iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 1. 2014
02:55 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
1842
zhlédnutí

Z očí do očí

Vladimír Fux

Přítel češtiny

34 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Z očí do očí

 • 00:00:14 Vladimíre, dnes spolu
  budeme mluvit o češtině.
 • 00:00:18 Nejdřív na tebe musím prozradit, že
  jsi kdysi dávno vystudoval chemii.
 • 00:00:23 Jako kluk jsi v rodné Ostravě rád
  ničil byt rodičů chemickými pokusy.
 • 00:00:30 Přesto tě chemie dlouho neudržela,
  i když jsi ji několik let vyučoval.
 • 00:00:36 Odlákali tě kamarádi,
  hudba, písničky, divadlo.
 • 00:00:41 Působil jsi několik let jako
  dramaturg satirického divadla.
 • 00:00:46 V divadle
  Večerní Brno v 60. letech.
 • 00:00:49 Napsal jsi pro ně Hamleta IV.,
  Akci H. pro Luboše Černíka.
 • 00:00:53 Napsal slavnou hru Drak je drak.
 • 00:00:57 S Vlastimilem Pantůčkem
  a Miloslavem Skálou.
 • 00:01:01 Zároveň jsi působil
  jako externí hlasatel v Rozhlase.
 • 00:01:05 Potom jako redaktor slova
  v hudební redakci.
 • 00:01:09 Po srpnu 1968 jsi odešel
  z Rozhlasu do geologického výzkumu.
 • 00:01:16 Neboli do maringotky.
  Tam jsi působil 14 let.
 • 00:01:19 7 let jsi byl stavěčem kulis
  v brněnské Redutě.
 • 00:01:23 Přitom jsi překládal a dodnes
  překládáš libreta oper.
 • 00:01:29 Také písně do muzikálů. Například
  Oklahoma, Kiss me, Kate,
 • 00:01:34 Někdo to rád horké.
 • 00:01:37 V posledních letech nebo možná
  měsících jsi něco napsal.
 • 00:01:46 Něco, z čeho by možná mohla být
  pěkná knížka kdyby to někdo vydal.
 • 00:01:51 Zatím je to rukopis s názvem
  Z českých luhů do háje.
 • 00:01:55 Tedy nikoli Z českých luhů a hájů.
  Je to knížka plná jazykové zlosti.
 • 00:02:03 Na ty, kteří s jazykem
  nezacházejí podle tvých představ.
 • 00:02:08 Sám o sobě říkáš, že jsi jazykový
  brusič, konzervativec a zpátečník.
 • 00:02:15 Proč ses rozhodl pro tento postoj?
 • 00:02:18 -Nevím, jestli to je přesně.
  Samozřejmě trošku přeháním.
 • 00:02:23 Přeháním v tom zpátečnictví
  a zejména brusičství.
 • 00:02:27 Ale konzervativní je každý člověk,
  který chce zachovat určité hodnoty.
 • 00:02:33 Na hodnoty, které si zvykl
  a pokládá je za hodnoty cenné.
 • 00:02:39 Konzervativní je každý, kdo
  bezhlavě nepodléhá novým trendům.
 • 00:02:49 Které se mu prostě
  třeba jen nelíbí.
 • 00:02:52 Konzervativec nemusí být
  jen ve smyslu politickém.
 • 00:02:56 Je to normální lidské hnutí mysli.
 • 00:03:00 -Konzervativec je ten, který mluví
  jazykem našich otců, praotců?
 • 00:03:06 -Zajisté, proč ne? Ale jazyk
  samozřejmě musí odpovídat jeho věku
 • 00:03:12 Jazyk našich praotců vypadal
  trochu jinak, než dnešní.
 • 00:03:21 Po své formální stránce,
  ve svém kabátku.
 • 00:03:25 Co se teď děje s češtinou,
  je trošku moc horempádem.
 • 00:03:30 Proto říkám, že jsem konzervativní,
  protože lpím na určitých hodnotách.
 • 00:03:35 Na hodnotách,
  které pokládám za prověřené.
 • 00:03:40 -Kde se to v tobě vzalo?
  -Patrně genetika hrála trošku roli.
 • 00:03:48 Tatínek učil na gymnáziu
  češtinu a franštinu.
 • 00:03:53 V rodině jsem měl několik
  učitelů, maminka byla učitelka.
 • 00:03:59 Mimo to maminka pocházela
  z Valašského Meziříčí.
 • 00:04:03 Čistá valaština, i když městská,
  byla u nás domovem a mateřštinou.
 • 00:04:09 Tatínek doma mluvil trošku
  odlehčenou spisovnou češtinou.
 • 00:04:16 To je pravděpodobně
  jeden z takových přirozených důvodů
 • 00:04:23 -A nějaký důvod umělý, který
  souvisí s tvou pozdější profesí?
 • 00:04:28 Třeba s profesí hlasatele?
  -Toho by se našlo víc.
 • 00:04:33 V 1. řadě četba, zamiloval jsem si
  některé spisovatele, třeba Vančuru.
 • 00:04:39 Vladislava Vančuru jsem měl za
  obrovského černokněžníka češtiny.
 • 00:04:45 Dělal si s ní všecko možné,
  tedy na co mu jenom mysl přišlo.
 • 00:04:50 Samozřejmě, že to nebyla pravda,
  to byl to můj tehdejší dojem.
 • 00:04:55 Nebo Karel Čapek!
  Čeština čistá jako křišťál.
 • 00:05:00 Velice málo používal
  jiných forem než spisovné češtiny.
 • 00:05:07 Jenom tehdy,
  když to mělo nějakou funkci.
 • 00:05:10 Takto zatížen jsem se
  stal posléze i hlasatelem.
 • 00:05:19 Je to dobré zaměstnání pro toho,
  kdo má s češtinou vážné záměry.
 • 00:05:27 -Chceš říci, že hlasatel musí
  přemýšlet o slovech, která hlásá?
 • 00:05:31 -Domnívám se, že ano.
 • 00:05:33 Hlasatel nemůže být
  reproduktorem, který nemyslí.
 • 00:05:37 To by byla podstatná chyba.
 • 00:05:39 Mimo to by si tím vyloučil
  možnost improvizace na anténu.
 • 00:05:44 A ta je kolikrát velice důležitá.
 • 00:05:46 Tehdy byla čeština v hlasatelnách
  v jiné pozici než dnes.
 • 00:05:54 Když by člověk dnes měl statisticky
  vyjádřit procento cizích slov?
 • 00:06:03 Tehdy bylo nižší. Týkalo se zejména
  jmen nebo zeměpisných názvů.
 • 00:06:09 Tehdy bylo ctižádostí hlasatele,
  aby v tomhle nedělal chyby.
 • 00:06:16 Není pěkné, jestliže vypadáš před
  posluchači jako neumětel a trouba.
 • 00:06:23 -Do jakého kurzu jste chodili?
 • 00:06:26 Abyste se správně vyslovovali
  slova česká, převzatá, slova cizí?
 • 00:06:32 -Na češtinu byl kladen důraz už
  při výběru. To se předpokládalo.
 • 00:06:41 Kurzy češtiny jsem neměli,
  pouze kurzy ortoepie.
 • 00:06:46 Zvuková stránka češtiny je něco,
  co tě 1. ťukne do ucha.
 • 00:06:56 Obsahová stránka pochopitelně též.
 • 00:07:00 Ale jak je ti to podáváno je něco,
  co slyšíš i proti své vůli.
 • 00:07:05 I když nesleduješ příliš obsah.
  Třeba když vaříš knedle.
 • 00:07:10 -A kdo vás učil
  výslovnosti převzatých slov?
 • 00:07:14 -K tomu jsme měli výbornou pomůcku.
  Tehdy ji vytiskli v Praze.
 • 00:07:22 Byly tam všecky možné
  evropské jazyky.
 • 00:07:25 Myslím s výjimkou řečtiny,
  islandštiny a albánštiny.
 • 00:07:29 Bylo to několik příruček.
  Byla tam výslovnost, jak je číst.
 • 00:07:35 Byly tam zase známé osobnosti,
  malíři, literáti, výtvarníci.
 • 00:07:42 Tam jsi mohl vždycky nahlédnout.
 • 00:07:47 I čerstvé zprávy jsi dostal tak,
  že jsi měl aspoň 5 minut.
 • 00:07:57 Čili přeletíš to očima.
  Vidíš tam cosi, co nevíš.
 • 00:08:03 Sáhnu do příručky, podívám se, vím.
  Dodržoval se takový nepsaný úzus.
 • 00:08:13 Za výslovnost cizích slov
  odpovídal redaktor.
 • 00:08:21 Redaktor předkládající text ke
  čtení. To bylo velmi dobré zařízení
 • 00:08:27 Redaktor zodpovídal za to,
  jak to hlasatelna řekne.
 • 00:08:33 -Vepsal to tedy do textu?
  -Ano.
 • 00:08:35 Já se obávám, že to dneska
  nedělá vůbec nikdo.
 • 00:08:41 Ani v rádiu, ani v televizi.
 • 00:08:43 Protože to jsou kolikrát evoluce,
  že se divím, že to projde.
 • 00:08:49 Když jsem se učil hlasatelem,
  takové příklady byly odstrašující.
 • 00:08:59 -Které?
 • 00:09:01 -Například paní řekla: Předehra
  k opeře Don Šajn. Místo Don Chuan.
 • 00:09:07 Takových by se našlo mnoho.
 • 00:09:10 -A jak je to s Wolfgangem Amadeem,
  kterého jsi jistě často ohlašoval?
 • 00:09:15 Jak jsi vyslovoval jeho příjmení?
  -Já říkal Mocart.
 • 00:09:19 -Jako po německu?
  -Ano, jestli je to po německu.
 • 00:09:23 -Proč dost lidí říká totéž?
  -Teď jsem to chtěl říct.
 • 00:09:33 Wolfgang Amadeus byl často
  u nás v Čechách, zejména v Praze.
 • 00:09:41 Koneckonců koncertoval
  i v Brně v Redutě.
 • 00:09:44 Díky tomu je jaksi právem češtiny,
  aby si ho přivlastnila.
 • 00:09:52 V tom případě
  není žádná chyba říkat Mozart.
 • 00:09:56 Protože to se dělo díky jeho
  popularitě, dělo se to z lásky.
 • 00:10:02 A co je z lásky, není hřích.
 • 00:10:04 -Potom by nebyla chyba říkat
  konzert, jak spousta Čechů říká?
 • 00:10:09 -To by byla veliká chyba!
  Obávám, že to je ještě horší.
 • 00:10:13 Mnoho Čechů říká konzert. Psáno
  tedy zet a čteno jakoby italsky.
 • 00:10:21 To není pravda.
  Podoba se zet je německá.
 • 00:10:26 Tudíž Němci to čtou správně
  koncert, s přízvukem na cé.
 • 00:10:31 Ale jakmile vzdělanec pohlédne
  na toto slovo a přečte ho italsky?
 • 00:10:36 Vzniká hrůza,
  protože vzniká konzert.
 • 00:10:40 V mých očích to diskvalifikuje
  dotyčné mluvčí velice hluboce.
 • 00:10:48 Ale konez konzů,
  když na to mají...
 • 00:10:52 SMÍCH
 • 00:10:54 -Co slovo disident?
  Občas se vyskytuje ve zprávách.
 • 00:10:59 A v poslední době je stále častěji
  slyším vyslovovat dizident...
 • 00:11:05 -To je odvěká choroba češtiny.
 • 00:11:07 Jak vidí něco z cizích luhů,
  z es udělá zet.
 • 00:11:17 Těžké je uvědomit si,
  že jsou tam původně 2 es.
 • 00:11:25 Dissident se nemůže číst se zet.
 • 00:11:29 Bohužel čeština se tváří velice
  ženerózně k cizím slovům.
 • 00:11:37 Právě takto je vždycky oseká a
  zničí, až se jí zdá, že je to dobře
 • 00:11:43 To je zejména díky němčině.
 • 00:11:50 Protože němčina zejména mezi
  samohláskami "es" prostě neslyší.
 • 00:11:56 Nezná je, nevysloví.
  Vysloví vždycky zet.
 • 00:12:00 A tak se i čeština díky němčině
  dopouští těchto hrůz.
 • 00:12:06 -A co Düsseldorf,
  který tě rozčiluje v té knížce?
 • 00:12:11 -Stal se z něj Düzeldorf.
  A je to dosti časté.
 • 00:12:15 Nevím, co tam zrovna
  v tomto roce probíhalo.
 • 00:12:19 Ale dělá to dojem, že jde vísku
  vynálezce vznětového motoru Diesela
 • 00:12:26 SMÍCH
 • 00:12:28 Tento způsob zacházení
  je velice krutý.
 • 00:12:31 Mám ještě několik takových
  příkladů, ale ty jsou právě v knize
 • 00:12:41 -Ještě 1 termín tam uvádíš.
 • 00:12:46 Jeho výslovnost tě zlobí.
  Komedia de larte.
 • 00:12:51 Tak se to také píše. V italštině se
  koncové "e" vyslovuje.
 • 00:12:57 Častý způsob vyslovování u nás zní:
 • 00:13:00 -Komedia de lart!
  Což je naprosto nepochopitelné!
 • 00:13:04 Italština nikdy nevynechává
  závěrečné samohlásky.
 • 00:13:09 Spíše je spojí s tou další,
  když je to třeba ve zpěvu.
 • 00:13:14 Italština doplácí v češtině
  na spoustu zjednodušujících pohledů
 • 00:13:32 -Například činžáno místo "činzáno".
 • 00:13:34 -Například činžáno.
  Což připomíná spíše činži.
 • 00:13:38 Nebo chianti. Vzdělanci
  vyslovují čianti místo kianti.
 • 00:13:43 Písmeno "há" je tam právě proto,
  aby se nemohlo číst jako čé.
 • 00:13:49 -Co nejjednoduššího může hlasatel
  nebo kdo mluví na veřejnosti udělat
 • 00:13:55 Podívat se do slovníku.
 • 00:13:58 Myslíš, že to souvisí se změnou
  v postoji lidí k tomu, co říkají?
 • 00:14:07 Že se nestarají, jak to mysleli ti,
  kteří to slovo užívali před nimi?
 • 00:14:12 A že jak je budeme vyslovovat my,
  je směrodatné už i pro další?
 • 00:14:17 -Zejména televizní hlasatelé si
  neuvědomují hlubokou zodpovědnost.
 • 00:14:29 Oni tvoří normu. Televize
  a rozhlas jsou dneska normotvorní.
 • 00:14:37 Těžko se setkáš v tisku s tím, že
  by ti do závorky napsali výslovnost
 • 00:14:46 Všichni vyslovují tak,
  jak to řekli v televizi či v rádiu.
 • 00:14:50 Jinými slovy - zodpovědnost
  těchto mluvčích je obrovská.
 • 00:14:56 Oni by neměli couvat. Všichni si to
  zjednodušili na liberální postoj.
 • 00:15:04 Ten dovoluje téměř vše.
 • 00:15:08 Jestliže usoudím, že
  Richard Burton se bude číst Bártn.
 • 00:15:14 Tak z něho vzniká takový
  poangličtělý Ríša Bartoň.
 • 00:15:18 Což mi dost vadí.
 • 00:15:21 -Myslíš, že by měl
  existovat nějaký institut?
 • 00:15:26 Trval by na tom, aby ve sdělovacích
  prostředcích zněla čeština...
 • 00:15:32 Říkám zněla!
  Minimálně tak, jak má znít?
 • 00:15:36 -Jestli už není pozdě,
  mělo se to stát minulý týden.
 • 00:15:44 -Jak by takový institut vypadal?
 • 00:15:47 Jazykovědci se dnes
  zdráhají přikazovat, zakazovat.
 • 00:15:52 - To je právě to.
  Nejde mi tady o příkazy a zákazy.
 • 00:15:57 Jde mi o snahu a nesnahu.
 • 00:16:00 Když nebude nikdo
  uvádět věci na pravou míru.
 • 00:16:05 Dojde ke všeobecnému rozmělnění
  a odchodu od jakýchkoliv norem.
 • 00:16:14 Je snadné říct, že jazykověda je
  od toho, aby zaznamenávala změny.
 • 00:16:21 Změny, které se už staly.
  A tyto změny kodifikovala.
 • 00:16:25 Ona je to na 1 stranu pravda.
 • 00:16:27 Ale kdo vlastně tu normu vytvoří?
  A na základě čeho?
 • 00:16:35 Vždyť to je přístup
  statistika a nikoli jazykovědce!
 • 00:16:39 Statisticky se bude prosazovat to,
  co do našich uší padá z televize.
 • 00:16:48 A z rozhlasu.
 • 00:16:50 Kdyby dobře vyslovovali, podvědomě
  by všichni následovali příkladu.
 • 00:17:05 Že dobrý příklad táhne, je zlatá
  věta, v tom má latina pravdu.
 • 00:17:14 -Ale nejde jenom o výslovnost.
 • 00:17:17 V rukopise píšeš o jiných nekalých
  čárách, které se dějí s češtinou.
 • 00:17:25 O různých hokusech pokusech.
 • 00:17:27 Někdy plynou z neznalosti,
  jindy z nedbalosti.
 • 00:17:31 Rád bych připomněl 1 tvůj
  příklad s přivlastňovacími zájmeny.
 • 00:17:40 Lékařská komora ústy jejího
  prezidenta oznámila...
 • 00:17:46 -Ano, to je velice zlé.
  -Co se tady stalo?
 • 00:17:51 -Dnes a denně
  nemá mluvčí ani pisatelé cit.
 • 00:17:59 Nevědí, zda tam patří
  svého nebo jejího.
 • 00:18:03 Došlo k otupení citu pro češtinu.
  To není o pamatování pravidel.
 • 00:18:11 Má být mluva nebo psaní plynulé?
 • 00:18:18 Tak si nemůžeš
  v duchu opakovat pravidla.
 • 00:18:22 Každý řekne: Komora prohlásila ústy
  svého prezidenta...
 • 00:18:30 Za mých časů v tom nebylo žádné
  váhání. Nic jiného tam nemůže být!
 • 00:18:39 V němčině nebo angličtině ano,
  protože jsou to jazyky cizí.
 • 00:18:45 Třeba jsem se dočetl
  o 1. skokankách na lyžích.
 • 00:18:53 V článku psali, že 1 z nich
  až na můstek doprovází její matka.
 • 00:19:00 Protože zřejmě ví o nebezpečí
  číhajícím na svou dceru.
 • 00:19:06 To znamená, že nebezpečí mělo
  nějakou dceru a číhá na ni.
 • 00:19:13 Obávám se, že jiné vyhlídky není.
 • 00:19:17 -Tedy nejlepší je mluvit správnou
  češtinou, aniž se na to myslí.
 • 00:19:26 Aniž si překládá svou běžnou denní
  hantýrku do něčeho slavnostnějšího.
 • 00:19:33 -Přesně! Necítím češtinu jako něco,
  do čeho bych to musel překládat.
 • 00:19:40 Prostě se tak mluví.
 • 00:19:42 -Povím příklad, který jsem slyšel
  na schůzi přátel českého jazyka.
 • 00:19:48 1 z učitelů Univerzity Karlovy
  připomněl přípis.
 • 00:19:54 Přípisem jsou zavázány
  katedry českého jazyka.
 • 00:19:57 Aby se zkoušky na katedře češtiny
  skládaly ve spisovném jazyce.
 • 00:20:03 Líčil případ, kdy zkoušel
  studentku, která nemluvila spisovně
 • 00:20:08 Když ji po několika minutách
  napomenul, řekla mu:
 • 00:20:12 Ale když myslím na to,
  abych mluvila spisovně.
 • 00:20:15 Nemohu myslet na to, co říkám.
 • 00:20:18 -To je pravděpodobně
  nejstrašnější doklad.
 • 00:20:25 Dokládá, že ten můj titul
  není tak špatně vymyšlený.
 • 00:20:30 -Z českých luhů do háje?
 • 00:20:32 -Jestliže na bohemistice se
  něco takového může stát.
 • 00:20:37 Je to doklad toho, že jsme češtině
  dovolili, aby postupně zašla jinam.
 • 00:20:45 Patrně za roh.
 • 00:20:48 -Bude se to stávat na školách,
  kde budou tito absolventi učit.
 • 00:20:54 -Přesně tak.
  Z toho mám právě strach.
 • 00:20:58 Cítím, že tento úhyb češtiny se
  bude kodifikovat někam jinam.
 • 00:21:07 Spisovná čeština je cítěna ve velké
  části Čech jako něco omezujícího.
 • 00:21:20 Jako krunýř, jako pouta.
 • 00:21:24 Pouta, která nedovolují skutečné
  češtině, aby se rozvinula.
 • 00:21:31 A aby zaujala svoje správné místo.
  Pro mě je to nepřijatelný názor.
 • 00:21:37 Obávám se,
  že v tomto cítění nebudu sám.
 • 00:21:42 Myslím, že na Moravě se spisovná
  čeština cítí přece jen trochu jinak
 • 00:21:49 Pořád v ní cítíme takovou základní
  možnost češtiny pro všechny.
 • 00:21:58 Češtiny prestižní,
  ke které vzhlížíme jako k cíli.
 • 00:22:02 K cíli, který má
  svoje obrovské hodnoty.
 • 00:22:05 -Posloucháš televizi nebo rozhlas?
 • 00:22:08 Musíš mít dojem, že prestiž
  nabývají jiné podoby češtiny.
 • 00:22:13 Takové ty ležérnější, víkendovější.
 • 00:22:17 -To je velmi hezky řečeno.
  Řekl bych velmi ženerózně řečeno.
 • 00:22:22 SMÍCH
 • 00:22:24 Dáváš tím takové možnosti češtině,
  kterou pokládám za dosti pokleslou.
 • 00:22:33 Zaplevelenou
  spoustou plevelných slov.
 • 00:22:38 Třeba slovo "hele" musí být v každé
  2. větě, jinak dialog nemá odpich.
 • 00:22:46 Nebo obrovská liberálnost
  v používání koncovek.
 • 00:22:54 Dneska už v podstatě neuslyšíš
  normální koncovku přídavného jména.
 • 00:22:59 Že byl někdo dobrý.
  Musí být dobrej, jinak je to špatně
 • 00:23:04 A vždycky mě zaráželo, proč je to
  špatně, když to může být dobře.
 • 00:23:10 SMÍCH
 • 00:23:11 -Tato čeština obecná
  vadí mnoha lidem na Moravě.
 • 00:23:18 Z dopisů vím, že nejen na Moravě,
  pokud se ozývá z reproduktorů.
 • 00:23:24 Kromě ní je ještě čeština, která
  vypadá na pohled velice spisovně.
 • 00:23:29 A to je čeština úřednická.
 • 00:23:31 Zachází s naší mateřštinou tak,
  že vytváří různé novotvary.
 • 00:23:36 Různá nová spojení vypadající
  velice progresivně a trochu tajemně
 • 00:23:43 Slova nejsou pro obyčejný plebs,
  ale jen pro zasvěcené operátory.
 • 00:23:48 O některých případech
  taky ve svém rukopise píšeš.
 • 00:23:53 Například co se může stát
  se slovesem uvažovat.
 • 00:23:57 Když se k němu
  připojí nepatřičná předložka.
 • 00:24:01 -To už je takříkajíc
  choroba dneška.
 • 00:24:07 Podvědomá snaha této vrstvy je být
  nějakým způsobem superiorní.
 • 00:24:14 Jsou to desetiletí, kdy si
  vytvářejí jakési ptydepe.
 • 00:24:22 Jsou srozumitelné pouze jim a
  ostatní národ nechť k tomu shlíží!
 • 00:24:28 Jako k něčemu tajemnému.
 • 00:24:31 Je to podvědomá záležitost.
  Jistě to nedělají úmyslně.
 • 00:24:35 Ale jestliže řeknou:
  Uvažujeme s tím, že...
 • 00:24:41 Tak to je pro mě nepřijatelné.
 • 00:24:44 -Uvažujeme s tímto projektem
  nebo...
 • 00:24:46 -Ne! Řekneme:
 • 00:24:48 Počítáme s tímto projektem.
  Nebo uvažujeme o tomto projektu.
 • 00:24:52 Jakmile smícháš dvě vazby s jiným
  spojením, tak vznikne hybrid.
 • 00:24:56 Hybrid dosti nečistý.
 • 00:25:00 -Úřednicky by znělo:
  S tímto řešením jsme neuvažovali.
 • 00:25:04 -Ano.
 • 00:25:06 UCHECHTNUTÍ
 • 00:25:07 V řadě případů se vyskytuje
  i u dětských interpretů.
 • 00:25:16 Vytýkám tam, že třeba spojí vazbu:
  "Nech si to!" a "Nech toho!"
 • 00:25:25 A vznikne vazba "Nech si toho!",
  což je pleonastický kříženec.
 • 00:25:30 Trošku mě to dráždí.
 • 00:25:33 -Úřední jazykář, jazykový úředník,
  vymyslí termín pro zvyšování platů.
 • 00:25:41 Navyšování platů, navýšení platů.
 • 00:25:44 Je to totéž. Plat není zvýšen o nic
  víc, o nic míň, ale zní to zvláštně
 • 00:25:50 Ten kdo navyšuje plat,
  musí asi vědět něco jiného.
 • 00:25:54 Než ten, kdo ho jenom zvyšuje.
  -Je to možné.
 • 00:25:57 Dokonce mám podezření,
  že je to optický vnitřní vjem.
 • 00:26:02 Optická představa
  jak navyšují hromádky bankovek.
 • 00:26:08 Tak zlé to zase nebude,
  ale je v tom něco takového obsaženo
 • 00:26:13 Předložka !na" je teď častá.
  -Nakažlivá!
 • 00:26:18 Říká se: na jídelně, na koupelně,
  na sprchách, koupit něco na stánku.
 • 00:26:26 Předložka je použita
  se správným pádem.
 • 00:26:32 Ale nechápu, co je špatného
  na starém: "Koupit něco u stánku"?
 • 00:26:37 -To je pravda.
 • 00:26:39 -Nebo: Projednalo se to na vládě.
  Jaký je rozdíl mezi větami:
 • 00:26:43 Projednalo se to ve vládě.
  Projednalo se to na vládě.
 • 00:26:47 Jak to cítíš?
  -Cítím to naprosto přesně.
 • 00:26:50 Projednat něco ve vládě -
  je normální.
 • 00:26:53 To je debata vládních činitelů, co
  rozeberou věc a na něčem se usnesou
 • 00:26:58 Projednat něco na vládě znamená
  navršit ministry do určité výšky.
 • 00:27:03 A když jsou takto stratifikováni,
  pak na ní můžeme něco projednávat.
 • 00:27:08 SMÍCH
 • 00:27:10 -To by bylo 1 vysvětlení.
 • 00:27:13 Kdyby se jazykovědci či spisovatelé
  vyjádřili v novinách.
 • 00:27:22 Mohlo by to něco ovlivnit?
 • 00:27:25 Vyjádření k takovýmto
  zhůvěřilostem na češtině.
 • 00:27:29 -Jistě, mohlo by.
  I když ne moc.
 • 00:27:32 Důležité je používat těchto vazeb
  a všech pravidel v běžném životě.
 • 00:27:42 Tak, aby vznikal dobrý příklad.
  Tedy nejenom to, co někomu vytknu.
 • 00:27:48 Řeknu:
  To není pěkné, nedělejte to.
 • 00:27:51 Samozřejmě jazykovědci
  to vždycky dělali.
 • 00:27:54 Vzpomeň si na profesora Trávníčka,
  jak chodil po redakci a říkal:
 • 00:27:59 To jste nenapsali dobře.
 • 00:28:01 Nebo Arnošt Heinrich honil lidi
  v Lidovkách kvůli češtině.
 • 00:28:05 Každý týden měl
  na tapetě jinou věc.
 • 00:28:09 V tom se chybuje,
  toto nesmíme dělat...
 • 00:28:12 A tímto způsobem se
  snažili češtinu neustále čistit.
 • 00:28:17 I když je čeština velké moře,
  tak každý kanál ji trošku zasviní.
 • 00:28:24 -Myslel jsem, že k něčemu by bylo,
  kdyby bylo více lidí jako ty.
 • 00:28:34 Lidé, co se nebojí prohlásit, že
  novotvar je s jazykem nepřijatelný.
 • 00:28:43 Možná se to dá vysvětlit
  i z odborného hlediska.
 • 00:28:48 Jako něco tolerovatelného,
  ale že ty to používat nebudeš.
 • 00:28:53 Protože přes všechnu logiku
  novotvaru je ti citově odlehlý.
 • 00:29:00 -Toto právo má každý.
 • 00:29:03 Naopak je velice hezké, jestliže
  máme k češtině jakýsi vztah.
 • 00:29:09 A na jeho základě si dovolíme
  takovéto vyjádření vůbec publikovat
 • 00:29:15 Když naplno řeknu: Nezlobte se, ale
  toto pokládám za velice nepěkné.
 • 00:29:22 A rozhodně to podporovat nehodlám.
 • 00:29:24 Jsem ochoten vám to vytknout,
  že je to prohřešek vůči češtině.
 • 00:29:29 Myslím, že je to
  oprávněné stanovisko.
 • 00:29:32 -To znamená, že ne všichni přijmou
  jazykové novoty jako automat.
 • 00:29:37 Automat začne
  okamžitě ohmatávat novou věc.
 • 00:29:42 Zjišťuje, jestli na ní není něco,
  s čím by naložil jak je zvyklý.
 • 00:29:50 A uživatel jazyka
  by se neměl podobat stroji.
 • 00:29:54 Stroji, který spolkne všechno,
  co mu do ucha někdo nasype.
 • 00:29:59 -Trošku jsi mně navodil představu
  počítače, který dostane informaci.
 • 00:30:04 Informaci, na kterou nebyl
  připraven a teď to začne ohmatávat.
 • 00:30:09 Co s tím má dělat?
 • 00:30:11 Byl pro nápravu, která by se dála
  ve sdělovacích prostředcích.
 • 00:30:19 Když bude tamější čeština pěkná a
  nebude zbytečně sama sebe mrzačit.
 • 00:30:27 Sama sebe osekávat, omezovat.
 • 00:30:29 Tak tento dobrý příklad, nateče
  do uší všem, kdo poslouchají.
 • 00:30:36 -Ale sdělovací prostředky
  je strašně široký pojem.
 • 00:30:40 Vše od hry pro děti přes akční film
  až po zpravodajství až po komentář.
 • 00:30:46 -To je pravda. Třeba děti se
  velice snadno chytají novotvarů.
 • 00:30:56 Zejména intonací.
  Nebo všemu, co jim zní zajímavě.
 • 00:31:00 Ale jakási povinnost médií je, aby
  se k jazyku vůbec nějak chovaly.
 • 00:31:10 Jazyk není něco, co samozřejmě mají
  v sobě a nepotřebují to kultivovat.
 • 00:31:17 To je velký omyl.
 • 00:31:19 -Pracoval jsi taky pro dabingové
  studio České televize v Brně.
 • 00:31:25 Je podstatný rozdíl mezi jazykem,
  jakým se mluvilo ve filmech dřív?
 • 00:31:33 A jakým se mluví dnes?
  -Velmi citelný.
 • 00:31:40 -I když víme podle filmů
  pro pamětníky, že...
 • 00:31:44 -Ano, tehdejší čeština byla
  dost vyumělkovaná, někdy toporná.
 • 00:31:49 Záleží na tom,
  kdo ten dialog dělal.
 • 00:31:52 Uvědom si dialogy, které
  byly trochu už moderněji vedené.
 • 00:32:00 Bez různých předstíraných věcí.
 • 00:32:05 Třeba Haasovy dialogy,
  které on si upravoval.
 • 00:32:10 Tato čeština spočívala na spisovné
  normě. Čeština byla daleko čistší.
 • 00:32:23 Než ta, kterou dnes nasáváme
  s každým novým dabingem.
 • 00:32:30 Stalo se mi mnohokrát, že jsem
  dělal jen 1 nebo málo dílů série.
 • 00:32:39 Vstupoval jsem
  do série s nějakou úpravou.
 • 00:32:42 A když jsem se ptal
  jak byli spokojeni, říkali:
 • 00:32:46 Trochu jsme to museli předělat.
 • 00:32:48 Protože moje čeština musela být
  připasována k těm použitým češtinám
 • 00:32:55 A to byly češtiny středočeské
  nebo bych to nazval pražské.
 • 00:33:02 Ona je to svízel, protože
  já tuhle češtinu prostě nemám.
 • 00:33:06 A cítím ji jako nevhodnou. V řadě
  případů se s tím nemůžu srovnat.
 • 00:33:15 Když si dvě vietnamská robátka
  říkají: Hele, pocem...
 • 00:33:19 SMÍCH
 • 00:33:21 Jako paní, která tvrdí, že není
  správné, aby šerif mluvil brněnsky.
 • 00:33:27 Obávám, že se nikdy nestalo,
  že by šerif mluvil brněnsky.
 • 00:33:32 Nevím, kdo by ho
  v tom případě daboval.
 • 00:33:35 Ale nikomu nevadí,
  že šerifové mluví pražsky.
 • 00:33:39 Osobně mi připadá divné. Protože
  ne všude je jazyk tak roztříděn.
 • 00:33:47 -Byl bys pro nějakou střední cestu?
 • 00:33:51 Šerifové by sice nemluvili
  spisovně, ale ani žižkovsky?
 • 00:33:58 -Přesně tak.
 • 00:33:59 -Pro stylizaci.
  -Ano. To se tak dřív dělalo.
 • 00:34:02 Na základě jakési odlehčené mluvy,
  která byla na spisovném základě.
 • 00:34:08 Samozřejmě se použilo
  stylizačních prvků.
 • 00:34:12 A většinou to navodilo
  velice dobře prostředí i způsob.
 • 00:34:17 Zatímco dnes to vypadá všecko tak,
  že se to odehrává ve 13. revíru.
 • 00:34:22 -Neboli v pražském podsvětí.
 • 00:34:26 Přeju ti,
  aby tvoje knížka opravdu vyšla.
 • 00:34:29 A nezůstala jenom v rodinné zásuvce
  jako dědictví pro vnuky.
 • 00:34:34 -Děkuju. A jestli zůstane,
  tak aby tomu vnukové rozuměli.
 • 00:34:38 Nejenom obsahu, ale i jazyku.
 • 00:34:46 Skryté titulky: Jitka Cívková
  Česká televize, 2014
 • 00:34:49 a.

Související