iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 1. 2013
13:05 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
1079
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Česká Pisa — Centrum Božího milosrdenství v Paraguayi — Kostel sv. Anny v Rožnově pod Radhoštěm — Střední umělecká škola AVE ART — Hudba pro nemocné děti

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:16 Pěkné nedělní odpoledne,
  vítáme vás při sledování
 • 00:00:21 KŘESŤANSKÉHO MAGAZÍNU
  z Ostravy.
 • 00:00:23 I když stojíme u kostela
  sv. Petra z Alkantary v Karviné.
 • 00:00:27 Protože se setkáváme letos poprvé,
  dovolte mi,
 • 00:00:31 abychom vám pro tento rok popřáli
  mnoho radosti.
 • 00:00:35 Teď se podívejte,
  co nás dnes čeká.
 • 00:00:41 V úvodu se vypravíme na Karvinsko,
  kde vlivem důlní činnosti
 • 00:00:44 vznikla rarita ? kostel,
  kterému nikdo neřekne jinak
 • 00:00:48 než "šikmý".
 • 00:00:54 Do Centra Božího milosrdenství se
  za polským knězem Markem Dudou
 • 00:00:57 vypravíme až do Paraguaye.
 • 00:01:04 Se studenty ostravské střední
  umělecké školy Ave Art
 • 00:01:08 zavítáme do Polska,
  abychom se přiučili zlacení
 • 00:01:11 a restaurování obrazů.
 • 00:01:17 V rámci seriálu "Modlitba dřeva"
  navštívíme kostel sv. Anny
 • 00:01:20 ve Valašském muzeu v přírodě
  v Rožnově pod Radhoštěm.
 • 00:01:28 Na závěr vám představíme
  hudební projekt Smart Gospel,
 • 00:01:31 který pomáhá dětem postiženým
  spinální muskulární atrofií.
 • 00:01:40 Na severu Moravy jsou místa,
  která vypadají,
 • 00:01:42 jako by z nich odešla paměť.
 • 00:01:44 Ztratila se města,
  zmizela původní příroda,
 • 00:01:47 protože naše civilizace
  potřebuje uhlí.
 • 00:01:50 Jedno stavení tomu vzdorující
 • 00:01:53 je kostel sv. Petra z Alkantera
  v Karviné ?
 • 00:01:56 nazývaný "šikmý kostel".
 • 00:02:05 -To je váš domek?
  -Tu je náš rodinný domek.
 • 00:02:09 Tady byla věž na kostele.
 • 00:02:14 -Jsou to pěkné vzpomínky.
  -A velký kříž tu byl.
 • 00:02:19 -To je to, co tu stálo?
  -Jo.
 • 00:02:24 -A ta chaloupka stála kde?
  -Tu, jak je to křoví.
 • 00:02:30 Nešlo ani nalít polévku do talíře
  v obvyklém množství,
 • 00:02:35 jinak vytékala z talíře ven.
 • 00:02:38 Byly slyšet trhací práce v podzemí,
  třáslo se veškeré zařízení.
 • 00:02:46 Hodiny na sekretáři se musely
  podložit,
 • 00:02:49 aby byly ve vodorovné poloze,
  aby mohly vůbec jít.
 • 00:02:53 Musely se upravovat dveře,
  přiřezávat, přihoblovat,
 • 00:02:57 aby se daly zavřít.
 • 00:03:00 I když neradi jsme se odtud
  stěhovali,
 • 00:03:04 bylo to pro nás vysvobození,
  protože to bylo neobyvatelné.
 • 00:03:11 Hřbitov je nyní na kopečku,
  kdysi se na hřbitov chodilo
 • 00:03:17 z kopečka ? terén kolem nás se
  proměnil vlivem důlní činnosti.
 • 00:03:22 Propad kostela nebyl z týdne
  na týden, trvalo to desetiletí.
 • 00:03:27 38 m si můžeme představit
  jako 2x kostel bez kříže.
 • 00:03:32 Jde o velmi hluboký propad.
 • 00:03:42 Původní úroveň podlahy kostela
  je v hlavním vstupu.
 • 00:03:45 To, na čem stojíme,
  je převýšení způsobené
 • 00:03:48 díky statickému zabezpečení kostela,
  které probíhalo v 90. letech.
 • 00:03:53 Pod námi jsou 3 příčné
  ztužující věnce,
 • 00:03:57 které stahují kostel,
  ale nedokázaly nechat podlahu
 • 00:04:02 v původní úrovni.
 • 00:04:04 Došlo k navýšení,
  díky kterému tady máme 4 schody.
 • 00:04:07 Došlo ke snížení
  světlé výšky kostela.
 • 00:04:12 Podlaha má tu zvláštnost,
  že je absolutně rovná,
 • 00:04:15 je úplně do váhy v obou směrech.
 • 00:04:17 To, co vnímáme jako nakloněnou
  rovinu, je naklonění kostela
 • 00:04:21 doprava ? kostel si sedl jednou
  stranou níže.
 • 00:04:26 Vznikal zvláštní pocit ?
  člověk vnímá,
 • 00:04:29 že podlaha padá skoro
  0,5 m doleva.
 • 00:04:32 Je to naopak ? kostel padá doprava.
 • 00:04:43 Na mnoho lidí to působí,
  na nás taky tak,
 • 00:04:46 že člověk při pohledu na oltář
  to tak moc nevnímá,
 • 00:04:50 ale když se otočí
  a chce jít ven z kostela,
 • 00:04:53 tak se mu zatočí hlava,
  protože prostor kolem něj
 • 00:04:55 se vytočí naopak
  a začne padat.
 • 00:04:58 Člověk má tendenci se srovnávat
  se zdmi a naklání se taky.
 • 00:05:04 (farář)V r. 1942 byly zvony
  v kostele zrekvírovány,
 • 00:05:09 od té doby zde zvony nebyly,
  byl zde 1 ocelový zvon,
 • 00:05:12 který zvonil ručně.
 • 00:05:14 Jeho zvuk nebyl moc kvalitní,
  proto jsme se rozhodli,
 • 00:05:17 že bychom do naší farnosti rádi
  pořídili nové zvony,
 • 00:05:20 které se po 70 letech vracejí
  do tohoto kostela.
 • 00:05:24 Svatý Petr z Alkantary
  je patronem tohoto kostela
 • 00:05:26 a svatý Jindřich je
  na památku kostela,
 • 00:05:28 který stál nedaleko tohoto místa
  a který byl v 60. letech zničen.
 • 00:05:33 (Vrtal)Pamatuji si oba kostely,
  chodil jsem do nich s rodiči
 • 00:05:38 jako kluk.
 • 00:05:41 Později jsem v obou kostelech
  ministroval.
 • 00:05:45 Jediná památka, která zůstala
  po bývalém městě Karviná-Doly,
 • 00:05:53 je kostel a hřbitov.
 • 00:05:57 Ten je funkční,
  občas tam s pěveckým sborem
 • 00:06:00 zpívám, tak aspoň nějaký zbytek
  z kořenů zůstal.
 • 00:06:09 Jinak vše padlo
  a člověku to zůstalo navždy ?
 • 00:06:15 takový pocit vykořenění.
 • 00:06:21 (farář)Tento kostel je kuriozitou,
  možná světového charakteru.
 • 00:06:26 Sklon kostela od své osy je
  6,8-7 stupňů,
 • 00:06:32 různé prameny se liší.
 • 00:06:33 Říká se,
  že je totožný s Pisou v Itálii,
 • 00:06:37 jako světoznámá věž,
  proto se kostelu říká "česká Pisa".
 • 00:06:45 V dnešní době slýcháme o krizích,
  které rozkládají tento svět.
 • 00:06:49 Asi nejsmutnější je rozklad rodiny
  a chudoba.
 • 00:06:52 To si uvědomil polský kněz
  Marek Duda,
 • 00:06:55 který vyšel chudobě vstříc
  a rozjel se do Paraguaye.
 • 00:07:06 Díky Boží milosti je to 8 let,
  kdy jsme tady v lese začali
 • 00:07:15 s 5 dobrovolníky práci,
  která byla vzorem
 • 00:07:23 první komunity, protože všichni
  spali pod širým nebem.
 • 00:07:29 Začali jsme čistit les s myšlenkou,
  že jednou tady bude
 • 00:07:33 charitativní místo,
  jídelna pro děti nejchudších
 • 00:07:38 v této části, která spojuje
  4 vesnice,
 • 00:07:41 které jsou od sebe vzdálené
  1-3 km.
 • 00:07:56 Jsme na návštěvě u rodiny,
  kde mají asi 10 dětí.
 • 00:08:02 Irene a Kristián jsou adoptovaní,
  naši lidé z ČR jim pomáhají,
 • 00:08:09 aby mohli studovat.
 • 00:08:11 Irene základní školu
  a Kristiánovi pomohli ukončit
 • 00:08:15 střední školu.
 • 00:08:18 Kristián bydlel u nás v centru
  nějaký čas.
 • 00:08:22 Kdysi byl závislý na drogách
  a chtěl se z toho dostat.
 • 00:08:33 V Paraguayi je velký problém
  s rodinami.
 • 00:08:36 Rodina prakticky neexistuje,
  většinou matka vychovává děti,
 • 00:08:44 otec je někde v práci
  nebo není vůbec možné ho najít.
 • 00:08:51 Proto většina dětí ani nezná
  své otce,
 • 00:08:58 většina z dětí je vychovávána
  bratry, sestrami
 • 00:09:03 nebo babičkou, dědečkem.
 • 00:09:07 Začali jsme se dívat
  tímto směrem.
 • 00:09:20 Tady se naplno naplňuje charisma
  naší kongregace,
 • 00:09:23 protože se snažíme sloužit
  všem potřebným,
 • 00:09:29 kteří do centra přicházejí ?
  jsou to lidé s různými problémy,
 • 00:09:33 opuštěné nebo napolo opuštěné děti,
  mládež, staří lidé, indiáni.
 • 00:09:43 INDIÁNSKÁ PÍSEŇ
 • 00:09:55 V Paraguayi lidé,
  kteří zůstanou na ulici,
 • 00:09:59 už nemají vůbec nic,
  mají možnost dostat se do osad,
 • 00:10:03 které tvoří společenství,
  mají to i právnicky vyřešené.
 • 00:10:10 Tato osada tu není dlouho,
  pomáháme tu asi 3 roky.
 • 00:10:15 Bydlí tu asi 40 rodin,
  každá rodina má hodně dětí.
 • 00:10:22 Většina chatrčí je z igelitu,
  některé ze dřeva,
 • 00:10:28 většina nemá elektriku, vodu.
 • 00:10:37 Rodina, která tu není dlouho,
  maminka se celkem snaží,
 • 00:10:42 klučina byl hodně nemocný,
  tak jsme mu pomáhali.
 • 00:10:45 Jsme rádi,
  že už je na tom dobře.
 • 00:10:49 Je to výjimečná rodina,
  bydlí i s tatínkem,
 • 00:10:52 rodina, která se snaží,
  aby fungovala.
 • 00:10:57 Hodně mě baví práce s mládeží,
  také mě oslovuje,
 • 00:11:00 když tu přicházejí skupiny
  na noční vigilie
 • 00:11:04 nebo duchovní cvičení,
  jak se tu setkávají s Bohem.
 • 00:11:10 Když se lidé otevřou,
  mohou zažít něco hlubokého.
 • 00:11:22 Toto je moje manželka Cindy,
  syn Daniel, dcera Terezka,
 • 00:11:27 já jsem taky Daniel.
 • 00:11:32 Na toto místo jsme přišli
  díky mému příteli, Otci Markovi,
 • 00:11:35 asi před 5 lety.
 • 00:11:38 Máme tady dům
  a jsme tu šťastní.
 • 00:11:48 V dalším dílu seriálu
  o dřevěných kostelích na Moravě
 • 00:11:51 a ve Slezsku se zastavíme
  v Rožnově pod Radhoštěm.
 • 00:11:53 Valašské muzeum v přírodě vede
  návštěvníky nejen k poznání
 • 00:11:58 lidové kultury na Valašsku,
  ale i k duchovním zastavením.
 • 00:12:02 I proto tvoří dominantu
  valašského městečka
 • 00:12:04 kostelík zasvěcený sv. Anně.
 • 00:12:14 (píseň)Boly časy, boly,
  ale sa minuly...
 • 00:12:28 S myšlenkou založit muzeum
  valašského obydlí a života
 • 00:12:34 přišli sourozenci Jaroňkovi ?
  umělci, kteří žili v Rožnově.
 • 00:12:40 V r. 1925 bylo otevřeno
  Dřevěné městečko.
 • 00:12:44 V té době tu stály 2 budovy,
  které pocházely
 • 00:12:48 z rožnovského náměstí ?
  radnice a Billova chalupa.
 • 00:12:54 Jaroňci chtěli do Dřevěného městečka
  postavit kostel.
 • 00:12:59 Originální stavba z rožnovského
  náměstí chyběla,
 • 00:13:03 proto se rozhodli vystavět kopii
  podle plánu větřkovského kostela,
 • 00:13:09 který již tehdy nestál,
  neboť vyhořel.
 • 00:13:13 Zajímavostí je, že není roubený,
  stavba je složena z dřevěných rámů,
 • 00:13:20 které jsou z vnějšku i zevnitř
  obity deskami
 • 00:13:24 a z vnější strany šindelem.
 • 00:13:28 Arcibiskup olomoucký, Vilém Šmíd,
  farář v Horní Bečvě.
 • 00:13:36 V kamenných prvcích kostela jsou
  vyryta jména dárců financí,
 • 00:13:43 které byly použity na stavbu kostela.
 • 00:13:48 Po 2. svět. válce byl kostel vysvěcen
 • 00:13:51 a několikrát ročně se zde konaly
  bohoslužby.
 • 00:13:56 V 60. letech sloužil
  jako náhradní prostor
 • 00:13:58 při rekonstrukci rožnovského kostela
  Všech svatých.
 • 00:14:02 To vše skončilo v období normalizace,
  kdy konání mší zde bylo zakázáno.
 • 00:14:14 Kostely byly zdobeny i podstavníky -
  znaky cechů jednotlivých řemesel.
 • 00:14:21 Podstavníky jsou i u nás
  v kostele.
 • 00:14:25 Cechy byly povinny účastnit se
  církevních procesí,
 • 00:14:30 tak je vždy nosili s sebou,
  aby označili,
 • 00:14:33 k jakému cechu patří.
 • 00:14:41 Interiér se vybavoval postupně
  ze sbírek
 • 00:14:45 Valašského muzea v přírodě.
 • 00:14:48 Jediným dochovaným inventářem
  rožnovské provenience je
 • 00:14:52 křížová cesta ?
  14 malovaných obrazů
 • 00:14:57 z původního rožnovského kostela.
 • 00:15:02 (píseň)Boly časy, boly,
  a po malej chvíli mineme sa...
 • 00:15:22 Součástí hřbitova je
  i tzv. Valašský Slavín,
 • 00:15:25 kam jsou ukládány ostatky
  významných osobností
 • 00:15:29 pocházejících nebo pracujících
  na Valašsku.
 • 00:15:39 V muzeu navazujeme na odkaz
  zakladatelů muzea,
 • 00:15:44 sourozenců Jaroňkových,
  kteří razili ideu budovat
 • 00:15:49 živé muzeum, ne skladiště
  prázdných chalup a věcí,
 • 00:15:54 které nebudou nic říkat
  následujícím generacím.
 • 00:16:02 Od 21. století se zde opět
  konají bohoslužby několikrát ročně.
 • 00:16:34 Studenti střední umělecké školy
  Ave Art se sídlem v Ostravě
 • 00:16:38 se vzdělávají v základech
  různých výtvarných řemesel.
 • 00:16:41 Věnují se také restaurování obrazů.
 • 00:16:44 Mladí výtvarníci se nedávno rozjeli
  do Polska,
 • 00:16:47 kde se učili pracovat se zlatem
  na deskových obrazech.
 • 00:16:51 Inspirovaly je fragmenty z díla
  českého Mistra Vyšebrodského oltáře.
 • 00:17:03 Téma Vyšebrodského oltáře jsme
  zvolili záměrně,
 • 00:17:05 protože se to objevuje
  i v hodinách dějin umění.
 • 00:17:11 Je to jedno z nejvýznamnějších děl
  české gotiky
 • 00:17:16 a jedna z nejlepších maleb
  na deskách.
 • 00:17:20 Nastudovali jsme i malbu
  tohoto neznámého autora s tím,
 • 00:17:24 že každý žák pak dostal fragment
  tohoto díla,
 • 00:17:29 na kterém bude pracovat
  na polské partnerské škole.
 • 00:17:34 Když jsem poprvé viděl předlohu,
  tak jsem se zhrozil,
 • 00:17:39 že to nezvládnu.
 • 00:17:44 Postupem jsme šli krok po kroku
  a vyšlo to.
 • 00:17:49 Vypadá to docela dobře
  a jsem překvapený,
 • 00:17:53 že jsem to zvládl.
 • 00:17:57 (polsky)Jsme ve škole založené
  v r. 1945, má velkou tradici
 • 00:18:06 v malířských technikách
  a technice pozlacování.
 • 00:18:13 Tento obor je jedním
  ze 6 uměleckých oborů
 • 00:18:16 na naší škole.
 • 00:18:17 Za 4 roky, které studenti stráví
  studiem naší školy,
 • 00:18:21 poznají různé malířské techniky.
 • 00:18:24 Je to podobné, jako když kdysi žák
  pracoval s mistrem,
 • 00:18:27 takže pozorováním i praxí pozná
  dílo vybraného mistra
 • 00:18:31 a různé malířské techniky ?
  barvy vodové, akvarelové, temperu
 • 00:18:37 i olejomalbu na dřevěné desce.
 • 00:18:40 Tak jako tomu bylo ve středověku
  a renesanci.
 • 00:18:48 Studenti se učí desku připravovat
  ve shodě se středověkými recepturami,
 • 00:18:51 aby se to co nejvíce blížilo tomu,
  jak se taková práce dělala kdysi.
 • 00:19:00 Podstatou bylo,
  že malba byla prováděna
 • 00:19:03 na zlatý podklad
  a na to byly nanášeny barvy.
 • 00:19:07 Je to záměrně,
  protože efekt barviček byl zářivý
 • 00:19:11 a v tom spočívalo zlacení.
 • 00:19:15 Vyšebrodský oltář byl pro nás
  ideální v tom,
 • 00:19:18 že nám poskytuje velký prostor
  pro realizování této technologie.
 • 00:19:25 Když přišlo na pozlacování,
  tak jsem se bál -
 • 00:19:31 je to jemná práce, přesná,
  důkladná.
 • 00:19:40 Ukazoval nám to jejich profesor ?
  tomu to samozřejmě šlo.
 • 00:19:45 Týden nám trvalo připravit si desku,
  malbu, až pak jsme pozlacovali.
 • 00:19:50 Zlacení mě zaujalo,
  je zajímavé.
 • 00:19:54 Olejomalbu jako obor
  ve škole nemáme, myslím,
 • 00:19:58 že jsme to dali hodně dobře.
 • 00:20:01 Naše škole rozvíjí kreativitu
  studentů do obrovské šíře,
 • 00:20:04 na rozdíl od polské školy,
  kde se cíleně pracuje
 • 00:20:07 na prohlubování řemesla.
 • 00:20:10 Tato škola dlouhodobě spolupracuje
  se španělským partnerem v Malaze
 • 00:20:14 na projektu, který má za cíl
  restaurovat kostel.
 • 00:20:18 Tím, že naši studenti se mohli učit
  nové technice, tak je možné,
 • 00:20:25 že v budoucnu se oni stanou
  mladými nadějnými restaurátory
 • 00:20:30 v rámci Evropy.
 • 00:20:39 Minule jsme se vás ptali,
  co je to gospel.
 • 00:20:43 Správně odpověděli ti,
  kteří uvedli,
 • 00:20:46 že se jedná o hudební žánr
  inspirovaný afroamerickými
 • 00:20:49 duchovními zpěvy.
 • 00:20:51 Vylosované výherce odměníme
  a máme zde novou soutěžní otázku ?
 • 00:20:56 týká se Mistra Vyšebrodského oltáře.
 • 00:21:00 Napište nám, ve kterém století
  tento český malíř vytvořil
 • 00:21:04 své slavné deskové malby
  Vyšebrodského oltáře.
 • 00:21:08 Odpovědi zasílejte na adresu:
 • 00:21:23 Ve 4 kostelích Čech, Moravy
  a Slezska se
 • 00:21:26 při benefičních koncertech zpívalo
  v rámci projektu Smart Gospel.
 • 00:21:30 V ostravské katedrále
  Božského spasitele vystoupila
 • 00:21:32 řada umělců, aby podpořili
  rodiny s dětmi trpící
 • 00:21:36 spinální muskulární atrofií.
 • 00:21:57 Spinální svalová atrofie je
  onemocnění
 • 00:22:00 periferního motorického neuronu.
 • 00:22:02 Na základě toho postupně atrofují
  všechny svaly.
 • 00:22:06 Je to onemocnění genetické,
  nevyléčitelné.
 • 00:22:09 V tuto chvíli je v ČR asi 200 dětí
  a adolescentů s tímto onemocněním.
 • 00:22:18 Dnes jsme se sešli k benefičnímu
  gospelového koncertu,
 • 00:22:21 který se koná na 4 místech v ČR
  a má ekumenický rozměr,
 • 00:22:27 protože se zapojila
  římskokatolická církev
 • 00:22:30 v katedrále Božského spasitele
  v Ostravě,
 • 00:22:32 dále českobratrská církev v Plzni,
  Praze a Olomouci.
 • 00:22:38 Výtěžek z koncertu poputuje
  organizaci Kolpingově rodině Smečno,
 • 00:22:44 která poskytuje celorepublikovou
  pomoc rodinám dětí s tímto postižením
 • 00:22:50 Nakupujeme kompenzační pomůcky,
  pořádáme psychorehabilitační pobyty
 • 00:22:54 pro rodiny s dětmi, letní tábor,
  který je pestrý
 • 00:22:59 a je to forma
  odlehčovacího pobytu pro rodiny.
 • 00:23:16 Zvláštností této choroby je,
  že děti jsou zároveň velmi chytré
 • 00:23:22 a komunikativní.
 • 00:23:23 V angličtině se tato vlastnost
  pojmenuje jako "smart",
 • 00:23:27 proto Smart Gospel.
 • 00:23:42 Ta nejtěžší onemocnění začínají
  v průběhu třeba 3 měsíců,
 • 00:23:46 kdy miminko nezvedá hlavičku,
  už se zdá, že je něco špatně,
 • 00:23:51 děťátko je slabé.
 • 00:23:52 Nejtěžší typy jsou
  na plicní ventilaci
 • 00:23:55 a díky umělé plicní ventilaci
  se dožívají vyššího věku.
 • 00:23:59 Dříve umíraly do 1-2 let.
 • 00:24:15 Nejčastější je 2. typ,
  kdy ty děti samy sedí
 • 00:24:18 a třeba od 2 let používají
  mechanický vozík,
 • 00:24:22 ale i díky této organizaci se dobře
  daří integrace do školek, do škol.
 • 00:24:29 Tím, že si pomůcky sháníme
  přes nadační fondy
 • 00:24:33 a půjčujeme rodinám,
  tak 80 % dětí integrujeme.
 • 00:24:40 Ta organizace je důležitá tím,
  že si předáváme zkušenosti,
 • 00:24:44 ať formou diskusního fóra
  na www.dumrodin.cz,
 • 00:24:49 kde se rodiny mohou hlásit,
  přečíst si různé informace,
 • 00:24:53 vyměňovat si zkušenosti
  a nejsou na toto onemocnění samy.
 • 00:25:00 ANGLICKÁ PÍSEŇ
 • 00:25:24 Pro dnešek se s vámi loučím
  z Karviné od kostela,
 • 00:25:27 který odolal času
  i důlní činnosti.
 • 00:25:30 Je to symbol,
  že s Boží pomocí lze zůstat
 • 00:25:33 pevným a odolat všem.
 • 00:25:36 Kdo ví, třeba jsme vás inspirovali
  a přijedete se na tuto zajímavost
 • 00:25:40 zvanou "česká Pisa" někdy podívat.
 • 00:25:44 Užívejte si zimy
  a já se těším na další setkání
 • 00:25:47 u KŘESŤANSKÉHO MAGAZÍNU z Ostravy.
 • 00:25:52 Skryté titulky: Milena Nečadová
  Česká televize, 2013

Související