iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 9. 2015
09:00 na ČT2

1 2 3 4 5

9 hlasů
3844
zhlédnutí

Náš venkov

Neolokátor

Staronový způsob nahlížení na práci s krajinou a venkovskými obydlími. Dokument o tom, jak lze vesnici rozvíjet promyšleně, se znalostí historie i vizí do budoucna.

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Náš venkov - Neolokátor

 • 00:00:30 Už od středověku při zakládání
  sídel
 • 00:00:35 existovala postava takzvaného
  lokátora
 • 00:00:38 jakožto osoby, která v krajině
  nacházela místa,
 • 00:00:43 která měla specifický účel.
 • 00:00:47 Dejme tomu, že feudál řekl
  lokátorovi,
 • 00:00:50 aby našel místo, které bude sloužit
  čistě zemědělským účelům,
 • 00:00:56 nebo účelům pro lesní hospodářství.
 • 00:01:01 A ten lokátor vlastně zodpovídal
  tomu feudálovi za to,
 • 00:01:04 že v tom místě vytvoří vlastně
  funkční sídlo s cestama,
 • 00:01:09 s místama pobožnosti,
  s přesně rozměřenejma parcelama.
 • 00:01:17 A v tomhletom místě ten lokátor
  potom následně taky žil.
 • 00:01:29 Nedaleko břehu původního toku Labe
 • 00:01:31 stávala už od 13. století
  tvrz Obříství.
 • 00:01:35 Tuhletu tvrz ve 13. století
  vlastnili pánové,
 • 00:01:38 kteří měli Obříství i v přídomku.
 • 00:01:42 Postupně začali rozšiřovat
  svoje majetky
 • 00:01:45 a využívat břehy k zemědělským
  účelům,
 • 00:01:49 k rybolovu i ke splavnění dřeva
  a velkostatek se rozvíjel.
 • 00:01:55 Po velké pozemkové reformě
  na začátku 20. století,
 • 00:02:00 kdy byl statek odebrán
  Trauttmansdorffům
 • 00:02:06 a prodán do rukou menších
  zemědělců, Havelkových,
 • 00:02:10 kteří vlastně po několika
  peripetiích konečně vlastní
 • 00:02:15 ne už obec, ale už pouze některé
  objekty v ní, dodneška.
 • 00:02:20 Ta historická postava lokátora
  musela při zakládání sídel v sobě,
 • 00:02:27 ať už v osvícenectví nebo
  ve středověku,
 • 00:02:29 v kterýkoliv historický etapě
 • 00:02:32 obsahovat velký množství
  dovedností.
 • 00:02:35 Ten lokátor musel bejt historikem,
 • 00:02:39 musel znát docela dopodrobna
  přírodní souvislosti,
 • 00:02:44 musel umět navrhnout cestu,
  kudy má vést,
 • 00:02:49 navrhnout kapličku, navrhnout dům
 • 00:02:53 a musel umět velmi dobře pracovat
  s lidma.
 • 00:03:00 V rámci rozvoje obce Obříství
 • 00:03:03 se zastupitelstvo obce rozhodlo
  zpracovat
 • 00:03:06 strategický plán rozvoje
  obce Obříství,
 • 00:03:09 jehož hlavní součástí byla
  anketa pro veřejnost,
 • 00:03:14 kde teda jsme sami určili body,
 • 00:03:18 které by mohly zajímat občany
  obce Obříství.
 • 00:03:21 V současný době koukáme
  na dokument,
 • 00:03:23 kterej je nový územní plán.
 • 00:03:28 Je ještě před schválením,
  takže ještě není dopracovanej.
 • 00:03:31 A současnej názor zastupitelstva
 • 00:03:33 je spíš ucelit takovou tu zástavbu
  v té části, která se tady jeví,
 • 00:03:38 a nepouštět ji dál,
 • 00:03:40 protože už tak tady ty rozvojový
  plochy
 • 00:03:43 jsou celkem zásadní pro zvýšení
  počtu obyvatel v obci,
 • 00:03:48 a jestliže to naplníme,
 • 00:03:50 tak ty 2000 obyvatel už jsou
  tak maximum toho,
 • 00:03:54 co bysme tady chtěli v obci mít.
 • 00:03:57 Zvažujeme možnost,
 • 00:03:58 jestli budeme dělat výstavbu
  nového kulturního domu,
 • 00:04:01 nebo případně budeme dělat
  rekonstrukci kulturního domu.
 • 00:04:04 Jedna z priorit je taky ochrana
  obce před povodněmi,
 • 00:04:07 protože jsme na takovým
  krizovým místě.
 • 00:04:10 V klidu je to krásné místo,
  soutok Labe a Vltavy,
 • 00:04:14 ale v době povodní jsme hodně
  ohroženi, už jako historicky.
 • 00:04:20 V obci máme fotbalové hřiště,
 • 00:04:22 které se nachází ve spodní části
  obce blízko řeky.
 • 00:04:27 Je to riziková oblast,
 • 00:04:29 protože ve spojení s jakýmkoliv
  zvýšením hladiny vody
 • 00:04:35 první, co to ohrožuje,
  je to fotbalové hřiště.
 • 00:04:38 Takže zvažujeme, že bysme ho
  přesunuli do jiného prostoru.
 • 00:04:42 Tam trošku taky i spoléháme na to,
 • 00:04:45 že nás někam kousek posune
  Neolokátor,
 • 00:04:49 jestli ta úvaha je správná.
 • 00:04:54 Tady můžete vlastně vidět
  tu plochu,
 • 00:04:56 která čítá téměř 6 hektarů,
 • 00:04:58 kterou bysme do budoucna jako obec
  rozumně využili,
 • 00:05:01 tak, aby byla využita
  ke spokojenosti všech v Obříství,
 • 00:05:08 to znamená nejen abysme to tady
  zase rozparcelovali
 • 00:05:11 kompletně na dalších 70 pozemků,
  ale chtěli bysme sem přesunout
 • 00:05:18 některý sportovní nebo kulturní
  akce.
 • 00:05:24 V současné době nemůže všechny
  profese,
 • 00:05:27 které zastával středověký lokátor,
  zastupovat nikdo jiný,
 • 00:05:34 než vlastně dobře fungující
  tým odborníků.
 • 00:05:39 Ti odborníci se věnují problematice
  historie,
 • 00:05:45 problematice přírodních
  souvislostí,
 • 00:05:47 problematice urbanismu
  nebo sociálních vztahů v oblasti,
 • 00:05:54 každý ze svého pohledu.
 • 00:05:58 Ale to gró tý naší práce,
  ten základ je v tom,
 • 00:06:02 že navzájem ty naše pohledy
  si potom porovnáváme
 • 00:06:06 a vytváříme nějaké celkové
  stanovisko,
 • 00:06:10 celkovou studii pro tu danou
  oblast.
 • 00:06:15 Na okraji tý cesty je zajímavej
  kus krajiny.
 • 00:06:18 Je to plevelový společenstvo
  okrajů polí a cest,
 • 00:06:21 tady okraje polí s ječmenem.
 • 00:06:26 Ten nejvýraznější z nich je sléz,
  tetlucha kozí pysk,
 • 00:06:28 mají takový jako legrační názvy,
  některý.
 • 00:06:30 Takovýhle plevelový společenstva
 • 00:06:33 jsou v krajině čím dál
  tím vzácnější z toho důvodu,
 • 00:06:36 že se buď navelko používají
  herbicidy,
 • 00:06:38 automaticky už každá polní kultura
  je dneska třikrát, čtyřikrát,
 • 00:06:42 někdy pětkrát za rok sprejovaná.
 • 00:06:44 To je vidět i tady, mimochodem,
 • 00:06:46 když se potom člověk podívá
  přímo do toho pole,
 • 00:06:50 tak tam mezi těma stéblama
  toho ječmene neroste vůbec nic.
 • 00:06:54 Tehle pestrej okraj je cennej,
  je to cenná část krajiny.
 • 00:06:58 V okolí Obříství je takovejch
 • 00:07:00 vlastně květnatejch plevelovejch
  okrajů docela už málo zachovalejch
 • 00:07:04 z důvodu toho intenzivního
  zemědělství.
 • 00:07:07 Můžou potom sloužit k tomu,
 • 00:07:08 že ta krajina je odolnější
  proti těm velkejm povodním,
 • 00:07:10 že se tady líp vsákává voda,
  že to neodplaví tolik pole,
 • 00:07:13 že budou mít včely i na podzim
  dost co žrát,
 • 00:07:17 protože ty plevele vlastně kvetou
  postupně celej rok
 • 00:07:19 až do pozdního podzima.
 • 00:07:23 Tady na tom místě se nacházíme
  kousek od lokality Za vsí.
 • 00:07:26 Člověk se ptá za kterou.
 • 00:07:28 Tady v blízkosti žádná vesnice
  není,
 • 00:07:30 což je dáno jen a pouze tím,
  že "už" tu není.
 • 00:07:34 Stála tu až do závěru 18. století,
 • 00:07:36 kdy tuhle lokalitu smetla voda
  velké povodně,
 • 00:07:40 která přivelela sebou kry
  a kusy ledu další
 • 00:07:44 a smetla komplet celou vesnici,
  v níž bylo 6 sedláckých stavení,
 • 00:07:49 dokonce i menší kostel a několik
  malých chalupnických usedlostí.
 • 00:07:54 Památka na tu bývalou vesnici
  tady vznikla o něco později,
 • 00:07:57 když se semilkovitští obyvatelé
  rozhodli
 • 00:08:01 už dál se s tou vodou neprat
  a přestěhovat se jinam,
 • 00:08:05 tak tady na cestě k Semilkovicím
  postavili kapličku,
 • 00:08:09 která by ji měla připomínat.
 • 00:08:14 Obec Obříství má velmi zajímavou
  urbanistickou strukturu.
 • 00:08:19 Můžeme ji jednoduše rozdělit
  do dvou etap.
 • 00:08:23 Jedna je ta historická,
  která představuje náves Obříství
 • 00:08:28 a zástavbu kolem ní s osou
  panského dvora, zámku a kostela.
 • 00:08:33 Potom Semilkovice s krásnou návsí,
 • 00:08:38 která vlastně vznikla po přesunu
  Semilkovic po děsivé povodni,
 • 00:08:42 a potom další historická část
  Dušníky.
 • 00:08:46 A v kontrastu s touto historickou
  zástavbou
 • 00:08:48 je tady potom zástavba
  předrevoluční
 • 00:08:52 a později porevoluční, po roce 89.
 • 00:08:56 Tyto stavby, které zde vznikaly
  v těch jednotlivých obdobích,
 • 00:09:01 mají určité charakteristické rysy,
  které do sebe úplně nezapadají.
 • 00:09:08 Odborníci z týmu Neolokátor
 • 00:09:12 hledají každý na základě
  své metodiky klíčový místa v území,
 • 00:09:18 ať už krajiny nebo samotnýho
  centra obce,
 • 00:09:21 který nazývají potenciály,
 • 00:09:24 a tyto potenciály můžou mít
  pozitivní vliv
 • 00:09:29 například na vytvoření nového
  pracovního místa
 • 00:09:33 nebo vytvoření naučné stezky,
 • 00:09:35 která přivede turisty
  nebo návštěvníky do tý oblasti,
 • 00:09:40 a stejně tak to může být
 • 00:09:42 vytvoření představy o kvalitním
  veřejným prostoru.
 • 00:09:51 Nové Obříství je typickým
  příkladem
 • 00:09:53 výstavby rodinných domů po roce 89.
 • 00:09:57 Jsou tady ulice, jsou tady parcely,
  domy,
 • 00:10:02 ale chybí tady jakákoliv vybavenost
  - hospody, obchody.
 • 00:10:06 V ulicích chybí jakékoliv místo
  k setkávání,
 • 00:10:10 místo, kde by se mohli setkat
  i třeba rodiny při nějaké oslavě,
 • 00:10:16 a jsou vlastně z těch ulic tím,
  jak jsou ty ulice pojednány,
 • 00:10:20 tou širokou plochou asfaltu
  a strohým chodníkem,
 • 00:10:26 jsou vlastně odkázáni na to,
 • 00:10:27 stýkat se společně ve svých
  zahradách
 • 00:10:30 a ten veřejný prostor už prakticky
  slouží jenom k té dopravě.
 • 00:10:44 Nazdar hoši! Doufám, že vám nekazím
  ten záběr!
 • 00:10:49 Antropologie jde definovat
  i vlastně metodou
 • 00:10:53 a nejdůležitější metoda je vlastně
  zúčastněný pozorování.
 • 00:11:03 Zúčastněný pozorování je,
 • 00:11:05 že právě se antropolog stane
  součástí tý skupiny,
 • 00:11:08 tradičně to bylo, že prostě žije
  třeba rok
 • 00:11:12 s nějakýma těma indiánama nebo tak.
 • 00:11:15 Hele, takže za půl hoďky máme sraz
  s ním u něj doma.
 • 00:11:20 Dostaneme nějaký klobásy
  a uděláme rozhovor.
 • 00:11:24 V našem případě, kdy zkoumáme
  nám relativně blízkou společnost,
 • 00:11:27 tak to nemusí bejt tak dlouhá doba,
  protože se nemusíme učit jazyk
 • 00:11:30 a intuitivně rozumíme hromadě věcí,
  co vlastně ty lidi dělají.
 • 00:11:36 Ale je důležitý se stát prostě
  součástí tý obce.
 • 00:11:42 Kde se dělaj ty diskotéky?
 • 00:11:44 Dělá se to většinou teď teda...
  Vlastně veškerý oslavy a tohleto
 • 00:11:48 se dělaly ve starý tělocvičně,
  což se používalo jakoby sál,
 • 00:11:51 jakoby když někdo potřeboval udělat
 • 00:11:54 nějakou větší oslavičku,
  nebo něco takovýho,
 • 00:11:56 tak se to pronajalo prostě,
 • 00:11:58 a hodně těch velkejch oslav,
  jako dětskej den a takovýhle
 • 00:12:03 prostě tyhle větší akce, co jsou,
 • 00:12:05 a konče těma zábavama večerníma
  tanečníma,
 • 00:12:10 tak se odehrává na tom hřišti,
  což jako tam je hezký prostředí,
 • 00:12:13 ale holt občas to tam zaleje voda
  a pak jsou velký starosti.
 • 00:12:18 Takže jako těch 2013, to přišlo
  těsně před Benátskou prostě jako,
 • 00:12:23 takže tyhle zábavy odpadly vlastně
  a byly akorát starosti z toho.
 • 00:12:29 Když já si vzpomenu na svoje
  dětská léta,
 • 00:12:30 když jsem sem jezdila na prázdniny,
  tak to bylo místo,
 • 00:12:34 kde se setkávala, dá se říct
  celá vesnice tehdá,
 • 00:12:37 protože nebyl ještě fenomén
  televize,
 • 00:12:40 takže lidi se tady setkávali
  při různých příležitostech,
 • 00:12:43 zejména sportovních, kdy tady bylo
  volejbalové družstvo,
 • 00:12:47 v zimě se tady hrál dokonce
  i hokej, hrál se fotbal.
 • 00:12:51 Takže je to taková určitá nostalgie
  a je to krásné místo,
 • 00:12:56 ale bohužel v posledních letech
  je to místo sužovaný povodní,
 • 00:13:01 takže nás to vede k myšlence,
  že by se tento areál přemístil.
 • 00:13:06 Ta voda sem přichází dost často,
  i mimo takové ty povodně zásadní.
 • 00:13:12 Při běžným tání sněhu na horách
  je to hřiště
 • 00:13:15 dá se říct každé 3 roky pod vodou.
 • 00:13:24 V případě, že se rozhodneme
  toto hřiště někam přemístit,
 • 00:13:27 vzniká ještě otázka taky
  co s tímto původním prostorem.
 • 00:13:31 Vlastně on nezmizí.
 • 00:13:34 Nezmizí rozhodně z paměti a návyků
  obyvatel ze dne na den
 • 00:13:38 a nezmizí ani fyzicky.
 • 00:13:43 Před 200 lety právě tady
  v těch místech teklo Labe.
 • 00:13:48 Budova, u níž stojíme, byla mlýnem
 • 00:13:50 a přímo někde tady by nad náma
  klapalo velké mlýnské kolo,
 • 00:13:56 které poháněl náhon
  a vevnitř se mlelo obilí.
 • 00:14:02 Po změně koryta Labe v roce 1845
 • 00:14:06 začali místní zaznamenávat
  výšku povodní
 • 00:14:09 na zeď bývalého mlýna.
 • 00:14:11 Nejstarší zápis je tady
  z února roku 1862,
 • 00:14:16 kdy voda sahala do výše
  téměř 3 metrů.
 • 00:14:19 Mnohem výš sahala voda
  před 13 lety, v roce 2002,
 • 00:14:26 jak ukazuje cedulka umístěná
  vysoko nad námi.
 • 00:14:32 Po obou stranách toho Labe
  je tady menší, tedy támhle větší,
 • 00:14:36 zbytek lužního lesa.
 • 00:14:39 Takovejch lužních lesů
 • 00:14:40 a takovejch zaniklejch koryt
  v různým stádiu zazemnění
 • 00:14:44 je tady v okolní krajině spousta
 • 00:14:46 a jsou to vlastně místa, kde ta
  krajina má pořád ještě paměť toho,
 • 00:14:50 že tamtudy ta řeka tekla.
 • 00:14:51 Takovýhle místa je důležitý
  detekovat hlavně v momentě,
 • 00:14:54 kdy se prostě třeba nějaký místo
  rozrůstá, staví se tam,
 • 00:14:57 protože v případě povodní jsou to
  první místa, kde ta voda ničí,
 • 00:15:03 a kudy vlastně začíná téct,
 • 00:15:04 protože ta krajina si tu vodu
  ještě pořád pamatuje.
 • 00:15:09 Můžou tady hnízdit volavky,
 • 00:15:11 můžou tady hnízdit různý druhy
  vodních ptáků
 • 00:15:14 a samozřejmě tohle je výborný
  zastavení na tahu tažnejch ptáků,
 • 00:15:21 všelijakejch hus a podobně.
 • 00:15:22 To znamená, na jaře a na podzim
 • 00:15:24 je tohle místo taky ornitologicky
  "hot spot",
 • 00:15:28 kde se dá potkat obrovský množství
  různejch ptáků na tahu,
 • 00:15:32 protože tady zase nebejvaj nikým
  a ničím rušený.
 • 00:15:43 Určitá svoboda ve výstavbě
  přináší i řadu negativ.
 • 00:15:47 Vznikají lokality, které nemají
  charakter, řád,
 • 00:15:52 a každá obec má množství nástrojů,
 • 00:15:55 jakým způsobem může diktovat
  charakter zástavby.
 • 00:15:58 Samozřejmě tou primární
  je územní plán,
 • 00:16:01 který řeší celou koncepci území,
 • 00:16:03 který říká, kde se má co stavět,
  v jakým charakteru,
 • 00:16:07 tak, aby to všechno dohromady
  dávalo funkční celek.
 • 00:16:10 Bohužel ten územní plán nezachází
  až do takové podrobnosti,
 • 00:16:16 aby mohl eliminovat případné chyby,
 • 00:16:20 které vzniknou v nějaké konkrétní
  lokalitě.
 • 00:16:24 A pak je třeba přejít k dalším
  nástrojům,
 • 00:16:27 kterými může být například
  územní studie nebo regulační plán,
 • 00:16:31 které jsou schopny doplnit
  podrobnosti,
 • 00:16:33 které v tom územním plánu chybí.
 • 00:16:38 Regulační plán nám umožňuje
  naprosto přesně specifikovat
 • 00:16:41 výsledný vzhled jakékoliv lokality,
  ať už nové, anebo stávající,
 • 00:16:46 například centra obce.
 • 00:16:48 Kromě známých regulativů,
 • 00:16:50 jako jsou například plochy pozemků,
  umístění domů na pozemcích,
 • 00:16:55 jejich vztah k veřejnému prostoru,
  dimenze veřejného prostoru,
 • 00:16:59 jsme schopni určit i další
  velmi podrobné parametry.
 • 00:17:03 Je to například řešení oplocení,
 • 00:17:05 tvarové řešení objektů,
  jejich střech,
 • 00:17:08 jestli budou sklonité nebo ploché,
  jaké vikýře tam budou použity.
 • 00:17:13 A můžeme určit například i jejich
  barevnost anebo tvary oken.
 • 00:17:23 Ta dominanta zobrazuje nejenom
  ten úkon nějaké zbožnosti,
 • 00:17:28 nějakou památku toho,
  že se obci stalo něco dobrého,
 • 00:17:35 vyhnula se jí epidemie či skončila
  epidemie, něco podobného,
 • 00:17:39 ale zároveň se tady reprezentují
  i donátoři,
 • 00:17:44 ti, co zaplatili stavbu
  celé té stavby -
 • 00:17:47 Marie Karolina Slavatová z Chlumu
  a Košumberka
 • 00:17:49 a Leopold Antonín
  z Trauttmansdorfu,
 • 00:17:52 jejichž znaky jsou na stranách
  toho sloupu vyobrazeny.
 • 00:17:58 Tato dominanta obce by tedy stála
  jinými slovy za to,
 • 00:18:01 aby i v současné době získala
  poněkud víc pozornosti.
 • 00:18:04 Mohly by k ní vést nějaké chodníčky
  s lavičkami,
 • 00:18:07 aby se nestala jenom něčím, co je,
  když to řeknu, průchoďák,
 • 00:18:12 kde se chodí okolo,
 • 00:18:13 jo, evidujeme, je to tady,
  vlastně si toho ale nevšímáme.
 • 00:18:18 Tady to tý pozornosti
  tak trochu uniká
 • 00:18:20 a vzhledem k míře zvláštnosti
  toho zobrazení
 • 00:18:24 je to dost velká škoda.
 • 00:18:27 A kdyby to mělo bejt
  někde tady na návsi,
 • 00:18:30 jako nějakej takovej ten
  kulturní ten,
 • 00:18:32 uměl byste si to představit,
  jako někde v centru tý obce?
 • 00:18:35 No, jako tam na tom place
  by to bylo úplně ideální.
 • 00:18:38 Samozřejmě by to bylo bez hřiště,
  že jo, nebo něco,
 • 00:18:40 ale tam za tou tělocvičnou vlastně,
  co se používala,
 • 00:18:42 což je tady ten rohovej,
  tak tam jako je hezkej dvůr za tím,
 • 00:18:46 ale tam by to bylo spíš jenom
 • 00:18:47 na takový jako dětský hřiště
  anebo sezení se zahrádkou, že jo,
 • 00:18:51 jako prostě na tom dvoře,
 • 00:18:53 že by prostě to nerušilo lidi
  jako prostě a takový a to,
 • 00:18:56 ty, co bydlej vedle prostě
  nějak nebo na tom náměstí.
 • 00:19:00 Měli jsme tu mizernej sálek,
  tadyhle nad hospodou.
 • 00:19:03 Teď to koupil podnikatel, že jo,
 • 00:19:05 no a nemáme tu nic, akorát novou
  hospodu, která je pěkná, že jo.
 • 00:19:09 Ale sál, kultura, kulturní
  nějakej...
 • 00:19:13 Výběr místa pro realizaci
  nového kulturního centra,
 • 00:19:16 nebo můžeme říct kulturního domu,
  není vůbec snadná záležitost.
 • 00:19:20 Naráží na dvě základní úskalí.
 • 00:19:23 Tím prvním jsou funkční požadavky,
 • 00:19:27 to znamená tak, aby kulturní
  centrum
 • 00:19:30 bylo dobře dostupné jak pro pěší,
  tak pro automobily,
 • 00:19:34 aby poskytovalo dostatečné
  rozptylové plochy
 • 00:19:37 a samozřejmě aby to místo svojí
  rozlohou a svojí kapacitou
 • 00:19:46 postačovalo té dané funkci.
 • 00:19:50 -Kulturák?
  -A to místo tady na tom rohu?
 • 00:19:52 Myslíte, že by to bylo jako dobrý,
  nebo vidíte ho někde jinde?
 • 00:19:55 Já si myslím, že jako prostě
  furt je to náves prostě
 • 00:19:59 a asi to náves bude třeba
  i za 50 let, že jo,
 • 00:20:03 ale prostě patří to sem, ty jo,
  a ne to někam zastrčit.
 • 00:20:07 Ten prostor tam je velkej, že jo.
 • 00:20:11 Prostě když tam mohla bejt
  takováhle velká tělocvična,
 • 00:20:13 tak proč by tam nemohli postavit
  nějakej kulturák, dvoupodlažní,
 • 00:20:17 kde prostě využití prostě
  s nějakým sálem
 • 00:20:19 na nějaký tady ty akce?
 • 00:20:21 A další úskalí jsou majetkoprávní
  vztahy,
 • 00:20:24 to znamená, jestli daný objekt
  nebo prostor
 • 00:20:27 je v majetku obce Obříství.
 • 00:20:29 Máme tady dvě takové lokality.
 • 00:20:32 Jednou je vlastně část takzvaného
  nového Obříství
 • 00:20:37 a další lokalitou je objekt
  tady na rohu návsi,
 • 00:20:43 což je původní tělocvična
  základní školy,
 • 00:20:46 která dnes patří do majetku obce.
 • 00:20:50 A potom se zde nacházejí
  další dva objekty,
 • 00:20:54 které já vidím pro tento účel
  jako velmi vhodné,
 • 00:20:57 a jsou to původní historické
  stavby,
 • 00:20:59 kterými jsou jednak panský statek
  tady v ose návsi
 • 00:21:05 a proti němu původní zámek.
 • 00:21:10 A jedná se o objekty, které právě
  svojí rozlohou
 • 00:21:13 poskytují dostatečné množství místa
 • 00:21:16 nejen pro kulturní akce, ale i pro
  další aktivity,
 • 00:21:21 které by v těch objektech mohly
  právě pod vedením města probíhat,
 • 00:21:26 jako jsou například prohlídky
  expozice muzea,
 • 00:21:32 může tam být situováno Infocentrum,
 • 00:21:34 a takhle bysme našli daleko větší
  množství aktivit,
 • 00:21:38 které by podpořily právě
  tu turistiku,
 • 00:21:41 která je jednou z hlavních priorit
  obce.
 • 00:21:48 K tomu, abysme vytvořili
 • 00:21:50 celistvou mezioborovou představu
  o tý daný lokalitě,
 • 00:21:53 potřebujeme se vždy v tom týmu
  Neolokátoru sejít
 • 00:21:58 a vyhodnotit ty jednotlivý dílčí
  analýzy
 • 00:22:03 a průzkumy od jednotlivejch
  odborníků,
 • 00:22:06 abysme věděli, co může pro
  tu oblast být důležitý
 • 00:22:12 pro její další rozvoj.
 • 00:22:15 Já si myslím, že tenhleten objekt
 • 00:22:16 naopak vlastně jakoby tady
  aktivuje prostě...
 • 00:22:19 To je otázka. Pokud tam zároveň
  je pravda to, že on sám zahynul.
 • 00:22:23 Myslíš jak se to nepoužívá, jo?
 • 00:22:25 Tím, jak se to neaktivuje,
  už tím, jak je to rozbitý
 • 00:22:27 a že je tam takový jako další
  mini centrum spíš.
 • 00:22:31 Máš pravdu, že sám zahynul.
 • 00:22:34 Dneska to aktivuje minimálně
  tady tu náves,
 • 00:22:36 rozhodně aktivuje hlavně
  tady ta hospůdka U Sikorek.
 • 00:22:41 Tady to aktivuje tady ta hospoda
  U Obříků
 • 00:22:45 a průjezd ke škole, že jo, tady.
 • 00:22:48 Když si vezmeš, tak právě tadyhle
  zase stejně
 • 00:22:50 nějaký rozptylový místo, lavičky,
  a tak dále, už v tuhle chvíli jsou,
 • 00:22:54 u kostela a u toho jižního křídla
  toho zámku.
 • 00:22:59 Dokavaď fungoval prostě tady
  v tý části ten kulturák,
 • 00:23:02 tak prostě stejně jako
  to shromaždiště
 • 00:23:05 fungovalo tady za tím, jo, zavřený.
  To znamená, stahovalo se do bloku.
 • 00:23:10 Stahovalo se to dovnitř,
  do bloku jako.
 • 00:23:12 A tady u těch Obříků bylo původně
  kino.
 • 00:23:15 Samozřejmě by šlo o to,
  jak se domluvit s vlastníkem.
 • 00:23:19 Tady nevím, kdo je vlastník,
  přiznávám.
 • 00:23:21 -Obec.
  -Tak to je podstatně jednodušší.
 • 00:23:24 Samotná vrchnost, ať už by to byl
  dneska Havelka nebo kdokoliv jinej,
 • 00:23:27 nemá šanci tak obrovskej objekt,
  jako je zámek, sama využít.
 • 00:23:34 On Havelka teda z toho zámku
  používá todle, jo,
 • 00:23:37 zatímco todle je nevyužitý,
  ten jižní trakt,
 • 00:23:39 a ten my potřebujeme.
 • 00:23:41 -A využívá to k čemu?
  -Tam bydlí.
 • 00:23:43 Tam bydlí a má tam nějaký kanceláře,
 • 00:23:46 ale to jižní křídlo je prostě,
  tam jsou vidět ty učebny,
 • 00:23:50 jak jsme tam koukali právě
  z tý oratoře,
 • 00:23:51 a i z tý zahrady, co okolo zůstala.
 • 00:23:55 Tam jsou právě učebny bejvalýho
  učiliště,
 • 00:23:57 který jsou v dezolátním stavu.
 • 00:23:58 Tam je maximálně udržovací provoz,
  nic dalšího tam vidět není.
 • 00:24:01 Tam je jakoby paradox,
  že městu chyběj prostory,
 • 00:24:04 ale v životě je nenapadlo,
 • 00:24:05 že oni je maj, ale že by je mohli
  od nich odkoupit.
 • 00:24:09 Vůbec nikdy tam nepadlo to,
  že by je mohli odkoupit,
 • 00:24:11 ale přitom ta obec má relativně
 • 00:24:13 jakoby velký majetky
  v těch pozemcích.
 • 00:24:16 Oni mají na okraji vesnice pozemek,
  kterej je určenej k zástavbě,
 • 00:24:19 a teď prostě řešej to, jestli třeba
  by tam nepostavili kulturní dům.
 • 00:24:22 Ale přitom tenhle pozemek
  má takovou hodnotu,
 • 00:24:25 že kdyby tam dobře pustili
  tu obytnou výstavbu,
 • 00:24:28 která tam je taky možná,
 • 00:24:29 no tak ať ho dají tomu Havelkovi
  a řeknou:
 • 00:24:31 "Hele, my vám dáme prostě území,
 • 00:24:34 který jakoby velmi dobře
  zhodnotíte,
 • 00:24:35 který můžete prostě využít,
  a vy nám dáte prostě zámek."
 • 00:24:43 Poslední fáze je takzvaná
  prezentace
 • 00:24:46 nebo exkurze v terénu
  nebo v daném místě,
 • 00:24:50 ve které vysvětlují jednotliví
  odborníci
 • 00:24:53 svůj pohled na zkoumanou krajinu
  a sídlo
 • 00:24:57 a diskutují o něm s místní
  samosprávou, místními aktéry,
 • 00:25:03 občany nebo klidně podnikateli.
 • 00:25:08 Tenkrát dávno šel pustinou muž
  a na pravým místě tam vykácel buš.
 • 00:25:14 Z klád postavil dům,
  že měl sílu jak býk,
 • 00:25:18 a rozoral zem jako válečník.
 • 00:25:23 Jenže za ním jdou další
  a ti umí víc,
 • 00:25:27 vázaný krovy a zdi z vepřovic
 • 00:25:30 a do zlatejch polí a bučení krav
  po nějaký době zní telegraf.
 • 00:25:39 A už je tu kostel a konečně most
  a železná ruda a zločinnost
 • 00:25:46 a okresní město má okresní soud
 • 00:25:49 a ta stará trať je jméno
  Telegraf Road.
 • 00:25:55 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2015

Související