iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 11. 2016
08:55 na ČT2

1 2 3 4 5

15 hlasů
6092
zhlédnutí

Folklorika

Folklor v zajetí moci?

O zneužívání lidových tradic jakoukoli politickou mocí

26 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Folklorika - Folklor v zajetí moci?

 • 00:00:14 Byla bych ráda, kdybych neměla
  takovou paměť, jak mám.
 • 00:00:18 Vzhledem k svému věku
  si pamatuji ledacos,
 • 00:00:22 co by mnozí rádi vymazali
 • 00:00:25 jednak ze své paměti
  a hlavně ze svého života.
 • 00:00:29 -Éj, červená hvězdičko
  zlatem lemovaná
 • 00:00:38 Pro koho ty svítíš
  mezi dolinama
 • 00:00:52 Éj, vykládaná si ty
  slovem Leninovým
 • 00:01:05 Paprskem žlutavým
  jménem Stalinovým
 • 00:01:20 -V 50. letech, když jsem byl kluk,
 • 00:01:23 byly mi ty rozjásaný
  prvomájový byly až protivný.
 • 00:01:27 Šli tam s přenosným cimbálem,
  cifrovali a tancovali.
 • 00:01:31 Pak jsem ale zjistil,
 • 00:01:33 že jsem folkloru,
  lidovému umění, křivdil.
 • 00:01:36 Našim předkům
  bych se docela omluvil,
 • 00:01:40 protože v dětství jsem se nechtěl
  zúčastňovat folklorních akcí.
 • 00:01:47 -Prišli družstevníci,
  prišli družstevníci,
 • 00:01:51 tam ji zabráli
 • 00:01:56 Keď jste vzjali koni,
  voztě i kravy
 • 00:02:01 A ja sbalil kufr,
  a ja sbalil kufr,
 • 00:02:07 idu do Ostrávy
 • 00:02:11 -Není divu, že folklor působil
  velmi pozitivně v očích všech,
 • 00:02:17 kdo rozhodovali
  o našem bytí a nebytí.
 • 00:02:21 Bylo to něco,
  co nezdůrazňovalo jednotlivé.
 • 00:02:27 Bylo to půvabné, působivé.
 • 00:02:31 A mnoho lidí, kteří o tom
  nepříliš přemýšleli, to oslovilo.
 • 00:02:43 Už v 18. a 19. století
 • 00:02:47 přivezli Habsburkové
  nebo dokonce arcibiskup
 • 00:02:50 do Kroměříže lidi z Hané,
 • 00:02:54 kteří byli krásně oblečeni.
  a uměli tancovat.
 • 00:02:58 To se událo i v Brně.
 • 00:03:00 Předváděli před císařem
  krojované dvojice,
 • 00:03:04 které dobře vypadaly, uměly zpívat.
  Uměly tancovat tradiční tance.
 • 00:03:11 Dovedly pobavit panstvo.
 • 00:03:14 -Musíte si uvědomit, že me Hanáce
  se okážeme tomu císařovi, jaké sme.
 • 00:03:21 To mělo obě stránky.
 • 00:03:26 ZPĚV
 • 00:03:28 Morava je jistě krásná zem
  osázená vinohradem
 • 00:03:37 -U folkloru
  je strašně důležitá stránka,
 • 00:03:40 která se váže k identitě národa.
  A u nás je to pochopitelně spjato
 • 00:03:46 s celým národním obrozením
  a se vznikem republiky.
 • 00:03:50 Myslím si,
  že je to neobyčejně přirozené.
 • 00:03:53 Je to přirozené ve všech režimech,
 • 00:03:56 protože všechny režimy
  potřebují posilovat identitu.
 • 00:04:00 ZPĚV
 • 00:04:02 ...a kde se líbezné
  krásné písně pějí
 • 00:04:05 Trumanovi zazpíváme,
  jak se u nás v Čechách máme
 • 00:04:11 Jak se v našich JéZéDé,
  všem nám dobře povede
 • 00:04:18 A tak pozor, mocipáni,
  náš lid už je dávno s námi
 • 00:04:25 Mandelinka a i vy,
  padneme do záhuby
 • 00:04:32 -Pro tu ideologii
  se potřebovala ta nová píseň.
 • 00:04:36 Poválečné období bylo obdobím
  hledání nového smyslu života.
 • 00:04:42 Byli bombardováni různými vizemi,
  jak to bude krásné.
 • 00:04:46 Jak budou všichni odměňováni
  podle svých potřeb,
 • 00:04:50 ne ani podle svých zásluh.
 • 00:04:52 I ve slavném Hradišťanu
  vznikla písnička:
 • 00:04:55 Dobré, dobré je,
  že už není pána
 • 00:04:57 A že nám nám neporúčá
  starodávný gazda
 • 00:05:01 -Dobré, dobré je,
  že už není pána
 • 00:05:06 A že už nám neporúčá,
  že už nám neporúčá
 • 00:05:12 Starodávný gazda
 • 00:05:16 Eště tak nebylo
  na tej našej hrúdě
 • 00:05:22 -Písniček, tak-zvané nové tvorby,
  se nezachovalo moc,
 • 00:05:26 protože se jich
  ani moc nakonec nenatáčelo.
 • 00:05:29 Některé věci dělali
  možná účelově pro to,
 • 00:05:32 aby se někam dostali
  a nějakým způsobem se prosadili.
 • 00:05:35 A některé věci dělali z přesvědčení.
  Mám zkušenost se Zdeňkem Kašparem,
 • 00:05:40 slavným valašským primášem
  a sběratelem písní.
 • 00:05:44 Jednou jsme spolu jeli
  z Valašského Meziříčí do Vsetína.
 • 00:05:48 A on najednou spontánně říká:
 • 00:05:51 Tady o té dědince jsem napsal
  jednu písničku o rozorávání mezí.
 • 00:05:56 A přezpíval mi ji.
  Říkám mu:
 • 00:05:59 Neměl jste pocit, že tím současně
  taky někomu ubližujete?
 • 00:06:05 Na to mi řekl:
 • 00:06:07 Víš, tys tady nežil.
  Ty nevíš, jaký to tady bylo.
 • 00:06:13 -To, že nebudou lidi bez práce,
 • 00:06:16 že se lidi na poli nenadřou
  a tak dále.
 • 00:06:19 Mně bylo 20 let, tak vedle toho,
 • 00:06:22 že jsem měl zájem na tom,
  kde je nějaká pěkná holka,
 • 00:06:25 tak se mi to zdálo logické.
  Byl jsem stárkem Hradišťanu,
 • 00:06:29 když jsme dostali laureáta
  státní ceny Klementa Gottwalda
 • 00:06:33 za písničky Anežky Gorlové.
 • 00:06:35 -To je ono,
  co se v té Ceně facky zpívá.
 • 00:06:38 -Vedle toho Staněk
  psal Červenou hvězdičku.
 • 00:06:41 A já jsem psal pro děti,
  jak chodíme pracovat na pole.
 • 00:06:45 Ale za 2 roky byl konec.
 • 00:06:48 -Byla zde celá řada lidí,
  která těm idejím doby podlehla.
 • 00:06:52 Docela upřímně se snažila o to,
  ne aby měli svoje osobní privilegia,
 • 00:07:01 ale aby ta doba nahrála všem
  kladným součástem lidského bytí.
 • 00:07:13 Jenže nebylo to tak jednoznačné,
  že mnozí z těch,
 • 00:07:18 kdo rozhodovali o našich osudech,
 • 00:07:20 mysleli jenom na své postavení
  a na svá privilegia.
 • 00:07:26 Což se pochopitelně mnoha
  rozumným lidem přestalo líbit.
 • 00:07:33 Tito lidé časem prozřeli
  a postavili se na jinou stranu.
 • 00:07:41 SLOVENSKY
 • 00:07:42 -Člen souboru Jánošík, tanečník,
  zpěvák, ale především voják.
 • 00:07:48 Jedna osoba ve třech podobách.
 • 00:07:52 Říkali jsme, že písní a tancem
  vyjadřují lásku k vlasti.
 • 00:07:58 Nedořekli jme,
  že stejně tak i na bojišti.
 • 00:08:02 Protože patří k těm,
  kteří zabezpečují obranu státu.
 • 00:08:06 V jejich kroku na cvičišti
  se ozývá ten jiný, taneční.
 • 00:08:24 -Pamatuji si, že v moskevské posádce
  jsme hráli s velikým úspěchem.
 • 00:08:30 Sovětští vojáci velmi pečlivě
  a pozorně sledovali celý pořad.
 • 00:08:36 Jeden pořad byl dokonce
  přenášen sovětskou televizí.
 • 00:08:41 Dokonce mám ještě z té doby snímek,
 • 00:08:44 kde jsem vidět v obrazovce
  se sovětskými vojíny,
 • 00:08:48 jak mě poslouchají.
 • 00:08:50 -Do roku 1968
  to člověk vnímal jako děcko.
 • 00:08:53 To se normálně všechno dělalo.
  Chodilo se do průvodu.
 • 00:08:57 Všichni jsme tam
  jako děcka chodili.
 • 00:09:00 Po roce 1968 nám řekli:
 • 00:09:02 Ty poneseš transparent.
  Ty poneseš tohle.
 • 00:09:05 A my jsme řekli ne.
  To už jsme věděli,
 • 00:09:08 že to organizovaný
  a poručený není dobrý.
 • 00:09:16 Tak jsme nešli.
 • 00:09:19 -V momentě, kdy vás folklor
  osloví srdcem,
 • 00:09:22 tak najdete hraniční situace,
 • 00:09:26 kdy si řeknete,
  tak tady se podílím na něčem,
 • 00:09:29 co ze srdce úplně nejde.
  S čím se neztotožňuju.
 • 00:09:33 Tam si musíte říct,
  jestli do toho jdu, nebo nejdu.
 • 00:09:38 Tam je ta hranice.
 • 00:09:40 Třeba vyhrocený příklad
  je Staněk a Hradišťan.
 • 00:09:44 Oni nešli hrát okupantům
  na nějakou výstavu
 • 00:09:49 a tím si podepsali další osud.
 • 00:09:52 -Mě vyhodili z muzea.
  Byla to osobní msta.
 • 00:09:55 Na sekretariátech byli lidi,
  kteří sledovali některé osoby,
 • 00:10:00 a když se ten člověk
  dostal do souboru,
 • 00:10:02 tak ten soubor měl smůlu.
 • 00:10:04 -?Ako chútí moc? napsal Mňačko.
  A to je u komunistů ono.
 • 00:10:09 -Lenin sokol sivý,
  Stalin sokol bílý
 • 00:10:23 Červenú hvězdičkú,
  cestu osvítili
 • 00:10:41 -Hrát v té jejich kapele
  nemusel nikdo.
 • 00:10:46 -Ve hře naleznete volné inspirace,
  motivy, situace a citáty
 • 00:10:51 z knihy povídek Josefa Holcmana
  Cena facky.
 • 00:10:55 -Cena facky mohla zasáhnout.
 • 00:10:57 Nevím,
  jestli byla dobrá nebo úspěšná,
 • 00:11:00 ale určitě lidi zasáhla.
 • 00:11:03 Minimálně ty 3 starý bolševiky,
  kteří o přestávce řvali:
 • 00:11:07 Kdo toto mohl povolit?!
 • 00:11:08 Jožka Kubáník, jako mluvčí divadla,
  šel kolem a řekl:
 • 00:11:12 Soudruzi, dnes už se to nepovoluje.
 • 00:11:15 -Byly takové páky,
  jako byl ideově řídící výbor,
 • 00:11:18 který si nás
  s Danielem Lutherem pozval.
 • 00:11:21 Dělali jsme pořad Plody země.
  Rozebírali náš scénář.
 • 00:11:25 Slova písně, obsah a podobně.
  Snažili jsme se jim to vysvětlovat.
 • 00:11:33 Skončilo to tak,
  že soudružka předsedkyně nám řekla:
 • 00:11:37 Soudruzi, ale my s vámi nepolezeme,
  my vám to nařizujeme.
 • 00:11:42 -V 70. a 80. letech, když jsem byl
  v programové radě Slováckého roku,
 • 00:11:47 tak jsme museli odesílat
  texty na schválení.
 • 00:11:51 Když tam bylo něco o bohu,
  tak se to škrtalo.
 • 00:11:55 Ta písnička tam nesměla být.
  Třeba:
 • 00:11:58 Chodí hlásný po dědině,
  Krista Pána zvelebuje.
 • 00:12:01 Ta písnička byla z Moravan.
  Zpívalo se tam něco jinýho.
 • 00:12:09 Museli jsme se tomu vyhnout.
 • 00:12:12 Je to trapný, ale fakticky jsme
  v tomto směru uhýbali.
 • 00:12:15 Ale abychom tu písničku
  úplně nezavrhli,
 • 00:12:18 tak jsme ji museli nějak upravit.
  Aby se dala zpívat.
 • 00:12:31 Je to velký klenot.
  -A to nebylo jenom o bohu.
 • 00:12:36 Vašek Arnošt vykládal,
  že když se mělo něco točit,
 • 00:12:43 tak se to cenzurovalo ještě víc.
  Tak tam bylo něco o západu.
 • 00:12:55 To se tam nesmělo dát.
  Zapadá slunéčko na západ.
 • 00:13:01 Na západ ne! Úplná volovina.
 • 00:13:06 -Byla to strašně krásná doba.
  Tohle bylo zajímavý tím,
 • 00:13:10 že soubor je nositelem
  vyznamenání Za vynikající práci.
 • 00:13:14 Teď je období 40. výročí
  Slovenského národního povstání.
 • 00:13:18 Slovenský soubor s 30letou tradicí
  pracuje na Moravě. A dělá to dobře.
 • 00:13:26 Myslím si, že je to kus dobré,
  politicko-výchovné práce.
 • 00:13:41 -Za totáče to v souborech
  bylo útočiště pro lidi,
 • 00:13:45 kde se mohli dobře bavit.
  Svobodně a nic jim nepřekáželo.
 • 00:13:51 Když byli dobří,
  tak se navíc dostali do zahraničí.
 • 00:13:56 Tak se snažili.
 • 00:13:57 Byl to jediný artikl,
  který režim vyvážel.
 • 00:14:02 -Na západ snad vyjeli
  jedině folkloristi.
 • 00:14:05 Jinak nikdo nemohl.
  Jedině Rumunsko, Bulharsko.
 • 00:14:08 My jsme jeli do Švédska, Norska,
  protože jsme byli folklorní soubor.
 • 00:14:15 -Samozřejmě ne každý byl
  odměňován podle zásluh.
 • 00:14:18 Byly soubory, který to dělaly čistě
 • 00:14:21 a nedočkaly se vytoužené odměny
  odjet do zahraničí.
 • 00:14:28 Záviselo to na tom,
  jaký lidi byli v čele.
 • 00:14:32 Kde byl v čele nějaký
  stranický funkcionář nebo někdo,
 • 00:14:38 kdo měl dobrý kontakt
  s ministerstvem,
 • 00:14:41 tak takové soubory jezdily daleko
  častěji než ty, které to neměly.
 • 00:14:47 -Rodiče si na mě stěžovali
  v bývalým Juranově domě,
 • 00:14:52 že učím děti náboženský písničky,
  což byly koledy.
 • 00:14:57 Zavolali si mě, abych vysvětlila,
  jak je to možný.
 • 00:15:02 Ale už jsem měla černý puntík.
 • 00:15:05 Když už jsem jich měla několik,
  tak se v létě objevilo,
 • 00:15:09 že do zahraničí už můžou vyjíždět
  i dětské soubory.
 • 00:15:14 Začala jsem se o to zajímat.
 • 00:15:17 A zřejmě mý černý puntíky
  natolik převážily,
 • 00:15:21 že žádný zájezd na západ nebyl.
 • 00:15:32 -Soubor dělal celou řadu vystoupení
  při různých politických,
 • 00:15:36 společensko-hospodářských akcích.
  Jezdili jsme do JZD, do podniků.
 • 00:15:41 Zúčastňovali jsme se předvolební
  činnosti v agitačních střediscích.
 • 00:15:47 Činnost byla velice
  široká a mnohostranná.
 • 00:15:50 Při tom se zažilo strašně moc.
  Byl jsem skutečně rád,
 • 00:15:54 že se mi podařilo
  prožít aspoň ty 3 roky,
 • 00:15:57 které jsem v tom souboru působil.
 • 00:16:00 Než jsem byl,
  jak se říká pověřen jinými úkoly.
 • 00:16:03 Dodnes na to rád vzpomínám.
 • 00:16:06 -Nejezdili jsme pořád.
 • 00:16:07 Třeba když vyjel poprvé Kyjov,
  aspoň za mě,
 • 00:16:11 tak to bylo v roce 1981 do Belgie.
 • 00:16:14 A i ta šesti-členná kapela
  dostala očko.
 • 00:16:17 Jednou nám dali 56letou paní.
  Já mám dnes 63 roků.
 • 00:16:23 Směju se tomu,
  protože jsme jí říkali babičko.
 • 00:16:26 Vydala se s námi
  a bába vůbec nevěděla, do čeho jde.
 • 00:16:30 Byla taková bledá, seděla
  na lavičce, nemluvila, mlčela.
 • 00:16:35 Jožka jí srdečně říká:
 • 00:16:38 Babičko, nebojte se, my neřekneme,
  že jste komunistka.
 • 00:16:42 Řekneme, že jste naše zpěvačka.
  Nakonec to byla sranda.
 • 00:16:54 -Páčí sa mi jeden šuhaj švarný,
  ale keď je v družstve podpísaný
 • 00:17:05 A jemu sa páčá moje líčka,
  len ma nechce, že som súkromnička
 • 00:17:15 Podpíšem já
  do družstva přihlášku,
 • 00:17:20 tak ostráním velikú překážku
 • 00:17:26 Hned moj milý
  pod náš oblok prídě
 • 00:17:29 Aj svatbička do jeseně budě
 • 00:17:34 -Folklor byl používán
  pro posílení moci.
 • 00:17:38 Vidíme to na případu folklorního
  festivalu ve Strážnici.
 • 00:17:43 Po roce 1950 se najednou objevili
  všelijací politici,
 • 00:17:49 kteří chtěli jaksi připravit
 • 00:17:52 nového člověka s novými písněmi,
  s novými tradicemi a podobně.
 • 00:17:57 To se samozřejmě nemohlo podařit.
 • 00:18:01 -Strážnice je letos
  nádherným příspěvkem
 • 00:18:04 k oslavám 65. výročí
  založení naší strany.
 • 00:18:09 A navíc krásným příspěvkem
  k mezinárodnímu roku míru.
 • 00:18:17 -Jsem ve Strážnici
  od roku 1952 pořád.
 • 00:18:20 Slávek Volavý dovedl pokrýt,
  že tam měl takové zločince.
 • 00:18:26 Slávek byl prostě chlap,
  který dovedl rozlišit,
 • 00:18:30 kdy je potřeba pánům zahrát.
 • 00:18:32 Pak hrál
  a páni mu do toho nesměli mluvit.
 • 00:18:37 -Vdala matka,
  vdala dceru
 • 00:18:45 Daleko od sebe,
  daleko od sebe
 • 00:18:57 Jak ju vídala,
  ní prikázala:
 • 00:19:07 Nechoď dcéro ke mně,
  nechoď dcéro ke mně
 • 00:19:17 -Otec měl tu výhodu, že byl
  ředitel Ústavu lidové kultury,
 • 00:19:23 což pro něho samozřejmě znamenalo
  taky určité ústupky.
 • 00:19:27 Svého času měl taky problémy s tím,
  že na jedné straně byl ve straně.
 • 00:19:32 Na druhé straně to byl straník,
 • 00:19:34 který chodil hrávat na housle
  do kostela na chór.
 • 00:19:38 Došlo tady k určitému rozporu.
  Nicméně měl tu výhodu,
 • 00:19:42 že vedle toho byl úžasný bavič,
  chytrý člověk, primáš.
 • 00:19:45 On to s těma soudruhama prostě uměl.
 • 00:19:48 Vytvořil si mezi nimi takové vztahy,
  že mu v mnohém pomohli.
 • 00:19:53 Dali mu takto možnost pomoct
  také mnohým dalším lidem.
 • 00:19:59 Umělcům, etnografům, kteří v té době
  třeba byli odstaveni od práce.
 • 00:20:04 -Slávek třeba přišel do sklepa
  do Kyjovského sklepa.
 • 00:20:09 Přivedl tam Josefa Krčka,
  který tenkrát zastupoval Supraphon.
 • 00:20:13 Přijeli a nezištně pomáhali,
  abychom tu Dcérečku natočili.
 • 00:20:21 Překvapilo mě to.
  Oni byli konkurenti.
 • 00:20:27 Byli primáši každý odněkud jinud.
  Slávek našemu tatovi pomáhal.
 • 00:20:31 Toho jsem si velice cenil.
 • 00:20:33 -Asi to nebylo jednoduché.
 • 00:20:36 Myslím si, že je taky asi příčina
  nemocí a relativně raných úmrtí.
 • 00:20:40 Zrovna u těch primášů,
  u těch osobností.
 • 00:20:43 Museli v sobě zkousávat
  různé konflikty
 • 00:20:47 a že se to na nich podepsalo.
 • 00:20:50 Nechci zacházet do psychosomatiky,
  ale Staněk a jeho silný astma,
 • 00:20:59 jsou věci zcela jasný.
 • 00:21:02 Jura Petrů, Slávek Volavý
  umřeli jen o pár let později.
 • 00:21:08 Všechno kolem 60 roků.
  Nosili v sobě velké napětí.
 • 00:21:12 A to se nějakým způsobem projevilo.
 • 00:21:15 Myslím si, že zrovna tito chlapi
  se snažili dělat pro věc.
 • 00:21:21 -Bylas ti slobodo
  v pútoch zakovaná
 • 00:21:33 Vydobyla si ťa
  bolševická strana
 • 00:21:50 -Snadno se mluví o tom,
  že nám určitá politika
 • 00:21:54 nebo určitý režim v čem škodí.
  A člověk to bere s nadsázkou.
 • 00:22:00 Na druhé straně, byly v minulosti
  podporované soubory a tyto činnosti.
 • 00:22:10 Vedle toho byly podporované
  také řemesla
 • 00:22:13 sdružované třeba v rámci
  Ústředí lidové umělecké výroby.
 • 00:22:17 Tak to zase pomohlo udržet
  tyhle dovednosti a lidové řemesla.
 • 00:22:24 -Mě mrzí,
  že děti teď nemají tu výhodu,
 • 00:22:27 co měly právě v tom režimu.
  Jezdili jsme na soustředění
 • 00:22:32 a děti platily třeba 50 korun
  za ubytování a stravu.
 • 00:22:37 Dnes jedem na tábor
  a 3 000 Kč to nespraví.
 • 00:22:42 Rodiče mají peníze jen jedny.
  Tak kam je mají prvně dát?
 • 00:22:46 Mají děcko obléct, dát mu najíst,
  poslat ho na tábor. Není to lehký.
 • 00:22:52 V té době to režim podporoval.
  Takže úplně špatně všechno nebylo.
 • 00:22:59 -Okresní kulturní střediska
  se snažily s folklorem pracovat.
 • 00:23:06 Byly semináře.
 • 00:23:08 Lidi byli školení, aby tvorba
  na scéně měla svoje zákonitosti.
 • 00:23:13 Takže se udělalo i kus práce.
 • 00:23:16 -Už sa to raníčko se rozednívá
 • 00:23:25 -Babičko, chcete něco opravit?
  -Tak to není.
 • 00:23:29 -A jak?
 • 00:23:31 ZPĚV
  Už sa to raníčko se rozednívá
 • 00:23:41 -Lidové umění,
  které je čisté jak studánka,
 • 00:23:49 když odmyslíme písně Anežky Gorlové
  a jiných takových,
 • 00:23:54 tak se všechny režimy snažily
  chopit se tohoto a využít.
 • 00:24:01 Ať už k politickým cílům,
  nebo jen ke zvýraznění češství.
 • 00:24:08 To se prakticky děje do současnosti.
 • 00:24:14 -Politici samozřejmě vidí,
  tu velkou sílu folkloru.
 • 00:24:18 Tak se ho snaží získat pro to,
  aby volby vyhráli.
 • 00:24:22 Chodí na folklorní slavnosti.
 • 00:24:27 Někteří se dokonce
  oblékají do kroje.
 • 00:24:30 Někteří ho obrazně jako podporují.
 • 00:24:33 Politika se s folklorem
  snaží pracovat neustále.
 • 00:24:42 -Navázal bych na to jedním příběhem,
  kdy na Horňácku bývalý premiér,
 • 00:24:47 který byl sesazen jako všichni
  premiéři s nějakým průserem.
 • 00:24:54 Někteří servilní účastníci
  ho pozvali na jeviště.
 • 00:25:00 Tak tam vyskočí
  a začne se souborem zpívat.
 • 00:25:05 Tu písničku neumí
  a tak jen otvírá hubu.
 • 00:25:08 Jeden ze souboru mu dá na hlavu
  šmukáč čili klobúk.
 • 00:25:12 Režisér, který ten pořad dělal,
 • 00:25:16 přišel na jeviště
  a obřadně mu ten šmukáč sebral.
 • 00:25:24 Druhý den se pár starostů
  z Horňácka usneslo,
 • 00:25:27 že ten režisér je škůdce Horňácka,
  protože my toho premiéra potrebujem.
 • 00:25:34 Jak jsem říkal na začátku.
 • 00:25:37 Jak řekl Jožka Bazala,
  jiný starosta:
 • 00:25:40 Folklor to nepotřebuje.
  Nazdar!
 • 00:25:51 Skryté titulky: A. Pelikánová
  Česká televize, 2016

Související