iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 10. 2009
18:25 na ČT1

1 2 3 4 5

11 hlasů
6650
zhlédnutí

Černé ovce

Plíseň v bytě — Mrakotřasy II

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černé ovce

 • 00:00:18 Někteří úředníci rozhodují
  o našich věcech
 • 00:00:22 z pozice nedotknutelných vládců.
 • 00:00:24 Jsme závislí na tom, jestli dají
  palec nahoru anebo dolů.
 • 00:00:28 Vítejte u ČERNÝCH OVCÍ.
  A co dnes uvidíte?
 • 00:00:31 Mají městský byt a v něm plíseň.
 • 00:00:33 Zatímco ta se rozrůstá,
  ochota k opravě domu mizí.
 • 00:00:36 A vrátíme se do Makotřas, kde nikdo
  lidem neřekl o plánované výstavbě.
 • 00:00:41 Manželé Vlachovi žijí řadu let
  v městském bytě.
 • 00:00:44 Dům ale propouští vlhkost
  a do bytu se nastěhovala plíseň.
 • 00:00:48 Je všude a je nezničitelná.
 • 00:00:50 Údržbu domu ale správa majetku
  města neřeší.
 • 00:00:53 Vždyť dům se má prodávat,
  tak proč se snažit?
 • 00:00:56 Když přijde listopad a prosinec,
  tak ta plíseň se rozleze,
 • 00:00:59 jak pod stropem, tak i v těch
  koutech se dostává až dolů.
 • 00:01:04 A dokonce jsem ji objevil i na saku
  ve skříni, což není normální.
 • 00:01:10 Manželé Vlachovi žijí více
  než 40 let v městském bytě
 • 00:01:14 v Duchcově na Teplicku.
 • 00:01:16 Bydlení bylo bezproblémové
  až do roku 2005, kdy na vnější
 • 00:01:19 straně domu opadala omítka.
 • 00:01:21 Po opadání omítky se vevnitř prostě
  dostala po těch vrstvách vlhkost,
 • 00:01:28 tak jak je to vidět
  támhle na baráku.
 • 00:01:30 A v rozích začala vznikat plíseň.
 • 00:01:32 A to tady v ložnici i támhle
  z druhé strany v obývacím pokoji.
 • 00:01:37 Plíseň je tedy v místnostech,
  ve kterých Vlachovi
 • 00:01:40 nejvíce přebývají,
  přičemž nejhorší je v ložnici,
 • 00:01:43 protože na tu stranu domu
  slunce svítí jen krátkou část dne.
 • 00:01:48 A to je právě to nejhorší,
  že v tom nechutným prostředí
 • 00:01:51 my tady potom spíme.
 • 00:01:53 Údržbu a opravy městských bytů
  má na starosti
 • 00:01:56 Správa majetku města Duchcova.
 • 00:01:58 Já jsem ty plísně vyfotil,
  v obývacím pokoji i v ložnici.
 • 00:02:02 8. února 2006 jsme předali
  čtyři fotografie
 • 00:02:05 na Správě majetku města Duchova.
 • 00:02:07 Přijali to, ale nějaké řešení
  jsme se nedověděli.
 • 00:02:10 Řekli, že se na to podívají.
 • 00:02:12 -Kolikrát se tady byli podívat
  ze správy majetku města?-Jednou.
 • 00:02:16 A kolikrát jste byli vy
  na správě majetku města?
 • 00:02:20 Tam jsem chodila pořád,
  já už jsem si připadala jak kašpar.
 • 00:02:25 Jelikož je vlastníkem bytu město,
  obrátili se manželé Vlachovi
 • 00:02:29 také na starostu Duchcova.
 • 00:02:31 Navenek se starosta tvářil,
  že není žádný problém to zařídit.
 • 00:02:35 (Vlachová) On říkal: "Počítejte
  s tím, že se to letos udělá."
 • 00:02:39 Nic se nedělo, tak jsem se tam šla
  zeptat, jak to vypadá,
 • 00:02:44 jestli to na jaře budou dělat.
  Paní se na mě usmála a řekla:
 • 00:02:48 "Teď už to dělat nebudeme,
  protože máme stop opravy,
 • 00:02:51 ten barák se bude prodávat.Ş
 • 00:02:53 Více se s manželi Vlachovými
  nikdo ze správy majetku nebavil.
 • 00:02:57 A plíseň se dál rozšiřovala.
  Nepomohla ani dezinfekce.
 • 00:03:03 Pokud se neodstraní podmínky
  pro úspěšný rozvoj této plísně,
 • 00:03:07 tak ta plíseň ve větší
  nebo menší míře tam bude.
 • 00:03:10 Jednorázové odstranění pomocí
  dezinfekčních přípravků,
 • 00:03:14 třeba Savem, to tu plíseň jen
  utlumí, takže tam zase může dojít
 • 00:03:18 k opakovanému rozvoji.
 • 00:03:20 Vypravili jsme se na Správu majetku
  města Duchova zjistit, jak a kdy
 • 00:03:24 hodlají problém se zaplísněným
  bytem Vlachových vyřešit.
 • 00:03:39 Vedoucí správy majetku jsme
  zastihli alespoň telefonicky.
 • 00:03:43 Město připravuje privatizační plán,
  kdy se bude rozprodávat
 • 00:03:49 majetek města.
 • 00:03:50 A podle toho, jak zastupitelstvo
  rozhodne, které domy půjdou
 • 00:03:54 do prodeje a které domy nepůjdou
  do prodeje, tak podle toho
 • 00:03:58 se bude sestavovat plán oprav
  a budou se dělat ty fasádní opravy.
 • 00:04:02 A kdyby ten dům, kde bydlí
  pan Vlach, měl jít do prodeje,
 • 00:04:06 to znamená, že už se pak nebudete
  tou opravou zabývat?
 • 00:04:09 Ano, nebudu se tou opravou zabývat.
 • 00:04:12 Ta plíseň není v takovém rozsáhlém
  stavu, ta plíseň se tvoří v komoře,
 • 00:04:16 což je mimo obytnou plochu.
 • 00:04:18 Ne, v obývacím pokoji a v ložnici.
 • 00:04:21 Především v ložnici
  s tím mají problémy.
 • 00:04:23 Tak tu ložnici jsem neviděla.
 • 00:04:25 V zásadě v obytných prostorách
  plíseň nemá co dělat, i kdyby byla
 • 00:04:30 třeba v polovičním rozsahu.
 • 00:04:31 Důležité je, že tam ten výskyt
  plísně je a nemá tam být.
 • 00:04:35 Pan Vlach má omezenou funkci plic.
 • 00:04:37 Přítomnost plísně v bytě
  mu vyvolává kašel a zahlenění.
 • 00:04:41 Máme oba dva zdravotní problémy
  a bojíme se té plísně v zimě zase,
 • 00:04:46 že se nám ty naše zdravotní
  problémy zhorší.
 • 00:04:49 A máme malou pravnučku,
  z které máme radost
 • 00:04:52 a rádi bychom si ji sem vzali,
  ale bojíme se,
 • 00:04:55 abychom jí nic nepřivodili.
 • 00:04:58 Co má dělat pan Vlach?
 • 00:04:59 On má velké respirační problémy,
  má omezenou funkci plic.
 • 00:05:03 Nemyslíte, že byste to měli řešit?
 • 00:05:07 Já to chápu,
  ale já na to nemám finance.
 • 00:05:10 A co na to říká pan starosta?
 • 00:05:14 V žádném případě havarijní případy
  v bytech nebyly pozastaveny,
 • 00:05:19 ty musí náš byťák řešit.
 • 00:05:21 Čili mně nezbývá nic jiného, než
  říct vedoucí správy majetku města,
 • 00:05:26 a přístupem takovým,
  který z její strany potom
 • 00:05:30 odstraní tento nedostatek,
  který v tom bytě je.
 • 00:05:35 Kdy tak vidíte, že by mohla být
  zjednána náprava, časově?
 • 00:05:40 Já myslím do zimního období.
  Než se začne topit.
 • 00:05:44 To znamená, že nyní slibujete,
  že bude zjednána náprava
 • 00:05:48 a manželé Vlachovi už se nemusí
  obávat nadcházející zimy?
 • 00:05:52 Co to je slibujete?
  To je povinnost!
 • 00:05:54 Škoda jen, že pan starosta nejednal
  dle své povinnosti už tehdy,
 • 00:05:58 když ho Vlachovi informovali
  o plísni poprvé.
 • 00:06:01 A rada na závěr - obrátíte-li se
  v souvislosti s plísní v bytě
 • 00:06:05 na krajskou hygienickou stanici,
  váš podnět postoupí
 • 00:06:08 podle správního řádu
  stavebnímu úřadu.
 • 00:06:11 Pro urychlení procesu řešení
  se proto obracejte přímo
 • 00:06:14 na místně příslušný stavební úřad.
 • 00:06:16 Pan starosta Kňourek se vyjádřil,
  že zajistí nápravu vaší situace.
 • 00:06:21 -Co na to říkáte?
  -Tomu snad ani nemůžu uvěřit.
 • 00:06:24 Doufejme, že to nebudou jenom
  sliby, jako to bylo v minulosti,
 • 00:06:27 ale že konkrétně už udělá
  něco pro nás.
 • 00:06:30 Potom to bude zase můj starosta,
  zatím ne.
 • 00:06:35 Také v Makotřasech mají
  svého starostu.
 • 00:06:37 A ani tady nejsou všichni
  lidé spokojeni.
 • 00:06:40 O plánované výstavbě nových domů
  je nikdo neinformoval.
 • 00:06:44 My jsme o tom vysílali vloni
  v prosinci.
 • 00:06:46 A teď se k případu znovu vracíme.
 • 00:06:48 Jiná šance, jak tohle zvrátit, není.
 • 00:06:51 A v podstatě není možné,
  aby zastupitelé si rozhodovali sami,
 • 00:06:55 bez názoru občanů.
 • 00:06:57 Koncem roku 2008 jsme vysílali
  reportáž o návrhu změny
 • 00:07:00 územního plánu v obci Makotřasy.
 • 00:07:02 Tato změna počítala s masivní
  výstavbou několika set
 • 00:07:06 rodinných domů, ale ne všem
  občanům se návrh líbil.
 • 00:07:09 Při hlasování byla dokonce
  většina zastupitelů proti.
 • 00:07:13 Vyzval jsem zastupitele,
  aby znovu přehodnotili veškeré
 • 00:07:18 bonusy a záležitosti,
  které se týkají výstavby firmy QPG.
 • 00:07:21 Zastupitelé toto zřejmě přehodnotili
  a v následném hlasování došlo
 • 00:07:26 k odsouhlasení výstavby firmou QPG
  a k odsouhlasení podpisu smlouvy.
 • 00:07:30 Pokud tomu rozumím, tak to
  přehodnotil jen pan starosta.
 • 00:07:34 -Ano.
  -Co vás k tomu vedlo?
 • 00:07:37 Vedlo mě k tomu to,
  že tam bude postavena
 • 00:07:39 mateřská školka a sportoviště.
 • 00:07:41 A viděl jsem ty domy,
  které by se tam stavěly,
 • 00:07:44 a každému bych to doporučoval.
 • 00:07:48 Opodstatňuje se to kanalizací,
  ale na kanalizaci
 • 00:07:52 by byly možné i dotace.
 • 00:07:54 A za cenu, že tady bude výstavba
  rodinných domů ve velkém rozsahu,
 • 00:07:58 já myslím, že to není dobře.
 • 00:08:01 Díky nabídce, že firma postaví
  čističku odpadních vod,
 • 00:08:05 kanalizaci a mateřskou školu,
  obec nakonec nejtěsnější většinou
 • 00:08:09 4 : 3 schválila návrh změny
  územního plánu a starosta
 • 00:08:12 s firmou QPG podepsal smlouvu.
 • 00:08:14 My, tři zastupitelé, jsme nebyli
  pozváni ani k projednání
 • 00:08:20 této smlouvy, ani k podpisu.
 • 00:08:22 Dozvěděli jsme se o téhle smlouvě
  vlastně až po podpisu.
 • 00:08:29 Přece zastupitelé
  jsou zaměstnanci občanů.
 • 00:08:32 Takže my jsme je volili,
  nám budou skládat účty.
 • 00:08:35 A je krajně podivné
  - kdyby to bylo všechno košer -,
 • 00:08:39 proč nám nechtějí tu smlouvu ukázat.
 • 00:08:43 Proč jste nás nepřizvali
  k projednávání té smlouvy, Martine?
 • 00:08:47 Než jste to podepsali.
 • 00:08:50 Na tohle teď nemůžu odpovědět,
  to by musel odpovědět pan starosta.
 • 00:08:55 To je tedy otázka na pana starostu.
 • 00:08:57 No tak jako...
 • 00:08:59 Já hlavně nemůžu moc mluvit.
  (chraptí)
 • 00:09:01 Pan starosta je ze zákona
  povinen plnit usnesení.
 • 00:09:05 -O jednáních jsme nevěděli.
  -O podpisu smlouvy skutečně ne.
 • 00:09:09 Shodneme se na tom,
  že měli být osloveni,
 • 00:09:12 když se projednávala ta smlouva?
 • 00:09:14 Ano, ano.
 • 00:09:15 Ano, to je bezesporu pravda.
 • 00:09:17 Ovšem proč nebyli na projednávání
  podmínek smlouvy přizváni všichni
 • 00:09:21 zastupitelé, jsme se nedozvěděli.
 • 00:09:24 Další věcí, která mnohé v obci
  znepokojovala,
 • 00:09:27 bylo právě znění smlouvy.
 • 00:09:28 Ta smlouva s QPG nabízí
  v podstatě bonusy pro obec.
 • 00:09:32 Oni nám nabízí, že nám dají
  určité miliony
 • 00:09:35 na výstavbu ČOV a kanalizace.
 • 00:09:37 Smlouva ale obsahuje i sankce,
  a ty sankce jsou 5 milionů za to,
 • 00:09:42 pokud obec nezmění územní plán
  ve prospěch firmy QPG.
 • 00:09:49 A pak je tam 25 milionů sankce
  za to, když kterákoliv strana nebude
 • 00:09:54 plnit smluvní podmínky této smlouvy.
 • 00:10:01 I přesto, že obci v případě
  nedodržení podepsané smlouvy
 • 00:10:05 hrozila sankce až do výše
  30 milionů Kč, rozhodli se občané
 • 00:10:09 proti výstavbě bojovat. Chtěli
  referendum, a proto sbírali hlasy.
 • 00:10:13 Pokud by referendum dopadlo
  proti výstavbě, tak vzhledem
 • 00:10:17 k sankcím, o kterých jsme tady
  hovořili, tak obec v podstatě
 • 00:10:23 přijde do konkurzu
  a nedělo by se tady už nic.
 • 00:10:26 Ale ten konkurz jste vlastně
  zapříčinili vy, Martine,
 • 00:10:30 protože vy jste to podepsali
  bez mandátu těch lidí.
 • 00:10:35 A pokud se ti lidé vysloví,
  že to nechtějí,
 • 00:10:38 tak odpovědnost byste měli za to
  nést vy, a ne ta obec.
 • 00:10:45 Po roce jsme se zajeli podívat
  do Makotřas, jestli se obyvatelům
 • 00:10:49 podařilo odvrátit hrozbu výstavby.
 • 00:10:51 Soud nevyhověl žádosti o referendum
  kvůli formální chybě,
 • 00:10:55 ale lidé bojovali dál a obrátili se
  na ministra životního prostředí.
 • 00:10:59 Začal se o to starat jeho náměstek,
  a ten vlastně se postavil za nás.
 • 00:11:06 Přesvědčil nás o tom, že jsme měli
  pravdu v tom, když jsme říkali,
 • 00:11:11 že ta stavba neodpovídá potřebám
  obce, takže to odporuje zákonům.
 • 00:11:17 Spor kolem výstavby rodinných domků
  nakonec vyřešil krajský úřad.
 • 00:11:21 Pokud je to orná půda, zvlášť orná
  půda 1. bonity, tak se musí vyjmout
 • 00:11:26 ze zemědělského půdního fondu.
 • 00:11:28 K tomu dává souhlas kraj,
  a ten souhlas nedal.
 • 00:11:31 A co mnohamilionové pokuty?
 • 00:11:33 Obec se s firmou QPG domluvila
  na odstoupení od smlouvy
 • 00:11:37 bez jakýchkoli sankcí.
 • 00:11:38 Ta obec jsou ti lidé,
  opravdu ti lidé, kteří tam žijou.
 • 00:11:42 To je důležitý.
 • 00:11:44 Ta obec není nástroj zisku
  pro někoho, kdo si vzpomene -
 • 00:11:47 podívejte se, tady máte místečko,
  vy tady bydlíte, vesničani,
 • 00:11:51 tak my vám sem šoupneme tohle
  a na tom vyděláme prachy
 • 00:11:55 a vy dostanete drobeček,
  a ten nám ještě zaplatíte.
 • 00:12:00 Jsou špekáčky stejné jako opékáčky?
 • 00:12:02 Má to alkohol a bublinky.
  Je to šampaňské?
 • 00:12:05 Jsou margaríny z umělé hmoty?
  Z čeho se dělají zmrzliny?
 • 00:12:08 Je hnědý cukr zdravý?
  Jak poznat pravou slivovici?
 • 00:12:12 Je Tuzemáček jenom zdrobnělina?
  Co je čokoládová pochoutka?
 • 00:12:15 Rostlinný tuk nade vše?
  Nebo radši máslo?
 • 00:12:18 Jak poznáme náhražky? Spousta
  otázek - fundované odpovědi.
 • 00:12:21 Seriál o tom, co vlastně jíme
  a pijeme. Od září v ČERNÝCH OVCÍCH!
 • 00:12:27 Je to černé a hnědé
  a má to dva kartáče. Co je to?
 • 00:12:30 Sada na čištění zubů.
  To bude ale zářivý úsměv!
 • 00:12:33 A když si s tím ještě občas
  vyčistíme boty,
 • 00:12:36 bude nám to pěkně ladit.
 • 00:12:41 Tento týden ČERNÉ OVCE končí,
  ale po neděli tu budou znovu.
 • 00:12:44 Mimo jiné uvidíme,
  co vlastně pijeme,
 • 00:12:47 když otevíráme rum nebo slivovici.
  S Vladem Štanclem na viděnou.
 • 00:12:52 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2009

Související