem.
 • 00:01:07 Vezmu je do muzea hraček
  v Rychnově nad Kněžnou.
 • 00:01:11 Letos si celý svět připomíná
  250. výročí narození W. A. Mozarta.
 • 00:01:17 Za svůj krátký 35letý život
  vytvořil 626 skvostných děl.
 • 00:01:22 Rakušané jsou na svého rodáka
  náležitě hrdí.
 • 00:01:25 Ale pyšní můžeme být i my.
 • 00:01:26 Praha byla totiž skladatelovým
  oblíbeným místem a čeští posluchači
 • 00:01:30 jeho nejvděčnějším publikem.
 • 00:01:32 Usedlost Bertramka, kde během
  pražských návštěv pobýval,
 • 00:01:35 je dnes doslova poutním místem
  milovníků jeho hudby.
 • 00:01:42 Vila Bertramka, oáza klidu
  v rušném pražském Smíchově,
 • 00:01:45 bývala v době Mozartově
  statkem s velkým sadem,
 • 00:01:48 zeleninovou zahradou,
  sýpkou, chlévy i vinicemi.
 • 00:01:52 Pohostinní majitelé, manželé
  Duškovi, chápali své obydlí
 • 00:01:55 taky jako společenské centrum,
  kde se scházely významné osobnosti
 • 00:01:58 tehdejší doby.
 • 00:02:00 Pořádali pro ně soukromé hudební
  akademie, při kterých představovali
 • 00:02:03 nové autory.
 • 00:02:05 Po chladném přijetí Mozartovy
  "Figarovy svatby" ve Vídni
 • 00:02:07 se rozhodla zpěvačka J. Dušková
  prosadit nastudování opery
 • 00:02:11 ve Stavovském divadle.
  Návštěvníci byli nadšeni.
 • 00:02:14 V čem tkvělo kouzlo
  tohoto divadelního kusu,
 • 00:02:17 že si ho druhý den prozpěvovalo
  celé město?
 • 00:02:21 Pražané vnímali hlavně
  českou melodiku.
 • 00:02:23 Mozart totiž vycházel z díla
  svého učitele Josefa Myslivečka
 • 00:02:27 a taky z hudby Františka Bendy.
 • 00:02:33 Druhým důvodem úspěchu "Figarovy
  svatby" bylo, že děj opery
 • 00:02:36 byl ironicky zaměřen vůči šlechtě
  a jejich manýrám.
 • 00:02:40 Konzervativnější pražská šlechta
  se tak cítila morálně povznešenější
 • 00:02:45 nad aristokracií vídeňskou,
  francouzskou či italskou.
 • 00:02:51 České země stály v celé monarchii
  hospodářsky i kulturně nejvýše.
 • 00:02:55 A tím byly i v přirozené opozici
  vůči Vídni.
 • 00:02:58 Proto, na rozdíl od Vídně,
  operu u nás nepostihly cenzurní
 • 00:03:01 policejní zásahy.
 • 00:03:03 Nejšťastnější chvíle při tvorbě
  v Praze prožíval Mozart
 • 00:03:06 na Bertramce. U kamenného stolu
  na zahradě komponoval,
 • 00:03:09 a tak vila už 50 let připomíná
  jméno geniálního skladatele
 • 00:03:13 svou hojně navštěvovanou expozicí.
 • 00:03:18 Památník W. A. Mozarta je
  památníkem již od r. 1956.
 • 00:03:23 Expozice však byla zrenovována
  v roce 2000.
 • 00:03:26 V současné době se v expozici
  nacházejí nástroje z 18. století,
 • 00:03:31 dobové rytiny, noty.
 • 00:03:34 Máme tu i nástroje, na které Mozart
  sám koncertoval.
 • 00:03:37 Jsou tu portréty - jeho portrét,
  portrét jeho syna.
 • 00:03:41 Mozartovi pomohla prosadit
  jeho jméno mezi aristokracií
 • 00:03:44 taky skutečnost,
  že byl svobodným zednářem.
 • 00:03:47 Osvícenské myšlenky z Anglie
  a předrevoluční Francie
 • 00:03:51 silně ovlivňovaly i českou šlechtu.
 • 00:03:53 Hrabě Thun, velmistr Pražského
  lože, byl 1. Mozartovým hostitelem.
 • 00:03:58 Lepší vizitku si umělec v době
  silné konkurence italských
 • 00:04:01 hudebníků nemohl přát.
 • 00:04:05 Pro české, ale především cizí
  umělce, bylo důležité to,
 • 00:04:09 že jestliže se úspěšně uplatnili
  a získali uznání v Praze,
 • 00:04:14 respektive v českých zemích,
  doporučující list zdejší šlechty
 • 00:04:19 jim otevíral přístup k dalším
  evropským dvorům
 • 00:04:23 a uměleckým příznivcům.
 • 00:04:26 Dobře se to poslouchá, viďte?
 • 00:04:29 Praha byla ve 2. polovině
  18. století kulturním rozhodčím.
 • 00:04:33 Její názor měl váhu
  po celém kontinentu.
 • 00:04:36 Bertramkou zní hudba dodnes.
 • 00:04:38 Nově se zde plánují taky výchovné
  koncerty, jejichž snahou je
 • 00:04:41 probudit zájem o klasickou hudbu
  i u školáků.
 • 00:04:46 Když Mozart skončil po smrti
  v hromadném hrobě pro chudinu,
 • 00:04:49 na smuteční slavnost ve sv.
  Mikuláši se mu přišly poklonit
 • 00:04:52 tisíce Čechů.
 • 00:04:53 Skladatel měl pravdu, když řekl:
  "Mí Pražané mi rozumějí."
 • 00:04:57 Češi objevili velikost jeho hudby
  o řadu let dřív než ostatní svět.
 • 00:05:04 Teď si tak trochu zahrajeme
  na lovce orchidejí.
 • 00:05:07 Nerostou totiž jen v tropech,
  jak jste si možná mysleli,
 • 00:05:09 ale i u nás - v Bílých Karpatech.
 • 00:05:11 Tamní orchidejové louky patří
  mezi nejcennější přírodní lokality
 • 00:05:15 v Evropě a celá chráněná
  oblast Bílé Karpaty byla vyhlášena
 • 00:05:19 za biosférickou rezervaci UNESCO.
 • 00:05:25 Za Uherským Brodem, na dohled
  od slovenských hranic,
 • 00:05:28 se před námi otevírá
  úchvatná krajina.
 • 00:05:31 Moravské Kopanice, kde se země
  málem dotýká nebe a kde hluboká
 • 00:05:35 údolí pulzují vlastním životem.
 • 00:05:38 Zdejší horské louky ukrývají
  poklad, který hledáme.
 • 00:05:41 Pozemní orchideje z čeledi
  vstavačovitých.
 • 00:05:49 My jsme se dostali do přírodní
  rezervace Hutě na Žídkové,
 • 00:05:52 která je známá svou velkou plejádou
  rostlinných a živočišných druhů.
 • 00:05:55 V tomto období nám tu kvete
  pětiprstka, vstavač vojenský,
 • 00:05:59 hlavinka horská...
 • 00:06:01 Vstavače jsou velmi zvláštní,
  je to hodně studovaná skupina,
 • 00:06:05 jsou vázány na mykorzhizní houby
  v půdě, na to své prostředí.
 • 00:06:09 Jejich přenesení jinam považujte
  za vyloučené. Nejde to.
 • 00:06:16 Originální symbióza kytek a hub
  udělala z Bílých Karpat
 • 00:06:19 jeden z nejcennějších
  lučních biotopů v Evropě.
 • 00:06:22 A studijní prostor, který přitahuje
  vědce světového jména.
 • 00:06:26 Přitom to není dílo přírody,
  ale člověka.
 • 00:06:29 Karpaty dřív pokrývaly bukové lesy.
 • 00:06:32 Právě kvůli světlé kůře
  se jim říká Bílé.
 • 00:06:34 Osadníci je ale vykáceli.
 • 00:06:36 V nuzném kraji dostaly přednost
  louky a seno pro dobytek.
 • 00:06:41 Louky jsou jednosečné.
 • 00:06:43 Na nich se jednou za rok seče tráva
  a sklízí se.
 • 00:06:47 To vstavačům nejvíc vyhovuje.
 • 00:06:51 Louka musí být chudá, potom naopak
  je takhle květnatá a plná života.
 • 00:06:56 Krásné orchideje, vstavače májové,
  jsme objevili v mokřadech
 • 00:07:01 v rezervaci pod Hribovňou.
 • 00:07:03 I to je území s unikátním
  charakterem.
 • 00:07:06 Podloží Bílých Karpat je většinou
  jílové a zadržuje
 • 00:07:10 obrovské množství vody.
 • 00:07:12 Podle místních se podzemní masy
  čas od času dají do pohybu.
 • 00:07:18 To se děje údajně s velkým hukotem.
 • 00:07:21 A souvisí to právě s tím trháním
  země, s těmi sesuvy.
 • 00:07:25 Údajně to bývá velký hukot
  a rachot, který bývá slyšet
 • 00:07:29 zespodu z údolí.
 • 00:07:33 Jinak tohle území je protkáno
  obrovským množstvím studánek.
 • 00:07:37 Voda přichází z velké hloubky,
 • 00:07:40 má skutečně mimořádně nízkou
  teplotu.
 • 00:07:43 Během roku pozorujeme
  pořád jen kolem 4 stupňů.
 • 00:07:46 Moravské Kopanice jsou drsný kraj.
 • 00:07:49 Ostatně jmenují se podle lopotného
  kopání motykou.
 • 00:07:53 Okouzlily ale mnohé, včetně
  francouzského herce a vinaře
 • 00:07:56 Gérarda Depardieua,
  který sem pravidelně jezdí.
 • 00:07:59 A jsem si jistá, že kraj kolem
  Starého Hrozenkova, Žídkové
 • 00:08:04 nebo Vyškovce se bude líbit i vám.
 • 00:08:11 Chcete si z výšky prohlédnou
  nejzajímavější památky naší země
 • 00:08:15 a zvládnout to za jedno odpoledne?
 • 00:08:17 Nelekejte se, nenabízím vám
  žádný podezřelý zájezd,
 • 00:08:20 ani sedmimílové boty.
 • 00:08:22 Budou vám úplně stačit ty vaše
  a výlet do Mariánských Lázní.
 • 00:08:25 Nevěříte? Tak se dívejte.
 • 00:08:31 Hrady, zámky, kostely i kolonády,
  rozhledny, ale taky první
 • 00:08:35 mariánskolázeňská tramvaj
  anebo místní letiště.
 • 00:08:38 To všechno nabízí tahle kouzelná
  zahrada miniatur.
 • 00:08:42 Jenom pár kroků vám bude stačit
  ze Starého Bělidla do Červené
 • 00:08:45 Lhoty anebo z Krumlova na Říp.
 • 00:08:48 I když si budete připadat tak
  trochu jako Gulliver, nebo spíš
 • 00:08:51 obr Koloděj, za chvíli zapomenete,
  že jde jen o modely 25krát menší.
 • 00:08:56 Od svých velkých vzorů
  jsou totiž úplně k nerozeznání.
 • 00:09:07 Inspirací k založení parku,
  nebo vůbec k tomu projektu,
 • 00:09:11 byla naše práce, protože se zabývám
  leteckým snímkováním památek.
 • 00:09:14 Trochu mě mrzelo, že málo lidí
  má šanci památku vidět takhle,
 • 00:09:18 tak jsme se rozhodli letecký
  pohled z ptačí perspektivy
 • 00:09:21 nabídnout návštěvníkům
  ve formě miniatury, zmenšeniny.
 • 00:09:28 Také jsme se zajeli podívat
  do Rakouska a Holandska,
 • 00:09:31 kde podobné parky existují.
 • 00:09:34 Pak se šlo rovnou na věc.
 • 00:09:36 Doma vzali foťáky a bločky
  na poznámky a každou stavbu
 • 00:09:39 důkladně prozkoumali.
 • 00:09:41 Fotky pak ještě porovnali
  s nákresy, aby model byl dokonalý.
 • 00:09:45 Ty nejsložitější kousky zabraly
  trojčlenné skupince tvůrců
 • 00:09:49 asi tak rok práce.
 • 00:09:51 Park nyní funguje jako neobvyklé
  živé infocentrum, kam si lidé
 • 00:09:55 od nás i z ciziny chodí
  pro inspiraci na výlety.
 • 00:09:59 Objeví tady třeba kostel ze Žďáru
  nad Sázavou, kamenný most z Písku,
 • 00:10:03 zámek z Ratibořic, lidové domky
  z Chebska ale i další stavby.
 • 00:10:07 Slavné i ty méně známé.
 • 00:10:11 Třeba kostelík sv. Bartoloměje
  v Kočí u Chrudimi,
 • 00:10:14 který je napůl gotickým vesnickým
  kostelem a zároveň lidovou stavbou.
 • 00:10:20 Sledujeme i anomálie u staveb.
 • 00:10:24 Třeba na krumlovské věži
  jsou taková zvláštní sluchátka.
 • 00:10:29 Ta jsou tam rozmístěna pravidelně,
  ale jedno z těch sluchátek
 • 00:10:33 je umístěno obráceně.
 • 00:10:36 Je to drobnost, ale i my jsme
  na modelu provedli tuto anomálii
 • 00:10:40 a sluchátko je tam obráceně.
 • 00:10:43 Za dokonalou iluzí reálných staveb
  stojí trojice modelářů,
 • 00:10:47 prý tichých šílenců,
  kteří si pravidelně kazí oči
 • 00:10:50 při výrobě titěrností na modelech.
 • 00:10:53 Používají plast,
  který odolá v každém počasí,
 • 00:10:56 a ve své čarodějné kuchyni
  teď ukrývají celý Karlštejn.
 • 00:11:02 Snažíme se vyrobit schody
  do Mariánské věže, kudy návštěvníci
 • 00:11:07 Karlštejna chodí na prohlídku.
 • 00:11:09 Schody jsou dřevěné.
 • 00:11:11 Zatím to vidět není, ale pomocí
  nástrojů zde vydrápeme léta.
 • 00:11:15 Hlavní brána do Karlštejna
  je stejně jako ve skutečnosti
 • 00:11:19 dvoukřídlá a dá se otevírat.
 • 00:11:22 Teď ne, ale ono se to pak rozřízne.
 • 00:11:28 Je pobitá cvoky,
  které mají znázorňovat hřeby.
 • 00:11:38 Do dílny se asi jen tak
  nedostanete, ale to vůbec nevadí.
 • 00:11:41 Přímo v Miniparku je totiž malá
  expozice, která vás do kuchyně
 • 00:11:44 výroby modelů zavede.
 • 00:11:46 Taky se tam dozvíte, jak vznikaly
  některé zajímavé detaily staveb.
 • 00:11:50 Pak už je to jenom kousek do centra
  opravdových Mariánských Lázní
 • 00:11:54 se skutečnými kolonádami
  a dalšími lákadly.
 • 00:11:57 Tak neváhejte a přijďte.
 • 00:11:59 Třeba i vám bude Minipark
  dobrou inspirací.
 • 00:12:04 Naše další kroky povedou
  do Bojkovic.
 • 00:12:06 Kdysi bývaly jednou z bran
  na Moravu, a právě proto tu vyrostl
 • 00:12:09 strážní hrad pojmenovaný
  Nový Světlov.
 • 00:12:11 V předminulém století
  ho nahradil zámek postavený
 • 00:12:14 v novogotickém stylu.
 • 00:12:16 Ten ale není jedinou
  zajímavostí Bojkovic.
 • 00:12:18 V místním kostele totiž narazíte
  na raritu - hodiny, které jdou,
 • 00:12:21 až na jednu drobnou opravu,
  nepřetržitě už 211 let.
 • 00:12:31 Bojkovické hodiny sestrojil
  před 2 staletími obecní kovář
 • 00:12:34 Václav Vicenik.
 • 00:12:37 Posledních 30 let se o ně stará
  Oldřich Juračka.
 • 00:12:40 Každé ráno kvůli nim váží
  50 schodů, aby je natáhl a seřídil.
 • 00:12:44 To všechno proto, že chronometr
  ze železa se vlivem počasí
 • 00:12:47 roztahuje nebo naopak smršťuje.
 • 00:12:52 Rozmezí bývá okolo tří,
  maximálně čtyř minut.
 • 00:12:58 Hodiny musím regulovat.
 • 00:13:01 Chodím je natahovat každý den,
  protože lana nejsou tak dlouhá,
 • 00:13:06 aby hodiny vydržely
  delší dobu v chodu.
 • 00:13:17 Sám stroj je unikátní dílo.
 • 00:13:19 Jeho tvůrce hodinářské řemeslo
  nikdy nestudoval a při výrobě
 • 00:13:22 se inspiroval už hotovými hodinami.
 • 00:13:25 Kterými přesně,
  to už se ale stěží dozvíme.
 • 00:13:35 Teď ale na opačnou stranu Bojkovic.
 • 00:13:38 Tady vysoko na kopci stojí jeden
  ze strážních a signálních hradů
 • 00:13:42 markrabství moravského
  Nový Světlov.
 • 00:13:45 Založili ho v 15. století.
 • 00:13:47 Současnou podobu získal
  o 400 let později.
 • 00:13:50 Teď tu sídlí muzeum, které kromě
  jiného představuje
 • 00:13:53 jedno dnes už zaniklé řemeslo
  - zvěrokleštičství.
 • 00:13:59 Právě z Bojkovic a okolí vyráželi
  kdysi každé jaro
 • 00:14:02 za obživou miškáři.
 • 00:14:04 Jejich cesty vedly do Polska,
  Pruska i Ruska.
 • 00:14:07 Tam všude za úplatu
  kastrovali domácí zvířata.
 • 00:14:10 Práce to byla velmi vážená.
 • 00:14:12 Příslušník cechu se poznal
  na první pohled. Podle uniformy.
 • 00:14:20 Byly to manšestrové kalhoty
  a kabát, barvy buď zelené
 • 00:14:26 nebo tmavomodré, k tomu byla vesta,
  ve vestě stříbrný řetěz a hodinky.
 • 00:14:31 Přes ramena měli brašnu,
  které se říkalo "cajdák",
 • 00:14:37 a v ní měli předměty,
  které používali při kastraci.
 • 00:14:47 Miškáři uměli několik jazyků
  a mezi sebou mluvili hantýrkou,
 • 00:14:50 z níž se dodnes zachovala
  řada výrazů.
 • 00:14:54 O řemesle koluje i spousta
  povídaček.
 • 00:14:56 Stejně jako o místní vrchnosti.
 • 00:14:59 Nebo o čarodějnici Ziše
  a zázračné studánce.
 • 00:15:01 Vodu z ní pravidelně pila i jedna
  ze zdejších zámeckých paní
 • 00:15:04 Jindřiška Larisch Manich
  Haugwitzová.
 • 00:15:10 Jindřiška projevila přání,
  aby ji čarodějnice Zicha dodávala
 • 00:15:14 na zámek každý den pohárek
  této dobré a zázračné vody.
 • 00:15:20 Zicha její přání splnila,
  a protože to byla čarodějnice,
 • 00:15:25 každý den nabrala vodu,
  natáhla ruku přes celé údolí
 • 00:15:30 a podala ji hraběnce.
 • 00:15:33 Zázračná studánka dodnes nevyschla.
 • 00:15:36 Stejně magické účinky má prý
  i zdejší příroda.
 • 00:15:40 Je natolik čistá a nedotčená,
  že na paloucích uprostřed lesů
 • 00:15:44 kolem Bojkovic rostou
  i divoké orchideje.
 • 00:15:53 Jedním z mála hradů, které
  se dochovaly takřka v původní
 • 00:15:56 gotické podobě, je Bezděz.
 • 00:15:58 Najdete ho v malebné krajině
  nedaleko Máchova jezera
 • 00:16:01 na Českolipsku.
 • 00:16:02 Právě jeho kulisy inspirovaly
  našeho nejznámějšího romantika
 • 00:16:05 Karla Hynka Máchu k napsání
  několika děl včetně slavného Máje.
 • 00:16:09 Ostatně ona tajemná zákoutí,
  která básníka kdysi tak uchvátila,
 • 00:16:13 tam objevíte dodnes.
 • 00:16:17 Z dálky dobře viditelná silueta
  Bezdězu vcelku výmluvně vypovídá
 • 00:16:21 o jeho sebevědomém postavení
  a nedobytnosti.
 • 00:16:24 Ostatně ani dnes není snadné
  vystoupat zhruba 300 m
 • 00:16:27 nad okolní krajinu.
 • 00:16:29 Silnice končí pod kopcem,
  a tak jedinou spojnicí se světem
 • 00:16:32 je obtížně schůdná stezka lesem.
 • 00:16:35 Jen místní kastelán může k přepravě
  nákladu občas využít letitou,
 • 00:16:38 nicméně stále funkční lanovku.
 • 00:16:41 Už na první pohled je zřejmé,
  že Bezděz byl ve 13. století
 • 00:16:44 vystavěn jako vojenský strážní hrad
  a sloužil k ochraně rozsáhlého
 • 00:16:48 královského panství
  i obchodní stezky do Žitavy.
 • 00:16:52 Nejasné ale je,
  jak přišel ke svému jménu.
 • 00:16:58 Co se týče názvu,
  je několik vysvětlení.
 • 00:17:00 A to z doby pohanské, kdy se
  říkalo, že jeden kopec se jmenoval
 • 00:17:05 "Běs" a druhý "Děs",
  dohromady "Běsděs".
 • 00:17:09 Pravděpodobnější bude název
  z dob kolonizace,
 • 00:17:14 kdy tenhle kraj měl nějaký Bězdět.
 • 00:17:17 Z toho pak vznikl latinský název
  Bezdězie, ze kterého se vyvinul
 • 00:17:21 dnešní název Bezděz.
 • 00:17:23 Historie Bezdězu je poměrně pestrá.
 • 00:17:25 Postaven byl králem
  Přemyslem Otakarem II.
 • 00:17:27 Pak tu Otta Braniborský věznil
  kralevice Václava,
 • 00:17:30 načež se na dlouhou dobu stal
  zástavním hradem.
 • 00:17:33 Vystřídala se tu hezká řádka
  šlechtických rodů.
 • 00:17:36 Poslední se ho chopil a chtěl ho
  trochu pozvednout na vyšší úroveň
 • 00:17:42 Karel IV., který dokonce zamýšlel
  v určitém období,
 • 00:17:45 že to bude právě Bezděz,
  který se stane hradem toho typu,
 • 00:17:49 jakým se později stal Karlštejn.
 • 00:17:52 To znamená, že se stane místem,
  kde budou uloženy korunovační
 • 00:17:56 klenoty, případně že zde bude mít
  důležitý záchytný bod své vlády.
 • 00:18:03 Přestože vojenskou silou nebyl
  hrad nikdy dobyt, ani on nezůstal
 • 00:18:07 imunní vůči pohromám
  a nájezdům barbarů.
 • 00:18:10 V ruiny ho ovšem proměnili
  až hledači pokladů a vandalové,
 • 00:18:13 včetně těch v uniformách
  ruských okupačních vojsk,
 • 00:18:16 kteří ho vyzdobili střelbou
  z kulometů a nápisy v azbuce.
 • 00:18:20 I tak si Bezděz zachoval
  svou původní tvář.
 • 00:18:23 A protože neprošel žádnou
  výraznější přestavbou,
 • 00:18:26 nabízí svým návštěvníkům autentické
  prostředí konce 13. století.
 • 00:18:31 V areálu najdete zachovanou hradní
  kapli i stylově zrekonstruovaný
 • 00:18:35 purkrabský palác.
 • 00:18:37 V něm je nyní malá galerie
  a na stěnách malířské kreace
 • 00:18:40 na téma Bezděz.
 • 00:18:41 Určitě nejoblíbenějším místem hradu
  je ale 35m velká věž.
 • 00:18:45 Za dobrého počasí odtud přehlédnete
  pěkný kus malebné české krajiny
 • 00:18:49 v okruhu 100 km.
 • 00:18:51 Za pohled určitě stojí i nádvoří,
  kde je neobvykle mělká,
 • 00:18:54 ani ne 10m hradní cisterna.
 • 00:18:57 Každý správný hrad má svá tajemství
  a příběhy o tajných chodbách
 • 00:19:01 a pokladech.
 • 00:19:02 Výjimkou není ani Bezděz.
  Průvodkyně jich má hned několik.
 • 00:19:08 Na hradě jsou dvě věže,
  jedna malá, které se říká Čertova,
 • 00:19:11 a to proto, že v ní bydlí čert.
  Ten tam hlídá obrovský poklad.
 • 00:19:16 Ten každou noc vyhazuje na cestu,
  po které jste přišli, zlaté dukáty.
 • 00:19:20 Kdo ty dukáty najde, nesebere
  a nevrátí čertovi zpět,
 • 00:19:23 toho si čert odnese do pekla.
 • 00:19:25 Takže až se budete vracet,
  buďte opatrní a raději
 • 00:19:27 nic nesbírejte.
  A někdy se na Bezděz zase vraťte.
 • 00:19:32 Teď vás zavedu do radnice
  v Rychnově nad Kněžnou.
 • 00:19:35 Jen pro zajímavost, právě tady
  dopsala v roce 1825
 • 00:19:38 Magdalena Dobromila Rettigová
  svoji "Domácí kuchařku".
 • 00:19:42 Dnes tu najdete další podnikavou
  ženu, která si dokázala splnit sen.
 • 00:19:46 Jmenuje se Miroslava Pecháčková
  a v historických prostorách domu
 • 00:19:50 vybudovala Muzeum hraček.
 • 00:19:54 Hned jak vejdete, upřou se na vás
  laskavé oči rozmanitých panenek.
 • 00:19:58 Za 15 let nashromáždila
  M. Pecháčková
 • 00:20:01 přes 100 originálních krasavic.
 • 00:20:03 Když se jí dostaly do rukou,
  nebyly ovšem zdaleka
 • 00:20:06 v tak dokonalé kondici jako teď.
 • 00:20:08 Skoro každý vystavený kus
  prošel ozdravnou kůrou.
 • 00:20:12 Stejně jako vůbec první kousek
  její sbírky z období secese.
 • 00:20:19 To je úplně první panenka,
  kterou jsem před 15 lety
 • 00:20:21 našla na půdě v hodně zbědovaném
  stavu. Po restaurátorském zásahu se
 • 00:20:25 vrátila v takhle krásném oblečení.
 • 00:20:28 To mě tak nadchlo,
  že jsem se začala shánět
 • 00:20:31 po dalších exponátech.
 • 00:20:34 Samozřejmě věci přibývaly,
  až vzniklo tohle muzeum.
 • 00:20:41 S panenkami si hrály už děti
  ve starém Egyptě
 • 00:20:44 nebo antickém Řecku.
 • 00:20:45 Se staletími se postupně měnil
  materiál i celkový vzhled.
 • 00:20:49 V rychnovské sbírce hrají prim
  panenky z drahého porcelánu
 • 00:20:53 určené pro bohaté, i panenky
  budoárové. Ty patřily na pohovku.
 • 00:20:57 Byly oblečené podle poslední módy
  a sloužily jako ozdoba interiéru.
 • 00:21:01 Najdete tu ale i hračky pro mnohem
  chudší děti, s původním oblečením,
 • 00:21:06 z levné směsi sádry, klihu,
  pilin a papíru.
 • 00:21:11 Hodně vzácná je třeba panenka
  s pravými vlasy.
 • 00:21:14 Stejně jako ty charakterové,
  vyrobené podle skutečného dítěte.
 • 00:21:17 A nebo sherleyka, podobná slavné
  americké herečce.
 • 00:21:22 Pokud jde o oblečení, nejčastěji se
  používal kroj nebo měšťanské šaty.
 • 00:21:26 V expozici nechybí ani dobové
  doplňky nebo kompletní výbava.
 • 00:21:30 Od spodního prádla až po klobouk.
 • 00:21:35 Chloubou našeho muzea
  je tahle 120 cm vysoká panenka
 • 00:21:38 s koženým tělem
  a porcelánovou hlavou.
 • 00:21:42 Byla vykoupena z pozůstalosti
  a měla úžasnou výbavu:
 • 00:21:46 nádherné sametové šaty, vycházkové
  oblečení, krásné botičky se lžící
 • 00:21:51 a spodní prádlo.
 • 00:21:58 Šněrovačku, vyšívané kalhoty -
  to všechno tahle panenka měla.
 • 00:22:03 Má i svůj příběh.
 • 00:22:06 Ona vlastně zůstala z velké sbírky,
  která byla vyplavena v r. 2002
 • 00:22:11 na Mělnicku.
 • 00:22:15 A teď račte na návštěvu.
 • 00:22:16 Pokoje jsou sice titěrné,
  ale zato přesně kopírují,
 • 00:22:19 jak tehdy vypadala domácnost.
 • 00:22:21 Jsme v bytě z r. 1930
  s funkčním osvětlením.
 • 00:22:28 Miniatura obchodu vznikla
  v omezené sérii
 • 00:22:31 s reklamními letáky,
  na jejichž rubu byly pohádky.
 • 00:22:34 Najde se tu i funkční parní stroj
  z 50. let, Ferda Mravenec,
 • 00:22:37 zmenšenina dětské televize
  s kompletními pohádkami
 • 00:22:40 na posuvných kotoučcích
  nebo divadlo.
 • 00:22:44 Z roku 1930 pochází originální
  loutkové Štorchovo divadlo.
 • 00:22:47 Taková divadla se nacházela
  v téměř každé domácnosti,
 • 00:22:52 u bohatších i chudších lidí,
  protože televize tehdy nebyla
 • 00:22:55 a děti si hrály hlavně s loutkami.
 • 00:22:59 V rychnovském muzeu se drží známé
  poučky: Kdo si hraje, nezlobí.
 • 00:23:03 K dispozici je třeba funkční vláček
  z padesátých let.
 • 00:23:06 Můžete tu honit káču, zasednout
  do školní lavice, pohoupat se
 • 00:23:10 na koni, vzít do ruky původní
  dřevěné kostky nebo uvést do chodu
 • 00:23:14 houpačku pro panenky
  z přelomu 19. a 20. století.
 • 00:23:17 Zvláštní, jak lehce se tu pluje
  časem zpátky do klukovských
 • 00:23:21 nebo holčičích let.
 • 00:23:25 Šest reportáží je za námi,
  na řadu přichází soutěž.
 • 00:23:29 Nejprve odpověď na minulou otázku.
 • 00:23:31 Ptala jsem se na jméno obce,
  která byla donedávna
 • 00:23:34 nejmenším městem v zemi.
 • 00:23:36 Správně bylo za B,
  šlo o Rabštejn nad Střelou.
 • 00:23:41 Výherci gratuluji a vy ostatní
  si své vlastivědné znalosti
 • 00:23:44 můžete vyzkoušet na další hádance.
 • 00:23:46 Bude se točit kolem této 76leté
  funkcionalistické vily,
 • 00:23:49 která je mezi světovými architekty
  skutečným pojmem.
 • 00:23:53 Ve své době totiž přinesla
  naprostý průlom v pojetí bydlení.
 • 00:23:56 Jejími majiteli byli
  manželé Tugendhatovi,
 • 00:23:59 po nichž se dodnes jmenuje.
 • 00:24:01 Od r. 2001 je také zapsána
  na seznamu UNESCO.
 • 00:24:04 Tak co, už víte,
  ve kterém městě stojí?
 • 00:24:12 Odpovědi čekáme do čtvrtka
  do 14 hodin a můžete nám je volat
 • 00:24:15 nebo esemeskovat
  podle tohoto návodu.
 • 00:24:19 První prázdninové toulky mají
  ve scénáři už jen upoutávku
 • 00:24:22 a rozloučení. Tak popořádku.
 • 00:24:25 Pepa se už vrátí od moře,
  takže vás na další výlet pozve on.
 • 00:24:28 Vydáte se s ním třeba
  do Českého Švýcarska,
 • 00:24:30 kde si prohlédnete tamní
  lidovou architekturu.
 • 00:24:33 Pro úplnost ještě připomenu,
  že naše vybrané reportáže
 • 00:24:36 najdete i v jiných médiích.
  Tady vidíte, kde.
 • 00:24:39 Mějte se dobře, pište nám
  a za týden si TOULAVOU KAMERU
 • 00:24:42 nezapomeňte pustit. Na viděnou.
 • 00:24:46 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006