iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 11. 2015
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
7891
zhlédnutí

Divoká Brazílie 1/3

Nebezpečný svět

Malpy hnědé, jaguáři, nosálové a další zvířecí obyvatelé se musí přizpůsobit zemi plné extrémů.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Divoká Brazílie - Nebezpečný svět

 • 00:00:10 (muž) Brazílie.
  Srdce Jižní Ameriky.
 • 00:00:13 Zdejší krajinu po statisíce let
  formovaly mocné přírodní síly.
 • 00:00:30 Žije zde víc živočišných druhů
  než kdekoli jinde na světě.
 • 00:00:45 My se zaměříme na tři z nich.
 • 00:00:55 Střídání ročních období je nutí
  čelit obrovským změnám prostředí.
 • 00:01:05 Rozsáhlým zátopám
 • 00:01:10 a vražednému suchu.
 • 00:01:17 Přesto tu dokážou přežít
  a vychovat potomstvo.
 • 00:01:23 V časech dobrých
 • 00:01:26 i zlých.
 • 00:01:37 Česká televize uvádí
  britský dokumentární cyklus
 • 00:01:40 Divoká Brazílie
 • 00:01:50 Během několika týdnů
  kolem rovnodennosti
 • 00:01:54 přechází počasí v Brazílii
  z jednoho extrémního období
 • 00:01:58 do druhého.
 • 00:02:03 Pro mláďata je to čas
  prvních krůčků v nádherném,
 • 00:02:07 většinou však nebezpečném světě.
 • 00:02:17 Nebezpečný svět
 • 00:02:32 Toto je poslední přírůstek
  tlupy malp hnědých.
 • 00:02:39 Život mláděte byl až do těchto
  chvil procházkou růžovým sadem.
 • 00:02:45 Starostlivá matka je od chvíle,
  kdy se narodilo,
 • 00:02:49 nosí všude s sebou.
 • 00:02:52 Časy se ale mění
 • 00:02:55 a mládě se brzy bude muset začít
  učit samostatnosti.
 • 00:03:05 A to nebude snadné,
 • 00:03:08 protože jeho tlupa obývá jedno
  z nejdivočejších míst v celé zemi.
 • 00:03:30 Příkré horské srázy ve státě Piauí
  v severovýchodní části Brazílie.
 • 00:04:04 Potrava se v tomto extrémním
  prostředí neopatřuje snadno.
 • 00:04:10 Není divu, že se mládě drží matky
  jako klíště.
 • 00:04:14 Skály určitě nejsou nejbezpečnějším
  místem pro hledání snídaně.
 • 00:04:21 V tomto ročním období však
  žádnou jinou možnost nemají.
 • 00:04:35 Tato kořist se jen tak
  chytit nenechá.
 • 00:04:43 Ještěři jsou pro opice vzácným
  zdrojem vody a bílkovin.
 • 00:04:53 Zdá se, že chytit některého
  z drobných plazů
 • 00:04:56 je pro matku s mládětem na zádech
  prakticky nemožné.
 • 00:05:05 Předběhla ji další malpa.
 • 00:05:11 K ještěru schovanému v puklině
  se nemůže dostat.
 • 00:05:19 Matka sice k jídlu nic nesehnala,
  ale mládě aspoň mohlo pozorovat
 • 00:05:23 a učit se.
 • 00:05:28 Malpy určitě patří k nejchytřejším
  opicím na světě.
 • 00:05:33 Nezaleknou se ani těch
  nejsložitějších úkolů.
 • 00:05:43 Tentokrát je nutné nalézt
  a upravit vhodný nástroj,
 • 00:05:47 kterým by malpa donutila ještěra
  opustit úkryt.
 • 00:06:04 Napoprvé neuspěla,
  bude muset najít něco lepšího.
 • 00:06:19 Malpy používají víc nástrojů
 • 00:06:22 než takřka všichni ostatní
  živočichové.
 • 00:06:32 Ještěr nemá proti tak odhodlanému
  a inteligentnímu zvířeti šanci.
 • 00:06:47 Úspěšný lov ale vynesl
  chutné jídlo jiné malpě.
 • 00:06:55 Matka odchází hladová.
 • 00:06:59 A když trpí hlady ona,
  strádá i její potomek.
 • 00:07:03 Je v zájmu obou,
 • 00:07:06 aby se mládě začalo co nejrychleji
  učit nezávislosti.
 • 00:07:10 To ale nebude snadné.
 • 00:07:14 V těchto srázných kaňonech
  jim oběma hrozí velké riziko.
 • 00:07:28 Řeky, které opicím vytvořily
  nádherný domov, už dávno vyschly.
 • 00:07:38 Na jiných místech Brazílie
  voda dosud krajinu formuje.
 • 00:08:09 Na západě země díky vodě vznikl
  jeden ze světových přírodních divů.
 • 00:08:21 Pantanal.
 • 00:08:36 Nejrozsáhlejší a nejbohatší
  sladkovodní mokřad planety.
 • 00:08:51 Pantanal je mimo jiné
  domovem rodiny
 • 00:08:54 jednoho z nejhlučnějších zvířat
  Brazílie.
 • 00:09:01 Vydry obrovské.
 • 00:09:16 Sídlí v noře vyhrabané
  v říčním břehu.
 • 00:09:22 Jeden z jejích dospívajících synů
  si hraje venku.
 • 00:09:27 Zkušená matka ho nespouští z očí.
 • 00:09:33 Sameček je dlouhý
  už skoro dva metry.
 • 00:09:37 Přesto z neznámého důvodu
  stále zůstává doma.
 • 00:09:42 Je pravda, že mladé vydry obrovské
  se často zdržují v původním domově,
 • 00:09:48 tato matka jich ale má
  pod jednou střechou dvanáct.
 • 00:10:06 Rodina se nedávno rozrostla
  o tři nové členy.
 • 00:10:14 Bezbranná mláďata jsou zalezlá
 • 00:10:17 v nejtemnějším a nejbezpečnějším
  koutě brlohu.
 • 00:10:22 Zanedlouho se ale budou muset začít
  učit životu ve venkovním světě.
 • 00:10:35 S tolika hladovými krky
  je pro rodinu nejdůležitější
 • 00:10:40 udržet si dostatečně velký
  lovecký revír.
 • 00:10:50 Mimo jiné to znamená zanechávat
  po sobě na určitých místech
 • 00:10:54 zřetelné pachové značky z trusu.
 • 00:11:11 Otec bere svůj úkol
  velmi zodpovědně.
 • 00:11:15 Dobře jej splnit
  vyžaduje nějaký čas.
 • 00:11:26 Při tak dlouhé frontě není divu,
 • 00:11:29 že se některá mláďata
  nechovají tak, jak se sluší.
 • 00:11:41 Existuje jeden velmi
  dobrý důvod,
 • 00:11:45 proč matka potřebuje
  tak velkou rodinu.
 • 00:11:52 Její mláďata vyrůstají v jednom
  z nejnebezpečnějších míst Brazílie.
 • 00:12:03 Na první pohled to tu vypadá
  jako ráj na zemi.
 • 00:12:08 V těchto vodách žije
  několik set druhů ryb.
 • 00:12:17 V Pantanalu je ale také největší
  koncentrace predátorů na světě.
 • 00:12:25 Odhaduje se, že jen kajmanů
  zde žije asi deset milionů.
 • 00:12:34 Břehy jsou také domovem
  největší šelmy Jižní Ameriky.
 • 00:12:38 Jaguára.
 • 00:12:59 Je to velký
  a neobyčejně silný predátor.
 • 00:13:16 Rodinná rybářská výprava
  možná vypadá jako idyla,
 • 00:13:21 je to ale velmi nebezpečný sport.
 • 00:13:38 Jaguár je schopen se plížit
  za kořistí celé hodiny.
 • 00:14:50 Toto je hlavní důvod,
 • 00:14:53 proč vydry obrovské mají tak
  početné rodiny, víc očí víc vidí.
 • 00:15:04 V příštích dnech se vydří mláďata
  vydají na svou první plavbu.
 • 00:15:12 Zajistit jim v řece bezpečí bude
  náročnou zkouškou pro celou rodinu.
 • 00:15:27 Krátký, idylický čas
  kolem rovnodennosti končí.
 • 00:15:32 Nastupuje nové roční období.
 • 00:15:36 Krajinu čekají rozsáhlé změny.
 • 00:15:42 Toto je Vazantes, jedinečná oblast
  plná pastvin, jezer a lesů.
 • 00:16:01 Na zvířata žijící
  v této části Brazílie
 • 00:16:05 má střídání ročních období
  největší dopad.
 • 00:16:15 Nepotrvá dlouho
  a krajina se zcela promění.
 • 00:16:20 Mláďata nebudou mít
  na přizpůsobení moc času.
 • 00:16:32 Toto je mládě nosála.
 • 00:16:36 Okolní les je jeho dětským hřištěm.
 • 00:16:44 Samice nosálů rodí své potomky
  na počátku období dešťů,
 • 00:16:49 v časech hojnosti.
 • 00:16:55 V době odpočinku shromáždí
  všechna mláďata
 • 00:16:59 do velkých lesních školek,
  kde je mají pod dohledem.
 • 00:17:07 Malí nosálové jsou
  neobyčejně zvídaví.
 • 00:17:21 V lese jsou před nepřáteli
  v relativním bezpečí,
 • 00:17:26 nenajdou v něm ale
  skoro nic k snědku.
 • 00:17:31 Potrava se dá sehnat jen venku
  na travnatých pláních.
 • 00:17:42 V této roční době jsou Vazantes
  domovem různorodé palety
 • 00:17:47 suchozemských a vodních živočichů,
 • 00:17:51 jakou nenajdete
  nikde jinde na světě.
 • 00:18:00 Čejka jižní klade vejce
  na suchou půdu.
 • 00:18:06 Anakonda zase vyhledává na loukách
  plochy zaplavené vodou.
 • 00:18:24 Pro nosály je tato krajina jedním
  velkým prostřeným stolem.
 • 00:18:30 Sežerou prakticky všechno,
  na co narazí.
 • 00:18:34 Stejně jako jejich příbuzní mývali.
 • 00:18:44 Pátrání po potravě v otevřené
  krajině ale může být nebezpečné.
 • 00:19:02 Pro mláďata nosálů to určitě není
  nejvhodnější místo.
 • 00:19:13 Zatímco většina dospělých hledá
  na pastvině potravu,
 • 00:19:17 všechna mláďata
  zůstávají v lese,
 • 00:19:20 kde jim nehrozí
  téměř žádné nebezpečí.
 • 00:19:25 Jedinou potravou, kterou mají
  v této době k dispozici,
 • 00:19:29 je matčino mléko. Mládě, které se
  příliš zabývá zkoumáním okolí,
 • 00:19:34 může snadno přijít o oběd.
 • 00:19:54 Uplyne ještě několik dnů
 • 00:19:57 a mláďata budou potřebovat
  víc než mléko.
 • 00:20:16 Po dlouhém dnu stráveném
  v otevřené krajině
 • 00:20:20 se dospělí vracejí zpátky
  do bezpečí lesa.
 • 00:20:32 Mláďata mají příležitost zjistit,
  co měli rodiče k snědku.
 • 00:20:38 Takovéto chování
  je neklamnou známkou,
 • 00:20:41 že nastal čas k osamostatnění.
 • 00:20:47 Zanedlouho je rodiče poprvé odvedou
  na pláň v sousedství lesa.
 • 00:20:55 Pokud se ale zatoulají
  od své matky příliš daleko,
 • 00:21:00 jejich první den v savaně může být
  i tím posledním.
 • 00:21:14 Roční období se brzy změní.
 • 00:21:19 Přicházející změny způsobuje
  jeden mohutný přírodní živel.
 • 00:21:25 Obrovská řeka.
 • 00:21:28 Amazonka to ale není.
 • 00:21:31 Tato řeka přichází z oblohy.
 • 00:21:42 Její počátek hledejme v Amazonii,
 • 00:21:46 největší ploše porostlé tropickými
  deštnými lesy na světě.
 • 00:21:55 Z těchto lesů se každý den vypaří
  až dvacet miliard litrů vodní páry.
 • 00:22:06 Větry ji odnášejí nad další
  oblasti Brazílie.
 • 00:22:13 Říká se jí Rio Voador.
  Doslova "letící řeka".
 • 00:22:20 "Řeka na obloze".
 • 00:22:46 Dokud Rio Voador proudí,
  přináší záplavy.
 • 00:22:53 Když se ale její tok zastaví,
  nastane sucho.
 • 00:23:02 Tato "nebeská řeka"
  ovlivňuje osudy
 • 00:23:05 téměř všech zvířecích
  obyvatel Brazílie.
 • 00:23:23 Mladí jaguáři budou muset využít
  každou příležitost,
 • 00:23:27 kterou nastávající změny přinesou.
 • 00:23:33 Jinde však sucho může trvat dál.
 • 00:23:50 V kaňonech Piauí prší
  pouze několik dnů v roce.
 • 00:23:58 Přesto se mláďata malp hnědých
  rodí tak,
 • 00:24:02 aby v této době byla
  už dostatečně velká
 • 00:24:05 a mohla darů období dešťů
  co nejvíc využít.
 • 00:24:09 Pro matku je stále
  náročnější lovit
 • 00:24:12 a hledat potravu
  s potomkem na zádech.
 • 00:24:16 Pokud se sama nenasytí,
  nebude mít dostatek mléka.
 • 00:24:34 Matka zkouší všechny způsoby,
 • 00:24:37 které se během svého života
  naučila, ale bez většího úspěchu.
 • 00:24:45 Mládě bude muset slézt
  z matčiných zad.
 • 00:24:49 Alespoň na tak dlouho,
  aby se mohla nakrmit.
 • 00:24:57 Jeden samec objevil ve skále
  na vrcholu kaňonu včelí hnízdo.
 • 00:25:07 V tomto ročním období
  má med cenu zlata.
 • 00:25:19 Dostat se k němu do takové výšky
  ale není nic jednoduchého.
 • 00:25:23 Zvláště když máte na zádech mládě.
 • 00:25:34 Nedá se nic dělat,
  potomek musí dolů.
 • 00:25:45 Postará se o něj jedna ze starších
  sester, jeho první opatrovnice.
 • 00:25:50 Mláděti se to pranic nelíbí.
 • 00:25:55 Matka si ale nemůže dovolit
  promeškat takovou příležitost.
 • 00:26:11 Výstup ke hnízdu není vůbec snadný.
 • 00:26:17 Je to náročný úkol
  i pro tu nejšikovnější malpu.
 • 00:26:46 Matce se konečně podařilo
  vyšplhat nahoru k medu.
 • 00:26:54 Hluboko pod ní,
  na dně kaňonu,
 • 00:26:57 se její nezkušená dcera rozhodla
  k neuváženému činu.
 • 00:27:03 Vylézt nahoru s bratříčkem
  na zádech.
 • 00:27:24 Tyto včely nemají žihadla,
  tím ale nebezpečí není o nic menší.
 • 00:27:39 Objev medu, který matce dodá
  energii, nemohl přijít v lepší čas.
 • 00:27:46 Mláděti však hrozí
  velké nebezpečí.
 • 00:28:07 Jeho opatrovnice si uvědomila
  svou chybu, sundala ho ze zad
 • 00:28:12 a zanechala na místě.
 • 00:28:17 Matka sedící vysoko nahoře
 • 00:28:20 nemá o nesnázích svého potomka
  nejmenší tušení.
 • 00:28:30 Podobně jako lidské batole je
  i malé opičí mládě takřka bezmocné.
 • 00:29:09 Až po nějaké době matka zjišťuje,
  co se děje.
 • 00:29:38 Konečně jsou zase spolu.
  Mládě je v bezpečí.
 • 00:29:44 Nejlepší začátek cesty
  k samostatnosti to rozhodně nebyl.
 • 00:29:49 Musí se naučit, jak přežít.
  A to co nejrychleji.
 • 00:30:01 Tato část Brazílie trpí suchem,
  Rio Voador sem sotva doteče.
 • 00:30:14 Roční období se ale mění a jinou
  oblast čekají dramatické změny.
 • 00:30:26 Řeky Pantanalu za nějaký čas
  zaplaví všechno kolem.
 • 00:30:46 Zátopa možná přijde
  až za několik měsíců,
 • 00:30:50 vydry obrovské se ale na ni
  připravují už nyní.
 • 00:30:54 Týkají se celé rodiny.
 • 00:31:09 Jedno z nedávno narozených mláďat
  čeká první koupel v řece.
 • 00:31:34 Aby dokázalo v těchto podmínkách
  přežít, je třeba,
 • 00:31:38 aby umělo dobře plavat.
 • 00:31:42 Musí se proto začít
  co nejdřív učit.
 • 00:31:48 Starší bratři a sestry
  dávají pozor na nepřátele.
 • 00:31:53 Jedna zvyder zůstala v brlohu,
  aby dohlédla na zbylá mláďata.
 • 00:32:18 Vydru hlídající mladé
  něco vystrašilo.
 • 00:32:55 Jako většina predátorů se i jaguár
  snaží najít tu nejsnadnější kořist.
 • 00:33:02 Může jí být vydří mládě
  nebo dospělá vydra,
 • 00:33:06 která nedává pozor.
 • 00:33:14 Lekce plavání je u konce.
  Rodina se vrací k noře.
 • 00:33:19 Před domovem je ale čeká
  nemilé překvapení.
 • 00:33:43 Vydry reagují velmi nesmlouvavě.
 • 00:34:00 Jaguár ví, že teď ničeho nedosáhne.
  Brzy se však vrátí zpátky.
 • 00:34:11 Je zřejmé,
  že domov už není bezpečný.
 • 00:34:15 Vydry vynášejí mláďata z brlohu
  a plavou s nimi pryč.
 • 00:34:23 Vydry obrovské si obvykle budují
  pro podobné případy
 • 00:34:27 několik náhradních nor.
 • 00:34:43 Rodina se uklidní,
  až budou všechna mláďata v bezpečí.
 • 00:34:57 Lekce plavání budou pokračovat,
  až nebude hrozit žádné nebezpečí.
 • 00:35:03 Monzunová povodeň může nastat
  každým dnem
 • 00:35:07 a v té době musejí být
  mláďata připravená.
 • 00:35:14 Pantanal čeká,
 • 00:35:17 až "nebeská řeka"
  přinese první déšť.
 • 00:35:29 Rovnodennost je dávno za námi.
 • 00:35:33 Slunce pálí nad amazonskými
  deštnými lesy
 • 00:35:37 na severu Brazílie
  stále intenzivněji.
 • 00:35:43 Ze stromů se odpařuje
  víc a víc vody.
 • 00:35:49 To je ona energie,
  která pohání "nebeskou řeku"
 • 00:35:53 a nakonec přinese monzunové deště.
 • 00:36:29 S brazilským monzunem se objeví
  spousta nových příležitostí
 • 00:36:33 a mláďata budou muset být
  dostatečně vyspělá,
 • 00:36:37 aby je dokázala využít.
  To často znamená,
 • 00:36:41 že první týdny po narození
  nebývají vůbec snadné.
 • 00:36:51 Je to nejtěžší období
  jejich života.
 • 00:37:04 Mláďata nosálů zatím poznala
  jen bezpečné prostředí
 • 00:37:08 v korunách stromů.
 • 00:37:11 Do příchodu monzunových dešťů
  tu však nenajdou nic k snědku.
 • 00:37:18 Pokud se budou chtít nasytit,
 • 00:37:21 nezbude jim než následovat rodiče
  na travnaté pláně.
 • 00:37:29 Otevřená krajina ve Vazantes
  je přitahuje,
 • 00:37:32 zároveň jim ale nahání strach.
 • 00:37:45 Jejich matka musela
  přestat hodovat.
 • 00:37:49 Uhlídat tak početné potomstvo
  není nic snadného.
 • 00:38:00 Stačí, aby se mládě na chvíli
  vzdálilo od rodiny,
 • 00:38:05 a může se stát obětí některého
  z predátorů lovících na pláních.
 • 00:38:14 Každý malý nosál
  si musí zapamatovat
 • 00:38:17 nejdůležitější pravidlo přežití:
 • 00:38:20 nikdy neztratit z dohledu
  matčin ocas.
 • 00:38:25 Mláďata tu nejsou jen,
  aby objevovala nová místa,
 • 00:38:29 ale také se musí učit
  shánět potravu.
 • 00:38:39 Je tu spousta věcí,
  které rozptylují pozornost.
 • 00:38:50 Všude kolem se pohybují
  podivná zvířata.
 • 00:39:05 Každý malý nosál se musí naučit,
  kteří živočichové jsou nebezpeční
 • 00:39:10 a kterých se bát nemusí.
 • 00:39:14 Je dobré mít vedle sebe
  čejky jižní.
 • 00:39:18 Tito ptáci následují nosály,
  protože se živí drobným hmyzem,
 • 00:39:23 který vyruší.
 • 00:39:26 Na oplátku dávají pozor
  na predátory.
 • 00:39:31 Pásovcům žádnou pozornost
  věnovat nemusejí.
 • 00:39:37 Stejně jako mravenečníkům velkým.
 • 00:39:48 Káně savanová je ale něco jiného.
 • 00:40:23 Matka má tolik mláďat,
  že si není jistá,
 • 00:40:27 jestli všechna dorazila do bezpečí.
 • 00:40:36 Instinkt jí napovídá,
  že něco není v pořádku.
 • 00:40:41 Jedno z mláďat zůstalo na louce.
 • 00:40:51 Matčin ocas není nikde v dohledu.
 • 00:41:46 Brazilská savana
  není vždy tak milosrdná.
 • 00:41:51 Mládě dostalo pořádnou lekci.
 • 00:42:11 Na mnoha místech Brazílie
  čekají zvířata na první déšť.
 • 00:42:39 Tyto kaňony kdysi byly
  součástí deštného lesa.
 • 00:42:46 Potom ale "nebeská řeka"
  změnila svůj tok a stromy,
 • 00:42:50 které v džungli rostly,
  nyní živoří na dně roklí.
 • 00:43:01 Pokud tu má mládě
  malpy hnědé přežít,
 • 00:43:05 musí se naučit samostatnosti.
 • 00:43:16 Jeho poslední pokus
  skončil málem tragicky.
 • 00:43:20 Tentokrát je však matka neopustí.
 • 00:43:39 Jeho sebedůvěra pomalu,
  ale jistě roste.
 • 00:43:57 Potřebuje se naučit,
  co se dá bezpečně sníst.
 • 00:44:01 Následuje matčina příkladu.
 • 00:44:06 Listy jsou v pořádku,
  nejlepší jsou ale kořínky.
 • 00:44:13 Už to začíná chápat.
 • 00:44:19 Umět najít potravu není všechno.
 • 00:44:23 Musí se naučit
  i spoustu jiných věcí.
 • 00:45:16 Matka nebezpečí vůbec nepostřehla.
 • 00:45:24 Malou opičku naštěstí zachránil
  její přirozený instinkt.
 • 00:45:32 Malpy používají k označení
  jednotlivých hrozeb odlišné zvuky.
 • 00:45:38 Zbytek tlupy volání okamžitě poznal
 • 00:45:42 a všichni členové se začínají
  shlukovat do obrany.
 • 00:46:05 Malpy dělají co největší hluk,
  aby hada odehnaly.
 • 00:46:15 Dokonce i mládě
  je odhodlané pomoci.
 • 00:46:22 Jeho matka si ale něčeho všimla.
 • 00:46:26 Tato užovka na lov opic
  nevyrazila.
 • 00:46:34 Jejím cílem je brazilský hlodavec
  koro hladkosrstý.
 • 00:46:59 Malpy jsou neobyčejně zvědavé.
 • 00:47:05 Dokonce ani mládě
  nedokázalo odolat,
 • 00:47:09 aby se nepřišlo podívat
  z větší blízkosti.
 • 00:47:22 Mezi zvědavostí a hazardem
  je ale jen tenká hranice.
 • 00:47:44 Had se stovkami dozadu
  obrácených zubů
 • 00:47:48 se v žádném případě
  své kořisti nevzdá.
 • 00:47:53 Nešťastný koro ale nebyl sám.
 • 00:48:07 Všechen strach je ten tam.
 • 00:48:10 Ke štvanici se připojuje
  dokonce i malé mládě.
 • 00:48:19 Není snadné ulovit
  mrštného hlodavce.
 • 00:48:26 I tentokrát se toho musí ujmout
  zkušený samec.
 • 00:48:48 Tlupa konečně ulovila
  něco většího.
 • 00:48:55 Stejně důležité však je,
 • 00:48:58 že malé mládě absolvovalo
  první lekci,
 • 00:49:02 která mu jednou pomůže přežít.
 • 00:49:05 Poznalo také,
  jak vynalézavá jeho tlupa musí být,
 • 00:49:09 aby v tomto prostředí
  dokázala existovat.
 • 00:49:24 Všechna naše mláďata mají
  za sebou první krůčky
 • 00:49:28 na cestě k nezávislosti.
 • 00:49:46 Několikrát se ztratila,
 • 00:49:49 byla opuštěná nebo jen tak tak
  unikla predátorům.
 • 00:49:56 A jejich svět se navíc
  zanedlouho zcela promění.
 • 00:50:08 Skryté titulky: Václav Píbl
  Česká televize 2015

Související