iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 3. 2010
09:30 na ČT1

1 2 3 4 5

14 hlasů
11359
zhlédnutí

Objektiv

Sýrie: Bosra, římské památky — Haiti: expedice Praga III — Nizozemsko: boj s vodou

23 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Objektiv

 • 00:00:21 Dobrý den, začíná OBJEKTIV,
  vítejte u obrazovek.
 • 00:00:25 Nejprve se podívejte na stručnou
  nabídku toho, co pro vás dnes máme.
 • 00:00:29 Výlet do Sýrie. Není to úplně
  obvyklá destinace turistů z Česka,
 • 00:00:33 ale stojí za to a mnohé překvapí.
 • 00:00:35 Putování Pragy V3S po Haiti -
  máme pro vás další díl
 • 00:00:39 našeho miniseriálu.
  Jak a čím se baví mladí Haiťané?
 • 00:00:42 I to se dnes dozvíte.
 • 00:00:44 A závěr bude patřit Barboře
  Šámalové a Nizozemsku, zemi,
 • 00:00:47 která se dennodenně potýká se stále
  rychleji stoupající hladinou moře.
 • 00:00:58 Sýrie, město Bosra.
  Tam nás zavede první reportáž.
 • 00:01:01 V tomto městečku až na samotném
  jihu země, skoro na hranicích
 • 00:01:05 s Jordánskem, se nachází něco,
  co byste tu pravděpodobně
 • 00:01:09 asi vůbec nečekali -
  římský amfiteátr.
 • 00:01:12 A prý je dokonce nejen největší,
  ale i nejzachovalejší ze všech,
 • 00:01:16 co Římané kdy postavili.
 • 00:01:17 Jak za malou chvíli uvidíte, tak
  zvenčí spíš vypadá jako pevnost.
 • 00:01:21 Není se co divit, protože
  i k tomuto účelu kdysi sloužil.
 • 00:01:25 A najdete tu i spoustu dalších
  pozoruhodných míst.
 • 00:01:28 Samotná Bosra kdysi bývala jednou
  z nejdůležitějších zastávek
 • 00:01:32 na obchodní trase do Indie a Číny,
  na takzvané Hedvábné stezce.
 • 00:01:39 V Bosře je jeden z největších
  a nejzachovalejších
 • 00:01:42 římských amfiteátrů na světě,
  s kapacitou 9 000 diváků.
 • 00:01:46 Obdivovat tuto velkolepou stavbu
  můžeme však teprve od 20. století.
 • 00:01:50 Do té doby totiž bylo divadlo
  pohřbeno pod nánosy písku.
 • 00:01:54 Fasáda divadla bývala z bílého
  mramoru a zdobily ji sochy.
 • 00:01:58 Skoro celé divadlo mělo
  dřevěnou střechu.
 • 00:02:00 Zbytek byl z plátna,
  které se mohlo zatahovat.
 • 00:02:03 Zvláštností amfiteátru je,
  že je zároveň pevností.
 • 00:02:07 Opevnění bylo kolem divadla
  stavěno po etapách
 • 00:02:10 a svoji dnešní podobu získalo
  díky vojevůdci Saladinovi.
 • 00:02:14 V minulosti bránilo divadlo
  i město nejen před útoky
 • 00:02:18 křižáckých vojsk, ale později
  také před nájezdy Mongolů.
 • 00:02:21 Kolem jeviště jsou korintské sloupy
  a během představení
 • 00:02:25 byla prý do vzduchu rozprašovaná
  aromatizovaná voda,
 • 00:02:28 aby se divákům lépe dýchalo.
 • 00:02:37 Apamea, ležící asi 40 kilometrů
  od středozemního přístavu Latákie,
 • 00:02:41 je další ze slavných římských měst.
 • 00:02:46 V období svého největšího rozkvětu,
  ve 2. století našeho letopočtu,
 • 00:02:50 tady žilo více než
  půl milionu obyvatel.
 • 00:02:53 Pro srovnání,
  Řím jich měl tehdy milion.
 • 00:03:11 Význam města dokládá
  také vzácná návštěva.
 • 00:03:14 Při zpáteční cestě z výpravy
  proti Arménům tady bydlel
 • 00:03:18 Marcus Antonius
  a egyptská královna Kleopatra.
 • 00:03:36 Důležitou částí města byla
  kolonáda, Římany nazývaná Cardo.
 • 00:03:40 V Apamei je dlouhá více než 2 km.
 • 00:03:43 Tato délka nám připomene,
  že se procházíme městem,
 • 00:03:47 které patřilo mezi 5 největších
  v tehdejší Římské říši.
 • 00:04:02 Skoro celé Cardo
  bylo lemováno sloupy.
 • 00:04:05 Unikátem jsou ty
  se šroubovým rýhováním.
 • 00:04:08 Takové zdobení římských sloupů
  je jedinečné a pravděpodobně
 • 00:04:12 je uvidíme pouze v Apamei.
 • 00:04:35 V zachovalé dlážděné římské cestě
  se do dnešní doby zachovaly
 • 00:04:39 rýhy od vozů,
  které tady v minulosti jezdily.
 • 00:04:42 Při chůzi po ní narazíme
  na zbytky obchodů, lázní, vil
 • 00:04:46 a dalších římských staveb.
 • 00:05:01 Ve 12. století postihlo město
  velké zemětřesení,
 • 00:05:05 které ho vymazalo z mapy světa.
 • 00:05:07 S jeho odkrýváním začali v roce
  1934 belgičtí archeologové
 • 00:05:11 a dodnes se jim podařilo
  prozkoumat pouze jeho část.
 • 00:05:26 Poslední a asi nejúžasnější římské
  památky v Sýrii najdeme na poušti,
 • 00:05:31 asi 250 km od Damašku
  směrem k Iráku,
 • 00:05:34 v oáze nesoucí jméno Palmýra.
 • 00:05:48 Palmýra byla po staletí důležitou
  zastávkou pro karavany jdoucí
 • 00:05:52 z Číny a Indie ke Středozemnímu
  moři po tzv. Hedvábné stezce.
 • 00:05:57 Město palem, což je římský překlad
  Palmýry, se rozkládá na ploše
 • 00:06:01 více než 50 hektarů.
 • 00:06:11 Nejlépe dochovanou stavbou
  v Palmýře je Baalův obětní chrám.
 • 00:06:15 Je tvořen dvěma částmi.
 • 00:06:17 Rozlehlým nádvořím a samotným
  chrámem, který byl dokončen
 • 00:06:21 v roce 32 našeho letopočtu.
 • 00:06:27 Na nádvoří je řada soch,
  kterými býval chrám vyzdoben.
 • 00:06:31 Bohužel, všechny jsou bez hlav.
 • 00:06:33 Ty totiž muslimové v minulosti
  z náboženských důvodů odstraňovali.
 • 00:06:42 Osu Palmýry tvoří opět Cardo,
  protínající město
 • 00:06:46 od východu k západu.
 • 00:06:47 Je asi 1 km dlouhé a nikdy nebylo,
  na rozdíl od toho v Apamei,
 • 00:06:52 vydlážděno. Důvod byl jednoduchý.
 • 00:06:55 Aby po něm mohly procházet
  velbloudí karavany.
 • 00:06:59 Na jeho začátku je monumentální
  oblouk z doby Septimia Severa.
 • 00:07:04 Kousek za ním, po levé straně,
  jsou zbytky chrámu zasvěcené
 • 00:07:08 palmýrskému bohu osudu - Nebovi.
 • 00:07:15 Tetrapylon je asi ve třetině Carda.
  Jsou to čtyři stavby.
 • 00:07:19 Každá z nich je tvořena
  čtyřmi sloupy, které nesou římsu.
 • 00:07:23 Ze 16 sloupů je pouze jeden
  původní - z mramoru,
 • 00:07:27 ostatní jsou už z betonu.
 • 00:07:38 Na západním konci Carda,
  na kopci nad ním,
 • 00:07:41 se tyčí pevnost Kalaat ibn Maan.
 • 00:07:44 Byla postavena v 17. století
  našeho letopočtu a sloužila
 • 00:07:48 jako strážní hrad proti Osmanům.
 • 00:07:56 V údolí pod ní najdeme vysoké
  věžové stavby čtvercového půdorysu
 • 00:08:01 různých velikostí.
  Jedná se o pohřební věže.
 • 00:08:04 Uvnitř věží jsou niky, ve kterých
  byli pohřbíváni palmýrští boháči.
 • 00:08:09 Na konci každé z nich
  byl umístěn kamenný panel
 • 00:08:12 s portrétem zemřelého.
 • 00:08:25 Jedna z nejvyšších pohřebních věží
  v Palmýře má 4 podlaží
 • 00:08:29 a byla postavena
  v roce 83 našeho letopočtu.
 • 00:08:32 Nad jejím vchodem je zdobený
  kamenný překlad se jménem rodiny,
 • 00:08:36 které hrobka patřila.
 • 00:08:46 Dál na západ se v údolí skrývají
  ještě další pohřební věže,
 • 00:08:51 které stejně jako starověká Palmýra
  čekají na důkladné
 • 00:08:55 archeologické prozkoumání.
 • 00:09:04 Je před námi další díl našeho
  miniseriálu o putování
 • 00:09:08 české pragovky po ostrově Haiti.
 • 00:09:10 Pokud se na OBJEKTIV díváte
  pravidelně, tak víte, že minule
 • 00:09:14 proběhl přesun z Port Aux Prince
  do malé osady Baie De Henne,
 • 00:09:18 což v překladu znamená
  Zátoka slepic.
 • 00:09:20 Dnes budeme zjišťovat,
  jak se žije v takové malé osadě
 • 00:09:24 na severu Haiti.
 • 00:09:25 Mimo jiné uvidíte pekárnu,
  kde se peče nejchutnější chleba
 • 00:09:29 v celé oblasti.
 • 00:09:31 Podíváme se do přístavu,
  který v roce 1492 spatřil
 • 00:09:34 Kryštof Kolumbus.
 • 00:09:35 Dozvíte se ale třeba i to,
  čím se baví místní omladina
 • 00:09:39 anebo co nejvíce baví
  zase dospělé Haiťany.
 • 00:09:44 Pragovka je na místě
  a my se trochu porozhlédneme
 • 00:09:48 po vesnici Baie De Henne.
 • 00:09:50 Jednou z dominant v jejím
  centru je kostel.
 • 00:09:53 Další bývala policejní stanice,
  do doby než ji při nepokojích
 • 00:09:57 v roce 2004 vypálili bandité.
 • 00:09:59 Dodnes je před ní torzo
  policejního vozu.
 • 00:10:04 Důležitým místem je také hřbitov.
 • 00:10:06 Haiťané věnují mrtvým velkou úctu
  a hrobky mají často větší hodnotu
 • 00:10:10 a jsou lépe udržované než domy,
  ve kterých přebývají živí.
 • 00:10:14 Ti nejchudší lidé se ale musí
  spokojit i s jednoduchým hrobem,
 • 00:10:18 který označuje pouze pár ulit
  nebo kamenů.
 • 00:10:23 Okolí Baie De Henne je nehostinná
  vyprahlá pustina s kaktusy,
 • 00:10:27 mezi kterými se prohání jen kozy.
 • 00:10:32 Obživu nabízí moře, které je
  ale kvůli intenzivnímu rybolovu
 • 00:10:36 se sítěmi s drobnými oky
  velmi zdevastované.
 • 00:10:39 Při troše štěstí se i zde občas
  podaří získat nějaký větší úlovek.
 • 00:10:48 Jídlo se v celé vesnici
  připravuje na primitivních
 • 00:10:51 otevřených ohništích.
 • 00:10:53 Nejlepší chleba v celé oblasti
  se peče v této pekárně
 • 00:10:56 u sousedního města Bombardopolis.
 • 00:11:01 Nejen k vaření, ale také k žehlení
  se většinou používá dřevěné uhlí.
 • 00:11:06 Není se co divit.
  Elektřina prostě není k mání.
 • 00:11:10 Výroba uhlí je tak jednou
  z mála kvetoucích živností.
 • 00:11:14 Pálí se v horách z křovisek
  a kaktusů.
 • 00:11:17 Uhlí se pak pracně dopravuje k moři
  a rozváží do větších měst -
 • 00:11:21 především Gonaives
  a Port Aux Prince.
 • 00:11:24 Místní přístav v Zátoce slepic,
  který v roce 1492 spatřil
 • 00:11:28 Kryštof Kolumbus, je primitivní.
 • 00:11:30 Stejně tak i lodě, které jako by
  ani nepatřily do minulého,
 • 00:11:34 natož tohoto století.
 • 00:11:37 Přesto se Haiťané vydávají daleko
  od pobřeží a často se pokoušejí
 • 00:11:41 na těchto lodích přeplavat
  až na Floridu. Mnohdy neúspěšně.
 • 00:11:45 Mnoho věcí si místní musí vyrobit
  sami z materiálů,
 • 00:11:48 které jsou k dispozici.
 • 00:11:50 Tady právě vzniká plot anebo
  střecha pro jednoduchou chatrč.
 • 00:11:54 Do jednoho typického domu
  nás pozval John Elley.
 • 00:12:03 Tak se pojďte podívat.
 • 00:12:08 Holky spí tady na posteli,
  chlapci tady dole na zemi.
 • 00:12:12 Bydlíme v tomto domě,
  a až budeme mít peníze,
 • 00:12:15 budeme pokračovat ve stavbě tohoto.
 • 00:12:21 Tento nový dům jsem začal stavět
  před dvěma lety.
 • 00:12:31 Jsem učitelem v místní škole
  Marie Gorrety
 • 00:12:35 a vydělávám velmi málo peněz.
 • 00:12:40 Za ně se nemohu postarat
  o svou rodinu.
 • 00:12:43 Nemůžu koupit jídlo, oblečení
  a ostatní věci,
 • 00:12:46 a tak mi ani nezbývají peníze,
  abych teď pokračoval ve stavbě
 • 00:12:51 tohoto nového domu.
 • 00:13:02 Kolem vesnice se lidé dopravují
  převážně pěšky anebo na oslech.
 • 00:13:06 A jak je vidět, i taková jízda
  na oslu může být někdy
 • 00:13:10 docela veselá.
 • 00:13:13 Občas se ve vesnici, kterou vede
  hlavní silnice severozápadní
 • 00:13:17 provincie, zastaví nějaké auto.
  Provoz je ale minimální.
 • 00:13:21 Krátká zastávka a oddech
  pro zaprášené pasažéry,
 • 00:13:24 kteří hodiny trpělivě sedí
  na ostrém slunci.
 • 00:13:27 Poslední pokyny, jak všechny nové
  cestující usadit, a jede se dál.
 • 00:13:32 Směr Port Aux Prince,
  asi tak dalších 12 hodin jízdy.
 • 00:13:36 Kluci v Baie De Henne tráví většinu
  času venku, mimo tmavé
 • 00:13:40 a nevětrané chýše. Způsobů,
  jak se zabavit, si najdou mnoho.
 • 00:13:44 A když ještě trochu zaprší,
  možnosti zábavy se zdvojnásobí.
 • 00:13:56 Nespravedlnost ale funguje i tady.
 • 00:13:58 Zatímco se někdo baví,
  jiný musí tvrdě pracovat.
 • 00:14:07 Fotbalové družstvo Baie De Henne
  dnes nastoupilo k přespolnímu
 • 00:14:11 utkání proti sousední vesnici.
 • 00:14:13 Zápas je poměrně divoký,
  a když padne branka, rozpoutá se
 • 00:14:17 na hřišti 10minutová oslava.
 • 00:14:26 Velikou nevýhodou místního hřiště
  je, že téměř každé utkání
 • 00:14:30 končí propíchnutým balonem.
 • 00:14:35 A tady se baví dospělí,
  tedy jen mužská část.
 • 00:14:38 Kohoutí zápasy se odehrávají
  v malé aréně za vesnicí.
 • 00:14:42 Atmosféra je při nich
  vždycky napjatá.
 • 00:14:45 Alkohol a cigarety
  zde prakticky neuvidíte.
 • 00:14:48 Nejsou na ně peníze, protože
  tu trochu, kterou muži mají,
 • 00:14:52 jsou schopni prosázet.
 • 00:14:54 Takové vášeň často zapříčinila
  ztrátu veškerého majetku
 • 00:14:57 už beztak chudých Haiťanů.
 • 00:14:59 Kdo vsadil -
  a to je tady prakticky každý -,
 • 00:15:02 tak nyní povzbuzuje svého favorita.
 • 00:15:05 Zápas je přerušen většinou
  ještě dříve, než vítězný kohout
 • 00:15:09 zabije poraženého. Tito kohouti
  mají přece jen vysokou cenu.
 • 00:15:13 Ale i tak často končí neúspěšný
  favorit po zápase na pekáči.
 • 00:15:17 Tak tohle je naše tržiště.
 • 00:15:19 Každý z vesnice
  sem chodí nakupovat.
 • 00:15:22 Tržiště zde bylo postaveno
  v roce 2008 převážně díky
 • 00:15:26 finančním darům z ČR.
 • 00:15:30 Pragovka se vrací ze zkušební jízdy
  a Romana Musila nyní čeká
 • 00:15:34 ještě jedna povinnost,
  dnes totiž slíbil vesničanům kino.
 • 00:15:38 Touto projekcí končí jeden den
  v osadě Baie De Henne,
 • 00:15:42 do které již dávno
  před katastrofálním zemětřesením
 • 00:15:45 proudila rozsáhlá pomoc z Česka
  a kde od června 2009 pomáhá místním
 • 00:15:50 také česká Pragovka.
 • 00:15:54 A nebude chybět soutěž o předplatné
  časopisu KOKTEJL. Tady je.
 • 00:15:58 Zůstáváme na Haiti, kde jste
  sledovali putování české pragovky.
 • 00:16:02 Víte, jak se jmenuje souostroví,
  kterého je Haiti součástí?
 • 00:16:14 Tato čísla najdete i na webu
  nebo na teletextu.
 • 00:16:31 Klimatické změny se staly
  zaklínadlem moderní doby.
 • 00:16:34 Bez ohledu na jejich příčiny
  i rychlost existují země,
 • 00:16:38 které se na následky
  důkladně připravují.
 • 00:16:41 Do jedné z nich, do Nizozemska,
  se vydala naše zpravodajka
 • 00:16:45 Barbora Šámalová.
 • 00:16:47 Tato země se kvůli geologickému
  procesu postupně potápí.
 • 00:16:51 Hladina moře stoupá rychleji,
  než se čekalo.
 • 00:16:53 Nizozemsko investuje miliardy eur,
  aby se ubránilo vodě.
 • 00:16:57 Hráze, ochranné valy a nádrže jsou
  neodmyslitelnou součástí krajiny.
 • 00:17:02 Holanďané se naučili s vodou žít,
  a jak zjistila Barbora,
 • 00:17:06 tak navzdory těžkostem, které jim
  odjakživa působí, ji milují.
 • 00:17:13 Celá historie Nizozemska
  je protkaná vodou.
 • 00:17:15 Boj s živlem se odráží
  dokonce i v mytologii.
 • 00:17:18 Jedna stará legenda vypráví o malém
  chlapci, který prstem ucpal díru
 • 00:17:23 v přehradě, aby zachránil pevninu
  před stoupající vodou z moře.
 • 00:17:29 Holanďané bojují s vodou
  odnepaměti, bez složitého systému
 • 00:17:33 hrází a přehrad by Nizozemsko
  prakticky neexistovalo.
 • 00:17:36 Mlýny, ikona zdejší krajiny,
  v minulosti nejen sloužily
 • 00:17:40 průmyslu, ale i odčerpávaly
  vodu ze země.
 • 00:17:56 Dvě třetiny holandské ekonomiky
  a dvě třetiny obyvatel jsou
 • 00:18:00 na území, které leží níž
  než hladina moře.
 • 00:18:03 Např. amsterodamské letiště je
  téměř 5 metrů pod jeho hladinou.
 • 00:18:09 Rodina Fonse Bergmana hospodaří
  na belgicko-nizozemské hranici
 • 00:18:13 několik generací.
 • 00:18:15 Usedlost na řece Maas v 90. letech
  dvakrát po sobě zasáhly
 • 00:18:19 zničující povodně.
 • 00:18:27 Skoro dva týdny jsme žili
  ve druhém patře.
 • 00:18:34 Voda proudila okny odsud
  a druhou stranou zase ven,
 • 00:18:38 z jihu na sever.
 • 00:18:40 A uprostřed plaval vánoční stromek.
  Byl to nepořádek.
 • 00:18:44 Snažili jsme se zachránit,
  co se dalo.
 • 00:18:52 Záplavy vyvolaly zmatek v celém
  kraji. Ničily domy i domácnosti.
 • 00:18:56 Některé oblasti byly odříznuté
  od světa víc než týden.
 • 00:19:03 Občas jsme kolem domu viděli
  vznášedla, lidé na nich nám mávali
 • 00:19:08 a křičeli "ahoj". Něco takového
  nezapomenete do konce života.
 • 00:19:16 Nizozemsko po staletí spoléhalo
  na přehrady, rok 1953 ale ukázal,
 • 00:19:20 že zdi vodu nespoutají.
 • 00:19:23 Při záplavách ze Severního moře
  zemřelo 2 000 lidí.
 • 00:19:29 Víc než 50 let poté bliká
  výstražný majáček znovu.
 • 00:19:32 Hladina moří stoupá rychleji,
  než se očekávalo.
 • 00:19:39 Změny klimatu jsou pomalý proces.
 • 00:19:43 Chceme vědět, jak bude vypadat
  naše budoucnost za 200 let
 • 00:19:47 při různých scénářích.
 • 00:19:49 Hladina moře stoupá, v řekách bude
  víc vody, protože v Alpách
 • 00:19:53 bude víc pršet.
 • 00:19:55 Ptáme se, můžeme zemi zachránit,
  nebo ji budeme muset
 • 00:19:58 za 200 let opustit?
 • 00:20:02 Odpověď vlády se jmenuje Národní
  vodní plán - komplexní ochrana
 • 00:20:07 Nizozemska za miliardy eur.
 • 00:20:15 Z mořského dna se vydlabávají
  miliony tun písku,
 • 00:20:18 kterým se zpevňuje pobřeží a pláže.
 • 00:20:21 Ještě radikálnější změny
  podstupují řeky.
 • 00:20:26 Snižujeme břehy a vytváříme nádrže,
  aby měla voda kam odtékat.
 • 00:20:33 Během 15 let vytvoříme jenom
  v Limbursku 15 takových zón,
 • 00:20:37 díky kterým budou řeky bezpečnější.
 • 00:20:39 Kolem vzniknou tisíce hektarů
  přírodních rezervací
 • 00:20:43 pro ptactvo a zvěř.
 • 00:20:44 Náklady se zaplatí z vytěženého
  štěrku, takže daňoví poplatníci
 • 00:20:49 to nepocítí.
 • 00:20:54 Tento muž na politiky nespoléhá.
 • 00:20:56 Johan Huibers si raději postavil
  vlastní Noemovu archu, dlouhou
 • 00:21:01 skoro jako fotbalové hřiště.
  Padlo na ni 1 200 cedrů a borovic.
 • 00:21:05 Johan investoval milion eur.
 • 00:21:07 Všechno kvůli snu -
  noční můře, že přijde potopa.
 • 00:21:16 Jednou jsem šel za bouře k moři
  a sledoval tříštící se vlny.
 • 00:21:22 V noci se mi zdálo,
  že zemi zaplavila voda.
 • 00:21:26 Hned jsem si koupil knihu
  o Noemově arše a řekl si:
 • 00:21:29 "Aha! Je možné postavit ji znovu?"
 • 00:21:32 Existují ale i jiné vize,
  jak se vodě přizpůsobit.
 • 00:21:41 Alexander Henny patří
  mezi špičkové holandské architekty.
 • 00:21:45 Specializuje se na plovoucí domy.
  Odmalička vyrůstal na hausbótu.
 • 00:21:50 Svou praxi nazývá akvatekturou.
 • 00:22:07 Tohle je malá osada
  19 plovoucích domů.
 • 00:22:12 V Nizozemsku máme zákon,
  že příměstské oblasti se musí
 • 00:22:16 rozvíjet tak, aby určitou plochu
  dostala voda.
 • 00:22:19 Prostor je velmi drahý, proto jsme
  se rozhodli dát jí další funkci.
 • 00:22:23 Betonový základ je dutý,
  takže plave.
 • 00:22:26 Pod vodou jsou ložnice,
  nahoře obývák a kuchyň.
 • 00:22:34 Nizozemsko patří mezi země
  s největší hustotou obyvatel,
 • 00:22:38 silnic a budov. Místa je málo,
  ale pořád máme dost vody.
 • 00:22:42 V plovoucích stavbách
  je velká budoucnost.
 • 00:22:50 Pro dnešek je to všechno,
  mějte se pěkně a nezapomeňte
 • 00:22:53 na OBJEKTIV zase za týden. Těší se
  na vás Tomáš Šponar. Na shledanou!
 • 00:23:01 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2010

Související