iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 10. 2008
13:25 na ČT1

1 2 3 4 5

55 hlasů
1642
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Hospic — Naděje s bezdomovci — Jednota bratrská

12 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:40 Dobrý den.
  Asi se mnou budete souhlasit,
 • 00:00:42 že smrt a umírání
  jsou v naší společnosti tabu.
 • 00:00:45 A to, v čem mohou křesťané pomoci,
  je přejít ze života k jeho konci.
 • 00:00:50 Právě proto se tady za mnou
  v Centru Matky Terezy
 • 00:00:53 sešli zaměstnanci a přátelé
  hospicového hnutí.
 • 00:00:57 Přijeli na mezinárodní konferenci,
 • 00:00:59 která nesla název
  Pravdy a mýty o smrti a umírání
 • 00:01:02 a konala se v rámci Mezinárodního
  dne hospiců a paliativní péče,
 • 00:01:06 což je snaha pomoci vážně nemocným
  lidem od bolesti způsobem,
 • 00:01:09 který zároveň nepředstavuje
  potlačení kvality jejich života.
 • 00:01:13 Teprve když jsme spojili síly
  a vytvořili asociaci,
 • 00:01:17 tak nás slyší zákonodárci,
  slyší nás ministerstvo,
 • 00:01:20 slyší nás pojišťovna.
  A za tu poměrně krátkou dobu,
 • 00:01:25 co asociace funguje,
  se podařily důležitý věci.
 • 00:01:29 Především jsme dostali oba typy
  hospiců - lůžkový i mobilní -
 • 00:01:33 do zákona. Deset let
  tady fungovaly hospice,
 • 00:01:36 které vznikly za podpory státu, ale
  dostat to do zákona byl problém.
 • 00:01:41 Vždycky když už to vypadalo,
  že to tam bude,
 • 00:01:44 tak byly nový volby a my jsme zase
  čtyři roky někomu vysvětlovali,
 • 00:01:48 o co jde. A zase to šlo doztracena.
  Teď už to v zákoně máme.
 • 00:01:51 Nemáme tam ještě mobilní hospic,
  ale na tom se intenzivně pracuje.
 • 00:01:59 Vedle sdílení svých praktických
  zkušeností se účastníci konference
 • 00:02:03 zamýšleli i nad tématy, která jsou
  v naší společnosti tabuizována.
 • 00:02:07 Kdo by si například troufl
  mluvit o dobré smrti?
 • 00:02:11 Já za dobrou smrt považuju takovou,
  kdy jsme tomu nemocnému zmírnili
 • 00:02:17 ty zmírnitelné aspekty jeho utrpení
  a kdy se ta péče odehrává
 • 00:02:21 v maximálním respektu k jeho
  přáním, k jeho preferencím.
 • 00:02:27 Ale zároveň s takovou profesionálně
  dobře zvládnutelnou úlevou
 • 00:02:31 od těch těžkých symptomů,
  které nemoc přináší.
 • 00:02:34 Zdá se mi, že to pak hodně závisí
  na osvícenosti primářů
 • 00:02:37 a vrchních sester, jestli na tom
  svém oddělení i ty mladší lékaře
 • 00:02:41 vedou k tomu, že to není jedno,
  jak člověk umře.
 • 00:02:45 On problém v moderní nemocnici
  je v tom, že často
 • 00:02:48 od určitého bodu, kdy se stane
  zřejmým, že pacient umře,
 • 00:02:52 tak se začne zdát, že to je jedno,
  že nic nemá cenu,
 • 00:02:55 protože stejně umře. Takže pacient
  je utlumen velkými dávkami léků
 • 00:02:58 a nic dalšího se neřeší.
 • 00:03:01 Úplně nejlepší je osobní zkušenost.
  Já přeju všem všechno dobrý,
 • 00:03:04 ať jsou dlouho zdraví, ale jakmile
  někdo zažije tu situaci,
 • 00:03:09 že mu na rakovinu
  umírá blízký člověk,
 • 00:03:13 tak to najednou všechno
  vidí nějak jinak. Najednou vidí,
 • 00:03:15 že je to důležité,
  že se to dá dělat jinak,
 • 00:03:18 než jsme byli zvyklí.
  A pokud jde o personál,
 • 00:03:21 my máme jenom věřící.
  Ale proč stojíme o to,
 • 00:03:24 aby tam věřící pracovali?
  Jednak mají tu správnou motivaci.
 • 00:03:29 Oni to nedělají jenom kvůli tomu,
  že se potřebují uživit.
 • 00:03:32 Oni prostě
  v tom nemocném slouží Kristu.
 • 00:03:35 A to je potom o něčem jiném.
  Ale další věc.
 • 00:03:38 Ta práce je velmi psychicky
  náročná. Vyčerpávající.
 • 00:03:41 A ono se to nedá dělat donekonečna.
  A u těch křesťanů předpokládám,
 • 00:03:46 že čerpají
  z nevyčerpatelného zdroje.
 • 00:03:48 Jedním z příkladů může být
  nově otevřený hospic Dobrého
 • 00:03:51 pastýře v Čerčanech za jehož zrodem
  a provozem stojí tři místní církve.
 • 00:03:55 Katolická,
  husitská a českobratrská.
 • 00:03:59 Bohužel v naší společnosti,
  kde smrt a umírání se stalo
 • 00:04:03 synonymem téměř slova neslušného,
 • 00:04:07 si to velmi složitě vybudovává
  místo na slunci.
 • 00:04:11 Ale každý z nás
  jsme smrtelní, ať pán, či kmán.
 • 00:04:14 Jednou náš běh lidský
  prostě bude skončen.
 • 00:04:18 A protože se mi nelíbilo,
  jak se v České republice umírá,
 • 00:04:21 proto jsme vlastně
  začali stavět hospic.
 • 00:04:24 Při Dnu otevřených dveří
  vše zářilo novotou
 • 00:04:27 a překvapivě velký počet
  návštěvníků dával tušit,
 • 00:04:29 že jediný hospic ve Středočeském
  kraji byl uveden do života
 • 00:04:33 v pravou chvíli. Každý se mohl
  přesvědčit, že architektonické
 • 00:04:36 zpracování prostoru, kde i obyčejný
  balkón může být divadelní lóží,
 • 00:04:40 mluví o tom,
  že poslední dny člověka
 • 00:04:43 nemusejí být nudné a depresivní.
 • 00:04:46 Dnem otevřených dveří
  se spojujeme se všemi hospici
 • 00:04:49 na celém světě. Letos již počtvrté.
 • 00:04:53 Které ukazují na to,
  že paliativní péče, péče úlevná
 • 00:04:58 má být dostupná každému pacientovi,
  že je to jeho lidským právem,
 • 00:05:03 a tedy i vymahatelné.
  Takže ve všech koutech světa
 • 00:05:06 probíhají různé akce, koncerty
  a různá happeningy.
 • 00:05:11 A my - byť jsme otevřeli nedávno -
  jsme říkali,
 • 00:05:14 že se musíme
  do té akce také přihlásit.
 • 00:05:30 Do nedávno otevřeného domu Gloria
  na pražském barrandovském sídlišti,
 • 00:05:33 který v sobě skrývá azylový dům pro
  matky s dětmi a denní stacionář,
 • 00:05:37 svolala Charita v České republice
  slavnostní shromáždění,
 • 00:05:41 při němž nejen bilancovala,
  ale především ocenila častokrát
 • 00:05:44 neviditelnou práci některých svých
  bývalých i současných zaměstnanců.
 • 00:05:49 Cenu Charity za mimořádné charitní
  dílo předal vybraným pracovnicím
 • 00:05:52 ředitel Charity v České republice
  Oldřich Haičman a biskup Herbst.
 • 00:05:57 Součástí slavnosti bylo i hudební
  vystoupení studentů konzervatoře
 • 00:06:01 a putovní výstava fotografií
  Lubomíra Kotka Život s Charitou.
 • 00:06:21 HUDBA
 • 00:06:28 Každého člověka potěší,
  když občas někdo dá najevo,
 • 00:06:33 že si váží jeho práce.
 • 00:06:36 A ta charitní práce je taková
  nenápadná ale velice záslužná.
 • 00:06:40 Člověk, který se cítí opuštěný
  anebo takový,
 • 00:06:44 že o něj nemá už tady
  na tom světě nikdo zájem,
 • 00:06:48 a najednou přijde někdo
  a vlévá mu naději
 • 00:06:51 tou svou pomocí,
  ale hlavně svým lidským přístupem,
 • 00:06:55 tak to je, myslím, velice potřebné.
 • 00:07:02 Stále ještě nový
  kostel Milíče z Kroměříže,
 • 00:07:05 který vedle azylového domu
  postavila evangelická církev
 • 00:07:08 na pražském Jižním Městě, hostil
  začátkem října pěvecký sbor
 • 00:07:11 americké lutherské církve
  Church of the Reformation Choir
 • 00:07:15 z Washingtonu.
 • 00:07:17 Původně jsme hledali v Praze
  nějaký lutherský kostel,
 • 00:07:24 kde bychom mohli v rámci
  naší evropské cesty vystoupit.
 • 00:07:26 Pak jsme ovšem s pomocí americké
  ambasády a přátel byli nasměrováni
 • 00:07:29 na faráře Šourka a tento sbor, kde
  jsme byli velice vlídně přijati.
 • 00:07:34 Žánrově pestré vystoupení
  amerického tělesa
 • 00:07:37 přineslo do evangelického kostela
  i kousek hudební odvahy
 • 00:07:41 při práci s klasickými kusy,
  jako je Óda na radost.
 • 00:07:44 Hlavní poslání naše to není,
  ale občas tady něco bývá.
 • 00:07:50 Teď na podzim
  ještě několik dalších koncertů.
 • 00:07:53 Bude tady Eva Henychová,
  Branic nebo Oboroh,
 • 00:07:56 teda něco jiného trošku.
  Ale souvisí to s tím,
 • 00:07:59 že kostel chápeme jako místo,
  které je otevřené pro lidi,
 • 00:08:03 přicházející jenom si posedět,
  načerpat něco,
 • 00:08:07 co není jakoby z tohoto světa,
  i když to třeba není úplně
 • 00:08:12 z toho světa, který obýváme my
  křesťané, aby se tady cítili doma.
 • 00:08:26 A teď pojďme
  za pány Vackem a Vávrou,
 • 00:08:30 kteří stále diskutují v Domě bible
  o jedné malé, ale hezké církvi -
 • 00:08:34 Jednotě bratrské.
 • 00:08:36 Katolíci, husité i utrakvisté
 • 00:08:40 se všichni hlásili k bibli.
 • 00:08:42 Ale čím to je, že Jednota jediná
  z nich nikdy nesáhla po meči?
 • 00:08:49 Odpověděl bych,
  že jsou dva takové důvody.
 • 00:08:53 Jeden z těch jejich
  otců zakladatelů
 • 00:08:58 Petr Chelčický, pro nějž
  to bylo celoživotní téma,
 • 00:09:01 odmítal válku, meč,
  násilí, husitství
 • 00:09:05 a Jednota se u něj inspirovala.
  To znamená boj jedině duchovní.
 • 00:09:09 A to druhé, že Jednota
  vlastně z té bible ještě
 • 00:09:14 si vybrala něco zvláštního,
  a to je horské kázání
 • 00:09:17 nebo Ježíšovo kázání na hoře,
  jak ho najdeme u Matouše.
 • 00:09:22 A to je kázání, kde je zcela jasně
  odmítnuto také násilí.
 • 00:09:28 A jak funguje Jednota dneska?
 • 00:09:31 Navzdory tomu,
  že násilí neužívala,
 • 00:09:35 se Jednota bratrská
  dožila současnosti.
 • 00:09:39 V Čechách velice malá církev,
  ale světově rozšířená.
 • 00:09:45 Později,
  kdy musela odejít do exilu,
 • 00:09:48 prožila jakési své obnovení
  v Herrnhutu,
 • 00:09:52 tedy v německém Ochranově.
 • 00:09:55 A odtud se velice záhy rozšířila
  do celého světa.
 • 00:10:00 -Takže dneska je?
  -Dneska je na pěti kontinentech.
 • 00:10:06 Největší,
  nejpočetnější je dnes v Africe,
 • 00:10:09 kde má několik set tisíc
  příslušníků.
 • 00:10:12 -V kterých zemích?
  -Především Tanzánie a okolí.
 • 00:10:17 Ta Jednota - u nás Jednota bratrská
  - nese jméno Moravská církev,
 • 00:10:22 tedy Moravian Church.
  -Ti jsou taky hodně v Americe, že?
 • 00:10:26 Ano. V Americe také.
  Nebo Iglesia Morava.
 • 00:10:30 Má taky v té Africe
  svoje církevní školy?
 • 00:10:34 Má. Velice často, když začínala
  s budováním sboru,
 • 00:10:38 tak zároveň budovala školu.
 • 00:10:41 A ještě nějaký sociální ústav.
  Velice často sirotčinec
 • 00:10:45 nebo nějaký ústav pro postižené.
  A tak je tomu dodnes.
 • 00:10:50 To znamená, ta misie světová
 • 00:10:53 je velice často dnes spíše
  sociálním dílem
 • 00:10:58 než misií té představy,
  že někdo káže a získává na víru.
 • 00:11:03 Je to takový způsob
  přijít a sloužit.
 • 00:11:08 Kněží tam chodí z Evropy,
  nebo už tam jsou církevní školy?
 • 00:11:12 Dodnes to existuje tak,
  že po celém světě ti misionáři
 • 00:11:17 také chodí z Evropy nebo ze
  Spojených států, ale samozřejmě
 • 00:11:21 své duchovní mají vždy domorodé.
  Třeba na ty misijní školy
 • 00:11:25 nemají dostatek
  akademicky vzdělaných lidí,
 • 00:11:29 takže tam přicházejí učitelé
  z Evropy nebo ze Západu,
 • 00:11:32 ale jinak dbají na to,
 • 00:11:35 aby ti místní kazatelé, pastýři
  byli místní lidé.
 • 00:11:41 Takže Jednota navždycky
  pro nás bude společenstvím,
 • 00:11:47 které nám darovalo nejenom
  tento nádherný překlad bible,
 • 00:11:52 ale dosvědčuje,
  že i bez násilí lze existovat
 • 00:11:59 a že Kristus není snílek,
  když si to tak představoval.
 • 00:12:02 A dokonce Jednota bude také to,
  co na mnohých místech světa
 • 00:12:07 různí lidé v různých jazycích
  považují za svoji církev
 • 00:12:13 a k Čechám a k Moravě vzhlíží
 • 00:12:16 jako k zemi svých předchůdců,
  svých otců.
 • 00:12:20 Co k tomu dodat? Otcové a dědové,
  můžete být pyšní,
 • 00:12:24 protože vaše děcko
  ve světě prospívá.
 • 00:12:27 Mějte se hezky
  a za týden na shledanou!
 • 00:12:38 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související