iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 10. 2018
12:25 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
2808
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Husitská pouť do Hodonína — Metodisté v Mikulově — Veselá škola — Pečuj doma

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:13 Hezkou neděli vám všem.
 • 00:00:15 V úvodu magazínu
  přineseme reportáž
 • 00:00:17 z husitské pouti do Hodonína,
 • 00:00:19 představíme
  metodistickou farnost v Mikulově,
 • 00:00:23 navštívíme Veselou školu
 • 00:00:24 a seznámíme vás
  s projektem "Pečuj doma",
 • 00:00:27 který je určen
  laickým opatrovatelům.
 • 00:00:33 2. sobotu v září se stal
  jihomoravský Hodonín
 • 00:00:36 cílem věřících
  Církve československé husitské.
 • 00:00:39 Hlavním tématem diecézní poutě
  do rodiště Tomáše Garrigue Masaryka
 • 00:00:44 bylo 100. výročí vzniku
  samostatného státu
 • 00:00:47 a uctění památky
  1. československého prezidenta.
 • 00:00:53 Před 10. hodinou dopoledne
 • 00:00:55 se začali u hodonínského
  Husova sboru
 • 00:00:58 scházet první poutníci.
 • 00:00:59 Jedním z nich byl i
  Lubomír Pliska
 • 00:01:02 doprovázen svými přáteli.
 • 00:01:04 Přijel z Kvasic na Kroměřížsku,
 • 00:01:06 kde působí jako farář Církve
  československé husitské.
 • 00:01:10 -Kvasice patří pod brněnskou
  diecézi
 • 00:01:13 a naším biskupem
  je Juraj Jordán Dovala.
 • 00:01:16 Juraj je zajímavá osobnost,
  protože je původně katolík,
 • 00:01:20 vystudoval
  pravoslavnou teologii,
 • 00:01:22 ale je biskupem
  Círve československé husitské.
 • 00:01:26 V tomto je taková hvězda.
 • 00:01:30 -Juraj Jordán Dovala
  je také spisovatelem,
 • 00:01:32 folkovým i metalovým kytaristou,
 • 00:01:35 ale zejména duchovním správcem
  místní náboženské obce,
 • 00:01:38 jednoho z 300 sborů
  Církve československé husitské,
 • 00:01:42 rozesetých po celé
  České a Slovenské republice.
 • 00:01:45 Původem je Slovák
 • 00:01:47 a v Hodoníně žije
  se svojí manželkou a 4 dětmi.
 • 00:01:52 -Pouť do Hodonína
  jsem zorganizovali
 • 00:01:55 při příležitosti
  100. výročí 1. republiky,
 • 00:01:58 protože naše církev
  vznikla právě v tomto období.
 • 00:02:05 -Osobnost
  Tomáše Garrigue Masaryka
 • 00:02:07 je touto církví přijímána
  se zvláštním respektem a úctou.
 • 00:02:11 Vznik samostatného státu
  v roce 1918 totiž umožnil
 • 00:02:14 zrod nové církve
 • 00:02:16 navazující
  na odkaz Jana Husa,
 • 00:02:18 husitství i českobratrství.
 • 00:02:23 -Masarykova osoba
  je pro mě zajímavá hlavně proto,
 • 00:02:27 protože to byl muž,
  který věřil v zázraky.
 • 00:02:30 Měl hlubokou víru,
 • 00:02:32 protože čistě
  při pozorování světa
 • 00:02:34 dospěl k tomu,
  že tu krásu a harmonii,
 • 00:02:39 která nás obklopuje,
  musel stvořit někdo,
 • 00:02:42 kdo je v pozadí,
 • 00:02:45 a nemohl to být
  jen tak náhodný proces.
 • 00:02:51 -Navíc se pořád
  ukazuje, že témata,
 • 00:02:54 která Masaryk předkládal
  a promýšlel,
 • 00:02:56 jsou zas a znovu aktuální.
 • 00:03:00 -Masaryk jako člověk
  věřící v zázrak
 • 00:03:02 dokázal udělat zázrak v tom,
  že naše dva národy se spojily
 • 00:03:08 a vytvořil svébytný státní celek
 • 00:03:12 navzdory zájmům
  různých mocností,
 • 00:03:17 navzdory příkořím,
  která vůči němu byla vyvíjena.
 • 00:03:21 A jeho sny se naplnily.
 • 00:03:26 -14. září 1945
  si celé Československo
 • 00:03:28 připomínalo 8 let od úmrtí
  Tomáše Garrique Masaryka
 • 00:03:33 a po celé republice se poprvé
  od konce 2. světové války
 • 00:03:37 mohly svobodně konat
  vzpomínkové akce
 • 00:03:40 k uctění jeho památky.
 • 00:03:42 V ten den se konala také
  1. národní pouť do Hodonína
 • 00:03:45 a na své místo
  se vrátila socha T. G. Masaryka.
 • 00:03:49 Církev Československá husitská
  byla u toho.
 • 00:03:53 ZPĚV HYMNY
 • 00:04:07 -Prezident Masaryk
  inspiroval naši církev
 • 00:04:10 na počátcích
  myšlenkou humanity.
 • 00:04:14 Tato myšlenka vychází
  z lidství Ježíše Krista
 • 00:04:17 a taky důrazem na praktickou víru.
 • 00:04:21 Naše církev se s Masarykem
  v některých bodech
 • 00:04:28 samozřejmě úplně neztotožňuje,
  ale rozhodně je inspirující v tom,
 • 00:04:32 že zdůrazňoval
  Ježíše a náboženství
 • 00:04:35 v moderní době.
 • 00:04:37 -Tomáš Butta nepřijel
  do Hodonína s prázdnou.
 • 00:04:40 Přivezl poutníkům
  svoji publikaci
 • 00:04:43 s názvem "Tomáš G. Masaryk
  a Církev československá husitská".
 • 00:04:47 -Snažil jsem se vytvořit knížku,
  která není velká rozsahem,
 • 00:04:52 ale snažím se ve zhuštěné podobě
 • 00:04:54 představit
  Masarykovy náboženské názory.
 • 00:04:58 Je to psáno z pohledu
  Církve československé husitské.
 • 00:05:08 -Ti, co nespěchali po obědě domů,
  společně zašli do Masarykova muzea,
 • 00:05:13 kde pro ně byla připravena
 • 00:05:15 komentovaná prohlídka
  výstavy "Pomníky T. G. M".
 • 00:05:18 Na dobových
  i současných fotografiích
 • 00:05:21 přibližuje osudy pomníků
 • 00:05:22 věnovaných
  1. československému prezidentu
 • 00:05:25 v hodonínském okrese
 • 00:05:27 a její součástí
  jsou i jeho osobní předměty.
 • 00:05:39 Metodistická církev
  má s naší vlastí společného víc,
 • 00:05:43 než by se
  na první pohled mohlo zdát.
 • 00:05:45 Zakladatele metodismu
  Angličana Johna Wesleyho
 • 00:05:48 totiž v 1. polovině 18. století
 • 00:05:51 duchovně inspirovali
  misionáři Jednoty bratské.
 • 00:05:54 K nám se pak metodismus
  dostal oklikou z Ameriky.
 • 00:05:58 Současná farnost
 • 00:05:59 Evangelické církve metodistické
  v Mikulově má ale
 • 00:06:02 ještě složitější historii,
 • 00:06:04 spojenou
  s moravskou vesnicí v Bulharsku.
 • 00:06:07 Právě rodiny, které se v 50. letech
  z Bulharska vrátily
 • 00:06:11 do vysídleného pohraničí,
 • 00:06:13 stály při základech
  jihomoravské metodistické komunity.
 • 00:06:26 -Tady je můj dědeček,
  maminčin tatínek.
 • 00:06:30 Tady je maminčina maminka
  a moje maminka a můj tatínek.
 • 00:06:34 A tady už jsou sourozenci.
 • 00:06:37 To je ještě v Bulharsku.
 • 00:06:39 Bylo mi 14 let,
 • 00:06:41 když se česká vesnice
  přestěhovala z Bulharska sem.
 • 00:06:47 -Přesně jak vypráví Květa Trojková,
 • 00:06:49 metodistická farnost
 • 00:06:51 vznikla na Mikulovsku
  ze dne na den.
 • 00:06:53 Na Moravu přišly desítky rodin
  a "Bulharští",
 • 00:06:56 jak se jim v okolí říkalo,
  si přinesli své zvyklosti i víru.
 • 00:07:01 -My jsme se scházeli
  tady kousek v domku,
 • 00:07:04 ten byl totiž prázdný,
 • 00:07:06 a tam jsme se scházeli
  s těmi českobratrskými.
 • 00:07:10 Střídali se náš
  a jejich bratr kazatel.
 • 00:07:13 Potom přišel totalitní režim
  s tím, že na to nemáme povolení,
 • 00:07:18 takže jsme dojížděli
  s rodiči do Drnholce.
 • 00:07:24 Tam jsme koupili normální domek,
  který se opravil,
 • 00:07:28 udělala se z toho modlitebna.
 • 00:07:35 -Původní slib české vlády byl ten,
  že budeme opět v jedné vesnici,
 • 00:07:40 ale tady v Mikulově
  jsme se dozvěděli,
 • 00:07:43 že budeme bydlet
  v 16 vesnicích.
 • 00:07:48 Takže už to bylo roztříštěné,
  nebyly dopravní prostředky,
 • 00:07:52 dnes má každý auto,
  tehdy ne, před 60 lety,
 • 00:07:56 a tak byl sbor největší v Drnholci.
 • 00:08:09 -Nakonec podobně svépomocí
  vzniklo pro 400 metodistů
 • 00:08:12 7 modliteben po celém okrese.
 • 00:08:15 Ještě v 70. letech jezdil
  tehdejší kazatel,
 • 00:08:18 otec Ireny Hájkové,
 • 00:08:19 za svými ovečkami
  po Mikulovsku na kole.
 • 00:08:23 -Podstatné pro mě bylo,
 • 00:08:25 že jsem v Pána Ježíše
  uvěřila sama.
 • 00:08:27 Nebylo podstatné jen to,
  že byl taťka ve sboru.
 • 00:08:32 Prožila jsem
  osobní vztah s Pánem Ježíšem.
 • 00:08:35 To bylo asi určující.
 • 00:08:39 -Komunistický režim
  věřící osadníky toleroval,
 • 00:08:42 ale život jim
  rozhodně neulehčoval.
 • 00:08:45 Děti z věřících rodin
  si mohly nechat o studiu jen zdát.
 • 00:08:49 Irena Hájková se musela vzdát
  vysněné medicíny.
 • 00:08:53 -My jsme nesměli učit
  a taky pracovat ve zdravotnictví.
 • 00:08:57 Bylo nám totiž řečeno,
 • 00:08:59 že s naším světovým názorem
  bychom nadělali veliké škody.
 • 00:09:27 -Jak ubývalo farníků,
 • 00:09:28 postupně mizely
  i menší modlitebny.
 • 00:09:31 Dnes mají metodisté 2 sbory:
  v Mikulově a Valticích.
 • 00:09:35 Na bohoslužby tam pravidelně
  přijíždějí z celého Mikulovska.
 • 00:09:41 -Na začátku stojí John Wesley.
 • 00:09:45 A ten řekl,
  že celý svět je jeho farnost.
 • 00:09:48 Tak to tu
  možná trochu prožíváme,
 • 00:09:51 protože naše farnost
  je hodně rozlehlá.
 • 00:09:54 Máme lidi 20 km
  na každou stranu od Mikulova.
 • 00:10:07 -Metodistická liturgie
 • 00:10:09 se od jiných evangelických
  příliš neliší.
 • 00:10:12 Důležitou roli hrají chvály.
 • 00:10:14 Modlitba může být tichá,
  i sdílená s ostatními.
 • 00:10:19 -Pane, promlouvej k nám,
  Duchu svatý, buď s námi. Amen.
 • 00:10:28 -Každý ze sborů je trošičku jiný,
 • 00:10:30 ten valtický
  je možná více charismatický.
 • 00:10:34 Je to ale vždycky
  člověk od člověka.
 • 00:10:37 Možná by někdo řekl,
 • 00:10:38 že mikulovský
  je trošku tradičnější.
 • 00:10:41 Máme i společné
  bohoslužby a akce,
 • 00:10:44 ale vždycky je dobré,
 • 00:10:45 že se můžeme
  navzájem obohatit.
 • 00:10:48 -Vzpomínkou na doby,
 • 00:10:50 kdy se farníci scházeli
  v menších modlitebnách
 • 00:10:53 ve svých vesnicích,
 • 00:10:54 je možná i tradice
  takzvaných domácích skupinek.
 • 00:10:57 Ty pravidelně hostí členové sboru,
  podobně jako Renata Kucová.
 • 00:11:06 -Scházíme se
  jednou za 2 týdny
 • 00:11:09 a probíhá to tak,
  že si uvaříme čaj
 • 00:11:11 a zpíváme,
  ztišíme se modlitbou.
 • 00:11:25 -Děkuji ti že jsi věrný
  a že nás nikdy neopustíš.
 • 00:11:29 -Květa Trojková
  už na bohoslužby
 • 00:11:31 sama chodit ani dojíždět nemůže.
 • 00:11:33 Proto se jedna domácí skupinka
  pravidelně schází také u ní,
 • 00:11:38 v jedné z posledních domácností,
 • 00:11:40 které pamatují příchod
  bulharských metodistů na Moravu.
 • 00:11:49 Školní rok je už v plném proudu
 • 00:11:52 a i v pražské Veselé škole
  je pěkně živo a veselo.
 • 00:11:55 Už 25 let je tato
  církevní základní škola důkazem,
 • 00:11:59 že je možné
  děti úspěšně vzdělávat tak,
 • 00:12:02 aby je to těšilo.
 • 00:12:05 Každým rokem zájemců o školu
  přibývá.
 • 00:12:08 Zřídilo ji pražské arcibiskupství
  a pomyslný základní kámen
 • 00:12:12 položila současná ředitelka
  Jana Válková,
 • 00:12:15 která si založení školy
  doslova vymodlila.
 • 00:12:25 -Určitě není náhoda,
 • 00:12:26 že je to toto září 30 let,
  co jsem šla sloužit do církve.
 • 00:12:34 Opustila jsem svoje zaměstnání
 • 00:12:36 a šla jsem dělat katechetku
  k Panně Marii Sněžné.
 • 00:12:45 Tam byl P. Norbert Šamárek,
  jehož heslem bylo: vše pro děti.
 • 00:12:53 A narůstalo to tak,
 • 00:12:55 že v r. 1988 tam bylo 40 dětí
  a o 2 roky později 400 dětí.
 • 00:13:05 A už to nešlo
  táhnout jenom dobrovolně.
 • 00:13:11 Tak jsem chodila
  prosit Pražské Jezulátko,
 • 00:13:14 aby nám pomohlo.
 • 00:13:17 A hned vedle
  je ministerstvo školství,
 • 00:13:20 tak jsem odtud
  šla na ministerstvo školství,
 • 00:13:23 kde byl skvělý pan Brabec,
  který nám řekl, jak na to.
 • 00:13:32 -O 5 let později se
  Jane Válkové a pateru Šamárkovi
 • 00:13:36 opravdu podařilo
  vytouženou instituci založit
 • 00:13:39 a Ministerstvo školství
  ji zařadilo do sítě škol.
 • 00:13:44 -Pak přišel báječný
  učitel učitelů P. Bohumil Kolář
 • 00:13:48 a naučil nás učit.
 • 00:13:51 Nejdůležitější věta byla,
  že kdo chce učit děti,
 • 00:13:55 musí je tak milovat,
 • 00:13:57 že je schopen a ochoten
  položit za ně život.
 • 00:14:01 Kdo takovou lásku k dětem nemá,
  nesmí být učitel.
 • 00:14:08 -To, že má být učitelství
  povoláním,
 • 00:14:10 nikoli pouhým zaměstnáním,
 • 00:14:12 a učitel není dozorce dětí,
  ale člověk bytostně zodpovědný
 • 00:14:16 za jejich dobro, se stalo jednou
 • 00:14:18 ze stěžejných pedagogických zásad
  této školy.
 • 00:14:22 A po vzoru Komenského má být
  výchova cestou od sobectví
 • 00:14:25 k ohleduplnému lidství.
 • 00:14:28 -Především jsme si pamatovali
  ze školství za komunismu,
 • 00:14:32 že nebylo nijak radostné.
 • 00:14:34 A pokud tedy církevní škola,
  tak je hlavní radostná zvěst.
 • 00:14:39 Hlásání evangelia.
 • 00:14:42 Takže byla velká radost,
  že jsme mohli mít školu
 • 00:14:45 a mohli jsme ji mít
  takovou, jakou jsme chtěli.
 • 00:14:51 A bylo pro nás vždycky
  hodně důležité,
 • 00:14:54 aby dět chodily do školy rády.
 • 00:14:56 Aby školu
  považovaly za svoje místo.
 • 00:15:00 -Školu navštěvují
  děti různého vyznání, a to,
 • 00:15:03 jestli v Boha věří,
  nemá na jejich přijetí žádný vliv.
 • 00:15:07 Učitelé mezi nimi nedělají
  žádný rozdíl,
 • 00:15:10 ale svůj křesťanský přístup
  k životu nezakrývají.
 • 00:15:21 Žáci mají hodinu náboženství týdně
  a jednou měsíčně se schází na mši
 • 00:15:26 se školním kaplanem
  Norbertem Vehovským.
 • 00:15:29 Protože počet žáků roste,
  ale školní kaple nikoliv,
 • 00:15:32 má ji 1. a 2. stupeň odděleně.
 • 00:15:37 -Děti přijdou do 1. třídy
  a my je zapojujeme do bohoslužby.
 • 00:15:42 I když tomu určitě nerozumí.
 • 00:15:44 Dnes jsou takové 2 pohledy:
 • 00:15:46 dělat pro nevěřící
  třeba bohoslužbu slova,
 • 00:15:49 katechezi, jenže to všechno
  je učíme v náboženství.
 • 00:15:52 A já se zase domnívám,
 • 00:15:54 že mše svatá není jen
  zase tou katechezí,
 • 00:15:58 výukou, ale je to
  i prožívání toho mystéria.
 • 00:16:03 Odehrává se tu něco, co je Boží.
 • 00:16:06 Anebo nám maminka řekne:
  udělej si konečně ty úkoly.
 • 00:16:10 A my jsme u počítače,
  mobilu, a děláme, že nic.
 • 00:16:16 To je ta proměna, eucharistie,
  a má to i posvěcující vliv
 • 00:16:20 právě na mladé lidi,
  kteří přicházejí,
 • 00:16:24 a byť nejsou věřící,
 • 00:16:26 tak je tam najednou
  něco posvátného.
 • 00:16:34 -Plný název školy
  zní "Veselá škola",
 • 00:16:36 církevní základní škola
  a základní umělecká škola.
 • 00:16:40 A umění snad všeho druhu
  zde věnují velkou péči,
 • 00:16:43 protože je důležité
  pro emoční vývoj dětí.
 • 00:16:51 -Umění zušlechťuje člověka.
 • 00:16:54 A to, že si to dítě vybere samo
  a chce to,
 • 00:16:57 protože motivace je vnitřní.
 • 00:17:00 Sice se nám stává,
  že rodiče třeba vyberou klavír,
 • 00:17:03 ale myslím, že u většiny dětí
  se daří podnítit zájem,
 • 00:17:08 který je v nich.
 • 00:17:10 Někdo umí hrát na kytaru,
  někdo na varhany,
 • 00:17:13 někdo umí krásně kreslit...
 • 00:17:15 To uznání ve třídě je hned jiné.
 • 00:17:18 A díky tomu dokáže dítě lépe
  prosperovat i v základní škole.
 • 00:17:26 -A nabídka je opravdu široká.
 • 00:17:28 Děti si můžou vybrat
  přibližně z 20 různých aktivit.
 • 00:17:31 Škola má dokonce
  vlastní rockovou kapelu,
 • 00:17:34 která pravidelně nacvičuje
  a doprovází bohoslužby,
 • 00:17:38 i jiné školní akce.
 • 00:17:52 Hudbu a zpěv
  jako výchovný prostředek
 • 00:17:54 používaly školské sestry
  při zakládání škol v Chile
 • 00:17:58 už koncem minulého století.
 • 00:18:00 Jejich zkušenost využila
  i Jana Válková na své škole.
 • 00:18:04 Bez zahájení vyučování
  společným zpěvem a modlitbou
 • 00:18:08 si už neumí představit školní den.
 • 00:18:11 -Sestřičky vymyslely systém,
 • 00:18:13 že ráno sjednotí děti
  tzv. ranním zpíváním,
 • 00:18:17 a u toho se budou modlit
  a vyslechnou příběh.
 • 00:18:31 Veselá škola pořád roste,
  celých těch 30 let.
 • 00:18:36 Každý rok
  je něco nového a dalšího.
 • 00:18:41 A my cítíme,
  že Pražské Jezulátko s námi je.
 • 00:18:47 Je to cítit na radosti těch dětí
  a na radosti učitelů.
 • 00:18:55 Každý den tady chvilku platí,
  že jsme Veselá škola.
 • 00:19:07 -Péče o blízkého,
 • 00:19:09 který se o sebe nedokáže
  samostatně postarat,
 • 00:19:12 je náročný úkol.
 • 00:19:13 Diakonie
  Českobratrské církve evangelické
 • 00:19:16 nabízí laickým opatrovatelům
  už 5. rokem pomoc
 • 00:19:19 díky projektu "Pečuj doma".
 • 00:19:21 Využít mohou nejen příručky
  nebo videonávody,
 • 00:19:24 ale také navštívit kurzy věnované
  různým úskalím domácí péče.
 • 00:19:30 Většina pečujících se v téhle roli
  ocitne téměř bez přípravy.
 • 00:19:35 Někdy vše naráz změní úraz
  nebo postupující nemoc.
 • 00:19:38 Jindy zas příbuzný,
  který ještě před pár lety žil sám,
 • 00:19:42 potřebuje celodenní pomoc
  a podporu.
 • 00:19:45 Iva Solaříková
  tohle zažila už dvakrát.
 • 00:19:48 Nejprve u své maminky,
  a teď i u tchýně.
 • 00:19:53 -Napřed čajík,
  džusík nejdřív zítra.
 • 00:19:56 Protože když jsou
  ty střeva trochu bolavý,
 • 00:19:58 tak bude lepší čajík.
 • 00:20:02 -Já to vydržím.
 • 00:20:03 -Tak se trošku napij.
 • 00:20:06 -Přestože je povoláním lékařka,
 • 00:20:08 kurz "Pečuj doma"
  pro ni byl přínosný.
 • 00:20:11 Když se v pacientem
  stane vlastní příbuzný,
 • 00:20:14 je to jiné než v ordinaci.
 • 00:20:22 -Potřebovala jsem rady do života,
  jak s pacientem jednat,
 • 00:20:27 co mu pomůže
  při jeho každodenním životě,
 • 00:20:30 jak poradit blízkým pečujícím...
 • 00:20:36 -Také o 2. babičku
  se stará širší rodina.
 • 00:20:39 Žije s jedním ze synů.
 • 00:20:41 Solaříkovi ji pravidelně navštěvují
  a pomáhají, s čím je třeba.
 • 00:20:46 -Každý 3. nebo 4. víkend
  umožníme pečujícímu,
 • 00:20:49 aby si vyjel
  odpočinout se svými kamarády
 • 00:20:52 a pečujeme celý víkend.
 • 00:20:57 2. kurs,
  který jsem moc ráda absolvovala,
 • 00:21:00 byl kurs fyzioterapeutický.
 • 00:21:02 Tam jsem dostala dobré rady,
  jak ušetřit síly pečujícího,
 • 00:21:08 pomáhajícího s pohybem
  staršímu člověku.
 • 00:21:17 -Vždycky říkám, že dobro,
  co zasívají mezi pacienty,
 • 00:21:20 se neztratí.
 • 00:21:22 Ono jim bude vráceno v okamžiku,
  kdy to budou nejméně očekávat.
 • 00:21:30 -"Pečuj doma" vzniklo v Brně
  už před 13 lety,
 • 00:21:33 tehdy ještě pod jiným názvem
 • 00:21:35 jako projekt společnosti
  "Moravskoslezský kruh".
 • 00:21:39 -Jsou to mnohé aktivity,
  od kursů, svépomocných skupin,
 • 00:21:43 nácvikových skupin,
  svépomocných setkání,
 • 00:21:46 setkání s pečovateli, příručky...
 • 00:21:50 Postupně jsme se chtěli
  rozšířit z území
 • 00:21:53 Brna a Jihomoravského kraje,
  tak jsme oslovili Diakonii,
 • 00:21:57 a ta nás vzala pod svá křídla.
 • 00:22:00 A svou činnost jsme rozšířili
  do celé republiky.
 • 00:22:05 -Vezmeme si
  dostatečné množství obinadel
 • 00:22:08 a začínáme.
 • 00:22:10 Začínáme od nártu,
  kde uděláme základní otočku...
 • 00:22:16 -Cíl "Pečuj doma"
  je od počátku stejný:
 • 00:22:18 pomoci těm, kteří pomáhají.
 • 00:22:20 Nejen prostřednictvím kurzů,
  brožur nebo videonávodů,
 • 00:22:24 ale také poskytnutím
  podpory ve chvílích,
 • 00:22:27 kdy o sobě pochybují.
 • 00:22:29 -Dělám všechno dobře?
 • 00:22:31 Nedalo se něco udělat lépe?
 • 00:22:33 Jakým způsobem komunikovat?
 • 00:22:36 Jsou to dotazy
  nejen na úroveň péče,
 • 00:22:39 ale i na psychiku
  a zvládání náročné situace.
 • 00:22:47 -V drtivých případech
  chodí ženy,
 • 00:22:49 ale jsou i pečující muži.
 • 00:22:51 Jejich způsob pečování
  je zvláštní
 • 00:22:54 a možná by stál
  za samostatnou úvahu.
 • 00:22:57 Jsou to často dobří pečující.
 • 00:22:59 Muži jsou racionální
 • 00:23:01 a nepřipouští si
  některé emoční problémy.
 • 00:23:05 Jsou takoví konstruktivní.
 • 00:23:19 -Antonín Klenovský
  je hned dvojitá výjimka z pravidla.
 • 00:23:23 Jednak byl jediným mužem
  na sérii přenášek,
 • 00:23:26 kterou s "Pečuj doma" absolvoval.
 • 00:23:29 A navíc se na péči o maminku
  v té době teprve připravoval.
 • 00:23:33 Když se vrátila z nemocnice,
  už věděl, co a jak.
 • 00:23:36 -Bylo to rozdělené
  do různých bloků,
 • 00:23:39 jak praktický nácvik,
  přebalování, umývání,
 • 00:23:42 posilování na podložce,
 • 00:23:44 jak se má nemohoucí
  správně přenášet z místa na místo,
 • 00:23:48 pak tam byly samozřejmě
  právní kursy,
 • 00:23:51 co to znamená,
  na koho se mohu obrátit o pomoc...
 • 00:23:59 -Rozvíjejícím se přístupem v péči
  je takzvaná bazální stimulace.
 • 00:24:04 O té v kurzech "Pečuj doma
  "přednáší Martina Terezie Kalábová.
 • 00:24:08 Jde o postupy založené
  na vyvolávání vzpomínek na to,
 • 00:24:12 co opečovávaný měl rád.
 • 00:24:14 U vášnivé zahrádkářky to mohou být
  třeba rostliny v pokoji.
 • 00:24:19 -Bazální stimulace
  působí skrze všechny smysly,
 • 00:24:23 takže není problém
  dát jí třeba k lůžku hlínu,
 • 00:24:26 aby ona věděla,
  že se toho kdysi dávno dotýkala.
 • 00:24:32 Nebo kytky, které voněly,
  aby se mohla dotýkat těch lístků,
 • 00:24:36 aby mohla zalévat,
  prostě všechno,
 • 00:24:40 co dělala běžným způsobem.
 • 00:24:44 -Do vzpomínek ale může člověka
  přenést třeba dotyk známé látky,
 • 00:24:49 vůně nebo chuť jídla z dětství.
 • 00:24:53 -Mně nejlíp chutná,
  když mi uvaří čerstvé brambory.
 • 00:24:57 Samotné, s tvarohem.
 • 00:25:01 -Maminka mě vždycky nutí,
  ať jí nedělám nic složitějšího.
 • 00:25:05 Vždycky chci něco vyrobit
  a ona: ne, já chci jen brambory.
 • 00:25:17 -V "Pečuj doma"
  je podpora pro seniory sekundární.
 • 00:25:25 Tam je důležitá
  péče o laické pečující.
 • 00:25:28 A na ně se tak trochu zapomíná.
 • 00:25:31 Proto jsme tady.
 • 00:25:35 -Péče znamená
  projevit pozornost.
 • 00:25:38 Pečovat znamená nezapomínat.
 • 00:25:40 Kdo pečuje o vás
  a o koho pečujete vy?
 • 00:25:43 Nezapomínejme
  na tuto oblast našeho života.
 • 00:25:47 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2018
 • 00:26:01 .

Související