iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 4. 2016
23:05 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
889
zhlédnutí

Newsroom ČT24

Propad důvěry v novináře — Časopis roku — Přeměna regionálního Pražského deníku — Práce fotoreportéra ČTK — Pulitzerova cena — Novináři vs. internetoví diskutéři

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Newsroom ČT24

 • 00:00:02 NEWSROOM ČT24
 • 00:00:16 -Staňte se s námi novinářem.
 • 00:00:18 Tedy, alespoň na tu další
  necelou půlhodinku.
 • 00:00:20 Média plus žurnalisté,
  rovná se náplň začínajícího pořadu.
 • 00:00:24 Luboš Rosí přeje fajn večer.
 • 00:00:26 Naše témata?
 • 00:00:27 To první je právě
  k té naší profesi dost kritické.
 • 00:00:30 Kdo a proč v Česku
  novinářům nevěří?
 • 00:00:32 Máme nedobré výsledky
  velkého výzkumu.
 • 00:00:35 Skupina Penta a její první změny
 • 00:00:37 po nákupu vydavatelství
  Vltava-Labe-Press.
 • 00:00:40 Mění se Pražský deník, k nepoznání.
 • 00:00:43 Vyfotit, vybrat nejlepší snímky
  a rychle je odeslat do redakce.
 • 00:00:47 Den fotoreportéra.
  Ukážeme, počkejte.
 • 00:00:53 Razantní propad důvěry
  v novináře v Česku.
 • 00:00:55 Máme k dispozici nová čísla.
 • 00:00:57 Tak třeba: Médiím teď věří
  ani ne 30 procent lidí.
 • 00:00:59 A každý druhý člověk
  jim vysloveně nedůvěřuje.
 • 00:01:02 Nejhůř pak žurnalisty a jejich
  tvorbu vnímají lidi do 30 let.
 • 00:01:05 Dodejme, že pochybnosti
  nad novináři se podobně objevují
 • 00:01:08 i v jiných západních zemích.
 • 00:01:10 A naopak v totalitních režimech
 • 00:01:12 procento důvěry
  v žurnalisty stoupá.
 • 00:01:14 Autorem největšího
  podobného výzkumu v Česku
 • 00:01:16 je tým doktora Volka
  z brněnské Masarykovy univerzity.
 • 00:01:19 Výsledky jsou součástí studie
  o stavu české žurnalistiky.
 • 00:01:22 Trvala dva roky,
  autoři ji opakují po 12 letech.
 • 00:01:26 -Všichni lžete, pořád lžete!
  -Jste prolhaný špíny!
 • 00:01:29 -Pražský Klárov,
  demonstrace proti vládě.
 • 00:01:31 Skupina účastníků doráží
  na přítomné novináře.
 • 00:01:34 Musí zasáhnout policie.
 • 00:01:39 Agresivních výpadů
  proti novinářům přibývá.
 • 00:01:41 A nálada společnosti se mění.
 • 00:01:43 Podle nejnovějšího výzkumu
  Masarykovy univerzity
 • 00:01:46 se důvěryhodnost novinářů
  výrazně propadla.
 • 00:01:49 V roce 2004 jim věřila
  téměř polovina lidí.
 • 00:01:51 Dnes je to sotva třetina.
 • 00:01:53 Těch, kteří ztratili veškerou
  důvěru, je téměř 50 procent.
 • 00:01:57 -Předpokládáme,
 • 00:02:00 že příčinou je v podstatě
  zvětšující se propast
 • 00:02:03 mezi novináři na jedné straně
  a jejich publikem.
 • 00:02:06 -To se týká v podstatě celé Evropy.
  Těch příčin je několik.
 • 00:02:12 V prvé řadě je to krize
  v roce 2008,
 • 00:02:15 která měla za následek
  drastické úspory.
 • 00:02:19 -Nejvýraznější je nárůst nedůvěry
  u mladé generace do 30 let.
 • 00:02:23 Z ní nevěří médiím každý druhý.
 • 00:02:25 Před 12 lety to bylo
  pouhých 18 procent.
 • 00:02:29 -I mladší generace
  může vnímat novináře
 • 00:02:31 jako součást establishmentu,
  kam nechce, dejme tomu, patřit.
 • 00:02:36 -Mladí si podle výzkumníků
  jdou pro informace
 • 00:02:39 raději na sociální sítě
  než do tradičních médií.
 • 00:02:42 To potvrzují
  i studenti žurnalistiky.
 • 00:02:44 -Noviny, bych řekla,
  že už úplně odpadly,
 • 00:02:47 speciálně v mé studentské sféře.
 • 00:02:48 -Já se musím tak trochu nutit
  do toho,
 • 00:02:51 abych vlastně pravidelně sledoval
  co nejvíc tradičních médií,
 • 00:02:55 protože mám taky tu tendenci
  jít na Facebook,
 • 00:02:57 podívat se, co kdo sdílí,
 • 00:02:58 a podle toho si formovat
  svůj názor.
 • 00:03:00 -Analytici zkoumali taky důvěru
  lidí k médiím podle vzdělání.
 • 00:03:04 Výsledky ukázaly,
 • 00:03:05 že nejvíc jsou vůči novinářům
  skeptičtí lidé
 • 00:03:07 se základním vzděláním.
 • 00:03:08 -Jde o další projev
  vzrůstající propasti
 • 00:03:10 mezi novináři a publikem.
 • 00:03:12 Víme, že jde zároveň o osoby
  bez příjmů,
 • 00:03:15 nebo s nízkým příjmem.
 • 00:03:17 -Přes narůstající nedůvěru
  si ale novináři,
 • 00:03:19 podle budoucích žurnalistů,
  svou roli ve společnosti udrží.
 • 00:03:23 -Přece jenom člověk má větší
  dosah a má větší autoritu,
 • 00:03:26 pokud mu vyjde článek
  v tradičním médiu.
 • 00:03:29 -Když zvládneme nějakým způsobem
  zakomponovat do sebe
 • 00:03:33 ta sociální média a ta stará,
 • 00:03:35 že by mohla vzniknout nějaká hezká,
  přijatelná mutace.
 • 00:03:41 -A společně vám teď řekneme,
  kdo že jsou to ti novináři,
 • 00:03:45 kterým se tak málo věří.
 • 00:03:46 A hlavně, koho by oni sami volili.
 • 00:03:48 -Sledujte pozorně.
 • 00:03:49 Zatímco podle sociologů
 • 00:03:51 v české společnosti
  převládají příznivci levice,
 • 00:03:54 tak mezi novináři je víc těch,
  kteří věří pravici.
 • 00:03:57 -Ano.
 • 00:03:58 Počet pravicových novinářů
  ukazuje vždy ta modrá část,
 • 00:04:01 kterou vidíte, z celé té skupiny.
 • 00:04:03 Bíle pak jsou označeni
  příznivci středu, červeně levicoví.
 • 00:04:07 -Takže třeba už to,
 • 00:04:08 že společnost je víc levicová
  a novináři pravicoví,
 • 00:04:12 může vést k nedůvěře lidí
  vůči žurnalistům.
 • 00:04:14 I když srovnejte,
 • 00:04:15 těch pravicových novinářů
  přece jenom postupně ubývá.
 • 00:04:19 -A teď dál.
 • 00:04:21 Sledujte nejdřív
  první dva žluté sloupce.
 • 00:04:24 Jeden se týká parlamentu,
  druhý se týká vlády.
 • 00:04:27 Tyto sloupce ukazují,
 • 00:04:28 že když sociologové médií
  před 12 lety dělali první výzkum,
 • 00:04:32 tak tehdy moc novinářů nevěřilo
  právě ani vládě, ani parlamentu.
 • 00:04:36 Ale to se letos změnilo.
 • 00:04:38 Když se podíváme
  na ta letošní čísla,
 • 00:04:40 tak to je tento červený nárůst.
 • 00:04:42 Jak u parlamentu, tak u vlády.
 • 00:04:45 -Jenže je tu i vztah novináři
  versus prezident, a to je propad.
 • 00:04:49 V roce 2004 mu věřilo
  35 procent žurnalistů.
 • 00:04:52 Teď už je to jenom
  každý desátý novinář.
 • 00:04:55 Tedy opět rozpor.
 • 00:04:56 Když totiž uděláte šetření
  mezi celou populací,
 • 00:04:59 tak na tom má hlava státu
  úplně jiné výsledky.
 • 00:05:04 -V této chvíli autor výzkumu,
  Jaromír Volek,
 • 00:05:07 ve vysílání České televize
  v Newsroomu.
 • 00:05:09 Prosím o vysvětlení.
 • 00:05:10 Proč lidé tak málo novinářům věří?
 • 00:05:12 -Dobrý večer.
  Těch příčin je celá řada.
 • 00:05:16 My bychom to mohli
  pro zjednodušení,
 • 00:05:18 pro zkratku rozlišit
  na makropříčiny,
 • 00:05:20 které v zásadě skutečně
  zasahují celoevropskou,
 • 00:05:24 tu vyspělou mediální krajinu,
 • 00:05:26 tak, jak už o tom mluvil
  Karel Hvížďala.
 • 00:05:28 Zjednodušeně, ve zkratce,
 • 00:05:30 ten klíčový důvod pravděpodobně
  souvisí s nástupem sociálních sítí
 • 00:05:34 nebo novým prostředím,
 • 00:05:36 do kterého vstupují
  vedle profesionálních novinářů
 • 00:05:40 i novináři laici.
 • 00:05:42 Řekl bych, že legitimují
  tito laici svou autoritu
 • 00:05:46 nebo svou neprofesionalitu
  sběrem lajků,
 • 00:05:49 tedy jistou formou
  podpory v tom internetu.
 • 00:05:52 To je ten globální trend,
 • 00:05:54 který do jisté míry
  nabourává autoritu
 • 00:05:57 těch profesionálních novinářů,
  těch novinářů kamenných médií.
 • 00:06:01 -Jinými slovy tedy, pardon,
  že do toho vstupuji,
 • 00:06:04 lajky dělají z laiků novináře
  a potom se těm novinářům méně věří.
 • 00:06:08 -Je to zkratka, samozřejmě.
 • 00:06:10 -Každopádně ten pokles důvěry,
  ten je postupný.
 • 00:06:12 Nicméně hodně se projevil
  třeba kolem let 2008, 2009.
 • 00:06:16 Říká se, že tehdy byli novináři
  nositeli špatných zpráv.
 • 00:06:19 To je taky jedna z příčin tedy?
 • 00:06:21 -Ano.
 • 00:06:23 My tam máme
  zhruba tři takové velké zuby,
 • 00:06:26 nebo propady v té důvěře.
 • 00:06:28 Ten poslední je v roce 2009.
 • 00:06:30 Těžko to interpretovat jinak,
 • 00:06:33 než že to souvisí už s důsledky
  ekonomické krize a s tím,
 • 00:06:37 že ta pravo-středová
  a liberální česká novinařina
 • 00:06:42 měla přece jenom větší pochopení
  pro určitá úsporná opatření,
 • 00:06:47 škrty tehdy pravicové vlády.
 • 00:06:50 A zároveň vlastně byla nositelem
  toho špatného poselství
 • 00:06:54 o ekonomice.
 • 00:06:56 To my víme dávno
  ze sociální psychologie,
 • 00:06:58 že nositelé špatných zpráv
  nesou jisté důsledky
 • 00:07:02 toho sdělení o špatném vývoji,
  v tomto případě ekonomiky.
 • 00:07:07 Ale těch důvodů je více,
  samozřejmě.
 • 00:07:10 -Každopádně, pane Volku, tak,
  jak jsme ukazovali vaše data,
 • 00:07:14 vaše čísla,
  tak je tam ten zajímavý rozpor.
 • 00:07:17 Nejdřív tedy novináři
  moc nevěřili vládě a parlamentu,
 • 00:07:20 věřili prezidentovi.
 • 00:07:21 Teď je to úplně naopak.
 • 00:07:23 Ale přitom mám pocit,
  že se stále míjí s tím,
 • 00:07:25 komu vlastně věří
  velká část veřejnosti.
 • 00:07:28 Možná i tohle je jedna z těch
  hlavních příčin toho problému?
 • 00:07:32 -Mluvit o hlavní příčině nelze.
 • 00:07:34 Je to celý set.
 • 00:07:35 Ale pan prezident je nepochybně
  velmi významný hráč,
 • 00:07:39 ovlivňující image
  českých novinářů.
 • 00:07:42 Jeho spor s českými novináři
  trvá už, řekněme,
 • 00:07:45 dokonce ještě dříve,
 • 00:07:47 než se stal poprvé premiérem
  v roce 1998,
 • 00:07:50 a jeho spor
  jako by se znovu obnovil
 • 00:07:52 nástupem do prezidentského úřadu.
 • 00:07:55 Upozorním na jeden
  velmi zajímavý detail.
 • 00:07:57 My samozřejmě analyzujeme
  i sociální sítě a komentáře.
 • 00:08:00 Vy jste měli hezkou ukázku
  z demonstrace, my máme moře,
 • 00:08:04 velké množství komentářů ze sítí.
 • 00:08:06 Je tam několik klíčových slov
  na těch sítích,
 • 00:08:09 která se na konto novinářů
  objevují.
 • 00:08:12 Jedno z nejčetnějších
  a nejopakovanějších je:
 • 00:08:14 Novináři jsou žumpa.
 • 00:08:16 To je klíčové slovo
  pana prezidenta,
 • 00:08:18 které použil ještě jako premiér
  České republiky
 • 00:08:21 někdy mezi léty 1998 a 2000.
 • 00:08:23 -Pane Volku, jasná otázka,
  co teď s tím?
 • 00:08:26 S takovou nedůvěrou vůči novinářům.
 • 00:08:29 -To kdybychom věděli,
 • 00:08:31 resp. to kdyby věděli
  šéfredaktoři po celé Evropě,
 • 00:08:35 včetně Spojených států.
 • 00:08:36 Mimochodem, ve Spojených státech
  ta nedůvěra je ještě výraznější,
 • 00:08:40 ten pokles kredibility amerických
  novinářů je ještě výraznější.
 • 00:08:44 Těžko říct.
 • 00:08:45 Já myslím, že ta cesta
  musí být cestou za publikem,
 • 00:08:50 musí jít za těmi,
  kteří v této chvíli mají pocit,
 • 00:08:54 že novináři nehájí jejich zájmy,
  že nereprezentují jejich zájmy,
 • 00:08:59 že se hodnotově vzdalují.
 • 00:09:01 Tam je velmi důležitá věc.
 • 00:09:03 Novináři jsou vnímáni
  českou populací
 • 00:09:06 jako součást establishmentu.
 • 00:09:08 To je ale proti té základní
  pozici novináře jako toho,
 • 00:09:12 kdo se zastává potřebných.
 • 00:09:14 Tady si myslím,
  že je třeba hledat cestu.
 • 00:09:17 A druhý, velmi důležitý,
 • 00:09:19 je třeba začít oslovovat
  nejmladší populaci.
 • 00:09:22 Ne takovým nějakým
  podbízivým způsobem,
 • 00:09:25 to by samozřejmě k ničemu nebylo,
  ale je třeba reflektovat,
 • 00:09:30 že se tady vytváří
  určitá kontrakultura
 • 00:09:33 v té nejmladší cílové skupině,
 • 00:09:35 která v zásadě chápe velká
  kamenná média jako součást moci,
 • 00:09:40 se kterou oni nechtějí
  mít nic společného.
 • 00:09:43 -Tak si říkám, když vás poslouchám,
  že je to vlastně hlídací pes,
 • 00:09:47 kterému teď moc lidí nevěří,
  že umí hlídat.
 • 00:09:50 Ale ještě se vraťme
  k jinému fenoménu.
 • 00:09:52 Ono také zaznělo,
 • 00:09:54 že tohle je trend
  v západních zemích,
 • 00:09:56 ale naopak
  v těch totalitnějších režimech,
 • 00:09:59 že tam ta důvěra v novináře
  a média naopak vzrůstá.
 • 00:10:02 Také to úplně nechápu.
  Ale vy to určitě vysvětlíte.
 • 00:10:06 -Ne.
  O vzrůstu já tedy příliš nevím.
 • 00:10:09 Ale teď bychom si museli
  začít vymezovat,
 • 00:10:11 které totalitní režimy
  máme na mysli.
 • 00:10:13 Máte na mysli Rusko?
  Máte na mysli putinovské Rusko?
 • 00:10:17 A pak se hned jako sociolog musím,
  řekněme,
 • 00:10:20 s určitou skepsí vyjádřit
  k možnostem měřit veřejné mínění
 • 00:10:25 a názory ruské populace
  ve vztahu například k novinářům,
 • 00:10:29 ale stejně tak k prezidentu atd.
 • 00:10:32 Jinými slovy,
 • 00:10:33 já bych v tomto směru
  byl skeptický.
 • 00:10:36 Ale zdá se, že ta základní
  charakteristika je spíš v tom,
 • 00:10:40 že ta jakoby malá česká důvěra
  v novináře
 • 00:10:44 je do jisté míry taky dána
  rozšiřující se pluralitou
 • 00:10:48 té společnosti.
 • 00:10:50 Tady samozřejmě se za 25 let
  výrazně fragmentovaly možnosti,
 • 00:10:54 otevřely se šance.
 • 00:10:56 A samozřejmě i ta politická scéna,
  i názorová, je mnohem pestřejší.
 • 00:11:00 V tomto slova smyslu
 • 00:11:02 pak novináři mají složitější pozici
  než v těch totalitních režimech,
 • 00:11:06 kde je v zásadě jeden dominantní,
  který ovládá pole,
 • 00:11:09 a pak je jeden simulovaný,
  většinou simulovaný, alternativní.
 • 00:11:12 -Dovolte mi nadsázku na konec.
 • 00:11:14 Budeme vám věřit a budeme doufat,
 • 00:11:16 že tedy lidé budou časem
  věřit novinářům.
 • 00:11:17 Jaromír Volek,
  díky za váš komentář.
 • 00:11:19 -Dobrý večer.
 • 00:11:24 -Konec kauzy "přemalovaný kravín".
 • 00:11:26 Vysílací rada
  nevyslyšela několik stížností
 • 00:11:29 na údajně zmanipulovanou reportáž
  televize Prima
 • 00:11:32 o iráckých uprchlících v Jihlavě.
 • 00:11:33 Po prozkoumání hrubého materiálu,
  po vyjádření Primy
 • 00:11:36 i na základě vlastní analýzy
  teď celou věc odložila.
 • 00:11:39 -Prima v tom vysvětlení
  dost přesvědčivě
 • 00:11:44 vysvětlila všechny ty okolnosti,
  ve kterých to vznikalo.
 • 00:11:47 A ty pochybnosti, které jsme měli,
  vyvrátila.
 • 00:11:49 Takže my jsme nemohli jinak
  než odložit.
 • 00:11:54 -Deník E15, k tomu 12 časopisů
  a několik webů
 • 00:11:57 už nepatří stíhanému podnikateli
  Františku Savovovi.
 • 00:12:01 Jeho vydavatelství Mladá fronta
  listy v tomto týdnu prodalo.
 • 00:12:05 Po schválení antimonopolním úřadem
  přejdou pod mediální dům
 • 00:12:08 Daniela Křetínského a Patrika
  Tkáče, Czech News Center.
 • 00:12:13 Hle, Ferdinand Peroutka žije.
 • 00:12:15 Tedy alespoň kauza,
 • 00:12:17 kterou kolem něj rozpoutal
  Miloš Zeman, prezident.
 • 00:12:19 Ten už se měl podle soudu
  omluvit za to,
 • 00:12:22 co o novináři před rokem
  údajně nepravdivě tvrdil.
 • 00:12:25 Místo toho se teď ale právníci
  hradní kanceláře odvolávají
 • 00:12:28 a všechno začne nanovo,
  jen u jiného, vyššího soudu.
 • 00:12:31 Tak uvidíme.
  Newsroom nemůže nesledovat.
 • 00:12:38 Časopis roku: Vyhlášeno.
 • 00:12:40 80 magazínů soutěžilo,
 • 00:12:41 jedna Lucie Korcová vše sledovala
  a teď poví výsledky.
 • 00:12:45 Tak sem s nimi.
 • 00:12:46 -Dobrý večer.
 • 00:12:48 Časopisem roku se stal Forbes
  z vydavatelství MediaRey.
 • 00:12:51 Zvítězil
  u 15členné odborné poroty.
 • 00:12:54 Ta posuzovala 7 kritérií.
 • 00:12:55 Například kvalitu obsahu, grafiky
 • 00:12:58 nebo jak časopis splňuje
  nároky inzerentů.
 • 00:13:00 A Forbes vyhrál
  i podle mediálních ukazatelů.
 • 00:13:03 -U těch mediálních ukazatelů
  je to prodaný náklad a předplatné,
 • 00:13:09 hrubé inzertní příjmy a čtenost.
 • 00:13:14 -A vítězství si Forbes
  odnesl i v dalších kategoriích,
 • 00:13:17 například Obálka roku.
 • 00:13:18 Porotu totiž nejvíc zaujalo
  jeho červnové číslo
 • 00:13:21 s prezidentem karlovarského
  Mezinárodního filmového festivalu,
 • 00:13:25 Jiřím Bartoškou.
 • 00:13:26 Objevem roku se stala
  česká verze časopisu Newsweek,
 • 00:13:30 také z vydavatelství MediaRey.
 • 00:13:32 Jak jsme ukázali v Newsroomu,
 • 00:13:34 první české číslo
  vyšlo v listopadu.
 • 00:13:36 Ocenění se dočkal i týdeník Reflex,
 • 00:13:38 a to v žánrové kategorii
  Svět a společnost.
 • 00:13:45 -Je to tady.
 • 00:13:47 Přeměna regionálního
  Pražského deníku.
 • 00:13:49 Z mediálního hlediska
  je důležité to,
 • 00:13:51 že v ní rozhodně nejde
  jen o Pražany,
 • 00:13:53 a hlavně nejde údajně
  jen o kosmetickou změnu.
 • 00:13:55 Vysvětlím.
 • 00:13:57 Když Deník plus celé vydavatelství
  Vltava-Labe-Press
 • 00:14:00 koupila před půl rokem
  skupina Penta,
 • 00:14:02 tak jsme si pozvali
  do Newsroomu jejího nového šéfa.
 • 00:14:04 A ten tehdy řekl,
 • 00:14:06 že se všemi regionálními deníky
  v zemi jsou docela spokojeni,
 • 00:14:09 protože lidi tyhle noviny kupují.
 • 00:14:11 Ale to všechno s jedinou výjimkou,
  a tou byl právě Pražský deník.
 • 00:14:15 Skoro nikdo ho nekupoval.
 • 00:14:16 Logicky,
  právě proto jsme byli zvědaví,
 • 00:14:18 jak razantně ho kolegové
  novináři a manažeři změní.
 • 00:14:21 Dívejte se.
 • 00:14:22 -Místo chození do trafiky stačí
  sáhnout do pytle a můžete číst.
 • 00:14:26 Pražský deník mění podobu,
  ale i způsob prodeje.
 • 00:14:29 Do ulic se vrátí kameloti.
 • 00:14:31 Úplnou novinkou
  jsou pak distribuční pytle.
 • 00:14:34 -Metoda, kterou, pokud se nepletu,
 • 00:14:37 ještě nikdo nepoužil
  v České republice,
 • 00:14:40 board s igelitovým pytlem.
 • 00:14:42 Vy hodíte do pokladničky 10 korun,
  a můžete si vzít noviny.
 • 00:14:46 -Ty připomínají
  spíš tištěný tablet.
 • 00:14:49 Titulní stranu
  tvoří velké fotografie, tak,
 • 00:14:51 aby během pár vteřin
  čtenář poznal,
 • 00:14:53 jakým tématům
  se ten den deník věnuje.
 • 00:14:56 U článků budou hodně vidět
  i nové infografiky.
 • 00:14:59 -Celé pojetí těch novin
 • 00:15:02 je výrazným způsobem
  postaveno na datech,
 • 00:15:07 datové žurnalistice,
  vizualizaci dat.
 • 00:15:11 Takže ta grafika má
  v některých případech
 • 00:15:14 blíž spíš ke grafice
  magazínového charakteru.
 • 00:15:18 -Změní se i obsah.
 • 00:15:19 Vedle zpráv z jednotlivých čtvrtí
  se vrátí i Večerník Praha,
 • 00:15:23 jako retro příloha
  s událostmi z minulosti.
 • 00:15:25 Přibude stránka věnovaná sportu,
  ale trochu jiným způsobem.
 • 00:15:29 -Z pohledu toho,
  jak doporučit našim čtenářům,
 • 00:15:33 kam mají vyrazit
  s rodinou sportovat.
 • 00:15:36 Takový praktický rádce.
 • 00:15:38 -V novém vyjdou noviny už zítra.
 • 00:15:40 V ten samý den se v Praze poprvé
  objeví zmiňované distribuční pytle.
 • 00:15:44 -Těch pytlů bude po Praze zhruba
  tisícovka na začátku.
 • 00:15:47 -A takhle jednoduše
  si od pondělka budou moct
 • 00:15:49 lidé pořídit Pražský deník.
 • 00:15:51 Třeba na lavičkách
  nebo telefonních budkách.
 • 00:15:59 -Kolega Petr Obrovský,
  kterého za chvíli uvidíte,
 • 00:16:02 ten už dnes v Newsroomu
  jednou přednášel.
 • 00:16:04 Teď to bude ale lehčí téma.
 • 00:16:06 Výběr zajímavostí, autorský pohled
  na média z minulého týdne.
 • 00:16:09 -Začínáme v Rusku.
 • 00:16:10 Minulý týden měl prezident
  Vladimir Putin
 • 00:16:13 pravidelnou několikahodinovou
  besedu s novináři.
 • 00:16:15 Řeč došla i na takzvané
  "panamské dokumenty".
 • 00:16:18 Za těmi podle prezidenta Putina
  stojí američtí oligarchové.
 • 00:16:21 Dokázat to chtěl tvrzením,
 • 00:16:23 že majitelem německého deníku
  Süddeutsche Zeitung,
 • 00:16:25 který o kauze informoval
  jako první,
 • 00:16:27 je americká finanční skupina
  Goldman Sachs.
 • 00:16:30 To ale není pravda.
 • 00:16:31 Vydavatel se ozval
  a Kreml se musel omluvit.
 • 00:16:33 A jak už to bývá,
 • 00:16:35 místo prezidenta to na sebe
  vzal jeho mluvčí, Dmitrij Peskov.
 • 00:16:38 Prý svému šéfovi
  připravil špatné podklady.
 • 00:16:41 Teď jeden příběh
  se šťastným koncem.
 • 00:16:43 Město Houston v americkém státě
  Texas postihly rozsáhlé záplavy.
 • 00:16:47 To pro novináře znamená
  neustálé nasazení v terénu.
 • 00:16:50 Se štábem televize ABC
  natáčel v ulicích
 • 00:16:52 i reportér Steve Campion.
 • 00:16:54 Těsně před živým vstupem
  ale zaplavila voda
 • 00:16:56 nedaleko stojící auto.
 • 00:16:58 A v něm - zmatený řidič.
 • 00:17:13 -A na konec bitva
  dechovkových televizí,
 • 00:17:16 konkrétně televize Šlágr
  a stanice Barrandov Muzika.
 • 00:17:19 Majiteli té první, Karlu Peterkovi,
  se nelíbí,
 • 00:17:22 že v časopisech Sedmička a Faktor S
 • 00:17:24 o něm vyšly ne zrovna
  lichotivé články.
 • 00:17:27 Časopisy vlastní Jaromír Soukup,
  spolumajitel televize Barrandov.
 • 00:17:31 Peterka články považuje
  za součást konkurenčního boje,
 • 00:17:34 Soukupa chce žalovat
  a bránit se rozhodl i písničkou.
 • 00:17:38 -Když máš známé v novinách,
  je pravda i kravina.
 • 00:17:42 Je pravda i kravina!
 • 00:17:44 Kdo má prachy, kdo má háky,
  ten má navrch, ten má páky,
 • 00:17:47 ten určuje pravidla,
  tvaroh nebo povidla.
 • 00:17:55 -Demonstrace,
  tiskové konference, nehody.
 • 00:17:57 A další a další.
 • 00:17:59 Šest fotografů, denně desítky
  snímků, ročně tisíce záběrů.
 • 00:18:03 Zaměřili jsme se na pozici
  fotoreportéra,
 • 00:18:05 konkrétně v centrální redakci ČTK.
 • 00:18:07 Nejde o schopnost kompozice
  a reakce, tedy jenom,
 • 00:18:10 ale taky o rychlost výběru,
  popsání snímků
 • 00:18:12 a především o jejich okamžitý
  transport do redakce.
 • 00:18:19 -Šest fotoreportérů z pražské ČTK
 • 00:18:21 pokrývá události od osmi ráno
  do jedenácti večer.
 • 00:18:24 Každou fotografii musí dostat
  do redakce co nejrychleji.
 • 00:18:28 A to přes počítač,
  nebo přímo z foťáku.
 • 00:18:30 -Zmáčknutím dvou tlačítek
  snímek odesílám. A je poslaný.
 • 00:18:37 Jakmile se ta šipka
  tady změní na modrou barvu,
 • 00:18:41 tak snímek je odeslaný do směny.
 • 00:18:44 -Fotoreportéři se střídají
  ve třech směnách.
 • 00:18:46 Během jednoho dne musí zvládnout
  i více akcí.
 • 00:18:49 Vít Šimánek byl u představení
  nové tramvaje.
 • 00:18:52 Teď se vydává na Folimanku,
  na tiskovku Českého svazu juda.
 • 00:18:55 -Práci nám zadávají fotoeditoři.
 • 00:19:00 Sestavují nám fotoplán
  na ten následující den.
 • 00:19:03 -Zaostřit, přiblížit, vyfotit.
 • 00:19:04 Požadavek z redakce je jasně daný.
 • 00:19:06 Na vybraných fotkách musí být
  hlavně reprezentant Lukáš Krpálek.
 • 00:19:10 -Editoři nemají moc rádi,
 • 00:19:12 když fotograf posílá z místa
  moc fotografií,
 • 00:19:14 protože pak se v tom trošku
  jakoby ztrácí.
 • 00:19:17 -Ke každému snímku dopíše
  Vít Šimánek popisek,
 • 00:19:20 kdo je na snímku
  a co se na něm odehrává.
 • 00:19:26 Nakonec fotoreportér vybere
  5 až 12 nejlepších fotografií.
 • 00:19:29 Ty okamžitě odešle zpátky
  do redakce.
 • 00:19:32 Tady editoři rozhodnou
  o jejich dalším použití.
 • 00:19:40 -Svoboda médií v Česku
  je na tom prý hodně špatně.
 • 00:19:43 Propadli jsme
  z 9. až na 21. příčku.
 • 00:19:45 Takže teď jsou tu podle organizace
  Reportéři bez hranic
 • 00:19:48 média svobodná asi tak,
  jako ta v Uruguayi nebo Surinamu.
 • 00:19:52 Pojďme k příčinám.
 • 00:19:53 Podle autorů je pokles takový
 • 00:19:55 hlavně kvůli rostoucímu
  propojení byznysu a médií.
 • 00:19:58 Nebo další důvod.
 • 00:19:59 Tím jsou údajně pokračující
  politické snahy
 • 00:20:01 veřejnoprávní i soukromá média
  kontrolovat.
 • 00:20:04 Anebo taky zákony umožňující
  sledování běžných občanů
 • 00:20:07 i novinářů.
 • 00:20:08 Nakonec tak zbývá
  aspoň jediný klad.
 • 00:20:10 Organizace v Česku oceňuje,
 • 00:20:12 že třeba satira a karikatury
  tady zatím nejsou stíhány
 • 00:20:15 a chápou se spíš
  jako oprávněná kritika.
 • 00:20:18 Čím víc tzv. živáčů,
  tím možná víc čtenářů.
 • 00:20:22 Internetový bulvár v Česku
  se vrhl na živé přenosy,
 • 00:20:25 točené redaktory na mobil.
 • 00:20:26 Po Blesku.cz teď přišel Expres.cz.
 • 00:20:28 Z Českých lvů, Andělů
  nebo z Miss České republiky
 • 00:20:31 chtějí točit
  plus vysílat zákulisí.
 • 00:20:34 Kdo chcete, tak se dívejte.
 • 00:20:39 Teď, prosím, pozor.
 • 00:20:40 Pulitzerovy ceny
  a máme tu jejich letošní nositele.
 • 00:20:43 Jsou to třeba fotografové
  New York Times a Reuters.
 • 00:20:46 Ti zachytili utrpení uprchlíků
  ve Středomoří.
 • 00:20:48 Anebo další novináři.
 • 00:20:50 Píší pro Los Angeles Times
  a porotu oslovili tím,
 • 00:20:52 jak popsali teroristický útok
  v San Bernardinu.
 • 00:20:55 Společné mají jedno,
  přínosy v žurnalistice.
 • 00:21:00 -Není malých Pulitzerových cen,
 • 00:21:02 jedna z nich přesto
  každoročně vyčnívá.
 • 00:21:04 Ta za veřejnou službu.
 • 00:21:05 Letos ji získali novináři
  agentury Associated Press za to,
 • 00:21:09 jak se zhostili tématu sahajícího
  z Indonésie až do Spojených států.
 • 00:21:13 AP odhalila obchod s otroky,
 • 00:21:15 kteří v jihovýchodní Asii
  chytají ryby,
 • 00:21:17 a ty pak končí
  na amerických talířích.
 • 00:21:29 -Dívat se na letošní laureáty
  je jako číst si,
 • 00:21:32 kdo co znamená
  v americké žurnalistice.
 • 00:21:34 Do cen se logicky promítají
  taky velké události,
 • 00:21:37 které otřásly
  nejen Spojenými státy,
 • 00:21:39 ale i zbytkem světa.
 • 00:21:57 -Deník Washington Post získal
  cenu za jeden dlouhodobý projekt.
 • 00:22:01 Jejich reportér při informování
  o civilistech
 • 00:22:03 zabitých americkou policií zjistil,
  že neexistuje žádná databáze.
 • 00:22:07 Tak se do jejího vzniku pustil
 • 00:22:09 a nakonec na ní dělaly
  desítky novinářů.
 • 00:22:12 Nestává se tak často,
 • 00:22:13 aby se Pulitzerovy ceny samy staly
  zprávou ještě před vyhlášením.
 • 00:22:17 Ale podle serveru Politico
 • 00:22:18 jeden z redaktorů Washington Post
  prozradil to,
 • 00:22:21 že právě tento deník
  dostane jednu z cen, už předem,
 • 00:22:24 o víkendu, na nějaké party.
 • 00:22:25 S tím, že laureáti
  se to takhle dozvídají,
 • 00:22:28 aby si například redakce mohly
  dát včas chladit šampaňské.
 • 00:22:31 Na cenu se měli dle tohoto zdroje
  těšit i novináři z New York Times,
 • 00:22:35 tedy listu,
 • 00:22:37 který historicky posbíral
  nejvíc cen.
 • 00:22:38 117.
 • 00:22:40 A i tenhle tip se potvrdil.
 • 00:22:41 Fotografové
  těchto respektovaných novin,
 • 00:22:43 spolu s kolegy z agentury Reuters,
 • 00:22:45 byli oceněni za obrázky
  uprchlíků ve Středomoří.
 • 00:22:48 Tedy události,
  které zprávám dominovaly loni
 • 00:22:51 a dle všeho budou i letos.
 • 00:22:55 -Ruská média zase jinak.
 • 00:22:57 Sebevraždy do nich
  prý vůbec nepatří.
 • 00:22:59 Tamní státní úřad pro dozor
  nad médii
 • 00:23:01 teď totiž údajně připravuje
  pokyny pro novináře,
 • 00:23:04 které mají rostoucí počet
  sebevražd v zemi zastavit.
 • 00:23:07 Tedy podle svérázných pravidel
  by měla média povoleno,
 • 00:23:10 aby se v každém z nich objevila
  o těchto případech
 • 00:23:12 maximálně jedna zpráva denně,
  ale nikdy na titulní straně.
 • 00:23:15 A hlavně samotné slovo
  "sebevražda"
 • 00:23:17 by se třeba vůbec nesmělo
  objevit v titulku článku.
 • 00:23:21 A teď ukázka
  skvělé investigativní práce.
 • 00:23:23 Dva novináři, Ital a Francouz,
  přišli na to,
 • 00:23:26 jak prokázat tzv. mechanický
  doping v cyklistice.
 • 00:23:28 Tedy jak zjistit,
 • 00:23:30 že někteří jezdci mají
  ve svých kolech motorek,
 • 00:23:32 který tak trochu šlape za ně.
 • 00:23:34 Žurnalisti si vzali termokameru
  na mezinárodní závody
 • 00:23:37 a s ní cyklisty natáčeli.
 • 00:23:39 No a hned u sedmi z nich zjistili,
 • 00:23:41 že se tak nějak zvláštně
  v termokameře zahřívají.
 • 00:23:43 A pak už to šlo velmi rychle.
 • 00:23:45 Experti potvrdili,
  že to nemůže být ničím jiným,
 • 00:23:48 než teplem,
  které se šíří právě z toho motorku,
 • 00:23:50 ukrytého v kole, a skandál je tu.
 • 00:23:53 Czechia.
 • 00:23:54 Jméno, které u nás budí vášně.
 • 00:23:56 Zámořský tisk ale zkrácený název
  České republiky chválí.
 • 00:24:00 New York Times oceňuje
  jednoduchou výslovnost
 • 00:24:03 díky samohláskám.
 • 00:24:04 Samotný list použil
  slovo Czechia už v roce 1925.
 • 00:24:07 Agentura Bloomberg dává
  tohle přejmenování za příklad
 • 00:24:11 třeba Slovensku nebo Slovinsku,
  jejichž názvy se často zaměňují.
 • 00:24:15 Podle The Economist je krátká
  verze praktická a moderní.
 • 00:24:24 Nikola Reindlová má své téma
  z Nových médií.
 • 00:24:26 Novináři versus
  internetoví diskutéři.
 • 00:24:28 Nikolo, britský list Guardian
  teď analyzoval
 • 00:24:31 nenávistné příspěvky
  vůči redaktorům.
 • 00:24:33 Mě zaujalo to, že vidí rozdíly
  v pohlaví i rase těch,
 • 00:24:36 kteří jsou uráženi.
 • 00:24:37 Rozeber to, prosím.
 • 00:24:38 -Dobrý večer.
 • 00:24:39 Guardian ve svém výzkumu
 • 00:24:41 zanalyzoval
  celkem 70 milionů příspěvků,
 • 00:24:43 kterými čtenáři komentovali
  články na jeho zpravodajském webu.
 • 00:24:47 A analýza odhalila,
 • 00:24:48 že mezi desítkou nejvíce urážených
  redaktorů jasně vedou ženy.
 • 00:24:52 Je jich mezi nimi celkem 8.
 • 00:24:53 Čtyři z nich mají bílou
  a čtyři jinou barvu pleti.
 • 00:24:56 Zbylí dva muži v desítce
  nejvíce urážených novinářů
 • 00:24:59 jsou pak tmavé pleti.
 • 00:25:01 Pokud bychom se podívali
  na sexuální orientaci,
 • 00:25:04 tak dvě z žen
  a jeden muž jsou homosexuálové.
 • 00:25:07 A v případě náboženství je jedna
  žena muslimka a jedna židovka.
 • 00:25:11 Za tímto výčtem
  je ale důležité zmínit i to,
 • 00:25:14 že většinu redakce Guardianu
  tvoří bílí muži.
 • 00:25:17 A když se podíváme naopak
 • 00:25:18 na desítku
  nejméně urážených novinářů,
 • 00:25:21 tak ta je tvořena
  výhradně samými muži.
 • 00:25:42 -And Oscar goes to...
 • 00:25:45 Aneb tohle je slavné výročí.
 • 00:25:47 Přesně 50 let od první sošky
  pro tuzemské filmaře.
 • 00:25:49 Rovnou citujme:
 • 00:25:51 "Oslňující československý film,
  který nás přímo srazil ze sedadel,"
 • 00:25:55 psal tehdy New York Times.
 • 00:25:57 Herald Tribune zase volil
  tato slova:
 • 00:25:59 "Skvělý v hereckém podání
  a výjimečný ve svém provedení."
 • 00:26:03 No, každopádně Obchod na korze
  nadchl.
 • 00:26:05 A jestliže trik jakékoliv
  dobré reportáže tkví v detailu,
 • 00:26:09 pak jeden by tu byl.
 • 00:26:10 Filmový týdeník
  tehdy přišel s tím,
 • 00:26:12 že soška putovala do Prahy
  v pyžamu.
 • 00:26:15 -Režiséři Ján Kadár a Elmar Klose
  přivezli ze Spojených států
 • 00:26:19 jednu z nejvyšších
  filmových cen světa,
 • 00:26:21 zlatou sošku Oscara,
  za film Obchod na korze.
 • 00:26:26 V pyžamu Jána Kadára
 • 00:26:27 celou cestu z Hollywoodu
  odpočíval slavný zlatý Oscar.
 • 00:26:39 -Díky za to, že jste našimi diváky.
 • 00:26:40 Příští týden se těším
  opět na shledanou.
 • 00:26:42 Sledujte nás na Twitteru,
  na Facebooku a mějte pěkný večer.
 • 00:26:48 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016

Související