iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 3. 2019
08:30 na ČT24

1 2 3 4 5

7 hlasů
16984
zhlédnutí

100 let české koruny

100 let české koruny

Česká - respektive československá měna slaví sto let. Před 100 lety se začaly kolkovat rakouskouherské bankovky, kterými se pak na území první republiky platilo a později i vznikla československá koruna

28 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

100 let české koruny

 • 00:00:01 100 LET ČESKÉ KORUNY
 • 00:00:10 -Jakou hodnotu
  mají pro vás bankovky?
 • 00:00:13 -Peníze?
  Za to si můžu všecko koupit!
 • 00:00:17 -Bankovky?
  Je to hodnota určitá, ne?
 • 00:00:20 Je to hodnota vydělaných peněz.
 • 00:00:22 -Já myslím, že malou, ne, naše.
 • 00:00:26 Asi jo. Měly by mít větší.
 • 00:00:37 -Československá měna,
 • 00:00:39 československá koruna
  nebo i ty měny,
 • 00:00:41 které ji dočasně nebo trvale
  nahrazovaly,
 • 00:00:44 to znamená koruna protektorátní
  a současná koruna česká,
 • 00:00:47 si za těch 100 let prošly
 • 00:00:49 poměrně dost dlouhou
  a složitou peripetií.
 • 00:00:52 Ale přestože se nám zachovaly
  dodnes jako národní měna,
 • 00:00:56 podařilo se určitou národní měnu,
 • 00:00:58 byť pevnou navázanou
  na říšskou marku,
 • 00:01:00 udržet celou válku,
 • 00:01:02 podařilo se národní měnu
  udržet až do současnosti.
 • 00:01:06 Je to i jisté vyjádření
  vztahu našeho obyvatelstva,
 • 00:01:10 našich lidí
  k vlastní národní měně
 • 00:01:12 a k její peněžní jednotce.
 • 00:01:20 -Měnovou reformu připravil
  tvůrce hospodářské politiky státu
 • 00:01:24 v nejtěžších prvních pěti letech
  existence Československa,
 • 00:01:28 doktor Alois Rašín.
 • 00:01:30 -V první československé vládě
  se stal prvním ministrem financí.
 • 00:01:37 Ve funkci nejprve opatřil peníze
  na novou státní administrativu,
 • 00:01:41 půjčkou národní svobody,
  ve výši jedné miliardy korun,
 • 00:01:45 a vybudoval
  akceschopné ministerstvo.
 • 00:01:50 Následovala měnová reforma.
  Jednoduchá a účinná.
 • 00:01:57 Z každé rakousko-uherské bankovky
  vytvořil kolek,
 • 00:02:01 bankovku československou.
 • 00:02:03 -První
  československé papírové peníze
 • 00:02:05 byly takzvané
  prozatímní státovky,
 • 00:02:07 protože to byly vlastně
  bankovky rakousko-uherské banky,
 • 00:02:10 které byly v březnu 1919
  opatřeny kolky.
 • 00:02:13 -Život se do normálních kolejí
  vracel jen pomalu.
 • 00:02:16 Kolkovaly se bankovky,
 • 00:02:18 aby se odlišily od měny
  bývalého Rakouska-Uherska.
 • 00:02:22 Zákon zaručil
  osmihodinovou pracovní dobu,
 • 00:02:25 vyhlásila se ochrana nájemníků.
 • 00:02:28 Ale drahota, nezaměstnanost,
  nedostatek potravin a topiva
 • 00:02:32 i ostatního spotřebního zboží
 • 00:02:34 a silná sociální nejistota
  přetrvávaly.
 • 00:02:37 -Zajímavé bylo, že ten,
  kdo si vyměňoval peníze,
 • 00:02:40 tak bylo možné,
  aby dostal přímo bankovky,
 • 00:02:42 které byly již okolkovány,
 • 00:02:45 tedy předkolkovány
  před tou samotnou akcí,
 • 00:02:47 nebo mu byly okolkovány na místě,
 • 00:02:49 ale bylo také možné,
  aby si je odnesl
 • 00:02:51 a to okolkování si provedl
  na ty bankovky sám.
 • 00:02:54 Zřejmě tím se stalo,
 • 00:02:56 že v některých případech jsou
  nalepeny na nesprávných místech.
 • 00:03:00 -Padesát procent oběživa
  přitom stát zadržel
 • 00:03:03 jako nucenou
  jednoprocentní státní půjčku.
 • 00:03:11 -4. března 1919
 • 00:03:13 pan František Soldát
  přinesl 300 korun,
 • 00:03:17 z těchto si vybral 150 korun.
 • 00:03:20 Ty mu byly vlastně tedy předány.
  150 korun bylo zadrženo.
 • 00:03:26 -Po těch prozatímních státovkách
  přišly do oběhu
 • 00:03:29 takzvané první definitivní
  československé státovky.
 • 00:03:33 Všechny nesou jednotné datum
  15. dubna 1919.
 • 00:03:36 Je na nich podpis prvního
  ministra financí Aloise Rašína,
 • 00:03:40 ačkoliv některé hodnoty byly
  dány do oběhu až v roce 1920,
 • 00:03:43 kdy on už ministrem nebyl.
 • 00:03:49 Alfons Mucha
 • 00:03:51 byl autorem necelé poloviny
  těch státovek první emise,
 • 00:03:54 konkrétně ta stokoruna
  byla vydána jako první
 • 00:03:57 7. července 1919.
 • 00:04:04 -On byl velice pracovitý člověk,
 • 00:04:06 tak jako taková ta tradice
  velice pracovitého člověka,
 • 00:04:11 který každý den prostě se zavřel
  do svého prostředí a pracoval.
 • 00:04:16 Samozřejmě, ty bankovky a známky
  a medaile třeba pro ty zednáře,
 • 00:04:22 to bylo hrozně důležité pro něj,
  protože on byl velký patriot.
 • 00:04:34 -Zajímavé bylo, a známé je,
 • 00:04:36 že vlastně
  většina ženských portrétů
 • 00:04:38 na Muchových bankovkách
  a státovkách
 • 00:04:41 jsou příslušníci jeho rodiny.
 • 00:04:43 Všechny mladé dívky jsou podle
  modelů jeho dcery Jaroslavy.
 • 00:04:46 Všechny ženy a dámy
  ve zralejším věku
 • 00:04:49 jsou potom portréty
  jeho manželky Marie Muchové.
 • 00:04:55 -Dědeček měl ateliér v České
  bance na Václavském náměstí.
 • 00:05:02 Ale ta Jarča, moje teta,
  když o tom píše, tak napsala,
 • 00:05:06 že během zimy to bylo fajn,
  protože topení pracovalo super.
 • 00:05:11 Ale v létě
  oni furt tam měli topení,
 • 00:05:13 tak tam byl hrozný hic.
 • 00:05:16 Myslím, že to bylo,
 • 00:05:18 když ona mu pózovala
  pro desetikorunovou bankovku,
 • 00:05:23 popisuje, jak musela mít
  tu hlavu tak zvrácenou.
 • 00:05:27 Trvalo to tak dlouho,
  že ona omdlela.
 • 00:05:31 Dědeček z toho byl dost zděšený,
  stalo se to jenom jednou,
 • 00:05:34 tak pak aby se jí jako odměnil,
 • 00:05:37 tak tady dodám jeden malý citát,
  tedy přímo citát od něj:
 • 00:05:41 Aby mě nějak odškodnil,
 • 00:05:43 šel se mnou tatínek po práci
  k blízkému Myšákovi
 • 00:05:47 na moji zamilovanou
  jahodovou zmrzlinu.
 • 00:05:52 -V tomto dokumentu
  vysvětluje Karel Kučera,
 • 00:05:55 což byl náměstek vrchního
  ředitele bankovního úřadu,
 • 00:05:59 jak vlastně k tomu došlo,
  že nejsou ty návrhy tak kvalitní,
 • 00:06:02 zároveň vysvětluje,
 • 00:06:04 že do budoucna už budou
  oslovovat i další umělce,
 • 00:06:08 a to konkrétně že například
  navázali styky
 • 00:06:10 s Maxmiliánem Švabinským,
 • 00:06:13 který se stal potom
  tou významnou osobností
 • 00:06:16 československé
  bankovkové grafiky,
 • 00:06:18 už tedy konečně bankovek,
  v 30. letech minulého století.
 • 00:06:25 Jsme si dobře vědomi,
 • 00:06:27 že umělecká stránka
  našich nových státovek není,
 • 00:06:29 jak by měla býti.
 • 00:06:31 Bylo to způsobeno nutností
 • 00:06:33 jednati v krátkém čase
  bez vypisování soutěží
 • 00:06:36 a nemohli jsme
  ani malíři Muchovi,
 • 00:06:38 u kterého návrhy byly objednány,
 • 00:06:40 dáti pro jednu státovku lhůtu
  delší 2 dnů.
 • 00:06:46 -V roce 1926 začaly být vydávány
  papírové peníze
 • 00:06:51 v podobě bankovek
  Národní banky Československé,
 • 00:06:54 tím vlastně začíná i éra
 • 00:06:57 graficky a tiskařsky
  vrcholných našich bankovek.
 • 00:07:00 První z nich byla stokoruna
  s portrétem
 • 00:07:03 prezidenta
  Tomáše Garrigue Masaryka.
 • 00:07:05 Jako další motiv
  je tam potom postava ženy,
 • 00:07:09 který původně byl
  Maxem Švabinským zpracován
 • 00:07:13 jako žena oděná,
 • 00:07:15 ale na přání národní banky
  byla potom obnažena do půl těla.
 • 00:07:20 -A to z toho důvodu,
  že vlastně jak oni to psali,
 • 00:07:24 oko si totiž na nahém těle spíše
  všimne různých nesrovnalostí,
 • 00:07:28 nežli na šatech,
  které mají různé záhyby.
 • 00:07:31 Z toho důvodu vlastně
  vznikla nakonec bankovka,
 • 00:07:36 která ve své době
  vzbudila značné pohoršení.
 • 00:07:40 Potom se můžeme podívat
  vlastně do jiného dokumentu,
 • 00:07:44 do zápisu užšího výboru
  bankovní rady z roku 1933,
 • 00:07:49 kdy vlastně národní bance
  došel přípis
 • 00:07:54 například Svazu katolických žen
  a dívek Československé republiky,
 • 00:07:59 kde tyto bankovky silně
  kritizovali, odmítali je,
 • 00:08:04 požadovali jejich stažení,
  likvidaci.
 • 00:08:10 Zároveň se vlastně
  v Československu prý šířily vtipy
 • 00:08:13 na adresu právě těchto bankovek,
  že se říkalo,
 • 00:08:17 že například nejsou kryté,
  to znamená,
 • 00:08:19 vlastně jsou odhalené,
  nejsou kryté,
 • 00:08:21 to znamená,
  jsou to inflační bankovky.
 • 00:08:25 K tomu guvernér Pospíšil
  například poznamenával v té době:
 • 00:08:29 To ukazuje, jak psychologie lidu
  jest v tomto ohledu citlivá,
 • 00:08:33 když pouhý vtip může se měniti
  v domněnku tak závažnou.
 • 00:08:48 -Co je smutné, je,
 • 00:08:51 že potom mnohem později
  ty bankovky,
 • 00:08:54 kdy, po nacistech,
  když jako vpadli,
 • 00:08:57 tak ještě v 39. roce
  jsou zmínky v tisku,
 • 00:09:01 že ten zatracený Mucha,
  ta padesátikorunová bankovka,
 • 00:09:05 toho bychom se měli zbavit,
  protože ten má srp a kladivo,
 • 00:09:08 komunistický symbol.
 • 00:09:10 -Po zániku i druhé
  Československé republiky,
 • 00:09:14 toho takzvaného
  autonomního Československa,
 • 00:09:17 vznikla samostatná měna
  protektorátní, českomoravská,
 • 00:09:22 a samostatná měna slovenská.
 • 00:09:24 Bankovky byly takové ponuré.
 • 00:09:26 Ony symbolizovaly
  v jistém smyslu i dobu,
 • 00:09:29 ve které vznikaly.
 • 00:09:32 Národní banka Československá
 • 00:09:34 nebo Národní banka pro Čechy
  a Moravu
 • 00:09:36 tehdy se snažila
  s okupační správou
 • 00:09:38 na ně domluvit a dát motivy,
 • 00:09:40 které by nějakým poměrně
  nekontroverzním způsobem
 • 00:09:44 spojovaly českou
  a německou historii.
 • 00:09:46 Proto se tady setkáváme
  s portréty Petra Brandla,
 • 00:09:49 Petra Parléře
  nebo svatého Václava.
 • 00:10:03 -Ministr financí předkládá
  prezidentu republiky k podpisu
 • 00:10:06 dekret o obnově
  československé měny.
 • 00:10:08 Pane šmelináři,
 • 00:10:11 tímto podpisem vložil stát ruku
  na vaše neoprávněné zisky.
 • 00:10:14 Pracující lide,
 • 00:10:16 tímto podpisem výtěžek
  tvé práce opět nabývá hodnoty.
 • 00:10:20 Na celém území
  Československé republiky
 • 00:10:22 je znovu jediným platidlem
  československá koruna.
 • 00:10:29 -Tak tady máme
  státovky a bankovky,
 • 00:10:31 které byly vytištěny
  československou exilovou vládou
 • 00:10:34 v Londýně v průběhu
  druhé světové války
 • 00:10:37 ve třech britských
  ceninových tiskárnách,
 • 00:10:39 které byly dány do oběhu
  při peněžní reformě
 • 00:10:42 k 1. listopadu 1945.
 • 00:10:44 Není na nich letopočet,
  protože v době,
 • 00:10:47 kdy byl jejich tisk zadáván,
  tak se nevědělo, kdy válka skončí
 • 00:10:50 a kdy vznikne
  ta poválečná potřeba.
 • 00:10:54 -V těchto trezorech
  byly uloženy nové bankovky.
 • 00:10:57 Přivezla je
  britská bombardovací letadla.
 • 00:10:59 Bylo jich 300 tun.
  Několik tisíc takových beden.
 • 00:11:03 Nyní opustily sklepení
  a byly dopraveny na místa,
 • 00:11:06 odkud se rozeběhnou
  po celém státu.
 • 00:11:11 Bylo třeba šetřit papírem,
 • 00:11:13 proto mají nové bankovky
  tak malé rozměry.
 • 00:11:15 Jistě oceníte
  jejich dokonalý tisk
 • 00:11:17 a tenounký, ale neobyčejně pevný
  a odolný papír.
 • 00:11:20 Stát se stává vlastníkem bank,
 • 00:11:23 nerostného bohatství
  a výrobní kapacity,
 • 00:11:26 říká ministr průmyslu Laušman.
 • 00:11:28 Národ bude bohatší,
  příživníci zmizí.
 • 00:11:31 Bezpracných důchodů nebude.
 • 00:11:35 -Samozřejmě se měnily
  i návrhy s ohledem na to,
 • 00:11:38 že vlastně se změnil
  režim v roce 1948.
 • 00:11:40 Místo portrétu,
  hlavy Tomáše Garrigue Masaryka,
 • 00:11:43 například se to změnilo na to,
 • 00:11:46 že by tam měl být
  Klement Gottwald.
 • 00:11:48 Ale samozřejmě
  se objevily i další náměty,
 • 00:11:51 to znamená budovatelské
  a podobně.
 • 00:11:58 -Rok 1953 je i mezníkem
  v oblasti vnitřního obchodu.
 • 00:12:03 Ještě na jeho začátku platil
  přídělový lístkový systém.
 • 00:12:07 Vázal až 80 procent
  spotřebního zboží.
 • 00:12:09 Vedle něho existoval v té době
 • 00:12:11 volný a navíc i černý
  šmelinářský trh.
 • 00:12:17 Proto byl 31. května zrušen
  vázaný trh
 • 00:12:21 a byla provedena měnová reforma.
 • 00:12:26 -V roce 1953
  při té druhé peněžní reformě
 • 00:12:29 došlo k úplné výměně
  veškerých mincí a bankovek,
 • 00:12:32 které byly tajně vyrobeny
  v Sovětském svazu,
 • 00:12:34 v Leningradu a v Moskvě.
 • 00:12:36 Jejich výtvarné návrhy
  vytvořili sovětští designéři,
 • 00:12:39 přestože se jednalo
  o přední tvůrce tiskárny Goznak,
 • 00:12:43 tak přece jenom výtvarné řešení
  je velmi rozdílné oproti tomu,
 • 00:12:47 na co jsme tady byli zvyklí.
 • 00:12:49 Vyskytují se tam prvky,
 • 00:12:51 které pro naše peníze
  nejsou typické.
 • 00:12:53 -Hotovost a vklady obyvatelstva
 • 00:12:55 se do určité výše vyměňovaly
  v poměru 5:1.
 • 00:12:59 Tím se zlikvidovaly
  nadlimitní peněžní prostředky
 • 00:13:02 a vázané vklady z peněžní reformy
  provedené po válce.
 • 00:13:06 Tato opatření nebyla
  v dané chvíli populární.
 • 00:13:09 Do určité míry se dotkla
  i úspor pracujících.
 • 00:13:12 -Samozřejmě,
 • 00:13:14 vzhledem k těmto okolnostem
  se jednalo o skutečnost,
 • 00:13:17 o reformu velmi traumatizující,
 • 00:13:20 kterou si naše obyvatelstvo
  velmi dlouhou dobu pamatovalo.
 • 00:13:24 Došlo také ke změně cen zboží.
 • 00:13:29 -V nedávných dnech oživly
  naše obchody nezvyklým ruchem.
 • 00:13:33 Začalo to přísunem
  všemožného spotřebního zboží,
 • 00:13:36 pečlivou a podrobnou inventurou
  a skončilo to psaním nových cen.
 • 00:13:44 A přece to zdaleka
  není poslední snížení cen.
 • 00:13:47 Chceme dále zvyšovat
  kupní sílu naší koruny.
 • 00:13:51 To ovšem záleží
  především na nás samotných.
 • 00:13:54 Na tom, vytvoříme-li
  svou dobrou a úspornou prací
 • 00:13:58 základnu pro další
  a širší snížení cen.
 • 00:14:03 Dobře jsme pracovali,
 • 00:14:05 proto mohla naše vláda již potřetí
  od měnové reformy snížit ceny.
 • 00:14:09 Je to především zásluha
  naší poctivé práce.
 • 00:14:12 -O 900 korun byla snížena cena
  jednoho z nejlepších televizorů,
 • 00:14:16 Ametystu.
 • 00:14:21 -Z hlediska peněžního oběhu
  bylo zajímavé,
 • 00:14:23 že zástupci naši si nechali
  v Moskvě tak trochu vnutit
 • 00:14:27 dvě nové nominální hodnoty,
  tříkorunu a pětadvacetikorunu,
 • 00:14:31 což byly nominály,
 • 00:14:33 na které naše obyvatelstvo
  nebylo zvyklé.
 • 00:14:35 Potom to činilo poměrně dost
  velké problémy v přijímání.
 • 00:14:38 Obyvatelstvo odmítalo
  tyto nominální hodnoty.
 • 00:14:41 Vlastně až koncem 60. let
  se podařilo docílit změny,
 • 00:14:44 návrat k těm
  pro nás tradičnějším hodnotám,
 • 00:14:46 dva a dvacet.
 • 00:14:54 -Tady máme první
  a druhou vytištěnou bankovku,
 • 00:14:57 tu stokorunu.
 • 00:14:59 Vždycky autor návrhu
  dostal od ministerstva financí
 • 00:15:03 vlastně ty první dvě bankovky,
  tady vidíte číslo jedna,
 • 00:15:06 tato je číslo dvě.
 • 00:15:08 Za ten návrh tatínek
  dostal 10 tisíc korun.
 • 00:15:12 Za to mně a sestře koupil piano.
 • 00:15:19 -Stokoruna z roku 1961
  od Františka Heřmana
 • 00:15:22 je určitě zajímavá tím,
  že nevyhrála výtvarnou soutěž,
 • 00:15:25 ale na základě návrhů,
 • 00:15:27 které byly vystaveny
  v několika pražských závodech,
 • 00:15:30 vlastně měla největší pozitivní
  ohlas u pracujícího lidu,
 • 00:15:33 jak se tehdy říkalo.
 • 00:15:35 Byly na ni
  takové pozitivní ohlasy,
 • 00:15:37 že se nakonec schvalovací orgány
  rozhodly realizovat
 • 00:15:40 právě tento návrh.
 • 00:15:44 -Původní návrh,
  který dělal tatínek,
 • 00:15:48 tak maminku vlastně
  vyportrétoval skutečně,
 • 00:15:51 jak v reálu vypadala,
  měla šátek na hlavě.
 • 00:15:54 Ale to, co tady neuvidíte,
  tak ona v reálu držela polštář.
 • 00:15:59 Potom v tom definitivním návrhu
  té bankovky to vypadá tak,
 • 00:16:03 že jí udělal větší nos,
  protože nechtěl,
 • 00:16:06 aby to skutečně tedy byla maminka.
 • 00:16:09 V ruce drží snop.
 • 00:16:13 -Zde máme dokument,
  ve kterém je řečeno,
 • 00:16:16 co si představovali
  vlastně ti jednotliví zaměstnanci,
 • 00:16:20 ti dělníci, že doporučovali,
  aby místo třeba hnědé barvy,
 • 00:16:24 ve které byla
  ta původní stokoruna,
 • 00:16:26 aby byla zvolena barva
  sytě zelená.
 • 00:16:28 Doslovně, jak oni to psali:
 • 00:16:31 Oblíbená barva,
  případně barva naděje.
 • 00:16:36 -Tatínek neměl ten správný původ,
  tak věděl,
 • 00:16:39 že žádnou kariéru tedy v životě
  v této oblasti neudělá.
 • 00:16:45 Protože od dětství maloval,
  věnoval se tomu jako amatér,
 • 00:16:50 tak se dočetl někde v tisku
  v podstatě o této soutěži,
 • 00:16:55 která byla anonymní,
  na tu stokorunu.
 • 00:16:58 Rozhodl se,
  že se tedy toho zúčastní,
 • 00:17:00 takže oslovil banku,
  ta mu dala podmínky.
 • 00:17:03 V podstatě té soutěže
  se takto zúčastnil.
 • 00:17:05 Takže samozřejmě
  pak měl ohromnou radost.
 • 00:17:11 -Krásný příběh se vztahuje
  k rubové straně,
 • 00:17:14 kde František Heřman na několika
  verzích návrhů vytvořil oblaka,
 • 00:17:18 ministr financí si přál,
 • 00:17:21 aby ta oblaka
  nevypadala dramaticky,
 • 00:17:24 ale aby vypadala
  jako hrající si beránci.
 • 00:17:28 Takže docházelo k několika
  úpravám, nakonec i v rytině,
 • 00:17:33 kterou udělali rytci
  Státní tiskárny cenin.
 • 00:17:36 Nakonec tedy ten jeho výrok
 • 00:17:39 o těch hravých beráncích
  na obloze
 • 00:17:42 se stal na ministerstvu financí
  a ve státní bance pověstným.
 • 00:17:47 Je to bankovka
  s nejdelší dobou platnosti.
 • 00:17:50 Platila od roku 1962,
  kdy byla uvedena do oběhu,
 • 00:17:54 až do roku 1993,
  do československé měnové rozluky.
 • 00:17:58 A potom ještě jako kolkovaná.
 • 00:18:02 -V první chvíli
  to spíš šlo jako šeptanda,
 • 00:18:04 že je to maminka,
  ale pak ji tam ti lidé poznávali.
 • 00:18:07 Ale samozřejmě na to byla
  patřičně pyšná, že tam je.
 • 00:18:11 -V Praze dnes byla představena
 • 00:18:13 nejnovější
  československá stokoruna.
 • 00:18:15 My vám ji nyní nabízíme.
  Ale zároveň i ty předcházející.
 • 00:18:19 -Důvodů k nové emisi peněz
  je několik.
 • 00:18:22 Především staré tvary bankovek,
  to je ta stokoruna, desítka,
 • 00:18:26 nám obíhají už více
  než čtvrtstoletí.
 • 00:18:29 -Nová stokoruna
  je o pět milimetrů kratší
 • 00:18:31 než pětisetkorunová bankovka
  a o pět delší než padesátikoruna.
 • 00:18:37 -Padala už opona pomalu
  ve většině zemí východního bloku,
 • 00:18:41 tak prostě toto nemohlo
  působit na občany dobře.
 • 00:18:44 Z toho důvodu
 • 00:18:46 vlastně tato bankovka
  byla skutečně nenáviděná.
 • 00:18:50 Lidé ji začali různě vylepšovat
  v uvozovkách.
 • 00:18:55 Protože na ni začali
  různě připisovat texty,
 • 00:18:58 dehonestující Klementa Gottwalda,
  dále potom nebylo neobvyklé,
 • 00:19:03 že se objevily bankovky
  s vypíchnutýma očima,
 • 00:19:06 různé přimalovávání různých
  dalších obrázků a podobně.
 • 00:19:09 -Nikoho asi nepřekvapí zpráva,
 • 00:19:12 že nová stokoruna
  s portrétem Klementa Gottwalda
 • 00:19:14 se netěší velké přízni občanů,
  nikoli snad pro svou kupní sílu,
 • 00:19:18 ale kvůli výtvarnému řešení,
  k tomu jsme zjistili...
 • 00:19:21 -Státní banka československá
 • 00:19:23 vyměnila několik tisíců
  poškozených
 • 00:19:25 a pokreslených nových stokorun.
 • 00:19:27 Pod tlakem veřejného mínění
 • 00:19:29 se rozhodla
  jejich výrobu zastavit
 • 00:19:30 a zahájila práce
  na obnovení výroby
 • 00:19:32 starého typu stokoruny
  z roku 1961.
 • 00:19:39 -Dobrý večer u prvního
  zpravodajského pořadu Události
 • 00:19:42 v roce 1993.
 • 00:19:44 O půlnoci ze včerejška na dnešek
 • 00:19:46 právně i fakticky zaniklo
  Československo,
 • 00:19:49 společný stát Čechů a Slováků,
 • 00:19:51 který existoval
  74 let 2 měsíce a 3 dny.
 • 00:19:58 -Jak dnes uvedlo Rudé právo,
 • 00:20:00 z telefonického rozhovoru
 • 00:20:02 mezi Václavem Klausem
  a Vladimírem Mečiarem vyplynulo,
 • 00:20:05 že k rozdělení společné měny
  dojde nejpozději
 • 00:20:08 do jednoho měsíce.
 • 00:20:09 -Poslanecká sněmovna
  českého parlamentu
 • 00:20:12 dnes schválila vládní návrh
  zákona o oddělení měny.
 • 00:20:17 -V tom časovém horizontu,
  ve kterém se o odluce uvažovalo,
 • 00:20:20 tam bylo jasné,
 • 00:20:22 že to tiskárna
  všechno nestihne vytisknout,
 • 00:20:26 tak jsme měli jako partnera
  anglickou tiskárnu
 • 00:20:29 Thomas De La Rue.
 • 00:20:32 S těmi jsme jenom tak
  mimochodem probrali možnost,
 • 00:20:36 že by nám vytiskli kolky.
 • 00:20:46 Ve chvíli, kdy se pánové
  Mečiar a Klaus nedohodli,
 • 00:20:49 řeklo se, že se měna rozdělí,
 • 00:20:52 tak už jsme jenom potvrdili
  objednávku.
 • 00:20:56 Prakticky do 6 týdnů
  začaly chodit první kolky.
 • 00:20:59 Pro zajímavost,
  ty se tiskly v Kolumbii, v Bogotě.
 • 00:21:05 -Nervozita obyvatel
 • 00:21:07 vzhledem k uveřejněným
  údajným výrokům
 • 00:21:09 premiéra Mečiara stoupá,
  zajímali jsme se o to,
 • 00:21:11 jak je eventuální měnová odluka
  na české straně připravena,
 • 00:21:15 kolik bankovek už je okolkováno.
 • 00:21:17 -Odhadujeme,
 • 00:21:19 protože přesné číslo
  nelze nikdy zjistit,
 • 00:21:22 že to je asi bankovek
  za 13 miliard korun.
 • 00:21:26 Myslíme, že během několika dnů
  bude ten první balík okolkován,
 • 00:21:30 potom hodláme zastavit
  tento proces,
 • 00:21:33 protože není nutno podléhat
  ukvapeným řešením.
 • 00:21:38 Budeme čekat,
  jak se situace dál bude vyvíjet.
 • 00:21:41 Budeme technicky připraveni
  na to,
 • 00:21:44 kdyby někdy došlo
  k nutnosti měnu oddělit.
 • 00:21:58 -Za tohoto stavu věcí dospěly
  obě strany po vzájemné dohodě
 • 00:22:04 k rozhodnutí ukončit
  ke dni 8. února 1993
 • 00:22:08 platnost dohody o měnové unii
 • 00:22:11 mezi Českou
  a Slovenskou republikou
 • 00:22:15 a založit
  další ekonomickou spolupráci
 • 00:22:18 mezi oběma státy na základě
  oddělených národních měn.
 • 00:22:23 -Zajímavé je, že do té doby,
 • 00:22:25 než se kolky předaly
  Komerční bance,
 • 00:22:27 tak samozřejmě nikdo nic nevěděl,
 • 00:22:29 dokonce ani zaměstnanci
  hlavní pokladny nevěděli,
 • 00:22:32 co v těch bednách je.
 • 00:22:35 -Naše republika bude mít
  devět bankovek
 • 00:22:37 a stejný počet mincí.
 • 00:22:39 -To je více
  než většina zemí světa.
 • 00:22:42 Spočetli jsme si dnes na vládě,
  že Spojené státy mají šest.
 • 00:22:46 -Příprava nových bankovek,
 • 00:22:48 ta vlastně už začala
  taky v tom roce 1991.
 • 00:22:53 Tam se vlastně vybíralo
  nejdříve ve veřejné soutěži
 • 00:22:57 libreto těch bankovek,
  tematická řada, potom soutěže.
 • 00:23:04 Potom se vybral s určitými
  prodlevami Oldřich Kulhánek.
 • 00:23:12 -První vznikla dvousetkoruna,
  po ní tisícikoruna.
 • 00:23:15 Ty byly ještě koncipovány
  jako návrhy
 • 00:23:17 na bankovky československé.
 • 00:23:19 Proto tady vidíme nápis
  1000 korun československých
 • 00:23:22 a Státní banka československá.
 • 00:23:24 S rokem 93, ve kterém už
  tato instituce neexistovala.
 • 00:23:33 -On to musel celé překreslovat.
 • 00:23:36 Tam se měnil státní znak.
 • 00:23:38 Ale některé ty věci
  se skutečně měnily
 • 00:23:42 až potom třeba konkrétně
  u té dvoustovky.
 • 00:23:45 Tam to byla až skutečně otázka
  další emise,
 • 00:23:48 protože když si vezmete
  tu dvoustovku, tu první,
 • 00:23:52 tak tam třeba i v podtiscích
  najdete mikrotext, kde je SBČS.
 • 00:23:58 Na té druhé emisi už je ČNB.
 • 00:24:00 Takže muselo se to předělávat.
 • 00:24:03 Něco předělával Oldřich Kulhánek,
 • 00:24:07 něco potom v těch podtiscích
  třeba předělávala
 • 00:24:10 už Státní tiskárna cenin.
 • 00:24:21 -V hlubotiskové formě
  se vyměnil text.
 • 00:24:24 Místo "československá" se použil
  text "česká" dvousetkoruna.
 • 00:24:29 Takže s tím nebyl
  velký problém technický.
 • 00:24:34 Obrázek zůstává
  na přední i zadní straně stejný.
 • 00:24:43 Tak tohle je rytina,
 • 00:24:45 kterou vytvořil kolega
  Miloš Ondráček
 • 00:24:48 podle originálu
  Oldřicha Kulhánka.
 • 00:24:53 Tohle už je hotová
  hlubotisková forma.
 • 00:25:04 Je to taky práce velmi náročná,
  která se těžko napodobuje.
 • 00:25:09 Řádově podle složitosti
  toho motivu
 • 00:25:12 jsou to desítky hodin,
  někdy i stovky hodin.
 • 00:25:16 Pokud se podíváme na postup tisku,
 • 00:25:19 tak tady vidíme příklad
  čistého bankovkového papíru,
 • 00:25:24 který přichází do tiskárny
  ze zahraničí,
 • 00:25:27 který už obsahuje
  sám určité prvky ochranné,
 • 00:25:32 jako ochranný proužek
  a nějaké luminiscenční barvy.
 • 00:25:42 Tohle je vzor samostatné
  hlubotiskové formy z tisku,
 • 00:25:46 kde si ověříme,
 • 00:25:48 jestli všechno funguje tak,
  jak má,
 • 00:25:50 abychom nezničili
  potom tu vlastní bankovku,
 • 00:25:54 která už je předtisknuta
  tím ofsetem.
 • 00:26:00 -Takto vypadá
  falešná tisícikoruna.
 • 00:26:02 Je to už dvacátý padělek
  této hodnoty
 • 00:26:05 a zadržen byl před třemi týdny
  v okrese Levice.
 • 00:26:08 Na první pohled
  dosti špatný falzifikát.
 • 00:26:10 -Zde máme ukázku padělku
  z 50. let,
 • 00:26:13 kde typickým příkladem
  nebo typickým paděláním
 • 00:26:16 byla takzvaná ruční kresba,
  což jsou tyto dva případy.
 • 00:26:19 Nebo se používaly
  i některé tiskové techniky,
 • 00:26:22 což je tento padělek,
  který byl zhotoven knihtiskem.
 • 00:26:25 Vzhledem k tomu,
 • 00:26:27 že tiskařská zařízení
  byla přísně evidována a hlídána,
 • 00:26:30 tak proto hlavní
  tou českou metodou padělatelů
 • 00:26:33 byla ruční kresba.
 • 00:26:40 Zde vidíme ukázku
  padělané bankovky z roku 1961,
 • 00:26:43 která je ručně kolorovaná.
 • 00:26:46 Je tam krásně vidět ruční kresba.
 • 00:26:48 Následují některé další typy
  z této doby.
 • 00:26:52 Samozřejmě,
  i ty ochranné prvky se vyvíjely.
 • 00:26:55 Pokud bychom třeba
  srovnali počty,
 • 00:26:58 nebo jaké ochranné prvky
  se používaly na bankovkách,
 • 00:27:01 tak, řekněme,
 • 00:27:03 zase do těch 80. let
  se většinou jednalo
 • 00:27:06 o standardní bankovkový papír,
  který je samozřejmě kvalitní,
 • 00:27:09 má určité specifické vlastnosti.
 • 00:27:11 Používal se průběžný vodoznak,
  což vlastně je vodoznak,
 • 00:27:14 který už se v současné době,
  od těch 80. let,
 • 00:27:17 vůbec nepoužívá.
 • 00:27:19 Sem tam ten bankovkový papír
  měl třeba ochranná vlákna.
 • 00:27:23 Ale úplně chyběly
  ty standardní ochranné prvky,
 • 00:27:26 na které my jsme vlastně
  zvyklí na současných bankovkách,
 • 00:27:29 jako je portrétní vodoznak,
  ochranné proužky,
 • 00:27:33 různé proměnlivé barvy,
  hologramy, že se tam něco mění,
 • 00:27:36 něco se tam pohybuje.
 • 00:27:38 To vlastně
  na těch bankovkách nebylo.
 • 00:27:41 Takže ty současné ochranné prvky
 • 00:27:43 samozřejmě to padělání
  výrazně ztěžují,
 • 00:27:45 ale zase na druhou stranu dneska
  existuje opravdu ta technika,
 • 00:27:49 která je i běžně dostupná.
 • 00:27:51 Proto ti padělatelé
  toho využívají čím dál tím více.
 • 00:27:53 -A tak až budete
  někdy platit novou bankovkou,
 • 00:27:56 posečkejte chvíli
  a podívejte se na ni.
 • 00:27:58 Bankovka nemá
  jenom svoji hodnotu nominální,
 • 00:28:01 ale má i hodnotu výtvarnou,
  prohlédněte si ji.
 • 00:28:04 Možná pochopíte peníze
  z trochu jiné stránky.
 • 00:28:12 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2019

Související