iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 3. 2009
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

215 hlasů
19096
zhlédnutí

Ta naše povaha česká

Když trpí zvíře

Ochránci zvířat čelí lidské lhostejnosti, nevstřícným úřadům i agresivním spoluobčanům

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ta naše povaha česká - Když trpí zvíře

 • 00:00:56 Proč by měl člověk chránit zvířata?
 • 00:01:02 Nad tím já takto neuvažuji, pro mě
  je to prostě něco přirozeného.
 • 00:01:06 Jestliže existuje tvor,
  který je bezmocný,
 • 00:01:09 který se sám nedokáže bránit
  a já s ním mám soucit,
 • 00:01:12 tak prostě v tu chvíli musím
  udělat něco pro to,
 • 00:01:14 abych zabránila jeho utrpení.
 • 00:01:17 To nejsou jen zvířata,
  jsou to malé děti, staří lidé,
 • 00:01:20 prostě kdokoliv, kdo nějakým způsobem
  bez vlastního přičinění
 • 00:01:23 došel k úhoně a nemůže se
  z toho dostat ven.
 • 00:01:26 Ale spíše bych otázku postavila tak,
 • 00:01:28 proč by lidé neměli
  zvířatům ubližovat.
 • 00:01:31 Prostě proto, že to není etické
  a jsme nejvyšší tvor na Zemi,
 • 00:01:33 tak bychom se podle toho
  měli chovat.
 • 00:02:05 Vzhledem k tomu, že náš spolek
  je zaměřen na kočky,
 • 00:02:09 do velké míry řešíme případy
  týrání koček.
 • 00:02:12 Ale nejen týrání koček.
 • 00:02:15 Jeden z nejotřesnějších
  případů týrání,
 • 00:02:18 které jsem řešila
  v posledních asi 3 letech,
 • 00:02:21 byla v Kladně kočička,
  kterou našli pod autem,
 • 00:02:23 kam zřejmě utekla svému trýzniteli.
 • 00:02:26 Měla na sobě stopy škrcení drátem,
  pálení po polití nějakou hořlavinou,
 • 00:02:30 přeražené 2 packy
  a zřejmě trhání kleštěmi.
 • 00:02:34 Tuto kočičku pak samozřejmě museli
  utratit, ale to už teď nedořešíme.
 • 00:02:38 Bohužel policie se opět zachovala
  velice laxně.
 • 00:02:44 To je Modráček,
  starý slepý kocourek,
 • 00:02:47 který byl vyhozen lidmi na sídlišti.
 • 00:02:53 Bez cizí pomoci by zahynul,
  protože si neobstará jídlo, nic,
 • 00:02:56 prostě už je odkázaný na člověka.
 • 00:03:00 Když už kočičku mají od kotěte,
 • 00:03:02 tak že vůbec mají to srdce ji
  vyhodit, přesto, že vědí, že zahyne.
 • 00:03:06 Nevíme, co má za sebou, jak žil,
  zřejmě už se majiteli nehodil,
 • 00:03:10 jestli chodil na výstavy
  a pak už to neplnil...
 • 00:03:14 Samozřejmě slepý kocourek už neplní
  funkci porotců apod.,
 • 00:03:18 tak si myslím, že už se jim nehodil.
 • 00:03:23 Dostali jsme upozornění,
 • 00:03:25 že určitý člověk, který je
  sanitář záchranné služby,
 • 00:03:29 chytá kočky do pytle, odveze je
  za město a tam je surově umlátí tyčí
 • 00:03:33 Psali jsme starostovi,
  ale pokud vím, nestalo se nic.
 • 00:03:37 Je to případ už z dubna 2007,
  takže si už nepamatuji podrobnosti,
 • 00:03:41 ale obvykle to dopadne tak,
  že to úřady smetou pod koberec.
 • 00:03:49 Abych pravdu řekla, když se mluví
  o utrpení zvířat,
 • 00:03:53 vypínám televizi a veškerá média, já
  toto prostě strašně špatně snáším,
 • 00:03:58 potom nespím
  a moc o tom zvířeti přemýšlím.
 • 00:04:02 Zajímavé případy jsou zverimexy.
 • 00:04:05 Často nám lidé hlásí,
  že ve zverimexech prodávají zvířata
 • 00:04:08 ve zcela neodpovídajících podmínkách,
  tzn. malé klece se spoustou zvířat,
 • 00:04:12 neměněná voda apod.
 • 00:04:15 Ve chvíli, kdy tam přijde
  veterinární správa,
 • 00:04:17 tak je zajímavé,
  že je všechno v pořádku.
 • 00:04:28 K určitému zlomu došlo v roce 1992,
  když byl přijat zákon
 • 00:04:35 na ochranu zvířat proti týrání.
 • 00:04:40 Tehdy si najednou všichni začali
  uvědomovat, že zvířata nejsou
 • 00:04:43 jen zdrojem obživy
  nebo domácí miláčkové,
 • 00:04:47 ale že to prostě jsou živí tvorové.
 • 00:04:53 Otřesný případ
  týrání zvířat - myslivci.
 • 00:04:57 Na zábavě se objeví kanec
  zastřelený letos,
 • 00:05:01 u kterého zjistí - a mají z toho
  velikou legraci,
 • 00:05:04 že ten kanec chodil po 2 nohách,
 • 00:05:07 protože 2 nohy mu v předchozí
  lovecké sezóně ustřelili.
 • 00:05:12 V posledních letech řešíme
  asi 500 takových případů
 • 00:05:16 a na počátku 90. let
  to bylo tak 5x méně.
 • 00:05:26 Nebo - kočky jako trenažéry pro psy.
 • 00:05:30 Před asi 4 lety jsem řešila,
  kdy chovatelský klub loveckých psů
 • 00:05:35 používal kočky, kterým předem vytrhal
  zuby a drápy,
 • 00:05:40 jako trenažéry pro psy, kteří museli
  skládat tzv. zkoušku ostrosti.
 • 00:05:44 Psi museli chytit tu kočku a zadávit
  ji do určitého časového limitu.
 • 00:05:48 Takže oni chodili po vsích,
  sbírali kočky,
 • 00:05:51 tímto způsobem je zmrzačili
  a pak je pouštěli před psa.
 • 00:06:00 Od roku 92 dodnes bylo souzeno
  zhruba přes 600 lidí
 • 00:06:05 za týrání zvířat
 • 00:06:08 a asi kolem 300 jich bylo odsouzeno.
 • 00:06:16 Vypadá to hodně, ale zdaleka
  tak hodně to není.
 • 00:06:24 Chovy hospodářských zvířat v ČR
  jsou velmi zanedbané,
 • 00:06:31 zvířata trpí, jsou namačkána
  v těsném prostoru,
 • 00:06:34 nemají dostatek kvalitního krmiva,
  často jim chybí i pitná voda,
 • 00:06:38 jsou zraněná, neléčí se,
  neošetřují se,
 • 00:06:42 některá nemají ani čerstvou vodu,
  čerstvý vzduch, jsou ve tmě,
 • 00:06:46 nahuštěná, vykořisťovaná.
 • 00:06:49 Podle druhu zvířete některá po pár
  hodinách, některá po pár týdnech,
 • 00:06:53 některá po pár měsících
  končí na jatkách,
 • 00:06:56 zcela zbytečně,
  přirozeně by se dožívala 20 let.
 • 00:07:08 Dozor nad pohodou zvířat je u nás
  organizován tak,
 • 00:07:15 že základní výkon vykonávají orgány
  státní veterinární správy
 • 00:07:19 podle zákona o veterinární péči, kde
  je paragraf o povinnosti chovatele,
 • 00:07:24 kde se mluví o tom, co je majitel
  povinen poskytnout zvířatům
 • 00:07:28 a kdy se jedná o týrání.
 • 00:07:32 Veřejnost bohužel není informována
  o tom, jakým způsobem se získávají
 • 00:07:35 určité potraviny - tedy maso,
  mléko, vejce.
 • 00:07:39 Jak zvířata trpí kvůli kousku masa,
  vejci, litru mléka.
 • 00:07:45 Narazili jsme na několik nemocných
  zvířat, týkalo se to hlavně očí.
 • 00:07:49 Krávy byly velmi zanedbané,
  některé měly poraněné oči,
 • 00:07:52 ležely ve vlastních výkalech,
  příšerné podmínky.
 • 00:07:55 Upozorňovali jsme na to
  krajskou veterinární správu
 • 00:07:59 a dostali jsme odpověď,
  že tam nic neshledali.
 • 00:08:03 Skutečnost byla zcela opačná.
 • 00:08:06 Byla tam nejméně 3 zvířata,
 • 00:08:08 která měla evidentní
  problémy s očima i pro laika.
 • 00:08:12 Ta jsme vyfotili
  a krajské správě poslali.
 • 00:08:22 Vysokoškolský profesor zoologie
  konstatuje:
 • 00:08:26 z hlediska anatomického
  i fyziologického
 • 00:08:29 lze jednoznačně říci, že systém
  vnímání bolesti funguje u ryb
 • 00:08:33 prakticky totožně jako u psů,
  koček i lidí.
 • 00:08:37 Ano, je prokázáno, že lidé cítí
  bolest, stejně jako psi nebo kočky,
 • 00:08:41 proto kdyby kapři mohli křičet,
 • 00:08:44 neslyšeli bychom před Vánoci
  vlastního slova.
 • 00:08:49 Zákeřnost dnešního systému
  spočívá v tom,
 • 00:08:52 že ty největší hrůzy jsou
  před společností skryty.
 • 00:08:57 Jatka, velkokapacitní drůbežárny,
  vepříny apod. se nacházejí
 • 00:09:01 pryč od společnosti,
  aby to neviděla,
 • 00:09:05 aby lidé neměli ten stimul,
  který by je nutil k zamyšlení.
 • 00:09:14 Projekt "Otevři oči? vznikl
  z pocitu lidí,
 • 00:09:21 tím, že jsme zjistili, co se skrývá
  za zdmi jatek a kožešinových farem.
 • 00:09:29 Ten pocit byl tak silný,
  že jsme to chtěli předat dál.
 • 00:09:36 Žijeme v takové společnosti
  a v takovém blahobytu,
 • 00:09:40 že už opravdu nepotřebujeme zabíjet
  zvířata pro to, abychom přežili.
 • 00:09:45 Děláme to jen proto,
  že je to pro nás pohodlné,
 • 00:09:49 je to jakousi zvyklostí a také je to
  něco, co nám přináší požitek.
 • 00:09:53 Vánoce jsou naprosto ukázkovým
  příkladem té absurdity.
 • 00:09:58 Svátek, který jsme nazvali svátkem
  klidu, míru a lásky
 • 00:10:03 a jedním ze základních
  a neodmyslitelných symbolů Vánoc
 • 00:10:08 je hromadný masakr živých bytostí.
 • 00:10:19 Myslím, že Češi jsou
  velmi citliví na tradice
 • 00:10:22 tzn., že pokud někdo
  protestuje proti tomu,
 • 00:10:24 aby Češi na Vánoce jedli kapra,
 • 00:10:26 anebo aby si ho aspoň koupili
  už dříve a nekupovali ho u stánků,
 • 00:10:29 kde se přímo zabíjí,
 • 00:10:31 tak to Čechy hodně popouzí,
  na to si nenechají sáhnout.
 • 00:10:36 Před Vánocemi jsem se
  zúčastnil protestních akcí
 • 00:10:40 proti zabíjení kaprů
 • 00:10:43 a na jedné z nich jsme byli napadeni
  2 kolemjdoucími muži.
 • 00:10:47 Dostal jsem prudký úder do nosu,
  způsobil mi zlomeninu s komplikacemi
 • 00:10:52 takže jsem celé Vánoce strávil
  v nemocnici.
 • 00:10:55 Někteří lidé se smáli
  a nemohli uvěřit,
 • 00:10:58 jak jsem mohl protestovat
  kvůli kaprům.
 • 00:11:02 Odpověděl jsem jim, co je nějaký
  zlomený nos proti tomu,
 • 00:11:06 co musejí ti kapři každým rokem
  po milionech prožívat
 • 00:11:09 jen proto, aby uspokojili
  nějakou naši tradici.
 • 00:11:20 Těžko můžeme někomu něco nařizovat,
 • 00:11:23 ale pokud lidé nad tím budou
  sami přemýšlet
 • 00:11:26 a budou si říkat - dneska
  maso jíst nebudu,
 • 00:11:28 protože toto nechci podporovat,
 • 00:11:30 budu ho třeba jen omezovat,
 • 00:11:32 nemusí být hned vegetariáni
  nebo vegani,
 • 00:11:34 ale velice snadno se to dá ovlivnit,
  trh na to reaguje.
 • 00:11:38 Pokud říkáte Čechům - zkuste
  nejíst maso, zkuste ho jíst méně,
 • 00:11:40 tak to Čechy hodně popouzí.
 • 00:11:42 To je specifikum,
 • 00:11:43 také v populaci je v ČR méně
  vegetariánů než třeba v Německu,
 • 00:11:46 takže v tom je také rozdíl.
 • 00:11:49 Podívejte se, jaká je v Anglii,
  kde je více než 8% vegetariánů,
 • 00:11:52 nabídka vegetariánských výrobků,
  ekologických chovů,
 • 00:11:55 všechny možné alternativy.
 • 00:11:57 Trh na to reaguje,
  je to velice provázané.
 • 00:11:59 V ČR je podle průzkumů
  vegetariánů kolem 2%,
 • 00:12:02 což pořád představuje
  přes 200 tisíc lidí.
 • 00:12:16 Pokud se někde objeví případ týraného
  psa, kočky nebo koně,
 • 00:12:21 jsou to kategorie zvířat, které Češi
  vnímají velmi silně.
 • 00:12:26 Pokud někdo týrá kočku nebo psa,
  je to tyran, člověk hodný odsouzení,
 • 00:12:29 ale pokud se podíváme do oblasti
  hospodářských zvířat,
 • 00:12:32 tak tam už Češi
  tak radikální nejsou,
 • 00:12:35 protože to je to prase, které bych já
  mohl eventuálně sníst.
 • 00:12:42 Krajskou veterinární správu musíme
  většinou upozorňovat opakovaně.
 • 00:12:47 V případě, který jsme řešili nedávno,
  to bylo tak,
 • 00:12:49 že pán prodával zabíjačkové balíčky,
  zvířata si zabíjel sám na dvoře,
 • 00:12:52 žádná veterinární kontrola,
  žádné povolení k tomu.
 • 00:12:56 Nejvíce nás šokovalo,
  když jsme vešli dovnitř,
 • 00:12:59 tak ve dvoře měl pověšenou mrtvolu
  prasete, na zemi byly vnitřnosti,
 • 00:13:03 ty požíral pes a další prase.
 • 00:13:09 A smrdělo to až před dům,
  až jsme se báli, co tam bude.
 • 00:13:12 Po pravé straně byla prasata,
  chlívek,
 • 00:13:14 tam jsem poprvé v životě viděla
  hubené prase.
 • 00:13:18 Prasata stála v hnoji,
  vůbec neměla vodu.
 • 00:13:21 Bohužel naše zkušenosti jsou takové,
  že jakmile se začneme starat o to,
 • 00:13:25 jakým způsobem někdo týrá zvířata,
  začneme zveřejňovat fakta
 • 00:13:29 a udávat tyto osoby
  u zodpovědných orgánů,
 • 00:13:32 tak se stává, že jsme
  napadáni i fyzicky.
 • 00:13:37 Potom jsme vyšli ven,
  tam měl hromadu hnoje,
 • 00:13:40 v té bylo zahrabáno další prase,
 • 00:13:42 které vypadalo,
  že je v posledním tažení.
 • 00:13:45 Tak jsme ho vyhrabali, bylo chudák už
  opravdu polomrtvé.
 • 00:13:48 Dobrý den.
 • 00:13:50 Jmenuji se Martin Červenka a jsem
  z České televize z Ostravy
 • 00:13:52 z pořadu Ta naše povaha česká.
 • 00:13:55 Chtěli jsme se zeptat - co je pravdy
  na tomto článku?
 • 00:13:58 Je to tak, nebo jsou to pomluvy
  nebo nějaké vize těch ochranářů?
 • 00:14:03 Teď momentálně vám nemohu
  předložit protokoly,
 • 00:14:06 ale tam je přímo napsáno,
  že k týrání zvířat nedocházelo.
 • 00:14:13 V tom článku jsou konkrétní věci,
  mohli bychom se na to podívat?
 • 00:14:18 Já bych vás pustil kdykoliv,
  nemám co skrývat,
 • 00:14:22 ale momentálně bych si to nepřál.
 • 00:14:26 A vám přijde normální, že vám koně
  stojí v maštalích,
 • 00:14:29 kde nemají vytřeno, kde nemají vodu,
  kde nemají seno,
 • 00:14:32 stojí s řetězy kolem krku.
 • 00:14:35 Vážená paní nebo slečno, v době, kdy
  jste tady byli, bylo kolem poledního
 • 00:14:39 a jestli jste si nestačila všimnout,
  tak na podlaze byla holá dlažba,
 • 00:14:44 bylo po vyvezení hnoje
  a nebylo ještě nastláno.
 • 00:14:50 Já jsem tady byla už jednou
  ještě před tím,
 • 00:14:54 to jsem tady byla kvůli poníkovi,
  a vypadalo to stejně.
 • 00:14:57 A to jsem tady byla v pozdních
  odpoledních hodinách.
 • 00:15:02 Takže mi netvrďte, že to byla
  jen jedna náhoda.
 • 00:15:05 Proč nám to nechcete ukázat?
 • 00:15:08 Protože nepotřebuji,
  aby opět někdo přišel
 • 00:15:11 a podíval se, že tam někde
  mám bláto,
 • 00:15:13 zase to někdo překroutil,
  jak je dneska všeobecně zvykem atd.
 • 00:15:18 Využívám svého soukromí
  a nepustím vás.
 • 00:15:22 Ale musíš na ni opatrně, ona se tak
  strašně bojí, ale opravdu strašně.
 • 00:15:26 Setkávám se kolem sebe se 3 faktory.
 • 00:15:29 První faktor je nevědomost
  a lhostejnost.
 • 00:15:33 Druhý, ten je bohužel častý
  a podle mě stále častější,
 • 00:15:37 je obyčejná lidská zbabělost.
 • 00:15:44 Že by soused udal souseda,
  to je samozřejmě obtížné,
 • 00:15:47 ale to je obecně lidské, to nebude
  české specifikum.
 • 00:15:51 Ale fakt je, že když někdo souseda
  upozorní a pak se mu má dívat do očí
 • 00:15:55 to určitý problém je.
 • 00:15:58 Přišel nám mail, že jakýsi člověk
  má labradora,
 • 00:16:02 brutálně ho bije před očima sousedů
 • 00:16:04 a baví ho, když mu sousedé za to
  nadávají a jsou tím pohoršeni.
 • 00:16:08 Když jsem paní napsala, ať mi pošle
  jméno toho člověka, adresu,
 • 00:16:12 pokud možno fotky a jestli by
  případně nemohla svědčit,
 • 00:16:15 tak milá paní odepsala, že bohužel,
  že se bojí pomsty toho člověka,
 • 00:16:19 protože jsou jeho nejbližší sousedé.
 • 00:16:24 Mám zkušenost, že pokud se někde
  odehrává skutečné týrání zvířat,
 • 00:16:29 tak nám to mnohdy oznámeno je.
 • 00:16:32 Občas se sousedské spory řeší i tak,
  že nám lidé udávají své sousedy
 • 00:16:35 a přitom tam k týrání nedochází.
 • 00:16:37 Obecně se dá říci,
 • 00:16:40 že u nás se nikomu nechce
  vstupovat do velkého konfliktu.
 • 00:16:43 Ale pokud se někdo setká s týráním,
 • 00:16:47 tak by měl být
  při svém oznámení důsledný,
 • 00:16:50 tzn. dožadovat se i zpětné vazby.
 • 00:16:54 Dnes je situace o něco lepší,
 • 00:16:57 v letošním roce byla přijata
  novela zákona o policii,
 • 00:17:01 takže policie už může bez problémů
  vstupovat na cizí pozemek
 • 00:17:04 i do chovatelského zařízení
 • 00:17:07 bez vědomí majitele
  i proti jeho vůli.
 • 00:17:14 U nás je systém šetření
  konkrétních případů takový,
 • 00:17:18 že tam pošlete inspektora ochrany
  zvířat z krajské veterinární správy,
 • 00:17:22 kdyby ten konstatoval,
  že se jedná o týrání zvířat,
 • 00:17:26 předal by tento závěr obecnímu úřadu
  a tam potom už dochází k blízkosti,
 • 00:17:31 tzn. obecní úřad má tendenci
  neřešit případ tak přísně,
 • 00:17:35 domluvit tomu člověku z té vesnice,
 • 00:17:38 ale třeba jej nepokutovat,
  nebo to dál neřešit.
 • 00:17:42 Možná jsme si zvykli
  z doby komunistické,
 • 00:17:46 že všechno se někam nahlásí
  a on to někdo vyřeší,
 • 00:17:49 že já z toho vyklouznu, že nenesu
  žádnou zodpovědnost.
 • 00:17:53 Ale jde-li o dobrou věc,
 • 00:17:55 znamená to, že by člověk měl umět jít
  trochu s kůží na trh.
 • 00:18:01 Týrání zvířat poslední dobou přibývá
  téměř geometrickou řadou
 • 00:18:05 právě proto, že soudy nikdy nikoho
  neodsoudily na víc než na podmínku.
 • 00:18:10 V podstatě je to
  naprosto beztrestný čin
 • 00:18:14 a každý sadista se může takto ukájet,
  aniž by se mu cokoliv stalo,
 • 00:18:17 na rozdíl, kdyby třeba
  zavraždil dítě.
 • 00:18:21 Postup soudů je obecně
  benevolentnější,
 • 00:18:24 protože soudcům se nechce vyřknout
  tresty na horní hranici,
 • 00:18:28 možná i proto, že řízení
  se dlouho vleče
 • 00:18:33 a případ vlastně zastará
  a jakoby se rozplizne.
 • 00:18:39 Viz případ Morávka, kdy člověk
  brutálně utýral kočku,
 • 00:18:43 pak ji ještě nechal roztrhat psem,
 • 00:18:46 tak ten dostal úplně směšný trest
  obecně prospěšné práce
 • 00:18:50 a z jeho spolupachatelů
  nedostal nikdo vůbec nic.
 • 00:18:58 Ne, nebudu mluvit.
 • 00:19:01 Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat.
 • 00:19:04 Taky se k tomu nebudu vyjadřovat.
 • 00:19:09 Jmenuji se Michal Kolesár, moje
  kontrolní číslo je 720328/5331.
 • 00:19:17 Z pohledu platné legislativy
  a většinového svědomí
 • 00:19:22 jsem společně s několika
  jinými lidmi
 • 00:19:25 neoprávněně vnikl na cizí pozemek,
  abych ukradl cizí majetek.
 • 00:19:31 Jenže zvířata nejsou majetek,
 • 00:19:34 a to, že máme sílu ničit
  a mrzačit jejich životy,
 • 00:19:37 nám je do majetku nedává.
 • 00:19:44 Jednou na mě majitel
  kožešinové farmy podal žalobu
 • 00:19:47 a chtěl 100 tisíc.
 • 00:19:49 Žalobu později stáhl.
 • 00:19:52 Jednou jsem byl trestně stíhán
 • 00:19:54 s možností odnětí svobody
  v délce 1 roku,
 • 00:19:57 ale státní zástupce stíhání zastavil
  jako neodůvodněné.
 • 00:20:01 O mě říkají, že jsem terorista.
 • 00:20:05 Někdy prostřihnu plot,
  občas vylomím dveře nebo okno,
 • 00:20:09 abych se dostal do míst, která se
  v reklamách neukazují
 • 00:20:13 a kde každodenní realitou je strach,
  bolest, zoufalá nuda, osamění.
 • 00:20:18 Tam natáčím, fotím
  a je-li to v mé moci,
 • 00:20:21 odnáším z těch míst zvířata někam,
  kde je jim lépe
 • 00:20:25 a kde jsou v bezpečí.
 • 00:20:50 Myslím, že většina lidí v ČR nemá
  ani to nejmenší zdání,
 • 00:20:55 jak to vůbec vypadá ve všech
  drůbežárnách, prasečárnách,
 • 00:20:59 odchovnách dobytka.
 • 00:21:04 Věří tomu, že jsou tam veselé krávy,
  že prasátka jsou spokojená.
 • 00:21:09 Není to tak.
 • 00:21:15 V ČR je obrovský problém
  v chovech kožešinových zvířat.
 • 00:21:21 Podmínky tam skutečně nejsou dobré,
  ale to je celoevropský trend,
 • 00:21:24 proto také konkrétní země
  západní Evropy
 • 00:21:26 už zakázaly chov
  kožešinových zvířat.
 • 00:21:29 Takže jsme se rozhodli zaměstnat
  konkrétního člověka
 • 00:21:31 na kožešinové farmě, abychom popsali
  jeden z chovů.
 • 00:21:34 Tam se tehdy ukázalo, že podmínky
  jsou skutečně nesmírně kruté
 • 00:21:37 a i zacházení se zvířaty
  je velmi kruté.
 • 00:21:47 V líhni se narodí kuřátko,
 • 00:21:50 z poloviny se rodí kohoutci,
  z poloviny slepičky.
 • 00:21:53 Protože vaječnému průmyslu
  netřeba mnoho kohoutů,
 • 00:21:57 stávají se přebytečnými
  a tedy odpadem,
 • 00:22:00 vyřadí je a zabijí.
 • 00:22:03 Buď plynem nebo mechanickým
  zařízením,
 • 00:22:07 kde je živé rozsekají
  rychle rotující břity
 • 00:22:11 nebo je roztlučou paličky.
 • 00:22:14 To, co se s těmi zvířaty
  děje na farmách - to je teror,
 • 00:22:18 skutečný a chráněný kulturou,
  ekonomikou, politikou,
 • 00:22:22 posvěcený nadřazeností člověka
  veškerému jinému životu
 • 00:22:27 a z této nadřazenosti i beztrestný.
 • 00:22:30 Seru na takovou ochranu i posvěcení.
 • 00:22:41 V oblasti legislativy na tom nejsme
  úplně nejhůře,
 • 00:22:44 máme tady zákon na ochranu zvířat,
 • 00:22:48 platí zákon o zákazu testování
  kosmetiky na zvířatech,
 • 00:22:52 možná bude platit i zákaz dovozu
  tuleních výrobků,
 • 00:22:55 takže spousta dílčích věcí
  je i kvalitních,
 • 00:22:58 přejímáme i evropské právo.
 • 00:23:00 Ale samozřejmě bychom
  mohli být ještě dál,
 • 00:23:02 třeba jako Velká Británie
  nebo Německo.
 • 00:23:06 Nepřemýšlím o nějaké utopii,
  nebo o tom, co někde bude.
 • 00:23:10 Lidé se mě třeba ptají,
  jak bych si představoval,
 • 00:23:13 že by ta zvířata měla žít,
  jak by měl vypadat jejich chov.
 • 00:23:17 Já o těchto věcech ani nepřemýšlím,
  řeším konkrétní situace
 • 00:23:20 a konkrétní zvířata, která jsou
  v trápení teď v tomto okamžiku.
 • 00:23:31 V poslední době jsem zahlédl
  ve sdělovacích prostředcích,
 • 00:23:35 jak se jeden politik
  rozčiloval nad tím,
 • 00:23:38 že se stále zajímáme o pohodu zvířat
  a o to, jestli nejsou týrána
 • 00:23:44 a je nám jedno, jestli mají
  problém lidé.
 • 00:23:47 To není pravda.
 • 00:23:49 Samozřejmě lidé, kteří mají
  rádi zvířata,
 • 00:23:52 nechtějí se dívat, jak zvířata trpí,
  tak ti mají rádi i lidi.
 • 00:23:58 Domnívám se, že každý,
 • 00:24:00 kdo ubližuje zvířatům
  nebo jakýmkoli bezmocným tvorům,
 • 00:24:03 tak přesně ten by mohl
  ublížit komukoliv,
 • 00:24:06 pokud by měl pocit,
  že se mu za to nic nestane.
 • 00:24:08 Pak je druhá varianta,
 • 00:24:10 že někdo ubližuje zvířatům,
  protože neví, že jim ubližuje.
 • 00:24:14 To je podle mě hloupý člověk
  a jakási osvěta by možná pomohla
 • 00:24:17 nebo je úplně hloupý
  a je mu to natolik jedno,
 • 00:24:19 že o tom odmítá vůbec přemýšlet.
 • 00:24:21 A ti jsou také hodně nebezpeční.
 • 00:24:28 Skryté titulky: Milena Vlčková,
  Česká televize, 2009

Související