iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 1. 2008
13:30 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
1371
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Evropské setkání mládeže — Centrum života mláseže MAMRE — Zprávy z Vatikánu

13 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:19 V úvodním příspěvku dnešního
  magazínu se ještě jednou ohlédněme
 • 00:00:21 za evropským setkáním mládeže,
  pořádaným komunitou Taizé v Ženevě.
 • 00:00:26 Podívejme se podrobněji na obsah
  této mimořádného události.
 • 00:00:39 Setkání v Ženevě je pro komunitu
  velmi významná událost.
 • 00:00:44 Je to už 30. setkání mladých, které
  pořádáme.
 • 00:00:50 Ženeva je pro nás významným místem.
 • 00:01:04 Komunita vznikla ještě dříve,
  než se první bratři rozhodli
 • 00:01:07 pro život v Taizé. Několik studentů
  teologie vedených bratrem Rogerem
 • 00:01:12 založilo modlitební společenství,
  které bylo začátkem komunity
 • 00:01:15 bratrů z Taizé.
 • 00:01:22 Na setkání jsem poprvé. Je to
  pro mě nová zkušenost.
 • 00:01:26 Bydlíme v cizí rodině. Jsem
  ve skupině "sbor?, takže při všech
 • 00:01:30 modlitbách zpíváme ve sboru.
  Jsem z toho celkově velmi nadšená.
 • 00:01:44 Dnešní večerní setkání bude
  osvětleno svícemi. Chceme předávat
 • 00:01:49 světlo přicházející z velké dálky,
  jeden druhému. Bylo sem přineseno
 • 00:01:56 z jeskyně narození v Betlémě.
  A my se modlíme, aby země Betléma,
 • 00:02:03 Svatá země pro mnoho věřících
  různých vyznání, konečně došla
 • 00:02:08 míru.
 • 00:02:19 Ženeva je jiná, protože zde není
  moc mladých lidí ve farnostech.
 • 00:02:25 Je vidět, jak jsou straší lidé
  nadšeni, že sem najednou přijelo
 • 00:02:28 30 tisíc mladých.
 • 00:02:36 Připravit evropské setkání
  předpokládá promyšlení mnoha
 • 00:02:38 detailů.
 • 00:02:41 Je třeba ubytovat 30 000 mladých,
  máme 40 000 účastníků,
 • 00:02:44 z toho 30 000 potřebovalo nocleh,
  dále je nutné 2x denně přichystat
 • 00:02:47 pro všechny jídlo.
 • 00:02:50 Důležitá je i otázka dopravy
  účastníků na místo setkání.
 • 00:02:53 Mnoho jich je ubytováno
  ve vzdálenějších místech, někteří
 • 00:02:55 bydlí až hodinu cesty od Ženevy.
  Posílení autobusových linek
 • 00:02:58 a přistavení speciálních vlaků
  se stalo nutností.
 • 00:03:01 A co teprve víza? Mnoho mladých
  přichází ze zemí, kde je ještě
 • 00:03:03 stále vízová povinnost. Švýcarsko
  poskytlo víza zdarma, což nám velmi
 • 00:03:06 pomohlo při přijetí tolika mladých
  lidí. Jedná se o mnoho detailů,
 • 00:03:10 naštěstí setkání nepřipravují jenom
  bratři, ale také tisíce
 • 00:03:13 dobrovolníků. Například všichni ti,
  co přijeli do Ženevy již
 • 00:03:17 28. prosince, dostali materiály
  k setkání ve svých jazycích,
 • 00:03:21 byly k dispozici v třiceti různých
  překladech.
 • 00:03:37 Evropského setkání se účastním
  jako dobrovolnice. Je to pro mě
 • 00:03:40 velmi vzácný čas, který mohu
  strávit s mladými lidmi, s křesťany
 • 00:03:44 z různých kontinentů, z různých
  krajů, kteří mluví různými jazyky.
 • 00:03:48 Je to neuvěřitelná zkušenost zažít
  společenství s různými křesťanskými
 • 00:03:52 denominacemi, potkat se každý den
  při modlitbě, společně pracovat.
 • 00:04:01 Každý rok se vydáváme na pouť
  důvěry vždy do nějakého velkého
 • 00:04:04 města.
 • 00:04:08 S místními křesťany a mnoha dalšími
  lidmi, kteří se ujímají poutníků,
 • 00:04:11 se snažíme být znamením Boží
  přítomnosti ve světě.
 • 00:04:25 Pro natočení dalšího příspěvku jsme
  se vydali na faru do Osové Bítýšky,
 • 00:04:28 kde už řadu let úspěšně funguje
  Diecézní centrum života mládeže
 • 00:04:32 s názvem MAMRE. Trvale zde žije
  tým mladých lidí a dva kněží
 • 00:04:37 a společně se snaží všem příchozím
  ukazovat krásu opravdového života
 • 00:04:42 s Bohem.
 • 00:04:59 Asi v roce 1992 byla tato fara
  vybrána, aby sem mohla jezdit
 • 00:05:02 mládež. Začala se postupně
  opravovat. V roce 2000 tady začal
 • 00:05:05 pracovat první tým mladých.
  Byl tady jeden kněz, jáhen a jeden
 • 00:05:08 chlapec na civilní službě. Od té
  doby pak začali přibývat mladí
 • 00:05:12 lidé, kteří tady slouží pro účely
  pobytu mládeže.
 • 00:05:20 -Čeká nás katecheze.
  Je k tomu ještě něco potřeba
 • 00:05:23 doladit?
 • 00:05:24 -Mám ji už připravenou.
  Téma bude Ježíš a jeho revoluce.
 • 00:05:29 - Je naplánováno na to půl hodiny.
  Ale může to být i delší. Odpoledne
 • 00:05:35 máme práci ve skupinkách. Eliška to
  rozdělí a vysvětlí jim,
 • 00:05:40 co se bude dít.
 • 00:05:51 Některé víkendy máme volnější.
  Přijede sem, kdo chce.
 • 00:05:54 Některé víkendy jsou určeny
  pro skupiny, které se pravidelně
 • 00:05:58 setkávají a mají svůj vlastní
  program.
 • 00:06:04 Důležité je to, že jedna cihla je
  nesena tou, co je pod ní a nese
 • 00:06:12 další. Každý z nás je někým nesen.
  Společně jsme neseni Pánem Ježíšem.
 • 00:06:20 On nás skutečně přijímá takové,
  jací jsme.
 • 00:06:25 PÍSEŇ
 • 00:06:38 Naše středisko nese název Mamre.
  Mamre bylo místo, kde se setkal
 • 00:06:43 Abraham s Hospodinem ve třech
  tajemných poutnících. Chceme být
 • 00:06:49 místem, kde se setkáváme s Bohem.
  Jsme zde dva kněží, dva chlapci
 • 00:06:55 a dvě děvčata.
 • 00:07:08 Mladí potřebují, aby s nimi někdo
  žil, aby nebyli sami.
 • 00:07:15 Takže se snažím s nimi sdílet
  ve společenství, být s nimi
 • 00:07:21 v jejich starostech, bolestech
  a taky radostech.
 • 00:07:30 Co mně to přináší? Takovou radost,
  že mohu raky něco dělat pro druhé,
 • 00:07:33 pro mládež, pro církev.
 • 00:07:40 Jsem tady už druhým rokem.
  Během toho pobytu si myslím,
 • 00:07:43 že jsme prohloubila svůj duchovní
  život.
 • 00:07:51 Myslím, že i prací s mládeží
  se člověk musí trochu vydat
 • 00:07:55 a otevřít se druhým. Člověk i více
  prohloubí svoji víru.
 • 00:08:20 Vždycky jsem rád pracoval
  s mladými a prožil mnoho krásného.
 • 00:08:25 Takže jsme byl i rád, že mohu tuto
  práci dělat i nadále,
 • 00:08:31 ještě intenzivněji než ve farnosti,
  kde se člověk stará úplně o všechny
 • 00:08:36 lidi, kteří jsou mu svěřeni.
 • 00:08:57 První mimořímská pouť
  Benedikta XVI. v uplynulém roce
 • 00:09:00 začala před ostatky svatého
  Augustina v bazilice
 • 00:09:04 san Pietro in Ciel d Oro v Pavii.
 • 00:09:09 Počátkem května se papež vydal
  na svou první mezikontinentální
 • 00:09:12 cestu do Brazílie. V San Paolo se
  setkal s mládeží a vyzval ji,
 • 00:09:16 aby se stala apoštolem svých
  spoluobčanů.
 • 00:09:20 "Mějte na paměti vlastní formaci
  lidskou i duchovní a nenechejte
 • 00:09:23 se vést nenávistí a násilím?.
 • 00:09:27 V polovině června Benedikt XVI.
  vykonal pouť ke hrobu svatého
 • 00:09:29 Františka z Assisi, patrona Itálie,
  u příležitosti osmistého výročí
 • 00:09:33 Františkovy konverze.
 • 00:09:37 Na konci léta se Benedikt XVI.
  setkává jako italský poutník
 • 00:09:39 na prahu baziliky v Loretu
  se 400.000 mladými lidmi z Itálie
 • 00:09:43 a Evropy, účastníky první etapy
  společné cesty přípravy na misie.
 • 00:09:53 O několik dní později se papež
  vydává na cestu znovu a navštěvuje
 • 00:09:56 mariánskou svatyni v Rakousku
  - Mariazell. Mládež putuje hodiny
 • 00:10:00 v dešti, aby naslouchala papeži,
  který připomněl, že křesťanství
 • 00:10:04 je něčím větším a jinším,
  než pouze morálním systémem.
 • 00:10:09 Poutníci z celé Evropy jsou tu
  u příležitosti 850 let založení
 • 00:10:13 této svatyně a papež připomíná:
  "Evropa se stává chudou na děti.
 • 00:10:17 Chceme vše jen pro sebe a snad
  málo důvěřujeme v budoucnost.?
 • 00:10:23 Poslední mimořímskou cestou papeže
  byla návštěva Neapole. V říjnu
 • 00:10:26 slouží Benedikt XVI. mši na náměstí
  Plebiscito a vyzývá k vroucí
 • 00:10:30 modlitbě za boj proti
  nespravedlnosti a za vítězství
 • 00:10:33 dobra nad zlem.
 • 00:10:37 Ukazuje prstem na politováníhodné
  číslo deliktů mafie a na násilí,
 • 00:10:41 jež se bohužel stává rozšířenou
  mentalitou drtící sociální život
 • 00:10:45 společnosti.
 • 00:10:48 Papeže Ratzinger vyzývá neapolskou
  církev k formaci svědomí a změně
 • 00:10:52 mentality.
 • 00:10:59 Rok 2008 otevřela církev
  v křesťanské naději, naději
 • 00:11:05 ve spravedlivý mír, který je darem
  od Boha. Benedikt XVI. v homilii
 • 00:11:09 o slavnosti Matky Boží, v den
  41. světového dne míru slaveném
 • 00:11:14 v bazilice svatého Petra,
  vysvětlil, že tento nový rok začíná
 • 00:11:18 křesťanskou nadějí.
 • 00:11:21 Svoláváme pro něj Boží požehnání
  a snažně prosíme o přímluvu Marii,
 • 00:11:27 Matku Boží, za dar míru.
 • 00:11:33 Pro naše rodiny, pro naše města,
  pro celý svět.
 • 00:11:41 Slovům míru a Marii Benedikt XVI.
  věnoval rovněž slova prvního
 • 00:11:44 Anděl Páně roku 2008. "Nežijeme
  jedni vedle druhých náhodou,
 • 00:11:50 procházíme všichni stejnou cestu
  - tedy jako bratři a sestry.
 • 00:11:57 Je opravdu důležité, aby si byl
  každý vědom osobní zodpovědnosti
 • 00:12:02 před Bohem a rozpoznal v Něm
  originální zdroj existence vlastní
 • 00:12:09 i bližního.
 • 00:12:11 Z tohoto vědomí vyplývá úkol učinit
  z lidstva opravdové společenství
 • 00:12:16 míru vedené společnými
  zákonitostmi, které napomáhají,
 • 00:12:21 aby byla opravdová svoboda a aby
  chránila slabé před násilím
 • 00:12:25 silnějšího.?
 • 00:12:41 Přeji Vám hezkou neděli
  a za 14 dní na viděnou.
 • 00:12:43 Skryté titulky: Ladislava Jáňová,
  Česká televize 2008
 • 00:12:45 .

Související