iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 8. 2021
11:35 na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
23244
zhlédnutí

Objektiv

Polsko: Jihovýchodní Kladsko — Alžírsko: Triatlon — Ukrajina: Volyň

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Objektiv

 • 00:00:02 OBJEKTIV
 • 00:00:11 -Přeji vám hezké
  nedělní dopoledne, vítejte.
 • 00:00:14 Začíná OBJEKTIV.
  A kam přesně se dnes podíváme?
 • 00:00:18 V první reportáži se vydáme
  do Polska, do míst,
 • 00:00:22 která kdysi patřila
  českému království.
 • 00:00:24 Podíváme se k vodopádu,
  ale třeba i do místních lázní.
 • 00:00:32 Pak vás čeká náročný triatlon
  uprostřed pouště.
 • 00:00:36 Sportovní komentátor
  Stanislav Bartůšek pro OBJEKTIV
 • 00:00:39 natáčel v Alžírsku.
 • 00:00:45 A závěr bude patřit
  ukrajinské Volyni.
 • 00:00:48 Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach
  tam natáčeli s pamětníky.
 • 00:00:51 Život tu nebyl nikdy snadný.
 • 00:01:02 Jihovýchodní Kladsko,
  oblast mezi Mladkovským sedlem
 • 00:01:05 a Králickým Sněžníkem,
  tam míříme právě teď.
 • 00:01:08 A čeká vás toho opravdu hodně,
  zastavíme se třeba
 • 00:01:11 u jednoho z nejdelších vodopádů
  v Polsku,
 • 00:01:14 podíváme se
  do bývalých uranových dolů
 • 00:01:16 a výlet zakončíme
  v místních slavných lázních.
 • 00:01:21 -Pohraniční město Międzylesie
  se kdysi česky jmenovalo
 • 00:01:25 Středolesí a zdejší hrad,
  později přestavěný
 • 00:01:29 na barokní zámek,
  od středověku střežil
 • 00:01:33 významnou obchodní cestu
  z Vratislavi do Brna a Vídně.
 • 00:01:37 Ačkoliv současnou podobu
  dostal zámek
 • 00:01:40 až po třicetileté válce,
  kdy zdejší majetek
 • 00:01:43 získali Althanové,
  jeho jádro tvoří
 • 00:01:46 původní gotická pevnost
  s takzvanou Černou věží.
 • 00:01:50 Hrad pobořený husity
  nechal po svém nástupu na trůn
 • 00:01:53 opravit Jiří z Poděbrad
  a propůjčil ho
 • 00:01:57 pánům z Žampachu a Potštejna.
 • 00:01:59 Na konci 16. století
  pak získal renesanční podobu,
 • 00:02:03 z které se dochovaly
  krásné kamenné portály a sgrafita
 • 00:02:07 na vnitřním nádvoří.
 • 00:02:09 -Po roce 1945 byl zámek přeměněn
  na dětskou ozdravovnu.
 • 00:02:13 Ta bez patřičné údržby chátrala
  a po požáru v roce 1972
 • 00:02:18 byla uzavřena.
 • 00:02:21 Památka se změnila v ruinu,
  která od roku 2008
 • 00:02:25 prochází postupnou obnovou
  a zpřístupňováním.
 • 00:02:29 Při prohlídce se třeba dozvíte,
  že zde v roce 1683
 • 00:02:33 přespal polský král
  Jan III. Sobieski,
 • 00:02:36 když táhl na pomoc Vídni
  před tureckým nebezpečím.
 • 00:02:41 -Mariánský sloup na rynku
  nechal podle toho
 • 00:02:44 na Staroměstském náměstí v Praze
  zhotovit v roce 1698
 • 00:02:48 hrabě Michal Václav Althan.
 • 00:02:50 Na jednom z podstavců
  stojí socha sv. Václava,
 • 00:02:54 českého zemského patrona.
 • 00:02:56 Za Althanů byla na konci
  18. století postavena
 • 00:03:00 i řada tkalcovských domů.
 • 00:03:02 Z původních sedmi
  se po demolici v roce 1969
 • 00:03:05 dochovaly jen dva.
 • 00:03:08 -K velkým pozoruhodnostem
  patří nedaleký vodopád
 • 00:03:12 říčky Wilczki, tedy Vlčice,
  na okraji vesnice Międzygórze,
 • 00:03:17 česky kdysi nazývané Vlčí Důl.
 • 00:03:20 Asi 7 kilometrů od svého pramene
  na úbočí Králického Sněžníku
 • 00:03:24 zde Vilčka vytvořila
  při průchodu skalním výchozem
 • 00:03:27 přes 200 metrů dlouhý kaňon
  s celou řadou působivých kaskád
 • 00:03:31 a nádherným vodopádem.
 • 00:03:34 -Vodopád Vilčky v Międzygórze
  je nejvyšším vodopádem v masivu
 • 00:03:39 a leží v chráněné krajinné oblasti
  Sněžník.
 • 00:03:45 Je to druhý nejvyšší vodopád
  na polské straně Sudet
 • 00:03:49 po vodopádu Kamenčika
  v Krkonoších.
 • 00:03:52 Jeho výška dnes dosahuje 22 metrů,
  ale dříve byl o něco vyšší,
 • 00:03:57 dosahoval 30 metrů.
 • 00:03:59 Při povodni v červenci roku 1997
  ale velká voda s kameny
 • 00:04:03 protrhla 8 metrů vysokou
  umělou zeď z 19. století,
 • 00:04:07 čímž se vodopád snížil
  na přírodní výšku.
 • 00:04:11 Jeho okolí je dnes
  přírodní rezervací,
 • 00:04:14 do současné parkové podoby
  s promenádními cestičkami
 • 00:04:18 a vyhlídkami ho nechala upravit
  již v polovině 19. století
 • 00:04:22 princezna Marianna Oranžská.
 • 00:04:24 Jí také vděčíme za vznik
  zdejších klimatických lázní,
 • 00:04:28 postavených v tyrolském stylu.
 • 00:04:31 -Nejvýraznějším vrcholem pohoří,
  byť není nejvyšší, je Černá hora.
 • 00:04:35 Zájem turistů se o ni zvýšil
  v roce 2017,
 • 00:04:40 kdy sem byla z resortu Biała Woda
  přivedena sedačková lanovka,
 • 00:04:44 překonávající na 1,5 kilometru
  400metrové převýšení.
 • 00:04:49 Od horní stanice lanovky
  je to k vrcholu
 • 00:04:53 ještě asi 300 metrů
  prudkého stoupání
 • 00:04:57 po neznačené cestě,
  ale ten náročný výstup
 • 00:05:00 rozhodně stojí za tu námahu.
 • 00:05:03 -Černá hora dosahuje výšky
  1205 metrů nad mořem
 • 00:05:08 a je jednou z nejvyšších hor
  masivu Sněžníku.
 • 00:05:12 Pro svou snadnou dostupnost
  je oblíbeným vyhlídkovým místem.
 • 00:05:17 Teď se nacházíme na skalách
  pod vrcholem, na místě,
 • 00:05:21 z kterého je jedinečný
  kruhový rozhled
 • 00:05:24 i na vzdálená pohoří.
 • 00:05:26 Jsou odsud dobře vidět
  Krkonoše se Sněžkou
 • 00:05:30 nebo Jeseníky s Pradědem.
 • 00:05:32 Nejlépe je ale vidět
  Králický Sněžník
 • 00:05:36 s výškou 1423 metrů.
 • 00:05:39 -Kromě pěších turistů
  vyhledávají svahy Černé hory
 • 00:05:42 i vyznavači freeridu,
  tedy divokého sjezdu
 • 00:05:46 po sice upravených,
  ale přírodě blízkých
 • 00:05:49 cyklistických stezkách.
 • 00:05:52 -Na úbočí nedaleké hory Zmijovec
  je ve výšce 800 metrů nad mořem
 • 00:05:56 vstup do tzv. Fluoritové štoly,
  bývalého uranového dolu v Kletně.
 • 00:06:00 Během komentované prohlídky
  se seznámíte s geologií
 • 00:06:04 zdejších hor
  a historií těžby uranu
 • 00:06:07 ve 2. polovině 20. století.
 • 00:06:10 V nelidských podmínkách
  zde političtí vězni
 • 00:06:13 vytěžili 20 tun uranu
  a vykopali 37 kilometrů chodeb.
 • 00:06:17 -Tady máme velmi pěkné
  formy křemence,
 • 00:06:22 takzvané křemencové zuby,
  kartáče a růžice.
 • 00:06:25 Pod nimi je výstup fluoritu
  a tady vedle mě se nachází
 • 00:06:29 malý kamínek smolince,
  ve kterém jsou dva gramy uranu.
 • 00:06:33 Jeden gram uranu, to je kulička
  o průměru půl centimetru
 • 00:06:38 a z ní lze získat
  více než 20 miliard joulů energie
 • 00:06:42 čili jako z 1,5 tuny uhlí.
 • 00:06:46 Uran je nejkoncentrovanější
  zdroj energie, využívané člověkem.
 • 00:06:50 Jako by místo této malé krychličky
  vedle vás ležely tři tuny uhlí.
 • 00:06:57 Teď vám dozimetrem
  předvedu radioaktivitu
 • 00:07:00 tohoto kousku smolince.
 • 00:07:08 -Barevné kovy se zde těžily
  již ve středověku,
 • 00:07:11 jelikož ale horníci
  umírali na záhadné nemoci,
 • 00:07:15 lidé doly prohlásili za prokleté
  a těžba na několik staletí ustala.
 • 00:07:19 Tehdy totiž ještě nikdo
  nic nevěděl o nebezpečné radiaci.
 • 00:07:23 Veškerý uran vytěžený zde
  po roce 1948 byl odvezen
 • 00:07:27 do Sovětského svazu
  k dalšímu zpracování
 • 00:07:30 a představoval 5 %
  z celkového množství tohoto kovu,
 • 00:07:33 které Polsko východní mocnosti
  muselo odevzdat.
 • 00:07:40 -Naše putování zakončíme
  v blízkých
 • 00:07:43 termálních lázních Landek.
 • 00:07:45 Zdejší horké prameny byly popsány
  již v 1. polovině 13. století,
 • 00:07:49 tedy ještě dříve,
  než u nich Přemysl Otakar II.
 • 00:07:53 založil osadu
  s českým lvem ve znaku.
 • 00:07:56 V novobarokním léčebném domě
  Vojtěch si můžete užít
 • 00:08:00 jak bahenní zábaly,
  tak perličkové koupele.
 • 00:08:04 Můžete také vyzkoušet pitnou kúru.
 • 00:08:07 Zdejší voda totiž obsahuje
  rozpuštěný radon a řadu fluoridů,
 • 00:08:11 takže se zde léčí
  hlavně revmatické
 • 00:08:14 a ortopedické poruchy.
 • 00:08:20 -OBJEKTIV najdete
  i na sociálních sítích,
 • 00:08:23 kde si můžete prohlédnout
  fotky z míst,
 • 00:08:25 kde naši spolupracovníci
  natáčejí reportáže.
 • 00:08:27 Najdete nás na Facebooku,
  Twitteru a Instagramu.
 • 00:08:34 Pravidelní diváci ví,
  že o prázdninách vám vždy nabízíme
 • 00:08:37 jednu reportáž, kterou jste
  už v průběhu roku viděli.
 • 00:08:40 Dnes to bude reportáž
  sportovního moderátora
 • 00:08:43 a komentátora Stanislava Bartůška,
  kterou natočil v Alžírsku.
 • 00:08:46 A samozřejmě dobře tušíte,
  že se bude sportovat.
 • 00:08:49 Uprostřed pouště
  se tu konal triatlon.
 • 00:08:57 -Největší stát Afriky
  i arabského světa
 • 00:09:00 pokrývá ze tří čtvrtin
  nejrozlehlejší poušť planety.
 • 00:09:04 A právě v alžírské pustině,
  v provincii Bechar,
 • 00:09:07 si triatlonový Ironman
  odbyl svou saharskou premiéru.
 • 00:09:11 120 metrů vysoký kopec písku
  v oáze Taghit,
 • 00:09:14 která leží na jihozápadě Alžírska
  v téměř 700 metrech nad mořem.
 • 00:09:19 To je dominanta saharského
  Západního písečného moře,
 • 00:09:23 jinými slovy jde o nejvýše
  položenou písečnou dunu na světě.
 • 00:09:29 Pro 8tisícový Taghit je tento obří
  velbloudí hrb z písku
 • 00:09:33 Alláhem na zem seslaným
  turistickým trhákem.
 • 00:09:37 Místními podnikavci
  čerstvě opentleným vyjížďkami
 • 00:09:40 na čtyřkolkách
  či autentických korábech pouště.
 • 00:09:43 S dromedáry je to tu takřka stejné
  jako u nás s bicykly.
 • 00:09:47 Na každého obyvatele
  připadá minimálně jeden
 • 00:09:50 a funguje jako běžná součást
  provozu.
 • 00:09:58 Když ale čtyřnohý hrbáč
  načerpá plnou nádrž,
 • 00:10:01 majitel ve srovnání s autem
  neušetří.
 • 00:10:04 V na ropu nejbohatším státě Afriky
  totiž palivo
 • 00:10:07 vyjde levněji než voda.
 • 00:10:09 Jak známo,
  pouštní písek se dostane
 • 00:10:12 do těch nejskrytějších míst.
 • 00:10:14 Což vlastně platí i o turistech.
 • 00:10:17 Proto již dorazili
  také do Taghitu,
 • 00:10:20 kde mohou nově využít služeb
  čtyřhvězdičkového hotelu.
 • 00:10:23 Letos v něm našli útočiště
  triatlonisté,
 • 00:10:26 které přilákala
  unikátní vytrvalostní výzva.
 • 00:10:29 Na svědomí ji přitom mají
  dva bratři ze Zlína.
 • 00:10:32 Bývalí veslařští reprezentanti
  a později zapálení triatleti
 • 00:10:36 nezapřou africké kořeny.
 • 00:10:42 -My jsme se v Alžíru narodili.
 • 00:10:44 Mamka se potkala s taťkou,
  který je Alžířan, v ČR.
 • 00:10:47 Po narození jsme tady žili
  nějakých šest let,
 • 00:10:50 pak jsme se odstěhovali
  zpátky do ČR, hlavně kvůli studiu.
 • 00:10:54 A skrz triatlon jsme se dostali
  zpátky do Alžírska
 • 00:10:57 a pořádáme tady saharský triatlon.
 • 00:11:00 -A hlavně se skvěle známe,
  takže víme, kdy je lepší mluvit
 • 00:11:04 a kdy je lepší zase být zticha.
 • 00:11:06 Jo, skvěle se doplňujeme,
  díky bohu.
 • 00:11:10 -Triatlonisté zvládají
  i perlustraci místních památek.
 • 00:11:14 Z vlastní hotelové pevnůstky
  s bazénem to mají jen kilometr
 • 00:11:17 ke zbytkům skutečné pevnosti
  francouzské koloniální armády.
 • 00:11:21 V roce 1903 sehrála klíčovou roli
  v bitvě o Taghit.
 • 00:11:25 Malá posádka zde několik dnů
  odolávala přesile bojovníků
 • 00:11:28 okolních berberských kmenů.
 • 00:11:30 A až po příchodu posil
  domorodce zahnala do pouště.
 • 00:11:33 Z opevnění zbyla už jen ruina.
 • 00:11:36 Stále však poskytuje
  skvělý výhled na centrum města,
 • 00:11:39 v němž nechybí
  ani tradiční kavárna.
 • 00:11:42 Jsme přece v Alžírsku.
 • 00:11:44 Na alžírskou kávu neboli alžír,
  jak jsme zvyklí doma,
 • 00:11:47 s vaječným koňakem a šlehačkou,
  ale zapomeňte.
 • 00:11:50 Zde se káva nazývá shaadhiliyye.
 • 00:11:52 Místní variantou
  je velmi silná moka.
 • 00:11:55 Tuaregové se obejdou bez cukru,
  zato pro ochucení nešetří
 • 00:11:58 kozím mlékem.
 • 00:12:02 Slovy klasika,
  život plyne jak voda.
 • 00:12:05 U sem tam vysychajícího vádí
  řeky Zousfana, jež protíná oázu,
 • 00:12:09 rčení trochu pokulhává.
 • 00:12:11 Přesto Taghiťanům čas odměřuje
  stejně jako nám
 • 00:12:14 a ani žízní netrpí.
 • 00:12:16 Mohou se totiž spolehnout
  na bohaté zásoby spodní vody.
 • 00:12:20 Na periferii oázy
  se navíc nachází
 • 00:12:22 50 m hluboká přírodní nádrž.
 • 00:12:25 Na Saharu luxusní vodní plocha,
  byť v lednu pěkně ledová,
 • 00:12:28 se stává výchozím bodem Ironmana.
 • 00:12:31 V době ranního startu
  má vzduch i voda sotva 10 stupňů.
 • 00:12:35 Přípravy v depu proto připomínají
  natáčení hrané verze
 • 00:12:38 Tučňáků z Madagaskaru.
 • 00:12:40 Skoro jako hollywoodská star
  vyvolává vzrušení
 • 00:12:43 mezi domácími závodníky i četníky
  příchod Salima Ilese.
 • 00:12:46 Bývalý skvělý plavec,
  olympijský finalista
 • 00:12:49 a alžírský sportovec roku
  je patronem závodu.
 • 00:12:57 Saharský triatlon
  by klidně mohl být pasován
 • 00:13:00 na mezistátní střetnutí
  českých a alžírských triatletů.
 • 00:13:04 Ve startovní listině
  hrají obě země přesilovku,
 • 00:13:07 ale najdete v ní
  i držitele slovenského,
 • 00:13:10 polského, ruského
  či amerického pasu.
 • 00:13:13 V každém případě
  v taghitském "mácháči"
 • 00:13:16 jsou si všichni rovni.
 • 00:13:18 Každému bez výjimky
  zimou tuhnou svaly.
 • 00:13:21 O úsměvu nemluvě.
 • 00:13:23 Takřka hibernovaná těla
  není snadné přemluvit
 • 00:13:26 ke změně režimu plavce v cyklistu.
 • 00:13:28 Čekají je navíc
  extrémně rozdílné podmínky.
 • 00:13:31 Vždyť rychle
  nad obzor stoupající slunce
 • 00:13:34 slibuje oteplení o 30 stupňů.
 • 00:13:36 Zároveň se musí vyrovnat
  se 180km cyklistikou
 • 00:13:39 po silničních přímkách
  protínajících poušť neboli Saharu,
 • 00:13:43 což je v arabštině
  prašť jako uhoď.
 • 00:13:46 Na trati jsou pouze tři obrátky
  o 180 stupňů.
 • 00:13:50 A hned u té první
  se vyplatí zastavit.
 • 00:13:52 Pochopitelně nikoli
  v pozici závodníka v akci.
 • 00:13:55 Zbloudilého a neinformovaného
  cestovatele nejprve překvapí,
 • 00:13:59 že v takové pustině narazí
  na plejádu stánků se suvenýry
 • 00:14:03 i na berberské stany
  poskytující pronájem dromedárů
 • 00:14:06 s doprovodem.
 • 00:14:08 Vše se vyjasní po přesunu
  k nedalekým skaliskům.
 • 00:14:11 Ta totiž skrývají
  velké překvapení.
 • 00:14:13 Petroglyfy z mladší doby kamenné.
 • 00:14:16 Extrémně jednoduché skalní rytiny
  zachycující skot a antilopy
 • 00:14:19 na sebe strhly pozornost
  archeologů teprve nedávno.
 • 00:14:22 Jenže turisté i v saharském
  zapadákově drží s badateli krok.
 • 00:14:31 Další pozoruhodné ohlédnutí
  do historie nabízí opevněné srdce
 • 00:14:34 starého Taghitu.
 • 00:14:36 Ksar z 11. století.
 • 00:14:38 Někdejší obchodní
  a náboženské zázemí karavan
 • 00:14:42 křižujících poušť.
 • 00:14:43 Dnes součást projektu UNESCO,
  jehož zadáním je podpora
 • 00:14:47 těžko dostupných regionů.
 • 00:14:52 -Tady jsou lidé štědří a vřelí.
 • 00:14:56 Byť sama pocházím ze severu,
  velmi rychle jsem se přizpůsobila.
 • 00:15:00 V tomto ksaru žili potomci
  původních kmenů
 • 00:15:03 ještě před 20 lety.
 • 00:15:04 Díky projektu
  se sem nyní opět vrací život.
 • 00:15:10 -Toto je tradiční specialita,
  je to vyrobené
 • 00:15:14 ze semoliny a datlí.
 • 00:15:17 Dělá se to
  fakt a pouze a jen tady.
 • 00:15:20 Tady jsou potom sušené fíky
  a mátový čaj pro hosty.
 • 00:15:27 -Systém vzájemně propojených budov
  poskytoval
 • 00:15:31 a vlastně stále poskytuje ochranu
  nejen před nezvanými návštěvníky,
 • 00:15:35 ale také před sluncem.
 • 00:15:37 Po setmění se pak jeho obyvatelé
  přesunují na terasy a na střechy,
 • 00:15:41 kde v letních vedrech
  uléhají ke spánku.
 • 00:15:44 Za malebnými dřevěnými dveřmi
  se skrývají úchvatné interiéry.
 • 00:15:48 -Po staletí tu různé kmeny
  zanechávaly své stopy.
 • 00:15:54 Tady například kmen Uehmed.
  Všichni se obohacovali navzájem.
 • 00:15:58 Což platilo i po příchodu Berberů.
 • 00:16:00 Snažíme zachovat maximum,
  ale zároveň z toho nechceme mít
 • 00:16:04 skanzen.
 • 00:16:09 -Zatímco kolo se dá přežít,
  závěrečný maraton je vražedný.
 • 00:16:13 Téměř jeho polovinu
  musí triatlonisté odběhnout
 • 00:16:18 ve vlnách jihozápadního výběžku
  Západního písečného moře,
 • 00:16:22 jehož celková rozloha
  odpovídá rozloze České republiky.
 • 00:16:40 K vytoužené cílové bráně
  doráží vítěz
 • 00:16:43 po devítihodinovém martyriu.
 • 00:16:45 Zlatý post ve zlatém písku
  dobývá proslulý český vytrvalec
 • 00:16:49 Petr Vabroušek.
 • 00:16:54 Většina účastníků triatlonu
  dokončí závod před setměním.
 • 00:16:57 Ironmani se saharským puncem
  by se tak mohli přidat,
 • 00:17:02 mít dost sil, k turistům,
  kteří se snaží v hlubokém písku
 • 00:17:05 s dostatečným předstihem vystoupat
  o více než sto metrů výš,
 • 00:17:09 aby nepropásli
  nejpopulárnější místní atrakci.
 • 00:17:12 Sledování západu slunce
  z nejvyšší vlny,
 • 00:17:15 respektive duny
  alžírského oceánu z písku.
 • 00:17:19 Ve chvíli, kdy rudnoucí kotouč
  mizí za obzorem,
 • 00:17:22 přítomní muslimové
  okamžitě obracejí svou pozornost
 • 00:17:26 ze západu na východ a věnují se
  závěrečné modlitbě dne, maghrebu.
 • 00:17:33 Oáza Taghit se probouzí
  do nového dne.
 • 00:17:36 Jenže nezdolní sportovci
  na odpočinek nemyslí.
 • 00:17:40 Jen místo triatlonové
  volí lyžařskou výzbroj.
 • 00:17:43 Výběr v půjčovně
  není zrovna luxusní,
 • 00:17:46 přesto nakonec čeští ironmani
  míří odvážně
 • 00:17:49 na vrchol ikonické duny.
 • 00:17:51 A na zlatém svahu
  předvádějí vydařenou exhibici.
 • 00:17:58 -Dnešní ukrajinská Volyň
  bývala místem,
 • 00:18:01 kde vedle sebe ve shodě žilo
  několik národů,
 • 00:18:04 Ukrajinci, Poláci, Židé
  a také volyňští Češi.
 • 00:18:07 Druhá světová válka
  ale obrátila zdejší obyvatele
 • 00:18:10 proti sobě a přinesla události,
  které všechno změnily.
 • 00:18:13 Po stopách minulosti tu pátrali
  Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach.
 • 00:18:22 -Říká se, že cestování na východ
  bývá posunem v čase,
 • 00:18:26 a výlet na Volyň to potvrzuje.
 • 00:18:29 Vítá nás tu malebná krajina,
  přívětiví lidé i rozbité silnice.
 • 00:18:34 A občas je možné zahlédnout
  i zarostlé hřbitovy,
 • 00:18:38 ruiny kostelů i opuštěné vesnice.
 • 00:18:40 Němé připomínky
  třičtvrtě století staré minulosti.
 • 00:18:45 -Můj pradědeček byl inženýr,
  pracoval v pivovaru,
 • 00:18:51 kde se vařilo pivo
  podle zvláštního receptu.
 • 00:18:54 Měli slušné peníze, velký dům
  a mohli dát děti do měšťanky,
 • 00:18:58 babička absolvovala osm tříd,
  a to tenkrát nebylo běžné.
 • 00:19:03 To je moje babička.
 • 00:19:10 -Alexandr Jagusečko
  žije v Pavlivce,
 • 00:19:13 která se před válkou
  jmenovala Poryck, byla městečkem
 • 00:19:17 a místo dosavadního tisíce
  měla dva tisíce obyvatel.
 • 00:19:21 Volyň tehdy patřila k Polsku
  a i když se tu nežilo v bavlnce,
 • 00:19:25 ve srovnání s tím, co mělo přijít,
  mluví dodnes pamětníci
 • 00:19:28 o předválečné době s nostalgií.
 • 00:19:32 -Tatínek se učil v Kyjově,
  on vyhotovoval mašiny, žnivárky,
 • 00:19:39 mlátičky, siválky, měl dílnu,
  v létě bylo
 • 00:19:45 až 11 pracovníků u něho.
 • 00:19:50 -Volyň tehdy byla
  mnohonárodnostním územím,
 • 00:19:54 kde vedle sebe žili
  Ukrajinci, Židé a Poláci
 • 00:19:58 spolu s Němci i volyňskými Čechy.
 • 00:20:01 -Tady jsem někde navrchu, tady.
 • 00:20:05 Kamarádili jsme se, naši sousedi
  byli Ukrajinci, Poláci,
 • 00:20:09 mluvili jsme s Ukrajinci
  po ukrajinsku, s Poláky po polsku.
 • 00:20:15 -V září 1939 zaútočilo na Polsko
  nacistické Německo
 • 00:20:19 a východ země včetně Volyně
  zabral Sovětský svaz.
 • 00:20:23 V červnu 1941 se Němci
  pustili do války se Sověty.
 • 00:20:27 Během několika dnů Volyň obsadili
  a ihned začali s vyhlazováním
 • 00:20:31 židovských obyvatel.
 • 00:20:35 -Stříleli tady,
  stříleli tam na Hnidavě,
 • 00:20:38 co oni ti Židi zkusili,
  oni ještě zkusili hladu.
 • 00:20:41 -Počínání nacistů
  spustilo i vlnu nenávisti
 • 00:20:43 mezi místními lidmi,
  zbraně obrátili
 • 00:20:46 Ukrajinci proti Polákům.
 • 00:20:48 -Moji prababičku zabili v kostele
  během mše.
 • 00:20:51 Ale za dva tři dny
  zase Poláci postříleli Ukrajince,
 • 00:20:54 bylo to vzájemné.
 • 00:20:57 -Po válce připadla Volyň
  Sovětskému svazu.
 • 00:21:01 Židé už tu nebyli,
  většina zbývajících Poláků
 • 00:21:04 odešla do Polska
  a na všechno se mělo zapomenout.
 • 00:21:08 Třeba kostel v Kysylynu,
  jeden z největších v regionu,
 • 00:21:12 potkal osud pro katolické památky
  typický,
 • 00:21:14 přišel o střechu
  a postupně zchátral
 • 00:21:17 až do současné podoby.
 • 00:21:27 -Katolické kostely
  jsou dnes na západě Ukrajiny
 • 00:21:30 otevřené prakticky
  jen ve velkých městech.
 • 00:21:33 Jinde jsou v ruinách
  nebo slouží jiným účelům,
 • 00:21:36 třeba jako kulturní domy,
  na které je s gustem přestavovali
 • 00:21:39 sovětští komunisté.
 • 00:21:41 -Skoro prázdný zůstává
  i někdejší klášter Pidkamiň.
 • 00:21:45 Ve 13. století
  se tu usídlili dominikáni poté,
 • 00:21:48 co je mongolský vpád
  vyhnal z Kyjeva.
 • 00:21:51 Nájezdníci ale nakonec došli i sem
  a 12 mnichů pobili.
 • 00:21:55 V roce 1464 klášter
  na jejich počet obnovil
 • 00:21:59 biskup Grigorij z Sanoku.
 • 00:22:01 -Když tehdy postavili
  druhou část kláštera,
 • 00:22:06 bylo tu celkem 150 mnichů.
 • 00:22:08 Na Ukrajině byl tento klášter
  nejbohatší,
 • 00:22:11 a proto ho také často
  napadali nepřátelé.
 • 00:22:14 Jak vidíte, jsou tu obranné věže
  a byl celý opevněný.
 • 00:22:18 -Dnes polovinu kláštera získal
  malý řecko-katolický řád studitů,
 • 00:22:23 ve druhé části
  je psychiatrická léčebna.
 • 00:22:26 Mniši svatostánek
  postupně opravují,
 • 00:22:29 a tak vidíme nově zrekonstruovaná
  místa.
 • 00:22:32 Vzácnou ikonu
  Matky boží Pidkamiňské
 • 00:22:35 počátkem sovětské okupace
  v roce 1939 odvezli do Polska,
 • 00:22:40 nahrazuje ji tu však
  alespoň kopie.
 • 00:22:43 A o dramatické zvraty
  tu také nebyla nouze.
 • 00:22:46 Za války se v klášteře skrývaly
  2000 polských obyvatel
 • 00:22:50 z okolních vesnic,
  několik stovek z nich
 • 00:22:53 povraždili ukrajinští povstalci
  spolu s příslušníky
 • 00:22:56 divize SS Halič.
 • 00:22:59 O tom ale pan Ihor Michail
  moc mluvit nechce.
 • 00:23:05 -Po těch, kteří tu seděli
  a čekali na deportaci
 • 00:23:09 dále na východ,
  zbyly rytiny v omítce.
 • 00:23:13 Třeba tady, jméno, příjmení,
  rok uvěznění 46 nebo 48.
 • 00:23:24 -Tady v Hutě Pieňacké
  byla vesnice s tisíci obyvateli,
 • 00:23:29 po řádění jednotek SS
  zůstalo jen pár křížů.
 • 00:23:39 Velký kamenný kříž
  pak připomíná i dělnickou kolonii
 • 00:23:42 v Janově Dolině,
  kde se těžil čedič,
 • 00:23:45 kterým jsou dodnes
  vydlážděné ulice
 • 00:23:48 polských a ukrajinských měst.
 • 00:23:51 V dřevěných chatkách
  tu žily 3000 dělníků,
 • 00:23:54 v dubnu 1943 je povraždil oddíl
  ukrajinské povstalecké armády.
 • 00:23:59 Na místě kolonie
  je 70letý starý borový les.
 • 00:24:03 -Naše povstalce
  nakonec zlikvidovala
 • 00:24:09 sovětská tajná policie NKVD.
 • 00:24:12 My jsme alespoň
  postavili památníky
 • 00:24:15 a každý rok se snažíme
  dělat panychidu,
 • 00:24:18 i když je tam mizerná cesta
  a nikdo jiný než my
 • 00:24:21 se o to místo vlastně nestará.
 • 00:24:25 -Odkaz minulosti
  se snaží obnovit lidé,
 • 00:24:29 kterým není osud
  chátrajících památek lhostejný.
 • 00:24:32 Obnovují například
  katolické hřbitovy,
 • 00:24:35 o které se léta nikdo nestaral,
  a je to na nich vidět.
 • 00:24:39 Získat peníze je složité,
  a tak vše stojí hlavně
 • 00:24:42 na nadšení místních.
 • 00:24:44 -Díky ukrajinským nadšencům
  tak dosud stojí mnohé památky
 • 00:24:48 po volyňských Češích,
  kteří tu do války
 • 00:24:51 byli početnou komunitou
  s čistě krajanskými vesnicemi
 • 00:24:54 a několika desítkami tisíc
  obyvatel.
 • 00:24:57 Dnes zůstalo několik málo potomků
  a česky se tu už nemluví.
 • 00:25:04 -Ve vesnici Kupičov
  zemřela roku 2018
 • 00:25:07 poslední zdejší Češka,
  Marie Kafková.
 • 00:25:10 Dnes tu žádní krajané už nežijí,
  starosta Serhij Kosť
 • 00:25:14 ale chce jejich památku udržet.
 • 00:25:17 Svůj úřad má
  v někdejším českém kupeckém domě,
 • 00:25:20 ukazuje nám i nepoužívanou
  hasičskou zbrojnici
 • 00:25:24 a nezbytný památník rudoarmějcům,
  osvoboditelům.
 • 00:25:28 -Na místě tohoto pomníku
  byl dřív pravoslavný chrám,
 • 00:25:34 postavený v roce 1827.
 • 00:25:36 Jenže za války
  na něj německý letoun shodil bombu
 • 00:25:39 a celý chrám,
  který byl ze dřeva, shořel.
 • 00:25:42 -Zdejší Češi se po válce
  vraceli do vlasti
 • 00:25:45 a předali svůj kostel Ukrajincům.
 • 00:25:48 Z původní evangelické modlitebny
  se tak stal pravoslavný chrám.
 • 00:25:52 A starosta má v plánu
  obnovit i někdejší český hřbitov.
 • 00:25:55 -Chceme pokácet stromy,
  zlikvidovat keře i pokosit trávu.
 • 00:26:01 To vše proto,
  aby hřbitov vypadal kulturně
 • 00:26:04 a aby každý viděl,
  že tu žili i umírali Češi,
 • 00:26:08 národ, který před tím,
  než musel odejít,
 • 00:26:12 udržoval své tradice a kulturu.
 • 00:26:18 -A v někdejších českých obcích,
  v Hrušvici a Martinovce,
 • 00:26:23 jsou místní politici
  ještě o něco dál
 • 00:26:25 a slova už přeměnili v činy.
 • 00:26:27 Kostel, který byl ještě nedávno
  ruinou, dnes vypadá takto.
 • 00:26:31 Toto je český hřbitov
  i s obnovenou kaplí.
 • 00:26:39 A rekonstrukce se má dočkat
  i někdejší česká jednotřídka
 • 00:26:42 v Martinovce.
 • 00:26:45 -Vše je třeba si dobře zapamatovat
  jako ponaučení pro budoucnost.
 • 00:27:06 -I o prázdninách
  můžete s OBJEKTIVEM soutěžit.
 • 00:27:10 A vyhrát můžete předplatné
  cestovatelského časopisu
 • 00:27:13 Lidé a Země a nebo batoh
  s logem Objektivu.
 • 00:27:16 Tady je otázka.
 • 00:27:17 Ptáme se vás,
  ve kterém africkém státě
 • 00:27:20 se konal triatlon
  uprostřed pouště?
 • 00:27:22 Bylo to buď Tunisko, Alžírsko,
  nebo Maroko, co myslíte?
 • 00:27:26 Odpovědi nám, prosím,
  posílejte v SMS na číslo 900 11.
 • 00:27:30 A ještě pro vás mám jméno výherce
  z minula, tady je, gratulujeme.
 • 00:27:36 Z OBJEKTIVU je to všechno.
 • 00:27:38 Vyrazit do světa
  s námi můžete zase za týden,
 • 00:27:40 v neděli v 10:30.
 • 00:27:42 Mějte se pěkně, na shledanou.
 • 00:27:47 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2021

Související