iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 3. 2019
11:30 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
4234
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Spíš než jako přísná vzdělávací instituce funguje Bratrská škola jako velká rodina. Ale nejen proto je základní škola Českobratrské církve evangelické v pražských Holešovicích tolik oblíbená

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:06 Bratrská škola byla založena -
  což je úplně nádherný -
 • 00:00:10 17.listopadu roku 1989.
 • 00:00:13 A zasloužil se o to pan Heřman.
 • 00:00:17 Toho 17.listopadu v Hálkově ulici
  probíhal synod
 • 00:00:21 a zároveň shromáždění na Albertově
 • 00:00:25 a já jsem se snažil
  být zároveň na obou místech,
 • 00:00:28 abych zjistil, jestli už
  ten náš návrh na Bratrské školy
 • 00:00:30 je na pořadu, nebo ne.
  Když jsem byl na Albertově,
 • 00:00:34 vydal se průvod na Vyšehrad,
  já jsem šel s nima.
 • 00:00:37 Pak jsme se vraceli a tady stál
  zrovna kordon těch policistů,
 • 00:00:41 kteří nám bránili jít dál. A tady
  na tom místě stála telefonní budka
 • 00:00:46 a kromě toho, že jsem potřeboval
  zjistit, co se děje na tom synodu,
 • 00:00:49 tak jsem je prosil: Prosím vás,
  tady jde opravdu do tuhého,
 • 00:00:53 přestává veškerá sranda,
  modlete se, prosím vás, za nás.
 • 00:01:17 Než šla dcera do 1.třídy,
  tak jsme samozřejmě vybírali školu.
 • 00:01:21 A jedním z kritérií pro výběr školy
  byla menší škola,
 • 00:01:26 aby nebyla zaměřená na výkonnost
 • 00:01:29 a aby to byla
  spíše škola rodinného typu.
 • 00:01:34 Máme trojčata v jedné třídě
  a Prokopa ve druhé třídě.
 • 00:01:39 To pro mě bylo důležitý
  to nějak dobře zvolit.
 • 00:01:43 Takže jsme školu vybírali
  opravdu pečlivě a s tím,
 • 00:01:47 že bychom si přáli,
  aby mohli chodit do jedné třídy.
 • 00:01:51 Naše Sára tam chodí od září.
  Nastoupila do 2.třídy
 • 00:01:55 a bylo to až dojemné.
  Sama Sára říkala: Mami, oni mě tam
 • 00:01:59 tak všichni pomáhají, abych se
  necítila, jako že jsem tam nová.
 • 00:02:07 Já jsem moc vděčný,
  že naše děti tuhle šanci mají,
 • 00:02:10 protože si sám vzpomínám
  velmi dobře na svoje školní roky
 • 00:02:14 a svoje školní traumata,
 • 00:02:16 kdy to prostředí
  vypadalo prostě dramaticky.
 • 00:02:19 Člověk automaticky
  se ocitl v roli solitéra,
 • 00:02:22 protože jeho zájmy, jeho koníčky
 • 00:02:24 jeho preference
  se významně odlišovaly od zbytku.
 • 00:02:35 My jsme v těch 80.letech
  začali vymýšlet,
 • 00:02:39 jak by se měly
  znovu obnovit ty Bratrské školy.
 • 00:02:43 No a to mně pomohla Charta 77,
 • 00:02:47 kdy já jsem si přečetl
  v nějakém z těch dokumentů,
 • 00:02:53 že Československá
  socialistická republiky už dávno,
 • 00:02:57 před mnoha lety ratifikovala
  nějaký mezinárodní pakt
 • 00:03:02 o lidských právech,
  kde se mimo jiné říkalo,
 • 00:03:05 že vlastně
  je to základní lidské právo,
 • 00:03:09 aby rodiče mohli dávat své děti
  do škol podle své vlastní volby.
 • 00:03:17 A na druhé straně všichni lidi,
 • 00:03:21 všechny organizace,
  církve, stát, všichni
 • 00:03:25 mají právo
  takové školy zakládat a zřizovat.
 • 00:03:29 Takže jsme vypracovali
  návrh na synod
 • 00:03:33 a oni to teda odsouhlasili,
  že můžeme.
 • 00:03:37 Tak co jdeme hledat?
 • 00:03:38 Jdeme hledat ztracené mládí
  v první řadě.
 • 00:03:44 Vzhůru za pokladem, pane Heřmane!
 • 00:03:47 -Hele, kostra! -To je
  nejstarší člen Bratrské školy.
 • 00:03:53 Já to tady skoro nepoznávám.
 • 00:03:57 B.Š. Tiskoviny, archiv, články,
  pedagogika, koncepce.
 • 00:04:02 No prosím.
 • 00:04:05 B.Š. Korespondence úřední.
 • 00:04:08 Praha, 1989
  Vážený pane ministře,
 • 00:04:12 blížící se
  jubileum Jana Ámose Komenského,
 • 00:04:16 biskupa Jednoty bratrské
  a známého pedagoga
 • 00:04:20 nás nutí
  k hlubší analýze našeho školství.
 • 00:04:24 Komenského dílo
  však může být zcela pochopeno
 • 00:04:27 a realizováno
  jen v kontextu Bratrské teologie
 • 00:04:31 a návaznosti na staletou
  tradici Bratrských škol.
 • 00:04:36 Proto jsme se rozhodli obnovit
  u nás tradici Bratrského školství.
 • 00:04:41 Já jsem se rozhodl,
  že by to mělo být ekumenické dílo,
 • 00:04:46 protože za socialismu
  bylo velké ekumenické sdílení.
 • 00:04:50 Měli jsme společného nepřítele -
  toho komunistu.
 • 00:04:53 A bylo jedno, jestli já jsem
  evangelík, ty jsi katolík,
 • 00:04:56 ty jsi baptista a tak dále.
 • 00:04:59 Takže my jsme založili takzvaný
  Kruh přátel Bratrských škol.
 • 00:05:03 Tak jsme to nazvali.
  Deklarovali jsme si,
 • 00:05:07 že je to ekumenické
  náboženské společenství,
 • 00:05:10 které má ve svém jaksi popisu práce
  zakládat Bratrské školy,
 • 00:05:15 které budou otevřeny
  nejenom všem náboženstvím,
 • 00:05:18 ale samozřejmě
  i z nevěřících rodin.
 • 00:05:21 Tady nešlo o to fedrovat
  do někoho nějaký náboženství.
 • 00:05:26 My jsme byli taky
  jedinou školou církevní potom,
 • 00:05:30 nebo touhle tou církevní školou,
  kde se náboženství neučilo.
 • 00:05:34 Všichni říkali: Jak je to možný?
  Vy jste církevní škola,
 • 00:05:38 a vy tam neučíte náboženství?
  Já jsem říkal: No samozřejmě.
 • 00:05:40 Proč bychom učili náboženství?
  U toho Komenského nejde o to
 • 00:05:44 učit náboženství. Tady jde o to
  ty děti učit smyslu života.
 • 00:05:50 To bylo tady.
  My jsme měli zvláštní vchod
 • 00:05:53 a ostatní děti
  měly vchod z druhé strany.
 • 00:05:57 Začínali jsme
  s jednou první třídou
 • 00:06:01 a začínali jsme s 15 dětma.
 • 00:06:04 A protože jsme integrovali
  děti hyperaktivní,
 • 00:06:08 které byly
  třeba neslučitelné s dítětem,
 • 00:06:12 které mělo mentální postižení,
  takže to nešlo dohromady.
 • 00:06:17 To jsme tenkrát nevěděli
  bez těch zkušeností.
 • 00:06:20 Tak jsme bohužel
  3 děti museli vrátit.
 • 00:06:23 A zůstalo nás 12.
 • 00:06:26 Ale pak už se ta integrace
  velice povedla.
 • 00:06:30 Ty ideály
  po letech socialistického školství
 • 00:06:34 byly úžasné,
  protože jsme diskutovali o tom,
 • 00:06:38 že by ve třídě mělo být
  tak 12-15 žáků,
 • 00:06:42 že by ideálně
  v té třídě učil muž a žena,
 • 00:06:48 aby ty děti z neúplných rodin
  měly model mužský i ženský,
 • 00:06:53 že by to měla být škola,
  kde se učí alternativně.
 • 00:07:01 A zároveň teda byla i ta myšlenka
  propojit to s vírou.
 • 00:07:07 Po tom prvním školním roce,
  co byl v Plamínkový,
 • 00:07:11 tuším, byla výpověď z prostor.
  Tak se hledaly další prostory.
 • 00:07:18 A já jsem tehdy působil na Praze 7,
  kde jsem i bydlel.
 • 00:07:21 A podařilo se tam sehnat
  takový dvoutřídní pavilon,
 • 00:07:27 kdysi v tom bývaly mateřské školy,
  který byl prázdný.
 • 00:07:31 Zarostlý metr a půl trávou
  a různýma těma náletama.
 • 00:07:39 A ten vlastně
  my jsme dostali od Prahy 7
 • 00:07:44 a ten jsme si upravili,
  zvelebili a tam jsme začínali.
 • 00:07:48 V Tusarově ulici.
 • 00:07:50 Za doby, kdy jsem byla oslovena
  panem ředitelem,
 • 00:07:55 jestli bych tam nechtěla vyučovat,
  já jsem teda katolík,
 • 00:07:58 tak jsem se ptala,
  jestli teda můžu tam učit,
 • 00:08:02 a bylo mi řečeno, že to není
  vyloženě evangelická škola,
 • 00:08:06 ale že to je škola křesťanská.
  A vlastně i děti,
 • 00:08:10 které jsme tam přijímali,
  i já ve své třídě,
 • 00:08:13 když jsem začínala,
  tak jsem měla, myslím,
 • 00:08:17 2 nebo 3 děti,
  které byly bez vyznání,
 • 00:08:21 ale byly tam právě proto,
  že rodiče si přáli,
 • 00:08:25 aby ty děti byly vedeny
  v nějakém jiném prostředí,
 • 00:08:29 než třeba jsou zvyklé na to doma.
 • 00:08:37 Já o tom mluvím jako
  o úžasných letech, o 90.letech.
 • 00:08:42 Ve chvíli, kdy člověk
  chtěl dělat něco nového, jinak...
 • 00:08:49 Já jsem tam měl psycholožku,
 • 00:08:52 já jsem tam měl
  učitelku na výtvaru,
 • 00:08:57 což dneska je takový trend,
  nebo což dneska už je normální.
 • 00:09:02 Tenkrát to prostě
  nebylo vůbec jako nejen běžné,
 • 00:09:06 ale možná i pro některé školy
  myslitelné,
 • 00:09:09 že by tam měly psycholožku.
  No a musím říct,
 • 00:09:12 že jsem se setkal na těch
  oficiálních místech úředních,
 • 00:09:18 tehdy existovaly
  ještě školské úřady,
 • 00:09:22 jsem se setkal,
  když neřeknu přímo se vstřícností,
 • 00:09:26 tak minimálně s nepředpojatostí,
  s nezaujatostí prostě,
 • 00:09:31 jé, my tady máme
  nějakou církevní školu...
 • 00:09:36 N
 • 00:09:38 A
 • 00:09:39 H
 • 00:09:40 O
 • 00:09:42 R
 • 00:09:43 U
 • 00:09:45 -Nahoru!
  -Tak běžte pro ni! Šup!
 • 00:09:48 -Můžeme v bačkorách?
  -Ne. Přezujte se.
 • 00:09:53 Pak s postupem
  se to začalo přituhovat.
 • 00:09:58 A protože systém školství
  je stále stejný u nás,
 • 00:10:01 čili kolik máte dětí,
  tolik máte normativů na žáka,
 • 00:10:06 tak jsme byli nuceni
  přibírat větší počet
 • 00:10:10 a časem i vlastně ustupovat
  od těch 2 lidí ve třídě.
 • 00:10:19 Když jsem sem
  před 11 lety nastoupila,
 • 00:10:22 tak jsem se dostala do kontaktu
  se zástupcem zřizovatele
 • 00:10:25 panem Martinem Čechem,
  kdy jsme se sešli
 • 00:10:30 a v podstatě on mně řekl,
  že pan ředitel Bulíř podal výpověď
 • 00:10:34 na jaře, v dubnu
  a hledá se nový ředitel.
 • 00:10:37 A měli jsme takové sezení s rodiči,
 • 00:10:40 jak se to povede
  v tom dalším školním roce
 • 00:10:43 a ti rodiče
  byli takoví až někdy útoční,
 • 00:10:46 jak se to budce vést
  po této stránce,
 • 00:10:49 ale tehdá byl členem synodní rady
  pan Miloš Rejchrt.
 • 00:10:53 A Miloš Rejchrt si stoupnul a řekl:
 • 00:10:55 Jákobův žebřík bude patronátní sbor
  Bratrské školy.
 • 00:11:00 A ti rodiče, když tohle řekl Miloš,
  tak to přijali,
 • 00:11:04 všechno se zklidnilo
  a já v září volám panu Rejchrtovi
 • 00:11:08 a říkám: Pane Rejchrte,
  já jsem se chtěla zeptat,
 • 00:11:10 jak to bude
  s tím patronátním sborem?
 • 00:11:13 A on na to řekl:
  No to já nevím. To vymyslíme.
 • 00:11:16 A začali jsme chodit
  k Jákobovu žebříku
 • 00:11:19 a já jsem si na synodní radě
  řekla o školního spirituála.
 • 00:11:22 Tím tenkrát byla Irena Škeříková.
  A rozjela se vlastně
 • 00:11:26 taková úžasná spolupráce,
  kdy Irena chodila k nám do školy,
 • 00:11:30 vyloženě si nás tady zamilovala
  a chodila mezi děti
 • 00:11:33 i ve volném čase.
  A když jsme měli školní bohoslužbu,
 • 00:11:37 tak jsem říkala,
  že to je opravdu jako neskutečné,
 • 00:11:40 že jsme na té školní bohoslužbě
  měli 3 faráře.
 • 00:11:43 Irenu, Miloše Rejchrta
  a Mirka Erdingera.
 • 00:11:46 A ti 3 nám vedli
  jenom pro děti bohoslužby.
 • 00:11:50 Ten Jákobův žebřík
  je takový prosluněný,
 • 00:11:53 takže když mi tam přijdeme
  za toho bílého dne,
 • 00:11:55 ty děti se tam cítí úplně výborně.
  Tam není žádná stísněnost,
 • 00:12:00 co nás čeká, protože polovina dětí
  je z nekřesťanských rodin.
 • 00:12:04 Takže ty tam jdou
  se zvědavostí poprvé
 • 00:12:08 a pak už se tam těší,
  protože ti faráři pro nás vlastně
 • 00:12:12 museli dělat
  takové interaktivní bohoslužby,
 • 00:12:14 jelikož děti, to je radar na to,
  baví mě to, nebaví mě to.
 • 00:12:19 Vydržím to, nevydržím to.
 • 00:12:24 Ty takzvané křesťanské hodnoty,
  o kterých se domnívám,
 • 00:12:30 že skutečně existují,
  nelze předávat pouhým vyučováním.
 • 00:12:34 A dokonce ne především tou výukou,
 • 00:12:39 že by byl
  nějaký předmět křesťanské hodnoty,
 • 00:12:43 nýbrž předávají se v té praxi.
 • 00:12:46 Například velkou
  křesťanskou hodnotou je úcta.
 • 00:12:51 Vzájemná úcta mezi dětmi a učiteli,
  mezi učiteli a dětmi.
 • 00:12:58 Děti musí cítit,
  že jsou také váženy.
 • 00:13:01 No a to máme jednoduché,
  protože všichni jsme děti Boží,
 • 00:13:05 takže i učitelé
  se tak mohou a mají cítit.
 • 00:13:10 No a všichni jsme Boží obraz
  a zároveň víme z umění,
 • 00:13:15 že každý obraz je namalován jinak.
  Takže každé to dítě je jiné.
 • 00:13:20 A skloubit tohle vědomí
  jedinečnosti každé lidské bytosti
 • 00:13:28 s tím vědomím, že jsme jedna rodina
  a tvoříme jeden celek,
 • 00:13:33 to je právě
  to umění křesťanských škol.
 • 00:13:46 Zkušenost naší generace se školou,
 • 00:13:48 to byla stále škola založená
  na autoritativním principu.
 • 00:13:53 Bratrská škola
  je programově demokratická škola.
 • 00:13:57 Samozřejmě ta demokracie
  občas funguje obtížněji
 • 00:14:01 než autoritářský systém,
  kde je to všechno nalajnováno.
 • 00:14:06 Takže tam občas může docházet
  k nějakým obtížným situacím,
 • 00:14:13 ale jak opakuji, myslím si,
  že se je podařilo dobře řešit.
 • 00:14:20 Ta úcta k dětem spočívá i v tom,
  že nám na nich tolik záleží,
 • 00:14:24 že si dáme práci s tím,
  že jim dáváme jasné hranice.
 • 00:14:28 Tohle se ještě může,
  ale tohle už se nemůže
 • 00:14:32 a tohle se nesmí.
 • 00:14:34 A ono je to docela těžké
  to dodržovat.
 • 00:14:37 Stanovit jasné hranice, sem
  ještě můžeš a budeš respektován,
 • 00:14:41 ale tady to už je přes čáru,
  a proto to budeme řešit.
 • 00:14:47 Protože ona je to dřina to řešit.
 • 00:14:50 A to si myslím,
  že to je ten přesah té školy,
 • 00:14:54 že se tím dítětem zabýváme.
  Když to dítě má problémy,
 • 00:14:58 tak neděláme, že to nevidíme,
  ale ty problémy s ním řešíme.
 • 00:15:02 A teď je důležité
  nelámat nad nimi hůl,
 • 00:15:05 nevzdávat to,
  zabývat se těmi dětmi,
 • 00:15:08 zvát si rodiče do školy,
 • 00:15:11 přibrat si k tomu zástupce z
  pedagogicko-psychologické poradny,
 • 00:15:14 udělat takový kroužek,
  na to jsme zvyklí,
 • 00:15:17 a hledat řešení pro to dítě.
  Aby dítě jasně vědělo,
 • 00:15:22 kam může,
  a kde už jako je to přes čáru.
 • 00:15:34 Družina je tady, bych řekla, úplně
  jiná, než je na běžné státní škole,
 • 00:15:39 můžu-li srovnávat s tím, co jsem
  zažila tam, kde jsem pracovala.
 • 00:15:43 Tady na této škole, chodí
  do družiny kromě jednoho dítěte,
 • 00:15:47 které ma takovou diagnózu,
  že nechodí do družiny,
 • 00:15:52 chodí úplně všechny děti.
 • 00:15:54 A je běžným zvykem,
  že se jim nechce z družiny.
 • 00:15:58 Ty děti nejsou separované
  po různých třídách,
 • 00:16:01 po různých místnostech.
  A potom si je vyzvedne rodič,
 • 00:16:06 ale od určitého času,
  v letní době někdy od 2 hodin,
 • 00:16:11 v zimní době o trošku později
  se vlastně děti scházejí
 • 00:16:16 dole v přízemí a je to komunitní
  prostor pro všechny dohromady.
 • 00:16:20 A tady naplňujeme to,
  že se potkávají ti sourozenci.
 • 00:16:24 že je to prolínání
  od nulté do páté třídy.
 • 00:16:29 A to si myslím,
  že dělá tu družinu něčím jiným,
 • 00:16:32 než je na té běžné státní škole.
 • 00:16:43 David je krásná ukázka toho,
  že když se ho na začátku,
 • 00:16:46 před tím, než nastoupil do školy,
  někdo zeptal, jestli se těší,
 • 00:16:49 tak říkal: Ne, vůbec, nesnáším to,
  což byl jeden z mála dětí.
 • 00:16:52 A teď, když se ho zeptáte,
  co říká škole, tak řekne,
 • 00:16:55 že nemá rád přestávky,
  protože se hrozně těší na hodiny,
 • 00:16:59 a že se málo učí,
  a že mu vlastně vadí,
 • 00:17:02 že chodí na výlety
  a že by měli zůstávat ve škole.
 • 00:17:06 Jak jsem poznala ty alternativní
  školy, protože jsem jich
 • 00:17:09 navštívila víc, tak jsou tam někdy
  věci až moc úplně bezhraniční.
 • 00:17:14 A zase systém té frontální výuky
  ve státních školách
 • 00:17:17 mi taky nevyhovoval,
  protože mi tam scházel
 • 00:17:20 takový ten
  respektující přístup k dětem.
 • 00:17:22 A zjistila jsem, že v Bratrské
  škole je to přesně někde uprostřed.
 • 00:17:26 Zároveň ale vůbec nepochybuju
  o tom, že to je škola,
 • 00:17:28 která je otevřená komukoliv -
  ateistům, katolíkům, Židům.
 • 00:17:35 Je to škola,
  která je vyloženě tolerantní.
 • 00:17:39 Tady najdeš všechny možný děti,
 • 00:17:41 ze všech možných
  civilizačních okruhů.
 • 00:17:44 A já jako ministr
  pro lidská práva - bývalý teda -
 • 00:17:48 jsem měl takovouhle
  inkluzi přímo v agendě
 • 00:17:52 v popisu práce. Já jsem netušil,
 • 00:17:55 že na to prakticky narazím
  v případě svého dítěte.
 • 00:17:58 Ale ty přehrady tady nejsou
  odstraňovány uměle, tlakem.
 • 00:18:04 To je úplně přirozený prostředí
  a nikdo nic neřeší.
 • 00:18:23 Úžasnou akcí s rodiči
  je pravidelně,
 • 00:18:26 že děláme adventní věnce.
  Takže před první adventní nedělí
 • 00:18:30 máme v pátek
  naprosto provoněnou školu,
 • 00:18:33 protože sháníme jehličí.
  A kdo ho shání? Rodiče.
 • 00:18:37 Prosím, potřebujeme jehličí!
  A máme takové ty tavné pistole
 • 00:18:41 a všechny možné k tomu doplňky
  a celé páteční odpoledne je o tom,
 • 00:18:45 že přijdou rodiče,
  pomáhají svým dětem,
 • 00:18:48 jiným dětem
  a odnášejí si adventní věnce.
 • 00:18:52 A zase je to o té pomoci
  těch rodičů a pedagogů navzájem.
 • 00:19:01 V této škole se hodně zpívá.
 • 00:19:04 A nejen od první třídy.
  Už od nulté třídy.
 • 00:19:08 Paní učitelka s kytarou
  je učí všelijaké dětské písničky,
 • 00:19:12 které leckdy sama napíše
  a jsou zdařilé.
 • 00:19:18 No a netrvá to dlouho
  a děti třeba v 1. - 2.třídě
 • 00:19:22 už s radostí zpívají
  Truvérskou mši Petra Ebena.
 • 00:19:27 To je takový kmenový repertoár.
  Zajímavé, nikdo to nenařídil,
 • 00:19:32 nikde to v žádných osnovách nebylo,
  samo se to nějak vyvrbilo,
 • 00:19:37 že to je taková stálice. Děti,
  které procházejí touto školou,
 • 00:19:42 mají pak ve svém osobním portfoliu,
  ne-li v krabičce poslední záchrany
 • 00:19:47 Truvérskou mši Petra Ebena.
 • 00:19:50 Tu všichni umějí
  a rádi a dobře ji zpívají.
 • 00:19:54 My dneska používáme
  sbor u Jákobova žebříka
 • 00:19:58 jako zkušební místo
  pro naše divadlo.
 • 00:20:01 Takže my máme v určitou chvíli
  klíče od tohoto kostela,
 • 00:20:04 protože bychom se nikam
  jinam nevešli na zkoušky.
 • 00:20:07 A pravidelně v listopadu
  a prosinci jezdíme
 • 00:20:10 a využíváme tento kostel. že tam
  zkoušíme naše vánoční divadlo.
 • 00:20:15 Zase je potřeba,
  protože se stará kostel
 • 00:20:18 o Domov důchodců Slunečnice,
  takže zase naše děti
 • 00:20:23 díky tomuto sboru se dostávají
  do styku se starými lidmi
 • 00:20:27 z tohoto domova důchodců
  a před Vánocemi a před Velikonocemi
 • 00:20:31 jim tam jezdí zazpívat.
 • 00:20:34 Ženo, přijeli sem dva pocestní.
 • 00:20:36 Připrav, prosím,
  o dvě porce večeře více.
 • 00:20:40 -Host do domu, Bůh do domu.
  -Šabat šalom!
 • 00:20:51 Profesor Matějček
  vždycky vyzdvihoval divadlo,
 • 00:20:53 že je to něco
  naprosto úžasného pro děti.
 • 00:20:57 Za prvé je tam potřeba spolupráce.
  Je potřeba se dohodnout,
 • 00:21:00 domluvit, rozdělit role, přijmout
  to, že třeba nemám tu roli,
 • 00:21:04 kterou jsem chtěla.
  Pak je to úžasné na paměť.
 • 00:21:08 Ty děti se musí
  naučit zpaměti texty.
 • 00:21:11 Takže procvičování paměti.
  Pak je to výborné na vyjadřování.
 • 00:21:15 Ty děti musí mluvit nahlas,
  srozumitelně.
 • 00:21:18 Přímo tady z Bratrské školy
  mám krásný příběh jedné žákyně,
 • 00:21:22 která sem nastoupila do 1.třídy
 • 00:21:25 A byla ochotna maximálně
  mi při hodině šeptat do ucha.
 • 00:21:28 Nebyla v stavu promluvit nahlas,
  říct něco před třídou.
 • 00:21:33 A skončilo to tak,
  že v 5.třídě dostala roli Salome
 • 00:21:37 a před plným sálem asi tak 400 lidí
  tančila, mluvila a zpívala.
 • 00:21:54 Sami ještě ze své rodiny
  nemáme zkušenost, jaké to je,
 • 00:21:57 když dítě vyjde z Bratrské školy
  po 5.třídě a jde někam jinam,
 • 00:22:03 jak se prostě setkává
  s jinou realitou světa,
 • 00:22:08 ale co vím, tak většinou ty děti,
 • 00:22:11 třeba ty,
  které jsem odvedla já do 5.třídy
 • 00:22:14 a potom odcházely na gymnázia
  a na různé školy,
 • 00:22:17 tak si myslím,
  že se s tím vyrovnaly dobře.
 • 00:22:22 To je vždycky
  těžká volba pro rodiče
 • 00:22:25 a my se snažíme rodičům
  pomáhat hledat tu školu
 • 00:22:28 podle toho,
  jak to dítě známe za těch 5 let.
 • 00:22:32 Snažíme se už v té 5.třídě ty děti
  trošku připravit na ten přechod,
 • 00:22:37 že už to nebude jenom to bezpečné
  prostředí Bratrské školy,
 • 00:22:41 ale že půjdou
  do nějakých jiných škol.
 • 00:22:45 Ten výběr není jednoduchý.
  Rodiče se na nás obracejí
 • 00:22:50 a vždycky se snažíme
  těm rodičům zjišťovat informace.
 • 00:22:57 Nám bylo řečeno, že v roce 2020
  budeme muset tuto budovu opustit,
 • 00:23:03 takže předchozích pár let
  bylo takových trošku temných
 • 00:23:06 a nejistých. A momentálně
  máme takové období oddechu,
 • 00:23:11 jelikož 2.června na synodu
  náš zřizovatel rozhodl:
 • 00:23:15 Ano, povoluji,
  škola se bude stavět.
 • 00:23:19 Tak od té doby máme klid na duši.
 • 00:23:25 No a to jsou třídy.
  Vždycky budou na patře dvě třídy.
 • 00:23:28 -A ty budou mít okna tam?
  -Tam i tam. -Jo, jo, jo.
 • 00:23:32 Snažili jsme se udělat
  co nejčitelnější, nejjednodušší
 • 00:23:37 koncept, aby ten barák
  byl jakoby přehledný.
 • 00:23:40 Renzo Piano říká, že baráky mají
  být tak, že člověk tam vejde a vidí
 • 00:23:45 Přirozeně pozná, kterým směrem
  asi tak by mohlo být schodiště,
 • 00:23:49 jak jsou ty třídy uspořádaný.
  A to je hrozně důležitý.
 • 00:23:53 Já jsem dlouho rozmlouvala
  s paní ředitelkou,
 • 00:23:57 mnohokrát jsme se potkaly ve škole,
  u mě doma,
 • 00:24:00 u paní ředitelky na chatě.
  Já jsem se vyptávala,
 • 00:24:03 jak vlastně ta škola žije a co
  na tom starém baráku mají rádi.
 • 00:24:07 A oni vlastně i ti učitelé říkali:
  Jo, to až budeme v nové škole,
 • 00:24:11 to už nebude ono.
  Tady je to takový skvělý.
 • 00:24:15 Oni si tam nastavěli mezipatra,
  protože ty třídy jsou vysoký.
 • 00:24:19 A vlastně tam dělají ty aktivity
  třeba o přestávkách.
 • 00:24:23 Nebo když nějaké dítě
  potřebuje nějakou speciální péči,
 • 00:24:26 tak si může číst
  nebo dělat něco svého,
 • 00:24:30 když ten zbytek třídy
  se věnuje učebnímu procesu.
 • 00:24:33 Takže ty třídy pro 1.stupeň
 • 00:24:36 mají konstrukční výšku
  přes 5 metrů.
 • 00:24:40 Já mám takovou teorii,
  že když jsou vysoké prostory,
 • 00:24:42 tak se tím ty dětí podvědomě
  učí velkorysosti.
 • 00:24:48 Druhý stupeň, který je
  u té frekventovanější ulice,
 • 00:24:53 má vlastně
  4 kmenové třídy nad sebou.
 • 00:24:56 A tady v tom nároží jsou různé...
  Jako jedno je prostor
 • 00:25:00 takový jako,
  kde se můžou potkat o přestávce.
 • 00:25:04 Představujeme si, že tam budou
  počítače nebo police s knihami.
 • 00:25:09 Nad tím je velká učebna chemie
  a biologie, taková ta stupňovitá.
 • 00:25:15 A úplně nahoře s horním světlem
  je výtvarka.
 • 00:25:20 Dělali jsme všechno pro to,
  aby ten život té Bratrské školy,
 • 00:25:25 který není standardní život školy,
  tak aby měl ty nejlepší podmínky,
 • 00:25:30 abychom to mohli podpořit.
 • 00:25:34 Samozřejmě
  ta škola se trošičku změní.
 • 00:25:37 Nebo já s tím počítám.
  Protože už to nebude 5 tříd tady,
 • 00:25:41 ale už jich bude 9.
  Ta škola bude dvakrát tak větší.
 • 00:25:44 Nicméně myslím si, že zvládneme
  v čele s paní ředitelkou
 • 00:25:48 ten přechod
  do té nové budovy na jedničku.
 • 00:25:57 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související