iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 11. 2019
17:40 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
11304
zhlédnutí

Černé ovce

Insolvence

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černé ovce

 • 00:00:01 ČERNÉ OVCE
 • 00:00:15 -Dobrý podvečer.
 • 00:00:16 Tentokrát s námětem
  zvaným insolvence.
 • 00:00:19 Přichází na řadu, když nám
  dluhy přerostou přes hlavu.
 • 00:00:22 Soud nám určí částku,
 • 00:00:24 kterou budeme po dobu pěti let
  splácet věřitelům.
 • 00:00:27 Pak nám zbytek dluhů odpustí.
  Někdy to ovšem takzvaně neklapne.
 • 00:00:32 -Bohužel pan správce nereagoval,
  nefungoval od samého začátku.
 • 00:00:37 -Žena,
  která se kvůli nemoci zadlužila.
 • 00:00:40 Insolvence byla její nadějí.
 • 00:00:42 Ovšem nečinnost
  insolvenčního správce ji zmařila.
 • 00:00:46 -Zatnula jsem zuby,
  dala jsem se do velkého boje.
 • 00:00:50 A když už jsem si konečně myslela,
  že už snad se budeme mít líp,
 • 00:00:53 ať já nebo kluci, že už konečně
  se snad všechno vyřeší,
 • 00:00:57 tak zase řeším tady tyto problémy.
 • 00:00:59 -Paní Jurdová má tři syny
 • 00:01:01 a žije s přítelem
  v Jaroměřicích nad Rokytnou.
 • 00:01:04 V roce 2013 vstoupila kvůli dluhům
  do insolvence.
 • 00:01:07 Do problémů se dostala
  o několik let dříve,
 • 00:01:10 když vážně onemocněla.
 • 00:01:12 -Měla jsem rakovinu,
  začaly problémy finanční,
 • 00:01:17 začaly velké problémy finanční,
 • 00:01:19 takže jsem nezvládala
  platit nájem,
 • 00:01:21 nezvládala jsem platit
  zálohy na inkaso.
 • 00:01:24 -Paní Jurdová měla tehdy
  dvě malé děti a manžela bez práce.
 • 00:01:27 -Při rakovině člověk nikdy neví,
  co se může stát,
 • 00:01:31 tak prostě aby klukům nezůstaly
  nějaké dluhy.
 • 00:01:33 Nedej bože, co jsem prožívala já,
 • 00:01:35 tak jsem se rozhodla
  do insolvence jít.
 • 00:01:38 -Aby byla paní Jurdová schopná
  po dobu pěti let
 • 00:01:41 plnit podmínky oddlužení,
 • 00:01:43 začala po ukončení léčby
  pracovat v blízké továrně.
 • 00:01:46 -Dělám tam ve výrobě, prvně jsem
  dělala 12hodinové směny,
 • 00:01:50 to mě bohužel zmáhalo,
 • 00:01:52 tak jsem přešla
  na osmihodinový provoz,
 • 00:01:54 dělám ranní, noční, odpolední.
 • 00:01:56 -Přestože paní Jurdová
  do insolvence vstoupila
 • 00:01:59 už před více než 6 lety
 • 00:02:01 a řádně odváděla ze své mzdy
  určenou částku,
 • 00:02:04 oddlužení pořád ještě
  není ukončeno.
 • 00:02:06 Co se stalo? Její insolvenční
  správce nepracoval tak, jak měl.
 • 00:02:11 -Bohužel pan správce nereagoval,
  nefungoval od samého začátku.
 • 00:02:16 Měl dávat každého půl roku
  na soud nebo i mně,
 • 00:02:21 měl dát, kolik se zaplatilo,
  v jaké výši,
 • 00:02:25 kolik je to procentuálně.
 • 00:02:27 Já jsem to vlastně za celých 5 let
  měla pouze jednou.
 • 00:02:30 -Paní Jurdová se opakovaně snažila
  insolvenčního správce kontaktovat
 • 00:02:34 a na jeho jednání upozorňovala
  i příslušný soud.
 • 00:02:37 Krajskému soudu v Brně odůvodňoval
  insolvenční správce svou činnost
 • 00:02:41 nebo spíš nečinnost různě.
 • 00:02:43 Jednou prý došlo ke zpoždění
  z důvodu čerpání rodinné dovolené,
 • 00:02:47 jindy zase kvůli nemoci
 • 00:02:49 nebo třeba kvůli přechodu
  na jiného operátora pevné linky.
 • 00:02:54 -Když zvedl telefon, tak to už byl
  hodně velký zázrak.
 • 00:02:57 Já jsem mu třeba volala,
  já nevím, 50krát za měsíc.
 • 00:03:01 Bez reakce. Věčně vypnutý,
  nedostupný, vypnutý, nedostupný.
 • 00:03:06 -A tak to šlo celých pět let.
 • 00:03:08 Loni v létě se paní Jurdová
  už poněkolikáté obrátila na soud
 • 00:03:11 s žádostí o pomoc,
  a ta konečně přišla.
 • 00:03:14 V září 2018 odvolal Krajský soud
  v Brně advokáta Václava Málka
 • 00:03:19 z funkce insolvenčního správce
  v případu paní Jurdové.
 • 00:03:24 -V podstatě neposkytoval
  žádnou součinnost,
 • 00:03:29 a to jak paní Jurdové, tak soudu.
 • 00:03:31 Neplnil si svoje povinnosti,
 • 00:03:34 kdy asi tím hlavním vyvrcholením
  celého příběhu je to,
 • 00:03:38 že částky, které strhával
  paní Jurdové,
 • 00:03:41 tak nebyly v mnoha případech
  zasílány věřitelům.
 • 00:03:45 -Ano, slyšíte dobře.
 • 00:03:47 Nová insolvenční správkyně,
  inženýrka Horská
 • 00:03:50 ze společnosti Kotaba a spol.,
  která převzala insolvenci,
 • 00:03:55 zjistila, že bývalý insolvenční
  správce neposílal všechny peníze
 • 00:03:59 od paní Jurdové tam,
  kam je posílat měl.
 • 00:04:02 -Řekněte zhruba,
  jaký byl ten váš dluh?
 • 00:04:05 -Bylo to necelých 450 tisíc.
 • 00:04:09 -A máte přehled o tom,
  kolik jste zhruba splatila?
 • 00:04:13 -To co oficiálně bylo poslané
  na účet panu Málkovi,
 • 00:04:16 bylo 306 tisíc a nějaký drobný.
 • 00:04:20 -Pouze polovina stržených částek
  byla zaslána věřitelům.
 • 00:04:25 Zbylou částku dr. Málek,
  bývalý insolvenční správce,
 • 00:04:29 vydal až po několikerém naléhání
 • 00:04:31 ze strany nové insolvenční
  správkyně ing. Horské,
 • 00:04:35 a také po naléhání
  ze strany soudu.
 • 00:04:39 -Jsme v Třebíči, chceme najít
  doktora Málka a zeptat se ho,
 • 00:04:42 proč celá léta
  neplnil své povinnosti.
 • 00:04:47 Dobrý den, prosím vás
  já hledám pana doktora Málka.
 • 00:04:51 -To jsem já.
  -Já jsem Darina Vlková.
 • 00:04:53 Já jsem z České televize
  a já bych se vás chtěla zeptat,
 • 00:04:56 jestli bych s vámi mohla mluvit
  o insolvenci paní Jurdové.
 • 00:05:00 -To už jsem ukončil.
  -Co se tam stalo?
 • 00:05:04 -Já jsem byl dlouhodobě nemocný.
 • 00:05:06 -A když jste byl nemocný,
  to se nemá říct tomu soudu?
 • 00:05:09 -To jsem tam jako uváděl.
 • 00:05:12 -Ale paní Jurdová to doteď
  nemá ukončené.
 • 00:05:14 -To už je záležitost
  tady té správkyně.
 • 00:05:18 -Tam byl nějaký problém,
  že ty peníze nešly těm věřitelům.
 • 00:05:22 -Ne, ty tam šly,
  to jsem jako předal té správkyni.
 • 00:05:26 -Pane doktore,
  mohla bych vás požádat,
 • 00:05:28 jestli byste nám to mohl říct
  na kameru?
 • 00:05:31 -Ne, ne, já jsem teďka nemocný,
  nezlobte se.
 • 00:05:34 Já se s ní ještě spojím
  a i s tou správkyní,
 • 00:05:37 aby to byl dokončené.
 • 00:05:39 -To je škoda, my bychom...
  -Tak jo.-Děkuju, na shledanou.
 • 00:05:46 -Pan Málek se s námi na kameru
  bavit nechtěl,
 • 00:05:49 ale shodou náhod jsme v Třebíči
  našli paní,
 • 00:05:52 která byla také v insolvenci
 • 00:05:54 a která má s tímto
  insolvenčním správcem
 • 00:05:57 podobnou zkušenost
  jako paní Jurdová.
 • 00:05:59 -Měl nám ukončit insolvenční
  řízení a nedělo se tak.
 • 00:06:05 Tak ho zbavili správcovství
  a dali nám jinou správkyni.
 • 00:06:09 Měli jsme to mít už ukončené
  osm měsíců zpět, zhruba,
 • 00:06:15 takže pan Málek nám měl dát
  peníze,
 • 00:06:18 které jsme zaplatili navíc.
 • 00:06:23 A dal nám to
  až po několikeré urgenci.
 • 00:06:27 -Požádali jsme
  Českou advokátní komoru,
 • 00:06:30 aby se k jednání
  svého člena vyjádřila.
 • 00:06:33 -Může být postižen
  také v kárném řízení,
 • 00:06:36 může mu být uložen trest,
 • 00:06:39 buďto pokuta, nebo dokonce
  zproštění výkonu advokáta.
 • 00:06:43 -Byl by to případ
  pro to kárné řízení?
 • 00:06:50 -Domnívám se, že ano,
  protože již z toho,
 • 00:06:52 že soud vydal
  v tom řízení usnesení,
 • 00:06:55 kdy ho zprostil funkce, plyne,
  že porušil, a to závažně,
 • 00:07:00 své povinnosti
  v insolvenčním řízení.
 • 00:07:04 -A je tu ještě jeden
  pohled na věc.
 • 00:07:06 -Existuje zde i potenciální
  trestně právní rovina,
 • 00:07:10 kdy lze hovořit ze strany
  dr. Málka o tom,
 • 00:07:12 že mohl naplnit skutkovou podstatu
  trestného činu zpronevěry,
 • 00:07:17 popřípadě trestného činu
  porušení povinnosti
 • 00:07:19 při správě cizího majetku.
 • 00:07:21 Paní Jurdová se také může domáhat
  náhrady škody,
 • 00:07:24 pokud tuto škodu
  před civilním soudem prokáže.
 • 00:07:27 -Poté, co soud loni v září
  paní Jurdové přidělil
 • 00:07:30 novou insolvenční správkyni,
 • 00:07:32 věřila, že její oddlužení
  bude rychle ukončeno.
 • 00:07:35 Vždyť celých pět let
  řádně splácela
 • 00:07:37 a předepsaných
  60 splátek uhradila.
 • 00:07:40 -Nová správkyně se mnou sice
  zezačátku komunikovala,
 • 00:07:44 snažila se, myslím si,
  že dost být při mně.
 • 00:07:48 S tím, že mně někdy v únoru
  napsala, že tomu dává tak 14 dnů
 • 00:07:53 a vše bude vyřešeno.
 • 00:07:56 Teď je říjen
  a není vyřešeno ještě nic.
 • 00:07:59 -Objevil se další problém.
 • 00:08:02 Podle zákona mělo z platu
  paní Jurdové odejít 60 splátek.
 • 00:08:06 -Srážky nebyly ukončeny
  už v září 2018,
 • 00:08:11 ale až v únoru 2019.
 • 00:08:15 -A kolik tam třeba tak jako navíc
  ten zaměstnavatel poslal?
 • 00:08:19 -Skoro 47 tisíc.
 • 00:08:21 -Ale v té době už měla
  paní Jurdová
 • 00:08:24 novou insolvenční správkyni, ne?
 • 00:08:26 Oslovili jsme ji,
  abychom se jí zeptali,
 • 00:08:29 co se s těmito penězi stane.
 • 00:08:31 Paní Horská nám ale napsala
  esemesku,
 • 00:08:33 že se k případu nebude vyjadřovat.
 • 00:08:36 -Pokud se strhávala ta částka
  z příjmu dlužnice
 • 00:08:39 déle než 60 měsíců,
  tak je to chyba.
 • 00:08:43 Pokud to správce připustil,
  tak porušil svou povinnost
 • 00:08:47 a zjevně tedy byla postižena
  dlužnice víc, než zákon připouští.
 • 00:08:53 -Aby toho nebylo málo,
  objevil se ještě jeden problém.
 • 00:08:57 V roce 2017 zemřel
  otec paní Jurdové
 • 00:09:00 a ona získala v dědickém řízení
  podíly na dvou nemovitostech.
 • 00:09:05 -V lednu 2018 bylo dědické řízení.
 • 00:09:09 Já jsem tu zprávu vzala a odeslala
  jsem ji na brněnský soud.
 • 00:09:15 -Insolvenční správce dr. Málek
 • 00:09:17 měl tento mimořádný příjem
  zahrnout do oddlužení
 • 00:09:20 a poté příslušným procesem
  nemovitost zpeněžit
 • 00:09:24 a výtěžek z tohoto zpeněžení
  poukázat věřitelům
 • 00:09:28 a samozřejmě zbytek poukázat
  paní Jurdové.
 • 00:09:31 -Pan Málek se mně k tomu vyjádřil
  pouze ústně do telefonu
 • 00:09:35 a řekl mně, že za 8 měsíců
  mně insolvence končí,
 • 00:09:40 že se nehodlá tím zaobírat
 • 00:09:42 a že to dědictví
  do toho nebude zatahovat.
 • 00:09:46 -Nestalo se tedy nic
  a paní Jurdová věřila,
 • 00:09:49 že otázka dědictví
  je tím vyřešena.
 • 00:09:52 -Ona ta situace
  potom ještě pokračovala,
 • 00:09:55 i když už tam byl
  ten nový správce.
 • 00:09:57 Měl sepsat ten majetek
  do majetkové podstaty a zpeněžit.
 • 00:10:01 Nic z toho se nestalo.
 • 00:10:04 To je postup,
  který je nepochybně špatný.
 • 00:10:07 Správce, který tak postupoval,
  a to jak ten první, tak ten druhý,
 • 00:10:11 tak porušil své povinnosti
  insolvenčního správce.
 • 00:10:14 -Zisk z dědictví totiž měl jít
  na splácení dluhů.
 • 00:10:17 Až poté, co paní Jurdová
  jeden ze svých podílů prodala,
 • 00:10:21 začala insolvenční správkyně
  tyto peníze požadovat.
 • 00:10:25 -A to je kolik?
  -216 662 korun.
 • 00:10:29 -Insolvenční správkyně
  paní Horská nám sice napsala,
 • 00:10:33 že se nebude vyjadřovat, ale my
  jsme se jí chtěli ještě zeptat,
 • 00:10:37 proč dědictví neřešila dřív.
 • 00:10:39 -Inženýrka Horská, dobrý den.
 • 00:10:41 -Dobrý den, tady je Darina Vlková,
  Česká televize, z Černých ovcí.
 • 00:10:45 Paní inženýrko, já bych s vámi
  moc ráda mluvila o paní Jurdové.
 • 00:10:48 Máte chvilku?
 • 00:10:50 -Já myslím, že už jsem v té věci
  se vám vyjádřila
 • 00:10:53 a víc se vám
  k tomu vyjadřovat nebudu.
 • 00:10:55 -Mě by jenom zajímalo,
  v jaké fázi je teď ta věc,
 • 00:10:59 jestli už se to třeba
  chýlí k závěru.
 • 00:11:02 -Já myslím, že veškeré informace
  potřebné zrovna k tomu to dotazu
 • 00:11:06 naleznete
  na veřejných stránkách justice.
 • 00:11:09 A tato odpověď je tím zodpovězena.
 • 00:11:15 -Já jsem se chtěla zeptat,
  když ona vlastně...
 • 00:11:17 -Už se vám k tomu
  asi dál vyjadřovat nebudu.
 • 00:11:20 Děkuju za pochopení, na shledanou.
  -Dobře, děkuju, na shledanou.
 • 00:11:24 -Během natáčení této reportáže
  poslala paní Jurdová
 • 00:11:27 na účet insolvenční správkyně
  100 tisíc korun,
 • 00:11:30 které by podle ní měly pokrýt
  veškeré dluhy
 • 00:11:33 přihlášené do její insolvence.
 • 00:11:35 -Pokud by skutečně ta částka,
  kterou poslala,
 • 00:11:40 postačovala na úhradu
  100 % pohledávek věřitelů,
 • 00:11:43 tak jak byly zjištěny
  v insolvenčním řízení,
 • 00:11:46 a na úhradu 100 % nákladů
  toho insolvenčního procesu,
 • 00:11:49 tak musí být to insolvenční řízení
  skončeno.
 • 00:11:52 -Kdybych věděla,
  jak tohle všechno bude fungovat,
 • 00:11:56 tak možná bych do toho ani nešla,
  zůstala bych u těch exekucí,
 • 00:11:59 kde by si exekutor strhával
  měsíčně nějaké peníze.
 • 00:12:02 A možná už bych byla
  v té samé situaci,
 • 00:12:05 kde bych byla teď, že už bych
  to měla možná celé zaplacené.
 • 00:12:09 -O splácení bude
  i zítřejší reportáž.
 • 00:12:12 Jenže tentokrát půjde
  o ojeté auto na úvěr.
 • 00:12:15 Mělo to být velmi výhodné.
  Ovšem jak pro koho.
 • 00:12:19 Na viděnou.
 • 00:12:21 -V tom bazaru vás
  tak psychicky zmasírují,
 • 00:12:23 že se vám ta smlouva zdá výhodná.
 • 00:12:26 -Jakým způsobem máme jako banka
  nastaveny parametry
 • 00:12:29 s našimi zprostředkovateli
  úvěrových smluv,
 • 00:12:31 je čistě naše obchodní záležitost.
 • 00:12:33 -Když jsme jeli domů,
  tak jsme zjistili,
 • 00:12:36 že místo 166 tisíc
  zaplatíme 320 tisíc.
 • 00:12:41 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2019

Související