iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 12. 2008
11:35 na ČT24

1 2 3 4 5

39 hlasů
5504
zhlédnutí

Černé ovce

Makotřasy — Auto v Německu

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černé ovce

 • 00:00:18 Ptát se lidí a zjišťovat informace
  před důležitým rozhodnutím.
 • 00:00:24 To by měl být pro zastupitele
  zákon. Nebývá to tak.
 • 00:00:27 Vítejte u ČERNÝCH OVCÍ.
  A co dnes uvidíte?
 • 00:00:30 Rozdělená obec. Jedni chtějí
  stavět nové domy, druzí ne.
 • 00:00:34 Jak to dopadne?
 • 00:00:35 Koupili si vůz v autobazaru.
  Radovali se z něj jenom 2 měsíce.
 • 00:00:39 Uvidí ho ještě někdy?
 • 00:00:41 Každá změna má něco do sebe.
 • 00:00:43 Ale taková změna územního plánu,
  ta dokáže divy.
 • 00:00:46 Např. znepřátelí obyvatele
  jedné obce.
 • 00:00:49 Jedni souhlasí s tím, aby se u nich
  stavěly nové domy,
 • 00:00:52 a druzí o tom nechtějí ani slyšet.
 • 00:00:55 Jiná šance v tomhle státě není.
 • 00:00:59 Není možné, aby si zastupitelé
  rozhodovali bez názoru občanů.
 • 00:01:03 Obyvatelé a zastupitelé obce
  Makotřasy jsou v současnosti
 • 00:01:07 rozděleni na 2 znepřátelené tábory.
 • 00:01:09 Tím, co způsobilo rozkol
  v dlouholetých vztazích,
 • 00:01:13 jsou okolnosti, za jakých došlo
  ke změně návrhu územního plánu.
 • 00:01:17 Ten počítá s masivní výstavbou
  rodinných domků.
 • 00:01:20 Jak to všechno začalo?
 • 00:01:23 Na začátku roku nás oslovila
  stavební firma,
 • 00:01:26 asi jakoby nadnárodní, firma QPG,
  že by tady chtěla
 • 00:01:30 vystavět 330 rodinných domů. Někdy
  v únoru tady udělala prezentaci.
 • 00:01:38 Občané nebyli souhlasně nakloněni,
  takže tady vznikla anketa.
 • 00:01:42 Na základě této ankety se v březnu
  na zasedání zastupitelstva
 • 00:01:46 odhlasovalo v poměru 4 : 3,
  že výstavba nebude.
 • 00:01:52 To znamená, že ze sedmičlenného
  zastupitelstva hlasovali
 • 00:01:55 4 zastupitelé proti výstavbě
  a 3 pro výstavbu.
 • 00:01:58 Takže se stavět nemělo.
 • 00:02:00 Ovšem po čase jeden ze zastupitelů,
  pan starosta, změnil názor.
 • 00:02:04 Vyzval jsem zastupitele, aby znovu
  přehodnotili veškeré bonusy,
 • 00:02:10 které se týkají výstavby firmy QPG.
 • 00:02:12 Zastupitelé toto přehodnotili
  a v následném hlasování došlo
 • 00:02:16 k odsouhlasení výstavby firmou QPG
  a k odsouhlasení podpisu smlouvy.
 • 00:02:20 Pokud tomu rozumím, tak jediný,
  kdo to přehodnotil, byl starosta.
 • 00:02:24 -Ano.
  -Co vás k tomu vedlo?
 • 00:02:27 Vedlo mě k tomu, že tam bude
  postavena mateřská školka
 • 00:02:31 a sportoviště.
 • 00:02:34 Viděl jsem domy,
  které by se tam stavěly,
 • 00:02:37 a každému bych to doporučoval.
 • 00:02:41 Opodstatňuje se to kanalizací,
  ale na kanalizaci
 • 00:02:44 by byly možné i dotace.
 • 00:02:46 Za cenu, že tady bude výstavba
  rodinných domů ve velkém rozsahu -
 • 00:02:50 já myslím, že to není dobře.
 • 00:02:52 Díky nabídce, že firma postaví
  čističku odpadních vod,
 • 00:02:55 kanalizaci a mateřskou školu,
  obec nakonec nejtěsnější
 • 00:02:59 většinou 4 : 3 schválila návrh
  změny územního plánu.
 • 00:03:02 Starosta s firmou QPG
  podepsal smlouvu.
 • 00:03:05 My tři zastupitelé jsme v podstatě
  nebyli pozváni ani k projednání
 • 00:03:09 téhle smlouvy, ani k podpisu.
 • 00:03:12 Dozvěděli jsme se o téhle smlouvě
  vlastně až po podpisu.
 • 00:03:17 Zastupitelé jsou zaměstnanci občanů.
 • 00:03:22 My jsme je volili,
  nám budou skládat účty.
 • 00:03:25 Je krajně podivné,
  proč nám nechtějí tu smlouvu ukázat.
 • 00:03:32 Proč jste nás nepřizvali
  k projednávání té smlouvy, Martine,
 • 00:03:36 než jste to podepsali?
 • 00:03:38 Na tohle teď nemůžu odpovědět,
  to by musel odpovědět
 • 00:03:42 asi pan starosta.
 • 00:03:44 To je spíše otázka
  na pana starostu.
 • 00:03:46 No tak jako...
 • 00:03:51 Pan starosta je ze zákona
  povinen plnit usnesení.
 • 00:03:55 -O jednáních jsme nevěděli.
  -O podpisu smlouvy skutečně ne.
 • 00:04:00 Shodneme se na tom,
  že měli být osloveni,
 • 00:04:03 -když se projednávala ta smlouva?
  -Ano.
 • 00:04:06 Ano, to je bezesporu pravda.
 • 00:04:07 Ovšem proč nebyli na projednávání
  podmínek smlouvy přizváni všichni
 • 00:04:12 zastupitelé, jsme se nedozvěděli.
 • 00:04:14 Další věcí, která mnohé v obci
  znepokojuje, je znění smlouvy.
 • 00:04:18 Ta smlouva s QPG nabízí
  v podstatě bonusy pro obec.
 • 00:04:22 Oni nám nabízí, že nám dají
  určité miliony na výstavbu
 • 00:04:26 ČOV a kanalizace.
 • 00:04:28 Smlouva ale zároveň
  obsahuje i sankce.
 • 00:04:32 Je to 5 milionů Kč za to,
  pokud obec nezmění územní plán
 • 00:04:38 ve prospěch firmy QPG.
 • 00:04:43 A pak je tam 25 milionů Kč sankce
  za to, když kterákoliv strana
 • 00:04:48 nebude plnit smluvní podmínky
  této smlouvy.
 • 00:04:53 I přesto, že obci v případě
  nedodržení podepsané smlouvy
 • 00:04:57 hrozí sankce až do výše
  30 milionů Kč, rozhodli se občané
 • 00:05:01 proti výstavbě bojovat. Chtějí
  referendum, a proto sbírají hlasy.
 • 00:05:05 Proč děláte tuhle věc,
  když podstatná část obce
 • 00:05:08 s tím nesouhlasí?
 • 00:05:10 -Tohle je lež.
  -Je to lež?-Je to lež.
 • 00:05:13 Podstatná část to
  v žádném případě není.
 • 00:05:17 Takže 106 lidí, kteří se podepsali,
  jsou menšina?
 • 00:05:21 Ano, já mám 150 podpisů,
  že s tím souhlasí.
 • 00:05:26 -Můžete nám to ukázat?
  -Teď to nemám u sebe.
 • 00:05:29 Já vám můžu těch 106 lidí
  ukázat kdykoliv.
 • 00:05:32 Odpůrci výstavby už získali podpisy
  106 občanů, což je počet,
 • 00:05:36 který podle zákona stačí
  pro vyhlášení referenda.
 • 00:05:39 Ale poslední instance je obecní
  zastupitelstvo, které toto
 • 00:05:42 referendum vyhlásí nebo nevyhlásí.
 • 00:05:46 Pokud zastupitelstvo nerozhodlo
  o tom, že by se mělo místní
 • 00:05:50 referendum vyhlásit, nebo dokonce
  zamítne návrh na jeho vyhlášení,
 • 00:05:54 mohou se občané domáhat žalobou
  u soudu, aby soud rozhodl
 • 00:05:58 namísto zastupitelstva
  o vyhlášení místního referenda.
 • 00:06:02 Pozor - ale takový návrh musí být
  soudu doručen nejpozději
 • 00:06:05 do 20 dnů poté, kdy se konalo
  poslední zastupitelstvo,
 • 00:06:09 které o této věci jednalo.
 • 00:06:11 Kromě referenda asi není jiný
  způsob, jak docílit anulování
 • 00:06:14 schváleného návrhu územního plánu,
  který počítá s výstavbou domků.
 • 00:06:19 Pokud by referendum proběhlo
  a obyvatelé by se vyslovili
 • 00:06:23 proti výstavbě, pak obec přijde
  o miliony za neplnění smlouvy.
 • 00:06:27 Pokud obec nerespektuje
  rozhodnutí soudu o tom,
 • 00:06:30 že má vyhlásit místní referendum,
  vyzve ministerstvo vnitra obec,
 • 00:06:34 aby do 2 měsíců učinila nápravu.
 • 00:06:36 Pokud tak neudělá, ministerstvo
  vnitra rozhodne o rozpuštění
 • 00:06:40 zastupitelstva ze zákona.
 • 00:06:42 Pokud by referendum dopadlo
  proti výstavbě, tak vzhledem
 • 00:06:45 k sankcím, o kterých jsme tady
  hovořili, tak obec přijde
 • 00:06:49 do konkurzu a v podstatě
  by se tady nedělo už nic.
 • 00:06:53 Ale ten konkurz jste vlastně
  zapříčinili vy, Martine,
 • 00:06:56 protože vy jste to podepsali
  bez mandátu těch lidí.
 • 00:07:02 Pokud se lidé vysloví,
  že to nechtějí, tak odpovědnost
 • 00:07:06 byste měli nést vy, a ne obec.
 • 00:07:11 Teď vám ukážeme příběh
  manželů Dudkových.
 • 00:07:14 Ti si koupili francouzské auto
  v českém autobazaru, a to nakonec
 • 00:07:18 skončilo v německém servisu.
 • 00:07:20 Vydrželo míň než auto na baterky
  a reklamace nebyla bez problémů.
 • 00:07:24 Jsem ráda, že tady auto stojí,
  je tedy 10 km za hranicemi.
 • 00:07:29 Vidím ho po 4 měsících a je stále
  v nepojízdném stavu.
 • 00:07:33 Na jaře 2008 se manželé Dukovi
  rozhodli koupit novější auto.
 • 00:07:37 Vybrali si u pana Šallera
  podle inzerátu v domažlickém
 • 00:07:40 autobazaru Autošelly.
 • 00:07:42 Vůz měl být po prvním majiteli
  a měl mít i servisní knížku.
 • 00:07:46 -Jak dlouho jste s tím autem
  jezdili?-Necelé dva měsíce.
 • 00:07:50 25. března jsme ho koupili
  a 23. května dojelo.
 • 00:07:53 Při cestě do Prahy se z prostoru
  motoru ozvaly rány.
 • 00:07:57 Auto zastavilo a zůstalo
  nepojízdné.
 • 00:08:00 My jsme auto nechali odtáhnout
  z dálnice do Auta Renault
 • 00:08:03 Ústí nad Labem,
  kde nám udělali prohlídku vozu.
 • 00:08:06 Při demontážních pracích
  jsme zjistili, že došlo
 • 00:08:11 k totální destrukci motoru.
 • 00:08:13 Ojnice motoru vyběhla blokem
  motoru, což je neopravitelná závada
 • 00:08:17 nebo za vysokých finančních nároků,
  což reprezentuje zhruba 200 000 Kč.
 • 00:08:21 V autobazaru se k tomu začali
  stavět tak, že chtějí vyjádření.
 • 00:08:25 Do pěti dnů jsem jim odeslala faxem
  vyjádření Renaultu Ústí nad Labem,
 • 00:08:30 kde je fotka, popis stavu
  a předběžná cena opravy.
 • 00:08:34 -Ta byla kolik?
  -230 000 Kč.
 • 00:08:37 Pak jsme kontaktovali
  znovu pana Šallera.
 • 00:08:41 On nám sliboval, že zajistí opravu
  v Německu, že tam vyjde levněji
 • 00:08:47 a že se bude čekat na jeho kolegu,
  který má na starosti reklamace.
 • 00:08:51 Autobazar si mezitím odtáhl vůz
  do německého servisu
 • 00:08:56 v městečku Furth im Wald.
 • 00:08:58 -Jak dlouho tady stojí to auto?
  -Od 13. června.
 • 00:09:02 Tak to už by asi mělo být opravené.
 • 00:09:05 Mělo by být opravené, ale není.
 • 00:09:08 Přestože Dudkovi několik měsíců
  ani nevěděli, kde v Německu auto
 • 00:09:12 vlastně je, museli za něj splácet
  úvěr 6 000 Kč měsíčně.
 • 00:09:16 Ani na telefonickou,
  ani na písemnou reklamaci
 • 00:09:19 ale Dudkovi prý nikdy od autobazaru
  nedostali odpověď.
 • 00:09:22 A co na to servis v Německu?
 • 00:09:24 Renault nabídl výměnu motoru
  se slevou až 40 %,
 • 00:09:28 ale pod podmínkou,
  že dostanou doklady od vozu,
 • 00:09:32 především servisní knížku.
 • 00:09:33 Za dobu provozu mělo být auto
  minimálně dvakrát na pravidelné
 • 00:09:37 prohlídce v servisu. Knížka
  ale nic takového nepotvrzuje.
 • 00:09:41 Proto jsme neopravovali.
 • 00:09:43 V servisní knížce by správně měly
  být uvedeny záznamy o všech
 • 00:09:47 pravidelných prohlídkách auta.
 • 00:09:49 Obsahuje ale pouze jediný záznam,
  a proto výrobce dát slevu
 • 00:09:53 na opravu motoru nechce.
 • 00:09:55 Já jsem Dudková,
  jestli si na mě vzpomínáte,
 • 00:09:58 a jdu si pro peníze za auto.
 • 00:10:00 -Pro peníze si jdete?
  -Ano, pro peníze za auto.
 • 00:10:03 Nevyřízená reklamace, auto nemáme,
  servisní knížka prázdná.
 • 00:10:07 Vy jste nás ujišťoval,
  že auto bylo servisované.
 • 00:10:11 Zaprvé jste na soukromém pozemku,
  takže bych žádal bez kamer.
 • 00:10:18 To je první věc.
 • 00:10:20 A druhá věc je, že pojedeme
  rovnou k právníkovi,
 • 00:10:23 protože reklamace vyřízená byla.
 • 00:10:25 -Reklamace vyřízená nebyla.-Tak
  jedeme rovnou za naším právníkem.
 • 00:10:29 Já si myslím, že paní Dudková
  nemusí nikam jezdit.
 • 00:10:33 Když se podíváte na termíny toho,
  kdy vám to paní Dudková poslala,
 • 00:10:37 kdy reklamovala to vozidlo a kdy
  jste jí vy odpověděli, tak jestli
 • 00:10:41 umíte číst a znáte zákony,
  tak byste měl vědět, že na to máte
 • 00:10:45 30 dnů, a vy jste ve 30 dnech
  tu záležitost nevyřídili.
 • 00:10:48 -To není pravda.
  -Tak proč paní Dudková nemá auto?
 • 00:10:52 Kameraman skutečně odešel
  a v tu chvíli pan Šaller vytáhl
 • 00:10:56 ze šuplíku jakýsi papír,
  že reklamaci vyřídili.
 • 00:10:59 -Kdy jste to odeslal?-My jsme to
  tady měli pro vás připravené.
 • 00:11:03 To je ale s podivem, protože paní
  Dudková má důkazy, že autobazar
 • 00:11:07 opakovaně kontaktovala.
 • 00:11:09 Argument prodávajícího, že měl
  vyřízení reklamace připraveno,
 • 00:11:15 že byla chyba na straně manželů
  Dudkových, že si pro to
 • 00:11:18 nepřijeli, je naprosto
  směšný a irelevantní.
 • 00:11:22 Je to právě prodávající, kdo
  případně u soudu ponese důkazní
 • 00:11:25 břemeno k tomu, že reklamaci
  řádně a včas vyřídil.
 • 00:11:29 Jakým způsobem jste
  tu reklamaci vyřešili?
 • 00:11:31 My jsme ji pochopitelně zamítli.
 • 00:11:34 Auto je několik měsíců někde
  v Německu, nemá peníze ani auto.
 • 00:11:37 To myslíte, že je v pořádku?
 • 00:11:39 -Ale já netvrdím, že je to
  v pořádku.-Tak to nějak vyřešte.
 • 00:11:43 Ale vždyť my jsme jí
  to řešení nabízeli.
 • 00:11:46 Jí by mohlo být úplně jedno,
  jestli ty doklady máme nebo nemáme.
 • 00:11:50 Jí to taky jedno je,
  ona chce buď peníze nebo auto.
 • 00:11:54 Ale nemá nic.
 • 00:11:56 Shrňme si to. Oprava v Čechách
  by stála 230 000 Kč.
 • 00:11:59 To autobazar odmítl zaplatit
  a odvezl auto v rámci reklamace
 • 00:12:03 do Německa, tam je to prý levnější.
 • 00:12:06 Ale podmínkou pro levnější opravu
  je řádně vyplněná servisní knížka.
 • 00:12:10 Ale tu autobazar nedodal.
 • 00:12:12 Pokud bych měl manželům Dudkovým
  poradit, tak v jejich situaci
 • 00:12:17 bych realizoval odstoupení
  od kupní smlouvy a požadoval bych
 • 00:12:20 vrácení kupní ceny s tím,
  že už jsem splnil
 • 00:12:23 svoji zákonnou povinnost vrátit
  předmět koupě prodávajícímu.
 • 00:12:27 Dudkovi by v podstatě měli dostat
  celkovou kupní cenu,
 • 00:12:31 kterou za prodej auta zaplatili,
  tzn. celou částku 399 000 Kč.
 • 00:12:35 Myslím, že po těch lžích,
  co jsem tady dneska slyšela,
 • 00:12:39 k dohodě nedojde a celá
  záležitost skončí u soudu.
 • 00:12:42 Dnes je to všechno.
 • 00:12:44 Zítra vyzkoušíme cestovní kanceláře
  a telekomunikační operátory,
 • 00:12:48 jak znají zákon o ochraně
  osobních údajů.
 • 00:12:50 S Vladem Štancelem na viděnou.
 • 00:12:53 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008

Související