iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 6. 2006
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
4517
zhlédnutí

Toulavá kamera

Zámek Březno — Pravčická brána — Aeroklub Mladá Boleslav — Muzeum stříbra — Botanicus

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:15 Dobrý den, milí tuláci.
 • 00:00:17 Doufám, že jste si nás
  ve staronovém vysílacím čase našli.
 • 00:00:21 A zapamatujte si ho,
  takhle by to mělo
 • 00:00:23 nějaký ten pátek zůstat.
 • 00:00:24 Ostatně sami jste posun TOULAVÉ
  KAMERY na 10. hodinu iniciovali.
 • 00:00:28 Tolik na úvod a startujeme.
 • 00:00:30 Troufnete si odhadnout,
  čemu nejvyšší purkrabí
 • 00:00:33 Českého království
  hrabě Karel Chotek říkal nosy?
 • 00:00:37 Odpověď na nás
  čeká na zámku Velké Březno.
 • 00:00:40 Odtud se přesuneme k největšímu
  skalnímu mostu v Evropě.
 • 00:00:43 Jmenuje se Pravčická brána
  a je symbolem Českého Švýcarska.
 • 00:00:47 Vydáme se taky po stopách
  báječného muže na létajícím stroji.
 • 00:00:51 Je jím Metoděj Vlach a své
  1. letadlo sestrojil před 94 lety.
 • 00:00:56 Prohlédneme si i poklad
  ze 13. století,
 • 00:00:59 který se našel v roce 1953
  ve Stříbře při stavbě silnice.
 • 00:01:04 Pak se přeneseme do středověku.
 • 00:01:06 Ve vesničce Botanicus ochutnáme
  tehdejší krmi a zkusíme si
 • 00:01:10 po vzoru dávných
  lazebníků vyrobit mýdlo.
 • 00:01:13 A nakonec se pokusíme pochopit
  svatého Prokopa,
 • 00:01:15 který kdysi zanechal světských
  radovánek a usadil v údolí
 • 00:01:19 nesoucím teď jeho jméno.
 • 00:01:23 Zámek Velké Březno, kam vás teď
  zavedu, je velký jen podle názvu.
 • 00:01:27 Ve skutečnosti se jedná
  o jednu z nejmenších a zároveň
 • 00:01:29 nejmladších památek v Čechách.
 • 00:01:32 Koncem 19. století si ho nechal
  postavit nejvyšší purkrabí
 • 00:01:35 Českého království hrabě
  Karel Chotek, který tu chtěl
 • 00:01:38 strávit svůj důchod.
 • 00:01:40 Na břehu Labe najdete i původní
  starý zámek. Hrabě se ale bál
 • 00:01:43 povodní, a tak si na protějším
  svahu nechal vybudovat sídlo nové.
 • 00:01:49 Hrabě Karel sice patřil
  k nejvyšším úředníkům
 • 00:01:52 rakouského císařství,
  penězi ale příliš neoplýval.
 • 00:01:55 Nový zámek postavený v duchu
  rakouského empíru tak připomínal
 • 00:01:59 spíš větší nádraží
  než reprezentační šlechtické sídlo.
 • 00:02:03 Není divu, že si ho chtěl
  jeho vnuk, také Karel,
 • 00:02:05 po svatbě s krásnou Adelaidou
  Hohenlohe-Langenburg upravit.
 • 00:02:11 Nechal si udělat krásný projekt,
  nicméně se říká,
 • 00:02:13 že hraběnka Chotková jela
  krátce po svatbě na dovolenou
 • 00:02:16 do jižní Francie.
 • 00:02:19 Navštívila Monako a také
  Monte Carlo, kde prohrála
 • 00:02:21 všechny peníze v ruletě.
 • 00:02:23 Tím pádem z velké přestavby sešlo
  a zámek dostal takovou podobu,
 • 00:02:27 jakou má dnes.
 • 00:02:29 Střed je novorenesační
  a ty domečky okolo jsou empírové.
 • 00:02:36 Zámecké pokoje vypadají, jako by
  odtud právě odešla Žofie Chotková,
 • 00:02:39 manželka následníka trůnu
  Františka Ferdinanda d Este.
 • 00:02:44 Příjemnou atmosféru podtrhují
  drobné předměty,
 • 00:02:47 jako porcelán s obrázky zámku
  nebo rodinné fotografie.
 • 00:02:52 Ta postel je z té doby.
 • 00:02:54 Dokazuje, jak v té době
  dobře přemýšleli,
 • 00:02:56 protože dokázali využít všechno
  místo, které měli k dispozici.
 • 00:02:59 Když paní hraběnka ráno vstala,
  stačilo jí pouze přiklopit desku
 • 00:03:02 a měla nádherně ustláno.
 • 00:03:05 Zároveň měla úžasně velký pracovní
  stůl na šití, případně na žehlení,
 • 00:03:10 neboť i paní hraběnka
  občas pracovala.
 • 00:03:14 Spíš než se žehličkou v ruce
  trávila hraběnka čas konverzací
 • 00:03:17 v orientálním salonku.
 • 00:03:19 Skládací bambusová sedací souprava
  pochází z Japonska.
 • 00:03:23 Jestlipak uhodnete, co
  je na ní zvláštního?
 • 00:03:26 V Japonsku se tehdy nesedělo
  na židlích, ale na poduškách.
 • 00:03:30 Je tady krásně vidět, jak Japonci
  už v té době dokázali velmi dobře
 • 00:03:35 pokrýt poptávku v Evropě.
 • 00:03:37 Vyráběli něco,
  co sami nepotřebovali.
 • 00:03:39 Ale byl tady jeden Japonec a říkal,
  že už i oni sedávají na židlích.
 • 00:03:44 Turek na komodě
  nevěřícně kroutí hlavou
 • 00:03:47 a my pokračujeme v prohlídce.
 • 00:03:49 Tuhle stříbrnou vázu dostal
  hrabě Chotek při odchodu
 • 00:03:51 do důchodu od vděčných Pražanů.
 • 00:03:55 Tady je alegorie z veřejných prací,
  neboť hrabě Chotek předláždil
 • 00:03:59 celou Prahu a nechal udělat
  kanalizaci a vodovod, nábřeží.
 • 00:04:02 A nebo na druhé straně vázy
  je krásná alegorie toho,
 • 00:04:05 jak hrabě Chotek nechal postavit
  v Praze druhý most, který stál
 • 00:04:08 na místě dnešního mostu Legií.
 • 00:04:11 Šlechta pro změnu darovala hraběti
  za zásluhy o české království
 • 00:04:15 stříbrný svícen.
 • 00:04:17 Karel Chotek Čechy miloval
  a taky jim ledacos odpustil.
 • 00:04:22 Tento jeho vztah k Čechům
  byl trnem v oku Vídni.
 • 00:04:25 Často dostával výtky, že není
  dostatečně tvrdý na Čechy,
 • 00:04:28 na obrozence.
 • 00:04:30 On těm výtkám říkal nosy,
  jako že dostával přes nos.
 • 00:04:35 A dával je do skříně,
  které žertovně říkal
 • 00:04:39 kabinet na výtky z Vídně.
  Takže to je on.
 • 00:04:44 Na co hrabě sáhl, to se mu
  podařilo. Nechal vydláždit Prahu,
 • 00:04:48 zavedl kanalizaci,
  založil bezpočet pražských parků.
 • 00:04:51 A tak bychom mohli
  pokračovat ještě dlouho.
 • 00:04:54 Zbytek vám
  už povědí ve Velkém Březnu.
 • 00:04:57 Možná, že se tam dozvíte
  i o zazděném sklepení,
 • 00:05:00 kde prý odpočívá pravá
  egyptská mumie.
 • 00:05:03 Na jeho otevření si
  ale budeme muset ještě počkat.
 • 00:05:07 V národním parku České Švýcarsko
  jsme se už několikrát toulali.
 • 00:05:11 Přesto jsme si ještě neprohlédli
  pozoruhodný přírodní úkaz,
 • 00:05:14 který se dokonce stal
  jeho symbolem.
 • 00:05:17 Jde o skalní most
  zvaný Pravčická brána.
 • 00:05:19 Její rozměry jsou skutečně
  úctyhodné, což uvidíte sami.
 • 00:05:24 K největší skalní bráně v Evropě
  míříme z Hřenska.
 • 00:05:27 A je to pěkně do kopce.
 • 00:05:29 Strmá stezka pamatuje konec
  19. století a romantismus,
 • 00:05:32 který tehdy vládl.
 • 00:05:35 První turisté z řad měšťanů
  a šlechty si na cestu najímali
 • 00:05:38 mezky a nosiče.
 • 00:05:40 Nám ovšem nepomůže nikdo.
 • 00:05:42 A nepotkáme už ani poustevníka
  Prebiše, který podle pověsti
 • 00:05:45 přebýval v jedné ze zdejších slují.
 • 00:05:50 Přímo u Pravčické brány
  trůní zámeček.
 • 00:05:53 U nás ne ve zcela obvyklém
  alpském stylu s letopočtem 1871.
 • 00:05:57 Postavili ho během jediného roku.
 • 00:06:00 Říká se mu Sokolí hnízdo,
  protože tihle dravci
 • 00:06:02 v okolních skalách opravdu žijí.
 • 00:06:04 Dnes je uvnitř restaurace,
  ale hlavně expozice představující
 • 00:06:08 historii, přírodu i geologii
  Českého Švýcarska.
 • 00:06:12 Pokud se ale ptáte, kdy se tu
  Pravčická brána rozklenula,
 • 00:06:15 musíme zacouvat o 2 miliony let.
 • 00:06:21 Pravčická byla původně jakýsi
  skalní hřbítek, na jehož úpatí
 • 00:06:25 se vytvořily 2 protilehlé převisy,
  které se postupně prohlubovaly,
 • 00:06:29 až se propojily.
 • 00:06:31 Následným opadáváním materiálu,
  zvětráváním a erozí se prohlubovaly
 • 00:06:34 až do dnešní podoby tělesa.
 • 00:06:36 Rozměry jsou opravdu úctyhodné.
 • 00:06:38 Pravčická brána je u dna široká
  27 m, na výšku měří 16.
 • 00:06:43 Žijeme v dobré epoše,
  protože se nám ukazuje
 • 00:06:45 ve své nejkrásnější
  geologické fázi.
 • 00:06:48 Podobně jako jiné pískovcové skály,
  i ona podléhá postupné destrukci
 • 00:06:53 a časem z ní zbude
  jen hromada písku.
 • 00:06:56 Vědci o ni ale láskyplně pečují.
 • 00:06:59 Osadili ji čidli, aby mohli veškeré
  změny ve struktuře skály sledovat
 • 00:07:03 a případně včas navrhnout
  ochranná opatření.
 • 00:07:06 Některá naměřená data jsou
  k mání i na internetu.
 • 00:07:10 Až do r. 1980 se smělo chodit
  přímo po skalním oblouku.
 • 00:07:14 Teď už to možné není.
 • 00:07:15 Za minulých 100 let ho lidé
  sešlapali o neuvěřitelných 80 cm.
 • 00:07:20 To ale zdaleka není jediné
  nebezpečí,
 • 00:07:23 které zdejšímu pískovci hrozí.
 • 00:07:25 Bílé útvary, které můžeme vidět
  často na skalách, jsou takzvané
 • 00:07:28 solné výkvěty, které způsobují
  destrukci pískovcových skal.
 • 00:07:32 Odbornými studiemi bylo zjištěno,
  že jsou z velké většiny způsobeny
 • 00:07:37 nečistotami v ovzduší a reakcí
  horniny na kyselé srážky.
 • 00:07:45 My už jdeme dál.
 • 00:07:47 Po Gabrielině stezce,
  která vede na Mezní louku,
 • 00:07:50 míříme do vedlejšího pravčického
  dolu za dvěma zajímavostmi.
 • 00:07:56 Tou první je skalní kužel,
  samozřejmě taky Pravčický.
 • 00:08:00 Ta druhá je bonbónkem pro geology.
 • 00:08:03 To, co zde vidíte, jsou stopy
  po úderu blesku, tzv. fulgurity
 • 00:08:08 nebo lidově zvané bleskovce
  neboli bleskové roury.
 • 00:08:13 Vznikají jednorázovým natavením
  křemenných zrn po úderu blesku
 • 00:08:18 a vznikem jakési beztvaré
  skelné hmoty.
 • 00:08:21 Ta vypadá jako skelná trubka
  sahající až 2 m hluboko do skály.
 • 00:08:26 Impozantní Pravčická brána láká
  už 200 let všeliké umělce.
 • 00:08:30 Inspiraci tu dvakrát hledal
  i pohádkář Andersen.
 • 00:08:34 A nedávno se tu natáčel film
  "Letopisy Narnie".
 • 00:08:37 Až se sem vypravíte, nezapomeňte
  ani na trochu nespravedlivě
 • 00:08:41 opomíjenou Malou Pravčickou bránu.
 • 00:08:44 Najdete ji kousek
  od skalního hrádku Šaunštejn.
 • 00:08:47 Rozměry je nesrovnatelná,
  svým kouzlem nepochybně.
 • 00:08:53 Teď se vydáme za báječnými muži
  na létajících strojích.
 • 00:08:56 Úspěšnými průkopníky v oboru
  letectví bylo totiž i pár Čechů.
 • 00:09:01 Třeba mladoboleslavský inženýr
  Metoděj Vlach.
 • 00:09:04 První funkční letadlo
  si sestrojil už v roce 1913.
 • 00:09:08 Dodnes má své obdivovatele,
  kteří dokonce postavili
 • 00:09:11 dokonalou repliku jeho stroje.
 • 00:09:14 Letos uplyne 94 let od okamžiku,
  kdy se stroj Metoděje Vlacha
 • 00:09:18 vznesl poprvé do vzduchu.
 • 00:09:20 Ambiciózní mladoboleslavský inženýr
  se tak nesmazatelně zapsal
 • 00:09:23 do dějin nejen českého létání.
 • 00:09:27 Metoděj Vlach patřil k prvním
  průkopníkům našeho letectví.
 • 00:09:30 Byl zařazen do řady mezi Kašpara,
  Čiháka, Potůčka ad.
 • 00:09:39 Měl trošičku smůlu v tom,
  že neznal žádné známé novináře,
 • 00:09:41 jako třeba Ing. Kašpar,
  tak se o něm moc nepsalo.
 • 00:09:45 Ale měl jedno velké prvenství.
 • 00:09:47 On postavil letadlo vlastní
  konstrukce z domácího českého
 • 00:09:50 materiálu, ale hlavně do něj
  nainstaloval automobilový motor.
 • 00:09:53 Tenkrát to byl Laurin a Klement,
  typ L.
 • 00:09:57 A tak ani jeho obdivovatelé,
  kteří se rozhodli postavit
 • 00:10:00 věrnou repliku Vlachova létajícího
  stroje, neměli na výběr.
 • 00:10:04 Jejich letadlo pohání
  motor ze Škody Favorit.
 • 00:10:09 Replika je postavena
  podle dobových fotografií
 • 00:10:11 a podle výkresů, které jsem
  nakreslil zhruba před 15 lety
 • 00:10:15 podle dobových fotografií
  a podle vzpomínek pana M. Vlacha,
 • 00:10:18 které si sám napsal.
 • 00:10:22 Takže to letadlo má všechno to,
  co mělo letadlo původní.
 • 00:10:26 Konstrukce je dřevěná, přední část
  jasanová, zadní část smrková.
 • 00:10:30 letadlo je v zadní části
  potaženo plátnem. Křídla také.
 • 00:10:34 Zlí jazykové tvrdí, že letadlo
  vypadá spíš jako létající sáňky,
 • 00:10:39 ale podstatné je, že skutečně létá,
  stejně jako originál.
 • 00:10:44 Pilot ovšem musí bedlivě sledovat
  povětrnostní podmínky.
 • 00:10:47 V dřevěné konstrukci je cítit
  každý silnější závan větru.
 • 00:10:51 Při naší návštěvě bohužel
  zrovna foukalo až příliš.
 • 00:10:55 Ale nebojte se, pohled z ptačí
  perspektivy vám stejně nabídneme.
 • 00:10:59 Letečtí nadšenci z Mladé Boleslavi
  totiž u jediného stroje nezůstali.
 • 00:11:03 Staví si tu repliky všeho možného,
  co se do vzduchu vznášelo
 • 00:11:05 ještě před 2. světovou válkou.
 • 00:11:10 Dvojplošníky z 1. světové války.
 • 00:11:12 Máme tady 2 letadla ze 30. let.
 • 00:11:14 Máme tady Pipera z období
  2. světové války.
 • 00:11:17 Máme tady průřez leteckou historií.
 • 00:11:22 Opustit pevnou zemi v takovém
  stroji by se asi neodvážil každý,
 • 00:11:25 přeci jen tam nahoře
  to pořádně fouká.
 • 00:11:27 A i když se při stavbě replik
  používají bezpečnější materiály
 • 00:11:30 než dřív, podmínky letců
  jsou stále srovnatelné s těmi,
 • 00:11:34 které měli jejich předchůdci
  téměř před 100 lety.
 • 00:11:40 Padák v 1. světové válce neměli,
  tak my ho taky mít nemůžeme.
 • 00:11:42 Musíme doplachtit.
  Všechna letadla nepadají.
 • 00:11:45 Samozřejmě aby letadlo létalo
  bezpečně, tak se musí dělat
 • 00:11:48 pravidelné prohlídky.
 • 00:11:49 Tady vidíte,
  co je např. drátů, napínáků.
 • 00:11:52 To se všechno musí kontrolovat,
  protože vás to drží při životě.
 • 00:11:56 My taky nechceme,
  aby se to s námi rozsypalo.
 • 00:11:59 S pečlivě udržovanými stroji se
  mladoboleslavští letci rádi chlubí.
 • 00:12:04 Samozřejmě s plnou parádou.
 • 00:12:06 Letadlo má např. kulomet,
  který nestřílí, je to atrapa.
 • 00:12:10 Provádíme s tím nálety na vojáky,
  kteří po nás střílejí.
 • 00:12:14 Po ploše jezdí náklaďáky,
  které vybuchují nálože,
 • 00:12:17 jako když bombardujeme apod.
 • 00:12:20 Letošní dobový Letecký den
  se na letišti v Mladé Boleslavi
 • 00:12:23 uskuteční 17.června,
  tedy příští sobotu.
 • 00:12:26 Na své si tu přijdou milovníci
  veteránů všech druhů.
 • 00:12:29 Kromě letadel tam totiž nebudou
  chybět ani historická auta,
 • 00:12:32 traktory a hasičské stříkačky.
 • 00:12:36 Město Stříbro se po letech
  konečně dočkalo reprezentativního
 • 00:12:39 muzea, a tak jsme u jeho
  znovuotevření nemohli chybět.
 • 00:12:43 K vidění jsou tam hlavně expozice
  o dolování rud v oblasti.
 • 00:12:46 A ještě důležitá informace.
 • 00:12:48 Muzeum najdeteho v rekonstruovaných
  prostorách bývalého
 • 00:12:51 minoritského kláštera.
 • 00:12:55 "Tu ke zdem městským grunty kopajíc
  nalezli rudu stříbrnou
 • 00:12:59 a odtud dáno městu jméno Stříbro."
 • 00:13:02 Tolik první zmínky z kroniky
  Václava Hájka z Libočan
 • 00:13:05 o nejstarším důlním místě
  v Čechách. Přepisem a překladem
 • 00:13:08 původního textu z roku 1113
  vznikla řada verzí.
 • 00:13:12 Až po tu, která říká, že při kopání
  havíři našli balvan ryzího stříbra.
 • 00:13:18 Ten vám sice v muzeu neukáží,
  ale poklad tu mají.
 • 00:13:25 Jedna z nejvýznamnějších sbírek
  v našem muzeu je stříbrný poklad,
 • 00:13:28 který byl nalezen v roce 1953
  při stavbě silnice zde ve Stříbře.
 • 00:13:32 Je to poklad ze 13. století, čítal
  asi 1510 kusů stříbrných mincí.
 • 00:13:42 Pozornost a obdiv si ale zaslouží
  i samotná budova muzea,
 • 00:13:45 bývalý minoritský klášter
  z první poloviny 13. století.
 • 00:13:49 V období baroka dostala
  gotická stavba novou tvář.
 • 00:13:52 V jejím 800 let dlouhém životopise
  plane i několik ničivých požárů.
 • 00:13:58 V socialistických dobách sloužil
  klášter jako škola.
 • 00:14:02 Rekonstrukce ho pak proměnila
  v reprezentativní
 • 00:14:05 výstavní prostory.
 • 00:14:11 Nacházíme se v tzv. křížové chodbě,
  což považuju za dominantní část
 • 00:14:14 celé budovy.
 • 00:14:16 Na pravé straně máme křížovou
  cestu, gotický lomený oblouk.
 • 00:14:19 Máme jich všech 14,
  takže je kompletní.
 • 00:14:21 V depozitáři máme ještě několik
  dalších, ale žádná z nich
 • 00:14:23 už kompletní není.
 • 00:14:25 Takže jsme se rozhodli,
  vzhledem k tomu, že je to
 • 00:14:27 křížová chodba, nainstalovat
  sem celou křížovou cestu.
 • 00:14:30 K nepoznání se během oprav změnily
  i rozlehlé klášterní zahrady.
 • 00:14:34 Dřív školní pozemky.
 • 00:14:37 Těžko odolat procházce
  po tak pěkném parku.
 • 00:14:45 Škoda, že zahrada ve vnitrobloku
  zatím takové štěstí neměla.
 • 00:14:52 Tady jsme v Rajské zahradě,
  uvnitř konventu
 • 00:14:54 minoritského kláštera.
  Nejsou tady ještě fasády.
 • 00:14:57 Některé věci ještě bohužel
  čekají na opravu.
 • 00:14:59 Chybějí peníze.
 • 00:15:03 Ale zpátky mezi muzejní vitríny.
 • 00:15:05 Čeká nás expozice geologie,
  etnografie, archeologie
 • 00:15:09 i přírodovědy.
 • 00:15:11 Pro učitele a žáky vítané
  názorné pomůcky.
 • 00:15:14 K vidění je taky sbírka zbraní.
 • 00:15:16 S odkazem na místní vyhlášený
  ostrostřelecký sbor
 • 00:15:19 vedou ale zajímavé informace
  o samotném důlním městě.
 • 00:15:28 Součástí archeologické expozice
  jsou také listiny, které mají
 • 00:15:30 přímou souvislost se Stříbrem,
  s královským stříbrským městem.
 • 00:15:34 Na těchto listinách se většinou
  objevují smlouvy nebo kupní smlouvy
 • 00:15:37 mezi Stříbrem, Kladruby
  a okolními vesničkami.
 • 00:15:41 Např. zde máme smlouvu,
  ve které město Stříbro kupuje
 • 00:15:45 od kladrubského kláštera
  říčku Úhlavku.
 • 00:15:49 Pokud se vám zdá, že je toho na vás
  v muzeu až moc, žádný strach.
 • 00:15:52 V informačním centru
  vás spolehlivě navedou.
 • 00:15:55 Třeba na naučnou stezku
  o historii hornictví.
 • 00:15:58 A slibuji, někdy příště ji projdeme
  i s TOULAVOU KAMEROU.
 • 00:16:05 A teď se podíváme do vesničky,
  kterou byste na mapě marně hledali.
 • 00:16:08 Vyrostla totiž před 7 lety
  v Ostré u Lysé nad Labem.
 • 00:16:11 Jmenuje se Botanicus a vypadá,
  jako by sem byla přenesena
 • 00:16:15 z nějakého historického filmu.
 • 00:16:18 Už jsme ji kdysi s TOULAVOU KAMEROU
  navštivili a představili vám
 • 00:16:20 některé její svérazné obyvatele
  - řemeslníky.
 • 00:16:23 Dnes si vezmeme na mušku další.
 • 00:16:27 Dřevěná káď a v ní pečlivě odměřené
  mýdlové vločky, olej, pudry
 • 00:16:31 a pryskyřice, nadrcené z vybraných
  "léčivek" - tak nejspíš takhle
 • 00:16:35 někdy za renesance v italské
  Bologni spatřila světlo světa
 • 00:16:38 základní hygienická pomůcka
  - mýdlo.
 • 00:16:43 V té době byla ovšem
  výsadou bohatých.
 • 00:16:45 V historické vesničce Botanicus
  v Ostré na Nymbursku
 • 00:16:48 si můžete mýdlo vyrobit sami.
 • 00:16:52 My už tady máme připravenou hmotu,
  ze které si připravíme kuličku.
 • 00:16:55 Máme dřevěné tvořítko,
  které vymažeme olejem.
 • 00:16:59 Do toho vložíme kuličku a jedním
  stlačením vyrobíme mýdlo.
 • 00:17:08 Levandulí, mateřídouškou, meduňkou
  či šalvějí provoněné kousky byly
 • 00:17:12 ve 14. a 15. století výhodným
  obchodním artiklem.
 • 00:17:16 Takovédle mýdlo se většinou balilo
  do hedvábných hadříků a opatřovalo
 • 00:17:19 se rodovou pečetí, protože každý
  rod měl svoji vlastní recepturu,
 • 00:17:23 která byla tajná.
 • 00:17:25 Tajné zůstávaly i recepty
  nejrůznějších lektvarů.
 • 00:17:28 Macerované bylinky v olejích
  posloužily jako hojivé masti,
 • 00:17:32 naložené v alkoholu pak
  jako léčivé sirupy.
 • 00:17:36 Výběr rostlin pochopitelně
  záležel na tom,
 • 00:17:38 co přišla babka kořenářka léčit.
 • 00:17:40 Přírodní materiály daly základ
  i dalším řemeslům.
 • 00:17:43 Ve vesničce objevíte
  např. tkalcovskou dílnu,
 • 00:17:46 ruční výrobnu papíru a svíček.
 • 00:17:48 Sud s horkým voskem je tady
  připraven pro každého.
 • 00:17:51 Chce to jen trpělivost
  a pečlivě namáčet a namáčet...
 • 00:17:56 Bez práce nejsou koláče
  ani na zdejším rýžovišti.
 • 00:17:59 Odměna v podobě zlatinek
  však určitě za tu dřinu stojí.
 • 00:18:03 Šikovnost zdejších řemeslníků
  můžete obdivovat
 • 00:18:06 i v dílně provazníka.
 • 00:18:08 Len se sklízí v létě, pak se máčí,
  suší a láme. Láme se na trdlici.
 • 00:18:13 Takhle lámeme len.
 • 00:18:20 Potom se len češe.
 • 00:18:21 Říká se, že se vochluje
  na vochlici.
 • 00:18:24 Když vyčešeme len vlákno vedle
  vlákna, tak se začíná spřádat.
 • 00:18:30 Taky jste se vzpomněli na pohádku
  "Jak krteček ke kalhotkám přišel"?
 • 00:18:34 Tady se ale místo raka, čápa
  a mravenečků stávají pomocníky
 • 00:18:37 samotní návštěvníci.
 • 00:18:39 Třeba při stáčení lnu
  do tzv. licen.
 • 00:18:42 Ty máme natažené tady, a protože
  máme 4 licny, vznikne nám
 • 00:18:45 čtyřlicnový provaz.
 • 00:18:47 Licny jsou navázány na háčky,
  kterým se říká hengr.
 • 00:18:50 Paličce, kterou bude pán používat,
  se říká léra.
 • 00:18:54 Máte chuť si některou profesi
  vyzkoušet?
 • 00:18:56 Stačí se jen ve směnárně vybavit
  zdejší platnou měnou.
 • 00:18:59 Za pár grošů a trochu námahy si pak
  můžete odvézt i nějaký ten suvenýr.
 • 00:19:03 Třeba od dráteníka.
 • 00:19:05 A kdo dává přednost chuťovým
  vjemům, určitě neodolá
 • 00:19:08 středověkým pochoutkám:
  bramborákům, škvarkovým plackám
 • 00:19:12 či keltským pohankovým palačinkám.
 • 00:19:14 Pochutnáte si na nich
  v historické hodovní síni.
 • 00:19:18 Dřevěné stavby s doškovými
  střechami vyrostly na místě
 • 00:19:21 bývalé obecní skládky.
 • 00:19:22 Dnes v nich hospodaří zruční
  řemeslníci téměř navlas stejně
 • 00:19:26 jako ve 14 a 15. století.
 • 00:19:28 Jen se tady v Ostré začala
  jejich historie psát
 • 00:19:31 teprve roku 1999.
 • 00:19:34 Botanicus ale není jen
  středověká vesnička.
 • 00:19:37 Čeká vás tu také víc než 20 ha
  nádherných zahrad.
 • 00:19:41 Rostliny ze všech koutů světa,
  ale i netradiční zelenina
 • 00:19:44 a bylinky jsou tady pěstovány
  bez použití chemie.
 • 00:19:47 A kdo dává přednost rušnější
  zábavě, ten ať sem vyrazí
 • 00:19:50 na některou z historických
  slavností.
 • 00:19:54 I když nám jaro zatím neukazuje
  svoji zrovna nejpříjemnější tvář,
 • 00:19:57 většinu z nás to i tak
  táhne do přírody.
 • 00:20:00 Ostatně po letošní nekonečné zimě
  se ani není čemu divit.
 • 00:20:04 Častým cílem výletů Pražanů
  je třeba přírodní park Prokopské
 • 00:20:07 a Dalejské údolí na jihozápadním
  okraji metropole.
 • 00:20:11 Je nejen ozdobou města,
  ale taky jednou z nejstarších
 • 00:20:13 a po geologické stránce
  nejzajímavějších lokalit Prahy.
 • 00:20:20 Údolí mezi Jinonicemi a Zlíchovem,
  protkané Prokopským a Dalejským
 • 00:20:24 potokem, se schovává
  v bezpečí skal.
 • 00:20:27 Za jejich hradbou zůstávají
  vymoženosti i starosti
 • 00:20:31 moderní doby bezpečně daleko.
 • 00:20:33 Místu se trochu paradoxně říká
  podle menšího z obou potoků.
 • 00:20:37 V jeho vodě se tak zrcadlí jméno
  jednoho z prvních českých světců.
 • 00:20:42 Svatý Prokop byl historická
  osobnost, narodil se někdy
 • 00:20:45 kolem roku 970.
 • 00:20:52 Zpočátku žil normálním životem,
  byl ženatý, měl syna,
 • 00:20:54 ale pak náhle vstoupil do kláštera.
 • 00:20:56 Do Břevnovského kláštera,
  který založil svatý Vojtěch.
 • 00:20:59 Další významnou událostí,
  která změnila jeho život,
 • 00:21:02 bylo vyvraždění Slavníkovců
  na Libici.
 • 00:21:05 V té době svatý Prokop odchází
  sem do Prokopského údolí,
 • 00:21:09 tedy tehdy bezejmenného údolí,
  aby zde žil jako poustevník.
 • 00:21:14 Zde obýval takovou krásnou jeskyni,
  kde bydleli už dříve lovci mamutů,
 • 00:21:19 říká se, že odtud vyhnal
  různé čerty.
 • 00:21:22 Proč si světec vybral
  k poustevničení právě tohle místo,
 • 00:21:26 se neví. Jak už ale zaznělo,
  zdaleka nebyl první,
 • 00:21:30 komu se tu líbilo.
 • 00:21:36 V době kamenné bylo místo
  osídlené dokonce opakovaně.
 • 00:21:40 Nalezneme tu stopy zanechané
  dávno před naším letopočtem.
 • 00:21:44 Mnohem později si pak oblast
  oblíbili i Slované.
 • 00:21:48 Na mohutném skalnatém ostrohu
  nad soutokem Dalejského
 • 00:21:51 a Jinonického potoka se
  v 9. a 10. století rozprostíralo
 • 00:21:55 velice mohutné slovanské hradiště.
 • 00:21:58 Mělo rozsah přes 9 ha a vede
  odsud až ke břehům Vltavy.
 • 00:22:06 S koncem 10. století
  odsud ale lidé odešli.
 • 00:22:09 Možná proto dnes geologové mluví
  o Prokopském údolí
 • 00:22:12 jako o jedné z nejnázornějších
  praktických učebnic svého oboru.
 • 00:22:17 Stáří lokality se počítá
  ve stamilionech let.
 • 00:22:20 Otisky času jsou ve zdejších
  skalách dodnes patrné.
 • 00:22:24 Mnohé z nich odhalily
  až novodobé vápencové lomy.
 • 00:22:28 Zkameněliny pak dokazují,
  že v prvohorách leželo údolí
 • 00:22:31 na dně moře, a že to moře
  nebylo nijak klidné.
 • 00:22:36 To, čemu dnes říkáme Hemrovy
  skály, je ve skutečnosti
 • 00:22:39 423 milionů let stará
  podmořská sopka.
 • 00:22:43 To, co se nám dodneška zachovalo,
  je vlastně jenom její jižní svah.
 • 00:22:48 Ve skutečnosti byla asi 2 - 5 km
  velká. Tedy velice rozsáhlá sopka,
 • 00:22:54 která soptila z podmořského dna
  až do výšky 200 až 300 metrů
 • 00:22:58 a dosahovala prakticky až hladiny
  tehdejšího moře.
 • 00:23:05 A dodneška zde můžeme nacházet
  kusy lávy.
 • 00:23:09 Lávu sopka dávno nechrlí.
 • 00:23:11 A moře se vytratilo,
  stejně jako lovci mamutů.
 • 00:23:13 Stop po tom všem ale v Prokopském
  a Dalejském údolí najdete dost.
 • 00:23:17 Stačí se dívat.
 • 00:23:19 Proměnit obyčejnou procházku
  ve vzrušující výpravu
 • 00:23:22 do hloubi věků vám pomůžou
  i dvě naučné stezky.
 • 00:23:25 Věřte jim. Povedou vás spolehlivě.
 • 00:23:31 A je tu soutěž.
 • 00:23:33 Nejdřív ale odpověď
  z minulého vydání.
 • 00:23:35 Město, které se může pochlubit
  tímto secesním domem, je Prostějov.
 • 00:23:39 Výherci gratuluji a vy ostatní
  si své vlastivědné znalosti
 • 00:23:42 můžete vyzkoušet na další hádance.
 • 00:23:45 Městečko, na jehož jméno se ptám,
  patří k nejkrásnějším
 • 00:23:48 na severu Čech.
 • 00:23:49 Zachovalo si starobylý ráz,
  a proto bylo prohlášeno
 • 00:23:51 památkovou rezervací.
 • 00:23:53 Jeho velkou raritou jsou
  tzv. ptačí domky přilepené
 • 00:23:55 na skalní římse.
 • 00:23:57 Skutečně připomínají hnízda
  na skále, jen taktak, že nespadnou.
 • 00:24:01 Tak co, už víte jak se jmenuje?
 • 00:24:09 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka
  do 14 hodin a můžete nám je volat
 • 00:24:12 nebo esemeskovat podle tohoto
  návodu.
 • 00:24:15 Najdete ho i na webu a teletxtu
  České televize.
 • 00:24:19 Tak co, vybrali jste si z naší
  dnešní nabídky místo,
 • 00:24:22 kam se sami zatouláte?
  Doufám, že ano.
 • 00:24:25 Příště vás na cesty pozve Pepa,
  se kterým si prohlédnete třeba
 • 00:24:28 perlu Jeseníků - Karlovu Studánku.
 • 00:24:31 Tady vidíte, kde taky můžete
  naše vybrané reportáže najít.
 • 00:24:35 A to už je úplně všechno.
 • 00:24:36 Mějte se dobře, tuláci, pište nám,
  a ať vás v životě i na cestách
 • 00:24:41 provázejí jen samé pozitivní
  zprávy. Na viděnou.
 • 00:24:54 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006