iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 2. 2020
01:49 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
1222
zhlédnutí

Týden v justici

Peněžité tresty — Senát osvobodil prezidenta Trumpa — Policejní odposlechy — Polská reforma soudnictví

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Týden v justici

 • 00:00:01 TÝDEN V JUSTICI
 • 00:00:12 Peněžité tresty jako alternativa
  k těm tradičním.
 • 00:00:16 Rozebereme,
  jak na tom jsme v Česku.
 • 00:00:18 A podíváme se taky do Polska.
 • 00:00:21 Tamní reformu soudnictví provází
  protesty a demonstrace.
 • 00:00:25 U Týdne v justici vás vítá
  Pavla Čapková.
 • 00:00:28 Dobrý večer.
 • 00:00:30 Peněžitý trest.
 • 00:00:31 Od soudu s ním loni odešel
  každý pátý odsouzený.
 • 00:00:34 Ještě před 5 lety to byl
  sotva každý dvacátý odsouzený.
 • 00:00:38 Snaha Nejvyššího soudu
  a Nejvyššího státního
 • 00:00:42 zastupitelství začíná nést ovoce.
 • 00:00:45 Chtějí, aby tento alternativní
  trest soudci používali častěji.
 • 00:00:49 -Minimálně 2000,
  nejvíc 36,5 milionu korun.
 • 00:00:52 Tak vypadá rozpětí
  peněžitých trestů.
 • 00:00:55 Ukládají se v podobě
  takzvaných denních sazeb,
 • 00:00:58 ty se pohybují mezi 100 Kč
  a 50 tisíci.
 • 00:01:01 Například 18milionový,
  zatím nepravomocný trest
 • 00:01:05 pro Davida Ratha z minulého
  týdne, je složený z 600
 • 00:01:08 denních sazeb po 30 tisících korun.
 • 00:01:11 To je spíš výjimka,
  částky vyšší než 100 tisíc tvořily
 • 00:01:15 v roce 2018 jen 2 % všech
  udělených peněžitých trestů.
 • 00:01:19 Nejčastěji soudy ukládají platby
  mezi 10 a 20 tisíci.
 • 00:01:23 Peněžité tresty většinou padají
  za ohrožení pod vlivem
 • 00:01:27 návykové látky a maření
  výkonu úředního rozhodnutí.
 • 00:01:30 Zjednodušeně za trestné
  činy v dopravě,
 • 00:01:33 jízdu v opilosti nebo bez řidičáku.
 • 00:01:36 A tady vidíme,
  jak podíl peněžitých trestů
 • 00:01:39 začal od roku 2017 stoupat.
 • 00:01:41 Zlom nastal v době,
  kdy se Nejvyšší soud
 • 00:01:44 a Nejvyšší státní zastupitelství
  rozhodli o peněžitých trestech
 • 00:01:48 mluvit na seminářích
  se soudci i státními zástupci.
 • 00:01:52 O tématu podrobněji
  s naším hostem,
 • 00:01:55 je jím Pavel Pukovec,
 • 00:01:57 náměstek nejvyššího státního
  zástupce.
 • 00:02:00 Dobrý večer.
 • 00:02:01 Za 5 let peněžitých trestů
  skokově přibylo,
 • 00:02:04 soudci je nařizují čtyřikrát
  častěji.
 • 00:02:07 Jak to přijímají odsouzení?
 • 00:02:09 -To nemohu posoudit já,
  museli bychom se jich zeptat.
 • 00:02:13 Ale společensky a systémově
  je to správný krok.
 • 00:02:17 Majetková sankce má postihovat
  ty činy, kde byla snaha
 • 00:02:22 získat majetkový prospěch.
 • 00:02:24 Nebo kde byl získán
  majetkový prospěch.
 • 00:02:27 Je to cesta do budoucna.
 • 00:02:30 -Co z toho má stát,
  potažmo občané?
 • 00:02:32 -Stát a občané z toho mají výhody.
 • 00:02:35 V okamžiku, kdy by místo peněžitého
  trestu padl trest odnětí svobody,
 • 00:02:41 šel by do výkonu trestu,
  které máme velmi plné,
 • 00:02:48 jsme na tom nejhůř v rámci
  výroční zprávy Rady Evropy.
 • 00:02:52 Na 6. místě.
 • 00:02:57 V počtu vězňů
  na 100 tisíc obyvatel.
 • 00:03:00 Za státy jako Rusko, Gruzie,
  Ázerbajdžán, Moldávie a Litva.
 • 00:03:05 A nemusíme tedy plnit věznice,
 • 00:03:07 ale můžeme plnit státní kasu.
 • 00:03:10 Příjem z peněžitých trestů se
  zdvojnásobil.
 • 00:03:14 Proti předchozím letům,
  kdy roční úhrn byl asi 150 milionů,
 • 00:03:19 v předchozím roce je to
  kolem 300 mil. Kč.
 • 00:03:22 -Mluvil jste o východních zemích.
 • 00:03:25 Když se podíváme na západ,
 • 00:03:27 v Německu odcházejí s peněžitým
  trestem čtyři z pěti odsouzených.
 • 00:03:32 To je impozantní číslo.
 • 00:03:34 V Nizozemsku má být peněžitý trest
  dokonce vždy volbou číslo jedna
 • 00:03:39 před jinými formami trestu,
  dokonce i před doživotním žalářem.
 • 00:03:44 Umíte si něco takového
  představit v Česku?
 • 00:03:47 -Dokáži si to představit,
  ale je to běh na dlouhou trať.
 • 00:03:51 Justice je svým způsobem
  konzervativní,
 • 00:03:54 a asi trvá déle, než se nějaké
  novoty ujmou.
 • 00:03:58 A taky společnost to musí přijmout.
 • 00:04:01 Možná je také zdání ve společnosti,
  že peněžitým trestem
 • 00:04:05 se může někdo vykoupit
  z jakéhokoliv trestného činu.
 • 00:04:09 Což samozřejmě není pravdou,
  protože máme limity stanovené
 • 00:04:13 trestním zákoníkem.
 • 00:04:15 Je nutné zohledňovat i povahu
  a závažnost spáchaného jednání.
 • 00:04:19 A osobní a majetkové poměry
  té osoby odsouzené.
 • 00:04:25 -Pojďme se teď podívat na to,
  jak to je s případným
 • 00:04:28 vymáháním peněžitých trestů.
 • 00:04:31 Už v pondělí bude mít vláda
  na stole návrh
 • 00:04:34 ministerstva spravedlnosti,
  aby nezaplacené peněžité tresty
 • 00:04:38 vymáhala celní správa a nikoliv
  soudy, které to dělají teď.
 • 00:04:43 Ty si stěžovaly, že je vymáhání
  a administrativa kolem zatěžuje.
 • 00:04:47 -Důvod je, že se to týká daňového
  řádu a vše, co se ho týká,
 • 00:04:52 by měla vymáhat celní správa.
 • 00:04:54 Ale dál je budou soudy
  ukládat a na celní správu
 • 00:04:58 přejde jen vymáhání.
 • 00:05:00 -Pane Pukovče, je to krok
  správným směrem?
 • 00:05:03 Budou celníci úspěšnější
  při vymáhání peněžitých trestů?
 • 00:05:08 -Těžkou otázku mi dáváte.
 • 00:05:10 Ale mohu potvrdit a zaznamenal jsem
  ze strany soudců,
 • 00:05:14 co se týká rozsudkové agendy,
  kdy ten trest je uložen,
 • 00:05:18 je pravomocný a je vykonatelný,
  pak nastává administrativní
 • 00:05:22 a časová zátěž v tom,
  aby byl ten trest vymožen.
 • 00:05:26 Myslím si, že mají pravdu v tom,
  že toto není podstata
 • 00:05:30 rozhodování soudů.
 • 00:05:31 Soud má rozhodovat o vině a trestu
  a následnou agendu má vykonat
 • 00:05:36 někdo jiný, ať už pomocný personál
  nebo jiné složky státu.
 • 00:05:41 -Jak vy, coby státní zástupci,
  určíte, že ten který obviněný
 • 00:05:45 je vhodným adeptem
  na peněžitý trest?
 • 00:05:48 Co rozhoduje?
 • 00:05:50 -Rozhoduje povaha a charakter
  trestného činu.
 • 00:05:54 A za druhé je potřeba zohlednit
  osobní a majetkové poměry
 • 00:05:59 té osoby, to znamená ne každý může
  ten peněžitý trest zaplatit.
 • 00:06:05 Třeba žena na mateřské dovolené,
  pokud se dopustí nějakého
 • 00:06:09 jednání, ať je to dopravní nehoda
  nebo jiný trestný čin,
 • 00:06:14 výše sankce by měla být přiměřená.
 • 00:06:16 A měla by být nižší
  než u nějakého byznysmena,
 • 00:06:20 který má ty výdělky jiné.
 • 00:06:22 A to vše je v rámci individualizace
  trestu soudem zohledňováno.
 • 00:06:27 A pokud možno státními zástupci
  navrhováno.
 • 00:06:30 My jsme už na začátku mluvili
  o tom, že pro obviněné
 • 00:06:34 je to spíš úleva a přínos,
  nejít do vězení a zaplatit.
 • 00:06:38 Přesto, jak často se setkáváte
  s tím, že by raději uvítali
 • 00:06:43 jít do vězení, než cokoliv platit?
 • 00:06:46 -I s tím jsem se setkal, bylo to
  paradoxně u osoby mladistvé,
 • 00:06:50 nebo věkem blízkým mladistvému,
  kdy chovanec ústavu řekl,
 • 00:06:54 že pro něj je výhodnější odpykat si
  nepodmíněný trest než zůstat
 • 00:06:59 v ústavu.
 • 00:07:02 Protože se mu zdá, že ty podmínky
  jsou přiměřeně srovnatelné
 • 00:07:06 a možná lepší.
 • 00:07:08 Což mě jako státního zástupce
  šokovalo, protože nepodmíněný trest
 • 00:07:12 odnětí svobody je nejpřísnější
  trest, který máme.
 • 00:07:16 Ale ne všichni to tak vnímají.
 • 00:07:19 -Pojďme si přiblížit, jak vypadala
  osvěta kolem peněžitých trestů.
 • 00:07:24 Před 3 lety, od února do dubna 2017,
  proběhly na toto téma 3 semináře.
 • 00:07:29 Každý z nich byl určený
  pro dva soudní kraje.
 • 00:07:32 Krom soudců a státních zástupců
  přišli i zástupci celní správy,
 • 00:07:37 probační a mediační služby,
  nebo pracovníci dvou
 • 00:07:40 národních centrál, protidrogové
  a proti organizovanému zločinu.
 • 00:07:45 Celkem víc než 300 lidí.
 • 00:07:47 Hostem týdne v justici zůstává
  Pavel Pukovec
 • 00:07:50 z Nejvyššího státního
  zastupitelství.
 • 00:07:54 Od těch úvodních školení
  uplynuly tři roky.
 • 00:07:57 Jak vypadá dnešní praxe:
  nařizují soudci ve všech obvodech
 • 00:08:01 peněžité tresty stejně?
 • 00:08:03 Za stejné činy ve stejné výši?
 • 00:08:06 -Podle našich poznatků jsou
  samozřejmě rozdílné.
 • 00:08:10 A sledujeme, že jsou velmi odlišné
  regionální zvyklosti
 • 00:08:14 a ukládání výše těch trestů.
 • 00:08:16 Máme okresy, které ukládají téměř
  každý druhý trest peněžitý.
 • 00:08:24 Ukázkovým příkladem jsou Domažlice.
 • 00:08:27 Ty mají asi 60 % trestů peněžitých.
 • 00:08:30 Další je Příbram, Žďár nad Sázavou.
 • 00:08:35 To jsou soudy,
  které to aplikují více.
 • 00:08:38 Na druhé straně jsou soudy, které
  jsou bohaté i na infrastrukturu,
 • 00:08:46 na zaměstnanost, ale bohužel tyto
  tresty nejsou tak často ukládány.
 • 00:08:51 Např. Obvodní soud Praha 3.
 • 00:08:54 -Zajímá mě jedna věc.
 • 00:08:56 Pokud spáchal trestný čin někdo
  neúmyslně a dostane peněžitý trest,
 • 00:09:01 nebude mít potom ani záznam
  v trestním rejstříku.
 • 00:09:04 Na druhé straně ti, co trestný
  čin spáchali vědomě,
 • 00:09:09 záznam v rejstříku mít budou,
  i když peněžitý trest zaplatí.
 • 00:09:14 Bylo by podle vás výhodnější,
  víc motivační,
 • 00:09:17 kdyby záznam neměl
  po zaplacení nikdo?
 • 00:09:21 -Máte pravdu, bylo.
 • 00:09:23 A byl to právě jeden z těch
  výstupů ze seminářů v r. 2017.
 • 00:09:28 Kdy zaznělo, že by měla následovat
  nějaká legislativní změna.
 • 00:09:32 Která je v těchto dnech shodou
  okolností už v poslanecké sněmovně.
 • 00:09:37 Je tam balík změn, které právě
  vyšly z těch seminářů.
 • 00:09:41 A které jsme s Nejvyšším soudem
  iniciovali na ministerstvu
 • 00:09:45 spravedlnosti.
 • 00:09:47 A ten je teď projednáván.
 • 00:09:50 -Říká Pavel Pukovec, náměstek
  nejvyššího státního zástupce,
 • 00:09:55 díky za váš čas
  a na viděnou.
 • 00:10:02 Senát podle očekávání osvobodil
  amerického prezidenta
 • 00:10:06 Donalda Trumpa v obou bodech
  ústavní žaloby.
 • 00:10:09 Demokraté se snažili o jeho
  sesazení z funkce kvůli údajným
 • 00:10:13 obstrukcím vůči Kongresu a snaze
  získat od ukrajinského prezidenta
 • 00:10:18 kompromitující materiály
  na politického soka Joa Bajdna.
 • 00:10:22 Republikánská převaha v Senátu
  byla jasná.
 • 00:10:25 Překvapilo ale rozhodnutí senátora
  za Utah Mitta Romneyho.
 • 00:10:29 Ten v bodě týkajícím se Trumpova
  působení na ukrajinského
 • 00:10:33 prezidenta hlasoval ?VINEN?.
 • 00:10:35 -Prezident zdržel peníze
  pro amerického spojence
 • 00:10:39 ve válce s ruskými okupanty.
 • 00:10:41 -Senát nepřipustil
  ani výslechy svědků,
 • 00:10:44 podle demokratických senátorů
  byla ústavní žaloba oprávněná.
 • 00:10:48 -Selský rozum vám po přečtení
  přepisu hovoru řekne,
 • 00:10:52 že telefonát nejmocnější osoby
  planety s nejméně zkušeným
 • 00:10:56 představitelem země potýkající se
  s ruskou agresí byl zastrašující.
 • 00:11:01 Takoví my nejsme.
 • 00:11:03 -Trump považoval žalobu od začátku
  za politickou kampaň svých odpůrců.
 • 00:11:08 -Jsme výsledkem potěšeni
  a jsme rádi, že je to za námi.
 • 00:11:12 Teď je na čase obrátit pozornost
  k dalším věcem.
 • 00:11:16 -Donald Trump se zařadil po bok
  Andrewa Johnsona a Billa Clintona.
 • 00:11:20 I oni v minulosti
  v hlasování obstáli.
 • 00:11:23 Čtvrtý americký prezident,
  na kterého byla podaná
 • 00:11:27 ústavní žaloba, Richard Nixon,
  sám odstoupil před projednáním.
 • 00:11:32 Tisíce odposlechů nařídí ročně
  Policie České republiky.
 • 00:11:36 Dozví se ale o nich jen hrstka
  odposlouchávaných,
 • 00:11:39 zhruba desítky lidí.
 • 00:11:41 Policie má přitom ze zákona
  povinnost o odposleších
 • 00:11:45 tyto lidi zpětně informovat.
 • 00:11:47 V opačném případě se
  odposlouchávaní nemají jak bránit.
 • 00:11:51 Víc v dnešním Ptám se.
 • 00:11:53 -Otázkami odposlechů se zabývá
  ústavní právník,
 • 00:11:56 člen Katedry ústavního práva
  a politologie PrF MU Brno,
 • 00:12:00 doktor Pavel Kandalec.
 • 00:12:02 Dobrý večer.
 • 00:12:04 Kdyby mě dnes odposlouchávala
  policie, dozvěděl bych se to někdy?
 • 00:12:09 -Časem byste se o tom dozvědět měl.
 • 00:12:12 Je asi dobré rozlišit dvě situace.
 • 00:12:14 Buď by vás na základě toho
  odposlechu policie začala stíhat,
 • 00:12:19 ale tam byste se už mohl bránit
  v rámci trestního řízení.
 • 00:12:23 Ale pro dnešní povídání bude
  zajímavější ta druhá varianta,
 • 00:12:28 že by váš odposlech nevyústil
  v žádné stíhání.
 • 00:12:31 Tak i tak byste se po pravomocném
  skončení věci o tom odposlechu
 • 00:12:36 měl dozvědět.
 • 00:12:38 -Mohu se odposlechu nějak bránit?
 • 00:12:40 -Ano, zákon dává té osobě,
  která byla informována
 • 00:12:46 o uskutečněném odposlechu,
  aby dala do 6 měsíců návrh
 • 00:12:51 na posouzení zákonnosti
  toho příkazu k odposlechu.
 • 00:12:55 -V jakém procentu případů Nejvyšší
  soud označí odposlechy za nezákonné?
 • 00:13:00 -Judikatura zatím není
  příliš bohatá.
 • 00:13:03 Celkově za posledních 5 let
  rozhodoval NS meritorně
 • 00:13:07 v 55 případech, z toho
  ve 20 případech konstatoval,
 • 00:13:12 že odposlech byl nezákonný.
 • 00:13:14 To je asi 40 %.
 • 00:13:16 Ale tento údaj bych nevyzdvihoval.
 • 00:13:19 Protože celkový počet rozhodnutí
  je jen špička ledovce.
 • 00:13:23 Daleko větší je šedá zóna těch
  případů, které nebyly té osobě
 • 00:13:27 vůbec oznámeny a následně nemohly
  být ani přezkoumávány.
 • 00:13:32 -Čeho se můžu v takovém
  případě domáhat?
 • 00:13:36 -Takové rozhodnutí je potom
  podkladem pro případné uplatnění
 • 00:13:40 nároku na zadostiučinění
  za nemajetkovou újmu vůči státu.
 • 00:13:44 -A co když bych se o tom
  odposlechu vůbec nedozvěděl?
 • 00:13:48 -Ta situace je velmi pravděpodobná,
  že se to nedozvíte.
 • 00:13:53 Tam není nutné, aby se to ta
  osoba dozvěděla.
 • 00:13:56 Je potřeba vyvažovat dva zájmy.
 • 00:13:58 Na straně jedné právo na soukromí
  té odposlouchávané osoby,
 • 00:14:03 na straně druhé zájem společnosti
  na odhalování trestné činnosti.
 • 00:14:07 A pokud ten odposlech nějak souvisí
  s případnými dalšími odposlechy,
 • 00:14:13 tak na to pamatuje zákonná výjimka,
  kdy ty orgány nemusí
 • 00:14:18 tu dotyčnou osobu informovat.
 • 00:14:21 Problém ale je,
  jak vidíme už z těch počtů,
 • 00:14:24 na jednu stranu tisíce odposlechů
  ročně, na druhou stranu
 • 00:14:29 pouhá desítka rozhodnutí NS ročně,
  je zřejmé, že tato výjimka
 • 00:14:35 je uplatňována nadměrně.
 • 00:14:37 Ta povinnost těch orgánů
  ale není tak bezvýznamná.
 • 00:14:40 Protože právě jen taková osoba,
  která byla formálně informována
 • 00:14:45 o tom skutečném odposlechu,
  může k NS dát návrh na přezkoumání
 • 00:14:50 té zákonnosti.
 • 00:14:51 Takže na jedné straně máme hlídače
  zákonnosti, tím je nejvyšší soud,
 • 00:14:56 ale vůbec přístup k tomuto hlídači,
  o tom přístupu rozhodují
 • 00:15:01 jiné orgány.
 • 00:15:02 A z těch statistických údajů tedy
  vyplývá, že ta výjimka se stala
 • 00:15:08 téměř pravidlem a tím ztratila
  charakter své výjimky.
 • 00:15:12 A přístup k tomu soudu
  je takto omezen.
 • 00:15:15 -Má tato situace nějaké řešení?
 • 00:15:17 -Prvním krokem by mohlo být
  sjednocení té praxe policie,
 • 00:15:22 státního zastupitelství a soudů.
 • 00:15:24 Nějakým centrálním registrem
  těch odposlechů.
 • 00:15:28 Aby skutečně někdo periodicky mohl
  následně přezkoumávat,
 • 00:15:34 zda aplikování té výjimky
  a neoznámení toho odposlechu
 • 00:15:38 bylo důvodné.
 • 00:15:40 Nesmíme zapomenout, že suverénem
  je nakonec ten, kdo rozhoduje
 • 00:15:45 o výjimečných situacích.
 • 00:15:47 -Děkuji za odpovědi,
  na shledanou.
 • 00:15:52 -Polský prezident Andrzej Duda
  podepsal v úterý sporný zákon,
 • 00:15:56 který umožní trestat soudce,
  když kritizují justiční reformy.
 • 00:16:00 Kvůli jinému zákonu o kárných
  řízeních už přitom
 • 00:16:04 Evropská komise poslala Polsko
  před unijní soud.
 • 00:16:07 Podpis prezidenta přišel
  ani ne 2 měsíce poté,
 • 00:16:11 co vládní strana Právo a
  spravedlnost zákon navrhla.
 • 00:16:14 Před jeho přijetím varovala
  i Evropská komise
 • 00:16:17 nebo Benátská komise Rady Evropy.
 • 00:16:20 Podle nich narušuje princip vlády
  práva a nezávislost justice.
 • 00:16:24 To Polsko odmítá.
 • 00:16:26 -Nejsou tu žádné okolnosti,
  které by naznačovaly,
 • 00:16:30 že zákon porušuje polskou ústavu
  nebo je neslučitelný
 • 00:16:33 s unijním právem.
 • 00:16:35 -Nový zákon je součástí
  reformy polské justice.
 • 00:16:39 Umožní např. pokutovat,
  kárně stíhat nebo odvolat soudce,
 • 00:16:43 kteří reformu kritizují.
 • 00:16:45 Např. ty, kteří zpochybňují
  jmenování nových soudců
 • 00:16:48 tzv. soudcovskou radou.
 • 00:16:50 Soudci také mají zakázáno
  se veřejně angažovat,
 • 00:16:53 aby nevzbudili pochyby o své
  nezávislosti a nestrannosti.
 • 00:16:58 Před měsícem proti zákonu
  demonstrovali na takzvaném
 • 00:17:02 Pochodu tisíce talárů
  i samotní soudci.
 • 00:17:05 Podpořili je také kolegové
  ze zahraničí.
 • 00:17:08 Jedním z nich byl i místopředseda
  Soudcovské unie Tomáš Novosad.
 • 00:17:12 -Mnohem víc než strach
  mají v sobě odhodlání a statečnost.
 • 00:17:17 Ale já myslím, že mají i strach.
 • 00:17:19 Jde i o jejich osobní existenci.
 • 00:17:23 Pracovní kariéru.
 • 00:17:25 Jim jde o hodně.
 • 00:17:27 -Soudcovská unie teď plánuje,
  že by čeští soudci jezdili
 • 00:17:31 sledovat kárná řízení
  s polskými kolegy.
 • 00:17:34 Podobně to chtějí dělat
  i soudci z dalších zemí.
 • 00:17:38 Náš další host, Katarína Šipulová
  z Právnické fakulty
 • 00:17:41 Masarykovy univerzity,
  dobrý večer.
 • 00:17:44 Viděli jsme, že v Polsku proti
  tzv. náhubkovému zákonu
 • 00:17:48 protestovali soudci
  a vyšli do ulic.
 • 00:17:51 Vnímají opravdu všichni ten
  zákon negativně, nebo jsou
 • 00:17:54 názory roztříštěné?
 • 00:17:57 -Není to jednotný názor.
 • 00:17:59 Ta polská justice je roztříštěná
  z několika důvodů.
 • 00:18:03 Jedním z nich je to,
  že vláda už 4 roky uplatňuje
 • 00:18:06 strategii zastrašování soudců.
 • 00:18:09 A to zneužíváním různých
  disciplinárních jednání.
 • 00:18:12 Druhým důvodem je to, že za 4 roky
  se straně Právo a spravedlnost
 • 00:18:17 podařilo ovládnout
  velkou část justice.
 • 00:18:20 Mají personální kontrolu
  nad polským ústavním soudem.
 • 00:18:24 Ten je velmi důležitým orgánem.
 • 00:18:26 A jak jsme slyšeli, mají pod
  kontrolou i národní soudní radu.
 • 00:18:31 A té se podařilo nominovat
  650 nových soudců,
 • 00:18:34 u kterých se dá očekávat,
  že budou loajální vůči vládě.
 • 00:18:38 Třetím důvodem je to, že ta
  situace je opravdu chaotická.
 • 00:18:42 Stojí proti sobě zákon,
  který zavazuje soudce,
 • 00:18:46 že se nesmí vyjadřovat.
 • 00:18:48 Proti tomu je rozsudek soudního
  dvora EU, že musí přezkoumávat
 • 00:18:52 nezávislost nově jmenovaných
  kolegů.
 • 00:18:55 Na to jsou ještě konfliktní názory
  ústavního a nejvyššího soudu.
 • 00:18:59 Takže nejsou v lehké situaci,
  jak postupovat.
 • 00:19:03 -Co Poláci, občané, podporují ty
  revoltující soudce
 • 00:19:07 nebo se staví na stranu vlády?
 • 00:19:09 -Někteří je podporují, ty pochody,
  co jsme viděli, nejsou ojedinělé.
 • 00:19:14 Probíhají organizované opozičními
  stranami už od r. 2016.
 • 00:19:19 Na druhé straně je polská
  společnost roztříštěná v tom,
 • 00:19:23 jak moc soudy podporuje.
 • 00:19:25 Vychází to z dlouhodobé tradice
  a odkazu ne úplně úspěšné
 • 00:19:29 reformy soudnictví
  po skončení komunismu.
 • 00:19:32 Soudnictví mělo v minulosti
  nějaké nešťastné vyjádření,
 • 00:19:37 kde soudci označovali sami sebe
  jako nadkastu, elitu společnosti.
 • 00:19:42 To vyvolalo negativní reakce.
 • 00:19:44 Navíc Právo a spravedlnost velmi
  šikovně manipuluje
 • 00:19:47 s tím veřejným míněním,
  mají velkou kontrolu nad médii,
 • 00:19:52 státní televize začala nedávno
  vysílat dokumentární seriál Kasta,
 • 00:19:56 právě podle toho vyjádření soudců,
  který ukazuje sice marginalizované,
 • 00:20:01 ale lidsky velmi silné příběhy
  nespravedlivých procesů,
 • 00:20:05 které ještě více útočí
  na to soudnictví.
 • 00:20:09 -Jaká je teď v Polsku
  důvěra v justicii?
 • 00:20:12 Ty poslední události -
  podpořily ji,
 • 00:20:15 nebo naopak jí ublížily?
 • 00:20:17 -Určitě to nepomáhá,
  ta důvěra klesá.
 • 00:20:20 Za poslední 2 roky klesla důvěra
  ze 40 na 33 %.
 • 00:20:24 Ty čísla se ale musí
  interpretovat opatrně.
 • 00:20:27 Souvisí s tím, že ta justice
  se stává ovládaná státem.
 • 00:20:32 Takže ta důvěra bude klesat
  i z toho důvodu.
 • 00:20:35 -Koukněme se teď blíž
  na postoj Evropské unie.
 • 00:20:40 Evropské komisi se obecně justiční
  reforma v Polsku nezamlouvá.
 • 00:20:44 A vede s ním kvůli tomu
  už několik řízení.
 • 00:20:47 Podle Komise porušují některé
  polské zákony jednu
 • 00:20:51 ze základních unijních hodnot:
  princip vlády práva.
 • 00:20:55 Kvůli poslednímu disciplinárnímu
  zákonu zatím EK
 • 00:20:58 řízení s Polskem nevede.
 • 00:21:00 V prosinci ale polské poslance
  před přijetím zákona varovala.
 • 00:21:04 24. ledna požádala Soudní dvůr,
  aby předběžným opatřením účinnost
 • 00:21:09 zákona pozastavil.
 • 00:21:10 Na konci jednala s polskými
  představiteli i místopředsedkyně
 • 00:21:15 EK Věra Jourová.
 • 00:21:16 -EK dělá, co musí
  dělat, to znamená
 • 00:21:19 my analyzujeme zákony
  a pokud podle nás nejsou
 • 00:21:22 v souladu s evropským právem,
  odkazujeme na Evropský soud,
 • 00:21:26 který je jediným možným arbitrem,
  který má říci, ten zákon je
 • 00:21:31 v pořádku nebo
  ten zákon má trhliny.
 • 00:21:35 -Jak jsme viděli,
  EK musí už z principu proti
 • 00:21:38 vadným zákonům zakročit.
 • 00:21:40 Jak je v tom úspěšná?
 • 00:21:43 -To je velmi dobrá otázka.
 • 00:21:45 Protože EU vydává různá doporučení
  a akční plány už celé ty 4 roky.
 • 00:21:51 Kdy trvalo předešlé vládní období
  Práva a spravedlnosti.
 • 00:21:55 A zatím se neukazuje,
  že by byly účinné.
 • 00:21:58 Na jednu stranu je pravda, že EK má
  celou řadu politických i právních
 • 00:22:03 nástrojů, na druhou stranu
  je velmi opatrná.
 • 00:22:07 A stále odkazuje na to, že chce
  vést konstruktivní dialog.
 • 00:22:11 Dává prostor vyjadřovat se
  Kaczinskému i premiérovi.
 • 00:22:15 Zdá se ale, že ta protistrana
  dialog nechce vést.
 • 00:22:19 Takže tam je limit toho, kam ty
  měkké nástroje uplatňované EK
 • 00:22:23 povedou.
 • 00:22:24 Samozřejmě máme soudní procesy,
  které jsme vzpomínali,
 • 00:22:28 soudní dvůr bývá někdy označován
  jako poslední voják v poli.
 • 00:22:32 Ale je otázka, zda politická krize
  může být řešena právními nástroji.
 • 00:22:37 Domnívám se, že politický tlak,
  který by mohly vyvinout
 • 00:22:41 členské státy, např. podmíněným
  přidělováním rozpočtu Polsku
 • 00:22:46 na základě toho,
  jak bude plnit doporučení EK,
 • 00:22:49 mají větší potenciál.
 • 00:22:51 Než spoléhat jen na rozsudky
  soudního dvora.
 • 00:22:55 -Má EK ještě nějaké další nástroje
  kromě peněz a přidělování
 • 00:23:01 nebo nepřidělování,
  kromě vyjednávání, diplomacie?
 • 00:23:06 -Samotná EK je v tomto trošku
  omezená.
 • 00:23:09 Ale unijní právo počítá
  s tzv. sankčním mechanismem.
 • 00:23:13 Ten byl zavedený právě
  při přístupovém procesu středo
 • 00:23:17 a východoevropských států do EU.
 • 00:23:20 Ten mluví o tom, že pokud dojde
  k porušování těchto základních
 • 00:23:24 hodnot, může rada ministrů
  pozastavit hlasovací práva.
 • 00:23:28 Je to ale velmi problematická
  procedura, která počítá s tím,
 • 00:23:32 že v jisté fázi potřebuje
  od členských států
 • 00:23:35 jednomyslný souhlas,
  a na to už je teď pozdě.
 • 00:23:39 Maďarsko, Polsko, Rumunsko
  budou držet spolu a nepodpoří
 • 00:23:43 podobné rezoluce.
 • 00:23:44 -Soudci z jiných zemí, včetně Česka,
  se nechali slyšet, že do Polska
 • 00:23:49 na pozorování budou jezdit taky.
 • 00:23:52 Je to normální praxe?
 • 00:23:54 Dohlížet na ty procesy.
 • 00:23:56 Mně to trošku připomíná
  zahraniční pozorovatele,
 • 00:24:00 když jsou třeba volby v některých
  zemích, třeba v Rusku.
 • 00:24:04 -Určitě je to nestandardní praxe,
  se kterou ani EU nemá
 • 00:24:08 žádnou zkušenost.
 • 00:24:10 Ale to se ukazuje, že se profiluje
  v Polsku, Maďarsku, že máme takový
 • 00:24:15 pomalý proces učení, jaké možné
  kanály lze ještě využít.
 • 00:24:20 A ti národní soudci se ukazují
  jako nejsilnější aktér,
 • 00:24:23 který do toho zasahuje a mobilizuje
  se přes tyto národní sítě.
 • 00:24:28 -Má podle vás polská justiční
  reforma taky světlé stránky?
 • 00:24:32 -Do jisté míry byla asi potřebná,
  ale probíhá velmi nešťastným
 • 00:24:37 způsobem, který je motivovaný
  ovládnutím té justice.
 • 00:24:41 Nemíří k zefektivnění soudnictví,
  často se operuje s vyjádřením,
 • 00:24:46 že je třeba ho dekomunizovat,
  ale to nestaví na žádných
 • 00:24:50 faktických ukazatelích.
 • 00:24:52 To jsou jen popularizační fráze,
  které vláda využívá.
 • 00:24:56 Formálně byla reforma potřebná,
  ale tato je motivovaná
 • 00:25:00 cílem ovládnou justici.
 • 00:25:02 -Dá se to přirovnat k jiným zemím?
 • 00:25:05 Justiční reformou
  prochází i Slovensko.
 • 00:25:08 Tam jsou zase problémy trošku jiné,
  ale jestli vždy když dochází
 • 00:25:12 k justiční reformě, dochází
  i k některým nepokojům.
 • 00:25:16 -To je právě stěžejní otázka,
  kterou si musíme klást.
 • 00:25:20 Personální obměny jsou v mnoha
  státech po celém světě.
 • 00:25:24 Od Latinské Ameriky až po Asii,
  včetně Evropy.
 • 00:25:28 Já se domnívám,
  že je potřeba se podívat na to,
 • 00:25:31 jaký efekt to způsobuje.
 • 00:25:34 Pokud si jedna vláda nominuje
  většinu soudnictví,
 • 00:25:37 musí to být podezřelé a vláda musí
  vysvětlit, proč k tomu přistupuje.
 • 00:25:42 -Díky za vaše komentáře
  a návštěvu ve studiu.
 • 00:25:46 Víc už se do dnešního
  Týdne v justici nevešlo.
 • 00:25:49 Už teď ale pro vás
  připravujeme další.
 • 00:25:52 Za týden opět na viděnou.
 • 00:25:54 Skryté titulky:
  K. Schwarzová, ČT 2020

Související