iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 3. 2020
19:00 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
2011
zhlédnutí

Události v kultuře

Hlavní kulturní pořad zpravodajského programu ČT24. Aktuality, živé vstupy, zasvěcení hosté ve studiu.

18 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události v kultuře

 • 00:00:04 Jak podpořit umělce a kulturní
  instituce po dobu vládou nařízeného
 • 00:00:08 omezení provozu?
 • 00:00:11 Cirk La Putyka dnes hraje
  představení po síti,
 • 00:00:13 podíváme se na představení.
 • 00:00:17 Naším hostem ve studiu bude
  šéf asociace nezávislých
 • 00:00:20 divadel ČR.
 • 00:00:30 Je tu souhrn dnešních událostí
  v kultuře, přeji dobrý večer.
 • 00:00:34 Na nařízení Bezpečnostní rady státu
  zrušit všechny akce nad 100 lidí
 • 00:00:39 reagují kulturní instituce různě,
 • 00:00:41 buď vrací peníze za prodané
  vstupenky,
 • 00:00:44 nebo nabízí náhradní termíny,
 • 00:00:45 k solidárnosti ze strany diváků
  vyzývá třeba novinář Ondřej Kundra.
 • 00:00:50 Na svém facebookovém
  profilu nabádá,
 • 00:00:52 aby nežádali vrácení peněz
  za zrušená představení.
 • 00:00:56 Myslím si,
 • 00:00:57 že když se společnost nebo její
  část některé důležité instituce
 • 00:01:01 v tomto případě kulturní dostanou
  do komplikované situace,
 • 00:01:06 tak část společnosti, která není
  v tak komplikované situaci,
 • 00:01:10 by měla projevit jistou
  míru solidarity.
 • 00:01:13 Potřebujeme živé
  umění, potřebujeme,
 • 00:01:16 aby tady fungovaly dále
  kulturní instituce,
 • 00:01:19 které přispívají k barevnosti,
  pestrobarevnosti této společnosti.
 • 00:01:23 Přináší nějaký kritický tón,
  proto si myslím, že to nejmenší,
 • 00:01:26 co pro ni lze udělat, ne chtít
  zpět peníze za vstupenky.
 • 00:01:30 Samozřejmě a to by mělo
  být to klíčové,
 • 00:01:33 pak by měl přijít nějaký
  systémový krok ze strany vlády,
 • 00:01:36 která by je mohla nějaké
  ztráty kompenzovat,
 • 00:01:39 netýká se to jen divadel, ale také
  OSVČ a celé řady dalších lidí.
 • 00:01:50 Představení Memories of Fools bude
  živě přenášet Cirkl La Putyka
 • 00:01:53 na svých sociálních sítích,
  i přestože v hledišti nikdo nebude,
 • 00:01:56 dívat se tak může
  kdokoliv a odkudkoliv.
 • 00:02:02 Bude to podobné jako na zkoušce
  a hrát budou před prázdným
 • 00:02:05 hledištěm, i tak je může
  sledovat velký počet lidí.
 • 00:02:08 Soubor totiž přišel
  s náhradním řešením.
 • 00:02:11 Divák bude moci přes YouTube kanál
  La Putyky a případně přes sociální
 • 00:02:16 média naší organizace
  anebo mediálních partnerů,
 • 00:02:18 bude moct vstoupit do hlediště
  a vidět celé představení.
 • 00:02:23 Úplně prázdné hlediště, jen tady
  statická kamera a druhý kameraman.
 • 00:02:27 Je zatažená opona.
 • 00:02:32 Úkolem kultury je nejen poukazovat
  a akcentovat na aktuální problémy
 • 00:02:37 a také poskytnout nějakou
  formu zábavy a odlehčení.
 • 00:02:40 A toto je možná v tuto chvíli jeden
  z těch hlavních důvodů to večer
 • 00:02:45 odehrát, i když na to lidé
  se budou dívat ve formě 2D.
 • 00:02:49 Budou mít možnost na dvě hodiny
  trochu vypnout a věnovat se něčemu
 • 00:02:53 trochu jinému, než těm úplně
  aktuální zpráva.
 • 00:02:57 Představení má zahraniční obsazení,
 • 00:02:59 které se na představení
  připravil několik týdnů.
 • 00:03:02 Ze 14 plánovaných odehrál jen tři.
 • 00:03:04 Dnes večer se s tím také loučí,
 • 00:03:06 znovu ho budou moci
  uvést až příští rok.
 • 00:03:12 Kvůli zrušení plánovaných 10 repríz
  přijde La Putyka o jeden
 • 00:03:15 a půl milionu korun,
 • 00:03:16 peníze se pokusí získat dnes
  večer prostřednictvím kampaně.
 • 00:03:21 Primárně jsme si řekli,
  že ta sbírka, která dnes probíhá,
 • 00:03:23 tak ta bude na ty lidi na jevišti,
  na ten tým technickoprodukční,
 • 00:03:28 který z 82 % byli
  závislí na vstupenkách.
 • 00:03:31 Tři kamery budou snímat
  to, co se děje na jevišti.
 • 00:03:34 Soubor dodrží také
  dvacetiminutovou přestávku.
 • 00:03:37 Během té se kamera
  dostane do zákulisí,
 • 00:03:39 diváci se podívají tam,
 • 00:03:41 kam za běžných
  okolností nedohlédnou.
 • 00:03:43 Anna Bahnerová ČT.
 • 00:03:46 Na mimořádné představení La Putyky
  se teď podíváme živě.
 • 00:03:50 Akrobati a herci skutečně
  hrají v prázdném sále,
 • 00:03:53 k představení Memories of Fools
  se vrátí nejdříve v roce 2021.
 • 00:04:38 Asociace nezávislých divadel
  ČR v úterý vyzvala ministra kultury
 • 00:04:43 Lubomíra Zaorálka,
 • 00:04:44 aby se cituji veškerou vahou
  svého úřadu a osobnosti zasadil
 • 00:04:49 o racionální řešení
  situace v kultuře,
 • 00:04:51 v rámci současných opatření
  vydaných Bezpečnostní radu státu.
 • 00:04:55 Konec citace.
 • 00:04:56 Lubomír Zaorálek se k výzvě
  dnes vyjádřil takto.
 • 00:04:59 Uvědomuje si velmi dobře,
 • 00:05:01 že právě tito zaměstnanci
  nezávislé činnosti jsou ti,
 • 00:05:06 pro které to představuje
  velice vážnou komplikaci,
 • 00:05:10 existenční problém.
 • 00:05:11 Ještě v tomto týdnu se chci sejít
  s představiteli těchto nezávislých
 • 00:05:16 především sdružení, a těch,
 • 00:05:19 kteří pracují a nejsou
  v zaměstnaneckém poměru v oblasti
 • 00:05:22 kultury, budu chtít od nich
  získat veškeré informace i to,
 • 00:05:26 v jaké situaci se nachází,
  co to pro ně znamená.
 • 00:05:30 Hlavně chci začít hledat
  nástroje, jak si s tím poradit.
 • 00:05:34 A ve studiu teď vítám
  Štěpána Kubištu,
 • 00:05:36 předsedu asociace
  nezávislých divadel ČR.
 • 00:05:39 Dobrý večer.
 • 00:05:40 Dobrý večer.
 • 00:05:41 Jak jsme slyšeli,
 • 00:05:42 ministr kultury je připraven
  zaobírat se vaší výzvou,
 • 00:05:45 co prosím konkrétně myslíte
  tím racionálním řešením situace?
 • 00:05:48 Abych byla přesná.
 • 00:05:51 Já bych možná ještě uvedl předtím,
  my jsme ho vyzvali proto,
 • 00:05:55 abychom upozornili na náš sektor.
 • 00:05:58 Na náš sektor nestátních
  neziskových organizací,
 • 00:06:01 kterých je strašně moc.
 • 00:06:03 My tomu říkáme druhý pilíř kultury,
  to jsou ty kulturní instituce,
 • 00:06:07 které nezřizuje stát,
  obec nebo kraj.
 • 00:06:10 Kterých je strašně moc.
 • 00:06:12 A ty jsou většinou díky tomu
  systému podpory kultury,
 • 00:06:18 jsou závislé buď naprosto,
 • 00:06:20 nebo z naprosté většiny
  právě na těch příjmech
 • 00:06:24 z veřejných dotací.
 • 00:06:25 Proto pro nás je racionální to,
 • 00:06:27 aby se rovnou při těch
  zákazech začalo uvažovat,
 • 00:06:32 jakým způsobem právě ten stát,
  pokud něco zakáže,
 • 00:06:35 tak mohl pomoct tomuto
  poměrně lidnatému, velkému,
 • 00:06:39 důležitému sektoru.
 • 00:06:40 Vlastně jsem na to reagoval poté,
 • 00:06:43 co jsem při nějakém
  průzkumu narazil na to,
 • 00:06:47 jak se zachovalo Dánsko.
 • 00:06:49 Které ještě den před námi
  vyhlásilo, že omezuje akce.
 • 00:06:56 Tam se zachovali úplně
  jinak než u nás v ČR,
 • 00:06:59 tam rovnou přitom zákazu
  vydali krásný dokument,
 • 00:07:03 kde je napsáno jak se zachovají
  a jakým způsobem pomohou těm,
 • 00:07:07 kterým toto ublíží.
 • 00:07:09 Napsal tam hlavně jasně, že hlavně
  budou dbát na ty,
 • 00:07:13 kteří jsou závislí na těch
  lidech, na příjmech ze vstupenek.
 • 00:07:18 To je to racionální.
 • 00:07:20 Začít tím,
 • 00:07:21 jakým způsobem se postarat o státní
  příspěvkové organizace,
 • 00:07:24 který mají zaručený příspěvek,
 • 00:07:27 které jsou součástí
  státního rozpočtu.
 • 00:07:29 A poměr příjmu z diváků
  není to zásadní,
 • 00:07:33 jako je u toho druhého pilíře.
 • 00:07:35 Tak to mi přišlo jako že se řeší
  něco z druhé strany, než by se měl.
 • 00:07:39 Dobře.
 • 00:07:40 Pojďme tedy.
 • 00:07:41 Konstatovat.
 • 00:07:42 Stalo se.
 • 00:07:43 Je potřeba vyslat nějaké další
  kroky, jaký je váš návrh?
 • 00:07:46 Náš návrh je ten, začít
  komunikovat, to je v první řadě.
 • 00:07:50 To teď ministr řekl svými
  slovy, že se snad nepotká.
 • 00:07:55 Já to mohu potvrdit.
 • 00:07:56 Dnes ráno jsem dostal pozvání
  na ministerstvo kultury,
 • 00:08:00 abychom se o tom mohli bavit.
 • 00:08:02 A těch cest je několik.
 • 00:08:06 To mohou být až od nějaké
  kompenzace právě ušlých tržeb,
 • 00:08:11 až po nějaké odpuštění nájmu,
 • 00:08:15 pokud jsou organizace ve státních
  budovách, nebo obecním majetku.
 • 00:08:23 Těch kroků je cela, nebo těch
  možností je celá paleta,
 • 00:08:27 kterou si dokážeme představit.
 • 00:08:29 Pojďme si ve stručnosti
  říct, kterých institucí,
 • 00:08:32 možná buďme více
  obecní, se to týká?
 • 00:08:35 Jsou to vyloženě ti v soukromém
  sektoru,
 • 00:08:37 nebo jsou to nějaká menší
  divadla, v oblasti,
 • 00:08:39 která jsou třeba zřizována nějakou
  menší obcí s malým rozpočtem?
 • 00:08:44 Soukromý sektor,
 • 00:08:45 to je podle mě špatný termín
  pro organizace v kultuře.
 • 00:08:50 My tomu říkáme nestátní neziskové
  organizace, kterých je celá řada.
 • 00:08:54 Některé jsou
  podnikatelské subjekty,
 • 00:08:57 divadla hrající za účelem
  zisku, takové samozřejmě jsou.
 • 00:09:01 Těm se často říká soukromé.
 • 00:09:03 Pak je celá řada nestátních
  neziskových organizacích,
 • 00:09:06 které nejsou napojené na nic,
 • 00:09:09 možná na grantový systém
  ministerstva kultury nebo krajů
 • 00:09:13 nebo obcí.
 • 00:09:15 Těchto se to dotkne nejvíce.
 • 00:09:17 Protože i ta malá, jak se ptáte,
  malá divadla, kulturní domy,
 • 00:09:24 které jsou zřizované obcemi
  například, tak ty mají tu možnost,
 • 00:09:29 že jsou napojeny na veřejný
  rozpočet,
 • 00:09:33 tím pádem nejsou pouze
  závislé na divácích,
 • 00:09:35 které nám teď stát tím rozhodnutím
  upírá.
 • 00:09:38 Vybrat si ty peníze od nich.
 • 00:09:42 Co reálně hrozí těm hercům, dalším
  technickým profesím v divadlech,
 • 00:09:46 o kterých se bavíme?
 • 00:09:48 Hrozí jim to, že nebudou
  mít peníze.
 • 00:09:50 Všechny důsledky, které
  z toho vyplývají.
 • 00:09:53 Protože ta divadla, o kterých
  mluvím, nejsou to jen divadla,
 • 00:09:57 jsou to pořadatelé koncertů,
  festivalů a celá řada dalších lidí,
 • 00:10:03 tak ti nemají, ať už umělce
  z povahy té kulturní akce,
 • 00:10:09 nemají v zaměstnaneckém poměru.
 • 00:10:11 Oni jim jen a pouze nevyplatí
  honoráře, nejedná se jen umělce,
 • 00:10:17 jedná se o technické pracovníky
  a také administrativu.
 • 00:10:20 Lidé nebudou mít peníze.
 • 00:10:22 Je jich hrozně moc.
 • 00:10:23 Jelikož obecně.
 • 00:10:25 Říká se chudý jako herec.
 • 00:10:29 Kultura je v té nejnižší
  příjmové skupině,
 • 00:10:32 tak lidé většinou nemají
  moc velké rezervy.
 • 00:10:35 Myslím si, že to nebude dobré.
 • 00:10:37 Máte vy jako asociace představu,
  o kolika lidech se bavíme?
 • 00:10:43 Pokud se bavíme pouze o segmentu
  nezávislých divadel,
 • 00:10:48 tak představu máme,
  ale já bych byl rád,
 • 00:10:50 aby se nehovořilo
  pouze o divadlech,
 • 00:10:52 ale je to obrovsky široké.
 • 00:10:58 Cestou sem do televize jsem
  se bavil s ředitelem festivalu
 • 00:11:02 Jeden svět, který byl vlastně
  plně rozběhlý a byl zastaven.
 • 00:11:08 Ta ztráta činí okolo 3 milionů
  korun z jejich odhadu.
 • 00:11:12 Spousta lidi, kteří čekali
  na finance za odvedenou práci,
 • 00:11:18 kterou částečně odvedli, nebo
  v dalších dnech měli odvést,
 • 00:11:21 tak jí prostě nedostanou.
 • 00:11:23 Děkuji za rozhovor.
 • 00:11:24 My situaci budeme
  samozřejmě dále sledovat.
 • 00:11:27 Hezký večer.
 • 00:11:28 Díky.
 • 00:11:31 Vracení vstupného nebo přeložení
  programu na jiný termín,
 • 00:11:34 tak řeší organizátoři i vedení
  divadel zákaz pořádání akcí
 • 00:11:38 na 100 lidí.
 • 00:11:39 Své výstavy zavřel také
  ostravský Dům umění,
 • 00:11:42 Národní divadlo moravskoslezské
  zatím vrátí peníze téměř
 • 00:11:46 za 20 000 vstupenek.
 • 00:11:49 Místo koncertu balení
  nástrojů a techniky,
 • 00:11:51 Janáčkova filharmonie včera
  večer zrušila koncert
 • 00:11:54 s Ondřejem Brzobohatým.
 • 00:11:56 Vstupenky ale vracet diváci nemusí,
 • 00:11:58 podařilo se totiž najít
  náhradní termín v červnu.
 • 00:12:01 Další březnové koncerty
  ale filharmonie zrušit musí.
 • 00:12:06 Je to věc, která je nová.
 • 00:12:07 Na to jsme nebyli
  připraveni a veškeré kroky,
 • 00:12:10 které budeme podnikat, zatím
  musíme nějakým způsobem vymyslet.
 • 00:12:16 Kdo akci nepřeloží,
  vstupenky vrací.
 • 00:12:18 Ostravské divadlo loutek
  on-line všem, kdo si zažádá.
 • 00:12:22 S tím, že si je buď mohou vstupné
  vyzvednout v pokladně divadla,
 • 00:12:27 nebo se e-mailem obrátit na naši
  pokladnu, uvést datum představení,
 • 00:12:34 čas představení a číslo účtu
  a peníze vrátíme na účet.
 • 00:12:38 Hrát se tady zatím bude
  jen na menší alternativní scéně.
 • 00:12:43 Ta je v provozu i nadále
  pro veřejnost.
 • 00:12:46 Máme nabídku představení
  pro školky, je pravda,
 • 00:12:49 že v tomto okamžiku
  nejsme schopni říct,
 • 00:12:51 jak dlouho školky budou chodit.
 • 00:12:53 Národní divadlo moravskoslezské
  od včerejška vrátilo
 • 00:12:56 za vstupenky 150 000.
 • 00:12:58 Vidíte, že tady v předprodeji
  opravdu není žádná fronta.
 • 00:13:01 My totiž lidé máme
  zkontaktovat s 90 % on-line.
 • 00:13:05 I ten nakup takto probíhá.
 • 00:13:06 To znamená, že i ty vratky
  takto probíhají.
 • 00:13:08 Vedení ostravské Komorní scény
  Aréna ještě dopoledne uvažovalo
 • 00:13:12 o tom,
 • 00:13:13 že sníží kapacitu v sále
  na 50 diváků a hrát bude pouze
 • 00:13:17 pro své abonenty.
 • 00:13:18 Už v poledne ale divadlo avizovalo,
 • 00:13:20 že zruší veškerá představení
  a divadlo nebude hrát.
 • 00:13:24 Vedení ostravského
  Domu umění uvažovalo,
 • 00:13:26 že zruší přednášky
  a také workshopy,
 • 00:13:28 nakonec galerie
  zůstane zavřená celá.
 • 00:13:32 Stejně jako Olomoucké muzeum umění.
 • 00:13:34 Moravská filharmonie už avizovala,
 • 00:13:37 že koncert příští týden
  bude přenášet on-line.
 • 00:13:41 Helena Dohnalová a Kateřina
  Golasowská ČT.
 • 00:13:46 Kvůli opatřením v souvislosti
  s šířící se nákazou novým
 • 00:13:49 koronavirem mají lidé
  značně omezený výběr,
 • 00:13:52 kam se vydat za kulturou.
 • 00:13:53 Na druhou stranu se ale objevují
  i možnosti nové.
 • 00:13:56 Třeba filharmonie Brno bude zítra
  svou audiovizuální projekt nazvaný
 • 00:14:01 Obrázky z výstavy přenášet on-line,
 • 00:14:03 díky tomu si ho může
  užít více lidí,
 • 00:14:06 než kolik by se původně
  vešlo do Janáčkova divadla.
 • 00:14:10 Tam, kde jsou obvykle
  rozmístění posluchači,
 • 00:14:12 se teď v zásadě bezmála
  90 filharmoniků,
 • 00:14:15 původně měli koncert odehrát
  na daleko větším jevišti
 • 00:14:18 v Janáčkově divadle, ale protože
  to musí zvládnout bez diváků,
 • 00:14:21 vejdou se tak do svého domovského
  stálo v besedním domě.
 • 00:14:24 Pod varhanami bude
  velké projekční plátno,
 • 00:14:27 na které budeme
  promítat vizualizace.
 • 00:14:30 Budou v reálném čase
  reagovat na hudbu orchestru,
 • 00:14:34 koncert budeme vysílat pouze živě.
 • 00:14:36 Link, kde bude možné
  sledovat koncert,
 • 00:14:38 zveřejníme odpoledne ve čtvrtek.
 • 00:14:41 Pár hodin před začátkem přenosu.
 • 00:14:44 Tady v sídle zlínské filharmonie
  nerušeně pokračují přípravy
 • 00:14:47 na společný koncert
  s operními pěvci,
 • 00:14:50 Ladou Bočkovou a Petrem Nekorancem.
 • 00:14:52 Operní gala odzpívají
  zítra před prázdným sálem,
 • 00:14:55 ale před mikrofony ČRo,
  který pořídí zvukový záznam.
 • 00:15:06 Zatímco velká muzea a galerie
  zřizované ministerstvem kultury
 • 00:15:10 mají zavřeno, ty, které provozují
  města a kraje, nebo soukromnici,
 • 00:15:13 zatím většinou zůstávají v provozu.
 • 00:15:15 Ruší jen komentované prohlídky,
  edukační prohlídky a vernisáže.
 • 00:15:19 Chodí samozřejmě
  znatelně méně lidí,
 • 00:15:22 ale jinak tady ta frekvence
  těch diváků je poměrně menší.
 • 00:15:27 100 lidi se nepotká ani v kinech,
  tak, které jsou stále v provozu,
 • 00:15:30 omezila počet prodaných vstupenek
  na jednotlivé produkce.
 • 00:15:33 Například v brněnském kině Lucerna
  snížili kapacitu na 99 míst a podle
 • 00:15:38 provozovatele se chystají
  prostory pravidelně dezinfikovat.
 • 00:15:42 Proč jste se rozhodli
  jít dnes večer do kina?
 • 00:15:44 Protože chci.
 • 00:15:45 Přemýšlel jste, že byste
  třeba našel?
 • 00:15:48 Nikoliv.
 • 00:15:49 Vůbec.
 • 00:15:50 To je dobrý.
 • 00:15:51 Podobnou taktiku jako kino Lucerna
  zvolilo brněnské HAdivadlo,
 • 00:15:55 od příštího týdne snížit
  kapacitu sálu na 80 míst,
 • 00:15:58 aby mohlo znovu hrát.
 • 00:15:59 Redakce a Zuzana Petrů ČT.
 • 00:16:05 Soud v New Yorku poslal bývalého
  filmového producenta Harveyho
 • 00:16:09 Weinsteina na třiadvacet
  let za mříže,
 • 00:16:12 trest si odsedí za znásilnění
  a sexuální nátlak.
 • 00:16:16 Obvinilo ho více než 90 žen,
  většina z případů je ale promlčené.
 • 00:16:20 Skandál stál u zrodu
  celosvětové kampaně MeToo.
 • 00:16:23 Která na problematiku sexuálního
  obtěžování a násilí upozornila.
 • 00:16:30 Tři zdroje inspirace pro předního
  japonského umělce.
 • 00:16:35 Proslavil se v 90. letech
  a ve své tvorbě se opakovaně vrací
 • 00:16:39 k postavičce dívky s pronikavýma
  očima.
 • 00:16:42 Po roce 2000 se umělec Nara
  stal členem avantgardní skupiny
 • 00:16:46 japonských výtvarníků Super Flat.
 • 00:16:48 Teď vychází jeho monografie,
 • 00:16:50 která představuje nejen
  jeho kresby a malby,
 • 00:16:52 ale také sochy nebo keramiku.
 • 00:16:55 Jedním ze souboru,
 • 00:16:56 který byl donucen zrušit kvůli
  novému typu koronaviru všechna
 • 00:16:59 svá představení, je divadlo Verze.
 • 00:17:02 Jeden z jeho členů Igor
  Chmela zareagoval písničkou,
 • 00:17:05 na sociální síť umístil
  video, kde zpívá své cituji.
 • 00:17:09 Smutné Blues o tom, že koronavirus
  zabránil nám hrát.
 • 00:17:13 Co budou herci teď žrát?
 • 00:17:20 Mohu točit jen Modrý kouř,
  seriál ten přijde vždy vhod.
 • 00:17:30 Zatím jsem si na divadelní
  zkoušku vlastnoručně vyrobil tuto
 • 00:17:36 hygienickou roušku.
 • 00:17:45 Hudba a duševní zdraví, obnovenou
  vlnu zájmu si užívá román Zeď,
 • 00:17:51 jak se přihodilo toto napsal?
 • 00:17:56 Divadlo, film, architektura,
 • 00:17:58 design to vše nabízí
  portál věnování ČT art.
 • 00:18:04 Na ČT art za pár minut
  Camille Pissarro,
 • 00:18:06 zakladatel impresionismu
  ve francouzském dokumentu.
 • 00:18:10 Pátým dílem pokračuje cyklus
  James Cameron: příběh sci-fi.
 • 00:18:16 Tématem jsou chytré stroje.
 • 00:18:19 Krásný večer.

Související