iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 1. 2008
13:35 na ČT1

1 2 3 4 5

23 hlasů
1544
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Kardinál Špidlík — Cesta do velehor — Návrat evangelického kostela Českým bratrům

13 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:09 Vítám vás u prvního křesťanského
  magazínu v roce 2008,
 • 00:00:14 který vysíláme z Ostravy.
 • 00:00:16 Přeji vám do nového roku
  mnoho božího požehnání.
 • 00:00:20 Evangelický kostel v Ostravě
  postavili kdysi svýma rukama
 • 00:00:23 a za své peníze ostravští evangelíci.
 • 00:00:25 Teď by se jim měl
  po 100 letech vrátit.
 • 00:00:31 Toto je evangelický kostel
  v Moravské Ostravě.
 • 00:00:37 V prvním víkendu listopadu
  jsme oslavili 100. výročí
 • 00:00:40 otevření tohoto kostela.
 • 00:00:42 Právě v této souvislosti se pokoušíme
  vrátit k původnímu názvu,
 • 00:00:46 na který se po desetiletí zapomínalo.
 • 00:00:49 Tento kostel byl postaven
  jako Kristův kostel.
 • 00:00:52 Takže Kristův kostel
  v Moravské Ostravě.
 • 00:00:58 Byla tady polská, německá
  a česká menšina,
 • 00:01:02 tyto 3 menšiny spolu žily
  v jednom sboru,
 • 00:01:06 který patřil do německé
  evangelické církve.
 • 00:01:10 Kostel na sobě nese i tyto historické
  karamboly.
 • 00:01:14 Po 2. světové válce byl v rámci
  Benešových dekretů konfiskován
 • 00:01:18 a předán do vlastnictví státu.
 • 00:01:21 Od té doby trvá, že se církvím
  nepodařilo převzít kostel zpátky.
 • 00:01:33 V prvé řadě je třeba říci,
 • 00:01:38 že jak kostel tak fara
  jsou kulturní památkou.
 • 00:01:42 Jak nám zákon ukládá, obrátili
  jsme se na ministerstvo kultury.
 • 00:01:47 Stát ke své činnosti
  tento majetek nepotřebuje
 • 00:01:51 a podle platné legislativy
  v této oblasti
 • 00:01:55 je třeba s majetkem nějak naložit.
 • 00:01:59 Jako nejvhodnější způsob naložení
  se nám jeví právě bezúplatný převod
 • 00:02:04 do majetku církví.
 • 00:02:08 HRAJÍ VARHANY
 • 00:02:21 Kostel spolu spravují a používají
 • 00:02:25 Slezská církev evangelická
  a Českobratrská církev evangelická.
 • 00:02:29 Žádost o převod do vlastnictví
  podáváme společně.
 • 00:02:33 Je naší společnou snahou kostel
  i v budoucnu společně využívat
 • 00:02:37 jako vlastníci.
 • 00:02:40 Myslím, že především by se tím
  napravila historická anomálie,
 • 00:02:44 že kostel spravuje stát.
 • 00:02:47 Tento kostel postavili
  evangelíci pro sebe
 • 00:02:50 a myslím, že by se to zase
  k tomuto stavu mělo vrátit,
 • 00:02:54 že je to církevní objekt.
 • 00:03:04 Je Čech, ale žije v Římě.
 • 00:03:07 Je katolický kardinál, ale zabývá se
  východní spiritualitou.
 • 00:03:10 Řeč je o českém kardinálu
  Tomáši Špidlíkovi.
 • 00:03:16 Jen málokterý autor
  duchovní literatury
 • 00:03:19 se těší tak vytrvalému
  čtenářskému zájmu
 • 00:03:22 jako český kardinál Tomáš Špidlík.
 • 00:03:25 Tato žijící legenda dnes působí
  především v Římě
 • 00:03:28 a tak je nasnadě otázka, kde se dnes
  cítí skutečně doma.
 • 00:03:33 Kde jsem doma...
  Myslím, že jsou různé typy.
 • 00:03:38 Jsou někteří vystěhovalci, kteří jen
  pořád vzpomínají na domov
 • 00:03:41 a nemohou se uzpůsobit.
 • 00:03:44 Druzí se zase hned přizpůsobí
  jako dokonalý Ital nebo Američan.
 • 00:03:50 Od italského prezidenta
  jsem dostal podobnou otázku
 • 00:03:54 a odpověděl jsem na ni:
  já jsem tam, kde jsem.
 • 00:04:03 Na domov se nedá zapomenout,
  tak musím říct, že jsem odtud.
 • 00:04:08 V knižním kompletu liturgické
  meditace stojí,
 • 00:04:11 že sv. Jeronýmovi nepomohl útěk
  před světem, ale četba Písma.
 • 00:04:14 V čem síla Bible spočívá?
 • 00:04:17 Kristus, když něco říká,
  tak se to stává
 • 00:04:20 a tak Písmo má v sobě
  tzv. dynamickou sílu.
 • 00:04:23 Když to čte, tak to na člověka
  působí.
 • 00:04:27 Když se kněží modlí žalmy,
  tak mu říkají:
 • 00:04:30 co se z toho můžeš dozvědět,
  vždyť je to pořád stejné.
 • 00:04:35 Na to lze odpovědět: ty to neslyšíš,
  ale ďábel to slyší dobře a utíká.
 • 00:04:40 My si myslíme, že slova boží mají
  zvláštní sílu - dělají to, co říkají
 • 00:04:48 Vyučoval jste v Římě východní
  a patristickou teologii,
 • 00:04:51 co vás inspirovalo ke knize
  Duše Ruska?
 • 00:04:56 Když přišel kdysi sv. Cyril
  a Metoděj do Říma,
 • 00:05:00 tak dostali taková privilegia,
  že nikdy nikdo taková nedostal.
 • 00:05:04 Papež Hadrián měl zvláštní vizi,
 • 00:05:08 všiml si, že se svět rozděluje
  na východní a západní
 • 00:05:12 a že časem vznikne konflikt.
 • 00:05:16 Slované podle něj mohli být
  mostem - církev střední
 • 00:05:21 mezi východem a západem.
 • 00:05:24 Bohužel svět už byl tak rozdělený,
 • 00:05:28 že sami Slované se rozdělili
  na východní a západní.
 • 00:05:32 Dneska celá Evropa je to,
  co kdysi byla Velká Morava,
 • 00:05:35 buď to bude spojovacím mostem,
  nebo může být rozbita.
 • 00:05:39 Aby byla spojovacím mostem,
  musí celou svou kulturu posbírat.
 • 00:05:46 Znal jste se dobře
  s papežem Janem Pavlem II.,
 • 00:05:50 můžete na něj vzpomenout takříkajíc
  mimo diplomatický protokol?
 • 00:05:56 Jednou šel po chodbě,
  já jej potkal a on mi žehnal.
 • 00:06:00 Říkám mu: Svatý Otče,
  já si nemůžu kleknout.
 • 00:06:03 A on povídá: Já také ne.
 • 00:06:04 Říkám mu:
 • 00:06:06 Svatý Otče, jak jsme šťastni,
  že začínáme od nohou a ne od hlavy.
 • 00:06:10 A on to opakoval v římském semináři,
  tak je to neomylné.
 • 00:06:22 V Adamově se do chrámu vrátil
  restaurovaný barokní oltář.
 • 00:06:26 Místní si od něj slibují duchovní
  i turistický rozvoj oblasti.
 • 00:06:31 Jinak se na něj dívá zloděj,
  jinak turista či kunsthistorik.
 • 00:06:36 Věřící se snaží vidět na oltáři
  místo, které je privilegované,
 • 00:06:41 které slouží k bohoslužbě, kde Bůh
  sestupuje mezi nás.
 • 00:06:47 Je to stůl, kde se shromažďuje celá
  farnost, aby společně jedli.
 • 00:06:54 Když jsem se ptal dětí ve škole
  co je doma nejlepší,
 • 00:06:59 tak odpovídali: když jsme doma
  u stolu a povídáme si.
 • 00:07:06 V této době slavíme 150. výročí
  postavení kostela,
 • 00:07:09 do kterého právě před 150 lety
  darovali Lichnštejni tento oltář.
 • 00:07:13 Je to velká událost,
 • 00:07:18 protože tento Světelský oltář byl
  ve velmi dezolátním stavu
 • 00:07:22 a podařilo se nám ho zachránit.
 • 00:07:27 Našim hlavním úkolem bylo zlikvidovat
  červotoče,
 • 00:07:30 provést novou kompletaci,
 • 00:07:33 přilepit správně obrovské množství
  úlomků, které jsme zde našli
 • 00:07:38 a sochy oltáře očistit.
 • 00:07:41 Soch je celkem 51
 • 00:07:44 a některé části jsou slepeny
  z obrovských bloků dřeva.
 • 00:07:47 Protože byly narušeny červotočem,
  tak byly velmi křehké,
 • 00:07:51 těžce se s nimi proto manipulovalo
 • 00:07:54 a některé díly ani nebylo možno
  postavit, musely ležet na zádech.
 • 00:08:05 Od chvíle, kdy je zpátky, nám pomáhá
  stát se místem setkání.
 • 00:08:09 Místní lidé zajišťují výkladovou
  průvodcovskou službu
 • 00:08:14 a lidé, kteří sem přicházejí
  z blízka i daleka,
 • 00:08:17 z domova i ze zahraničí,
 • 00:08:20 tak ke všem se snažíme chovat
  hostitelsky.
 • 00:08:24 Proto se ti lidé nejen chodí dívat
  na skvost, ale také se zde scházejí,
 • 00:08:30 takže kromě obdivu kulturní památky
  se jim snažíme vytvořit
 • 00:08:34 otevřené prostředí, byť jen na těch
  pár minut, co se tady zastaví.
 • 00:08:42 Takže se dá říci, že oltář našemu
  malému městu pomáhá
 • 00:08:47 trošku se otevírat návštěvám, lidem
  a světu obecně.
 • 00:08:55 O tomto příspěvku neřeknu nic víc,
  než to, že vystoupíme vysoko do nebe
 • 00:08:59 8611 metrů - to je dlouhá štreka.
 • 00:09:06 Je velmi houževnatý a cílevědomý,
  všechno, co dělá, chce dokončit.
 • 00:09:14 Je to úspěch, je to úspěch,
  nejen jeho, ale celé rodiny.
 • 00:09:24 To už člověk má v sobě někdy
  naprogramované, že ho prostě lákají
 • 00:09:29 nejvyšší kopce, největší hlubiny
  a nejvzdálenější cesty.
 • 00:09:38 I z toho důvodu,
  že znám Libora osobně,
 • 00:09:42 jsem to s radostí
  všem farníkům oznámil,
 • 00:09:48 že právě Libor Uher jde
  na druhou nejvyšší horu světa.
 • 00:09:53 Tím pádem jsme mu celá farnost
  fandili, drželi jsme mu palce,
 • 00:09:57 aby dosáhl cíle, aby všechny překážky
  a útrapy zdolal
 • 00:10:01 a jak víme, tak i přišly.
 • 00:10:07 Já jsem se za něj modlila hodně
  a když jsme se dozvěděli,
 • 00:10:11 že už jde k cíli, že míří k vrcholu,
  tak jsem zapálila svíci
 • 00:10:16 a modlila se růženec.
 • 00:10:22 Jeden z nejkrizovějších momentů byl,
  když jsem vypadl z ledu,
 • 00:10:27 zůstal jsem viset na laně,
  pode mnou byla jen 3 km propast.
 • 00:10:31 A potom další den, kdy se zkazilo
  počasí, bloudili jsme v úplné mlze
 • 00:10:36 a všude kolem nás padaly laviny.
 • 00:10:40 To jsem si už myslel,
  že z té situace není východisko.
 • 00:10:48 Když jel na K2, dala jsem mu
  sebou medailonek,
 • 00:10:52 aby ho Matička ochraňovala.
  Něco to asi mělo do sebe.
 • 00:10:58 Já jsem si samozřejmě uvědomoval,
  že tady doma na mě všichni myslí
 • 00:11:03 a drží mi palce.
 • 00:11:06 Člověk musí věřit tomu,
  že mu to pomůže.
 • 00:11:13 Na vrcholu se to prožije,
  smíchají se vám snad všechny pocity
 • 00:11:18 do takového vánočního zážitku,
  všechno se tam spojí dohromady.
 • 00:11:25 Radost, strach...prostě všechno
  se to semele dohromady.
 • 00:11:34 Jedna strana vás žene,
  chce na vrchol, dokončit to
 • 00:11:40 a druhá strana zase říká - pozor,
  opatrně, nemusíš se vrátit,
 • 00:11:44 nepřežiješ to, nebo zmrzneš.
 • 00:11:47 Nahoru nás šlo 17 lidí
  a dolů slezlo jen 15,
 • 00:11:52 takže 2 lidi si ten den K2 nechala.
 • 00:11:56 Já jsem byl rád, že si nevzala mě,
  takže to asi pomohlo.
 • 00:12:06 A na řadě je soutěž.
 • 00:12:08 Naše minulá soutěžní otázka zněla,
 • 00:12:10 který řád se zasloužil
  o pěstování vína v okolí Velehradu.
 • 00:12:12 Správná odpověď zní, že to byli
  cisterciáci.
 • 00:12:16 Všem vylosovaným blahopřejeme
  a jdeme na další soutěžní otázku.
 • 00:12:20 Napište nám, ve kterém roce
  se narodil Tomáš Špidlík.
 • 00:12:23 Neváhejte, pište a u dalšího
  Křesťanského magazínu na viděnou.
 • 00:12:31 Skryté titulky: Milena Vlčková,
  Česká televize, 2008

Související