iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 12. 2015
09:05 na ČT2

1 2 3 4 5

8 hlasů
8241
zhlédnutí

Folklorika

Na Štěpána není pána…

Jak se slaví svátek svatého Štěpána ve dvou obcích jižní Moravy - v Poštorné a v Kobylí

25 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Folklorika - Na Štěpána není pána...

 • 00:00:27 Sv. Štěpán
  byl 1. křesťanským mučedníkem
 • 00:00:30 ukamenovaným za to,
 • 00:00:31 že se veřejně hlásil
  k Ježíši Kristu.
 • 00:00:34 Na jeho svátek 26. prosince
 • 00:00:36 se jižní Morava
  probouzí do zimního dne,
 • 00:00:39 kdy zde od nepaměti platilo,
  že na Štěpána není pána.
 • 00:00:45 Starý folklorní rok
  na vesnici skončil.
 • 00:00:48 Nový se právě dnes rodí.
 • 00:00:50 Pojďme jeho zrození sledovat.
 • 00:01:07 -Na sv. Štěpána končila
 • 00:01:09 jedna část liturgického
  a zvykoslovného období,
 • 00:01:13 a to období adventního půstu.
 • 00:01:15 Ten začal po svátku sv. Kateřiny,
  tedy v posledním možném termínu,
 • 00:01:19 kdy se na vesnicích
  mohl ozývat zpěv, hody a zábavy.
 • 00:01:24 Po sv. Kateřině
  se celá vesnice zahalila do ticha,
 • 00:01:28 nastává období
  přástek, draní peří,
 • 00:01:30 vyprávění tajemných příběhů
 • 00:01:33 a dodržují se půsty v jídelníčku
 • 00:01:35 a svobodná chasa odkládá
  z klobouků do truhlic
 • 00:01:38 symboly své svobodnosti,
  kosířky z jeřábího pera.
 • 00:01:43 Po sv. Kateřině v období adventu
  následuje doba vánoční,
 • 00:01:48 která začíná
  Božím hodem 25. prosince
 • 00:01:51 a opět se do vesnic
  vrací život a zpěv
 • 00:01:55 svobodné chasy i mužáků.
 • 00:02:00 Na celém Slovácku
  se dodnes volí stárci
 • 00:02:04 a je to významný den,
  protože volba stárků
 • 00:02:07 ovlivňuje nový zvykoslovný rok.
 • 00:02:16 -Významnost dne se podtrhuje
  účastí na svatoštěpánské mši,
 • 00:02:21 na kterou se lidé
  oblékají do svátečních krojů.
 • 00:02:26 -Červený obřadní kabátek
  je starobylá součást
 • 00:02:29 kroje pro svobodné chlapce
  na Podluží,
 • 00:02:32 nosí se ke svátečním příležitostem
  jako jsou svatby, pohřby
 • 00:02:37 a svatoštěpánská mše.
 • 00:02:40 Unikátní jsou tím,
 • 00:02:41 že se nosí pouze na Podluží
  v nejbližším okolí Břeclavi.
 • 00:02:45 Máme tu muzejní předmět,
 • 00:02:47 toto je poslední vývojová fáze
  červeného kabátku asi z r. 1910.
 • 00:02:52 Pochází z Poštorné.
 • 00:02:54 Dnešní chlapci
  mají tyto kabátky už kratší
 • 00:02:57 a jsou mnohem více přizpůsobené
  běžným kabátkům,
 • 00:03:02 které chlapci ke kroji nosí.
 • 00:03:04 Ke svobodným chlapcům
  patří svobodná děvčata,
 • 00:03:07 která na tuto mši dodnes chodí
  ve slavnostním oblečení.
 • 00:03:12 Je to jupka a sukně z jedné látky.
 • 00:03:15 Je to doplněno zástěrou,
  světlým šátkem a vlňákem.
 • 00:03:20 Naprosto unikátní je v Poštorné
  nošení krátkých ženských kožušek.
 • 00:03:31 Vdané ženy na Podluží
  je nosily koncem 19. století.
 • 00:03:36 Z terénu mizí
  kolem 1. světové války
 • 00:03:39 a před několika lety si je pořídily
 • 00:03:42 ženy ze Slováckého krúžku
  v Poštorné.
 • 00:03:46 Byly zhotoveny podle jediného
  dochovaného muzejního originálu,
 • 00:03:50 který pochází z r. 1870.
 • 00:03:55 Tyto kožušky nahradila móda
  továrně vyráběných vlňáků.
 • 00:04:02 Ty samozřejmě nosí
  vdané ženy a mladé dívky
 • 00:04:05 na slavnostní příležitosti
  na Podluží dodnes.
 • 00:04:30 Na vesnici vládla
  poměrně přísná hierarchie,
 • 00:04:33 takže do jiné hospody
  chodili sedláci, do jiné domkáři,
 • 00:04:37 chalupníci,
  roli hrála i jazyková bariéra.
 • 00:04:41 Hospody byly zvlášť pro česky
  a německy mluvící obyvatelstvo.
 • 00:04:45 Svoji hospodu měly i různé spolky
  jako byli Sokolové.
 • 00:04:51 Dříve v obecní hospodě
  spolu se stárky
 • 00:04:54 se volívaly i další osoby,
 • 00:04:58 které se zapojovaly
  do vesnického života.
 • 00:05:02 Byly to hotaři a pastýři,
 • 00:05:05 důležitá byla zejména
  volby obecního policajta.
 • 00:05:12 Co určitě dříve nebývalo
  je nějvětší změna při volení stárků
 • 00:05:16 je přítomnost žen
  ze Slováckého krúžku v Poštorné.
 • 00:05:20 Krojované ženy
  se už dnes mohou podívat
 • 00:05:23 na volbu stárků,
  což by dřív naprosto nemohlo být.
 • 00:05:27 Protože jak říkají mužáci,
  dřív baby do hospody nepatřily.
 • 00:05:32 -V Poštorné se volí 2 stárci.
 • 00:05:34 Tedy svobodní chlapci,
  zodpovědní za organizování
 • 00:05:38 programu na vesnici,
  zejména hodů.
 • 00:05:40 Podle tradice se volilo vždy tak,
  že 1. stárek musel být zkušený
 • 00:05:45 a často byl předtím stárkem 2.
 • 00:05:47 Ovšem do volby
  zasahovaly i další vlivy.
 • 00:05:50 Jeden stárek musel být
  dříve sedlácký,
 • 00:05:53 2. chalupnický nebo domkářský.
 • 00:05:56 Kdyby tomu tak nebylo,
  hrozilo nebezpečí,
 • 00:05:58 že část obce bude
  celý folklorní rok bojkovat.
 • 00:06:02 Musely proto být
  zastoupeny oba stavy.
 • 00:06:05 To se respektovalo
  až do 70. let 20. století.
 • 00:06:09 A samozřejmě i dnes je důležité,
 • 00:06:12 aby byly pokryty
  oba konce vesnice, horní i dolní.
 • 00:06:19 -Tak, milá chasénko,
  vážení páni mužáci!
 • 00:06:23 Rok se s rokem sešel
  a je tu opět volba stárka.
 • 00:06:28 Chtěl bych vám poděkovat,
  byli jste jako moje trenýrky,
 • 00:06:32 ve chvílích nepohody a nejistoty
  jste mě podrželi,
 • 00:06:36 ale přitom jste nám dávali
  dostatek volnosti.
 • 00:06:40 Takže já za stárky děkuji
  a jdeme na to.
 • 00:06:46 -Já ti děkuju, stárku,
  dovédli sme tuto chasu sem,
 • 00:06:49 abysme si zvolili nových stárků.
 • 00:06:52 Včil zvolme 2. stárka.
 • 00:06:58 Na tých nových stárků!
 • 00:07:32 -Kolik vlasů, tolik hlasů,
  prostě jedem.
 • 00:07:42 Tož, páni mužáci, chaso,
  zvolili jsme Kubu!
 • 00:08:02 -Být stárkem znamenalo a znamená
  prestižní záležitost.
 • 00:08:05 V minulosti to mohla být
  značná finanční výpomoc.
 • 00:08:11 Pokud byl šikovný stárek,
 • 00:08:13 mohl si vystárkovat
  nový kožuch a červenice.
 • 00:08:16 Dnes přináší rodina stárka
  nemalou finanční oběť,
 • 00:08:21 a ne každému se do toho chce.
 • 00:08:24 Ale pořád platí, že mít v rodině
  stárka je velice důležité.
 • 00:08:30 V Poštorné např.
  ani v době nacistické okupace
 • 00:08:34 si stárkovství nenechali vzít.
 • 00:08:36 I v době zákazu shromažďování
  se ve stodole u Hlavenků
 • 00:08:40 vždycky volba stárků konala
 • 00:08:43 a 1. poválečným stárkem
  byl František "Františ? Hlavenka,
 • 00:08:48 který se v dalích 10 letech
  stal neúnavným propagátorem
 • 00:08:52 folklorního života v Poštorné.
 • 00:08:56 -Tož, mužáci a chasníci,
 • 00:08:57 1. stárkem pro letošní rok
  se stává Tomáš Grandič!
 • 00:09:53 -Tome, pomaly pij,
  ať nám vydržáš!
 • 00:10:09 -Gratuluju, tady máš na památku!
 • 00:10:13 -Děkuju.
 • 00:10:17 -Snad dneska zůstaneš na nohách!
 • 00:10:22 -Koleda, koleda, Štěpáne,
  co to neseš ve džbáně,
 • 00:10:26 nesu, nesu koledu,
  upadl jsem na ledu.
 • 00:10:32 Psi sa na mňa sběhli,
  koledu mně snědli.
 • 00:10:39 -Pozdrav Pánbu temuto domu!
 • 00:10:41 Pane faráři,
  příteli můj nejdražší!
 • 00:10:44 Dovédl sem tuto chasu,
 • 00:10:46 kerá ti představí
  2 nových stárků na příští rok.
 • 00:10:50 Budete spolem spolupracovat,
  budete sa spolem těšit
 • 00:10:53 a ty jich budeš vést!
 • 00:10:56 -Dobře, dobře.
 • 00:10:58 -Čirom darom, čirom darom,
  čirom darom darovaný,
 • 00:11:10 nebo je též věnovaný.
 • 00:11:25 Toto je ten, toto je ten
  preslavný deň,
 • 00:11:38 co sa Kristus narodil jen.
 • 00:11:53 -Pane Tichý, došli sme vám my staří
  představit tých mladých.
 • 00:11:58 2 nových stárků.
 • 00:11:59 Ti staří už nám utékli.
 • 00:12:02 Ale my sme za váma došli
  na ten dobrý váš pohárek.
 • 00:12:08 -Tak pojďte dál.
 • 00:12:09 Přivítám vás velice rád.
 • 00:12:34 -Nemožu zapomnět,
  moja frajírečko,
 • 00:12:46 nemožu zapomnět,
  moja frajírečko.
 • 00:12:58 -A zatímco s postupujícím dnem
  v Poštorné
 • 00:13:01 hlavní část štěpánských zvyků
  skončila,
 • 00:13:04 v nedalekém Kobylí
  vše teprve začíná.
 • 00:13:07 Zásadním obyčejem
  bylo právo čeledínů a pacholků
 • 00:13:10 vystoupit ze služby
  a měnit místo.
 • 00:13:14 Tam má kořeny zvyk,
 • 00:13:15 který se v Kobylí
  udržel až do současnosti
 • 00:13:18 a stal se ojedinělým
  v celém širokém okolí,
 • 00:13:21 totiž "nošení koláča
  na doslúženú?.
 • 00:13:29 -Není historicky doloženo,
  kdy to poprvé bylo.
 • 00:13:32 V r. 1932 už stařeček kúpili koláč
  i pro schůzi ve sklepě.
 • 00:13:40 -Určitě už to bylo
  za Rakouska-Uherska.
 • 00:13:45 Před 1. světovou už se nosil koláč.
 • 00:13:48 -Hospodo, co nám za koláč dáte,
 • 00:13:51 hospodo, co nám za koláč dáte,
 • 00:13:55 5 mázů vínečka, tu ho máte,
 • 00:14:01 5 mázů vínečka, tu ho máte.
 • 00:14:07 -Slovo majú koláčníci!
 • 00:14:20 -Ti, co šli pod vodú,
  měli 2 řady tech rozmarýnů.
 • 00:14:26 Rozmarýn proto,
  že to nesli mladí svobodní kluci.
 • 00:14:30 To měl, Franto, kdo?
 • 00:14:35 Ti o rok mladší, že?
 • 00:14:39 -Původně to možná
  ještě bylo jinak,
 • 00:14:42 v Kobylí jezdilo
  do práce 5 chlapů, do Brna.
 • 00:14:47 Jinak ostatní byli
  v Kobylí v zemědělství.
 • 00:14:51 A když došlo na Štěpána,
  tak se to měnilo.
 • 00:14:54 Služba se měnila.
 • 00:14:58 A pravděpodobně dostali koláč,
  jak se měnili u těch hospodářů.
 • 00:15:13 -Já teďka dělám květinu
  na štěpánský koláč,
 • 00:15:16 tady dělám poslední kytku.
 • 00:15:19 Mám tady střed kytičky,
  tady vám ukážu,
 • 00:15:22 jak jsem se to naučila
  podle starého vzoru,
 • 00:15:27 který jsme si zapůjčila v muzeu.
 • 00:15:31 Koláč se nedělal zhruba 20 let
 • 00:15:33 a my jsme se s pořadateli
  slavnosti letos domluvili,
 • 00:15:38 že uděláme koláč nový.
 • 00:15:42 Růžiček je zhruba 150,
 • 00:15:44 takže je to
  trošičku zdlouhavá věc,
 • 00:15:47 ale výsledek je, myslím, pěkný.
 • 00:15:53 Růžičky dělám
  po večerech u televize,
 • 00:15:55 takže nezaspím.
 • 00:15:58 Zhruba celý prosinec
  jsem to dělala.
 • 00:16:02 Základem koláče
  je železná konstrukce,
 • 00:16:05 kterou měli na starosti chlapi.
 • 00:16:08 Dá se na ni králíkářské pletivo
  a na něj se upevňují růžičky.
 • 00:16:24 -Náš ročník nesl koláč v r. 1961
  a tradice byla,
 • 00:16:28 že se to vždycky
  neslo od toho spolužáka,
 • 00:16:31 který bydlel v dědině nejvýš.
 • 00:16:34 Na horním konci.
 • 00:16:37 My jsme to nesli od Křižáků,
  spolužák Franta ještě žil,
 • 00:16:41 a pamatuju si jak dnes,
 • 00:16:42 že na dvoře
  byl kotel na zabijačku,
 • 00:16:46 roztopený, v něm 30 litrů
  svařeného červeného vína
 • 00:16:50 a protože bylo chladno,
  tak jsme se posilovali,
 • 00:16:54 než ten koláč zaneseme dolů.
 • 00:16:58 A když jsme koláč donesli
  dolů ke Kaňom do hospody,
 • 00:17:04 tak už na nás bylo vidět,
  že jsme ten kotel vyprázdnili.
 • 00:17:14 -Poslední koláč se v tradici
  rekrutů nesl 26. 12. 1995.
 • 00:17:23 Pak se koláč přestal nosit,
 • 00:17:25 protože přestala fungovat
  instituce základní vojenské služby
 • 00:17:30 a živelná lidová tradice zanikla.
 • 00:17:34 K jejímu obnovení došlo
  v r. 2009
 • 00:17:36 kdy se místním mužákům
  začalo moc stýskat po této tradici,
 • 00:17:41 protože jako rekruti ten koláč
  nesli a začali uvažovat o obnovení.
 • 00:17:48 K jejímu obnovení došlo,
  ale ve změněné formě,
 • 00:17:52 kdy si koláče nesli stárci.
 • 00:17:56 Jsou to stárci,
  kteří dělali hody ten samý rok
 • 00:18:00 a na štěpánské zábavě potom
  se volili stárci na další rok.
 • 00:18:06 Stárci na další rok nesli metlu.
 • 00:18:09 Byla to tzv.
  chasa-čekatelé na funkci stárka.
 • 00:18:21 -Koláč se vždycky prodával,
  on se vydražil.
 • 00:18:24 Buď to kúpili
  nějací staří vinaři
 • 00:18:26 a měli to pověšené v předsíni.
 • 00:18:29 U nás to kúpil
  starý hospodský Kaňa
 • 00:18:32 a dnes už je na té hospodě
  jeho pravnuk.
 • 00:18:37 Ten to od nás kúpil,
  prodávalo se to za 50 litrů vína.
 • 00:18:45 -Z 90% se pobili.
 • 00:18:47 Metlaři byli o rok mladší
  a snažili se to ukrást.
 • 00:18:50 To nebyl jen ročník 1935,
  ale i 1934 a 1936.
 • 00:18:55 Prostě strašně málo.
 • 00:18:58 Ta snaha tam byla,
  bylo to ají krvavý.
 • 00:19:01 -Však jste ho taky ukradli
  čtyřiatřicátníkům.
 • 00:19:04 To bylo poprvé,
 • 00:19:05 co pětatřicátníci
  ukradli čtyřiatřicátníkům...
 • 00:19:09 -Podívej se, kolik nás tady bylo!
 • 00:19:12 -Čtyřiatřicátníci
  nebyli žádní kucháli,
 • 00:19:16 bylo jich, myslím, jenom 8
 • 00:19:18 a metlaři jim
  tenkrát ukradli koláč.
 • 00:19:34 -Já dělám růžičky na rozmarýn
 • 00:19:36 a to dostanou
  koláčníci a metlaři.
 • 00:19:42 Koláčníci budou mět
  2 pantličky a metlaři 1.
 • 00:19:48 Na ten koláč, co nosá,
  tak na vrchu je kytička
 • 00:19:52 a po celým koláči sú eště kytičky.
 • 00:19:56 Já naskládám kytičku,
 • 00:19:58 jeden večer
  si uděláme ty růžičky,
 • 00:20:02 pak, až je ten deň,
  tak ty rozmarýny by zvadly,
 • 00:20:06 tak je musíme nazřezat
  a navázat to.
 • 00:20:19 -Já sem byl na vojně,
  dojel sem z vojny dom
 • 00:20:22 a najednou brácha:
 • 00:20:24 máme domluvený,
  že ukradneme koláč.
 • 00:20:27 Mirek Ševčík se skamarádil
  se všeckýma klukama,
 • 00:20:30 tak on půjde a u transformátoru
  se přidá ke koláči někoho
 • 00:20:35 a než dojde k našemu sklepu,
  už bude mít koláč v ruce,
 • 00:20:38 včil na něho budeme čekat,
  on to teda hodí
 • 00:20:41 a schováme se do sklepa.
 • 00:20:45 Řekl jsem mu,
  že to dělat nebudeme,
 • 00:20:48 protože oni nám zbořijú sklep.
 • 00:20:50 Kousek dál je eště ulička.
 • 00:20:53 A tak sme do ní natáhli dráty,
  abysme my o tom věděli
 • 00:20:58 a kdo nás poženú, aby to nevěděli.
 • 00:21:01 A jak zahrála muzika,
 • 00:21:03 tak všecky tetičky z okolí
  se samozřejmě šly dívat.
 • 00:21:09 A kadyma by jináč šly,
  než tú uličkú!
 • 00:21:13 A nevěděly o tem drátě
 • 00:21:15 a my sme měli co dělat,
 • 00:21:17 abysme před nima
  utekly do sklepa,
 • 00:21:20 protože 3 tam spadly.
 • 00:21:25 A já sem byl šťastný,
 • 00:21:26 že nám tím pádem
  zachovali sklep.
 • 00:21:37 -Když já sem byla děcko,
  bylo mi 7, 8 roků,
 • 00:21:41 tak sem ledacos slyšela.
 • 00:21:46 Že na teho Štěpána...
 • 00:21:47 Prostě kdo s kým chodí
  a kteří sú to ti odvedenci...
 • 00:21:53 Tož sem pravila: mami,
  keří to budú a co se to ponese?
 • 00:21:58 No ponese se koláč!
 • 00:22:01 A já sem mluvila:
  koláč, jaký koláč?
 • 00:22:04 Koláče sa dělajú
  vždycky takové na talíři...
 • 00:22:07 To sa udělá koláč
  a ten sa dá těm klukom.
 • 00:22:12 A já sem to vzala tak a říkám:
 • 00:22:14 no já sem nad tím přemýšlela,
  jak oni to ti kluci dělajú?
 • 00:22:18 Jak to potom ijú?
 • 00:22:21 Bože, každý ti tam kúsne
  a ide zas dál!
 • 00:22:25 A tak se kúše furt dokola
  a když už je to hotový
 • 00:22:29 a jdú druzí
  a jde se zase dokola,
 • 00:22:31 a tak pořád,
  a jak je ten koláč malý,
 • 00:22:34 tak to potom seberú
  a budú potom tancovat.
 • 00:22:37 Tak sem mamince říkala,
  že se na to půjdu podívat,
 • 00:22:41 jak ponesú ten koláč.
 • 00:22:44 Řekla: běž! Vždyť se běž podívat!
 • 00:22:46 A protože já jsem šla
  na křižovatku a křižovatkú,
 • 00:22:51 oni začli chodit do hospod
  a z hospod do sokolovně,
 • 00:22:55 tak hledím:
  kde je koláč, jakej koláč?
 • 00:22:59 Nikde žádnej nebyl!
 • 00:23:01 Já sem došla dom
  a povídám:
 • 00:23:03 mami, ty jsi mě napálila,
  říkala jsi, že budú ti kluci
 • 00:23:07 kousat takovej koláč
  a oni ho nekúsali,
 • 00:23:10 tam bylo cosi takového
  z papíru udělanýho...
 • 00:23:13 Oni to nesli...
 • 00:23:18 -Aj, ty Juro cigáne,
  udělej mně grumlu,
 • 00:23:22 já si budu grumlovat,
  až na vojnu půjdu,
 • 00:23:28 ej, až na vojnu půjdu!
 • 00:23:33 Koníčkovy podkovy
  budú naše zvony,
 • 00:23:37 a já budu zvoniti,
  až pojedem z hory.
 • 00:23:46 -Tradice pro obec
  je velice důležitá,
 • 00:23:49 protože udržuje
  kontinuitu společného života.
 • 00:23:52 Ducha vesnice, kdy se lidé znají,
  kdy se dohromady schází...
 • 00:23:57 Já doufám, že tato tradice,
  která prošla mnoha změnami,
 • 00:24:01 vydrží, ale je to všechno
  jenom o lidech.
 • 00:24:05 Takže pokud stárci
  nebudou nosit koláč,
 • 00:24:08 a pokud to kluci
  nebudú chtít dělat,
 • 00:24:10 a nezapojí se do toho,
  nebude to.
 • 00:24:14 Ale vzali to za své,
 • 00:24:16 ta štěpánská
  je po dlouhé době zábava,
 • 00:24:19 taková hodně veselá,
 • 00:24:21 po období hodů
  je tam půst až do Štěpána,
 • 00:24:24 všichni se na to strašně těší,
 • 00:24:26 takže doufám,
  že ta tradice vydrží.
 • 00:24:29 Letos se nám
  po strašně dlouhé době
 • 00:24:32 podařilo udělat nový koláč,
 • 00:24:34 protože do r. 2009
  se nosil koláč,
 • 00:24:37 který se vracel zpátky
  na obecní úřad
 • 00:24:40 a nesměl se moc poškodit.
 • 00:24:42 Takže letos byl nový koláč,
  máme tady paní, která je šikovná,
 • 00:24:47 umí to, a dokonce se koláč
  vydražil.
 • 00:24:49 To se neudálo od 90. let.
 • 00:24:52 Takže snad je tradice nastartovaná
  na další a další roky.
 • 00:24:58 -Byla by škoda,
  kdyby tomu tak nebylo.
 • 00:25:00 S každým zmizelým zvykem
  se nejen ztrácí významná část toho,
 • 00:25:05 co je na moravském venkově
  cenné a obdivované,
 • 00:25:08 ale mizí i kus historie
  a života našich předků
 • 00:25:11 a se zánikem štěpánských tradic
 • 00:25:14 by zanikla i logika
  folklorních tradic.
 • 00:25:18 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize, 2015
 • 00:25:32 .

Související