iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 3. 2007
11:30 na ČT1

1 2 3 4 5

13 hlasů
2595
zhlédnutí

Náš venkov

Poručíme větru...?

Větrná energie – kontroverzní téma pro současnou vesnici

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Náš venkov - Poručíme větru...?

 • 00:00:20 Od roku 2010 má být u nás
  dodáváno do elektrické sítě
 • 00:00:23 8% energie z obnovitelných zdrojů.
 • 00:00:27 To přinese mimo jiné taky změny
  do krajinného rázu našeho venkova.
 • 00:00:32 Velkou roli v tom budou hrát
  i větrné elektrárny.
 • 00:00:35 Oproti Rakousku je u nás
  zatím v provozu v 50ti lokalitách
 • 00:00:39 jen asi 240 větrných elektráren
  s různým výkonem.
 • 00:00:45 Větrné elektrárny jsou zdrojem
  energie, který snižuje emise.
 • 00:00:49 Česká republika má 12,5 tuny
  emisí oxidu uhličitého na hlavu,
 • 00:00:53 což je o 40% více,
  než je průměr v Evropské unii.
 • 00:00:57 Hnutí DUHA podporuje dobré větrné
  projekty,ale každý ten projekt je
 • 00:01:01 potřeba pečlivě zvážit z hlediska
  ochrany přírody a krajiny.
 • 00:01:06 Zároveň je ho potřeba
  prodiskutovávat s místními občany.
 • 00:01:11 Těch alternativních zdrojů na území
  Jihomoravského kraje je víc.
 • 00:01:15 Kromě větru je to sluneční energie
  geotermální energie, energie vody
 • 00:01:20 a biomasa. Proč teď vám odpovídám
  trošku ze široka je proto,
 • 00:01:24 že jsme vyhodnotili všechny tyto
  druhy energie. Vítr je určitě
 • 00:01:28 jedním z vhodných způsobů k využití
  na přeměnu na energii elektrickou,
 • 00:01:33 ale bohužel jenom v lokalitách,
  kde je jeho dostatečná kapacita.
 • 00:01:39 Já právě z těchto rozborů se
  domnívám, že Jihomoravský kraj není
 • 00:01:44 právě nejvhodnější k využití tohoto
  způsobu alternativního zdroje.
 • 00:01:50 Energetická koncepce Jihomoravského
  kraje je z našeho pohledu absurdní,
 • 00:01:55 co se týče větrné energetiky
  protože uvádí několik lokalit,
 • 00:01:59 kde se větrné elektrárny smí stavět
  z důvodů, že tam dostatečně fouká.
 • 00:02:03 Přece ale nejsme v 80tých letech,
  abychom říkali investorům,
 • 00:02:08 kde mají stavět a kde nestavět,
  kde se jim to vyplatí a kde ne.
 • 00:02:11 Je v zájmu investora, aby postavil
  větrnou elektrárnu tam, kde fouká.
 • 00:02:16 A role státní správy
  a místní samosprávy je v tom,
 • 00:02:19 dodržovat kritéria ochrany přírody
  a krajiny. To znamená nepovolit
 • 00:02:24 stavbu větrných elektráren
  na místě, kde jsou ptačí oblasti,
 • 00:02:28 nebo zvláště chráněné druhy.
 • 00:02:32 Ale o ekonomice větrných elektráren
  by si měl rozhodovat investor.
 • 00:02:38 V našem posuzování vlivů v žádném
  případě neposuzujeme ekonomiku.
 • 00:02:43 To je argument,který sice zaznívá,
  jak ze strany občanů,
 • 00:02:47 v tom negativním slova smyslu,
  tak ze strany investorů zase v tom,
 • 00:02:52 že jim stupeň efektivity nevadí.
  Oni ho takto berou a je to jejich
 • 00:02:57 ekonomické a hospodářské riziko.
 • 00:03:01 V našich rozhodovacích
  procesech nehraje žádnou roli.
 • 00:03:05 U nás hrají samozřejmě roli odborná
  stanoviska, ta která si vyžádáme.
 • 00:03:10 Hrají roli stanoviska v dotčených
  obcích a orgánech státní správy.
 • 00:03:15 My osobně se taky zainteresováváme
  z pohledu některých složek
 • 00:03:20 životního prostředí.
  Tam, kde klademe největší důraz,
 • 00:03:25 kde záměry větrných elektráren
  se dostávají do sporu nejvíce
 • 00:03:29 s ochranou životního prostředí,
  je v tuto chvíli krajinný ráz
 • 00:03:34 a střety na úseku
  ochrany přírody a krajiny.
 • 00:03:40 Tvrdí se,
  že větrné elektrárny hyzdí krajinu.
 • 00:03:43 Je to samozřejmě subjektivní pocit.
 • 00:03:46 U každého větrného projektu
  je potřeba zpracovat pohledovou
 • 00:03:50 studii a zvážit různé varianty
  jejich umístění do krajiny
 • 00:03:54 Samozřejmě, že na některých místech
  vadit mohou a jinde tolik nevadí.
 • 00:04:01 Je potom narušení krajiny skutečně
  obětovatelné zájmu vytvoření
 • 00:04:06 nějakých KWh a to ještě
  s pochybným efektem?
 • 00:04:16 Větrná elektřina se v současné době
  vykupuje za asi 2.50 Kč za KWh.
 • 00:04:23 15ti letou garanci této ceny
  dává provozovatelům zákon,
 • 00:04:28 který Hnutí DUHA úspěšně
  prosadila a platí od roku 2005.
 • 00:04:33 Je to proto, že současný
  energetický trh není spravedlivý.
 • 00:04:38 Uhelné a jaderné elektrárny
  v minulosti dostávaly a pořád ještě
 • 00:04:42 dostávají řadu přímých
  a nepřímých dotací ze strany státu.
 • 00:04:45 A jsou tedy neúměrně levné.
 • 00:04:47 Například Univerzita Karlova vydala
  studii, že česká uhelná elektřina,
 • 00:04:51 která se prodá za 50 miliard Kč
  ročně, tak její externí náklady,
 • 00:04:56 poškození zdraví a životního
  prostředí vychází na 60 miliard Kč.
 • 00:05:00 To znamená, že spravedlivá
  cena uhelné elektřiny
 • 00:05:03 by byla na 220% současné ceny.
 • 00:05:07 Co se týká instalovaného výkonu,
  tak v roce 2006 jsme připojili
 • 00:05:12 8 větrných elektráren
  v celkem 5ti lokalitách.
 • 00:05:16 Instalovaný výkon byl 10,7 MW.
 • 00:05:18 Takže z hlediska, řekněme, objemu
  výroby elektřiny v České republice
 • 00:05:24 se jedná o zanedbatelné procento.
  Nicméně tato oblast se rozvíjí,
 • 00:05:30 Takže určitě další
  větrné elektrárny budou následovat.
 • 00:05:36 Přímo konkrétně, co se
  týká distribuční oblasti EONu,
 • 00:05:41 tak jsou to oblasti vysočiny, tzn.
  kraj Vysočina a kraj Jihomoravský.
 • 00:05:57 Stavěšice. Obec s 370 obyvateli
  leží v zemědělské krajině,
 • 00:06:01 7 km západně od města Kyjova.
  Obec s investorem se tady snaží
 • 00:06:07 o postavení dvou větrných
  elektráren o výkonu 2x 2 MW.
 • 00:06:12 Už nějaký ten pátek. Bezvýsledně.
 • 00:06:16 Vidím, že by to bylo lepší
  pro přírodu i pro ovzduší.
 • 00:06:20 Podívej se támhle, vezmi
  to na kameru, jak to tam letí.
 • 00:06:28 Probíralo se to na zastupitelstvu,
  i mezi lidmi. Někteří lidé jsou
 • 00:06:33 proti, bohužel i zastupitelé.
 • 00:06:35 Podle mého názoru se hledají
  alternativní zdroje.
 • 00:06:39 Jeden náš zastupitel tady říkal,
  že je to jak kapka v moři,
 • 00:06:44 ale z těch kapek se to skládá.
  Já si myslím, že takové zdroje
 • 00:06:47 se mají využívat,
  když ta možnost je.
 • 00:06:50 Já bych byla pro ty elektrárny.
 • 00:06:54 My máme na dědině svoje starosti.
  Ať tam stojí třeba 4.
 • 00:06:57 Pokud nás to nebude rušit,
  dělat to hluk, tak ať to tam stojí.
 • 00:07:02 Když je to pro dobrou věc,
  já jsem pro.
 • 00:07:05 V měsíci srpnu 2005 vydal kraj
  souhlasné stanovisko s výstavbou
 • 00:07:11 větrných elektráren. V souvislosti
  s tím vlastně byl investor osloven
 • 00:07:17 a byla mu dána taková podmínka,
  že před vydáním stavebního povolení
 • 00:07:23 musí být schválen územní plán obce,
  který jsme v r. 2005 začali tvořit.
 • 00:07:32 Byl vytvořen koncept územního plánu
  a obec Stavěšice do tohoto územního
 • 00:07:37 plánu zahrnula tyto dvě větrné
  elektrárny. Při dalších jednáních
 • 00:07:42 a projednáváních do toho
  vstoupil odbor životního prostředí
 • 00:07:46 Městského úřadu v Kyjově
  s dalším návrhem,
 • 00:07:49 aby se územní plán vypracoval
  ve variantním řešení.
 • 00:07:53 Druhá varianta byla bez větrných
  elektráren. Takže jsme se dostali
 • 00:08:00 do sporu s Odborem životního
  prostředí Městského úřadu v Kyjově,
 • 00:08:05 Tento rozpor byl předán k vyřešení
  Krajskému úřadu v Brně,
 • 00:08:11 Odboru územního plánování
  a stavebního řádu. Tento rozpor byl
 • 00:08:17 řešen v polovině měsíce listopadu
  a do dnešního dne neznáme výsledek.
 • 00:08:23 Takže nevíme my, ani investor
  na čem jsme. Situace je taková,
 • 00:08:28 že do dnešního dne nemáme
  schválený územní plán obce.
 • 00:08:38 Tyto dvě větrné elektrárny,
  z původního záměru budovat
 • 00:08:42 je v hodně velkých výškách,
  ustoupily právě z pozice zásahu
 • 00:08:47 do krajinného rázu. Snížily svoji
  výšku, nicméně musím tady přiznat,
 • 00:08:53 že přesto, že jsme dali z hlediska
  posuzování vlivů doporučující
 • 00:08:59 stanovisko, ten krajinný ráz
  je hodně problémový a na to jsme
 • 00:09:04 v našem stanovisku upozornili.
  Je potřeba se mu hodně věnovat.
 • 00:09:13 Zdá se, že v rámci stavebního
  řízení se to velmi těžce řeší.
 • 00:09:19 Zda se to dořeší v kladném
  slova smyslu neumím teď odhadnout.
 • 00:09:25 Další větrné elektrárny s kladným
  posouzením vlivů nemohu nabídnout.
 • 00:09:31 Tam buď jsou ukončena ta posuzování
  s nedoporučujícím stanoviskem
 • 00:09:37 a nebo je zatím ukončeny nemáme.
 • 00:09:55 Na stanovisko kraje však
  nečekají jen ve Stavěšicích.
 • 00:09:58 Také na Znojemsku jsou netrpěliví
  ze schvalovacího řízení projektu
 • 00:10:02 větrného parku o 25 stožárech
  větrných elektráren.
 • 00:10:08 V katastru obce Mackovice
  by měla stát podstatná část.
 • 00:10:12 Důvody, proč tady řekli
  investorům ano jsou,
 • 00:10:16 stejně jako ve Stavěšicích,
  i v jiných obcích
 • 00:10:18 České republiky, zcela prozaické.
 • 00:10:23 My jsme tady se zemědělstvím
  dopadli tak jak ve spoustě případů.
 • 00:10:27 Když se podíváte na druhou stranu,
  tak živočišná výroba skončila.
 • 00:10:31 Zaměstnanost v obci skoro žádná.
  Čekáme tedy, abychom měli alespoň
 • 00:10:37 nějaké finance a dodělali
  kanalizaci ještě v druhé etapě.
 • 00:10:41 Protože to je základní věc
  konečně po revoluci dát do pořádku
 • 00:10:45 všechny cesty. Protože jsme začali
  plyn a vodu a teď kanalizaci,
 • 00:10:49 tak už jsme 15 roků rozkopaní
  a na ty cesty nejsou peníze.
 • 00:10:53 To je základní věc,
  aby se nám lidé nevystěhovávali
 • 00:10:56 a abychom udrželi jejich počet
  a stav. Aby nám neutíkali mladí.
 • 00:11:01 Teď v lednu jsme dostali souhlasné
  stanovisko k posouzení vlivu na
 • 00:11:07 životní prostředí a teď se rozbíhá
  změna územního plánu
 • 00:11:11 a územní rozhodnutí pro stavbu.
 • 00:11:17 To ve vedlejší vesnici,
  v Břežanech,
 • 00:11:19 se již rotory větrných elektráren
  točí. Cesta zdejších radních
 • 00:11:23 k realizaci projektu vedla,
  stejně jako v Mackovicích,
 • 00:11:27 přes exkurze k jižním sousedům.
 • 00:11:31 No, viděli jsme větrné elektrárny
  například v Rakousku,
 • 00:11:35 v blízkosti naší partnerské obce,
  kterou zde máme a líbilo se nám to.
 • 00:11:38 Pak jsme dostali nabídku od firmy,
  že by stavěla větrné elektrárny.
 • 00:11:44 Zajímali se o to už zhruba před 4mi
  lety a tento záměr se nám líbil.
 • 00:11:52 Podporovali jsme ho a podařilo se
  to dotáhnout do zdárného konce.
 • 00:11:59 Ještě jedna věc nás zaujala,
  ta se bohužel nepodařila.
 • 00:12:02 Byli jsme s firmou domluveni,
  že v případě získání dotace
 • 00:12:06 ze státního fondu životního
  prostředí by obec zainvestovala
 • 00:12:10 2 elektrárny,ty by byly majetkem
  obce a výnos by byl výnosem obce.
 • 00:12:14 Bohužel Krajský úřad Jihomoravského
  kraje nepodpořil naši žádost,
 • 00:12:19 takže jsme nezískali dotaci
 • 00:12:22 a celý park vystavěla firma,
  která tento záměr měla.
 • 00:12:28 Břežanský starosta dnes již
  rozdává kolem sebe jen úsměvy.
 • 00:12:32 Možná by se ještě více usmíval,
  kdyby se podařil ten záměr
 • 00:12:35 vlastnit dvě elektrárny
  pouze pro potřeby obce.
 • 00:12:40 Tak by mohli uvažovat i v okolí
  Dukovanské jaderné elektrárny,
 • 00:12:44 kde ČEZ hodlá postavit
  velký park větrných elektráren.
 • 00:12:47 Ovšem tady investor narazil
  na velmi silný odpor občanů.
 • 00:12:51 S kamerou jsme zajeli do Rouchovan.
 • 00:12:54 Jste zásadně proti?
  Zásadně!
 • 00:12:56 Dukovany slibovaly
  a máme tady nejdražší elektřinu.
 • 00:12:59 A co nám tito naslibují
  a nebudeme z toho mít také nic.
 • 00:13:03 Tady bývala krásná krajina.
  Postavili atomku, na rovině,
 • 00:13:08 je vidět odevšad.
  Pak vedle postavili přehradu.
 • 00:13:13 Přehrada je vlastně v nekrásnějším
  údolí Jihlavy,jaké tady bylo.
 • 00:13:18 Plánuje se další přehrada,
  tady na Rokytce,
 • 00:13:22 to znamená má jít až k Rouchovanům
  a zase nám to zničí krajinu.
 • 00:13:28 Ještě nám chtějí postavit větrníky?
  A my z toho budeme mít co?
 • 00:13:33 Já, jako občan, z toho jednoho
  větrníku mám 25 haléřů za den.
 • 00:13:42 Naši občané si všeobecně myslí,
  že jsme energetice,
 • 00:13:45 jako takové, obětovali dost.
 • 00:13:47 Protože máme zde na našem katastru
  jednak jadernou elektrárnu,
 • 00:13:51 pak máme sklad vyhořelého paliva
  a pak máme ještě úložiště
 • 00:13:57 nízko a středně aktivního odpadu.
  Naši občané si myslí,
 • 00:14:01 že elektrárna již sama o sobě dost
  působí v krajině jako monstrum.
 • 00:14:08 A tak si myslí, že by ty větrné
  elektrárny mohly stát jinde.
 • 00:14:12 Zastupitelstvo obce mělo tyto
  větrné elektrárny na svém jednání
 • 00:14:16 a rozhodlo asi v tom smyslu,
  že dáme na hlasy občanů.
 • 00:14:20 To znamená, že po tomto veřejném
  zasedání dáme občanů týden, 14 dnů
 • 00:14:25 na rozmyšlenou a pak je obejdeme
  s anketou, kde bude otázka,
 • 00:14:31 zda jsou pro výstavbu větrných
  elektráren na území naší obce.
 • 00:14:38 Na základě této ankety
  zastupitelstvo obce potom rozhodne.
 • 00:14:43 Společnost Ekoaudit se sídlem
  v Brně má k dnešnímu dni za sebou
 • 00:14:47 asi 30 posuzování projektů větrných
  elektráren v Česku i na Slovensku.
 • 00:14:53 Mohu říct, že ty zkušenosti
  z toho jsou spíš horší, než lepší.
 • 00:14:59 To z toho důvodu, že pro investory,
  se kterými my spolupracujeme
 • 00:15:04 jsou velké komplikace z hlediska
  legislativy, hlavně stavební zákon.
 • 00:15:10 To je jedna věc a druhá je otázka
  schvalovacích řízení a posuzování.
 • 00:15:15 Vzhledem k tomu, že do toho procesu
  větrných elektráren může vstoupit
 • 00:15:20 každý, kromě úřadu i občané,
  iniciativy, soukromníci a tak dále,
 • 00:15:25 tak se do toho dostávají problémy,
  které jsou obtížně řešitelné.
 • 00:15:30 Trvá to hrozně dlouho,
  stojí to investory peníze, čas
 • 00:15:34 a výsledek je většinou nejistý.
  Z těch 32 projektů jen asi třetina
 • 00:15:40 vyšla se souhlasným stanoviskem,
  většinou krajských úřadů ČR.
 • 00:15:45 Zbytek je pořád v problémech.
  A ty problémy trvají měsíc,
 • 00:15:50 ale trvají i roky.
 • 00:15:52 Ten vítr já tady vidím,
  jako alternativní složku,
 • 00:15:56 která tady v Česku nebude chybět
  k výrobě elektrické energie.
 • 00:16:01 Podstatné je to, že ta složka
  nebude mít rozhodující vliv
 • 00:16:05 na výkon a na velikost té energie,
  kterou tady spotřebováváme,
 • 00:16:10 ale bude pouze doplňkovou energií,
  která tady bude mít své místo.
 • 00:16:16 Ano, zřejmě se výstavbě
  větrných elektráren nevyhneme.
 • 00:16:19 Střety zájmů investorů, státních
  úředníků, ekonomicky slabých obcí
 • 00:16:24 i těch, které si budou
  chránit svoji okolní krajinu
 • 00:16:27 zřejmě budou nabývat na intenzitě.
 • 00:16:29 Bude zajímavé sledovat,kdo zvítězí.
 • 00:16:32 V každém případě
  by to měl být ale zdravý rozum.
 • 00:16:45 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:16:47 .

Související