iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 11. 2019
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

5 hlasů
12348
zhlédnutí

Události, komentáře

Výročí: Rozhodnutí komunistů z 29. listopadu 1989 — Terorismus: Teroristický útok v Londýně a Haagu — Rusko: Ostrá reakce Kremlu na zprávy z Česka — Reportáž dne: Trestní hranice přestupku — Justice: Uvolněné křeslo u Ústavního soudu — Příběh: Sklářství je tradičním českým řemeslem

60 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:00 -Řešit ústavní cestou některé
  požadavky, přednesené v současné
 • 00:00:05 složité společenské situaci.
 • 00:00:09 -Vypouští se článek číslo 4
  o vedoucí úloze
 • 00:00:11 Komunistické strany Československa
  ve společnosti.
 • 00:00:15 -Změna ústavy je odsouhlasená,
  jsme šťastni.
 • 00:00:29 Dobrý večer - začínají
  Události komentáře
 • 00:00:31 dnes s Danielou Písařovicovou.
 • 00:00:33 A Jakubem Železným. Co vám v této
  hodině nabídneme?
 • 00:00:36 Je to třicet let, co KSČ vyškrtla
  ústavní článek o vedoucí úloze
 • 00:00:40 strany ve společnosti. Zpečetilo to
  pád režimu. Klíčový moment
 • 00:00:44 soudobých dějin rozebereme
  s Petrem Pithartem
 • 00:00:46 a Milanem Kňažkem.
 • 00:00:48 Tři události tento týden, jejichž
  společným jmenovatelem je Rusko.
 • 00:00:51 Rozruch kolem vlasovců, výroční
  zpráva BIS a rychle ukončená cesta
 • 00:00:55 ministra zemědělství. Vztahy
  s Moskvou - naše další téma.
 • 00:00:59 Pavel Šámal, předseda Nejvyššího
  soudu, se stal horkým kandidátem
 • 00:01:02 na uvolněné místo v soudu Ústavním.
  Nejvyšší právní instituci
 • 00:01:06 v naší zemi.
  Pavel Šámal bude našim hostem.
 • 00:01:10 A nakonec si budeme povídat
  o sklářství. O starém, mizejícím
 • 00:01:13 řemesle. Zdeněk Lhotský je
  sklářským mistrem a v celém světě
 • 00:01:16 mají o jeho práci zájem.
  Vítejte, začínáme!
 • 00:01:26 Před 30 lety padl komunistický
  mocenský monopol.
 • 00:01:28 Federální shromáždění, tehdejší
  parlament, zrušilo ústavní článek
 • 00:01:31 číslo 4 o vedoucí úloze
  komunistické strany. Existoval
 • 00:01:36 od roku 1960, kdy nový základní
  zákon státu inicioval osobně
 • 00:01:40 první tajemník KSČ a prezident
  Antonín Novotný.
 • 00:01:45 Takzvaná Novotného ústava změnila
  státní znak, přidala do názvu
 • 00:01:48 státu adjektivum "socialistická
  a také až dvanáct let
 • 00:01:53 po únorovém puči legislativně
  zakotvila to, co platilo de facto.
 • 00:01:56 Tedy, že komunistická strana je
  nadřízená státním složkám i celé
 • 00:02:00 společnosti. Zrušení čtvrtého
  článku ústavy 29. listopadu 1989
 • 00:02:05 tak lze považovat za vrchol
  sametové revoluce de iure.
 • 00:02:10 Paradoxně o něm rozhodli poslanci
  Federálního shromáždění,
 • 00:02:13 parlamentu, který do té doby
  plnil výlučně přání aparátu KSČ
 • 00:02:17 a kde měla komunistická strana
  automaticky zajištěnou
 • 00:02:21 drtivou většinu.
 • 00:02:24 -V té době už komunistická strana
  jenom ustupovala, opravdu hodně
 • 00:02:27 rychle a ve všech zásadních
  záležitostech.
 • 00:02:33 Prostě ti poslanci plnili, co se
  předtím dohodlo u kulatých stolů.
 • 00:02:43 Nakonec tahleta taktika, tohleto
  chování vyvrcholilo o měsíc
 • 00:02:47 později jednohlasnou volbou
  Václava Havla prezidentem.
 • 00:02:55 Petr Pithart, právník, bývalý
  představitel OF
 • 00:03:18 -Tehdy se moc nevyzdvihovalo, co se
  dělo ve Federálním shromáždění.
 • 00:03:26 -Žádné vzrušení to nevyvolalo.
 • 00:03:32 Měnilo se deklaratovní ustanovení,
 • 00:03:40 článek 4 byl prohlášení,
 • 00:03:44 do ústavy se nevešel.
 • 00:03:50 KSČ v té chvíli pro nás nebyl
  partner.
 • 00:03:56 -Komunisté se moci vzdávali sami.
 • 00:04:08 Proč to bylo jednoduché?
 • 00:04:18 -Jejich moc nespočívala na článku
  4,
 • 00:04:24 spočívala na tom, čemu se říká
  nomenklatura.
 • 00:04:30 Byl to výčet funkcí od nejvyšší
 • 00:04:35 až po celozávodní výbor,
 • 00:04:39 kdo schvaluje koho do funkcí.
 • 00:04:45 To byla ta reálná moc - všude mít
  své lidi.
 • 00:04:52 Právně podložené to nebylo.
 • 00:05:02 -Pro ně byl článek 4 důležitý.
 • 00:05:13 Oni se ho vzdávají. Jaké pro to
  máte vysvětlení?
 • 00:05:22 -Oni nic jiného neuměli,
 • 00:05:27 snad se domnívali, že v té době
 • 00:05:29 se nějak znovu zrodí,
 • 00:05:34 hledali relativně nové lidi,
 • 00:05:41 našli si nešťastníka pana Urbánka.
 • 00:05:58 -Připravovala se prý už nová ústava.
 • 00:06:10 -To překvapení nebylo.
 • 00:06:16 Poprvé jsem se dozvěděl, že
  existuje nějaký Čalfa
 • 00:06:24 na jaře 89, my měli mít sjezd na
  jaře
 • 00:06:31 a vzápětí na to byla schválena
  nová ústava.
 • 00:06:53 -Čalfa se za pár stal premiérem.
 • 00:07:11 -Vážené Federální shromáždění -
  vláda ČSSR vám předložila návrh
 • 00:07:21 ústavního zákona, kterým se mění
  Ústava ČSSR.
 • 00:07:25 Podstatou návrhu je zrušení
  ustanovení
 • 00:07:37 o vedoucí úloze KSČ v ústavě.
 • 00:07:51 Vláda tento ústavní zákon bude
  řešit ústavní cestou.
 • 00:08:00 Milan Kňažko, herec, představitel
  býv. Veřejnosti proti násilí
 • 00:08:13 -Byl jste jedním z hlavních aktérů
  revoluce na Slovensku.
 • 00:08:30 -Vrátil bych se k 24. 11., kdy
  jsme poprvé měli on-line
 • 00:08:39 vysílání Čs. televize v Bratislavě.
 • 00:08:49 Zaměstnanci hrozili stávkou,
  pozvali nás k diskusi.
 • 00:09:08 Poprvé se tu odehrálo to, že jsme
  chtěli zrušit článek 4 ústavy.
 • 00:09:23 -A když se to stalo, jak jste to
  vnímal?
 • 00:09:42 -Z OF jsme dostali výčitku, že
  jsme se o tom nedohodli.
 • 00:09:55 -My jsme se učili si vzájemně
  rozumět.
 • 00:10:07 VPN byla z jiného prostředí než
  jsme byli my.
 • 00:10:20 Synchronizace nebyla dokonalá.
 • 00:10:28 -Nebyly mobily, internet, ale
  rozuměli jsme si.
 • 00:10:32 Dá se žít i bez toho.
 • 00:10:45 -Jak jste na Slovensku vnímali
  "federální Slováky"?
 • 00:11:02 -Federální orgány neměly s
  federací nic společného.
 • 00:11:12 To všechno byla komunistická
  strana.
 • 00:11:31 -Já se na to ptal F. Mikloška,
  předsedy Slovenské národní rady.
 • 00:11:41 Já se ptal, za jak dlouho se
  Slovák v Praze
 • 00:11:45 stal federálním Slovákem.
 • 00:11:49 On se zamyslel a řekl - za 3 dny.
 • 00:12:05 Tito lidé nebyli váženými na
  Slovensku.
 • 00:12:15 -A co bratislavští představitelé?
 • 00:12:48 Byl mezi nimi někdo, koho jste
  vnímal pozitivně?
 • 00:12:57 -Všechny orgány byly pod KSČ.
 • 00:13:05 Parlamenty a vlády podléhaly
  vedení KSČ,
 • 00:13:09 která reálně uplatňovla svou moc.
 • 00:13:33 -Když byl F. Mikloško zvolen
  předsedou,
 • 00:13:40 odmítl do místnosti tehdejšího
  předsedy vstoupit.
 • 00:13:57 -Byl přímým vykonavatelem sovětské
  vůle.
 • 00:14:19 Pojďme si poslechnout J. Rišky,
  ředitele slovenského rozhlasu.
 • 00:14:35 -Několik poslanců diskutovalo
 • 00:14:44 se studentským hnutím a současně
  vyjadřovali znepokojení,
 • 00:14:53 že politické síly s tím návrhem
  nemají nic společného.
 • 00:15:22 -Byli mezi komunisty lidé, kteří se
  nechtěli smířit s tím,
 • 00:15:25 kam to směřuje?
 • 00:15:31 -Nejdůležitější aktér byl Adamec,
 • 00:15:39 ale naštěstí měl odvahu setkat
 • 00:15:44 se s V. Havlem a podat mu ruku.
 • 00:15:52 Díky němu vše proběhlo bez násilí.
 • 00:16:11 -Ale byli mezi nimi ti, kteří si to
  neuměli představit?
 • 00:16:17 -S takovými lidmi jsme neměli
  příležitost
 • 00:16:29 se potkat, jediným partnerem,
  který se utrhl byl L. Adamec.
 • 00:16:40 Byl bych rád, aby se to jméno
  nezapomnělo.
 • 00:16:48 On si myslel, že by Gorbačov ho
  mohl podpořit.
 • 00:17:02 -V té době formálně existovala StB
  nebo Lidové milice.
 • 00:17:11 -Obávali jsme se,
 • 00:17:25 naše centrum v Laterně Magice mělo
  vyčleněnou místnost,
 • 00:17:33 kde jsme dostávali informace,
 • 00:17:38 kde se šikují auta apod.
 • 00:18:00 -Obávali jste se na Slovensku,
 • 00:18:12 že by ještě zbytky tvrdých
  stalinistů mohli zvrátit revoluci?
 • 00:18:22 -Dostávali jsme zprávy o pohybu
  Lidových milicí,
 • 00:18:40 v televizi LM měl zbraň a řekl,
 • 00:18:42 že nás tam nepustí.
 • 00:18:49 Bylo hodně lidí, kteří to chtěli
  řešit silou.
 • 00:18:59 -Proč se komunisté tak dobrovolně
  vzdali moci?
 • 00:19:15 -Oni se převtělili do jiných
  politických stran.
 • 00:19:34 Šíří strach, pokrytectví, korupci,
 • 00:19:41 jsou tady, jsou přítomní a je
  třeba mít otevřené oči.
 • 00:19:47 -Já s tím souhlasím.
 • 00:20:01 Vedoucí garnitura rezignovala,
 • 00:20:08 ale další větřili příležitosti
 • 00:20:13 a někteří z nich jsou velmi
  úspěšní.
 • 00:20:23 A z minulosti zpět do přítomnosti.
  I ta se ale částečně týká napětí
 • 00:20:25 mezi Prahou a Moskvou. Vzájemné
  vztahy probereme s Jiřím Kobzou
 • 00:20:28 z SPD a Miroslavem Pochem z ČSSD.
 • 00:20:32 Budoucnost předsedy Nejvyššího
  soudu Pavla Šámala - další téma.
 • 00:20:36 A na závěr rozhovor s českým
  výtvarníkem a sklářem
 • 00:20:39 Zdeňkem Lhotským. Nejen to
  v dnešních Událostech, komentářích.
 • 00:20:47 Dvě oběti na životech má dnešní
  útok v centru Londýna. Na jednom
 • 00:20:50 z mostů muž napadl nožem několik
  kolemjdoucích, krátce poté ho
 • 00:20:54 policie zastřelila. Čin vyšetřuje
  jako terorismus, konkrétní motivy
 • 00:20:58 ani totožnost muže ale zatím
  neuvedla. Hlavní politické strany
 • 00:21:02 už v Londýně dočasně přerušily
  kampaň před volbami -
 • 00:21:05 ty se konají zhruba za dva týdny.
 • 00:21:37 A v Londýně je náš zpravodaj
  Bohumil Vostal, dobrý večer.
 • 00:21:39 Víme už víc o tom, kdo jsou oběti,
  v jakém stavu jsou zranění a kolik
 • 00:21:43 jich je? A jsou mezi nimi i lidé,
  kteří proti útočníkovi zasáhli?
 • 00:22:07 -Scotland Yard potvrdil, že jsou
  zranění,
 • 00:22:15 jeden z nich je v kritickém stavu.
 • 00:22:19 Policie odmítá říct, o koho jde,
 • 00:22:25 kdo zemřel, identitu, věk, pohlaví,
 • 00:22:31 musí prý v prvé řadě ověřit,
 • 00:22:35 o koho jde a spojit se s jejich
  rodinami.
 • 00:22:43 Hodně se mluví o tom, kdo má podíl
  na tom,
 • 00:22:51 že pachatel byl zastaven brzo.
 • 00:22:56 Muž měl u sebe 2 velké nože,
 • 00:23:00 kterými útočil blízko mostu.
 • 00:23:05 Díky lidem byl útok zastavený.
 • 00:23:14 Víme to i z videí, která kolují na
  sociálních sítích.
 • 00:23:21 Má policie nějaké nové informace
  o motivu útočníka a o tom,
 • 00:23:24 jestli šlo o čin jednotlivce?
 • 00:23:43 -Scotland Yard uvedl, že nebude
  spekulovat o tom, o koho šlo,
 • 00:23:48 zatím vše vyšetřují.
 • 00:24:01 V tuto chvíli začne v sídle
  britské vlády
 • 00:24:06 mimořádné zasedání výboru pro
  bezpečnost.
 • 00:24:17 Budou se situací zabývat
 • 00:24:26 a v příštích dnech tu bude zvýšená
  policejní přítomnost.
 • 00:24:53 Útok byl i v Haagu, čin ale prý
  nesouvisí s terorismem.
 • 00:25:13 Premiér Andrej Babiš čeká
  na informace od šéfa diplomacie,
 • 00:25:14 co stálo za předčasným koncem
  služební cesty ministra zemědělství
 • 00:25:16 do Ruska. V zemi měl strávit pět
  dní, společně s podnikatelskou
 • 00:25:18 delegací. Tamní úřady mu však
  neumožnily přelet z Moskvy
 • 00:25:20 do Kazaně, a tak se
  po desetihodinovém čekání
 • 00:25:22 na letišti rozhodl
  vrátit do Prahy.
 • 00:25:25 -Jestli ten incident v Rusku byl
  nějaký administrativní problém
 • 00:25:27 na české straně, nebo je to
  nějaká nepřátelská akce
 • 00:25:29 ze strany Ruska, potom to
  samozřejmě musíme
 • 00:25:31 vlastně tvrdě odmítnout.
 • 00:25:35 Jiří Kobza /SPD/, místopředseda
  zahraničního výboru PS
 • 00:25:42 Miroslav Poche /ČSSD/, poradce
  ministra zahraničních věcí
 • 00:26:01 -Šlo o nějaký administrativní
  problém v Rusku?
 • 00:26:16 -Přijde mi to humorné,
 • 00:26:23 vždy když se jedná o politickou
  akci tohoto typu,
 • 00:26:28 tak obal je, že se jedná o
  nedorozumění.
 • 00:26:36 -Váš názor?
 • 00:26:45 -Jsem přesvědčen o tom,
 • 00:26:51 že na české straně k ničemu
  nedošlo.
 • 00:27:04 Ruských naschválů můžeme vidět
 • 00:27:08 v poslední době celou řadu.
 • 00:27:20 -Proč čeští politici říkají, že
  čekají na vysvětlení?
 • 00:27:32 Když prý jde o administrativní
  důvod.
 • 00:27:48 -Ministr Petříček řekl, že chybu
  nelze vyloučit.
 • 00:28:08 Já to chápu tak, že definitivní
  závěr bude teprve učiněn.
 • 00:28:31 -Vysvětlení by muselo přijít z
  ruské strany.
 • 00:28:43 Myslím, že situace bude nějakou
  dobu v médiích,
 • 00:28:50 ale očekávat vysvětlení ze strany
  Ruska je vyloučené,
 • 00:28:55 považuji to za naschvál.
 • 00:29:19 -V čele delegace byl ministr Toman
 • 00:29:32 a lidé, kteří mají vztah k Rusku,
  proč se to dotklo právě jich?
 • 00:29:39 -Řekl bych, že byl po ruce.
 • 00:29:43 -Souhlasím.
 • 00:29:54 Do Ruska moc českých delegací
  nejezdí.
 • 00:30:19 -Chtěli dát Rusové Česku lekci?
 • 00:31:00 -Myslím, že největší problém
 • 00:31:16 na ruské straně bude mlčení.
 • 00:31:29 -Myslím, že situace vyplývá
 • 00:31:33 ze současných česko-ruských vztahů.
 • 00:31:52 -CO je mohlo naštvat?
 • 00:32:10 -Podle mého názoru to mohla být
  zveřejněná zpráva BIS,
 • 00:32:14 která popisuje, jak se chovají
 • 00:32:20 zpravodajské služby Ruska v ČR.
 • 00:32:36 -Úkolem všech ambasád je sbírat
  informace
 • 00:32:42 o historické zemi.
 • 00:32:54 Co se týče té zprávy, musím se
  přiznat,
 • 00:32:57 že k ní mám hodně výhrad,
 • 00:33:04 přijde mi spíš politická
  motivovaná než fakticky.
 • 00:33:33 -Čeští politici se neshodují ve
  vztahu k Číně.
 • 00:33:49 Předseda Senátu tu dal jasně najevo,
 • 00:33:54 že na Tchajwan chce jet.
 • 00:34:01 Tzn., že jste ochoten do nekonečna
  vysvětlovat zájmy ČR?
 • 00:34:03 -Já nebudu nic vysvětlovat,
  když se rozhodnu,
 • 00:34:04 tak pojedu na Tchaj-wan.
 • 00:34:06 A nebudu se ptát pana velvyslance.
 • 00:34:08 -Pojedete na Tchaj-wan?
 • 00:34:10 -Pojedu na Tchaj-wan,
  samozřejmě.
 • 00:34:20 -Může předseda Senátu jezdit kam
  chce?
 • 00:34:26 -Budu souhlasit s panem
  prezidentem,
 • 00:34:33 myslím, že cesta pana Kubery není
  šťastná.
 • 00:34:44 Je to spíš osobní propagace pana
  Kubery,
 • 00:34:51 bude to cesta, která jen přispěje
 • 00:34:58 k tomu, že se bude o ní 2 měsíce
  mluvit.
 • 00:35:08 Dotkne se velkých českých investic
  v Číně.
 • 00:35:29 -Váš názor na tenhle spor?
 • 00:35:34 -Nevidím to jako spor,
 • 00:35:38 vidím to jako důkaz rozkladu
 • 00:35:42 české zahraniční politiky.
 • 00:35:51 Kdo u nás dělá zahraniční
  politiku?
 • 00:36:00 Je to prezident, premiér nebo kdo?
 • 00:36:11 Publicita, která kolem toho je,
 • 00:36:16 svědčí o něčem jiném.
 • 00:36:35 Co vás čeká dál? Naším hostem bude
  za chvíli šéf Nejvyššího soudu
 • 00:36:37 Pavel Šámal. Jednoho z předních
  expertů na trestní právo
 • 00:36:41 se zeptáme na nabídku působit
  u soudu Ústavního.
 • 00:36:44 A pak bude řeč o sklářích -
  s výtvarníkem Zdeňkem Lhotským.
 • 00:36:48 Dívejte se.
 • 00:36:54 Hranice škody, od které je krádež
  trestným činem, a ne přestupkem,
 • 00:36:56 by se mohla zvýšit. A to z pěti
  na deset tisíc korun.
 • 00:37:00 Novelu v prvním čtení schválili
  poslanci. Předloha upravuje
 • 00:37:03 i další částky, podle kterých
  se posuzuje závažnost
 • 00:37:06 majetkových kriminálních činů.
 • 00:37:11 Dostal chuť na kvalitní víno a tak
  si jedno jednoduše vzal ze stánku.
 • 00:37:13 Škoda téměř šest tisíc.
 • 00:37:15 Bránil mu v jízdě, proto řidič auta
  na cyklistu zatroubil.
 • 00:37:18 Ten pak ze vzteku poškodil čelní
  sklo vozidla a utrhnul stěrač.
 • 00:37:22 Škoda devět tisíc.
 • 00:37:24 A ještě jeden příklad. Mladík
  posprejoval fasádu domu.
 • 00:37:27 Škoda bezmála deset tisíc.
 • 00:37:30 Tři činy, za které dnes pachatelům
  hrozí i vězení. V budoucnu by ale
 • 00:37:33 mohlo jít o přestupky a za ty úřady
  mohou uložit maximálně pokutu.
 • 00:37:39 -Ten cíl je, abychom zbytečně
  neplnili věznice delikventama
 • 00:37:43 drobných majetkových
  trestných činů.
 • 00:37:46 -Pětitisícová hranice mezi trestným
  činem a přestupkem
 • 00:37:48 platí už sedmnáct let. Tehdy se
  téměř rovnala minimální mzdě.
 • 00:37:52 Ta se ale od roku 2002
  zdvojnásobila.
 • 00:37:57 -To, co bylo dřív pouze
  přestupkem, tak dnes už je
 • 00:37:59 trestným činem. Dochází
  k plíživému zvyšování
 • 00:38:02 kriminalizace skutků.
 • 00:38:05 -Proti návrhu se ve sněmovně
  postavili poslanci SPD.
 • 00:38:07 Argumentují hlavně tím, že
  hranice v okolních státech
 • 00:38:10 je výrazně nižší než deset tisíc.
 • 00:38:14 -Je to v podstatě taková
  legalizace krádeží do 10 tisíc
 • 00:38:16 korun. Už teď si stěžují
  majitelé obchodů, že často právě
 • 00:38:20 třeba feťáci kradou pod hranicí
  5 tisíc korun, aby se vyhli
 • 00:38:22 trestnímu stíhání.
 • 00:38:24 -S návrhem nesouhlasí ani Svaz měst
  a obcí. Obává se hlavně nárůstu
 • 00:38:28 počtu přestupků, které řeší obce.
 • 00:38:30 Ty si přitom už teď stěžují
  na nedostatek úředníků.
 • 00:38:35 -Jednoznačně to bude enormní
  nárůst agendy, jak přestupkové
 • 00:38:37 agendy, tak následně pak
  vymáhání pokut.
 • 00:38:43 -Pokud by návrh parlamentem prošel,
  dopadl by hlavně na trestné činy
 • 00:38:48 poškozování cizího majetku,
  podvody nebo některé krádeže.
 • 00:38:51 Netýkal by se ale těch kapesních
  nebo třeba loupežných přepadení.
 • 00:38:55 Za ty by soudy mohly i nadále
  pachatele posílat do vězení.
 • 00:39:04 Prezident Miloš Zeman oslovil
  Pavla Šámala s nabídkou,
 • 00:39:06 aby se stal kandidátem
  na ústavního soudce.
 • 00:39:09 Nynější předseda Nejvyššího soudu
  a expert na trestní právo si vzal
 • 00:39:12 dva týdny na rozmyšlenou.
  U Ústavního soudu se uvolnilo
 • 00:39:15 místo začátkem roku, kdy
  rezignoval Jan Musil.
 • 00:39:18 Prezidentova dřívějšího kandidáta
  Aleše Gerlocha
 • 00:39:21 pak nepodpořil Senát.
 • 00:39:27 Pavel Šámal, předseda Nejvyššího
  soudu
 • 00:39:38 -Potěšila vás nabídka od
  prezidenta?
 • 00:39:48 -ÚS je nejdůležitější institucí
  justice v ČR,
 • 00:39:54 určitě je to nabídka, o které je
  třeba uvažovat.
 • 00:40:01 -Vzal jste si čas na rozmyšlenou.
 • 00:40:09 -Vzal jsem si 14 dní na
  rozmyšlenou,
 • 00:40:13 je to pro mne složitá otázka.
 • 00:40:21 Měl jsem určité plány,
 • 00:40:26 jak pokračovat ve stávající funkci.
 • 00:40:38 Musím to probrat i s rodinou.
 • 00:40:52 -Proč myslíte, že vás pan prezident
  oslovil?
 • 00:40:59 -To se musíte zeptat jeho.
 • 00:41:07 -Jaké si dáváte šance?
 • 00:41:40 -Musím se poradit s partnery,
 • 00:41:45 musím projít grilováním v Senátu.
 • 00:42:09 -Byl jste členem KSČ.
 • 00:42:14 -Byla to chyba, bylo to v mládí.
 • 00:42:26 -Co podle vás nejvíc trápí českou
  justici?
 • 00:42:35 -Problém je v tom,
 • 00:42:42 že v posledních letech klesá
  důvěra v justici.
 • 00:42:58 V nejbližších měsících jsem se
  chtěl
 • 00:43:01 touto otázkou zabývat.
 • 00:43:14 Dohodli jsme spolupráci ÚS
 • 00:43:30 s Evropským soudním dvorem.
 • 00:43:55 Soudci ÚS musí zachovávat určitý
  odstup.
 • 00:44:43 -Lidé mají obavy o nezávislost
  justice
 • 00:44:48 a chtějí odvolání paní Benešové.
 • 00:45:00 -To je otázka spíš pro politika
  než pro soudce.
 • 00:45:06 Snažím se o to, aby justice měla
  důvěru,
 • 00:45:11 snažím se, aby justice byla
  nezávislá.
 • 00:45:59 -A kauza předsedy vlády?
 • 00:46:23 -Z jednotlivých kauz se v ČR
  vyvozuje důvěra v justici.
 • 00:46:35 Některé kauzy jsou mimořádné
 • 00:46:41 a zvláštní a jsou daleko víc
  veřejností sledovány.
 • 00:47:09 -Státní zástupce musí ke kauzám
  přistupovat stejně.
 • 00:47:16 -Specialita plyne z její
  složitosti,
 • 00:47:22 ne že bych k ní přistupoval jinak.
 • 00:47:35 Nebyla tam zatím otázka soudů,
 • 00:47:42 odehrává se to v rámci státního
  zastupitelství.
 • 00:48:03 -Pokud policist dospěla k závěru,
 • 00:48:19 že 3 prominenti minulého režimu se
  dopustili trestného činu,
 • 00:48:36 tak je nutné to rozhodovat.
 • 00:48:53 Možné další kroky Pavla Šámala jsme
  probrali, takže můžeme dál.
 • 00:48:55 Co nás čeká? Přivítáme skláře
  Zdeňka Lhotského,
 • 00:48:57 jednoho ze zakládajících členů
  výtvarné skupiny Tvrdohlaví.
 • 00:49:00 Mimo jiné spolupracoval na výrobě
  skleněného sarkofágu
 • 00:49:02 pro dánskou královnu.
  Počkejte si.
 • 00:49:14 Evropská komise poslala českým
  úřadům závěrečnou zprávu o auditu
 • 00:49:16 týkající se údajného střetu zájmů
  premiéra Andreje Babiše.
 • 00:49:17 Informaci Hospodářských novin ČT
  potvrdila mluvčí komise.
 • 00:49:20 Anglická verze dokumentu podle ní
  byla odeslána dnes.
 • 00:49:23 Mluvčí doplnila, že audit stále
  probíhá, je neveřejný a komise se
 • 00:49:27 nemůže vyjádřit k obsahu zprávy.
  Dřív zveřejněný návrh dokumentu
 • 00:49:30 mluvil o střetu zájmů
  Andreje Babiše - Česko
 • 00:49:33 by kvůli tomu mohlo vracet
  do rozpočtu unie stamiliony korun.
 • 00:49:38 Podle premiéra to nehrozí.
 • 00:49:43 -Mohu potvrdit, že stálé
  zastoupení ČR v Bruselu dnes
 • 00:49:45 obdrželo zprávu a postoupilo ji
  dále do Prahy
 • 00:49:50 ministerstvu pro místní rozvoj.
 • 00:49:55 Zpomalení růstu české ekonomiky _
  ve 3. čtvrtletí meziročně na 2,5 %.
 • 00:49:58 O dvě desetiny procentního bodu
  míň, než v předchozím kvartálu.
 • 00:50:02 Vyplývá to ze zpřesněného odhadu
  Českého statistického úřadu.
 • 00:50:05 Analytici výkon hodnotí pozitivně.
  Vývoj ale podle nich ukazuje,
 • 00:50:09 že ekonomika vstoupila
  do fáze nižších čísel.
 • 00:50:14 Ocenění pro padlého českého psovoda
  Tomáše Procházku. Bronzovou hvězdu
 • 00:50:18 in memoriam předal jeho rodině
  zástupce amerického velvyslanectví.
 • 00:50:21 Medaile patří mezi nejdůležitější
  a udílí se za odvahu v boji.
 • 00:50:27 Tomáš Procházka zemřel loni
  v říjnu v Afghánistánu.
 • 00:50:35 -Na téhle cestě tě může překvapit
  úplně všechno.
 • 00:50:39 Někdo udělá chybu a jsi o tři
  čtvrtě roku zpátky.
 • 00:51:27 Výtvarník Lhotský
 • 00:51:39 -Je sklo a sklářství typickou
  českou disciplínou?
 • 00:51:43 -Skláři tradičně migrovali
 • 00:51:51 na obou stranách hranic.
 • 00:51:59 -Vystudoval jsem na přelomu 70. a
  80. let.
 • 00:52:05 Mělo to sklo jednodušší?
 • 00:52:13 -Sklo bylo apolitické do určité
  míry.
 • 00:52:27 Ale byl třeba problém dělat
  plastiku do parlamentu.
 • 00:52:48 -Jak vás prof. Lipenský ovlivnil?
 • 00:52:54 -Byla to obrovská osobnost,
 • 00:52:59 byl velmi přísný, studium nebylo
  jednoduché,
 • 00:53:05 2x jsem přemýšlel o tom, že to
  vzdám.
 • 00:53:12 Pak jsme se ale spřátelili.
 • 00:53:26 S jeho ženou se potkáváme v Českém
  Brodě.
 • 00:53:50 V té době jsem dělal sochy
 • 00:54:08 a grafiky a já to považuji za
  řemeslo.
 • 00:54:15 -V 80. letech jste začal se
  sklářskou forou.
 • 00:54:59 -V ateliéru Květen jsme dělali
  nějaké věci,
 • 00:55:07 sklo má možná výhodu, že časem se
  rozbije a zmizí.
 • 00:55:25 -Některé skleněné plastiky ale
  zmizely.
 • 00:55:59 -Je to tím, že něco se předělává.
 • 00:56:34 Záleží to i na tom, jak se o dílo
  starají.
 • 00:56:57 Já žádný sen nemám vytýčený,
 • 00:57:06 žiju drobnostmi každý den,
 • 00:57:10 mám příležitost pracovat denně
 • 00:57:15 a jsem rád, protože ta práce je
  vzrušující.
 • 00:57:23 Nejsem klasický dělník umění.
 • 00:57:39 -Popište ten sarkofág?
 • 00:57:45 -Je to prestižní věc,
 • 00:57:55 není to schránka na tělesné
  ostatky,
 • 00:58:04 je to pro Margaretu II. dánskou a
  pro prince Henrika.
 • 00:58:17 Henrik ale zemřel a v závěti uvedl,
 • 00:58:21 že se chce nechat rozprášit.
 • 00:58:33 -Je to prestižní záležitost?
 • 00:58:44 -Ano, je to mimořádná věc.
 • 00:59:04 Celá ta věc byla mimořádná a
  důstojná.
 • 00:59:15 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE končí.
  Dobrou noc.
 • 00:59:33 Skryté titulky:
  Filip Bukovský a Helena Roubíčková

Související