iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 3. 2010
08:25 na ČT2

1 2 3 4 5

26 hlasů
2449
zhlédnutí

Náš venkov

Česká voda bez evropských pokut?

Každá obec v Česku musí být do roku 2015 připojena k čistírně odpadních vod.

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Náš venkov - Česká voda bez evropských pokut?

 • 00:00:39 Voda.
  Jednoduchá chemická sloučenina.
 • 00:00:42 A přitom jedna z podmínek života.
  Nenahraditelná.
 • 00:00:45 To všechno určitě víte.
  Ale co možná nevíte,
 • 00:00:48 že všechny členské země Evropské
  unie mají povinnost vodu čistit.
 • 00:00:52 Budovat čistírny odpadních vod.
 • 00:00:54 V České republice
  se tak má stát do roku 2015.
 • 00:00:59 Kdysi totiž člověk vodu jenom bral.
 • 00:01:01 Ale dnes jí musí vrátit
  něco z toho, co jí vzal.
 • 00:01:17 -Mohlo by to být lepší,
  protože ta voda je fakt škaredá.
 • 00:01:20 -Tak abych vám řekl pravdu,
 • 00:01:22 tak tady není žádná odpadní
  čistírna odpadních vod.
 • 00:01:26 Kanalizace tady není také.
 • 00:01:28 -To bude v budoucnu.
  Všechno bude po troše.
 • 00:01:32 -My když jsme se sem přistěhovali,
 • 00:01:34 je to zhruba třicet roků,
  tak tehdy to nebylo.
 • 00:01:36 Měli jsme žumpu a museli
  jsme si to nechat odvést.
 • 00:01:39 -Já když vidím co tady teče
 • 00:01:41 do potoků od ostatních lidí,
  tak se mi to nelíbí.
 • 00:01:43 My na svoje náklady si pořídíme
  čističku a když vidím,
 • 00:01:46 co tady teče do potoků,
  tak bych byla pro to,
 • 00:01:50 aby tady byla ta čistička
  pro celou obec.
 • 00:02:04 My jsme plánovali,
  že tak v roce 2010
 • 00:02:07 bychom mohli postavit
  čistírnu odpadních vod.
 • 00:02:11 Protože máme zpracovanou
  projektovou dokumentaci
 • 00:02:14 a pozemek stál 270 000,-.
 • 00:02:20 Oproti těm ostatním nákladům
  je to částka minimální.
 • 00:02:23 Ale problém je, že my nemáme
  v obci vůbec žádnou kanalizaci.
 • 00:02:27 A protože ta obec měří
  7,5 kilometru na délku,
 • 00:02:31 tak skutečně ta kanalizace
  by stála 140 milionů.
 • 00:02:36 A to je částka, kterou my
  nejsme schopni zafinancovat.
 • 00:02:39 A my nejsme schopni
  ji ani dofinancovat.
 • 00:02:42 Abychom vybudovali
  čistírnu odpadních vod,
 • 00:02:44 na kterou se nenapojí
  žádná kanalizace,
 • 00:02:47 tak to si myslím, že je zbytečné.
 • 00:02:51 Takže jsme se začali
  shánět po dotacích,
 • 00:02:53 protože obec má rozpočet
  asi devět milionů.
 • 00:02:57 A z toho rozpočtu nejsme
  schopni nic zafinancovat.
 • 00:03:01 A já přece nezadlužím obec
  na 140 milionů, nebo na 150,
 • 00:03:05 aby obec šla
  do exekuce a do dražby.
 • 00:03:08 Dotace jsou vypsané na obce
 • 00:03:11 nad dva tisíce
  ekvivalentních obyvatel.
 • 00:03:14 Anebo pro obce
  do dvou tisíc obyvatel,
 • 00:03:17 ale které jsou v chráněných
  krajinných oblastech.
 • 00:03:20 Pokud tu dotaci opravdu
  nezískáme, tak to řešení nevidím.
 • 00:03:24 Kanalizace skutečně
  v Trnavě nebude.
 • 00:03:26 No a ten pozemek se potom využije
  k nějakým jiným účelům.
 • 00:03:30 K jakým, to zatím nevím.
 • 00:03:34 Ten nejdůležitější dotaz z mé
  strany na ministerstvo by byl,
 • 00:03:38 jakým způsobem to máme řešit.
  Ať nám poradí.
 • 00:03:40 Protože pro nás je to v této
  situaci prostě neřešitelné.
 • 00:04:01 V současné době se ty malé obce
  nemusí obávat jakýchkoliv sankcí.
 • 00:04:06 My máme chalupu
  na úplně malé vesnici,
 • 00:04:08 kde kanalizace těžko
  do budoucna někdy bude.
 • 00:04:12 Spíš se to tam řeší formou septiků
  a nějakých těch domácích čističek.
 • 00:04:17 Je to o tom, že ty programy
  se ještě nerozeběhly.
 • 00:04:20 Takže malé obce
  do dvou tisíc obyvatel
 • 00:04:24 mohou využít ten podpůrný
 • 00:04:26 program ministerstva zemědělství,
  který se jmenuje
 • 00:04:29 "výstavba a obnova infrastruktury
  vodovodů a kanalizací II.?
 • 00:04:33 Ta aktuální, naléhavá
  záležitost je ta,
 • 00:04:36 že Česká republika si vyjednala
  přechodné období do konce r. 2010.
 • 00:04:41 Do konce tohoto období musí
 • 00:04:44 vyčistit a odkanalizovat
  ty obce nad dva tisíce obyvatel.
 • 00:04:49 U těch obcí pod dva tisíce
  obyvatel není tato povinnost
 • 00:04:53 do konce roku 2010 vybudovat
  čističku a odkanalizování.
 • 00:04:58 Větší obce mohou využít operační
  program životního prostředí.
 • 00:05:02 Mohou využít i náš
  program rozvoje venkova.
 • 00:05:06 Ty evropské sankce,
  tak jak jsou nastavené
 • 00:05:09 vůči České republice,
  tak mají několik kol.
 • 00:05:12 Aby vlastně ministerstvo
  zemědělství nutilo obce,
 • 00:05:15 které to musí udělat.
  Tak na základě ustanovení
 • 00:05:18 vodního zákona je tam
  možnost dát sankci obci
 • 00:05:21 opakovaně až do výše
  jednoho milionu korun.
 • 00:05:34 Jak vidíte, tak obec Sokolnice
 • 00:05:36 je za vodou, protože má
  čistírnu odpadních vod.
 • 00:05:38 A může ekologickým způsobem
  likvidovat odpadní vody.
 • 00:05:42 Takže my už dnes
  nemusíme mít problémy.
 • 00:05:46 Obávat se Evropské unie,
 • 00:05:47 že by nám mohly vzniknout nějaké
  postihy, že nečistíme odpadní vody.
 • 00:05:51 Tady tu čistírnu, co tady vidíme,
 • 00:05:53 tak ta slouží pro obce
  Sokolnice, Telnice, Otmarov.
 • 00:05:56 Má kapacitu pro
  čtyři tisíce obyvatel.
 • 00:05:59 Průměrně denně se tady vyčistí
  359 kubíků odpadních vod.
 • 00:06:18 Takto vypadá voda,
  která od nás, od lidí,
 • 00:06:21 sem přitéká do čistírny
  odpadních vod.
 • 00:06:26 Ta voda, která se
  na čistírnu dostává,
 • 00:06:29 tak tam je před námi
  hrubé přečistění.
 • 00:06:32 Odtud se dostává
  tady do těch aktivačních nádrží.
 • 00:06:35 Jsou to dvě dělené velké nádrže.
 • 00:06:38 A posléze do toho
  kruhového dosazováku.
 • 00:06:42 My sice vidíme
  z té nádrže jenom asi metr,
 • 00:06:45 ale ona je celkově
  asi šest metrů hluboká.
 • 00:06:48 Ten přebytečný kal,
  který zůstává tady,
 • 00:06:52 tak se potom odčerpává
 • 00:06:54 do zadní části čistírny odpadních
  vod a tam se zbavuje vody.
 • 00:06:59 A ten odkalený substrát
  se potom odváží k dalšímu použití.
 • 00:07:11 Tady se dostáváme do místnosti
  obsluhy, kde jsou prvky,
 • 00:07:14 které vlastně řídí
  provoz celí čistírny.
 • 00:07:20 Je to takové elektronické srdce.
  Bez toho ten provoz není možný.
 • 00:07:26 Samozřejmě je zde nutná
  i přítomnost člověka,
 • 00:07:29 který dohlíží a kontroluje,
 • 00:07:32 aby všechny ty prvky
  pracovaly správně
 • 00:07:35 a ta kvalita vypuštěné
  odpadní vody, která vytéká
 • 00:07:39 do toho toku, aby byla co nejlepší.
 • 00:07:56 Tady jsme na odtoku z čistírny.
 • 00:07:58 A tady vidíte,
  jak krásně křišťálová voda
 • 00:08:01 z té čistírny vytéká tady
  do té vodoteče, což je Zlatý potok.
 • 00:08:07 Skutečně je to pěkně
  průzračná, čistá voda.
 • 00:08:15 Když jsem byl malý kluk,
  tak jsme chodili na ryby
 • 00:08:18 i do Zlatého potoka,
  který teče kolem nás.
 • 00:08:21 Potom tam asi padesát let nebylo
  po rybách ani vidu, ani slechu.
 • 00:08:26 Protože to nebyl potok,
  ale byla to špinavá stoka.
 • 00:08:30 Čili že by tam mohl být nějaký
  život, to bylo skutečně vyloučeno.
 • 00:08:34 A máme velkou radost, že dnes
  se tam objevily znovu ryby.
 • 00:08:38 Když se do té vody podíváte,
  tak je tam můžete vidět.
 • 00:08:40 Je to příjemný pocit.
 • 00:08:46 Bez dotace, ať už je to
  z tuzemských zdrojů,
 • 00:08:48 nebo z Evropské unie,
  se taková stavba zrealizovat nedá.
 • 00:08:51 Ale ten spolupodíl
  obce je tam nutný.
 • 00:08:54 Čili ty obce,
  které nemají kanalizaci
 • 00:08:58 a nemají čistírnu odpadních vod,
  skutečně nemají jinou možnost,
 • 00:09:02 než hledat vnitřní
  rezervy v chodu té obce,
 • 00:09:05 jak by se dala
  nějaká koruna ušetřit.
 • 00:09:07 Ty peníze postupně odkládat
  a vzít si nějaký úvěr,
 • 00:09:12 aby se ta stavba
  dala profinancovat.
 • 00:09:14 Bohužel neznám jinou cestu.
 • 00:09:17 Nás to stálo celkem
  asi sto padesát milionů korun.
 • 00:09:20 Z toho přibližně sto milionů korun
 • 00:09:22 jsme obdrželi jako dotaci
 • 00:09:23 z Ministerstva zemědělství
  a od Jihomoravského kraje.
 • 00:09:27 Na té stavbě se také
  podílela obec Telnice.
 • 00:09:30 Oni na to přispěli přibližně
  částkou deset milionů korun
 • 00:09:34 a čtyřicet milionů korun
  investovala obec Sokolnice.
 • 00:09:37 Z těchto čtyřiceti milionů
  jsme si dvacet pět milionů
 • 00:09:41 museli vzít jako úvěr.
 • 00:09:43 Z toho se podařilo do dnešního dne
  splatit asi patnáct milionů korun
 • 00:09:47 a deset milionů ještě dlužíme.
  Je to dlouhodobý úvěr
 • 00:09:50 a poslední splátka
  je polovině roce 2019.
 • 00:09:54 Naši občané nebyli
  příliš nadšeni tím,
 • 00:09:57 že se postavila
  splašková kanalizace
 • 00:09:59 a čistírna odpadních vod.
 • 00:10:01 Protože dříve oni odpadní vody
  likvidovali nejrůznějším způsobem.
 • 00:10:06 Bohužel ne zákonným.
  A to nebylo možné dále trpět.
 • 00:10:10 A skutečně neměli
  žádnou velkou radost z toho,
 • 00:10:14 že si musí udělat přípojky.
 • 00:10:17 Investovat peníze
  a ještě platit stočné.
 • 00:10:20 Takže touhle akcí jsme příliš
  velkou radost občanům neudělali.
 • 00:10:24 -Myslím, že to není
  až tak velká položka.
 • 00:10:27 Dá se to utáhnout.
 • 00:10:31 Sice to stočné je větší,
  než to vodné, ale myslím si,
 • 00:10:35 že v našem regionu
  je to v únosné míře.
 • 00:10:38 -No, je to paráda.
  Co chcete víc.
 • 00:10:41 -Odtéká voda špinavá
  a já jsem spokojený.
 • 00:10:45 -Ze záchodů když je odpad.
  Když jde odpad z obce z baráků,
 • 00:10:50 ze záchodů, odpadní voda,
  tak to jde do čističky.
 • 00:10:55 -My jsme se museli připojit.
 • 00:10:57 No ale my jsme museli vyvážet
  odpady, takže pro nás je to lepší.
 • 00:11:02 -Kanalizace je perfektně
  vybudovaná.
 • 00:11:04 A ten všechen sajrajt,
  co jde z dědiny,
 • 00:11:08 tak tam se to čistí a tam
  se můžu potom koupat v jezerech.
 • 00:11:13 Není to tam zanesené.
 • 00:11:46 Pro naši obec
  je to téměř neřešitelné.
 • 00:11:49 Abychom vyřešili odkanalizování
  naší obce centralizovaným systémem.
 • 00:11:54 Přesvědčil jsem
  a nebo spíš jsem se dohodl
 • 00:11:57 s dvěma občany v naší obci,
  kteří jsou inovativní, prozíraví.
 • 00:12:01 A tito občané
  v dnešní době zbudovali
 • 00:12:04 dvě čistírny odpadních
  vod různých typů.
 • 00:12:08 Budou vlastně takovými
  prvními vlaštovkami,
 • 00:12:14 kde to vyzkoušíme v praxi.
 • 00:12:29 Vlastně jsem s tím už nějak
  počítal, že do budoucnosti,
 • 00:12:35 když tady není ani u nás na vesnici
  hlavní čistírna odpadních vod,
 • 00:12:40 tak vlastně jsme přišli
  tady na ten nápad.
 • 00:12:45 Já si myslím, že to složité není.
  Je tam membránový kompresor.
 • 00:12:49 Ty těžké kaly tam vlastně nejsou.
 • 00:12:53 Protože to se vlastně
  všechno tím vzduchem rozmačká.
 • 00:12:59 A tím kompresorem se to
  rozmělní na malé částečky.
 • 00:13:07 Tak každý by měl
  něco udělat pro tu ekologii.
 • 00:13:12 A vlastně tady tím,
  že jsme si to pořídili,
 • 00:13:14 děláme něco pro své děti.
 • 00:13:21 Z tohoto důvodu už téměř dva roky
  spolupracujeme s firmou
 • 00:13:25 na vývoji tzv. decentralizovaného
  čistění odpadních vod.
 • 00:13:30 Což je vlastně rozmístění
 • 00:13:32 jednotlivých čistíren
  odpadních vod po obci.
 • 00:13:37 Tato čistička vyjde
  zhruba na sto tisíc celkem.
 • 00:13:40 Já si myslím, že i další
  lidé se připojí.
 • 00:13:44 Protože sice budou vědět,
  že investice je to velká,
 • 00:13:49 ale provoz není tak náročný
 • 00:13:51 a obsluhovat se to,
  myslím, naučí každý.
 • 00:13:58 -Tak aby byla dobrá voda.
 • 00:14:01 -Čistit vodu je potřeba.
  Ale záleží na lidech,
 • 00:14:04 aby chtěli si zařídit takovou vodu,
  jaká jim bude vyhovovat.
 • 00:14:09 -Kde bych na to vzala?
 • 00:14:12 -Já nevím.
 • 00:14:14 Já jsem na druhém konci,
  tak já nevím.
 • 00:14:18 -Já myslím, že je to na té obci.
  Zastupitelé, jak se dohodnou.
 • 00:14:21 Buď jednu každý, nebo jednu velkou.
 • 00:14:24 Ale jedna velká je lepší,
  než víc malých.
 • 00:14:26 To je menší obec.
  Asi devět set obyvatel.
 • 00:14:29 A tady oni počítají
  do budoucna s tím,
 • 00:14:33 že kdyby fondy Evropské unie
  na to přispěly nějakými penězi,
 • 00:14:40 tak ta čistička by tady
  mohla být u každého baráku.
 • 00:14:45 Tím by se nemusela
  rozkopat celá vesnice.
 • 00:14:54 My jsme chtěli vyzkoušet tento
 • 00:14:55 systém v jednotlivých
  obcích na několika objektech.
 • 00:14:59 Ať už jsou to rodinné domy, školy,
  pohostinství, restaurace atd.
 • 00:15:03 A na základě výsledků,
  které by nám na základě
 • 00:15:06 těchto projektů vyšly,
  tak bychom řekli ano, je to dobré,
 • 00:15:10 je to možné, je to řešitelné.
  Vyčíslili bychom náklady atd.
 • 00:15:14 Je to jedna z dalších možností,
 • 00:15:16 jak dostát vlastně
  slibu Evropské unii,
 • 00:15:19 že odkanalizujeme obce do dvou
  tisíc ekvivalentních obyvatel.
 • 00:15:53 Čistit vodu v malém,
  nebo ve velkém?
 • 00:15:55 Na tom zase tolik nezáleží.
  Oč tu tedy běží?
 • 00:15:58 Vzít vodě to,
  co do ní člověk jenom dal,
 • 00:16:01 nečistotu jí zase odebral
  a čistou ji tak zanechal.
 • 00:16:04 Budoucnost ukáže, jak zodpovědně
  jsme se tohoto úkolu zhostili.
 • 00:16:09 A co nás to bude stát.
  Nejen v penězích.
 • 00:16:12 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:16:13 .

Související