iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 3. 2004
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

23 hlasů
65115
zhlédnutí

České stopy pod Karpaty

Jaká byla a jaká je Podkarpatská Rus

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

České stopy pod Karpaty

 • 00:00:06 Zakarpatská oblast Ukrajiny
  za Rakousko-Uherské monarchie
 • 00:00:10 součást Horních Uher,
  byla po 1.světové válce začleněna
 • 00:00:14 do Československé republiky.
 • 00:00:17 Toto spojení trvalo pouhých 20 let.
 • 00:00:20 Přesto vznikly hluboké vztahy,
  které přetrvávají dodnes.
 • 00:00:26 Země Podkarpatoruská,
  jak zněl oficiální název,
 • 00:00:29 se u nás vžila jako
  Podkarpatská Rus.
 • 00:00:34 Počátkem 30.let zde žilo kolem
  35 000 Čechů, Moravanů a Slezanů.
 • 00:00:44 Tady probíhá dělení
  mezi západní a východní civilizací.
 • 00:00:49 Jde po Karpatech,
  po západní Ukrajině.
 • 00:00:54 Tady je více asijská civilizace.
  Tu je evropská.
 • 00:01:00 Po Mnichovské dohodě byly
  na základě tzv. Vídeňské arbitráže
 • 00:01:05 jižní oblasti Podkarpatské Rusi
  odstoupeny Maďarsku.
 • 00:01:09 Současně s vytvořením Protektorátu
  Čechy a Morava a vznikem
 • 00:01:13 Slovenského štátu obsadilo Maďarsko
  zbývající část území.
 • 00:01:42 Masaryk, Beneš, guvernér Žatkovič,
  prosili o ekonomickou pomoc
 • 00:01:48 pro Podkarpatskou Rus.
 • 00:01:59 V roce 1919 bylo vyčleněno
  30 miliard českých korun.
 • 00:02:03 V tu dobu boty stály 8-12 korun.
 • 00:02:08 Můžeme si představit, jaká suma
  byla vydělena na ekonomický rozvoj.
 • 00:02:14 Z toho se budovaly mosty,
  železniční tratě.
 • 00:02:18 Jenom 12 úzkokolejných tratí
  bylo vyrobeno na Podkarpatské Rusi.
 • 00:02:24 Ty Sověti rozebrali a
  nechali jenom jednu.
 • 00:02:34 Z těch peněz se vyrobily
  regulace řek.
 • 00:02:41 Před námi je stěna jedna, druhá.
  4 km dlouhá.
 • 00:02:46 85 let ani jeden kámen nespadl.
  To byla kvalitně udělaná práce.
 • 00:02:53 Kromě toho byly vybudované mosty.
  Tady je most Masaryka. Betonový.
 • 00:02:59 Galago začíná od židovské lázně.
  Je to čtverec asi 4,5 km dlouhý.
 • 00:03:14 To bylo vybudováno z těch peněz.
 • 00:03:16 Tady byly močály.
  Do nich se zatloukly dubové piloty.
 • 00:03:21 Potom betonovali základy. Na nich
  stojí šestiposchoďová budova.
 • 00:03:28 Domy v ulicích, které tady vidíme,
  jsou od pražských architektů.
 • 00:03:36 Národní banka je tady.
 • 00:03:42 Sochy představují 4 naše děvčata.
  Ony stojí na bance.
 • 00:03:49 Za námi je četnická stanice.
 • 00:03:53 To bylo organizováno v roce 1919.
  Tam se učili nejenom mladí četníci,
 • 00:04:00 ale pracovali
  pro celý Podkarpatský kraj.
 • 00:04:08 Pro Podkarpatskou Rus byl
  T.G.Masaryk symbolem.
 • 00:04:16 Jako pro Židy to byl Mojžíš,
  pro nás to byl Masaryk.
 • 00:04:41 Dědek přijel před 100 lety
  na Ukrajinu.
 • 00:04:45 Přijel před 1.světovou válkou.
  Nechtěl sloužit v rakouské armádě.
 • 00:04:50 Zároveň byly ekonomické problémy.
 • 00:04:56 V Čechách měl početnou rodinu.
  Přes 10 dětí.
 • 00:05:00 Někteří zůstali na Ukrajině
  a někteří odjeli do USA.
 • 00:05:04 O jejich osudu nic nevím.
 • 00:05:07 Já jsem docentem
  na Užhorodské státní univerzitě
 • 00:05:10 spolu se svou manželkou.
 • 00:05:12 Dcera mi řekla po mateřské školce,
  že se cítí být Češkou.
 • 00:05:17 Chce jít do české školy.
  Jenže tady žádná neexistuje.
 • 00:05:20 Tak ať jde do maďarské školy
  a já ji budu učit česky.
 • 00:05:30 Strom můžete zasadit
  do jakékoliv půdy,
 • 00:05:32 ale bude se cítit takový, jaký je.
  Já se cítím Čechem.
 • 00:05:52 Pocházíme z Řecka. Papariga.
  Co to znamená?
 • 00:05:59 Papa - otec, služebník boží.
  Riga - dobrý, veselý.
 • 00:06:13 Učil jsem se v měšťanské škole
  v Rachově.
 • 00:06:17 Potom mě poslali do gymnázia,
  kde učili čeští inženýři.
 • 00:06:25 Otec pracoval v lese.
  V roce 1931 ho to zabilo.
 • 00:06:29 Zůstalo nás 10 dětí.
  4 ještě žijeme.
 • 00:06:33 Byl jsem v Sokole.
 • 00:06:37 To byla organizace moc pěkná,
  kde jsme zpívali:
 • 00:06:40 V kázni, síle, svornosti
  budoucí jsme vlasti stráž.
 • 00:06:43 Jak začínal a končil 10.slet,
  šla Podkarpatská Rus.
 • 00:06:49 My jsme šli Prahou
  v prvních řadách.
 • 00:07:10 Narodil jsem se za 1.republiky
  na Podkarpatské Rusi
 • 00:07:13 tady v Bukovci.
 • 00:07:15 Tatínek byl důstojníkem
  československé finanční stráže.
 • 00:07:18 Maminka pocházela
  z Bystřice nad Pernštejnem.
 • 00:07:26 Tady se setkali a vzali se.
  Tak vznikla rodina Demetrů.
 • 00:07:44 Jste teďka v rodinném hnízdě,
  kde se narodilo 5 děvčat a 4 hoši.
 • 00:08:00 Nejmladším byl strýček Pepík.
 • 00:08:04 Byl prvním letcem
  na Podkarpatské Rusi.
 • 00:08:09 V roce 1936 jako letec skončil.
 • 00:08:17 Dostavil se na letiště v Užhorodě
  a havaroval.
 • 00:08:25 Když to letadlo havarovalo,
  odlomila se vrtule.
 • 00:08:31 Ten odlomený kousek odřezali
  a tato část zůstala.
 • 00:08:36 Máme to tady u nás
  jako relikvii.
 • 00:09:02 Užhorodský spolek J.A.Komenského
  existuje 8 roků.
 • 00:09:07 Pomáhají nám naši lidé, krajané.
  Pomáhají nám z Prahy, z Brna.
 • 00:09:16 Vidí, že něco děláme
  a budeme to dál dělat,
 • 00:09:22 protože je to historie
  našeho kraje.
 • 00:09:48 Před 5 lety jsme založili
  Klub T.G.Masaryka v Užhorodě.
 • 00:09:52 Cílem klubu je propagace
  1.Československé republiky,
 • 00:09:55 dnešního Česka, české kultury
  a jména T.G.Masaryka.
 • 00:10:00 Musím konstatovat,
  že nás lidi podpořili.
 • 00:10:03 Ale měli jsme také problémy.
 • 00:10:06 Například 2 ukrajinské organizace
  psaly prezidentovi Kučmovi,
 • 00:10:11 aby tady nebyla odhalena busta
  Masaryka.
 • 00:10:14 Nechtěli to, protože si myslí,
  že Masaryk nedal
 • 00:10:19 Podkarpatské Rusi autonomii.
 • 00:10:22 Tento národ ještě nebyl připraven,
  aby tu autonomii dostal.
 • 00:10:26 Maďaři na to nereagovali
  nebo se snažili nereagovat.
 • 00:10:30 Proti nebyli.
 • 00:10:34 Pomník prvního prezidenta
  Československé republiky
 • 00:10:38 byl v Užhorodě slavnostně
  odhalen v roce 2002.
 • 00:10:41 Ten původní už v roce 1928.
 • 00:10:50 Na konci 30.let se v Evropě
  všechno měnilo.
 • 00:10:54 Pomník byl přepraven vlakem
  do Čech.
 • 00:10:59 Když se občané moravského
  města Hranice dozvěděli,
 • 00:11:06 že se pomník nachází v Bratislavě,
  tak sebrali pomník pro sebe.
 • 00:11:10 Odhalili ho po válce.
  Pomník stál ve městě Hranice.
 • 00:11:15 V 50.letech ho dali pryč.
 • 00:11:18 Asi 20 let ten pomník občané města
  Hranice chránili v kupě písku.
 • 00:11:23 Roku 1968 ho postavili zpátky,
  ale bohužel ne nadlouho.
 • 00:11:31 Komunisté ho dali do prostějovských
  závodů a tam ho zničili.
 • 00:11:37 Maďarská rada v roce 1990 tam
  postavila pomník Sandoru Petöfimu.
 • 00:11:44 Na tom stejném místě.
 • 00:11:48 Po roce 1944 tam Rusové postavili
  pomník Stalina.
 • 00:11:54 Všichni se smáli,
  protože Stalin stál na podstavci
 • 00:12:00 a levou rukou ukazoval
  k restauraci Vrchovina,
 • 00:12:08 kde všichni občané pili pivo.
 • 00:12:15 Stalin dobře ukazoval, kam jít,
  kde je čerstvé pivo.
 • 00:12:36 Když k nám přišli Rusové,
  byl tady generální štáb 18.armády.
 • 00:12:44 V tom domě nocoval
  jednu nebo dvě noci pan Dubček.
 • 00:12:52 Když ho vezli letadlem
  z Užhorodu do Moskvy,
 • 00:12:57 jednu nebo dvě noci Dubčeka
  drželi tady.
 • 00:13:28 Do 1945 byla Zakarpatská oblast
  součástí Československé republiky.
 • 00:13:36 U lidí staršího pokolení zůstaly
  v paměti klady i zápory.
 • 00:13:42 Bylo to údobí vzájemného kontaktu
  mezi tehdejší Podkarpatskou Rusí
 • 00:13:48 a Československem, které tehdy
  pomáhalo při budování celé oblasti
 • 00:13:55 v technologii, ve vědě atd.
 • 00:14:02 Tyto skutečnosti jsou důležité
  a mají velkou perspektivu.
 • 00:14:28 Na Čechy vzpomínáme v dobrém.
  S nimi jsme měli moc dobrý život.
 • 00:14:31 Při tatíčkovi Masarykovi.
 • 00:14:34 Byla jsem ještě holčička,
  když byl pan Masaryk v Užhorodě.
 • 00:14:38 Já jsem se narodila v české škole.
  To byla česká měšťanská škola.
 • 00:14:42 Tam můj tatínek pracoval.
  Měli jsme tam byt.
 • 00:14:46 Do 11 let, dokud nepřišli Maďaři,
  jsem mluvila česky.
 • 00:14:53 Vidím rozdíl, kdy jak bylo.
 • 00:15:00 Teď tady v Užhorodě
  žiji ve čtvrtém státě.
 • 00:15:04 První bylo Československo.
  To byl nejlepší stát.
 • 00:15:09 Tam byl pořádek.
  Tam jsme si žili moc dobře.
 • 00:15:13 To se nedá zapomenout.
  To byla demokracie.
 • 00:15:16 Potom přišli Maďaři. Už bylo hůř.
  Začínala válka.
 • 00:15:24 My jsme Evropané.
  My jsme Evropa.
 • 00:15:28 Cítím, že nejsme Zakarpatsko.
  My jsme Podkarpatsko.
 • 00:15:34 Když vznikl Sovětský svaz,
  byl to pro nás cizí systém.
 • 00:15:43 Potom přišla Ukrajina.
  Bylo to pořád horší a horší.
 • 00:15:50 Lid nemá práci.
  Těžko je.
 • 00:15:53 Já jsem choreograf.
  Zabývám se tancem.
 • 00:16:01 Máme slovenský tanec,
  protože blíž máme Slovensko.
 • 00:16:05 Ale máme i české písničky.
 • 00:16:09 ZPĚV
 • 00:16:30 Za rakouské monarchie žádná
  zdravotní služba nebyla.
 • 00:16:37 Z těch 30 miliard korun se začala
  organizovat péče zdravotnická.
 • 00:16:52 V Užhorodě narychlo vybudovali
  nemocnici a porodnici.
 • 00:17:01 My jsme začínali ve 20.letech
  s 38 lékaři.
 • 00:17:11 Po 10 letech už to bylo 150.
 • 00:17:17 Měli jsme chirurgy, kteří ukončili
  pražskou i budapešťskou univerzitu.
 • 00:17:30 Masaryk udělal jednu chybu.
  Jenom jednu.
 • 00:17:34 Otevřel hranice pro haličské
  utečence.
 • 00:17:40 Rusové pracovali normálně
  jako inženýři, zubaři atd.
 • 00:17:46 Ukrajinci druhý den začali provádět
  ukrajinizaci našeho národa.
 • 00:17:53 V roce 1938 vyháněli české rodiny.
 • 00:18:02 Byl jsem svědkem, když ženy
  s dětmi na vojenských náklaďákách
 • 00:18:09 utíkaly do Rumunska, protože bratři
  Slováci nepustili ani jednu rodinu
 • 00:18:15 odtud z Podkarpatské Rusi.
 • 00:18:17 Ti lidé mohli děkovat Masarykovi
  za to,
 • 00:18:22 že jim otevřel univerzitu
  v Praze.
 • 00:18:28 Odvděčili se tím, že je vyhnali.
  Za to, co dobrého pro ně vykonal.
 • 00:18:46 Teď jsme na Ukrajině.
  Momentálně tu bydlíme.
 • 00:18:53 Jsme tu na návštěvě.
  Máme tady rodinu.
 • 00:18:56 Dělám taxikáře v Trebišově.
  Mám tam trvalý pobyt a bývám tam.
 • 00:19:01 Vidíme za mnou Slovensko.
 • 00:19:06 Z našeho kraje je 50% lidí venku.
 • 00:19:11 Není tady žádná práce.
  Jdeme pro peníze po celém světě.
 • 00:19:19 Co máme dělat?
  Pěstujeme krávy, prasata.
 • 00:19:23 Z čeho mám žít?
  Prodávám mléko, smetanu.
 • 00:19:28 Zda bude lépe, uvidíme,
  když se toho dožiji.
 • 00:20:00 29.června 1945 byla v Moskvě
  podepsána dohoda,
 • 00:20:05 potvrzující anexi
  československého území,
 • 00:20:09 Podkarpatské Rusi,
  ve prospěch Sovětského svazu.
 • 00:20:13 Současně československá strana
  vzala na vědomí,
 • 00:20:18 že náš mocný soused zabral
  slovenské území kolem města Čop.
 • 00:20:23 22.11.téhož roku byl
  tento vynucený akt schválen
 • 00:20:28 Prozatímním národním shromážděním.
 • 00:20:45 Jak jsem se tam dostala?
 • 00:20:48 Tatínek si vzal maminku.
  On byl u vojska v Brně.
 • 00:20:54 Já jsem se tam narodila.
  Chodila jsem do školy do 1.třídy.
 • 00:21:04 Tatínek byl u babičky,
  která žila tady.
 • 00:21:13 Když zemřel dědeček,
  napsala, aby se syn vrátil domů.
 • 00:21:17 Tak jsme se sem dostali
  před válkou.
 • 00:21:21 Maminka plakala,
  že tady zůstala sama.
 • 00:21:26 S nikým nemůže mluvit.
 • 00:21:29 Pořád vzpomínala,
  že mohla zůstat tam.
 • 00:21:34 S vnuky mluvila česky.
 • 00:21:40 Měli jsme práci.
  Měli jsme peníze.
 • 00:21:44 Dobře jsme si žili.
 • 00:21:47 Manžel byl inženýrem.
  Mohli jsme vyučit i děti.
 • 00:21:52 Bylo lépe a lépe.
  Potom za Brežněva byl úpadek.
 • 00:21:58 Teď je všeho dost,
  ale peníze nejsou.
 • 00:22:11 Platíme moc za elektriku,
  za telefon, za všechny služby.
 • 00:22:17 Nemůžeme z toho vyžít.
 • 00:22:23 Dostávám 25 dolarů penzi na měsíc.
  I manžel.
 • 00:22:31 50 roků pracoval.
 • 00:22:41 Má 25 dolarů penze.
  Vyšší penze už není.
 • 00:23:44 Po připojení Podkarpatské Rusi
  k Československu dostal Chust
 • 00:23:49 impuls k velkorysé zástavbě města,
 • 00:23:52 jehož celkový ráz a vzhled
  mu vtisklo Rakousko-Uhersko.
 • 00:23:57 V roce 1923 byla vypsána
  veřejná architektonická soutěž
 • 00:24:02 na výstavbu rodinných domů
  pro úředníky a důstojníky,
 • 00:24:06 tzv. Masarykovy kolonie.
 • 00:24:10 Zvítězil v ní architekt
  Jindřich Freiwald
 • 00:24:13 za návrh typových dvojdomků
  a zastavovacího plánu.
 • 00:24:19 Byl to málo běžný způsob
  s variantou otevřených bloků.
 • 00:24:23 Byl využit tradiční místní
  stavební materiál
 • 00:24:27 a uplatněny prvky
  z lidové architektury.
 • 00:24:30 Existovala řada dalších projektů.
 • 00:24:33 Světová krize a válka je ukončily.
 • 00:25:34 Rodiče mi říkali,
  že v Československu bylo dobře.
 • 00:25:37 Co vám mám říci?
 • 00:25:43 Za Maďarů to za moc nestálo.
  Oni lidi bili, ale platil zákon.
 • 00:25:47 I za Sovětů byl zákon.
 • 00:25:49 Dneska si žij, jak chceš.
  Žij nebo umři. Koho to zajímá?
 • 00:25:58 Jak jsem se živil?
  Těžce. Pracoval jsem.
 • 00:26:08 Žiji tady těžce.
 • 00:26:10 Už to není jako dřív.
  Nejsou peníze.
 • 00:26:13 I po válce bylo možno žít.
 • 00:26:16 Jak přišla demokracie,
  tak to nestojí za nic.
 • 00:26:44 Ve válce jsem nebyl.
  Jsem ročník 1928.
 • 00:26:49 Jen v 50.letech jsem byl uvězněn
  do roku 1953.
 • 00:26:53 Když umřel Stalin,
  byl jsem v Donbasu.
 • 00:27:05 Kromě práce jsem nic nepoznal.
  V zahraničí jsem nikde nebyl.
 • 00:27:28 Jsme na Sinevirském průsmyku.
  Na překrásném krajinném místě.
 • 00:27:36 Pod hřebenem na vrcholu Kamjanky.
  Ve výšce asi 1000 m nad mořem.
 • 00:27:47 Ta silnice propojuje údolí řeky
  Rigy protékající městem Mižhorje,
 • 00:27:55 to se za 1.republiky
  jmenovalo Volové,
 • 00:27:59 se sousedním údolím řeky Terebly.
 • 00:28:04 Ta protéká přes vesnici Koločavu
  a vtéká do Tisy.
 • 00:28:22 Teď se nacházíme
  na koločavském hřbitově,
 • 00:28:26 kde jsou pohřbeni
 • 00:28:30 známý Nikola Šuhaj
  loupežník a jeho milá Eržika.
 • 00:28:37 Před námi je hrob Eržiky.
 • 00:28:39 Ona zemřela v roce 1987.
  Dožila se 86 let.
 • 00:28:43 Po Nikolovi Šuhajovi měla manžela
  jménem Derbak.
 • 00:28:46 Vychoval její dceru Anču,
  která se narodila 3 měsíce
 • 00:28:50 po smrti Nikolově.
 • 00:29:18 Pojďte, aby bylo slyšet,
  jak mluvíte.
 • 00:29:23 Nemůžu mluvit,
  protože nemám zuby.
 • 00:29:28 Co říkala maminka Eržika o Češích?
 • 00:29:32 Říkala, že byli dobří,
  ale kvůli Čechům tatínek zahynul.
 • 00:29:35 Tvrdili, že tatínek byl zbojník.
  Zbojníci byli ti, kdo ho zabili.
 • 00:29:40 Chodíte na hrob?
 • 00:29:43 Byla jsem nemocná.
  Ležela jsem v nemocnici.
 • 00:29:46 Nemám na nic peníze.
  Už mi nestačí ani na mléko.
 • 00:29:58 Poprvé se postarala o hrob sama
  dcera Anča.
 • 00:30:02 1997 sem položila kříž,
  na který napsala,
 • 00:30:07 to je hrob Šuhaja Nikoly Petroviče
  a Šuhaja Jurije Petroviče.
 • 00:30:14 Tam leží dva bratři.
  Tatínek a její strýc.
 • 00:30:31 Tady leží Zelenka - četník.
 • 00:30:34 Tam leží Hochman a tam Hrabal.
  Čeští četníci.
 • 00:30:39 Zabili je v roce 1921 za Šuhaje.
 • 00:30:43 Jednoho zabil Šuhaj,
  druhého zabil Rošnyc.
 • 00:30:48 Zelenku nevím, kdo zabil.
 • 00:30:54 Teď tady vysazují květiny.
  Zalévají je.
 • 00:30:57 Za kolektivizace se o to
  nikdo nestaral.
 • 00:31:04 Teď začalo vyučování.
 • 00:31:06 Už to není takové,
  ale do 1.září sem jezdily autobusy.
 • 00:31:09 Je tady Olbrachtovo Muzeum.
  On tady žil 1931-1932.
 • 00:31:13 Vždycky v létě.
  V zimě jezdil domů.
 • 00:31:26 Chodil po horách a filmoval.
  Tady točil film Marika nevěrnice.
 • 00:31:32 Možná, že jste ho viděli.
 • 00:31:43 Teď jsem penzista.
  Moc peněz nedostávám. 185 hřiven.
 • 00:31:49 Máme krávu, prase, slepice,
  brambory, zelí, fazole.
 • 00:31:54 Na chleba máme.
 • 00:32:17 Tady jsme před starou budovou,
  která je dnes restaurovaná.
 • 00:32:20 Je to četnická stanice v Koločavě.
 • 00:32:24 Tady se nachází úřad.
  Tady byla stanice žandárů.
 • 00:32:28 Sem posekaného Nikolu
  z hor přivezli
 • 00:32:33 a ještě ho žandáři zastřelili.
 • 00:32:36 Pod tou hruškou ležel.
 • 00:32:39 Přijel expert z Volového
  a vystavil osvědčení,
 • 00:32:43 že Nikola byl zastřelený
  českými četníky.
 • 00:32:46 Ve skutečnosti to bylo tak,
  že ho kamarádi z bandy posekali.
 • 00:32:51 Byli domluveni s četníky.
 • 00:33:07 Koločava se stala legendou.
 • 00:33:10 Jak se řekne Ukrajina,
  tak každý se usměje a říká:
 • 00:33:13 Koločava a Nikola Šuhaj.
 • 00:33:43 Chci srdečně poděkovat
  českým studentům z Prahy a z Brna.
 • 00:33:46 Chci poděkovat českým občanům,
  zvlášť adventistům organizace ADRA.
 • 00:33:50 Ti všichni pomohli, aby byl znovu
  vybudován náš dětský internát,
 • 00:33:54 který byl při posledních
  povodních ze 40% zničený.
 • 00:34:04 Nepomohli nám jenom cizinci.
 • 00:34:07 Hlavní pomoc byla
  od ukrajinské vlády,
 • 00:34:10 která nám poskytla velké peníze
  na opravu koryta řeky Terebla.
 • 00:34:41 Největší úspěch našeho kolektivu
  spočívá v tom,
 • 00:34:45 že ze 110 ležících dětí
  jich dnes 80 chodí.
 • 00:34:51 Je to zásluha dobrých lidí
  z celé Evropy i mého kolektivu,
 • 00:34:55 že tak těžce nemocné děti
 • 00:34:58 mohou žít, pracovat, odpočívat,
  zpívat, tancovat.
 • 00:37:59 Narodilo se mi 14 dětí.
  3 už jsou samostatné.
 • 00:38:03 O 11 dětí se starám.
 • 00:38:07 Ty malé ještě chodí do školy.
  Dostávám penzi a podporu na děti.
 • 00:38:12 3 děti dostávají stipendium.
  5 dětí má plnou podporu.
 • 00:38:17 Pomáhá mi v tom Jan Vitko,
  abych to dostala.
 • 00:38:21 Před dvěmi lety přišel a řekl,
  abych požádala o podporu.
 • 00:38:24 Řekla jsem mu, že mám 2 chlapce.
  Ti mohou jít do práce.
 • 00:38:29 Nepotřebuji žádnou podporu.
 • 00:38:35 Vždyť dříve také měli 10 dětí
  a žili.
 • 00:38:39 Lidé měli práci.
  Nepotřebovali žádnou podporu.
 • 00:38:58 Češi mi také pomáhají.
  Posílají mi obuv a oblečení.
 • 00:39:03 Dobří lidé mi pomáhají.
 • 00:39:47 Otec se sem dostal v 18 letech.
  Nechtěl jít do ruské armády.
 • 00:39:53 Šel ke generálovi Svobodovi,
  když organizoval své vojsko.
 • 00:40:02 Otec jako mladý kluk utekl
  do české armády.
 • 00:40:06 V roce 1945 byl raněný na Dukle.
 • 00:40:11 Měl průstřel plic.
 • 00:40:15 Potom se dostal do nemocnice.
  Tam ho máma vyléčila.
 • 00:40:19 Potom se hranice zavřely.
 • 00:40:25 1962 se to začalo trochu uvolňovat,
  tak šel domů.
 • 00:40:31 My jsme byly malé děti,
  tak jsme musely jít také.
 • 00:40:41 1969 jsem jel do Čech na dovolenou.
 • 00:40:47 Chtěl jsem se tam oženit.
  Chtěl jsem tam zůstat.
 • 00:40:53 Do 48 hodin mě pražská kriminálka
  vyhodila.
 • 00:41:02 Šel jsem do učení.
  Těžko jsem se naučil mluvit.
 • 00:41:06 Rusky nás trochu učili v Čechách,
  když jsem chodil do školy 8.třídy.
 • 00:41:11 Trochu jsem se
  naučil rusky číst a psát.
 • 00:41:16 Ukrajinsky jsem musel.
 • 00:41:19 Uměl jsem trochu vyřezávat, dlabat,
  soustružit.
 • 00:41:23 Trochu s hlínou,
  se železem jsem dělal.
 • 00:41:28 A potom mi to pěkně šlo.
 • 00:41:32 Já jsem nemyslel,
  že budu ve velkém včelařit.
 • 00:41:36 Mám 2 maringotky.
  Mám 2 včelnice.
 • 00:41:39 Jezdím se včelami do teplejšího
  kraje. Je to 40 km na Vinohradovo.
 • 00:41:48 Když jaro končí, akáty odkvetou,
  sady odkvetou,
 • 00:41:55 stěhuji včely do hor.
 • 00:42:05 Hodně času prošlo od doby,
  když jsem byl hrdým Čechem.
 • 00:42:12 Čas všechno smazal.
 • 00:42:56 Teď jsme nedaleko vesnice Dilové,
  okres Rachovský.
 • 00:42:59 Tady je zajímavá památka.
 • 00:43:07 Je tady geografický střed Evropy.
 • 00:43:10 O kus dál máme most.
  Ten postavili Češi za 1.republiky.
 • 00:43:21 Pro nás je to důležitý bod.
 • 00:43:24 Je tam znak geografického středu
  Evropy.
 • 00:43:28 Na tom místě bychom chtěli
  postavit chrám Evropy,
 • 00:43:32 který by zahrnoval vyznání
  západní i východní.
 • 00:43:38 Všechna vyznání v Evropě.
 • 00:44:05 Nacházíme se v Jasině,
  na jasinském nádraží,
 • 00:44:10 které bylo nejvýchodnější
  rychlíkovou stanicí 1.republiky.
 • 00:44:16 Tehdy platilo heslo:
 • 00:44:20 Od Aše až po Jasinu
  máme naši domovinu.
 • 00:44:27 Nebo:
  Od Jasiny do Aše republika je naše.
 • 00:44:32 Dnes je to součást
  Rachovského okresu.
 • 00:44:36 Obec Jasina se nachází v prostoru
  nejvyšších vršků Karpat.
 • 00:44:57 Dnes žijí na území Zakarpatské
  oblasti vedle sebe příslušníci
 • 00:45:01 různých církví. Především
  pravoslavné a řeckokatolické.
 • 00:45:05 Jsou tu také římští katolíci,
  evangelíci a několik tisíc židů.
 • 00:45:16 Řeckokatolická bohoslužba
  se koná od 8,00 do 10,00 hodin.
 • 00:45:24 Od 10,00 do 12,00 je pravoslavná
  bohoslužba.
 • 00:45:27 Řeckokatolický kněz se jmenuje
  Sokolovič. Pravoslavný Učkan.
 • 00:45:34 Kostel byl dříve řeckokatolický,
  ale byly problémy.
 • 00:45:37 Řešila to policie.
  Teď už je všechno v pořádku.
 • 00:45:54 Když se vám něco nepříjemného
  přihodí, přijdete ve 12,00 hodin.
 • 00:45:58 Já půjdu s vámi sem.
  Vy se vysvlečete. Vše si sundáte.
 • 00:46:09 Vezmete česnek.
 • 00:46:12 Potřete to ze všech stran
  a postříkáte to svěcenou vodou.
 • 00:46:21 Když máte škodu, přijdete.
 • 00:46:27 Chyťte to do ruky,
  3x uhoďte na jednu stranu.
 • 00:46:36 Potom 3x na druhou.
 • 00:46:40 Potom ještě jednou třikrát,
  aby to bylo celkem devětkrát.
 • 00:46:46 Do 9 dnů bude všechno v pořádku.
 • 00:46:50 Nesmíte pít alkohol
  a musíte pevně věřit v Boha.
 • 00:49:12 Mně bylo 9 let.
  Jsem z vesnice.
 • 00:49:18 Poprvé jsem jel vlakem až do Prahy.
  Velmi to bylo zajímavé.
 • 00:49:30 Musel jsem se učit český jazyk,
  ruský jazyk, německý i jiné.
 • 00:49:37 Bylo to velmi těžké,
  ale učil jsem se.
 • 00:49:40 Jednou jsem přišel a povídám:
 • 00:49:43 "Pane profesore,
  já jsem zabil sešit."
 • 00:49:47 On povídá: "Komendare,
  jak jste to mohl udělat?
 • 00:49:50 Jak jste mohl zabít sešit?"
 • 00:49:53 Spolužáci se smáli.
 • 00:49:55 On povídá:
  "Nezabil, ale zapomněl."
 • 00:50:06 Mám mnoho známých vědců.
 • 00:50:10 Chtěl bych věnovat svému příteli
  z brněnské lesnické fakulty
 • 00:50:17 doc. Jaroslavu Horákovi to,
  nad čím jsem pracoval 17 let.
 • 00:50:28 Balzám, který omlazuje,
  protože chci, aby žil 150 let.
 • 00:50:35 Když bude pít ten balzám,
  tak bude dlouho žít.
 • 00:50:50 Když jsem byla na univerzitě
  v 5.ročníku,
 • 00:50:54 musela jsem jít pracovat,
 • 00:50:57 protože rodiče nemohli
  mě a mojí sestru uživit.
 • 00:51:01 Takže jsem šla pracovat do školy.
  Pracovala jsem na plný úvazek.
 • 00:51:06 Přednášela jsem ukrajinštinu
  a ukrajinskou literaturu.
 • 00:51:10 Odpoledne jsem měla hodiny
  na univerzitě.
 • 00:51:13 Takže jsem chodila tam i tam.
  Bylo to drsné, ale stálo to za to.
 • 00:51:20 Byla to životní zkouška,
  jestli to vydržím.
 • 00:51:22 Jsem si jistá, že mám vydrž.
 • 00:51:26 Po ukončení univerzity
  jsem práci ztratila.
 • 00:51:30 Tak jsem jela do Čech.
  Byla jsem v Mosilaně v Brně.
 • 00:51:34 Nemohu říct,
  že se k nám chovali špatně.
 • 00:51:38 Měli jsme stejná práva jako Češi.
 • 00:51:43 Pracovala jsem tam 3,5 roku.
 • 00:51:45 Jak se narodilo dítě,
  vrátila jsem se domů s manželem.
 • 00:51:50 Brno mám velice ráda.
  Věřím, že se tam vrátím.
 • 00:52:16 Na Užhorodské lidové univerzitě
  byla otevřena katedra
 • 00:52:22 slovanské všeobecné jazykovědy.
 • 00:52:26 Byla jsem pozvaná, abych četla
  v češtině pro studenty,
 • 00:52:30 kteří studují ukrajinštinu
  a ruštinu.
 • 00:52:39 Kyjevská Slovanská univerzita
  byla založena před 10 lety.
 • 00:52:44 Její hlavní náplní je připravovat
  vysoce kvalifikované odborníky
 • 00:52:51 v oblasti slavistiky.
 • 00:52:53 Zakarpatská fakulta vznikla
  před 3 lety.
 • 00:52:55 Jejím hlavním posláním
  je podnítit mládež ke studiu
 • 00:52:58 historie a jazyků
  slovanských národů.
 • 00:53:01 Roli sehrála skutečnost,
  že Zakarpatský kraj
 • 00:53:04 hraničí se slovanskými zeměmi
 • 00:53:07 a jejich jazykovými
  i kulturními zvláštnostmi.
 • 00:53:11 V místě, kde se proplétají
  různé kultury.
 • 00:53:18 A kdybych na světě byl
  ten nejchudší,
 • 00:53:20 tys mi dal za poklad
  v matčině náručí,
 • 00:53:24 jinde jsou krásnější,
  jinde jsou šťastnější,
 • 00:53:26 ale tys nad všechny vlasti
  mi milejší.
 • 00:53:28 Před mořem, za mořem
  nenajdu takové,
 • 00:53:30 jako ty, milený,
  český můj domove.
 • 00:53:43 Podle oficiálních údajů pracuje
  v současné době v České republice
 • 00:53:48 na 25 000 ukrajinských občanů.
 • 00:53:51 Bylo by žádoucí, aby mezi Českou
  republikou a Ukrajinou
 • 00:53:56 vznikly takové právní vztahy, které
  by umožnily ukrajinským občanům
 • 00:54:02 zaměstnaným v ČR pracovat tak,
 • 00:54:05 aby nevznikaly problémy pro českou
  ani pro ukrajinskou stranu.
 • 00:54:24 Považuji vtahy s Českou republikou
  za dobré.
 • 00:54:27 Chtěl bych, aby byly ještě lepší.
 • 00:54:30 Zvlášť, kdyby se prohloubily
  v ekonomických oblastech,
 • 00:54:34 aby sem přišlo více českých firem,
  aby přišly investice.
 • 00:54:38 Aby nám Češi uvěřili,
  že s námi mohou spolupracovat,
 • 00:54:41 že naši lidé dokážou pracovat
  a žít tak, jak je zvykem v Evropě.
 • 00:55:18 Podkarpatská Rus patří do Evropy.
 • 00:55:22 Nynější rozdělení je pozůstatek
  stalinského dělení světa.
 • 00:55:29 Podkarpatská Rus na mapě
  Československé republiky
 • 00:55:33 je umístěna i na mé hrudi.
  Tady mohu ukázat.
 • 00:55:43 Nesmazatelně je můj světonázor
  vyjádřen: od Aše až po Jasinu.
 • 00:55:52 .

Související