iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 12. 2016
09:55 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
9255
zhlédnutí

Folklorika

Tradice koní v Lanžhotě

O místě koní v tradicích a životě města ležícího uprostřed lužních lesů

25 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Folklorika - Tradice koní v Lanžhotě

 • 00:00:22 -Maxi!
 • 00:00:24 Maxi, pojď!
 • 00:00:26 Pojď!
 • 00:00:43 Můj prastařeček měl koně,
  a tak se mi to po x rokách vrátilo.
 • 00:00:50 Začal jsem u strýca
  a pak jsem si pořídil svoje.
 • 00:00:54 Tým to všecko začalo.
 • 00:00:57 Ukaž pusu, no!
 • 00:01:00 Nech si to v té puse!
 • 00:01:04 Už su u nich
  nějakých 10 roků.
 • 00:01:10 Pojď!
 • 00:01:19 -Tady byl velký les,
 • 00:01:21 téměř 500 let tu hospodařili
  Lichtenštejnové.
 • 00:01:26 A ti nevlastnili jenom les,
  ale v Břeclavě i pilu.
 • 00:01:31 A protože
  potřebovali přísun dřeva,
 • 00:01:34 tak tam dříví
  vozili lanžhotští formani,
 • 00:01:38 ale i břeclavští, poštorenští
  a z celého okolí.
 • 00:01:41 Kdo zná trochu folklor, tak ví,
 • 00:01:44 že "u breclavskej pile
  stojá koně-šimle".
 • 00:01:50 A ta píseň se vztahuje
  právě k břeclavské pile
 • 00:01:53 a k vození dřeva na ni.
 • 00:01:57 -Pojď!
 • 00:02:04 Tyto sú
  aj na prácu, aj na ježdění.
 • 00:02:10 Pojď, Mošo!
 • 00:02:15 U nás je taková sláva
  jet pro máju.
 • 00:02:18 Jak dneska jedeme,
  tak to je u nás taká sláva.
 • 00:02:24 Ráno majú kluci sraz, brzo...
 • 00:02:30 My zapřáhnem,
  dojedem pro nich...
 • 00:02:33 Jedem do Čalského hája,
  na Slovensko...
 • 00:02:36 Tam kluci vykopou máju...
 • 00:02:38 Ručně aj s kořenem...
 • 00:02:40 Složí se, shodí...
 • 00:02:46 A pak sa vytáhne a naloží
  na tenhle kalabničák
 • 00:02:50 a zaveze se zpátky do Lanžhota.
 • 00:03:04 Klíčky od té búdy sú na šporheltě!
 • 00:03:12 V DÁLCE ZVONÍ ZVON
 • 00:03:24 -Na našim katastru
  je ohromné množství lesa.
 • 00:03:29 Proto byli lidé zruční,
  protože tam pracovali, že.
 • 00:03:36 Takže sa to předávalo
  z generace na generaci.
 • 00:03:42 ZPĚV ZDÁLKY
 • 00:04:02 -V té době
  nebyly hydraulické ruky,
 • 00:04:05 takže všecko
  se muselo nakládat ručně,
 • 00:04:08 pomocí tzv. "heverů".
 • 00:04:10 Buď se tím
  nakládaly silné kusy
 • 00:04:13 a slabší kusy
  se nakládaly přímo koňmi.
 • 00:04:18 To se dalo na "okúl"
  a jak se ta kláda točila,
 • 00:04:22 tak to ty koně
  táhli na tom úvazku
 • 00:04:25 a naložili to
  buď v zimě na ty sáně,
 • 00:04:28 anebo v létě na ty vozy.
 • 00:04:34 ZPĚV ZDÁLKY
 • 00:04:52 -Pavle, podáš mně zbytek?
 • 00:04:56 -Nejdůležitější věc dneska, ne?
 • 00:05:00 ZPĚV
 • 00:05:01 Lanžhočané pyšní,
  prečo ste k nám prišli,
 • 00:05:06 Lanžhočané pyšní,
  prečo ste k nám prišli?
 • 00:05:19 My nemáme pro vás
  malované jizby,
 • 00:05:28 my nemáme pro vás
  malované jizby.
 • 00:05:42 VÝSKOT
 • 00:05:44 -On tady má
  takovou zajímavou fotku
 • 00:05:47 lanžhotského kostela,
 • 00:05:48 koně, tady vidíme ty hevery.
 • 00:05:52 Klády byly moc velké
  a jeden pár by to neutáhl.
 • 00:05:59 Dole v Komárnově
  se spřáhly 2 páry
 • 00:06:01 a vytáhly jeden vůz ke kostelu.
 • 00:06:04 Tam se koně vypřáhli,
  sjeli dolů po vesnici,
 • 00:06:08 zase zapřáhli 2. vůz
  a dojeli ke kostelu,
 • 00:06:13 tam se zapřáhlo
  a pokračovalo do Břeclavi na pilu.
 • 00:06:19 ZPĚV
 • 00:06:21 ...ale sa jim šavlenky
  pobodaly kosú,
 • 00:06:29 ale sa jim šavlenky
  pobodaly kosú.
 • 00:06:41 -V určitém období
  vyjíždělo z Lanžhota
 • 00:06:45 za prací až 90 párů koní
  a využívali toho,
 • 00:06:49 že předci sa s tím živili.
 • 00:06:57 -Po Lanžhotě je dost tých koní.
 • 00:06:59 Sice většina je jezdeckých
  a ne tažných,
 • 00:07:02 ale i tady máme dost.
 • 00:07:04 Jsme pořád soběstační.
 • 00:07:07 -Dřív bývaly pořádné maštale na to,
  teď už maštalí moc néni.
 • 00:07:13 Spíš to jede
  rančerským způsobem, bych řekl.
 • 00:07:20 ZPĚV
 • 00:08:21 -U nás v Lanžhotě
  nebyli velicí sedláci,
 • 00:08:24 každý měl
  zhruba do 10 hektarů.
 • 00:08:27 Vydělat peníze
  v podstatě jezdili do lesa.
 • 00:08:30 Rychle podělali práci
  v poli a letěli do lesa,
 • 00:08:33 kde dostali peníze za to,
  že přibližovali klády.
 • 00:08:37 S lesem byli spjati,
  nemohli bez lesa existovat.
 • 00:08:49 -Někteří se živili
  jenom přibližováním dřeva
 • 00:08:52 z místa na místo
  na nějakú skládku,
 • 00:08:55 a další vyváželi
  dřevo z lesa na místní pilu.
 • 00:09:01 Na pilu v Břeclavi,
  kde byli zase další,
 • 00:09:05 kteří to přesunovali
  a zpracovávali to tak,
 • 00:09:09 že pro ně koně
  byli základ obživy.
 • 00:09:15 ZPĚV
 • 00:09:34 ...aj to budu poslúchati,
  laštovička bude štěbetati.
 • 00:09:51 Já ju budu poslúchati,
  až mně bude laštovička štěbetati.
 • 00:10:08 -Kladaření bylo životní poslání,
  dědilo sa to z otca na syna.
 • 00:10:14 Túto prácu mohli dělat
  lepší sedláci, kteří měli koně,
 • 00:10:18 protože koně v lesi
  mosá být zdravé, silné,
 • 00:10:23 nemožete tam jet s koňama,
  kteří by si s kládú neporadili.
 • 00:10:30 To byli kladaři, jen tak
  si někoho mezi sebe nepustili.
 • 00:10:35 Byli na to právem hrdí
  a dědilo sa to z otca na syna.
 • 00:10:54 -Já su z tých mladších...
 • 00:10:56 Mohlo být v Lanžhotě
  ají 100 koní, klidně.
 • 00:10:59 Bývalo aj víc.
 • 00:11:01 Skoro každý měl doma koně.
 • 00:11:03 Každý 4. barák byly koně.
 • 00:11:06 Teď v Lanžhotě
  může být takových 50 koní.
 • 00:11:09 Eště sa to drží v Lanžhotě,
  eště tam ty koně sú.
 • 00:11:25 -Tož všeci na to byli patřičně hrdí.
 • 00:11:28 My sme byli kladaři,
  my sme byli něco,
 • 00:11:31 my sme nebyli
  jen obyčejní sedláci.
 • 00:11:33 My sme byli kladaři.
 • 00:11:35 Teho si každý považoval.
 • 00:11:39 A když si vzpomněl,
  že má jet s koňama do lesa,
 • 00:11:44 tak to byl
  nezapomenutelný zážitek.
 • 00:11:48 Také měl ty koně vycvičené,
  protože s nima byl 12 hodin denně,
 • 00:11:53 takže jeho ty koně
  poslúchali na slovo.
 • 00:11:56 On nemohl pochopit,
 • 00:11:57 že kůň v dnešní době
  někomu odmítne poslušnost.
 • 00:12:00 Říkal:
  To sa mně v životě nemůže stať,
 • 00:12:03 protože já
  když jsem byl s koňama v lesích,
 • 00:12:06 tak na souhře s koňama
  závisel můj život a zdraví.
 • 00:12:10 Když koně nepodržali kládu,
  kláda by mňa zavalila.
 • 00:12:13 Takže oni
  museli poslúchat na slovo.
 • 00:12:16 Byl na to patřičně hrdý,
  že jezdil do lesa na klady.
 • 00:12:23 -Ještě když já sem byl kluk
  anebo sem pacholčil,
 • 00:12:27 tak sme jinú techniku neměli.
 • 00:12:29 Naši otcové a stařečci
  nás naučili,
 • 00:12:33 jakým způsobem
  si to máme naložit.
 • 00:12:35 Neco z teho
  dodneška používáme.
 • 00:12:38 Dokážeme si to
  sami naložit bez techniky
 • 00:12:41 a odvézt máju tradičně,
  jak sa vozívala odjakživa.
 • 00:12:49 -V dnešní době
  koní v Lanžhotě ubylo,
 • 00:12:52 na všecko je
  mechanizace modernější,
 • 00:12:55 takže dá sa řéct,
  že je to takové hobby.
 • 00:12:58 Furt sú tady formani,
  kteří ty koně používajú
 • 00:13:01 na oborávání vinohradu,
  na zemědělské práce.
 • 00:13:05 A toto je pro nich
  taková třešnička na dortu,
 • 00:13:08 že dovezú máju hodovú.
 • 00:13:10 To je čest pro každého formana,
  že može vézt máju.
 • 00:13:16 -Pozor, padá!
 • 00:13:25 Poďte, ide důle!
 • 00:13:28 Dozadu, dozadu!
 • 00:13:38 VÝSKOT
 • 00:13:42 -Takú kládu
  už sme dlúho nestavjali.
 • 00:13:45 Před 20 rokama
  bývaly normálně takové,
 • 00:13:48 včil pár roků
  sme mívali po obvodu tak 155, 160.
 • 00:13:52 Tato má 180, to je poctivá kláda,
  jak sa patří.
 • 00:13:56 Takže zas budeme zpívat
  "Ta lanžhotská mája tenká",
 • 00:13:59 ale bude to pravda
  jenom tak na půl.
 • 00:14:03 ZPĚV
 • 00:14:04 Lanžhotská mája veliká,
 • 00:14:08 stavjala ju sloboděnka,
 • 00:14:14 stavjala ju, prohýbá sa,
 • 00:14:20 moja milá, vydávaj sa,
 • 00:14:30 stavjala ju, prohýbá sa,
 • 00:14:35 moja milá, vydávaj sa.
 • 00:14:45 VÝSKOT
 • 00:14:50 -Odsekat ty kořeně,
  opucovat to,
 • 00:14:54 toto hoďte preč,
 • 00:14:55 staré kořeně
  nahažte zpátky do jamy...
 • 00:15:03 -Zas tak jednoduché to néni.
 • 00:15:06 Někdo si řekne: sednu a jedu.
 • 00:15:09 Ale ten kůň pozná,
  kdo si tam sedne.
 • 00:15:12 Aj když si tam sedne někdo druhý.
 • 00:15:15 To samé aj v sedle.
 • 00:15:17 Když sedíte v sedle, kůň pozná,
 • 00:15:19 jestli tam sedí
  jezdec nebo nejezdec.
 • 00:15:22 Buď sa v sedle přestanete ovládat,
  nebo kůň půjde jako beránek.
 • 00:15:27 Ten kůň pozná, kdo řídí,
  jestli máte respekt z něho
 • 00:15:32 nebo on z vás,
  ony to poznajú, ty koně.
 • 00:15:37 POVELY
 • 00:16:07 -V té době nebyly
  žádné hydraulické ruky,
 • 00:16:10 tak se to nakládalo
  pomocí těchto heverů.
 • 00:16:15 Tady byla klika
 • 00:16:18 a točilo se to
  z důvodů bezpečnosti
 • 00:16:20 stylem "rohatka-západka".
 • 00:16:24 Tato část se vysunula.
 • 00:16:28 Kláda byla uvázaná do řetězů,
 • 00:16:31 a tím se dostala
  nad sáně nebo nad ten vůz.
 • 00:16:38 -Podívajte sa, jak je to uvázané,
  a dívajte sa na to.
 • 00:16:41 Až to bude sjížďat,
  tak sa to opře o vůz.
 • 00:16:44 Ono by to mělo být
  až u kola, jo?
 • 00:16:47 Zavaď ju pod tým
  zase zpátky do háčku.
 • 00:16:50 Ona sa utáhne, neboj!
 • 00:16:52 A jedem!
 • 00:16:54 Mosí sa to dogulit až pod vůz.
 • 00:16:59 Oba dva točíme, jedem!
 • 00:17:01 Nebojte, jede to samé!
 • 00:17:08 Jede to samé,
  kdo nebude přepřahat, jo?
 • 00:17:13 -Zručnost formanů
  byla na takové úrovni
 • 00:17:16 a dokázali si poradit
  s takovú primitivní technikú,
 • 00:17:20 že dokázali odvézt z lesa cokoliv.
 • 00:17:22 Jakékoliv dřevo, velikostně.
 • 00:17:24 A pomáhali si.
 • 00:17:27 Údajně formani
  jezdívali vždycky aj ve 2,
 • 00:17:30 protože pomáhal jeden druhému,
  aby byl schopný si to naložit.
 • 00:17:34 Dokázali si
  v každé situaci poradit.
 • 00:17:37 Dneka si nedovedem představit,
  jak by to fungovalo.
 • 00:17:40 Ale dokázali to.
 • 00:17:43 -Ještě kulinek dejte navrch,
  tak, kluci.
 • 00:17:46 Vy sa do toho zapřite
  a vy dávajte pozor,
 • 00:17:49 a žduchněte to na to.
 • 00:17:52 -To bylo tak strašně
  jednoduché, tady ty věci,
 • 00:17:55 že sa na tom nedalo
  skoro nic změnit.
 • 00:17:58 Byl to jen um každého formana,
  kdo dokázal víc naložit,
 • 00:18:02 kdo dokázal zpracovat
  materiál, který potřeboval převézt,
 • 00:18:06 aby využil dopravy,
  tak, jak to funguje dneska.
 • 00:18:10 Když si chtěl co nejvíc vydělat,
  tak musel co nejvíc naložit.
 • 00:18:14 Takže někteří formani
  dokázali převézt obrovské kuse,
 • 00:18:18 obrovské náklady,
  a přitem na primitivních věcech.
 • 00:18:22 A ty věci, které tady sú,
  opravdu takto fungovaly,
 • 00:18:25 dodneška tady sú
 • 00:18:27 a my sa od toho
  můžeme akorát učit.
 • 00:18:44 -Já tady ohýbám to železo.
 • 00:18:53 -Eště?
 • 00:19:09 -Novodobá éra
  už néni to, co bývala...
 • 00:19:12 Ale viděl sem nakládat kladu,
 • 00:19:14 co můj bratranec
  nakládali v lesi, daleko větší,
 • 00:19:18 normálně to s koňama natahovali.
 • 00:19:24 Sú aj fotky tam u mňa.
 • 00:19:42 -Teď už bych bez koní nechcel býtt.
 • 00:19:46 Jen sa díváte, jestli dalšího kúpit
  nebo nechat si, co máte...
 • 00:19:54 Už to nejde bez koní,
  jak tomu propadnete...
 • 00:19:58 To už ostane ve vás a to už drží.
 • 00:20:06 Napravo, ten světlejší hnědák,
  je můj vlastně.
 • 00:20:10 To je Max.
 • 00:20:11 A tohoto mám poščeného.
 • 00:20:13 Z Lanžhota.
 • 00:20:15 Protože mám jen
  jednoho ťažkého...
 • 00:20:17 Teď mám 2 ťažkých
  a jednoho lahčího koně.
 • 00:20:20 Poščal sem si těžšího.
 • 00:20:23 Max je můj, tak mi vyhrává, no.
 • 00:20:27 Vím, co s ním možu
  a co s ním to...
 • 00:20:31 Vím, čeho sa lekne, čeho nelakne...
 • 00:20:36 Ide v klidu všude...
 • 00:20:38 Pomalý krok, nikam nespěchá...
 • 00:20:41 Dobrý kůň.
 • 00:20:42 Ona také, je to baba...
 • 00:20:45 Jančí sice někdy,
  ale také dobrý koníček.
 • 00:20:49 -Klid, Maxi, klid.
 • 00:20:53 -Formani kdysi dávno
  bývali normální pracovníci lesa
 • 00:20:57 a byli to opravdoví kladaři.
 • 00:20:59 A tahali takové stromy,
  že tam mája je úplné nic.
 • 00:21:03 Je malinkatá proti tomu,
  co toho táhli.
 • 00:21:06 Měli pár koní,
  ale koně byli v práci každý den.
 • 00:21:09 Byli na to zvyklí,
  byli to vytrénovaní obří koně.
 • 00:21:13 Buďme rádi za to,
  že naši koně to zvládajú,
 • 00:21:17 že kluci i formani
  se o ně starají,
 • 00:21:20 máme tady dost koní
  a můžem v tom tak nějak pokračovat.
 • 00:21:41 ZPĚV
 • 00:21:44 Já mám koníčka vraného...
 • 00:22:07 Enom mňa, koníčku, pěkně nes,
 • 00:22:12 pres hory, pres vody, pres ten les...
 • 00:22:38 -Prvopočátek byl
  myšlenka mojeho otce,
 • 00:22:40 který říkal,
  že chce zpracovat modele,
 • 00:22:43 aby pro naše děti
  zůstal nějaký viditelný prvek,
 • 00:22:47 jak to vlastně vůbec vypadalo.
 • 00:22:52 Takže on sa snažil
  vytvořit modele ve skutečnosti,
 • 00:22:56 tzn. udělal měřítko, a to,
  jak to funguje ve skutečnosti,
 • 00:23:01 funguje i v modelu.
 • 00:23:04 Kompletní převody
 • 00:23:05 a kompletní vyrobený prvek
  je funkční.
 • 00:23:12 Tedy je v něm převod tak,
  jak má být.
 • 00:23:15 Po správnu,
  v přesném měřítku skutečného prvku.
 • 00:23:22 ZPĚV
 • 00:23:23 -V tej pavlovskej dolině,
 • 00:23:27 túží šohaj po víně,
 • 00:23:35 túží šohaj po vínečku,
 • 00:23:42 volá na svú frajárečku,
 • 00:23:50 frajárečko, nalej mně.
 • 00:24:06 -Ty koně pomalu vymizely,
  ale díky nadšencům,
 • 00:24:10 kteří si pořídili koně,
  tak tu koně v Lanžhotě jsou,
 • 00:24:15 neřeknu přesné číslo,
  ale je tu i zvyk,
 • 00:24:19 a bývá to většinou na Štěpána,
  2. vánoční svátek,
 • 00:24:23 kdy je v Lanžhotě žehnání koní.
 • 00:24:28 ZPĚV
 • 00:24:31 -Starodávné dívča,
 • 00:24:34 starodávné dívča...
 • 00:24:41 -Pravděpodobně to vzniklo
  z dobré myšlenky
 • 00:24:44 požehnat nejen koním,
  ale i těm, kdo se o ně starají.
 • 00:24:48 Tak, jako se žehná
  při jiných příležitostech.
 • 00:24:51 Tak i právě teď, na Štěpána.
 • 00:24:54 ZPĚV
 • 00:24:56 Keď ho nastrojili,
 • 00:24:59 na koňa skočil,
 • 00:25:03 keď ho nastrojili,
 • 00:25:09 na koňa skočil...
 • 00:25:18 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2016

Související