iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 5. 2020
10:35 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
17973
zhlédnutí

Objektiv

Itálie: Sicílie — Tchaj-wan: Tchaj-pej — Indie: Kérala

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Objektiv

 • 00:00:01 OBJEKTIV
 • 00:00:11 -Dobrý den, jako každé nedělní
  dopoledne je tu OBJEKTIV.
 • 00:00:14 Pro nás čas vyrazit do světa.
 • 00:00:19 Italská Sicílie hned na úvod.
 • 00:00:21 Čeká nás život na místech
  s pestrou minulostí.
 • 00:00:30 Jak to vypadá ve městě Tchaj-pej
  těsně před novým lunárním rokem,
 • 00:00:34 nám ve druhé reportáži
  ukáže Barbora Šámalová.
 • 00:00:42 Plavba krásnými zákoutími
  jižní indické.
 • 00:00:45 Kérala nás čeká na závěr relace.
 • 00:00:56 Za jiných okolností
  by následující reportáž
 • 00:00:59 mohla být tipem
  na letní dovolenou.
 • 00:01:01 Sicílii si ale dnes vychutnáme
  aspoň v reportáži OBJEKTIVU.
 • 00:01:05 Na největším italském ostrově
  navštívíme historické památky
 • 00:01:08 i starobylá města.
 • 00:01:12 -Největší ostrov
  Středozemního moře
 • 00:01:15 prošel dlouhou a trnitou cestou
  k podobě,
 • 00:01:17 ve které ho můžeme spatřit dnes.
 • 00:01:20 Úrodná oblast
  mezi Syrakusami a Etnou
 • 00:01:23 však byla odnepaměti považována
  za obilnici celé Sicílie.
 • 00:01:26 Koneckonců dodnes se zde rodí
  ta nejkvalitnější vinná réva
 • 00:01:31 a olivy celého kraje.
 • 00:01:33 -Prvními historicky doloženými
  obyvateli Sicílie
 • 00:01:36 byli už ve třetím tisíciletí
  před naším letopočtem Sikanové.
 • 00:01:40 Ty vystřídali Sikulové,
  po nich přišli z východu Elymové,
 • 00:01:44 za nimi Řekové, Féničané,
  po nich Římané, Vandalové
 • 00:01:48 a mnoho dalších.
 • 00:01:50 Každá z těchto kultur
  po sobě zanechala
 • 00:01:53 nesmazatelnou stopu,
  která spoluvytváří
 • 00:01:56 jedinečný obraz
  dnešní pestré sicilské mozaiky.
 • 00:02:05 -K Itálii byla Sicílie
  připojena teprve v roce 1860
 • 00:02:09 Giuseppem Garibaldim,
  což obyvatelé Sicílie
 • 00:02:12 nesli od počátku nelibě.
 • 00:02:14 O rebelie nebyla nouze
  a mnoho lidí
 • 00:02:17 se i vzhledem ke zhoršující se
  hospodářské situaci
 • 00:02:20 vystěhovalo do zámoří,
  především do Spojených států.
 • 00:02:24 -Nepřehlédnutelnou dominantou
  západní Sicílie
 • 00:02:27 je vrchol bájné Etny.
 • 00:02:30 Římská mytologie ji spojuje
  se soubojem Dia
 • 00:02:33 s největším z titánů, Týfónem.
 • 00:02:36 Ten byl v souboji poražen
  a Zeus prchajícího titána
 • 00:02:40 dostihl právě v místech,
  kde dnes leží Sicílie,
 • 00:02:43 aby na něj svrhl horu Etnu.
 • 00:02:46 -Týfón měl zůstat uvězněn
  pod Etnou a jeho 100 hlav
 • 00:02:50 se okamžitě začalo drát na povrch,
  což se dodnes prý projevuje
 • 00:02:53 v podobě velkého množství
  erupcí a sloupů kouře.
 • 00:02:57 Pokaždé, když Etna začne soptit,
  je to, jako by se Týfón
 • 00:03:01 pokoušel uniknout na povrch.
 • 00:03:03 -Na úpatí Etny,
  vysoko na útesu nad Jónským mořem,
 • 00:03:07 leží starověké městečko Taormina,
  které nabízí
 • 00:03:10 krásné výhledy na Etnu
  i na modrou hladinu moře.
 • 00:03:14 Svěží přímořský vítr
  z města vytvořil příjemnou oázu,
 • 00:03:17 kam můžou návštěvníci
  na chvíli uniknout
 • 00:03:20 před jinde všudypřítomným
  sicilským horkem.
 • 00:03:24 -Obec je výjimečná
  především svou bohatou historií,
 • 00:03:28 dochovanými památkami,
  takže se není co divit tomu,
 • 00:03:31 že je jakousi "povinnou" zastávkou
  většiny cestovních kanceláří.
 • 00:03:40 -Hlavní ulice,
  promenáda Umberta I.,
 • 00:03:44 obklopená historickými paláci,
  obchody a restauracemi,
 • 00:03:48 je po celý den plná života.
 • 00:03:50 Můžete zde obdivovat
  pouliční umělce, kejklíře
 • 00:03:54 nebo jen tak posedět
  u dobré kávy a zákusku.
 • 00:03:58 -Milovníci historie
  si nenechají ujít návštěvu
 • 00:04:01 katedrály svatého Mikuláše
  ze 13. století,
 • 00:04:05 gotického paláce Corvaio
  z konce 14. století,
 • 00:04:09 Katánské brány
  či Taorminského hradu.
 • 00:04:26 -Nejvýznamněji se však do historie
  východní Sicílie zapsaly Syrakusy,
 • 00:04:31 opěvované už římským básníkem
  Vergiliem ve III. knize Aeneidy.
 • 00:04:36 Právě v Syrakusách
  se mimo celou řadu
 • 00:04:39 dalších osobností
  narodil Archimédes,
 • 00:04:42 řecký matematik, fyzik a astronom.
 • 00:04:45 V době obležení města Římany
  zkonstruoval
 • 00:04:48 obranné válečné metací stroje
  a podle legendy
 • 00:04:51 sestrojil i soustavu
  zrcadel a čoček,
 • 00:04:54 které zesílily
  a soustředily sluneční paprsky,
 • 00:04:57 čímž v podobě jakéhosi
  starověkého laseru
 • 00:05:01 zapálil římské válečné lodě.
 • 00:05:03 -Při soustředění na práci
  Archimédes zapomínal jíst, pít
 • 00:05:07 a bránit se.
 • 00:05:09 Zemřel proto
  mečem římského vojáka,
 • 00:05:11 kterého v zápalu rýsování
  odbyl slovy: "Nenič mé kruhy."
 • 00:05:15 -Syrakusy byly pro svou příznivou
  zeměpisnou polohu a klima
 • 00:05:19 osídleny už ve 14. století
  před naším letopočtem
 • 00:05:22 a samotné antické město
  bylo založeno
 • 00:05:25 v době řecké archaické kultury
  kolem roku 730 př. n. l.
 • 00:05:29 kolonisty z Korintu.
 • 00:05:32 -Ovšem z někdejšího lesku
  kdysi významné metropole
 • 00:05:36 se do dnešních dnů
  dochovaly jen zaprášené ruiny
 • 00:05:39 a město se tak stalo
  jakýmsi panoptikem
 • 00:05:42 dlouhé sicilské historie.
 • 00:05:44 Ve stinných úzkých uličkách
  můžete nerušeně objevovat
 • 00:05:48 stopy někdejší slávy
  nebo prolézat
 • 00:05:50 malé obchůdky a dílničky.
 • 00:05:52 -Na dnešní podobě města
  se jako první významně podepsal
 • 00:05:56 tyran Gelón, který v roce 485
  před naším letopočtem
 • 00:06:00 postavil základ dodnes patrného
  mohutného opevnění
 • 00:06:04 a vybudoval silné loďstvo.
 • 00:06:06 Během druhé punské války
  se však Syrakusy
 • 00:06:10 přidaly na stranu
  severoafrického Kartága,
 • 00:06:13 za což si město vysloužilo
  dvouleté obléhání Římany.
 • 00:06:17 Syrakusy nakonec podlehly,
  byly vypleněny
 • 00:06:20 a připojeny k římské provincii
  Sicílie.
 • 00:06:23 Kulturní úroveň města
  tím však dotčena nebyla.
 • 00:06:26 Dále se zde rozvíjelo
  zejména sochařství z terakoty.
 • 00:06:34 -Z Apollonova chrámu ze 6. století
  před naším letopočtem
 • 00:06:38 se dochoval dobře znatelný
  půdorys, řada dórských sloupů,
 • 00:06:41 fragmenty říms,
  předsíní a stupně schodišť.
 • 00:06:45 V Syrakusách se nachází
  mnoho památek od antiky
 • 00:06:48 až po baroko.
 • 00:06:50 V roce 2005 bylo město,
  zejména kvůli své nekropoli,
 • 00:06:54 zapsáno na seznam
  kulturního dědictví UNESCO.
 • 00:06:57 -Dnešní syrakuská ekonomika
  je založena především
 • 00:07:01 na rafinérii ropy a obchodu.
 • 00:07:03 V posledních desetiletích
  se však město snaží přilákat
 • 00:07:07 stále víc turistů.
 • 00:07:09 Ale všechno má, jak je známo,
  svůj čas.
 • 00:07:11 -Na své si tady ale přijdou
  nejen milovníci historie,
 • 00:07:14 ale i života na tržnicích.
 • 00:07:21 A prodavačů,
  kteří se snaží vykřičet si plíce
 • 00:07:25 s tou "zaručeně nejlepší"
  nabídkou dne,
 • 00:07:27 tu najdete opravdu hodně.
 • 00:07:32 Tak nějak se zde obchodovalo
  už před 2000 lety.
 • 00:07:35 A vlastně ani nabídka zboží
  se od dob řeckých městských států
 • 00:07:39 nejspíše nijak výrazně nezměnila.
 • 00:07:41 Sicílie byla a dodnes je
  nesmírně úrodná.
 • 00:07:51 -Žádný opravdový středomořský trh
  se ale samozřejmě neobejde
 • 00:07:55 bez ryb a mořských plodů.
 • 00:07:57 A věřte, že prodavači
  v syrakuských rybárnách
 • 00:08:00 patří rozhodně k těm hlasitějším.
 • 00:08:38 -Ať už pro jedinečnou atmosféru
  tržnic, kulinářské speciality
 • 00:08:42 nebo pro radost
  z objevování stop dávné historie
 • 00:08:45 Syrakusy jsou rozhodně místem,
  které si zaslouží
 • 00:08:49 alespoň jednodenní zastávku
  při vaší návštěvě pestré
 • 00:08:52 a sluncem věčně prozářené Sicílie.
 • 00:09:05 -V rubrice Objektiv osobně
  nás Barbora Šámalová
 • 00:09:08 vezme do města Tchaj?pej.
 • 00:09:10 Navštívila ho těsně před začátkem
  nového lunárního roku
 • 00:09:14 a ještě před rozšířením pandemie.
 • 00:09:16 Čekají nás nádherné výhledy,
  místní chrámy a trhy.
 • 00:09:27 -Není lepšího výhledu na Tchaj-pej
  než ze Sloní hory.
 • 00:09:31 Nemá ani 200 metrů,
  ale město je odsud jako na dlani.
 • 00:09:37 Včetně nejznámější dominanty,
  Tchaj-peje 101.
 • 00:09:44 S 509 metry
  je 11. nejvyšší na světě.
 • 00:09:48 Otevřeli ji v roce 2004
  a v mnoha ohledech je jedinečná.
 • 00:09:51 Připomíná stonek bambusu
  a funguje na stejném principu.
 • 00:09:55 Každá část složité konstrukce
  tvoří samostatný celek,
 • 00:09:58 díky čemuž je pevnější,
  pružnější a odolnější
 • 00:10:02 vůči častým zemětřesením
  a tajfunům.
 • 00:10:13 Tchaj-pej je čerstvým partnerem
  Prahy a jak nás ujistili
 • 00:10:17 na radnici, velmi si toho váží.
 • 00:10:23 -Většina obyvatel Tchaj-peje
  zná Prahu jako krásné město
 • 00:10:28 s bohatou kulturou
  a jako důležitý střed Evropy.
 • 00:10:32 Tchajwanské technologické firmy
  mají v České republice investice,
 • 00:10:36 takže myslím,
  že většina Tchajwanců
 • 00:10:40 Prahu do určité míry zná.
 • 00:10:55 -Je to přátelské město,
  jehož půvab spočívá v kombinaci
 • 00:10:58 tradiční čínské kultury
  se zvláštní směsicí
 • 00:11:02 vlivů z Japonska,
  jihovýchodní Asie i Ameriky.
 • 00:11:05 Moderní metropole
  s hlubokými kulturními kořeny.
 • 00:11:15 Jedním z nejlepších míst,
  kde poznat umění, architekturu
 • 00:11:19 i tradice, je chrám Lung-Shan
  čili Dračí hora.
 • 00:11:23 Založený v roce 1738
  přistěhovalci z čínského Fu-ťienu
 • 00:11:26 odjakživa sloužil nejen k modlení,
  ale i jako komunitní,
 • 00:11:30 cechovní a obranné centrum.
 • 00:11:34 Během času chrám prošel
  nejednou zkouškou.
 • 00:11:38 Ustál přírodní katastrofy i války.
 • 00:11:41 Za druhé světové
  ho vážně poškodilo
 • 00:11:44 americké bombardování.
 • 00:11:50 Proslýchalo se,
  že tu japonští okupanti
 • 00:11:53 skladovali zbraně.
 • 00:12:00 I kvůli zemětřesením a tajfunům
  byla stavba mnohokrát přestavěna,
 • 00:12:04 ale pořád ohromuje
  bohatými řezbami, mozaikami
 • 00:12:08 a figurami.
 • 00:12:15 Jedno z nejvýznamnějších
  náboženských míst v zemi
 • 00:12:18 je zasvěcené bohu soucitu,
  ačkoli v klasickém
 • 00:12:22 tchajwanském stylu
  tu věřící uctívají
 • 00:12:25 víc než stovku
  dalších bohů a bohyň.
 • 00:12:40 Tohle je další historické místo,
  blok domů
 • 00:12:43 reprezentující část Tchaj-peje,
  které se nedotkl prudký rozvoj.
 • 00:12:51 Děti sem chodí na školní exkurze,
  aby se dozvěděly,
 • 00:12:55 jak se žilo za dynastie Čching
  v domech z rudých cihel
 • 00:12:59 a jaká byla architektura
  v počátcích japonské éry,
 • 00:13:02 která zapracovala do fasád
  západní design.
 • 00:13:24 Schyluje se k lunárnímu
  Novému roku,
 • 00:13:27 což je nejdůležitější
  rodinný svátek na Tchaj-wanu,
 • 00:13:30 který je spojený
  se spoustou tradic
 • 00:13:32 a samozřejmě taky s jídlem.
 • 00:13:37 Pojďme se porozhlédnout,
  jaké dobroty
 • 00:13:40 nabízejí na proslulých
  tchajpejských trzích.
 • 00:13:51 Samozřejmě nesmí chybět tofu,
  ale je tady toho tolik,
 • 00:13:55 že nevíme, kam dřív.
 • 00:14:04 Tato paní nás láká
  na svoji specialitu,
 • 00:14:08 kuřecí pařáty.
 • 00:14:09 V Asii oblíbená
  a na západě nepochopená pochoutka
 • 00:14:13 je žádaná
  bez ohledu na roční období.
 • 00:14:16 Je to vlastně jen kůže a šlachy
  plné kolagenu.
 • 00:14:20 -Nabízíme čtyři příchutě,
  klasickou, pálivou,
 • 00:14:26 česnekovou a štiplavou
  se sečuánským pepřem a chilli.
 • 00:14:29 Podívejte se taky sem,
  to je maso z prasečích hlav
 • 00:14:32 uzené na cukrové třtině.
 • 00:14:35 Příprava kuřecích pařátků
  má čtyři fáze,
 • 00:14:38 podusíme, vykostíme, pak udíme,
  naložíme do omáčky
 • 00:14:41 a nakonec podáváme studené.
 • 00:14:43 Čtyři procedury.
 • 00:14:45 Vím, že někteří cizinci
  se jich bojí.
 • 00:14:48 Většinou musí vyplivávat kosti,
  ale změníte názor,
 • 00:14:51 až zkusíte ty naše.
 • 00:14:53 Můžete je sníst celé.
  Omáčka se do nich pěkně vsákla.
 • 00:14:56 Podívejte,
  úplně se vám rozplyne v ústech.
 • 00:14:59 Žádné kosti.
 • 00:15:03 -O kus dál objevujeme stánek
  se skutečnou
 • 00:15:07 novoroční delikatesou,
  nasolenými sušenými jikrami,
 • 00:15:10 které se podávají
  jako jeden z mnoha chodů
 • 00:15:13 při sváteční večeři.
 • 00:15:15 -Jsou to jikry z parmice.
 • 00:15:19 Na trhu jsou k mání jen v sezóně,
  což je právě teď.
 • 00:15:22 Dovážejí se i z Číny,
  Japonska, Brazílie a Ameriky,
 • 00:15:26 ale mražené,
  které jsou cítit rybinou.
 • 00:15:29 Místní jsou daleko čerstvější
  a svěžejší.
 • 00:15:32 Připravíte je snadno,
  nejdřív namočíte do kořalky.
 • 00:15:35 Když nemáte čínskou,
  stačí západní.
 • 00:15:38 Pak je můžete smažit,
  péct nebo dát do trouby.
 • 00:15:45 Samozřejmě je můžete
  připravovat kdykoli,
 • 00:15:48 ale jen v období lunárního
  Nového roku jsou čerstvé.
 • 00:15:53 Jsou vhodné
  pro slavnostnější okamžiky,
 • 00:15:56 je to naše tradice.
 • 00:16:02 -Když už jsme
  u novoročních tradic,
 • 00:16:05 mají tu i červené
  obálky pro štěstí.
 • 00:16:08 Podobně jako jsou u nás
  děti nadšené
 • 00:16:10 z dárků pod stromečkem,
  tady způsobují vzrušení právě ony.
 • 00:16:17 Děti jsou obvykle
  hlavními příjemci.
 • 00:16:19 Babičky a dědové,
  strýčkové a tetičky
 • 00:16:21 a někdy i rodiče
  jim do nich vkládají bankovky.
 • 00:16:25 Když děti dospějí
  a začnou vydělávat,
 • 00:16:27 tradice se obrací.
 • 00:16:29 Obdarovávají rodiče a prarodiče
  na znamení úcty a respektu.
 • 00:16:38 Vůně tyčinek nás neomylně vede
  k dalšímu chrámu,
 • 00:16:41 který se skrývá
  v samém srdci tržiště.
 • 00:16:44 Je zasvěcený strážci města.
 • 00:16:47 Podle mytologie ho chrání
  před katastrofami,
 • 00:16:50 stará se o dostatek vláhy,
  drží ochrannou ruku nad obyvateli
 • 00:16:53 a pečuje o duchy zesnulých.
 • 00:16:56 -Je to taoistický chrám v jedné
  z nejstarších částí Tchaj-peje
 • 00:17:02 zasvěcený bohu města.
 • 00:17:05 Lidé se u něj modlí za klid a mír,
  štěstí a lásku.
 • 00:17:09 Náš patron
  je mimo jiné považovaný
 • 00:17:12 za skvělého dohazovače,
  proto sem chodí
 • 00:17:16 tolik mladých lidí, kteří doufají,
  že najdou lásku.
 • 00:17:19 Jiní zase chtějí oženit
  či provdat svoje děti
 • 00:17:23 nebo mít úspěch v zaměstnání.
 • 00:17:25 K modlení potřebujete tyčinku
  a napodobeniny peněz,
 • 00:17:29 které věnujete bohu,
  aby vám splnil přání.
 • 00:17:32 Jinými slovy, spálíte je
  a tím mu je předáte.
 • 00:17:37 Případně je můžete poslat předkům
  na onen svět,
 • 00:17:40 aby si v podsvětí přilepšili
  či uplatili zlé duchy.
 • 00:17:45 Slouží k tomu
  větší a menší papírové bankovky
 • 00:17:49 určené pro různá božstva,
  démony a strážce podsvětí.
 • 00:18:01 -Peníze podzemního světa
  se tu ve skutečnosti nepálí.
 • 00:18:04 Kdyby to dělali v každém chrámu,
  byla by kouřem zamořená
 • 00:18:08 celá Tchaj-pej.
 • 00:18:10 Město má k tomu určenou
  hromadnou spalovnu,
 • 00:18:13 kam se peníze odvážejí.
 • 00:18:20 Byl by hřích navštívit Tchaj-pej
  a nepodívat se
 • 00:18:23 na jeden z nočních trhů.
 • 00:18:30 Chtě nechtě, jsme znovu u jídla.
 • 00:18:33 Tady se najde ta nejautentičtější
  tchajwanská kuchyně.
 • 00:18:36 Místní tu vyzvedávají večeře
  cestou z práce domů.
 • 00:18:46 Tak prostě chutná
  opravdová Tchaj-pej.
 • 00:18:51 -Fotografie z reportáže
  najdete na sociálních sítích.
 • 00:18:55 OBJEKTIV je na Facebooku,
  Twitteru a Instagramu.
 • 00:19:02 Na závěr vyrazíme do Indie.
 • 00:19:05 Na jih, do úrodné oblasti Kérala,
  které se říká
 • 00:19:08 i tropický ráj Indie.
 • 00:19:10 Pyšní se čajovými plantážemi
  nebo rýžovými poli.
 • 00:19:14 A uvidíme,
  že plavit se některým z kanálů
 • 00:19:17 může být zážitek,
  ale někdy i těžká námaha.
 • 00:19:21 -Některé země představují
  pro cestovatele problém.
 • 00:19:25 Jsou prostě moc velké.
 • 00:19:27 Na prozkoumání by bylo potřeba
  mnohem více času,
 • 00:19:30 než je k dispozici,
  a tak je potřeba pečlivě volit,
 • 00:19:34 kterou jejich část navštívit.
 • 00:19:36 A přesně mezi takové země
  patří i Indie.
 • 00:19:40 -Jestli od cesty
  očekáváte fascinující
 • 00:19:43 kulturní i přírodní mix,
  vydejte se do Kéraly.
 • 00:19:47 Malý svazový stát nacházející se
  až na samém jihu
 • 00:19:51 indického subkontinentu
  nabídne tropické pralesy,
 • 00:19:54 vodní kanály i hory,
  na nichž se rýsují
 • 00:19:57 nekonečná pole čajových plantáží.
 • 00:20:00 Ne nadarmo Indové o Kérale hovoří
  jako o ?zemi milé bohům?.
 • 00:20:06 -My se vydáme
  do nízko položené oblasti
 • 00:20:09 okolo města Alappuzy
  nebo také Allepey,
 • 00:20:13 jak mu zde
  stále mnoho místních říká.
 • 00:20:16 Je nejníže položeným územím
  v Indii,
 • 00:20:19 průměrná výška zde není
  ani dva metry nad mořem.
 • 00:20:22 Některá políčka
  jsou i pod úrovní hladiny moře,
 • 00:20:25 a tak je Kérala
  jedním z mála míst na světě,
 • 00:20:29 kde se tak nízko
  vyskytuje zemědělská produkce.
 • 00:20:32 -V Kérale se pěstuje
  především rýže.
 • 00:20:35 Jakmile se z hlavních ulic
  pobřežních měst
 • 00:20:38 vyjede trochu do vnitrozemí,
  během několika minut
 • 00:20:41 se člověk ocitne v obklopení
  pravidelných řádků rýže.
 • 00:20:45 Vždyť pole této na zemi
  nejrozšířenější obilniny
 • 00:20:49 zabírají téměř 8 procent
  povrchu Kéraly.
 • 00:20:52 A to je na jednu plodinu
  opravdu hodně.
 • 00:20:54 -Pro pěstování
  jsou zde ideální podmínky.
 • 00:20:57 A ty nedělají dobře jen rýži.
 • 00:21:00 Kérala je proslulá i banány,
  kokosy a kořením.
 • 00:21:03 Monzunové deště
  sem přicházejí 2x do roka.
 • 00:21:06 V červnu a říjnu
  se tropická obloha zatáhne
 • 00:21:09 a přináší tolik potřebnou vláhu.
 • 00:21:12 -Vodu sem ale nenesou jen mraky.
 • 00:21:14 Za její množství vděčí Kérala
  i mořským proudům a vlnám,
 • 00:21:18 které u pobřeží postupně z nánosů
  vytvořily přirozené bariéry
 • 00:21:21 v ústí řek, které přitékají
  z horské oblasti Západního Ghátu.
 • 00:21:26 A tak u pobřeží Arabského moře
  vznikla rozsáhlá oblast
 • 00:21:30 stojatých vod.
 • 00:21:31 Lidé navíc jednotlivá jezera,
  močály a řeky
 • 00:21:35 propojili vodními kanály,
  a tak v současné době
 • 00:21:38 jejich síť tvoří
  více jak 900 km vodních cest.
 • 00:21:42 -Aby se slaná mořská voda
  nemísila se sladkou
 • 00:21:45 a nepronikala
  hlouběji do vnitrozemí,
 • 00:21:48 byla v 70. letech minulého století
  realizována série hrází.
 • 00:21:52 Původní záměr se úplně nevydařil
  a narušil
 • 00:21:55 ekologickou rovnováhu v oblasti.
 • 00:21:57 V některých
  méně využívaných kanálech
 • 00:22:00 se nekontrolovatelně přemnožil
  vodní hyacint a doslova je ucpal.
 • 00:22:05 Vodní bariéra také razantně
  snížila množství ryb
 • 00:22:09 ve zdejších vodách.
 • 00:22:11 S tím se ztenčil i jeden
  ze základních zdrojů potravy.
 • 00:22:15 -Tam, kde vymizeli rybáři,
  se ale objevil nový zdroj obživy,
 • 00:22:19 turismus.
 • 00:22:21 Vodní kanály přitahují pozornost
  cestovatelů z celého světa
 • 00:22:24 a projížďky na nich
  nabízejí neuvěřitelné scenérie.
 • 00:22:27 Ne nadarmo se o zdejším kraji
  hovoří jako o Benátkách východu.
 • 00:22:32 -Zapomeňte ale na gondoly.
 • 00:22:34 Místní typické lodě
  se jmenují kettuvallamy
 • 00:22:38 a spíš než loďku
  připomínají obytný dům.
 • 00:22:42 Původně byly tyto
  až 30 metrů dlouhé zastřešené lodě
 • 00:22:46 používány na přepravu
  zemědělských plodin,
 • 00:22:50 ale postupně si projížďky na nich
  oblíbili místní zbohatlíci
 • 00:22:54 a nakonec se staly
  turistickou atrakcí.
 • 00:23:02 Není se čemu divit.
 • 00:23:05 Lodě nabízejí zázemí
  několika místností,
 • 00:23:08 mají evropskou toaletu
  a cena je pro někoho
 • 00:23:11 z ekonomicky vyspělých zemí
  více než příjemná.
 • 00:23:16 -Zdejší vody ale brázdí
  i mnoho menších lodí,
 • 00:23:20 kdy většina z nich
  slouží pro převoz jako taxi.
 • 00:23:23 Mimochodem hodně levné taxi.
  Využití stojí jen pár drobných.
 • 00:23:28 No a místní starousedlíci?
 • 00:23:30 Ti nikam nepospíchají
  a často používají
 • 00:23:33 jen svoji sílu a bidlo.
 • 00:23:35 -Zákoutí kanálů ocení i zvědavci,
  kteří se chtějí trochu přiučit
 • 00:23:39 o životě Kéralanů.
 • 00:23:41 Vodní spojnice
  jsou pro místní doslova vším.
 • 00:23:44 Jsou koupelnou, prádelnou,
  místem osvěžení v parných dnech,
 • 00:23:48 zdrojem obživy
  a také v neposlední řadě
 • 00:23:51 je lemují silnice a cesty,
  ze kterých je možné
 • 00:23:54 dostat se do práce.
 • 00:23:56 Na to, že jsou zde lidé vystaveni
  zvědavým pohledům turistů,
 • 00:24:00 jsou nesmírně milí
  a většinu času se usmívají
 • 00:24:03 nebo vám přátelsky zamávají.
 • 00:24:11 -Mimochodem v Kérale
  je pětina obyvatel
 • 00:24:14 křesťanského vyznání,
  což je na Indii,
 • 00:24:17 kde dominuje hinduismus
  a místy islám, vysoké procento.
 • 00:24:21 A tak se kromě velkých domů,
  skromných příbytků
 • 00:24:24 a tradičních náboženských staveb
  občas u kanálu objeví i kostel.
 • 00:24:31 -Je tu ještě jedna zvláštnost.
 • 00:24:34 V Kérale je silný vliv
  komunistických myšlenek.
 • 00:24:37 Ty se zde uchytily
  ve 20. letech minulého století
 • 00:24:41 a později sílily společně
  s protiimperiálními náladami
 • 00:24:44 vůči Britům.
 • 00:24:46 Od 50. let zde byla až donedávna
  komunistické vláda.
 • 00:24:50 Ta se na rozdíl od mnoha jiných
  historicky dobře známých příkladů
 • 00:24:54 vyvarovala represí
  a držení si moci silou,
 • 00:24:57 volby tak byly vždy svobodné.
 • 00:25:00 I proto se v posledních letech
  dostali k moci
 • 00:25:03 umírněnější a proreformní
  socialisté.
 • 00:25:06 Přesto jsou zde
  duchové komunismu dodnes.
 • 00:25:13 -Teď ale zpět do přírody.
 • 00:25:15 Lidé nejsou
  jedinými obyvateli kanálů.
 • 00:25:18 Je zde neuvěřitelné množství
  vodního ptactva.
 • 00:25:21 Není nic výjimečného
  narazit na drobného ledňáčka
 • 00:25:25 lovícího ryby v mělčinách u břehů.
 • 00:25:27 Vodní dravci
  posedávají na palmách a čekají,
 • 00:25:30 až se v jejich stínu
  ve vodě objeví stříbrný hřbet.
 • 00:25:34 Dlouhé nohy volavek
  čeří zdejší vody
 • 00:25:36 a další ptáci posedávají na kůlech
  a vyhlížejících svůj úlovek.
 • 00:25:41 A neomezují se jen na kanály.
 • 00:25:43 Koneckonců v rýžových polích
  je žab a hadů také dost,
 • 00:25:47 a tak všichni,
  v nichž doutná duše ornitologa,
 • 00:25:50 nebudou vědět, kam s očima.
 • 00:25:53 Pozorovací místa
  není třeba hledat,
 • 00:25:55 jsou všude kolem.
 • 00:25:57 -K večeru kanály opouští
  motorové lodě
 • 00:26:01 a vyráží na ně rybáři.
 • 00:26:03 A v hlavních i postranních
  zanesených ramenech
 • 00:26:07 se trousí lidé do svých domovů.
 • 00:26:09 V tuto hodinu mají kanály
  zvláštní atmosféru.
 • 00:26:12 Oranžové světlo
  a protahující se stíny
 • 00:26:15 doslova kouzlí.
 • 00:26:21 -Sílící ticho před západem slunce
  jen tu a tam protne bidlo
 • 00:26:25 posledních navrátilců bojujících
  s nezdolným polem hyacintů.
 • 00:26:30 Zde je vodní šroub k ničemu
  a ke slovu se dostává
 • 00:26:33 fyzická námaha.
 • 00:26:36 Možná poslední v dnešním dni.
 • 00:26:39 -Kérala se pomalu noří do tmy,
  aby zítra opět začal
 • 00:26:43 indický mumraj.
 • 00:26:47 -I dnes budeme soutěžit.
 • 00:26:49 Za jedinou správnou odpověď
  můžete získat předplatné
 • 00:26:53 časopisu Lidé a Země
  a cestovní váhu s logem Objektivu.
 • 00:26:56 S kterým městem
  Praha letos podepsala
 • 00:26:59 partnerskou smlouvu?
 • 00:27:01 Viděli jsme odtud dnes reportáž.
  Byl to Tchaj-pej, Řím nebo Dillí?
 • 00:27:06 Své odpovědi nám můžete posílat
  na číslo, které vidíte právě teď.
 • 00:27:10 A pokud jste soutěžili minule,
  máme pro vás správnou odpověď
 • 00:27:14 a jméno výherce,
  tady je, gratulujeme.
 • 00:27:18 To je všechno,
  těšíme se na vás zase za týden.
 • 00:27:21 Do té doby vám přeji krásné dny,
  na viděnou.
 • 00:27:27 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2020

Související