iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 2. 2017
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

39 hlasů
41571
zhlédnutí

Mendel - otec genetiky

Životopisný portrét zakladatele genetiky J. G. Mendela se sofistikovanými přesahy do současnosti.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Mendel - otec genetiky

 • 00:01:13 *Do kalendáře světových kulturních
  výročí za rok 1965
 • 00:01:17 zařadilo UNESCO i 100. výročí
  objevů zakladatele genetiky
 • 00:01:21 Gregora Johanna Mendela.
 • 00:01:27 Jeho slavné pokusy s křížením
  hrachu
 • 00:01:28 byly vzpomenuty ve všech kulturních
  zemích světa
 • 00:01:32 na národních vědeckých zasedáních.
 • 00:01:36 Byl přírodovědec, zakladatel
  genetiky
 • 00:01:39 a objevitel základních zákonů
  dědičnosti.
 • 00:01:43 Působil jako mnich
 • 00:01:44 a později opat augustiniánského
  kláštera na Starém Brně.*
 • 00:01:50 *Filmem provází Marek Orko Vácha-
 • 00:01:52 genetik-přírodovědec, pedagog
  a spisovatel.*
 • 00:01:56 -Bez nadsázky je možno říci,
 • 00:01:58 že Johann Gregor Mendel
  je slavný všude ve světě,
 • 00:02:00 s výjimkou České republiky.
 • 00:02:02 Když otevřeme jakoukoliv učebnici
  biologie
 • 00:02:05 ze Spojených států
  nebo z Velké Británie,
 • 00:02:07 tak jsou vždycky vzpomínáni
  dva velikáni,
 • 00:02:10 kteří stojí u zrodu moderní
  biologie:
 • 00:02:13 Charles Darwin a Johann Gregor
  Mendel.
 • 00:02:16 A velmi často, pokud otevřeme
  zámořskou učebnici biologie,
 • 00:02:20 tak tito dva velikáni jsou uváděni
  v opačném pořadí:
 • 00:02:24 Johann Gregor Mendel
  a Charles Darwin.
 • 00:02:28 My Češi skutečně nevíme, jak
  velkého génia máme mezi sebou.
 • 00:02:33 Johann Gregor Mendel,
 • 00:02:35 který se považoval za Moravana
  německy mluvícího,
 • 00:02:38 a který založil celý nový obor-
  genetiku.
 • 00:02:44 *Genetika je věda o odlišnostech.
 • 00:02:47 Je také o podobnostech
  mezi příbuznými, živými i mrtvými
 • 00:02:52 a mezi různými tvory,
  žijícími i vyhynulými.
 • 00:02:56 Geny představují zápis
  biologické historie.
 • 00:02:59 Mapy, ukazující jak jsou geny
  uspořádány,
 • 00:03:03 říkají mnoho o tom,
  jak se vyvinul člověk,
 • 00:03:06 jaký je náš vztah k ostatním tvorům
  a dokonce o tom, jak vznikl život.
 • 00:03:24 Gregor Johann Mendel se narodil
  20. července 1822
 • 00:03:28 v rolnické rodině německy mluvících
  drobných zemědělců
 • 00:03:32 v Hynčicích ve Slezsku
 • 00:03:35 Antonu Mendelovi a matce
  Rosině rozené Schwirtlich.
 • 00:03:40 Malý Mendel byl pokřtěn
  o 2 dny později 22. července 1822
 • 00:03:45 v sousední moravské vesnici
  Dolní Vražné jako Johann.
 • 00:03:51 Jeho mateřským jazykem
  byla němčina,
 • 00:03:54 nicméně vzhledem k tomu,
 • 00:03:56 že působil v dvojjazyčném
  prostředí, naučil se plynně česky,
 • 00:03:59 a sám se cítil být
  "Moravanem německé řeči".
 • 00:04:04 Po absolvování základní školy
  v Hynčicích
 • 00:04:06 navštěvoval mladý Johann
 • 00:04:08 piaristickou školu v Lipníku
  nad Bečvou.
 • 00:04:12 Středoškolské vzdělání ukončil
  maturitní zkouškou
 • 00:04:15 na gymnáziu v Opavě.
 • 00:04:18 V letech 1840-1843 studoval
 • 00:04:21 na Filozofické fakultě Univerzity
  v Olomouci.
 • 00:04:25 V této době v Olomouci vyučoval
 • 00:04:27 přírodní historii
  a polní hospodářství
 • 00:04:29 Johann Karl Nestler,
 • 00:04:31 významný výzkumník na poli
  šlechtění zvířat a rostlin,
 • 00:04:35 jehož výzkum šlechtění ovcí
  podle některých autorů
 • 00:04:38 ovlivnil pozdější Mendelovu práci.*
 • 00:04:43 -V celém Mendelově životopise
  je fascinující pozorovat,
 • 00:04:46 jak se správní lidé objevovali
  na správném místě.
 • 00:04:49 Mendel se narodil 1822,
  20. července,
 • 00:04:53 byl pokřtěný o 2 dny později,
  a mimochodem, to datum 22. července
 • 00:04:57 bude považovat za datum
  svého narození,
 • 00:05:01 bude ho takto uvádět v životopise.
 • 00:05:03 Mendel měl o 2 roky starší
  sestru Veroniku,
 • 00:05:07 a potom se ještě narodila
  o 7 let mladší sestra Terezie.
 • 00:05:11 Mluvím o tom proto,
  že Mendel byl jediný syn.
 • 00:05:14 *Takže bylo naprosto jasné,
 • 00:05:15 že Mendel musí zdědit statek
  v Hynčicích,
 • 00:05:18 o který se bude starat.
 • 00:05:21 Jeho učitel Tomas Makita
  a farář Johanes Schreiber,
 • 00:05:25 mimochodem oba dva lidé,
 • 00:05:27 kteří měli velký zájem o přírodopis
  a ovocnářství,
 • 00:05:30 rozpoznali chlapcův talent
 • 00:05:32 a podařilo se jim přemluvit
  Antona Mendela, Johannova tatínka,
 • 00:05:37 aby dal svého syna na studia.
 • 00:05:39 Statek nakonec přebere
  Mendelův švagr,
 • 00:05:42 manžel jeho sestry Veroniky.*
 • 00:05:49 -Další důležitá chvíle
  byla chvíle v Olomouci,
 • 00:05:52 kdy Mendel tam studuje
  od roku 1840,
 • 00:05:57 a starobrněnský opat
  František Cyril Napp
 • 00:06:00 si dopisoval s olomouckým
  vyučujícím Friedrichem Franzem
 • 00:06:04 a v jednom dopise ho žádá,
 • 00:06:06 jestli by tam náhodou Franz
  neměl nějakého šikovného studenta,
 • 00:06:09 který by se chtěl stát
  augustiniánem.
 • 00:06:12 Franz neváhá ani vteřinu
  a říká jméno Johann Mendel.
 • 00:06:16 Mendel potom v říjnu 1843
 • 00:06:18 se dostává do starobrněnského
  kláštera,
 • 00:06:21 přijímá řeholní jméno Gregor
 • 00:06:23 a od této chvíle až do dne
  své smrti
 • 00:06:25 se bude podepisovat jménem
  Gregor Mendel.
 • 00:06:29 *V Brně se usadil Řád augustiniánů
  již v roce 1344
 • 00:06:34 za podpory moravského markraběte
  Jana Jindřicha.
 • 00:06:39 Císař Karel IV. věnoval
  svému bratru Janu Jindřichovi
 • 00:06:42 pro klášter obraz byzantsko-
  italského původu - Černou Madonu,
 • 00:06:47 jenž je uchováván dodnes
  v hlavním oltáři.
 • 00:06:51 Klášter byl vybudován mimo město
 • 00:06:53 hned vedle středověkých městských
  hradeb,
 • 00:06:55 ale rozšířením opevnění se stal
  součástí města Brna.*
 • 00:07:01 *Hovoří Stanislav Juránek,
  brněnský patriot.*
 • 00:07:05 -Jsem rád, že Brno má velikou
  trojici.
 • 00:07:08 Martina Středu, který zasvětil
  město Brno Panně Marii
 • 00:07:13 a díky tomu jsme vyhráli nad Švédy,
 • 00:07:17 potom je to Leoš Janáček,
  který k tomu přidal hudbu,
 • 00:07:22 a pak ten, koho mám nejradši,
  Gregor Mendel.
 • 00:07:26 Schovali jsme ho sice do zahrádky,
 • 00:07:28 ale on tam na té zahrádce objevil
  základy genetiky
 • 00:07:32 a ty se rozšířily do celého světa.
 • 00:07:36 *Význam kláštera na Moravě
  i v rámci řádu dosvědčuje,
 • 00:07:39 že v 18. století získal
  zvláštní papežské právo
 • 00:07:43 používat pro svého představeného
  výsady infulovaného opata,
 • 00:07:49 tedy jisté privilegium.
 • 00:07:51 Toto označení jinak augustiniáni
  jako žebravý řád nepoužívají.
 • 00:07:56 Brněnský opat je jediným
  augustiniánským opatem na světě.*
 • 00:08:25 *Hovoří Juan Provecho López-
  španělský augustinián v Česku.*
 • 00:08:32 -My augustiniáni jsme se od doby
  našeho zakladatele sv. Augustina
 • 00:08:36 věnovali jak vědě, tak kultuře.
 • 00:08:39 Věda a kultura, náboženství a věda.
  Augustin byl tím,
 • 00:08:43 kdo nás od začátku vyzýval,
  abychom podporovali vědu.
 • 00:08:46 Díky tomu jsme se během
  několika staletí v naší zemi,
 • 00:08:50 tady na Moravě, věnovali
  nejen kultuře, ale i vědě.
 • 00:08:54 I kvůli tomu se Řehoř Mendel,
  augustinián v klášteře v Brně,
 • 00:08:57 věnoval, tak jak si přál Augustin,
  vědeckému studiu,
 • 00:09:01 a tak objasnil, že věda
  a náboženství nejsou nepřátelé,
 • 00:09:05 ale přátelé, kteří spolupracují.
 • 00:09:07 On otevřel cestu spolupráce
  mezi kulturou a vědou.
 • 00:09:12 Jsme nyní v klášteře sv. Tomáše
  v Praze.
 • 00:09:14 Je to augustiniánský klášter
  v České republice,
 • 00:09:16 který spolupracuje s augustiniány
  z brněnského kláštera,
 • 00:09:19 ve kterém působil, pracoval a konal
  pastorační práce Řehoř Mendel,
 • 00:09:24 jednak jako opat,
  jednak jako vědec.
 • 00:09:28 Řehoř Mendel odpovídal
  na volání sv. Augustina,
 • 00:09:30 abychom našli společnou cestu
  mezi vědou a náboženstvím,
 • 00:09:34 vědou a kulturou.
 • 00:09:36 A je to cesta, která má pomáhat
  každému člověku být šťastný.
 • 00:09:43 *Význam augustiniánského kláštera
 • 00:09:45 jej ochránil před zrušením
  za reforem Josefa II.,
 • 00:09:49 nicméně ty se jej i tak
  významně dotkly.
 • 00:09:53 Císař a moravský markrabě Josef II.
 • 00:09:56 totiž nařídil výnosem
  z března 1783,
 • 00:10:00 aby augustiniáni opustili
  stávající klášter,
 • 00:10:03 který pak využil pro umístění
  moravských politických úřadů,
 • 00:10:07 tedy místodržitelství,
 • 00:10:09 dnes Moravská galerie
  na Moravském náměstí v Brně.
 • 00:10:20 Augustiniáni náhradou dostali
 • 00:10:22 budovy zrušeného kláštera
  cisterciaček
 • 00:10:25 s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
  na Starém Brně.
 • 00:10:30 Zajímavostí je, že v klášteře byl
 • 00:10:32 z prostředků augustiniánské
  thurnovské hudební fundace
 • 00:10:36 vychováván Leoš Janáček,
 • 00:10:38 který zde působil jako ředitel
  kůru,
 • 00:10:41 a že z klášterního pivovaru
 • 00:10:42 vznikl dnešní nejznámější
  Brněnský pivovar.
 • 00:10:55 Papež Jan Pavel II.
  kostelu Nanebevzetí Panny Marie
 • 00:10:59 udělil titul bazilika minor
  apoštolským brévem z října 1987.
 • 00:11:06 Na Starém Brně je klášter dodnes.*
 • 00:11:14 -V starobrněnském klášteře Mendel
  fascinujícím způsobem rozkvetl.
 • 00:11:18 František Cyril Napp byl opat,
  o kterém bychom dneska řekli,
 • 00:11:22 že to byla absolutně renesanční
  osobnost,
 • 00:11:25 který mimochodem byl také předsedou
  Pomologického spolku.
 • 00:11:28 Zajímal se o přírodní vědy.
 • 00:11:31 Mendel 1860 četl už Darwinovo
  vydání O původu druhu,
 • 00:11:36 bylo to 2. vydání, které četl
  v německém překladu.
 • 00:11:39 Napp do své smrti 1868 absolutně
  věřil v Johanna Gregora Mendela.
 • 00:11:47 Věřil v jeho vědecký zápal
  a věřil, že to je člověk,
 • 00:11:51 který tak říkajíc tedy udělá
  díru do světa a velké objevy.
 • 00:11:56 Po svém vysvěcení na kněze,
  což bylo 4. srpna 1847,
 • 00:12:00 tak Gregor Mendel jde pracovat
  do nemocnice na Pekařské ulici,
 • 00:12:04 a tam se znovu objevuje
  povahový rys,
 • 00:12:06 který známe z mnoha míst
  jeho životopisu,
 • 00:12:08 dneska bychom řekli
  snad slabé nervy.
 • 00:12:11 *To, že Mendel byl trémista
 • 00:12:13 a pohled na nemocné a jejich
  utrpení mu dělal fyzicky nevolno.
 • 00:12:18 Napp Mendela stahuje zpátky
  do kláštera
 • 00:12:20 a posílá ho učit do Znojma řečtinu,
  latinu, němčinu a matematiku.
 • 00:12:27 Aby mohl Mendel učit na střední
  škole, potřeboval zkoušky,
 • 00:12:31 ty šel skládat do Vídně
  a přichází znovu situace,
 • 00:12:34 kterou tak dobře známe
  z našich životů,
 • 00:12:37 že životní neúspěch se v časové
  perspektivě najednou ukáže
 • 00:12:42 jako velmi důležitá okolnost.*
 • 00:12:46 -Mendel 1851 zkouší tyto zkoušky
  složit a neúspěšně.
 • 00:12:50 Paradoxně velmi dobře
  se mu podařilo složit fyziku,
 • 00:12:54 ale nezdařilo se mu složit zkoušku
  ze zoologie, z jednoho důvodu,
 • 00:12:58 protože vlastně se věnoval
  samostudiu a neměl za sebou
 • 00:13:02 nějaké systematické přírodovědecké
  vzdělání.
 • 00:13:05 Na to konto ale ho Cyril Napp
  nechává 1851-53
 • 00:13:11 dva roky studovat čtyři semestry
  ve Vídni.
 • 00:13:15 *Mendelovi se nemůže stát
  nic lepšího,
 • 00:13:17 protože tady se setkává
  s kombinatorikou,
 • 00:13:19 kterou potom použije
  ve svých pokusech s hrachem.
 • 00:13:23 Tady se mu dostane systematického
  studia,
 • 00:13:26 a kdyby nebylo zmiňovaného
  neúspěchu,
 • 00:13:28 tak by Mendel nestudoval
  čtyři semestry ve Vídni,
 • 00:13:31 nesetkal by se s kombinatorikou
 • 00:13:33 a velmi pravděpodobně
  by na nic nepřišel,
 • 00:13:35 protože by neměl matematický
  základ, který tam získal.*
 • 00:13:41 -V květnu 1956 Mendel zkouší
  podruhé ty zkoušky ve Vídni udělat.
 • 00:13:44 Z těchto zkoušek také odchází
  s velikánským neúspěchem,
 • 00:13:49 jeho životopisci konstatují,
 • 00:13:50 že se vrací domů, do Brna,
  zlomen a nešťastný.
 • 00:13:55 Nevíme přesně, proč ty zkoušky
  neudělal.
 • 00:13:57 Možná proto, že se dává do sporu
  s profesorem Fenclem,
 • 00:14:00 který zastával dobový názor,
 • 00:14:02 že celá rostlina vzniká
  z pylového zrna
 • 00:14:04 a Mendel v tu dobu už ví
  velmi dobře,
 • 00:14:06 že při vzniku každého nového
  jedince
 • 00:14:09 si beru 50 procent od tatínka
  a 50 procent od maminky,
 • 00:14:13 to znamená, nejenom pylové zrno,
 • 00:14:14 ale také vajíčko, které se nachází
  v pestíku.
 • 00:14:18 Mendelovi se potom stává věc,
 • 00:14:21 pro kterou ho komunistický režim
  nebude mít rád.
 • 00:14:25 Nejenom to, že Mendel
  byl augustinián,
 • 00:14:28 nejenom to, že Mendel
  byl katolický kněz,
 • 00:14:30 ale po smrti Cyrila Nappa
  byl Mendel zvolen
 • 00:14:33 opatem starobrněnského kláštera,
  a to jsou hříchy,
 • 00:14:38 které komunistický režim
  nikdy neodpustil.
 • 00:14:42 *Po smrti opata Cyrila Nappa
 • 00:14:44 byl zvolen opatem augustiniánského
  kláštera
 • 00:14:47 a v této funkci představoval
  významnou osobnost Brna a Moravy
 • 00:14:51 v tehdejším císařství
  rakousko-uherském.
 • 00:14:55 K této vysoké funkci postupně
  přibíral další
 • 00:14:57 a byl nucen svou pokusnou činnost
  stále více zanedbávat.
 • 00:15:04 V letech 1851-1853 studoval Mendel
 • 00:15:08 matematiku, fyziku, chemii,
  botaniku, zoologii a paleontologii.
 • 00:15:16 V roce 1853 ukončil studium
  na univerzitě ve Vídni,
 • 00:15:20 aniž by se mu z důvodu náhlé
  těžké nemoci
 • 00:15:22 podařilo složit profesorské
  zkoušky.
 • 00:15:27 Krátce pak ještě učil jako suplent
  přírodopisu a fyziky
 • 00:15:29 na 1. německé reálce v Jánské
  ulici.
 • 00:15:33 Během studií se velmi zajímal
 • 00:15:35 o fyziku, matematiku
  a meteorologii.
 • 00:15:39 Díky důkladnému studiu těchto věd
 • 00:15:40 si uvědomil důležitost matematiky
  a statistiky
 • 00:15:44 pro vysvětlování přírodních dějů.
 • 00:15:47 Toho později využil během
  svých pokusů s hrachem.
 • 00:15:53 Jeho velkým štěstím bylo,
  že nastoupil jako novic
 • 00:15:55 do augustiniánského kláštera
  na Starém Brně,
 • 00:15:58 kde se tehdy soustředila
  většina brněnské inteligence.
 • 00:16:05 V mládí navštěvoval
  kromě teologického semináře
 • 00:16:08 i přednášky o ovocnářství,
  vinařství a zemědělství.
 • 00:16:13 Jako kněz pracoval Mendel
  také v nemocnici.
 • 00:16:15 To ho ale velmi vysilovalo,
  z čehož onemocněl.
 • 00:16:19 Opat Napp ho proto uvolnil
 • 00:16:21 a Mendel nastoupil do Znojma
  jako učitel na gymnáziu,
 • 00:16:24 a poté pracoval i v Technickém
  učilišti v Brně.
 • 00:16:27 Ačkoliv se Mendel věnoval
  mnoha činnostem,
 • 00:16:30 dodnes si ho připomínáme
  kvůli jednomu rozsáhlému výzkumu.
 • 00:16:36 Mendel objevil a zformuloval
  základní zákonitosti,
 • 00:16:39 objasňující, jak rodiče předávají
  svým potomkům vlohy, čili geny.
 • 00:16:46 Shrnul je ve stěžejní práci
  Pokusy s hybridy rostlin.*
 • 00:16:54 *Hovoří Sir Paul Maxime Nurse-
 • 00:16:57 prezident Royal Society,
  držitel Nobelovy ceny.*
 • 00:17:01 -Mendel je pro mě zakladatel
  genetiky.
 • 00:17:04 Je osobou, která objevila
  odvětví vědy,
 • 00:17:06 které se stalo ve 20. století
 • 00:17:08 pravděpodobně nejdůležitější částí
  biologických věd.
 • 00:17:14 Je jedním z největší vědců
  na světě, v jedné řadě s vědci
 • 00:17:16 jako Charles Darwin, Isaac Newton
  nebo Albert Einstein.
 • 00:17:21 Velký člověk, velký člověk
  pro Českou republiku
 • 00:17:24 a pro světovou vědu.
 • 00:17:30 *Mendel byl geniální v tom,
  že spojil botaniku a matematiku.
 • 00:17:35 Do jeho doby byli botanikové lidé,
  kteří lisovali rostliny do herbáře,
 • 00:17:39 a nikoho nenapadlo spojovat
  biologii s matematikou.
 • 00:17:47 To byl také důvod, proč Mendelova
  práce, publikovaná roku 1865,
 • 00:17:52 nebyla dalších 35 let pochopena
 • 00:17:55 a proč i slavní vědci,
  se kterými si Mendel dopisoval,
 • 00:17:59 v něm viděli snaživého žáka,
  ale nic víc.
 • 00:18:03 Přestože vycházel pouze z pokusů
  s hrachem,
 • 00:18:06 platí jeho principy
  nejen pro rostliny,
 • 00:18:08 ale i pro živočichy,
  včetně člověka.
 • 00:18:12 Na jejich základě pak vznikly
  od počátku 20. století
 • 00:18:15 další objevy, které tyto poznatky
  potvrdily a dále rozvíjely.
 • 00:18:21 Každý, kdo chce alespoň trochu
  proniknout do tajů dědičnosti,
 • 00:18:25 musí základní mendelovské principy
  znát.
 • 00:18:29 Například v evropské populaci
  se rozšířila
 • 00:18:32 jedna z jednoduše dědičných
  lidských chorob - cystická fibróza.
 • 00:18:37 Dědí se stejně, jako zelené
  zbarvení semen hrachu.*
 • 00:18:46 *Hovoří profesor doktor
  Emil Paleček,
 • 00:18:50 který patří mezi přední
  české vědce
 • 00:18:51 v oblasti přírodních věd.*
 • 00:18:54 -Gregor Mendel, kromě svých
  dobře známých zákonitostí,
 • 00:18:58 taky uvažoval elementy
  nebo faktory dědičnosti.
 • 00:19:04 Jinými slovy teda uvažoval o DNA,
 • 00:19:07 aniž by znal její chemickou
  podstatu.
 • 00:19:11 Na druhé straně Miescher,
 • 00:19:13 ten vyizoloval nějakou látku,
  která byla bohatá fosforem,
 • 00:19:18 ale neměl ani ponětí, že by to mohl
  být genetický materiál.
 • 00:19:24 *I když Mendel publikuje svou práci
  již v roce 1865,
 • 00:19:28 až do roku 1952 nebylo jisté,
 • 00:19:31 co přesně materiálně
  jsou Mendelovy znaky,
 • 00:19:34 jaká chemická látka je odpovědná
  za dědičnost.
 • 00:19:39 Z logických a intuitivních důvodů
  se předpokládalo,
 • 00:19:42 že dědičnou substancí budou
  spíše proteiny, než DNA.
 • 00:19:46 Až v roce 1952 bylo definitivně
  prokázáno,
 • 00:19:50 že za dědičnost odpovídá překvapivě
  DNA a nikoli proteiny.
 • 00:19:56 V roce 1953 byla objevena
  dvoušroubovicová struktura DNA
 • 00:20:02 a 50 let od tohoto data,
  v květnu 2003,
 • 00:20:05 bylo publikováno složení
  genomu člověka.
 • 00:20:09 Projekt lidského genomu
 • 00:20:10 ale okamžitě začal vzbuzovat
  vážné etické otázky.
 • 00:20:14 Nevznikne zde po pseudovědeckých
  teoriích nacistů
 • 00:20:18 modernější "eugenika bílých
  plášťů",
 • 00:20:20 eugenika, při které se na základě
  znalostí člověka a jeho genů
 • 00:20:25 budou vybírat genomy s žádoucími
  vlastnostmi
 • 00:20:28 a naopak vyřazovat genotypy
  nevhodné,
 • 00:20:31 zatížené chorobami,
  či jen nežádoucí?
 • 00:20:34 Paralelně vzniká otázka
  po odpovědnosti člověka.
 • 00:20:38 Pokud geny ovlivňují
  nejenom tělesné znaky člověka,
 • 00:20:42 nýbrž i jeho myšlenky, charakter,
  povahu,
 • 00:20:45 za co jsem ještě odpovědný já
  a za co geny člověka?
 • 00:20:51 "Mysleli jsme si, že náš osud
  je zapsán ve hvězdách.
 • 00:20:54 Nyní víme, že z velké části
  je zapsán v našich genech",
 • 00:20:58 řekl James Watson, americký vědec,
 • 00:21:00 jeden z objevitelů struktury
  molekuly DNA.
 • 00:21:04 Watson, Crick a Wilkins
 • 00:21:05 dostali v roce 1962 Nobelovu cenu
  za medicínu
 • 00:21:10 za objasnění molekulární struktury
  nukleových kyselin.
 • 00:21:14 V roce 2003, symbolicky 50 let
 • 00:21:16 po objevení dvoušroubovicové
  struktury,
 • 00:21:19 byla publikována konečná sekvence
  genomu člověka.
 • 00:21:23 Etické důsledky: rasismus
  je biologicky neudržitelný,
 • 00:21:27 lidstvo pochází z Afriky,
 • 00:21:30 pod naší kůží jsme všichni
  Afričané.
 • 00:21:33 Lidstvo je geneticky překvapivě
  shodné.
 • 00:21:36 7 miliard lidí na zemi
  si je geneticky podobnější,
 • 00:21:39 než skupina šimpanzů
  z jednoho národního parku v Africe.
 • 00:21:44 Ovšem i tvorové na Zemi
  jsou si překvapivě podobní.
 • 00:21:48 Ve srovnání genomu šimpanze
  a člověka
 • 00:21:50 jsme zatím nenašli nejmenší narážku
  na to,
 • 00:21:53 že jeden druh je schopen napsat
  Osudovou symfonii a druhý ne.
 • 00:21:58 Stejné neurony, stejné geny.*
 • 00:22:02 -Mnohý středoškolský student
  by se zeptal,
 • 00:22:04 proč je vlastně Mendel tak geniální
 • 00:22:06 a proč ho považujeme za zakladatele
  moderní biologie,
 • 00:22:08 protože na střední škole
  se jenom naučíme,
 • 00:22:11 že Mendel křížil červené hrášky
  a bílé hrášky,
 • 00:22:13 a že potomci byli uniformně
  červení,
 • 00:22:16 no a potom, když ty červené
  samosprášil,
 • 00:22:18 tak 3 další potomci byli červení
  a jeden byl bílý.
 • 00:22:22 Je to jistě zajímavá práce,
  ale ne nějak geniální.
 • 00:22:27 Ale ono to geniální je,
  z pěti důvodů.
 • 00:22:31 Mendel zaprvé spojil jako první
  na světě botaniku a matematiku.
 • 00:22:37 Díky tomu, že si ve Vídni
  nastudoval kombinatoriku,
 • 00:22:40 tak pochopil, že i způsob,
  jakým se něco dědí,
 • 00:22:43 tak se dědí podle matematických
  zákonitostí.
 • 00:22:46 To nikdo předtím nedělal.
 • 00:22:48 Do té doby botanici, to byli lidi,
  kteří měli cylindr
 • 00:22:50 a sbírali rostliny do herbáře.
 • 00:22:52 Mendel jako první se začal zabývat
  velmi vážně
 • 00:22:54 spojením matematiky a botaniky.
 • 00:22:57 Pak už není potřeba být géniem,
  pak už člověk může dělat genetiku.
 • 00:23:02 Takže to je první důvod.
 • 00:23:03 Za druhé, nad tím zůstává
  rozum stát.
 • 00:23:07 Mendel si u hrášku určil 7 znaků
 • 00:23:10 a u všech 7 znaků existuje
  takzvaná kompletní úplná dominance,
 • 00:23:16 to znamená, dědí se buď všechno,
  nebo nic.
 • 00:23:19 Obecně řečeno, máme v přírodě
  dva typy dědičnosti,
 • 00:23:22 první je takzvaná neúplná
  dominance,
 • 00:23:25 červený rodič a bílý rodič dají,
  řekněme, růžového potomka.
 • 00:23:28 Mendel všechny znaky,
  které si vybral,
 • 00:23:31 tak se to dědilo tak,
 • 00:23:32 že ten potomek byl buď takový,
  anebo takový.
 • 00:23:35 U člověka máme taky jeden znak,
  který všichni známe,
 • 00:23:39 který se dědí tím systémem
  všechno nebo nic,
 • 00:23:42 a to je dědičnost pohlaví
  například.
 • 00:23:46 *Takže Mendel si určil 7 znaků:
 • 00:23:48 barvu květů, postavení květů-
  axiální nebo terminální,
 • 00:23:53 tvar semínek - kulatý
  nebo svraštělý,
 • 00:23:55 barvu semínek - žlutá nebo zelená,
  barvu lusků - žlutá, zelená,
 • 00:24:01 tvar lusků - nafouklý
  nebo zaškrcený,
 • 00:24:04 a potom výšku rostliny-
  malá nebo velká.
 • 00:24:08 Všech těchto 7 znaků se dědí
  systémem všechno nebo nic
 • 00:24:12 a navíc s jednou výjimkou,
 • 00:24:14 každý z těchto znaků je kódován
  jedním genem,
 • 00:24:17 ale to Mendel nemohl
  absolutně tušit.
 • 00:24:20 Snad to měl vypozorované
  v rodných Hynčicích,
 • 00:24:22 snad byl tak dobrý pozorovatel
  přírody,
 • 00:24:25 že toto vše si uvědomoval,
  to my, bohužel, nevíme.
 • 00:24:29 Za třetí, všichni, kdo křížili
  před Mendelem,
 • 00:24:32 tak zkoumali velký počet znaků
  na malém počtu rostlin.
 • 00:24:35 Mendel si uvědomil, protože měl
  za sebou matematické základy,
 • 00:24:39 že bude daleko lépe zkoumat
  malý počet znaků
 • 00:24:42 na velkém počtu rostlin,
  aby začala fungovat statistika.*
 • 00:24:57 -Co Mendel udělal, byly velmi
  jednoduché experimenty,
 • 00:25:00 při kterých křížil odlišné typy
  variet hrachu,
 • 00:25:03 rostliny, které byly velké
  nebo malé,
 • 00:25:06 s hladkými nebo svraštělými semeny.
 • 00:25:10 Co se mu zdařilo vidět bylo,
  jak tyto charakteristiky
 • 00:25:13 byly zděděny v první generaci
  rostlin
 • 00:25:15 a pak ve druhé generaci rostlin.
 • 00:25:18 A jednoduše pomocí počítání
  různých typů rostlin,
 • 00:25:21 které byly vyprodukovány,
 • 00:25:23 Mendel dospěl k představě genu,
  jakožto jednotce dědičnosti.
 • 00:25:31 A tato idea dominovala 20. století
  a proměnila ji v tom smyslu,
 • 00:25:35 že místo aby biologie
  jen popisovala, co se děje,
 • 00:25:39 snažila se nyní pochopit,
  co se děje.
 • 00:25:50 *Mendel zřejmě už věděl dopředu,
  co mu má vyjít.
 • 00:25:53 Tušil model, který stojí
  za jeho experimentálními daty.*
 • 00:25:58 -Mendel tím svým prvním
  experimentem prokázal,
 • 00:26:01 že nefunguje ten Darwinovský
  koncept "blending inheritance"
 • 00:26:05 směsné dědičnosti.
 • 00:26:07 Dobový koncept,
  kdy se předpokládalo,
 • 00:26:09 že potomek bude průměrem
  obou rodičů,
 • 00:26:11 tedy dobový příklad,
 • 00:26:13 když smísíme červené víno
  a bílé víno,
 • 00:26:16 že máme ve výsledku růžové víno.
 • 00:26:18 Mendel zkřížil červeně kvetoucí
  hrášek a bíle kvetoucí hrášek
 • 00:26:23 a získal červeně kvetoucího
  potomka,
 • 00:26:27 to znamená dokázal, že se dědí
  systémem všechno nebo nic.
 • 00:26:31 Já bych to v tuhle chvíli
  publikoval, ale ne tak Mendel.
 • 00:26:34 Ten se s tímto nespokojil
 • 00:26:36 a jeho genialita šla tak daleko,
  že si řekl:
 • 00:26:40 "A co když tady tohoto červeného
  potomka ještě samospráším?"
 • 00:26:46 A najednou přišel na to,
 • 00:26:47 že tento červený potomek
  vs. červený potomek
 • 00:26:51 dají vzpomínaný poměr 3 červení
  ku 1 bílému.
 • 00:26:55 "Aha! Takže 2 červení rodiče
  dokážou dát vznik
 • 00:26:59 jednomu bílému potomku."
 • 00:27:01 Mendel tím dokázal, že dneska
  bychom řekli geny,
 • 00:27:06 či konkrétně alely,
  získávám od rodičů,
 • 00:27:09 jsem jejich převozníkem v čase
 • 00:27:12 a nezměněné je předávám zase
  dál dětem.
 • 00:27:19 Takže Mendel dokázal, že červený
  rodič a červený rodič
 • 00:27:22 můžou dát bílého potomka.
  To je geniální!
 • 00:27:26 A konečně, Mendel vymyslel
  právě takovýto model,
 • 00:27:31 který byl schopen i předpovědět,
 • 00:27:33 co se stane v následném pokusu
  a to se skutečně stalo.
 • 00:27:37 Takže Mendel nejenom to,
  že vytvořil model,
 • 00:27:40 který vysvětloval experimentální
  data,
 • 00:27:42 ale tento model mu velmi úspěšně
  také předpověděl to, co se stane,
 • 00:27:48 a Mendel to skutečně dokázal.
 • 00:27:50 *Kdyby toto věděl Darwin,
  měl by po mnoha starostech,
 • 00:27:53 neboť právě tohle bylo slabé místo
  jeho evoluční teorie.
 • 00:27:57 I kdyby se totiž podle směsné
  dědičnosti
 • 00:27:59 narodila nadějná obluda
  hopeful monster,
 • 00:28:03 potomstvo by nutně měla
  s normálním průměrným partnerem
 • 00:28:07 a šťastné znaky by se beznadějně
  v průběhu generací vyředily.*
 • 00:28:14 -Darwin po publikování své práce
  se stal velmi známým,
 • 00:28:20 velmi populárním.
 • 00:28:22 Naproti tomu jak Mendel,
  tak Miescher,
 • 00:28:26 Mendel se vůbec nedočkal vlastně
  své slávy
 • 00:28:29 a Miescher jenom z malé části,
 • 00:28:32 protože v době, kdy se ukázalo,
  že DNA je genetickým materiálem,
 • 00:28:37 tak už byl po smrti.
 • 00:28:40 *V Darwinově pozůstalosti
  se Mendelova práce našla,
 • 00:28:43 avšak nerozřezaná,
  Darwin ji tedy měl, ale nečetl.*
 • 00:28:50 -Jeho práce Versuche über Pfanzen-
  Hybriden dodnes, prosím pěkně,
 • 00:28:55 je považována za základní
  vědeckou práci,
 • 00:28:59 za příklad toho, jak máme dělat
  vědeckou práci.
 • 00:29:02 Zpoza té práce a mezi řádky
  tam vidíme i Mendelovu pokoru.
 • 00:29:07 On nezaváděl nové termíny,
  pokud absolutně nemusel.
 • 00:29:11 *Předběhl totiž dobu
  o několik desítek let.
 • 00:29:15 Šest let po vydání Darwinovy teorie
  přednášel Mendel o svých výzkumech.
 • 00:29:20 Nikdo z posluchačů nepochopil
  obsah jeho teorie.
 • 00:29:24 Stejně tak nikdo z přírodovědců,
  kteří dostali do rukou
 • 00:29:26 sborník Přírodovědného spolku
  s Mendelovou prací,
 • 00:29:30 si neuvědomoval,
  že má před sebou dílo,
 • 00:29:32 které se stane po roce 1900
 • 00:29:35 základem nového vědního
  oboru.
 • 00:29:39 Po přelomu století, necelých 20 let
  po Mendelově smrti,
 • 00:29:43 začali vědci pronikat
  do zákonitostí dědění genů
 • 00:29:47 a předpokladů, které objevil.
 • 00:29:49 I dnes se s nimi seznamují
  lidé po celém světě.
 • 00:29:53 Například v učebnicích japonských
  středoškoláků
 • 00:29:56 je obrázek Mendelova včelína
 • 00:29:58 a američtí vysokoškoláci
  podrobně studují
 • 00:30:01 původní objevnou Mendelovu práci
  o hybridech rostlin.
 • 00:30:07 Zakladatel genetiky se však
  nevěnoval jen křížení hrachu,
 • 00:30:11 jeho další činnost byla významná
  hlavně pro svou dobu.
 • 00:30:15 Přejímal vedle povinnosti
 • 00:30:17 pečovat o hospodaření kláštera
  a duchovní působnosti
 • 00:30:20 i funkce v Zemském sněmu
  a v Hospodářské společnosti.
 • 00:30:25 V roce 1878 se stal meteorologickým
  pozorovatelem v Brně,
 • 00:30:29 stal se i ředitelem
  Moravské hypoteční banky.*
 • 00:30:34 *Hovoří Jiří Dušek, ředitel
  Hvězdárny a planetária Brno.*
 • 00:30:38 -Gregor Johann Mendel
  v 70. a 80. letech 19. století
 • 00:30:42 velmi intenzivně pozoroval
  sluneční skvrny
 • 00:30:45 a existuje jenom zlomek
  z dochovaných pozorování,
 • 00:30:48 ale my víme, že slunečním skvrnám
  přičítal vliv na počasí
 • 00:30:52 a to dokonce lokální počasí,
  takže například ve městě Brně.
 • 00:30:56 Tato teorie byla ale mylná,
 • 00:30:59 tohle se Gregoru Mendelovi
  nepodařilo.
 • 00:31:02 Ale na druhou stranu také
  z jeho pera pochází velmi detailní,
 • 00:31:05 téměř vědecký popis tornáda,
 • 00:31:08 nebo velké větrné smrště,
  která se odehrála nad Brnem,
 • 00:31:11 a je to pravděpodobně nejstarší
  takto dochovaný zápis
 • 00:31:13 o takovém úkazu na území
  České republiky, nebo českých zemí.
 • 00:31:19 A v roce 1882 si propojil
  existenci velké polární záře
 • 00:31:24 a velké sluneční skvrny
  na povrchu Slunce,
 • 00:31:27 takže se vlastně stal nechtěně
 • 00:31:28 zakladatelem nové vědní disciplíny
  a to je kosmického počasí.
 • 00:31:41 *Své pokusy na rostlinách
  Gregor Mendel přednesl v roce 1865
 • 00:31:45 na setkání brněnského
  Přírodovědeckého spolku
 • 00:31:48 a následně publikoval práci
  Pokusy s rostlinnými hybridy.
 • 00:31:55 Za svého života se mu dostalo
 • 00:31:56 jediné pocty v odborných
  přírodovědných kruzích-
 • 00:32:01 v roce 1869 byl zvolen
 • 00:32:03 viceprezidentem Přírodovědeckého
  spolku v Brně.
 • 00:32:11 V roce 1883 Mendel vážně onemocněl
 • 00:32:15 a 6. ledna 1884 v klášteře zemřel
  ve věku 62 let.
 • 00:32:22 Podlehl vleklé chorobě ledvin
  a srdce.
 • 00:32:26 Byl pochován na Ústředním hřbitově
  v Brně do hrobky augustiniánů.
 • 00:32:32 Rekviem v kostele dirigoval
 • 00:32:33 klášterem na studiích v Brně
  podporovaný
 • 00:32:36 lašský rodák Leoš Janáček.
 • 00:32:49 Při slavnostním pohřbu
  o tři dny později
 • 00:32:51 se účastníci loučili
  s opatem významného kláštera,
 • 00:32:55 který působil i v řadě
  jiných institucí.
 • 00:32:58 Na jeho vědeckou práci poukazovaly
 • 00:33:00 jen stručné vzpomínky v různých
  časopisech.
 • 00:33:04 Nikdo si tehdy neuvědomoval,
 • 00:33:06 že odešel mimořádně významný
  přírodovědec,
 • 00:33:09 s jehož jménem se po roce 1900
  stane Brno známé
 • 00:33:13 v celém kulturním světě.
 • 00:33:18 V jedné z mála poznámek k životu,
 • 00:33:20 které po sobě tento uzavřený,
  cílevědomý a pilný vědec zanechal,
 • 00:33:25 však lze usoudit, že neumíral
  s pocitem nezdaru a marnosti.
 • 00:33:32 "I když jsem musel ve svém životě
  prožít řadu trpkých chvil,
 • 00:33:36 musím přiznat, že krásné
  a dobré převládlo.
 • 00:33:40 Moje vědecká práce mi přinášela
  hojně uspokojení
 • 00:33:44 a jsem přesvědčen, že ji zanedlouho
  celý svět uzná,"
 • 00:33:49 správně předvídal ve svých
  zápiscích Gregor Johann Mendel
 • 00:33:53 v roce 1883, rok před smrtí.*
 • 00:33:58 *Hovoří Ondřej Dostál,
  ředitel Mendelova muzea.*
 • 00:34:03 -Jeho pohled při zkoumání,
  při práci,
 • 00:34:06 byl jednoznačně pohledem křesťana.
 • 00:34:08 On se ve všech svých činnostech
  snažil
 • 00:34:10 pomoci společnosti, pomoci člověku,
 • 00:34:13 a ať to bylo zjišťování principů
  dědičnosti,
 • 00:34:16 nebo snaha vyšlechtit bezžihadlové
  včely,
 • 00:34:19 které by usnadnily práci včelařům,
 • 00:34:22 nebo nakonec i meteorologie
  a jeho činnost a snaha zjistit,
 • 00:34:28 jaké je počasí a ovlivnit,
  ne ovlivnit,
 • 00:34:32 ale přímo předpovídat počasí
  pro lepší práci rolníků,
 • 00:34:37 to je taková ta červená nit
  křesťana,
 • 00:34:39 člověka, který hledal cesty,
  jak pomoci svému bližnímu,
 • 00:34:43 jak být znám jakožto člověk
  s vyšším přesahem,
 • 00:34:47 než pouze jako vědec.
 • 00:34:59 -Pro někoho může být zvláštní,
 • 00:35:00 jak je možné, že jeden z těch dvou
  otců zakladatelů moderní biologie
 • 00:35:04 je kněz, a navíc augustiánský
  řeholník a navíc opat kláštera.
 • 00:35:09 A ona to není výjimka z pravidla,
  to je spíš pravidlo samotné,
 • 00:35:13 protože když sledujeme Mendelův
  životopis, tak tam zjišťujeme,
 • 00:35:16 že on kromě teologie se zabýval
  meteorologií, včelařstvím,
 • 00:35:20 navštěvoval přednášky profesora
  Diebela na filosofickém učilišti.
 • 00:35:24 Cyril Napp se angažoval
  v Pomologickém spolku,
 • 00:35:28 Mendel potom se stal
 • 00:35:29 viceprezidentem Přírodovědného
  spolku v Brně.
 • 00:35:31 Měl velmi široký záběr
  a bylo v té době naprosto normální,
 • 00:35:35 že nikdo se nad tím nepodivoval,
 • 00:35:38 že řeholník mohl dělat pokusy
  s hráškem v klášterní zahradě,
 • 00:35:41 a to prosím pokusy velkoryse
  pojaté,
 • 00:35:43 protože dneska odhadujeme,
 • 00:35:45 že Mendel použil asi 28000
  rostlinek hrášku,
 • 00:35:48 protože tenkrát se automaticky
  mělo za to,
 • 00:35:51 že prostě víra a věda
  musí jít ruku v ruce.
 • 00:35:55 Věda se snaží ten svět rozmontovat
  na součástky,
 • 00:35:57 aby zjistila, jak funguje,
  a to přesně dělal Johann Gregor.
 • 00:36:01 A víra se snaží zpátky ten svět
  sešroubovat dohromady
 • 00:36:04 a ptá se, jaký to má smysl.
 • 00:36:08 *Gregor Mendel - muž vědy
  a muž Boží,
 • 00:36:11 muž, který se snaží porozumět
  zákonitostem světa,
 • 00:36:16 a zároveň muž, který si je velmi
  dobře vědomý vertikály,
 • 00:36:19 která všemu jeho bádání dává smysl.
 • 00:36:23 Mendel pochopil jednu věc,
  kterou hlásá křesťanství
 • 00:36:26 a ještě předtím židovství,
 • 00:36:28 a to, že rozum je vnímán
  jako dar Boží
 • 00:36:32 a že rozum je vnímán jako úkol,
  že mám rozum používat
 • 00:36:38 a křesťanství a židovství říkají,
  že zadáním člověka je,
 • 00:36:43 aby ruku v ruce s Bohem
  dokončoval stvoření světa,
 • 00:36:47 a tím, že člověk poznává
  tento svět,
 • 00:36:51 tak mu to zároveň otevírá oči
  pro krásu
 • 00:36:54 a dokonalost Stvořitele
  tohoto světa.
 • 00:37:00 Židovská mystika jde v tomto
  ještě dál a říká,
 • 00:37:03 že studium je forma kontemplace,
  studium je forma modlitby,
 • 00:37:10 nestuduj ani kvůli maturitě,
  ani kvůli zkouškám na vysoké škole,
 • 00:37:15 ale studuj tak, jako když studuješ
  obrazy slavného mistra
 • 00:37:20 a to otevírá oči pro pochopení
  krásy tohoto malíře.
 • 00:37:24 A dokonce jsou židovské směry,
  které říkají,
 • 00:37:27 že studium je vyšší forma modlitby,
  než je modlitba sama.*
 • 00:37:36 -Umělec, když maluje obraz
  nebo když dělá sochu,
 • 00:37:39 tak se dotýká čehosi nového,
  hledá nějaký nový rozměr v člověku,
 • 00:37:44 ale zároveň tím,
  že vědecky poznávám svět,
 • 00:37:48 tak také se jedná o formu
  kontemplace.
 • 00:37:52 Pravoslavný teolog Pavel Evdokimov
  volá:
 • 00:37:55 "Už se těším na to, až budou
  svatořečeni vědci,
 • 00:37:58 kteří jistě v etických mantinelech,
 • 00:38:01 ale přeci jenom dávají svůj
  životní čas a svoji energii tomu,
 • 00:38:04 že poznávají zákonitosti tohoto
  světa.
 • 00:38:06 To jsou lidi, kteří by si
  zasloužili svatořečení."
 • 00:38:10 Takže Johann Gregor Mendel
  v tomhle je obrovský vzor,
 • 00:38:14 nejenom jako muž víry,
  ale zároveň také jako muž vědy.
 • 00:38:19 A dokazuje nám, to 19. století
  to takto vnímalo,
 • 00:38:22 a teprve těch 40 let bolševika
  udělalo zde dichotomii a řeklo:
 • 00:38:27 "Tak buď víra, nebo věda."
 • 00:38:32 A víra dává životu vertikálu,
 • 00:38:34 víra dává člověku takové to,
  proč to mám všechno dělat?
 • 00:38:37 A zkoumání tohoto světa
 • 00:38:39 člověku otevírá oči pro poznání
  krásy Stvořitele tohoto světa.
 • 00:38:52 *Mendelův přínos pro biologii
  byl rozpoznán až po jeho smrti,
 • 00:38:56 v roce 1900.
 • 00:38:59 Zasloužili se o to - Hugo de Vries,
  Carl Correns, Erich von Tschermak
 • 00:39:04 a především William Bateson,
 • 00:39:06 který nechal přeložit Mendelovu
  práci do angličtiny.
 • 00:39:11 Nešlo jen o to, že položil základy
  oboru genetiky
 • 00:39:14 a definoval principy nyní známé
  jako Mendelovy zákony dědičnosti,
 • 00:39:18 ale jako jeden z prvních použil
  ve své práci biostatistické metody.
 • 00:39:29 Od roku 1862 až do své nemoci
 • 00:39:32 prováděl Mendel každodenní
  meteorologická pozorování
 • 00:39:35 pro Meteorologický ústav ve Vídni.
 • 00:39:38 Vědcovo jméno nese také vlak.
 • 00:39:47 Mendelovo jméno čestně nese i první
  česká vědecká stanice v Antarktidě.
 • 00:39:54 Brno - jméno slavného vědce
  Gregora Johanna Mendela
 • 00:39:58 nešíří do povědomí jen učebnice
  genetiky.
 • 00:40:02 Jeho odkaz předávají Brnu i světu
  také studenti, polárníci,
 • 00:40:06 strojvedoucí, dokonce i plány měst.
 • 00:40:10 Pokud Brňan uslyší jméno
  zakladatele genetiky,
 • 00:40:13 vzpomene si na jedno
  z nejvýznamnějších náměstí v Brně.
 • 00:40:17 Teprve od roku 1900,
 • 00:40:19 kdy vědci potvrdili závěry
  Mendelových pokusů,
 • 00:40:22 se začala ve světě rozvíjet
  věda o dědičnosti,
 • 00:40:25 které dal anglický přírodovědec
  William Bateson název genetika.
 • 00:40:32 Bateson probudil v Brně zájem
  o Mendelův odkaz a osobnost.
 • 00:40:38 Město vyhlásilo mezinárodní sbírku
  na postavení jeho pomníku.
 • 00:40:42 Když jej v roce 1910 odhalovali,
  byla to velká slavnost,
 • 00:40:47 na kterou se sjeli nejvýznamnější
  evropští přírodovědci.
 • 00:40:53 Klášterní náměstí, kde pomník stál,
  přejmenovali na Mendelovo náměstí.
 • 00:41:01 Druhou automatickou asociací Brňana
  při vyslovení jména genetika
 • 00:41:05 je Mendelova univerzita.
 • 00:41:08 Jako výraz úcty k Mendelovi
  vydala univerzita knihu
 • 00:41:11 J.G.Mendel, jeho hybridizační
  objevy a jejich význam.
 • 00:41:30 Také Masarykova univerzita
  si klade za cíl
 • 00:41:33 uchovávat a rozvíjet Mendelův
  odkaz.
 • 00:41:37 Z toho důvodu v roce 2007
 • 00:41:39 převzali pod svou správu
  například Mendelovo muzeum.
 • 00:41:44 Mendelova osobnost a hlavně
  jeho svědomitá práce fascinuje.
 • 00:41:49 Byl neuvěřitelně všestranný,
  věnoval se mnoha oborům,
 • 00:41:52 šlechtění rostlin bylo spíše
  jeho koníčkem.
 • 00:41:55 Přesto si pečlivě vedl záznamy
  o tisícovkách semínek,
 • 00:41:59 vše svědomitě zapisoval,
 • 00:42:01 jinak by vlastně na své objevy
  nepřišel.
 • 00:42:05 Pro genetika je vůle inspirující
  i motivující.
 • 00:42:09 Mendel se věnoval křížení hrachu
  tisíce hodin,
 • 00:42:12 aniž by si byl jistý úspěchem.
 • 00:42:15 Stanovil si teorii
  a vytrvale zkoušel, zda funguje.
 • 00:42:19 Právě Mendelovy pokusy daly
  o více než 100 let později
 • 00:42:22 vzniknout úpravě DNA potravin.
 • 00:42:26 Každá jednotlivá buňka získá
  jiné vlastnosti, které předává dál.
 • 00:42:31 Genetika má i řadu dalších
  uplatnění,
 • 00:42:34 je to nejprogresivnější biologický
  obor.*
 • 00:42:46 -Gregorem Johannem Mendelem
  to všechno začalo.
 • 00:42:50 Na začátku 20. století
  přichází Thomas Hunt Morgan
 • 00:42:53 se svými pokusy na drozofilách,
  pak se začne přemýšlet,
 • 00:42:57 co to teda vlastně chemicky jsou
  ty Mendelovy znaky,
 • 00:43:00 jestli to jsou proteiny nebo DNA.
 • 00:43:03 1944 - Avery přichází na to,
 • 00:43:06 že takzvaný ten transforming
  factor, že to je spíš DNA.
 • 00:43:10 1953 - Watson s Crickem
  mají dvoušroubovici DNA,
 • 00:43:14 o 50 let pozdějí, 2003,
  už máme přečtený genom člověka.
 • 00:43:18 Za vším tímto stojí postava
  Johanna Gregora Mendela.
 • 00:43:27 Mendel tedy založil nový obor
 • 00:43:29 a rozvíjí to naše poznání toho,
  kdo je člověk,
 • 00:43:32 a znovu a znovu si klademe otázku,
 • 00:43:35 která ať jsme věřící, nebo ať jsme
  agnostici nebo ateisté,
 • 00:43:39 která by nám neměla dávat spát.
 • 00:43:41 Podle toho, co dneska víme z vědy,
 • 00:43:44 z fyziky, geologie, molekulární
  genetiky,
 • 00:43:47 4,56 miliard let zpátky
 • 00:43:50 tato planeta Země byla žhavá koule
  prachů a plynů.
 • 00:43:54 Když si to teďka zrychlíme
  jako ve zrychleném videu,
 • 00:43:57 tak po této době z té Země
  vyletí raketa Apollo,
 • 00:44:01 podívat se, co se děje nového
  na Měsíci.
 • 00:44:04 Hmotu začalo zajímat,
  jak to vypadá jinde.
 • 00:44:07 My sami jsme složeni ze stejných
  prvků
 • 00:44:10 Mendělejevovy periodické tabulky,
  jako je celý tento vesmír,
 • 00:44:15 a moje krev je červená,
 • 00:44:16 protože obsahuje hemoglobin,
  který v sobě obsahuje železo,
 • 00:44:20 ze stejného důvodu je červená
  železná ruda.
 • 00:44:23 Vápník mých kostí je úplně
  stejná chemikálie,
 • 00:44:25 jako vápník tady pálavských kopců.
 • 00:44:27 60 procent mého těla je tvořeno
  vodou
 • 00:44:30 a je to stejná H2O, jako nacházíme
  v potocích a řekách.
 • 00:44:34 Co se to stalo tady na té Zemi,
 • 00:44:36 že ten kus hmoty v jedné chvíli
  udělal první taneční krok,
 • 00:44:42 poprvé cosi namaloval na stěnu
  jeskyně,
 • 00:44:45 poprvé udělal nezištný
  dobrý skutek,
 • 00:44:47 anebo se poprvé podíval
  na nebe s nevyslovenou otázkou:
 • 00:44:51 "Co se to stalo v těch
  termonukleárních reakcích
 • 00:44:54 toho našeho mozku, té naší mysli,
 • 00:44:56 že jsme najednou o sobě začali
  přemýšlet?"
 • 00:45:00 Ta věc je tak komplikovaná,
 • 00:45:02 že ta současná věda pořád
  k tomu nemůže nic říct
 • 00:45:05 a dokonce ta současná věda...
  celý se to ještě víc komplikuje.
 • 00:45:10 2005, kdy jsme viděli genom
  šimpanze, tak všechny zajímalo,
 • 00:45:14 jestli když srovnáme genom člověka
  a genom šimpanze,
 • 00:45:18 jestli tam budou nějaké rozdíly,
 • 00:45:20 jestli v tom stringu
  těch písmen DNA
 • 00:45:23 jestli tam najedeme
  aspoň nějakou narážku,
 • 00:45:25 že ten jeden druh umí pomalovat
  strop Sixtinské kaple
 • 00:45:29 anebo napsat Novosvětskou
  a ten druhý druh to neumí.
 • 00:45:34 Nic se nenašlo.
 • 00:45:36 Sekvence těch písmen
  je provokativně podobná.
 • 00:45:40 98,6 DNA máme společných
  se šimpanzem.
 • 00:45:44 Pravda, máme třikrát větší mozky,
  ten šimpanz má 380-450 kubíků,
 • 00:45:49 my máme ty mozky teda řekněme
  těch 1450 kubíků,
 • 00:45:54 a v těch mozcích jsou tytéž
  neurony,
 • 00:45:59 které v sobě obsahují
  skoro tutéž DNA.
 • 00:46:03 A jak je možné, že my jsme schopni
  namalovat Slovanskou epopej
 • 00:46:07 a ten šimpanz ne, to nevíme.
 • 00:46:23 -Jsem genetik a moje práce je
  spojena s tím, co Mendel objevil,
 • 00:46:27 protože přemýšlím o tom,
 • 00:46:29 jak může být celý fenomén života
  pochopen v termínech genů.
 • 00:46:32 Geny jsou základními jednotkami
  dědičnosti, ale jsou více, než to.
 • 00:46:37 Geny kódují informace.
 • 00:46:38 Informace o tom, jak každý živý
  organismus funguje.
 • 00:46:42 To se týká nás samotných,
 • 00:46:44 týká se to rostlin, které pěstujeme
  na našich zahradách,
 • 00:46:46 týká se to hmyzu,
 • 00:46:48 právě třeba toho, který létá
  na těchto zahradách,
 • 00:46:51 a týká se to každého živého
  organismu.
 • 00:46:58 Nejlépe těmto organismům porozumíme
  ze zorného úhlu genů,
 • 00:47:01 a když pochopíme, jak tyto geny
  fungují
 • 00:47:04 a jak interagují s okolním
  prostředím,
 • 00:47:06 protože každý gen kóduje jednotku
  informace,
 • 00:47:09 podle které je vytvořen protein,
  a proteiny jsou stroje života.
 • 00:47:13 Proteiny provádí veškeré chemické
  reakce, které jsou základem života.
 • 00:47:18 Neporozumíme, jak fungují proteiny,
 • 00:47:20 dokud neporozumíme,
  jak fungují geny.
 • 00:47:23 A to je to, co pro mě znamená
  genetika.
 • 00:47:29 *Zahradník je člověk,
 • 00:47:30 který pečuje o rostlinnou říši
  a vnáší do ní řád.
 • 00:47:35 Zahradník nechce nechat
 • 00:47:36 svou niternou psychickou zahrádku
  zpustnout.
 • 00:47:40 Připomeňme si, že o Velikonocích
  zarmoucené ženy
 • 00:47:43 hledaly v Getsemanské zahradě
  mrtvého Ježíše,
 • 00:47:47 a ten se jim zjevil právě
  jako zahradník.
 • 00:47:50 Proto bývá Kristus často zobrazován
  jako zahradník.
 • 00:47:54 Zahrady ve snu jsou někdy
  součástí kláštera
 • 00:47:57 a zahradníkem je pak mnich,
  duchovní nebo andělská postava.
 • 00:48:03 Znamená to, že bychom měli dát
  do pořádku svůj psychický život.
 • 00:48:09 Rostlina poslušně a trpělivě
  sleduje svůj vnitřní zákon,
 • 00:48:13 jenž jí velí růst, kvést
  a nést plody.
 • 00:48:18 Naplňuje svůj předurčený osud.
 • 00:48:20 Nemá jiný cíl než stát se tím,
  čím je.
 • 00:48:24 Je trvale připoutána k místu,
 • 00:48:26 na němž ve vší tichosti
  prožije svůj život.
 • 00:48:32 Obděláváme zemi v součinnosti
  se svobodnou vůlí danou nám Bohem
 • 00:48:38 a tak zušlechťujeme i své nitro.*
 • 00:48:46 -Řekněme, že od roku 1900
  už nikdo nemusí být géniem,
 • 00:48:50 to už stačí jenom dělat genetiku,
 • 00:48:53 ale to, že někdo dokázal spojit
  biologii a matematiku,
 • 00:48:56 tak za tohle může Johann Gregor
  Mendel, zakladatel nového oboru,
 • 00:49:02 ale také zakladatel celé moderní
  biologie.
 • 00:49:07 *Mnohokrát se vědci pokoušeli
  zopakovat Mendelovu práci
 • 00:49:10 a přišli k závěru, že muselo jít
  o určitý druh podvodu.
 • 00:49:15 Podváděl snad Mendelův zahradník?
 • 00:49:18 Mendel určitě ne, neboť o něm bylo
  známo, že je až úzkostlivě poctivý.
 • 00:49:23 I když teoreticky víme,
 • 00:49:25 že při hodu mincí vyjde panna
  a orel průměrně 1:1,
 • 00:49:31 tento poměr nezjistíme,
 • 00:49:32 i pokud mincí hodíme dvakrát
  nebo desetkrát.
 • 00:49:36 I když víme, že počet chlapců
  a děvčat v rodinách by měl být 1:1,
 • 00:49:41 známe řadu příkladů,
  kdy tomu tak není.
 • 00:49:44 V malém počtu pokusů
  se poměr neprojeví.
 • 00:49:48 Teprve až když hodíme mincí
  tisíckrát,
 • 00:49:50 poměr bude přibližně 500 panen
  na 500 orlů, což je 1:1.
 • 00:49:58 Mendelův poměr byl 3:1,
  respektive 9:3:3:1,
 • 00:50:05 a Mendel již pravděpodobně věděl,
  co mu má vyjít.
 • 00:50:11 Zdá se tedy, že Mendel již dopředu
 • 00:50:13 si byl schopen celou situaci
  představit,
 • 00:50:16 uvědomit si zákonitosti,
 • 00:50:18 a v pokusu si již jen
  své myšlenky ověřovat.
 • 00:50:25 -Možná si klademe špatné otázky,
  možná se díváme jinam,
 • 00:50:27 možná jsme něco důležitého
  přehlédli.
 • 00:50:30 V tuto chvíli skutečně nevíme
  a sami před sebou stojíme v úžasu,
 • 00:50:34 jak je možné, že tenhle kus hmoty
  dokáže toužit, milovat, ptát se,
 • 00:50:38 přemýšlet o sobě, tvořit umění,
  modlit se, dělat vědu pro vědu.
 • 00:50:44 Nejdůležitější, nejpodstatnější
 • 00:50:47 a nejkomplikovanější otázka
  v tomto vesmíru je,
 • 00:50:50 kdo to je člověk.
 • 00:50:54 *Filmem provázel Marek Orko Vácha-
  genetik-přírodovědec,
 • 00:50:58 kněz, teolog, pedagog
  a spisovatel.*
 • 00:51:03 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2016

Související