iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 12. 2008
08:50 na ČT2

1 2 3 4 5

126 hlasů
18212
zhlédnutí

Náš venkov

Na hody do Banátu

Co přinese 21. století Čechům v rumunském Rovensku?

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Náš venkov - Na hody do Banátu

 • 00:00:26 První čeští osadníci přišli
  do rumunského Banátu
 • 00:00:30 ve 20. letech 19. stol.
 • 00:00:33 Ze staré vlasti odcházeli
  s veselou myslí.
 • 00:00:36 V horách nad Dunajem pak rolníci
  ze středních Čech vymýtili les
 • 00:00:41 a založili Rovensko.
 • 00:00:46 Tady se jim líbilo,
  že tady poráželi dříví.
 • 00:00:54 Dali jim to vyporážet, aby si udělali
  domy a obdělávali pole.
 • 00:01:03 Bylo tady těžké pracovat.
 • 00:01:07 Některým se to nelíbilo,
  tak odsud odešli.
 • 00:01:10 Vykáceli les, spálili to na hromadách
  a udělali si pole.
 • 00:01:16 A teď nám zase pole začíná zarůstat,
  když odešli. Bude zpátky les.
 • 00:01:23 Tady bylo pořád těžko.
 • 00:01:26 Když chtěli manželé vydělat na roky
  do důchodu, museli dojíždět.
 • 00:01:31 Pracovali v dolech.
  Věděli, že tak to musí být.
 • 00:01:37 Ženy tady v Rovensku
  pracovaly na poli.
 • 00:01:43 Jinou práci tady neměly,
  tak musely pracovat na poli.
 • 00:01:50 Hodinu až dvě se jezdilo na pole, kde
  se hodně rodilo - kukuřice, pšenice,
 • 00:02:00 žito, oves.
 • 00:02:04 To vše se dávalo na pole,
  abychom to nemuseli kupovat.
 • 00:02:10 Práce bylo až dost.
 • 00:02:12 Kolikrát jsme pracovali do noci
  na poli, pak dobytek doma.
 • 00:02:17 Měli jsme husy, kachny, slepice.
  I krůty jsme jeden čas měli.
 • 00:02:24 Ráno poklidit a pak na pole.
  Učili jsme se tady dost.
 • 00:02:30 Teď už se tak moc nedělá.
 • 00:02:33 Jídlo připravovaly starší.
 • 00:02:35 Maminka řekla, že to nemůže zvládat,
  tak jsem to dělala já.
 • 00:02:42 Kdo mohl z naší rodiny?
  Muži ne, spíš ženy.
 • 00:02:51 My jsme pak byli rádi, když byl proud
  a když koupili televizi,
 • 00:02:56 tak jsme se rádi dívali
  na televizi večer.
 • 00:02:59 Ale ve dne ne, to jsme nemohli,
  protože jsme ráno museli
 • 00:03:02 napást krávy, když jsme byli děti.
 • 00:03:05 Chodili jsme do školy.
  Přišli jsme ze školy s kravami.
 • 00:03:10 A když nebyl nikdo doma a my byli
  na poli, přišla večer dcera.
 • 00:03:15 Dělala to často.
 • 00:03:17 Přihnala krávy, postavila na večeři,
  poklidila prasata, uvařila.
 • 00:03:22 A když jsme přišli večer z pole,
  měli jsme večeři.
 • 00:03:26 Ale to víte, vyrostou, do školy,
  po škole vdávat a už je to pryč.
 • 00:03:33 Během 90. let 20. století odcházeli
  muži za prací do šachty.
 • 00:03:37 Doma pak na všechny čekala
  dřina na poli.
 • 00:03:40 Aby byli soběstační, měli své ševce,
  nůšaře, bednáře
 • 00:03:44 i mistry černého řemesla.
 • 00:03:46 Bylo tady asi 30 párů koní.
  Tak byla práce.
 • 00:03:54 Jiný kovář tu nebyl, ti už umřeli.
 • 00:04:00 Vozy už se nedělají.
  Občas se spraví tlouk.
 • 00:04:09 Ale koně už málo chovají.
  Ještě sem občas přijde Rumun.
 • 00:04:19 Nikdo neměl vrtačku, jen já.
 • 00:04:22 Tady jsme vrtali nápravy,
  vůz a všechno.
 • 00:04:30 Teď už je vše na proud, mají vrtačky.
  Už to na nic není.
 • 00:04:51 Abychom někam jeli, nemohli jsme
  zavřít dobytek.
 • 00:04:55 Do vesnice ano, když byly zábavy.
  My jsme byli zvyklí.
 • 00:05:03 Vdala jsem se mladá,
  tak jsem svobodu málo užila.
 • 00:05:11 Musela jsem hodně s mamkou na pole.
 • 00:05:14 Byla jsem doma "umučená",
  než jsem se vdala.
 • 00:05:17 Když jsem se vdala, dali jsme se
  rovnou do stavby,
 • 00:05:21 takže jsem pořád byla "umučená".
 • 00:05:24 To jsou brambory ze zahrady.
  Nasázela jsem je a okopala.
 • 00:05:35 Víc to nekupujeme, vyrábíme to sami.
  Máme jich tak 100 metráků.
 • 00:05:41 Zatímco 100 let po osídlení Rovenska
  ve vesnici žilo 586 obyvatel,
 • 00:05:46 na konci 80. let 20. stol.
  už to bylo jen 220
 • 00:05:53 a po roce 1989 odchod za lepším
  živobytím pokračoval.
 • 00:05:57 Je tady ještě 77 duší.
 • 00:06:03 Chybějí mi tady přátelé,
  kteří odešli.
 • 00:06:07 Bylo by to veselejší,
  bylo by nás víc.
 • 00:06:09 Teď už je nás málo, koukáme na
  televizi, už to není to, co bylo.
 • 00:06:15 Oni by neodešli, ale když tady neměli
  práci, šli za prací do Čech.
 • 00:06:20 Když skončili školu, museli někam.
 • 00:06:25 Kvůli práci odešli mladí do Čech.
  Je to tady vzdálené v kopcích.
 • 00:06:30 Doufáme pořád, že to bude lepší.
 • 00:06:37 Syn říká, abychom dům opravovali,
  abychom ho tady udržovali,
 • 00:06:44 kolik můžeme. Neví, jak to bude.
 • 00:06:49 Koupil si tam byt,
  ale spíš ho to táhne sem.
 • 00:06:58 Tady jsem vyrostl, baví mě práce -
  truhlařina, kterou dělám.
 • 00:07:03 Stavěli jsme nový barák.
 • 00:07:06 Tady jsem vyrostl, líbí se mi
  v kopcích. Těžká práce tady je.
 • 00:07:13 Tvrdá práce. Když má člověk pevnou
  vůli, dá se tady žít.
 • 00:07:29 Já toho málo pomáhám.
 • 00:07:32 Když, tak loupat brambory nebo
  na zahradě kopat zeleninu.
 • 00:07:42 Pro nás už není těžký život tady,
  protože jsme tomu navykli.
 • 00:07:48 Narodili jsme se tu
  a pracovali jsme tady.
 • 00:07:52 Zapomeneme na všecko, když pracujeme
  - zapomeneme na to druhé.
 • 00:08:01 Hlavou rodiny je tady nejvíce
  tatínek s maminkou.
 • 00:08:05 ZVONÍ TELEFON
 • 00:08:07 Haló, tady Pražákovi.
 • 00:08:13 Dobrý den.
  Co se děje?
 • 00:08:17 Co děláme? Vykládáme si.
 • 00:08:21 Myslela jsem, že tady dneska
  už budete a pomůžete,
 • 00:08:26 ale nemáte se k tomu.
 • 00:08:28 Přijede i panímáma?
 • 00:08:33 No vždyť říkala, že přijde,
  tak proč nepřijde?
 • 00:08:36 S pánembohem.
 • 00:08:44 Tato truhlička se používala,
  když chtěla babička před posvícením
 • 00:08:50 vykrmit husy nebo kachny.
 • 00:08:53 Na to si sedla, tady měla husu a tu
  krmila, aby bylo maso na posvícení.
 • 00:09:02 To je strašně staré.
 • 00:09:06 Bude posvícení - to je
  od posvěcení chrámu.
 • 00:09:12 Tak to je náš největší svátek.
  Přijedou hosté, hodně lidí.
 • 00:09:18 A je potřeba připravit hodně všeho.
  Přijede dcera, má malého syna.
 • 00:09:25 A zeť a syn s holkami, s nevěstou.
  A další hosté z Čech.
 • 00:09:33 Na Martina 11. listopadu
  je přesné datum.
 • 00:09:38 Kroj nosíme taky, ale ne pořád.
  Už jsme odvykli.
 • 00:09:44 Mám ho, je jich dost, plná skříň,
  ale nikdo to nechce nosit.
 • 00:09:49 HRAJE VALČÍK
 • 00:09:51 Do kostela, potom na zábavu
  do kulturáku až do rána.
 • 00:09:56 Zabavíme se s dětmi, s kamarády
  a lidmi z dalších českých vesnic -
 • 00:10:02 z Heleny sem jezdí mladí a setkávají
  se tady. Tančí spolu.
 • 00:10:14 Lidi se asi zhoršili.
 • 00:10:18 Protože je hodně peněz,
  nikdo nikoho nepotřebuje.
 • 00:10:22 Napřed se všichni měli rádi,
  měli nouzi jeden o druhého.
 • 00:10:28 Dnes si ještě pomáháme,
  ale už ne tak.
 • 00:10:34 Třeba na koledy na Vánoce
  všichni přišli,
 • 00:10:38 a teď už nikdo nikoho nechce dovnitř.
  Všechno se maže, je to víc paráda.
 • 00:10:48 S revolučním rokem 1989 ve východní
  Evropě nastaly změny i v Banátu.
 • 00:10:54 Rovensko bylo elektrifikováno,
  česká nadace Člověk v tísni
 • 00:10:58 zavedla do vesnice vodovod.
 • 00:11:00 Spolu s Rumuny upravili
  příjezdovou cestu
 • 00:11:03 a začali přicházet první
  zvědaví turisté.
 • 00:11:08 Od loňska sem přijelo
  zase více turistů.
 • 00:11:12 Ale je problém, že na to
  nejsme vybaveni.
 • 00:11:15 Nemáme evropské ubytování,
  neměli jsme na to peníze.
 • 00:11:20 Je to chudší, ale snažíme se
  turistům posloužit.
 • 00:11:28 Odsud všichni odjeli za prací do ČR.
 • 00:11:33 Já ne, nemám tušení, že bych šel.
  Mám tady dům, práci.
 • 00:11:41 Tam zase začít znova, nevím ještě,
  jak to dopadne s dětmi.
 • 00:11:50 Jeli bychom rádi pracovat tam,
  ale co s tím tady?
 • 00:11:54 Máme starou mamku a taťku, mamka je
  nemožná, tak se musíme o ně starat.
 • 00:12:01 Oni se starali o nás, tak musíme se
  postarat my o ně.
 • 00:12:04 Pohřbít je.
 • 00:12:06 Ne že čekáme, aby zemřeli.
 • 00:12:09 Ale jsou staří, nepostarali
  by se o sebe.
 • 00:12:12 Člověk tady pracoval, už mu bude 50.
 • 00:12:15 Oprava baráku a všechno, a najednou
  toho tady zanechat?
 • 00:12:19 To by mě bolelo, kdyby se to
  všechno rozpadlo.
 • 00:12:24 Měli jsme 2 syny, kupovali jsme pole,
  takové byly doby.
 • 00:12:29 Teď je z toho skoro les.
 • 00:12:33 Syn si vzal půjčku na velký dům,
  nechce přijít nazpátek.
 • 00:12:41 Udělají si české občanství.
 • 00:12:45 Děti jsou pryč,
  stýská se nám po nich.
 • 00:12:48 Už to bude jen horší, lepší ne.
  To víte, že mám strach.
 • 00:12:53 Skoro z každého domu někdo odešel.
 • 00:12:58 Domy, které jsou, se někdy rozbíjejí,
  některé si koupí Češi.
 • 00:13:05 Až my pomřeme, mladí tu nebudou,
  tak kdo tady bude?
 • 00:13:10 Česká vesnice asi zanikne,
  protože byla malá.
 • 00:13:14 Tady je vesnička, a když lidi
  odcházeli -
 • 00:13:17 protože na Heleně je jich ještě
  hodně, snad se to ještě udrží,
 • 00:13:25 ale tady to vzalo hodně pryč.
 • 00:13:31 Chtěl bych, aby se tato vesnice
  nikdy neztratila.
 • 00:13:34 Je tady krásně, čistý vzduch.
  Nešel bych do Čech.
 • 00:13:40 Pokud tady máme staré,
  člověk to tu nechce nechat.
 • 00:13:47 Budoval tady celé mládí, život,
  barák opravoval.
 • 00:13:52 To byl starý barák, to moji rodiče
  a já s bráchou opravovali.
 • 00:13:57 Brácha se oženil a odešel.
 • 00:14:01 Já teď sám s rodiči a se synem,
  který dojíždí z Čech
 • 00:14:06 a pomáhá na baráku opravovat.
 • 00:14:09 Už to bude opravené, investice do
  toho - a najednou aby se to rozpadlo?
 • 00:14:14 Člověka to zabolí.
 • 00:14:16 Kdyby šel vzít dům vrtulníkem
  do Čech, tak to jo.
 • 00:14:21 Chybějí nám vnoučata, dcera, syn,
  snacha, zeť. Všichni nám chybí.
 • 00:14:28 Někdy se domluvíme telefonem
  a slyšíme jejich hlas,
 • 00:14:32 občas sem dojedou do Rovenska
  do Rumunska.
 • 00:14:36 Přijedou na posvícení, v létě tady
  byly na prázdniny děti.
 • 00:14:42 To jsme se s nimi pobavili.
 • 00:14:44 Když odjíždějí, zase je to
  chvilku těžké.
 • 00:14:47 Člověk si zvykne na vnoučata,
  je jich tady plno,
 • 00:14:51 a když odjedou, je tady prázdno.
 • 00:14:53 Pak týden trvá, než člověk navykne,
  že musí být v samotě.
 • 00:15:03 Jsme katolíci.
 • 00:15:07 Bez Boha nic není. Není ani jedna
  neděle, kdy bychom nešli do kostela.
 • 00:15:16 Nemám strach.
 • 00:15:18 Kdybych zemřela hned, tak to neškodí.
  Když máme zemřít, tak musíme zemřít.
 • 00:15:28 Manžel zemřel, když měl 53 let.
 • 00:15:38 V práci, co potřebuji, si musím
  vyjednat. Co jsem tady platná?
 • 00:15:51 Musíme se modlit za všecko.
 • 00:15:54 Za celou rodinu, za děti,
  aby jim pán Bůh dal.
 • 00:15:59 My jsme s dědou jezdili s bramborami,
  ale ani jednou jsme nevyjeli tak,
 • 00:16:05 že bychom se nepomodlili.
 • 00:16:08 Pánbůh nám dal život
  a má nás na starosti.
 • 00:16:12 Ví, kdy si pro nás přijít.
  Tak se to říká.
 • 00:16:17 Copak s tím bude?
 • 00:16:20 My staří umřeme, mladí tady nebudou
  a co tady bude?
 • 00:16:27 Budou tady chodit zvířata.
 • 00:16:36 Skryté titulky: Alena Hapalová
  Česká televize, 2008

Související