iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 11. 2016
20:00 na ČT art

1 2 3 4 5

3 hlasy
3355
zhlédnutí

Události v kultuře

Hlavní kulturní pořad zpravodajského programu ČT24. Aktuality, živé vstupy, zasvěcení hosté ve studiu.

18 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události v kultuře

 • 00:00:01 Světová premiéra jediného českého
  filmu podle Stephena Kinga.
 • 00:00:07 Natočil ho Robin Kašpařík.
 • 00:00:09 Klasická hudba formou hry.
 • 00:00:10 Krále a chuďase nacvičily děti
  se členy české filharmonie.
 • 00:00:24 A dále také snímky herečky.
 • 00:00:28 První adventní neděle
  a Události v kultuře.
 • 00:00:33 První český film natočený podle
  povídky Stephena Kinga měl dnes
 • 00:00:37 světovou premiéru na festivalu
  sci-fi a hororu v Sydney.
 • 00:00:41 Na prestižní přehlídku
  ho vybrala sama porota.
 • 00:00:43 Krátký snímek s názvem Jsem
  Vrána natočil Kašpařík,
 • 00:00:50 prý od slavného spisovatele
  koupil práva za jediný dolar.
 • 00:00:55 Patnáctiminutový film natáčený
  z pohledu hlavního hrdiny.
 • 00:00:58 Kosmonauta zasaženého
  mimozemským virem.
 • 00:01:01 Režisér nosil příběh
  hlavě od roku 2009.
 • 00:01:05 Dověděl jsem se,
 • 00:01:06 že s tím King je velice
  ochotný pomáhat mladým tvůrcům
 • 00:01:09 a dát jim svolení zfilmovat
  některé z jeho povídek.
 • 00:01:12 Velice mě to zaujalo.
 • 00:01:13 Protože Stephena Kinga
  jsem hodně četl.
 • 00:01:15 Dodnes ho čtu a jsem
  jeho velký fanoušek.
 • 00:01:18 Když jsem se o té možnosti
  dozvěděl,
 • 00:01:20 tak jsem se rozhodl
  mu napsat dopis,
 • 00:01:22 že by chtěl zfilmovat jeho
  Jsem rána, tedy Jsem Vrána.
 • 00:01:31 Steven King prodal práva
  za symbolický jeden dolar.
 • 00:01:37 S tím, že film nesmí
  vydělat ani korunu.
 • 00:01:47 Kamarád investoval tím, že našel
  jeden dolar v peněžence.
 • 00:01:54 Robin Kašpařík dal dohromady
  tým lidí ze 14 zemí.
 • 00:01:57 Od francouzského kameramana
  přes indického ostřiče
 • 00:02:00 až po hollywoodského
  odborníka na triky.
 • 00:02:13 Vznikla nová technologie,
 • 00:02:16 která umožňuje promítat video
  přímo do okolí planetária,
 • 00:02:21 kde se promítá hvězdná obloha.
 • 00:02:24 Velice mě to zaujalo a chtěl jsem
  natočit film v takovém formátu,
 • 00:02:27 aby se mohl promítat do té kopule.
 • 00:02:31 Snímek vznikl také díky štábu,
  který pracoval v podstatě zadarmo.
 • 00:02:33 Byl tam výrazný český
  malíř Jan Gemrot,
 • 00:02:36 který vytvořil filmový plakát.
 • 00:02:40 Na první adventní neděli připravila
  Česká filharmonie pohádkový koncert
 • 00:02:44 ve Dvořákově síni.
 • 00:02:46 Příběh krále a chuďase vychází
  z příběhu o dobrém králi Václavovi
 • 00:02:51 a zavedl posluchače do časů baroka.
 • 00:02:53 Tehdejší dobu a umění mohly
  děti po celý den poznávat přímo
 • 00:02:56 v Rudolfinu.
 • 00:02:57 Co se naučili potom předvede
  na koncertě s orchestrem.
 • 00:03:09 Tasit kord, nebo si rovnou
  zatančit na barokním bále.
 • 00:03:14 Nenápadně se seznámit s vážnou
  hudbou pomocí hry.
 • 00:03:21 Já jsem si trochu vybrala téma,
 • 00:03:23 aby zazněla hudba jak zámecká
  salonní šlechtická,
 • 00:03:29 tak také ta lidová venkovská.
 • 00:03:32 Sedm lidových a hudebních dílen
  dokresluje příběh o králi Václavovi
 • 00:03:36 a době, kdy vznikaly
  první orchestry.
 • 00:03:38 Písně 17. a 18. století se děti
  učily moderní metodou,
 • 00:03:43 kde jsou základem rytmické hry.
 • 00:03:49 Potom přišlo vystoupení
  s barokním orchestrem.
 • 00:03:59 Hrozně se mi líbí to,
 • 00:04:01 že děti hodinu poslouchají vážnou
  hudbu a ani si to neuvědomí.
 • 00:04:08 Téma koncertuje adventní.
 • 00:04:10 Motivem je ochota krále
  Václava pomoci chudákovi.
 • 00:04:14 Kdokoliv pomáhá, tak se může
  cítit jako král.
 • 00:04:18 Rudolfinum se dětem a pohádkám
  o tygra čtyřikrát do roka.
 • 00:04:23 V dubnu probudí jaro s vílami
  a studentskou filharmonií.
 • 00:04:28 Vzestup a pád stavitelů pyramid
  sleduje ve své poslední knize
 • 00:04:32 přední český archeolog
  a egyptologie Miroslav Bárta.
 • 00:04:35 Jak fungovala Stará Říše ve třetím
  až druhém tisíciletí před
 • 00:04:38 naším letopočtem?
 • 00:04:40 Z čeho se zrodila?
 • 00:04:41 Proč zkolabovala a jak došlo
  k její regeneraci?
 • 00:04:44 Jsou některé z otázek,
  které si v ní klade.
 • 00:04:47 Zeptáme se také my.
 • 00:04:49 Dobrý večer.
 • 00:04:51 Vaším velkým tématem posledních
  let je kolaps civilizace.
 • 00:04:55 Co si pod tím konkrétně představit?
 • 00:04:58 Určitě ne to co ten kolaps
  nabízí sám o sobě.
 • 00:05:04 Ve společenských vědách kolaps
  neznamená zánik, vyhubení, zkázu.
 • 00:05:09 Ale je to mnohem spíše pokles.
 • 00:05:12 Ve vývoji těch civilizací
  to vždy bylo tak,
 • 00:05:16 že ty civilizace nějakým způsobem
  rostly a na určitém stupni svého
 • 00:05:20 vývoje ztratili dech a snížili
  svojí sofistikovanost
 • 00:05:25 nebo komplexitu.
 • 00:05:27 Tomu se velice
  nesprávně říká kolaps.
 • 00:05:30 Dá se přesně ukázat na viníka,
 • 00:05:32 který zapříčinil rozpad
  Egypta na začátku 22. století
 • 00:05:35 před letopočtem?
 • 00:05:38 Bylo to klima, vnitřní
  společenské změny,
 • 00:05:40 nebo nějaký vnější vojenský zásah?
 • 00:05:42 Nebo souhra toho všeho?
 • 00:05:46 Obecně způsoby, jakými
  civilizace rostou a jak upadají,
 • 00:05:50 tak to je něco, co tvoří jedno
  z velkých témat moderní vědy.
 • 00:05:55 V případě starého Egypta
  je to obdobně jako
 • 00:05:58 se všemi ostatními.
 • 00:06:00 Neexistuje pravidlo stříbrné kulky.
 • 00:06:03 Nikdy to není jeden faktor, který
  by dal možnost vysvětlit všechno.
 • 00:06:07 Jak už jste naznačila.
 • 00:06:09 Byl tam velký soubor
  vnitřních problémů.
 • 00:06:13 Zájmové skupiny, které
  ten stát trhali na kusy.
 • 00:06:18 Byla to exploze
  mandatorních výdajů.
 • 00:06:21 To všechno v kombinaci
  s vnějšími faktory,
 • 00:06:24 kam patřila také mimo jiné
  klimatická změna.
 • 00:06:28 Asi se také nabízí paralela dnešku.
 • 00:06:31 Má podle vás k podobnému kolapsu
  blízko také ta dnešní současná
 • 00:06:36 civilizace euroamerická?
 • 00:06:40 Přemýšlení o tom na vědecké úrovni,
 • 00:06:43 jakým způsobem se společností
  vyvíjejí, co je žene kupředu,
 • 00:06:48 co může komplikovat jejich další
  vývoj jakými stupni vývoje
 • 00:06:53 procházíme, tak to je velice
  aktuální vědecké téma.
 • 00:06:57 Pouze v poslední době jsem
  měl možnost o tom mluvit několikrát
 • 00:07:00 také na OECD v Paříži
  a jiných fórech.
 • 00:07:04 Takže si myslím, že ta komunita
  těch lidí,
 • 00:07:06 kteří mají co říci k tomu
  jak společnosti fungují
 • 00:07:12 je poměrně významná.
 • 00:07:14 Nemyslím si, že by to v budoucnu
  bylo jinak.
 • 00:07:16 Pane Bárto, začátkem týdne
  jste se vrátil z Egypta,
 • 00:07:20 který si prošel jednou
  významnou krizí nedávno.
 • 00:07:24 Jak to ovlivňuje vaši práci?
 • 00:07:27 Přirozeně ten začátek roku 2011,
  kdy naplno propukla krize,
 • 00:07:35 tak to nebylo jednoduché.
 • 00:07:37 Ty důsledky spočívaly
  zejména v tom,
 • 00:07:39 že lidé velice často a to není
  pouze v Egyptě si demokracii pletou
 • 00:07:44 s tím, že by si měli
  plnit své povinnosti.
 • 00:07:50 To se u nich projevilo
  zcela naplno.
 • 00:07:52 Dnes je ta situace mnohem lepší.
 • 00:07:54 Já jako egyptologie, který
  tam strávil 25 let a jako,
 • 00:07:58 který tu zemi miluje, tak věřím
  tomu, že Egypt čekají lepší časy.
 • 00:08:04 Každopádně více se čtenáři dozví
  v knize příběh civilizace,
 • 00:08:08 vzestup a pád stavitelů.
 • 00:08:10 Její autor egyptologie Miroslav
  Bárta byl naším hostem.
 • 00:08:19 Děkujeme.
 • 00:08:21 Dědictví, tradice, inovace, móda.
 • 00:08:23 Název nové knihy a také výstavy
  módní návrhářky Alice Klouskové.
 • 00:08:34 Zabývá se tradičními textilními
  technikami a jejím využitím.
 • 00:08:40 Modrotisk.
 • 00:08:41 Tradiční technika
  pocházející z Asie.
 • 00:08:43 U nás se používá od 19. století.
 • 00:08:46 Výstava představuje jednu
  z posledních dvou dílen,
 • 00:08:50 které v Česku existují.
 • 00:08:52 Ty dílny dělají jak tradiční věci,
 • 00:08:54 tak od 50. let spolupracovali
  s ústředím lidové umělecké výroby,
 • 00:08:58 které dělalo takové super
  experimenty a inovace těchto
 • 00:09:03 tradičních technik.
 • 00:09:04 Chtěla bych na to navázat.
 • 00:09:06 Součástí expozice je také moje
  kolekce současných oděvů.
 • 00:09:12 Buď tady ta košile,
  nebo to co mám na sobě.
 • 00:09:15 Tady máme na ukázku takové
  dvě základní suroviny,
 • 00:09:17 které jsou pro modrotisk důležité.
 • 00:09:20 Je to indigo prášek.
 • 00:09:24 Toto je rezerva.
 • 00:09:26 Je to zajímavé v tom,
 • 00:09:28 že každá ta dílna měla
  svůj recept na rezervu.
 • 00:09:31 To je takový malý poklad, který
  si ty rodiny předávají po generace.
 • 00:09:38 Třeba tradičním tkaním se dnes
  zabývá už pouze poslední dílna.
 • 00:09:46 Přestože věci mohou
  vypadat takto současně.
 • 00:09:48 Paličkovaná krajka navazuje
  na spojení designu a tvorby.
 • 00:10:00 Jsou to věci, které vznikaly
  pro světové výstavy.
 • 00:10:06 Tyto skleněné kuličky jsou
  nepostradatelným doplňkem domorodců
 • 00:10:10 v Africe a pochází z Čech.
 • 00:10:14 Vybrala jsem si perličkové kabelky,
 • 00:10:16 které u nás mají
  také velkou tradici.
 • 00:10:18 Jsou nádherné.
 • 00:10:20 Je to hrozně pracná technika.
 • 00:10:22 Také to u nás umí pár posledních
  lidí.
 • 00:10:29 Projekt podporuje
  regionální výrobce,
 • 00:10:31 ukazuje jejich historii a řemeslo.
 • 00:10:33 Dokazuje, že staré rukodělné
  techniky nejsou odsouzené k zániku,
 • 00:10:37 ale mohou fungovat jako součást
  dnešního módního designu.
 • 00:10:45 Martin Skorsí představil
  první snímky filmu Ticho.
 • 00:10:53 Příběh se odehrává v 17. století
  na japonských ostrovech
 • 00:10:56 kam přicházejí kázat křesťanství
  dva jezuitští mniši.
 • 00:11:00 Čelit musí jiné kultuře,
 • 00:11:02 ale také postupným pochybám
  o své víře a o sobě samých.
 • 00:11:06 V českých kinech bude
  snímek Ticho od 16. února.
 • 00:11:20 V rámci festivalu francouzského
  filmu byla otevřena unikátní
 • 00:11:24 výstava fotografky.
 • 00:11:28 Představuje portréty hereček,
 • 00:11:30 které autorka vytvořila krátce
  před svou tragickou smrtí.
 • 00:11:33 Před objektivem zachytila
  některé hvězdy.
 • 00:11:40 Snímky jsou proslulé
  intimní atmosférou.
 • 00:11:43 Série nazvaná A herečky
  obsahuje 25 snímků známých žen.
 • 00:11:47 Často fotografovala své sestry
  a také matku zpěvačku.
 • 00:12:13 Fotografie zachycují herečky,
  které jsou známé už několik dekád.
 • 00:12:37 Její snímky se často objevovaly
  na předních stránkách časopisu
 • 00:12:46 Vok nebo EL.
 • 00:12:52 Festival francouzského filmu
  také nabízí v české premiéře
 • 00:12:57 Spravedlnost pro moji dceru.
 • 00:12:59 Snímek natočený podle příběhu smrti
  čtrnáctileté dívky a jejího otce,
 • 00:13:06 který je přesvědčený, že za to může
  doktor u kterého trávila prázdniny.
 • 00:13:14 Snímek byl uveden režisérem osobně.
 • 00:13:37 Dřevěný kostel Panny Marie
  Sněžné ve Velkých Karlovicích.
 • 00:13:40 Jeden ze symbolů Valašska
  se dočkal záchrany.
 • 00:13:43 Umění zkušených řemeslníků
  ho zbavilo dřevomorky a prodloužilo
 • 00:13:49 životnost památky z 18. století.
 • 00:13:52 Ve svatostánku proběhla první
  mše a to rovnou slavnostní.
 • 00:13:56 První adventní.
 • 00:13:59 Bratři a sestry,
  začínáme dobu adventní.
 • 00:14:06 Slavnostní mši dominovala
  fialová barva, barva adventu.
 • 00:14:12 Radost byla znásobena.
 • 00:14:14 Starý kostel zachránila
  stará řemesla.
 • 00:14:18 Tesaři rozebrali a ze 30 000 nových
  šindelů znovu sestavili střechu.
 • 00:14:27 Kostel zcela změnil barvu.
 • 00:14:29 Tyto záběry od sebe
  dělí necelý rok.
 • 00:14:32 Hra je různými barvami.
 • 00:14:34 Když nesvítí slunce,
  tak je to spíše hnědé.
 • 00:14:36 Když zasvítí slunce,
  tak je to bronzové.
 • 00:14:40 Na první pohled kostel
  prohlédnout také zevnitř.
 • 00:14:46 Tyto lavice se dočkali
  nové imitace dřeva.
 • 00:14:50 Opravu lavic doplnila nová podlaha.
 • 00:14:51 Ve starém kostele nečekaný komfort.
 • 00:14:55 Tady strašně táhlo, protože
  ta podlaha není izolovaná.
 • 00:14:59 Ženy se těší, protože teď mohu
  mít položené nohy,
 • 00:15:04 což je mnohem pohodlnější.
 • 00:15:08 Kostel už slouží svému účelu.
 • 00:15:10 Pro tradičně zbožném Valašsko
  je to důležité místo.
 • 00:15:14 Jeho životnost o další desítky
  let prodloužili řemeslníci.
 • 00:15:22 Za cenu 7 milionů korun.
 • 00:15:24 Kujme pikle,
 • 00:15:26 znám jednu známou zahradu další
  písně z filmu Šíleně smutná
 • 00:15:34 princezna s ním divadle.
 • 00:15:41 Šimon Caban je režisérem.
 • 00:15:47 Moderně působila v 60. letech
  už filmová verze.
 • 00:15:51 Šimon Caban na to chci navázat.
 • 00:15:57 Princezna má tetování,
  král si fotit selfie.
 • 00:16:08 Byl jsem do jisté míry svazován
  v pozitivním slova smyslu.
 • 00:16:11 Poté jsem si vzpomněl
  na Karla Zemana.
 • 00:16:15 Především v té výtvarné stránce.
 • 00:16:19 Kampak?
 • 00:16:21 Ven.
 • 00:16:25 Škoda.
 • 00:16:27 Proč?
 • 00:16:28 Já jdu dovnitř.
 • 00:16:30 Tudy ale ne.
 • 00:16:33 Šimon pracuje jako takový
  člověk mnoha žánrů.
 • 00:16:41 Je pro ně důležité,
  jak to tam vypadá a co se děje.
 • 00:16:44 Řeší spoustu věcí.
 • 00:16:46 Výtvarnou, hereckou,
  pohybovou a hudební stránku.
 • 00:16:51 Je to spousta věcí.
 • 00:16:57 Když do sebe zapadne,
  tak se může stát zázrak.
 • 00:17:00 Původní hudbu složil tehdy
  sedmnáctiletý Jan Hammer.
 • 00:17:03 Toho proslavila hudba
  k seriálu Miami Weiss.
 • 00:17:08 Za tu získal dvě ceny Grammy.
 • 00:17:14 Jsou tam dvě těžké písničky.
 • 00:17:19 Šíleně smutná princezna se vrací
  na Václavské náměstí po 48 letech.
 • 00:17:24 Filmová premiéra pohádky se totiž
  konala v roce 1968 v kině Blaník,
 • 00:17:30 kde se dnes nachází
  divadlo Studio dva.
 • 00:17:39 Jaké premiéry a události
  přinese nadcházející první
 • 00:17:42 prosincový týden?
 • 00:17:44 Vrací se pohádkový Anděl páně.
 • 00:17:47 Nebude chybět ve dvojce Ivan
  Trojan a něho čertovský pokušitel
 • 00:17:51 Jiří Dvořák.
 • 00:17:52 Při hledání jablka ze stromu
  poznání jim pomůže více Kerekeš
 • 00:17:55 nebo Anna Čtvrtníčková.
 • 00:17:58 V kinech od prvního prosince.
 • 00:18:00 Do zahrady umění Jiřího
  Trnky z galerie Moderna.
 • 00:18:11 Trnku představuje hlavně jako
  malíře a to do půlky ledna.
 • 00:18:15 Hru o střetu dvou lidí,
 • 00:18:17 dvou pohlaví a dvou světů uvádí
  v premiéře Dejvické divadlo.
 • 00:18:21 Interview podle snímku Goga.
 • 00:18:32 Co pro dnešní večer nabízí ČT art?
 • 00:18:34 Za okamžik portrét
  nejtajemnějšího člena Beatles.
 • 00:18:44 Harrisona.
 • 00:18:46 Ale také špičkový balet.
 • 00:18:47 A také novinky ze světa filmu.

Související