iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 12. 2007
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
6120
zhlédnutí

Ta naše povaha česká

Půvab českých elit

O tom, kdo se počítá k elitě národa, koho považujeme za součást elity a o tom, kdo má šanci stát se součástí elity

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ta naše povaha česká - Půvab českých elit

 • 00:00:04 ZNĚLKA.
 • 00:00:18 Řekla bych, že dostat se
  v současnosti mezi elitu,
 • 00:00:25 že k tomu máme všichni
  rovnou šanci.
 • 00:00:31 Já mám dojem, že je potřeba
  přihlížet ke dvěma hlediskům.
 • 00:00:36 Jednak k tomu, co ten člověk
  znamená ve svém oboru.
 • 00:00:46 Elita mezi chirurgy, je znamenitý
  chirurg, který má za sebou spoustu
 • 00:00:51 operací a pomohl spoustě lidí
  a je svými kolegy profesionály,
 • 00:00:56 za příslušníka elity pokládán.
 • 00:01:00 Za druhé bych řekl,
  že pro mě k elitě patří i to,
 • 00:01:06 že se to ví o tom člověku,
  v širší souvislosti.
 • 00:01:11 Že to není jenom úzce oborově
  významný člověk, ale že i širší
 • 00:01:16 veřejnost ho má v povědomí a ví,
  že je špička ve svém oboru.
 • 00:01:23 Z těchto dvou hledisek se podle mě
  skládá příslušník české elity.
 • 00:01:27 Přičemž, já to slovo elita
  silně nemám rád.
 • 00:01:43 HUDBA.
 • 00:01:53 To jsou hodinky, které se zastavily
 • 00:01:56 9. 8. při výbuchu atomové bomby
  v Nagasaki.
 • 00:02:02 Jedenáct nula dva 9. 8. 1945.
 • 00:02:10 HUDBA.
 • 00:02:19 Poválečný vývoj po roce 1945 nebyl
  jenom o Stalinovi, o Gottwaldovi
 • 00:02:25 a o těch lidových milicích
  a tajných službách.
 • 00:02:30 Já si myslím, že to bylo i o
  historické zkušenosti českých elit.
 • 00:02:37 Vnímavost podstatné části českých
  elit vůči myšlenkám socialismu
 • 00:02:45 vytáhla hodně osobností
  až na komunistické pozice.
 • 00:02:51 To, co se stalo potom,
  bylo právě zlomení této elitnosti.
 • 00:02:57 Ale to hlubší bylo, že si vlastně
  zničili svojí vlastní intelektuální
 • 00:03:03 kapacitu a základnu a tím
  se vlastně ten režim jakoby otupil
 • 00:03:08 a ztratil schopnost vývoje.
 • 00:03:14 Od roku 1989 se určitě tato
  společnost pokouší nějakým způsobem
 • 00:03:20 pojmenovat, co jsou elity.
 • 00:03:23 Já osobně si myslím, že mezi elitu
  může být považovaný takový člověk,
 • 00:03:30 který nějakým způsobem přesahuje
  sám sebe.
 • 00:03:35 Na jehož práci lze nasadit morální
  a etická měřítka.
 • 00:03:41 Jako jeden ze znaků.
 • 00:03:43 Je to člověk, který svou činnost,
  své jednání, konání, myšlení
 • 00:03:48 zaměřuje vně sebe sama.
 • 00:03:50 To znamená, že pracuje pro druhé.
  Uvažuje o druhých.
 • 00:03:58 Ta generace, která stála u pádu
  komunismu naplňuje všechny
 • 00:04:03 charakteristiky elit.
 • 00:04:06 Myslím tím to, co vzešlo z českého
  a slovenského disentu.
 • 00:04:11 Myslím si, že ty elity byly
  základem úspěchu
 • 00:04:16 změny režimu a převzetí moci.
 • 00:04:18 A je potřeba ještě dodat, že by se
  to v Československu nepovedlo,
 • 00:04:23 kdyby partnerem těchto úzkých elit
  nebyla společnost,
 • 00:04:27 která si přece jenom uchovala
  poměrně velký kulturní kapitál
 • 00:04:31 a takový plebejský smysl
  pro svobodu.
 • 00:04:36 ZVUK ULICE.
 • 00:04:41 HUDBA.
 • 00:04:57 Já jsem si to definoval po svém.
 • 00:05:03 Vybíral jsem lidi, kteří překročili
  hranice České republiky.
 • 00:05:08 To znamená, že kriteriem bylo to,
  že ty lidi dokázali něco,
 • 00:05:13 co je uznáváno a respektováno
  i mimo Česko-Slovenský svět,
 • 00:05:18 a to proto, že samozřejmě v těch
  dobách před revolucí byly tady
 • 00:05:23 zdeformovaná kritéria pro to,
  kdo je elita, kdo je výjimečný.
 • 00:05:28 Vždyť známe hesla:
  "Já jsem horník, kdo je víc"!
 • 00:05:32 Takže bylo těžké,
  jednoznačně vymezovat českou elitu.
 • 00:05:37 Takže právě ten mezinárodní kontext
  mi pomáhal, abych nepodlehl
 • 00:05:42 jenom nějakým svým pocitům
  a neoslovoval lidi, kteří byli tady
 • 00:05:47 za tou "železnou oponou", v tom
  našem uzavřeném kotli, uznáváni.
 • 00:05:54 Takže tohle bylo hlavní kritérium.
 • 00:05:57 Tak už zase začínám vypadat
  jako mladý nadějný český politik.
 • 00:06:02 HUDBA.
 • 00:06:10 Já jsem od samého začátku počítal,
  že se dopustíme nějakého omylu.
 • 00:06:15 Já sám jsem tipoval, že tak
  10 procent z toho celkového objemu
 • 00:06:19 budou omyly. Skutečně tomu tak je.
 • 00:06:22 Většina omylů je spíše způsobena
  tím,
 • 00:06:25 že v té době, když jsme to točili,
  tak náš odběratel, Česká televize
 • 00:06:30 chtěl, abychom zaručili určitou
  pestrost výběru.
 • 00:06:33 To znamená, abychom tam neměli
 • 00:06:35 jenom herce, sportovce,
  vůbec umělce.
 • 00:06:39 A tím se stalo, že tam vstoupilo
  i pár podnikatelů
 • 00:06:42 nebo tam vstoupili třeba politici.
 • 00:06:46 To je právě ta kategorie lidí,
  která podléhá v tom toku času
 • 00:06:53 nejpřísnějšímu zhodnocení,
  a proto někteří z nich by tam dnes
 • 00:06:58 už možná právem nepatřili.
 • 00:07:00 Ale na druhé straně oni odrážejí
  vkus té doby.
 • 00:07:04 V té době, kdy jsme to točili,
  byli skutečně za elitu považováni.
 • 00:07:10 HUDBA.
 • 00:07:14 Pane Špáto, jak vy s tímhle můžete
  fungovat? Dyť to je strašně těžký.
 • 00:07:18 Možná bys našel pro to nadání.
 • 00:07:25 Titanizmem já jsem nikdy netrpěl.
 • 00:07:28 Spíš jsem měl vůči němu
  zesměšňující prožitky a pocity.
 • 00:07:33 Ale pocity důležitosti,
  při těch jsem se přistihoval.
 • 00:07:37 Když jsem jel třeba po Kodani,
  a teď jsem viděl jak ta hlavní
 • 00:07:44 kodaňská třída je vyhrazená,
  motocykly do špice a za nimi
 • 00:07:49 ta vládní auta a všechny boční
  příjezdy
 • 00:07:53 do té ulice jsou zastaveny.
 • 00:07:55 A místní řidiči si ťukali na hlavu,
  který trouba jim to způsobil.
 • 00:08:03 Já jsem se musel štípat do ruky
  a říkal jsem si:
 • 00:08:07 "Ty blbče, to je kvůli tobě".
  Samozřejmě, že v člověku narůstají
 • 00:08:11 pocity důležitosti a jsou to
  strašně nebezpečné pocity.
 • 00:08:16 Velice jsem se na sebe mrzel.
  Ale musím se k tomu přiznat.
 • 00:08:20 Měl jsem je a musel jsem s nimi
  bojovat.
 • 00:08:24 50 let se tu politika nedělala.
 • 00:08:26 Takže na to, že se tu 50 let
  politika nedělala jsme na tom dobře
 • 00:08:32 Ale než bych nazval někoho elitou?
 • 00:08:34 Máme několik slušných politiků,
  ale o elitách bych nemluvil.
 • 00:08:39 Na to bych ještě chtěl počkat.
 • 00:08:43 HUDBA.
 • 00:08:53 Kdybych se nad tím zamýšlel,
  tak jsou to pro vás víc elity
 • 00:08:57 nebo celebrity, ti lidé co zvete?
 • 00:09:00 Elita je špička.
 • 00:09:05 Svými mravními kvalitami,
  uměleckými, společenskými.
 • 00:09:09 Svým úspěchem hraje vlastně
  hlavní roli.
 • 00:09:13 A celebrity jsou známí lidé,
  kteří v podstatě můžou splňovat
 • 00:09:17 tohle kritérium, ale i nemusí.
  Já teď procentuálně to nevím.
 • 00:09:23 Já se snažím, aby to byla elita,
  i když jsou to celebrity.
 • 00:09:29 Je to třeba ta pěna co vynese
  v tu chvíli...
 • 00:09:34 Když se vaří v hrnci, tak něco
  odejde nahoru a zůstane to tam...
 • 00:09:38 To je jako když se míchá, dějiny
  jdou...tak to je...
 • 00:09:42 Zní to asi dost zmateně, ne?
 • 00:09:45 Já se považuji za...známou ženu.
 • 00:09:52 To je asi tak nejpřesnější
  vyjádření,když jste to bral takhle.
 • 00:09:57 Jinak se považuji za vdanou ženu,
  za autorku.
 • 00:10:00 Myslím, že takové nejpřesnější
  je autorka.
 • 00:10:03 Řekla bych známá autorka,
  lokálně známá autorka.
 • 00:10:08 V Čechách známá autorka, bohužel.
 • 00:10:18 Osobní velikost si nelze koupit
  a osobní velikost
 • 00:10:21 není ve značce automobilu,
  v množství zlata,
 • 00:10:28 v množství tučných titulků
  na titulních stranách nebo pod.
 • 00:10:34 HUDBA.
 • 00:10:43 ZVUK VRTAČKY.
 • 00:10:51 Já jsem byl dělník, 32 let,
  takže něco o tom vím a každého,
 • 00:10:56 kdo pracuje rukama si bezmezně
  vážím, protože je to těžká
 • 00:11:02 a ubíjející dřina.
 • 00:11:04 Všimněte si taky, že když komunisti
  chtěli někoho potrestat,
 • 00:11:09 tak ho poslali pracovat.
 • 00:11:11 Přitom to byla strana práce, že jo?
  Měli to ve vínku - srp a kladivo.
 • 00:11:16 Kovozemědělci.
  To byla povedená cháska.
 • 00:11:20 Já bych dokonce řekla,
  že Jan je anticelebrita.
 • 00:11:23 Že on tady do toho zahnívajícího
  rybníku vůbec nepatří.
 • 00:11:27 Jan je elita, není celebrita.
  Když překročíte hranice této země,
 • 00:11:34 tak tady ty celebrity jsou takhle
  maličký.
 • 00:11:37 Je pravda, že jsem někde řekl,
  už je to nějaký čas,
 • 00:11:41 že patřím k tomu nejlepšímu,
  co tahle země dává světu.
 • 00:11:45 Neobyčejně zlá a nenávistná reakce
  se rozpoutala.
 • 00:11:50 Já jsem měl za to, že třeba to,
  že v cizině tisknou moje knihy
 • 00:11:55 a nedbají na to,
  že jsem z východního bloku,
 • 00:11:59 tak to, že dávám světu.
 • 00:12:05 Já jsem dal výtěžek jedné
  mé výstavy, teď nevím jestli
 • 00:12:09 6 nebo 7 milionů, to by nám řekl...
  -7 a půl.
 • 00:12:12 7 a půl, já si to nepamatuji,
  jsem dal na léčbu leukémie tuším,
 • 00:12:18 a prý za to pár lékařů jelo
  na měsíc do Anglie.
 • 00:12:24 Nesmíte pátrat po tom,
  když děláte charitu,
 • 00:12:27 co s tím obnosem lidi udělají.
 • 00:12:30 Já tu charitu dělám hlavně proto,
  že sám jsem příliš
 • 00:12:35 sobecký a líný na to, abych se
  o nějaké postižené dítě staral
 • 00:12:39 nebo abych si vzal psa z útulku.
  Čili je to vlastně jenom zbabělost.
 • 00:12:44 Útěk před něčím
  a snaha se vyplatit.
 • 00:12:48 Elitou dle mého názoru a hlubokého
  přesvědčení jsou lékaři.
 • 00:12:54 Politiky vynecháme neboť - "píseň
  politická fuj, píseň špinavá".
 • 00:13:00 No, rozhodně ne umělci.
  Jakéhokoliv oboru.
 • 00:13:07 HUDBA A ZPĚV.
 • 00:13:29 Celebrity jsou charakteristické
  tím, že se vzájemně druží.
 • 00:13:34 Elity jsou charakteristické
  strašným
 • 00:13:37 pochybováním a osamoceností.
  A musím říct, že každý na to není.
 • 00:13:44 Lidi se potřebují družit, bavit se,
  usmívat se a mít pocit,
 • 00:13:49 že se jim v životě daří,
  a že je všechno v pohodě.
 • 00:13:53 A ne se trápit a neustále se
  s někým dohadovat, že věci
 • 00:13:57 jsou jinak, než jak vypadají.
  A že jsou také ve světě nějaká
 • 00:14:02 rizika a hrozby, a že je potřeba
  se tím zabývat
 • 00:14:06 a dělat si starosti s tím, co bude.
 • 00:14:09 Kdyby se ty elity začaly družit,
  veselit, říkat, že je všechno
 • 00:14:14 bezvadné a neustále se fotit,
  tak by se z nich staly celebrity
 • 00:14:20 a přestaly by být elitami.
 • 00:14:28 Moji rodiče byli zemědělci, po celé
  generace se živili na hospodářství.
 • 00:14:35 Moje babička byla velmi osvícený
  člověk.
 • 00:14:39 Postavila 1. zděný dům v naší
  vesnici.
 • 00:14:43 A vůbec byla takovou osobou, ke
  které si všichni chodili pro rady.
 • 00:14:49 Ale co je na tom zajímavé,
  přitom v podstatě byla analfabet.
 • 00:14:54 To je důkaz toho, že člověk může
  velmi výrazně ovlivňovat život
 • 00:15:00 jiných lidí, aniž by pro to musel
  mít tzv. civilizační předpoklady.
 • 00:15:06 Jako důkaz bych uvedl osobu,
  kterou jsme také zařadili
 • 00:15:10 do české elity a to byla romská
  zpěvačka Věra Bílá.
 • 00:15:15 HUDBA A ZPĚV.
 • 00:15:27 Setkal jsem se s neskutečně
  bouřlivým ohlasem.
 • 00:15:32 Psalo nám spousta diváků, jak jsme
  tam mohli tuhle Romku zařadit,
 • 00:15:38 že je to vlastně obyčejná hloupá
  žena hrající na hracích automatech.
 • 00:15:44 Já jsem se setkával a viděl jsem
  její desky v prodeji v Paříži
 • 00:15:49 i v New Yorku a tohle byla
  pro mě taková ta poslední rána,
 • 00:15:53 kdy jsem si uvědomil, že nesmím
  některé věci vnímat podle
 • 00:15:59 vnitřních zdeformovaných kritérií.
 • 00:16:02 Tato osoba překročila hranice
  této země a dokázala to, co většina
 • 00:16:09 lidí v tomto národě nedokázala.
 • 00:16:11 Byť hraje na hracích automatech
  a byť vede život jaký vede,
 • 00:16:16 ale to není to, co po nás zůstává.
 • 00:16:19 Po ní zůstanou ty CD,
  ne ty hrací automaty.
 • 00:16:23 HUDBA A ZPĚV.
 • 00:16:26 "Davide takhle je to v češtině".
 • 00:16:29 Její černé vlasy nikdo nechtěl,
  roky pomalu ubíhaly,
 • 00:16:33 byla sama a stále čekala
  a její stará matka, plakala.
 • 00:16:45 Domnívám se, že dostat se mezi
  elity je pro Romy méně snadné,
 • 00:16:51 než pro ostatní populaci.
 • 00:17:00 Je to dům, který byl rekonstruován
 • 00:17:03 v rámci tak zvaného projektu
  komunitního bydlení.
 • 00:17:07 Ti lidé měli možnost odpracovat
  si dluhy, které měli na nájmu,
 • 00:17:11 a následně po odpracování dluhu
  dostali řádné nájemní smlouvy.
 • 00:17:17 Právě to souvisí s tou odlišnou
  kulturou,
 • 00:17:20 protože oni se přizpůsobují takovým
  těm nižším standardům, že vlastně
 • 00:17:25 to sebevědomí nemají tak vysoké,
 • 00:17:28 že vlastně mají menší nároky
  než ostatní.
 • 00:17:33 Ten pojem elity jim asi moc neříká.
 • 00:17:36 Oni samozřejmě také chtějí být
  šťastní, být spokojení,
 • 00:17:40 dosáhnout nějakého postavení, ale
  pojem jako takový, jim nic neříká.
 • 00:17:48 Já jsem se před 6ti lety rozhodla
  založit Nadační fond Verda,
 • 00:17:54 který se zaměřuje na podporu
  romského vzdělávání
 • 00:17:56 a podporu romských studentů.
 • 00:17:58 V rámci romské komunity jakékoli
  jiné vzdělání než základní
 • 00:18:02 je vlastně obrovský posun.
  Každým rokem přidělujeme stipendia.
 • 00:18:06 A bohužel ten odpad během toho
  studia, především v 1. ročnících
 • 00:18:10 je dost vysoký, protože ten přechod
  ze základního vzdělání
 • 00:18:14 na to střední je vždycky velmi
  obtížný a těžko zvladatelný.
 • 00:18:19 Takže jsme naše aktivity rozšířili
  i o doučování těch studentů,
 • 00:18:23 kteří mají horší známky.
 • 00:18:25 Často se stává, že udělení
  stipendia je podmíněno tím,
 • 00:18:29 že budou docházet do doučování.
 • 00:18:32 Je možné říct, že i mezi Romy jsou
  nějaké elity.
 • 00:18:36 Je to řada podnikatelů,
  kteří jsou úspěšní,
 • 00:18:40 a kteří zpětně Romům pomáhají.
 • 00:18:44 Ty bych asi řadil do té romské
  elity.
 • 00:18:50 Ten Rom, který se dostane
  až k promoci, tak to bych řekla,
 • 00:18:55 že to je obrovský úspěch
  pro tu komunitu.
 • 00:18:58 Dost často se ale stává, že pokud
  se nezaměří na práci přímo
 • 00:19:02 s romskou komunitou, že oni se
  vlastně z té romské populace
 • 00:19:06 jakoby vydělí. Jim to umožní stát
  se součástí většinové společnosti
 • 00:19:11 a jsou většinou velmi pozitivně
  přijímáni.
 • 00:19:20 HUDBA.
 • 00:19:27 Záleží na člověku.
 • 00:19:30 Všechno záleží na člověku.
 • 00:19:33 Jestli člověk myslí dopředu,
  tak si může polepšit.
 • 00:19:37 A jestli je zaostalý a bude žít,
  tak jako se narodil,
 • 00:19:41 tak zůstane takový jaký je.
 • 00:19:44 Já jsem dostával bitky od mého
  táty, když jsem nechodil do školy.
 • 00:19:48 A to jsem vyrostl na vesnici.
 • 00:19:52 Možnosti jako tady ve městě
  jsme neměli.
 • 00:19:55 Když jsem nešel jeden den do školy,
  tak už bordel z toho byl.
 • 00:20:01 A moji vnuci taky.
 • 00:20:04 Míša teď půjde do 1. třídy
  a ti malí kluci chodí do školky.
 • 00:20:13 Ale chodí, už od školky.
 • 00:20:42 My tu určitě máme kvalitu
  v podmínkách.
 • 00:20:45 To nám umožňuje vybírat si
  i kvalitu v personálu.
 • 00:20:52 Z tohoto hlediska jsou ty podmínky
  hodně dobré.
 • 00:20:56 Před časem bych asi řekl,
  že skoro až snové.
 • 00:21:01 Gymnázium by mělo vychovávat
  intelektuální elitu, to bych chtěl.
 • 00:21:07 Aby jsme k tomu co nejvíc
  posloužili
 • 00:21:10 a vychovávali nějakou elitu.
 • 00:21:12 Ale ne snad elitu jako nějaká
  "top society", ale ve smyslu,
 • 00:21:16 že to budou lidi, kteří na sebe
  jsou náročný, kteří jsou schopní
 • 00:21:21 vnímat věci komplexní, na které
  nejsou jednoduché odpovědi.
 • 00:21:25 A nekroutit nad tím hlavou.
  Neříkat, ono je to složitý.
 • 00:21:28 Ale říkat, jo věci jsou složitý,
  a přesto se v nich nějak orientuji.
 • 00:21:32 A ještě na konec, ale to už je věc,
  kterou nemůžeme chtít úplně
 • 00:21:35 automaticky po všech,
  ale doufám, že někde ji dosáhneme,
 • 00:21:39 zodpovědnost za ta různá řešení.
 • 00:21:43 My jsme elita.
 • 00:21:47 Já si myslím, že elita o sobě nikdy
  neřekne, že elitou je.
 • 00:21:51 Myslím si, že ani my jako škola,
  bychom o sobě neměli říkat,
 • 00:21:54 že jsme elita, protože si zatím
  ani nemyslím, že bychom byli elita.
 • 00:21:58 Třeba tady ve škole se říká, že my
  jsme elita, ale já si nemyslím,
 • 00:22:02 že my jsme elita, já si myslím,
  že se z nás teprve elita stane
 • 00:22:05 až opustíme tuto školu.
  Protože tato škola nás připravuje
 • 00:22:08 na to, aby jsme se potom mohli stát
  elitou. Třeba někteří lidé zjistí,
 • 00:22:12 až tady na té škole, že vlastně
  ani tolik nechtějí být elitou,
 • 00:22:15 že chtějí být normální a někteří
  naopak zjistí, že elitou chtějí
 • 00:22:18 být, i když doteď si mysleli,
  že jsou normální.
 • 00:22:23 V takové společnosti jako teď jsme
  my, tak více méně všechno funguje,
 • 00:22:28 jsou takový zajištěný a nebojujeme
  o přežití ani třeba
 • 00:22:32 v nějakém morálním slova smyslu.
  Ale pak v situacích kdy to je,
 • 00:22:36 tak řada lidí si umí klást otázky,
  umí si je vyhodnotit a umí říct,
 • 00:22:41 tady má někdo problém a potřeboval
  by pomoct.
 • 00:22:44 Když já se podívám třeba na případy
  odboje proti komunismu,
 • 00:22:48 proti fašismu nebo na jiné
  takové situace, tak těch lidí
 • 00:22:52 je vždycky relativně málo.
  Ale jsem si jistý, že budou lidi,
 • 00:22:57 kteří třeba nebudou v té 1. chvíli
  tolik vidět, kteří tady někde
 • 00:23:01 okolo nás jsou a tam těm lidem
  budou pomáhat. A samozřejmě vůbec
 • 00:23:06 si netroufám říct, jestli bych to
  byl já, v těch situacích.
 • 00:23:14 Elita národa? To je...
 • 00:23:16 Já myslím, že takové věci
  se vždycky soudí s odstupem času.
 • 00:23:24 To nemůžete nikdy jako...
  To jsou ti mrtví na tom Slavíně.
 • 00:23:30 Ne? Tak bych to odhadnul.
 • 00:23:40 Nevím. Nejsem si tak úplně jistý.
  Nechci být neskromný, ale vzhledem
 • 00:23:44 k tomu, že se také podílím na tom,
  čemu se říká kultura, jsem malíř,
 • 00:23:48 tak pravděpodobně se počítám mezi
  elitu. Ale ve vší skromnosti.
 • 00:24:01 Já se za elitu nepovažuji. Já si
  nemyslím, že bych těmto kriteriím,
 • 00:24:07 o kterých jsem sám mluvil
  odpovídal.
 • 00:24:11 Já jsem se možná ve své oblasti,
  v té činnosti, kterou dělám pokusil
 • 00:24:16 něčeho dosáhnout, takže skutečně
  se tak necítím ani nevidím. Ne.
 • 00:24:23 Já hrozně dlouho studuji a obdivuji
  miliardáře, takže pro mě žebříček
 • 00:24:28 400 nejbohatších lidí na světě
  je elita.
 • 00:24:31 Beru je v tomhle ohledu jako elitu.
 • 00:24:34 Elita může být slušný hezký
  milionový panák,
 • 00:24:40 ale může to být i nějaký Rom.
 • 00:24:44 Třeba, kdyby ten Rom někoho
  zachránil a ten miliardář si třeba
 • 00:24:50 prodejem nějakých akcií vydělal
  stamiliony, tak si tedy rozhodně
 • 00:24:55 myslím, že větší elita je ten Rom.
 • 00:24:58 Skryté titulky: Anna Inemanová,
  Česká televize 2007
 • 00:25:01 .

Související