iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 2. 2003
21:15 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
1455
zhlédnutí

Z očí do očí

Jiří Vorlíček

Onkolog

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Z očí do očí

 • 00:00:14 Pane profesore, poslední dobou ve
  vašem oboru hodně "cinkají klíče".
 • 00:00:21 Nemine snad měsíc či týden,
  abychom nečetli v novinách zprávy
 • 00:00:29 o tom, že vědci objevili
  nějaký nový důležitý klíč
 • 00:00:34 k léčbě rakoviny přesnější
  metodou diagnózy,
 • 00:00:38 gen, který způsobuje
  množení rakovinných buněk
 • 00:00:42 nebo nový lék, který bude pomáhat
  více než ty dosavadní.
 • 00:00:47 Jak vám takové zprávy znějí dnes,
  kdy jste již 13 let přednostou
 • 00:00:53 Interní hematoonkologické kliniky
  Fakultní nemocnice Brno-Bohunice?
 • 00:01:01 Po promoci v roce 1969
  jste nastoupil jako sekundář
 • 00:01:07 do Brněnského onkologického ústavu.
 • 00:01:11 Jaké "klíče"
  měli onkologové tenkrát?
 • 00:01:14 Cinkalo se pořád, protože platí, že
  každý 4. z nás zemře na rakovinu.
 • 00:01:20 A to je vážná věc.
  Když jsem tenkrát přišel
 • 00:01:25 do Onkologického ústavu,
  viděl jsem, že se dá udělat mnoho.
 • 00:01:31 Dnes, když se dívám zpátky,
  tak vidím,
 • 00:01:34 že jsme tenkrát mohli udělat
  velmi málo.
 • 00:01:37 Od té doby se medicína
  rozvinula nevídaným tempem.
 • 00:01:41 My dnes můžeme mnohem více.
 • 00:01:43 Už tehdy existovala velmi důležitá
  chirurgická léčba,
 • 00:01:48 existovala radioterapie
  a začínala chemoterapie.
 • 00:01:55 Začínaly léky,
  kterými se léčila rakovina.
 • 00:01:59 Kolik těch léků jste měli
  a nakolik byly dostupné?
 • 00:02:03 Bylo jich několik.
 • 00:02:06 Dostupné nebyly pro všechny proto,
  že jich bylo málo.
 • 00:02:11 Nakoupily se léky na rok,
  které po určité době došly.
 • 00:02:16 Dostávali je lidé,
  kteří přišli v době, kdy léky byly.
 • 00:02:20 Nebyly pro všechny také proto,
  že byly drahé a také proto,
 • 00:02:25 že byla celá řada opatření,
  například devizy
 • 00:02:31 či určitá preferovaná část
  populace...
 • 00:02:33 Která to byla?
  Byli to někteří významní
 • 00:02:37 funkcionáři tehdejší
  vládnoucí strany,
 • 00:02:40 kteří měli zvlášť deponované léky.
  Byla to zvláštní doba.
 • 00:02:46 Měli jste přístup k informacím
  o rozvoji onkologické medicíny?
 • 00:02:53 Měli jsme přístup k informacím,
 • 00:02:55 protože jsme měli možnost
  číst některé časopisy.
 • 00:02:58 Výměna zahraničních časopisů
  probíhala uvnitř republiky.
 • 00:03:03 Když se na to podívám
  z dnešního pohledu,
 • 00:03:05 neměli jsme skoro žádné informace.
  Dnes si sednu k internetu
 • 00:03:08 a mohu se během 1 večera dozvědět
  nejnovější věci.
 • 00:03:13 Dříve bylo informací méně.
 • 00:03:15 V dnešní informační společnosti
  jsme spíše informacemi přehlceni.
 • 00:03:19 Kolik informací měli
  tehdy pacienti?
 • 00:03:24 Neměli skoro žádné informace.
 • 00:03:27 Vy jste jim je nechtěli dát?
  Ano, tak to bylo zavedené,
 • 00:03:33 ale my jsme jim je hlavně
  neuměli dát.
 • 00:03:35 My jsme nevěděli,
  proč jim je máme dávat.
 • 00:03:38 Věděli jsme, že kdybychom
  byli nemocní, budeme chtít vědět
 • 00:03:41 spoustu informací, ale nedokázali
  jsme to přenést na své pacienty.
 • 00:03:46 Takto to tenkrát bylo nejen u nás,
  ale i ve velké části Evropy.
 • 00:03:50 Pacient musel spoléhat na to,
  že to s ním lékař myslí dobře
 • 00:03:53 a prostě ho poslouchat?
  Bylo tomu tak. Lékař byl ten,
 • 00:03:59 který v rámci dobré vůle
  pacientovi něco přikazoval.
 • 00:04:05 Pacient s tím musel souhlasit.
  Dnes se nám to možná zdá zvláštní.
 • 00:04:09 Musel tehdy napsat pacient
  aspoň písemný souhlas s operací?
 • 00:04:13 Ano, takzvaný reverz.
  To už tenkrát muselo být.
 • 00:04:17 Na ostatní věci se souhlas nedával.
 • 00:04:20 Na použití léků či léčebné metody
  jste se neptali?
 • 00:04:26 Těžko se ptát pacienta,
  zda souhlasí s léčebnými metodami,
 • 00:04:30 když pacient nevěděl,
  že má zhoubný nádor.
 • 00:04:32 To se tenkrát pacientovi neříkalo.
  A kdy se to dověděl?
 • 00:04:36 Pacient se to velmi často nevhodně
  dozvěděl od svých příbuzných
 • 00:04:40 nebo si ve výtahu otevřel
  dokumentaci,
 • 00:04:43 když šel z rentgenového vyšetření.
  Byl to zvyk nebo tradice?
 • 00:04:49 Byla to zavedená tradice.
  My jsme neuvažovali,
 • 00:04:52 že by to mohlo být jinak.
  Neměli jsme srovnání,
 • 00:04:55 neměli jsme zahraniční zkušenosti.
  V 60. letech začínalo v Evropě
 • 00:05:00 hnutí, které říkalo,
  že pacient má být co nejvíce
 • 00:05:03 informován a má spolurozhodovat
  o své léčbě.
 • 00:05:07 Kdy se to u nás začalo měnit?
  Po roce 1989.
 • 00:05:13 Skoro všichni jsme odjeli
  na měsíční či delší stáže
 • 00:05:16 do světa a viděli jsme,
  že ve světě je to jinak.
 • 00:05:21 Pacient přichází
  do lékařské knihovny
 • 00:05:23 a tam si hledá informace
  o své diagnóze.
 • 00:05:25 Pacient sleduje internet.
 • 00:05:27 Pacient se svým lékařem
  diskutuje o své chorobě.
 • 00:05:30 Že lékař není
  tak otcovsky přísný jako u nás?
 • 00:05:34 Ano.
  Lékař a pacient se stali partnery.
 • 00:05:38 A je to možné ve všech případech,
  když uvážíme,
 • 00:05:42 že někteří pacienti jsou nedospělí,
  nezralí, málo vzdělaní?
 • 00:05:46 Je nutný individuální přístup.
  Mám malé % pacientů,
 • 00:05:52 kteří nechtějí nic vědět. I tito
  pacienti časem kladou otázky.
 • 00:06:03 Ale naprostá většina pacientů
  si žádá informace o diagnóze,
 • 00:06:08 o způsobu léčby, o komplikacích.
 • 00:06:11 Po roce 1989 se u nás také začalo
  hovořit o právech pacientů.
 • 00:06:17 Tato práva byla kodifikována
  v etickém kodexu lékařů i pacientů.
 • 00:06:25 Co když pacient odmítne
  určitý druh léčby. Má na to právo.
 • 00:06:31 Dokonce může odmítnout slyšet
  nějakou informaci.
 • 00:06:36 Jste připraveni to respektovat?
  Ano a respektujeme to.
 • 00:06:40 Není to časté,
  ale setkáváme se s tím.
 • 00:06:45 Je to problém, protože tomu
  pacientovi často nedovedeme pomoci.
 • 00:06:53 Ale jestliže si to pacient přeje,
  nemáme právo dělat
 • 00:06:57 něco proti jeho vůli.
  To se v dnešní medicíně dodržuje.
 • 00:07:01 Dnes už také netajíte
  vážnou diagnózu.
 • 00:07:06 My ji netajíme,
  my ji pacientovi nabízíme.
 • 00:07:09 Většinou větou: "Skončili jsme
  vaše vyšetření, víme co vám je.
 • 00:07:17 Chcete si o tom popovídat?"
  Většina pacientů to chce.
 • 00:07:21 Ptáme se také,
  jestli to pacient nechce probrat
 • 00:07:25 s nějakým svým příbuzným,
  s přítelem či s někým blízkým.
 • 00:07:28 A ptáme se také pacienta,
  komu jinému můžeme diagnózu sdělit.
 • 00:07:32 I rodině ji můžeme sdělit
  pouze se souhlasem pacienta.
 • 00:07:34 Co to znamenalo pro vás,
  pro lékaře?
 • 00:07:38 My jsme se o právech pacientů
  dozvěděli dříve než pacienti.
 • 00:07:43 Viděli jsme, jak jsou využívána
  práva na západ od nás.
 • 00:07:48 V 1. fázi to přineslo velkou zátěž
  pro pacienty i pro nás,
 • 00:07:51 abychom ta práva dokázali
  správně využívat.
 • 00:07:55 Aby ta informace byla na 1 stranu
  pravdivá
 • 00:07:57 a na 2. stranu aby nebyla krutá.
 • 00:07:59 Aby diskuze
  s pacientem byla srozumitelná.
 • 00:08:02 Aby pacient ze svých práv vytěžil
  co nejvíce pro svoji nemoc.
 • 00:08:06 Z vaší zkušenosti je lepší,
  když pacient ví, jak na tom je,
 • 00:08:11 jaká je prognóza nemoci?
  Ano, jednoznačně.
 • 00:08:16 Pacient mnohem lépe spolupracuje.
  Ví, proč mu děláme celou řadu
 • 00:08:20 vyšetření a léčebných metod,
  které nejsou příjemné.
 • 00:08:27 Kdyby nevěděl diagnózu,
  tak proč bychom to dělali?
 • 00:08:32 Chemoterapie velmi pomáhá nemocným
  se zhoubnými nádory,
 • 00:08:36 ale má řadu nežádoucích účinků.
  Pacient na ni musí být nachystaný
 • 00:08:40 a musí vědět,
  že to je daň za naději vyléčení.
 • 00:08:44 To je velmi důležité.
 • 00:08:46 Bez té informovanosti bych si
  dnešní onkologii neuměl představit.
 • 00:08:50 Máte dnes více léků než dříve.
  Ale je jich dost?
 • 00:08:57 Máme jich více, máme lepší
  a máme jich dost.
 • 00:09:01 Zní to možná neuvěřitelně.
 • 00:09:05 Současná česká onkologie využívá
  stejné informace, stejné přístroje
 • 00:09:12 a stejné léky jako v západní Evropě
  a ve Spojených státech s tím,
 • 00:09:17 že my jsme podstatně chudší stát.
 • 00:09:19 A to jsou rozvírající se nůžky
  mezi tím co děláme
 • 00:09:23 a co bychom měli dělat.
  Je to velký problém.
 • 00:09:27 V posledním narostla cena
  nových onkologických léků o 30%.
 • 00:09:33 Co z toho plyne pro pacienta?
 • 00:09:36 Že se mu některý potřebný lék
  v dalších letech už nedostane?
 • 00:09:41 Mohu zaručit,
  že pacient dostane lék,
 • 00:09:45 který mu buď zásadním způsobem
  zachrání život
 • 00:09:47 nebo mu ho zásadně prodlouží.
  V současné době to tak je 100%
 • 00:09:51 a věřím,
  že to tak bude i v budoucnu.
 • 00:09:54 Do budoucna se musíme
  více zamýšlet nad tím,
 • 00:09:57 jestli léky, které pacientovi
  dáváme, přináší dostatečný užitek,
 • 00:10:01 který by se vyrovnal
  nežádoucím účinkům a ceně.
 • 00:10:05 Je to velmi těžký onkologický
  problém a ne každý to umí.
 • 00:10:08 Žádá si to vysokou odbornost,
  osobní odvahu
 • 00:10:11 a blízký kontakt s pacientem.
 • 00:10:14 Jednou jste napsal, že když
  srovnáváte západní lékaře a naše,
 • 00:10:19 rozdíl není v odbornosti,
  ale ve způsobu myšlení.
 • 00:10:24 Jak jste to myslel?
  Je to o komunikaci s pacientem.
 • 00:10:30 Je to schopnost hovořit
  s pacientem o jeho chorobě,
 • 00:10:34 dělat terapeutickou rozvahu,
  co pacientovi přinese
 • 00:10:38 léčba pozitivního a co negativního.
  To je ten způsob myšlení,
 • 00:10:44 který nám před 10 lety
  ještě hodně chyběl.
 • 00:10:48 V současné době ho má stále
  více lékařů
 • 00:10:50 a je to ku prospěchu pacientů.
 • 00:10:55 Informovaný pacient
  je spokojený pacient.
 • 00:10:58 Méně si stěžuje?
  To také.
 • 00:11:02 Z vašich knih a článků
  jsem vyrozuměl,
 • 00:11:07 že dnes se klade větší důraz
  na takzvanou kvalitu života
 • 00:11:12 nevyléčitelných pacientů.
  V 60. letech to bylo jinak?
 • 00:11:18 Kvalita života je termín,
 • 00:11:20 který se v medicíně používá
  v posledních 15 letech.
 • 00:11:24 Samozřejmě že kvalita života
  vždycky hrála významnou roli.
 • 00:11:29 Ale v 60. letech
  jsme tento aspekt neakceptovali.
 • 00:11:33 V současné době dokážeme
  s pacientem hovořit o tom,
 • 00:11:36 jestli chce podstoupit
  velmi komplikovanou léčbu
 • 00:11:39 s relativně malou nadějí
  na vyléčení, nebo jestli chce
 • 00:11:42 podstoupit méně komplikovanou
  léčbu, také s malou
 • 00:11:45 nadějí na vyléčení,
  ale s menšími problémy.
 • 00:11:50 Velmi důležité je to
  u nevyléčitelných pacientů.
 • 00:11:53 Zde je ta kvalita života naprosto
  zásadní, například léčba bolesti,
 • 00:11:57 dušnosti, nevolnosti a zvracení.
  V tomto byl v posledních 20 letech
 • 00:12:01 udělán obrovský pokrok
  na celém světě.
 • 00:12:04 Paliativní medicína je medicína,
 • 00:12:09 která dokáže zlepšit kvalitu života
  u nevyléčitelně nemocných.
 • 00:12:14 Četl jsem váš výrok, že čeští
  lékaři často podceňují bolest
 • 00:12:21 a neužívají všech prostředků,
  kterými by ji mohli tišit.
 • 00:12:27 To má celou řadu příčin.
  Pravděpodobně nejsme ještě všichni
 • 00:12:31 dostatečně vzdělaní.
  Jsme navyklí na to,
 • 00:12:36 že léky proti bolesti
  mají nějaké nežádoucí účinky,
 • 00:12:40 kterých se bojíme my i pacienti.
 • 00:12:44 A to tedy ve svém důsledku znamená,
  že řada pacientů s bolestí
 • 00:12:49 není správně léčena.
  Dnes jsou takové možnosti,
 • 00:12:53 aby 99% pacientů nemělo těžkou,
  závažnou nebo nesnesitelnou bolest.
 • 00:12:58 Ale chce to vzdělaného lékaře
  a spolupracujího pacienta.
 • 00:13:03 Máme podle vás málo lékařů
  nebo málo vzdělaných lékařů?
 • 00:13:09 To jsou 2 otázky. Máme dost lékařů.
  Dovedu si představit,
 • 00:13:15 jak bych své lékaře na klinice
  využil daleko lépe
 • 00:13:19 pro odbornou práci,
 • 00:13:22 kdybych měl více písařek
  nebo pomocného personálu.
 • 00:13:25 Přál bych si,
  kdyby lékaři byli oproštěni
 • 00:13:28 od spousty administrativy.
  Proč to tak nemůže být?
 • 00:13:32 Tady je určitá tradice,
  že lékaři dělali všechno možné,
 • 00:13:37 protože byli v minulosti
  velmi špatně placeni.
 • 00:13:40 Teď se jejich platy zvyšují.
 • 00:13:42 A už brzo bude jasné, že je lépe,
  aby lékař dělal za své,
 • 00:13:46 poměrně slušné peníze,
  odbornou práci
 • 00:13:49 a nějaká písařka
  dělala jeho administrativu.
 • 00:13:54 Myslím si, že máme lékařů dost.
  A kdyby se soustředili
 • 00:13:58 jen na svoji odbornou práci,
  bylo by to hodně znát.
 • 00:14:01 A jestli máme vzdělané lékaře?
  Podle mých zkušeností ano.
 • 00:14:05 Na lékařských fakultách
  učíme podobně jako v zahraničí.
 • 00:14:10 Když se scházíme s kolegy
  na kongresech, tak vidíme,
 • 00:14:13 že používáme stejné metody
  i přístupy.
 • 00:14:16 Jsme v celé řadě
  společných výzkumných úkolů.
 • 00:14:18 Doufám, že máme vzdělané lékaře.
  Jaké máte pacienty?
 • 00:14:24 Když se toho už tolik ví
  o zhoubných nádorech
 • 00:14:28 a o jejich léčbě,
  odráží se to nějak v tom,
 • 00:14:32 jak si lidé svého zdravotního stavu
  hledí?
 • 00:14:37 Odráží se to poměrně silně,
  ale zdaleka ne u všech pacientů.
 • 00:14:41 Máme pacienty, kteří si dokáží
  Všechno o své chorobě
 • 00:14:44 najít na internetu, vypůjčí si
  knihy v univerzitní knihovně
 • 00:14:50 a o své diagnóze se mnou diskutují
  tak, že je to pro mě hodně těžké.
 • 00:14:56 Na 2. straně jsou pacienti,
  kteří nechtějí nic vědět.
 • 00:15:04 Ale těch je málo. Většina pacientů
  je spokojena s tím,
 • 00:15:07 že je více informovaná
  a že se může spolupodílet na tom,
 • 00:15:10 co se s nimi děje.
  Mají větší pocit svobody,
 • 00:15:14 větší pocit spoluzodpovědnosti
  a podílejí se na úspěchu.
 • 00:15:18 A než k vám přijdou,
  přijdou vůbec včas?
 • 00:15:23 Přijít včas, to je největší rezerva
 • 00:15:28 v léčbě zhoubných nádorů
  v České republice.
 • 00:15:33 Jestliže přijde pacient
  s nádorem v počátečním stadiu,
 • 00:15:38 skoro vždycky ho dokážeme uzdravit.
  Není to příliš často.
 • 00:15:42 Proč tomu tak je, není úplně jasné.
  Řada pacientů se zjevnými příznaky
 • 00:15:48 nádoru nejde lékaři ze strachu,
  že by se dozvěděli něco špatného.
 • 00:15:56 Když jdou k lékaři za půl roku,
  už se to špatné dovědět musí.
 • 00:16:01 To je problém psychologický.
  Není to jen problém osvěty.
 • 00:16:05 Je to obecný problém toho, že si v
  řadě věcí nechceme přiznat pravdu.
 • 00:16:10 Rakovina je nemoc
  obestřená zvláštním oparem.
 • 00:16:17 Člověk si připadá, když začne
  u sebe s touto nemocí uvažovat,
 • 00:16:25 jako osudem postižený, vyřazený...
  Setkáváte se s těmito pocity?
 • 00:16:32 Rakovina je téma,
  o kterém nikdo nechce hovořit,
 • 00:16:36 kterého se všichni bojí,...
 • 00:16:39 Na rozdíl od infarktu,
  ke kterému se skoro každý hlásí.
 • 00:16:43 Když má někdo těžký infarkt
  a přežije ho, tak se vůbec nebojí,
 • 00:16:49 co s ním bude dál.
 • 00:16:50 Když se někdo vyléčí z rakoviny,
  tak se potom bojí dlouhodobě.
 • 00:16:54 Je to možná tím,
  že jsme před 35 lety
 • 00:16:58 bojovali s rakovinou neúspěšně.
 • 00:17:01 Pokroky v léčbě rakoviny
  jsou zásadní, ale společenské
 • 00:17:04 myšlení a uvažování o rakovině
  bude ještě dlouho přetrvávat.
 • 00:17:10 Dříve, když lidé nevěděli,
  že mají rakovinu,
 • 00:17:14 tak se z ní nemohli uzdravit.
 • 00:17:17 Ti, kteří se uzdravili, nevěděli,
  že ji měli. Ti, kteří zemřeli,
 • 00:17:21 tak zemřeli a pak se to dozvěděli
  jejich příbuzní.
 • 00:17:24 Takže vlastně jako by všichni
  zemřeli na rakovinu.
 • 00:17:27 Trošku absurdní.
  Dnes když se lidé uzdraví,
 • 00:17:31 tak s tím vědomím jdou dál
  a to vědomí i šíří.
 • 00:17:34 To je nový fenomén.
 • 00:17:35 Jak se chovají ostatní lidé
  k nemocným?
 • 00:17:41 Převážně se do nich odtáhnou.
  V 70. letech jsme dělali průzkum
 • 00:17:47 mezi pacienty s nádory o tom,
  co jim nejvíc vadí.
 • 00:17:52 Nejvíc jim vadilo, že se jich lidé
  přestali dotýkat -
 • 00:17:57 přestali jim podávat ruku,
  přestali je hladit.
 • 00:18:04 Nás to tenkrát velmi překvapilo.
  V dalších průzkumech ve světě
 • 00:18:08 se ukázalo, že je to všude stejné.
  Lidé se odtáhnou.
 • 00:18:11 Ve slovníku Kdo je kdo je ve vašem
  hesle uvedeno vaše životní krédo:
 • 00:18:22 Co člověka nezabije, to ho posílí.
 • 00:18:25 Platí to také
  u vážných onkologických onemocnění?
 • 00:18:29 Jednoznačně. Často slýchám
  od vyléčených pacientů,
 • 00:18:34 jak si jinak váží života,
  jinak ho prožívají,
 • 00:18:39 jinak si váží mezilidských vztahů,
 • 00:18:42 jinak si váží
  1. rozkvetlé pampelišky.
 • 00:18:45 Ano, co člověka nezabije,
  to ho posílí.
 • 00:18:48 Vaši pacienti jsou na tom tedy lépe
  než před 30 lety.
 • 00:18:53 Mají větší šanci na uzdravení
  nebo větší šanci na léčení?
 • 00:18:59 Mají větší šanci na obojí.
  Pokud přicházejí včas,
 • 00:19:02 mají velmi významně šanci
  na uzdravení.
 • 00:19:07 Pokud zavčas nepřijdou,
  mají velkou šanci
 • 00:19:10 na dobrou kvalitu života
  až do smrti.
 • 00:19:13 To se nám, zdravým, může zdát málo,
  ale jestliže člověk trpí
 • 00:19:18 a lékař umí zařídit, aby netrpěl,
  tak to potom pacient ocení.
 • 00:19:23 Jestliže se pacient dostane
  na léčení ke vzdělanému lékaři,
 • 00:19:29 nemusí trpět závažnými problémy
  až do konce života
 • 00:19:33 a potká ho "dobrá smrt".
  Ale za cenu,
 • 00:19:39 že bude do konce života brát léky
  na utišení bolesti?
 • 00:19:44 V případě bolesti ano, ale může
  to být i odstranění dušnosti,
 • 00:19:48 odstranění nevolnosti a zvracení.
  To jsou všechno závažné příznaky,
 • 00:19:52 které doprovázejí nejen nemocné
  s rakovinou v posledních týdnech
 • 00:19:58 a měsících života.
  To bylo téma,
 • 00:20:01 o kterém se u nás před 20 lety
  vůbec nehovořilo.
 • 00:20:04 Teď je řada pracovišť
  a řada lékařů,
 • 00:20:06 kteří to považují
  za velmi vážné téma.
 • 00:20:09 A samozřejmě každý takto nemocný
  to považuje za zásadní téma.
 • 00:20:13 Když se v novinách tolik píše
  o nové naději, kterou přinášejí
 • 00:20:18 nejrůznější objevy,
  nepřijdou někdy vaši pacienti
 • 00:20:24 netrpělivě s otázkou, kdy budete
  některý z objevů aplikovat vy?
 • 00:20:31 Chodí, běžně.
  Snažíme se jim odpovídat.
 • 00:20:35 Někdy je v novinách informace
  o léku, který už 3 roky máme.
 • 00:20:39 To se mi stalo nedávno.
  Někdy jsou to věci,
 • 00:20:43 které jsou v základním výzkumu
  a do praxe přijdou třeba za 10 let.
 • 00:20:46 Je potřeba to pacientům vysvětlovat
  a to také děláme.
 • 00:20:50 Odkazujeme je na internet
  nebo půjčujeme knihy.
 • 00:20:56 To je ten dialog s pacientem.
 • 00:20:59 Jezdíte dnes do zahraničí
  na kongresy, kde sám přednášíte.
 • 00:21:05 Potom také mluvíte
  s kolegy neformálně.
 • 00:21:08 O čem si onkologové při takových
  mezinárodních setkáních povídají?
 • 00:21:15 Nejčastěji si povídají neformálně
  o něčem, co je mimo onkologii.
 • 00:21:22 Pokud se hovoří o onkologii,
  tak si sdělují svoje výsledky
 • 00:21:25 a snaží se domluvit na nějakých
  mezinárodních spolupracích.
 • 00:21:29 To je důležité.
  Jestliže má lékař 10 pacientů
 • 00:21:33 se stejnou diagnózou, tak z toho
  nemůže udělat žádný závěr.
 • 00:21:36 Ale jestliže spolupracuje
  s 10 centry v Evropě
 • 00:21:38 a těch pacientů je několik set,
  tak se z léčby dají dělat závěry.
 • 00:21:43 Léčba rakoviny je dnes
  tak komplikovaná,
 • 00:21:45 že je snaha o určitou integraci
  a určitá schémata.
 • 00:21:49 Dá se říci, že se to daří.
 • 00:21:53 Mluvíte také spolu o tom,
 • 00:21:56 že pacienti bývají v pokušení
  vyhledat různé léčitele
 • 00:22:01 nebo že by někteří pacienti
  dali přednost přírodní medicíně?
 • 00:22:07 Setkáváme se u většiny
  našich pacientů,
 • 00:22:11 že se v určité fázi choroby obrátí
  na alternativní medicínu.
 • 00:22:18 Víme o tom, že to je
  a snažíme se pacientům vysvětlit,
 • 00:22:24 že tyto metody nejsou podrobeny
  žádným velkým studiím
 • 00:22:28 a nejsou zajištěny žádné výsledky.
 • 00:22:32 Kdyby někdo bez zkoušení dodal
  na trh nějaký lék,
 • 00:22:36 znamenalo by to okamžitý trest
  pro výrobce a zastavení výroby.
 • 00:22:41 Pacienti se často cítí
  velmi špatně v situaci, kdy neví,
 • 00:22:47 co s nimi bude
  a hledají tuto pomoc.
 • 00:22:50 Snažíme se jim vysvětlit,
  ať se ptají, když chtějí,
 • 00:22:53 ale ať neodcházejí od naší léčby.
  Také ať dobře zvažují,
 • 00:22:58 jestli je léčitel
  či alternativní lékař ochoten
 • 00:23:05 o své léčbě napsat nějakou zprávu.
  Ještě jsem se s tím nesetkal.
 • 00:23:12 Když člověka postihne vážná nemoc,
  začne spekulovat o tom,
 • 00:23:18 čím to začalo, kde udělal chybu...
  Jak je to u zhoubných nádorů?
 • 00:23:28 Nejsme zvyklí na to, že člověk
  se musí starat o svoje zdraví,
 • 00:23:31 že musí udělat něco pro to, aby
  snížil pravděpodobnot onemocnění.
 • 00:23:38 Největší téma je kouření.
  Jestliže je někdo silný kuřák,
 • 00:23:43 má 17-násobnou pravděpodobnost,
 • 00:23:46 že dostane rakovinu plic
  nebo jiné nádory. Přesto
 • 00:23:50 obrovské množství lidí kouří.
  U jídla to není tak jednoznačné.
 • 00:23:56 Měli bychom jíst málo, ale všechno.
  Speciální diety nemají význam.
 • 00:24:04 Důležité je, aby se člověk
  choval k sobě alespoň tak,
 • 00:24:10 jako ke svému autu.
  U auta občas vymění olej
 • 00:24:13 a jede do servisu na prohlídku.
  Žena by občas měla zajít
 • 00:24:16 ke svému gynekologovi
  se nechat vyšetřit.
 • 00:24:20 Stejně tak i muž by se měl občas
  u svého lékaře nechat vyšetřit,
 • 00:24:23 jen z preventivních důvodů.
  K jakému lékaři by měl zajít muž?
 • 00:24:28 Muž našeho věku by měl občas zajít
  k urologovi.
 • 00:24:31 Rakovina prostaty
  je 1 z nejčastějších nádorů
 • 00:24:36 a zásadně stoupá její výskyt
  s věkem.
 • 00:24:39 Prevenci přikládáte velkou váhu
  nebo je to jen osvěta?
 • 00:24:45 Přikládám jí velkou váhu.
  Ale chtěl bych zdůraznit to,
 • 00:24:50 že každý máme zodpovědnost
  za svoje vlastní zdraví
 • 00:24:54 a že si toho nejsme dostatečně
  vědomi. Myslíme si,
 • 00:24:57 že nebudeme dělat nic
  a až onemocníme, tak se svěříme
 • 00:25:00 našemu zdravotnictví
  a to nás zase časem vypustí zdravé.
 • 00:25:05 Tak to není. My bychom se měli
  o sebe nějakým způsobem starat
 • 00:25:09 a potom na své léčbě
  velmi aktivně spolupracovat.
 • 00:25:14 V čem vidíte největší naději
  pro své pacienty, i pro ty budoucí?
 • 00:25:22 Skoro denně čteme o nových lécích.
  Je budoucnost v nich?
 • 00:25:27 Jestliže myslíte léky
  jako cytostatika,
 • 00:25:30 tak éra cytostatik končí.
 • 00:25:32 Bylo dosaženo maxima,
  kterého bylo možno dosáhnout.
 • 00:25:36 Cytostatika nedokáží cíleně zničit
  jen nádorovou buňku,
 • 00:25:39 ale zničí i některé jiné buňky.
  Budoucnost onkologie,
 • 00:25:43 a nejen onkologie,
  je v molekulární biologii.
 • 00:25:47 Už dnes mnoho z tohoto oboru
  využíváme
 • 00:25:50 a v budoucnosti
  toho bude ještě více.
 • 00:25:54 Nastanou takové věci,
  jako je genová terapie a podobně.
 • 00:26:00 Myslím,
  že za 10 let bude tato metoda
 • 00:26:04 běžná ve význačných centrech.
  Uvidíme, co to přinese
 • 00:26:08 pro nemocné rakovinou.
  Já doufám, že to bude velký přínos.
 • 00:26:12 Skryté titulky: Lenka Dušková
  .

Související