iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 11. 2019
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
5563
zhlédnutí

Události, komentáře

Varování BIS — Obvinění politických špiček totalitní KSČ — Cena pro Sencova za svobodu myšlení — Nákupy Národní galerie

60 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:00 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:02 -Situace z pohledu terorismu
  a muslimského radikálního hnutí
 • 00:00:04 je v ČR klidná.
 • 00:00:06 -Především bych chtěl ocenit
  práci BIS,
 • 00:00:09 kterou vnímáme jako velice
  kvalitní a profesionální.
 • 00:00:12 -Pokud jde o zprávu BIS,
 • 00:00:15 já v ní postrádám aktivity
  i jiných zpravodajských služeb.
 • 00:00:24 Dobrý večer.
  Začínají Události, komentáře.
 • 00:00:27 Dnes s Danielou Písařovicovou.
 • 00:00:29 -A Michalem Kubalem.
  Co vám v této hodině nabídneme?
 • 00:00:32 -Čínské a ruské špionážní služby
  mají spadeno na Česko.
 • 00:00:35 Říká to BIS ve své výroční zprávě
  za loňský rok.
 • 00:00:38 Rozebereme s ministrem zahraničí
  Tomášem Petříčkem hned v úvodu.
 • 00:00:41 -Miloš Jakeš, Lubomír Štrougal
  a Vratislav Vajnar.
 • 00:00:45 Tři prominenti
  komunistického režimu.
 • 00:00:48 Policie proti nim dnes zahájila
  trestní stíhání za to,
 • 00:00:51 že nezabránili střílení do lidí
  na hranicích.
 • 00:00:54 I to je téma pro naši debatu.
 • 00:00:56 -5 let strávil v ruském vězení.
 • 00:00:59 Dnes si ve Štrasburku převzal
  Cenu Andreje Sacharova.
 • 00:01:01 Ta mu byla udělena už loni.
 • 00:01:03 Ukrajinský režisér Oleg Sencov.
  Jeho příběh už za chvíli.
 • 00:01:06 -A nakonec středověk.
 • 00:01:08 Jeden z našich největších
  výtvarných umělců té doby.
 • 00:01:11 Za pár dní se bude ve Francii
  dražit dílo
 • 00:01:13 Mistra vyšebrodského oltáře.
 • 00:01:16 Národní galerie má o obraz
  velký zájem.
 • 00:01:18 Začínáme!
 • 00:01:23 Výroční zprávy
  zpravodajských služeb za loňský rok.
 • 00:01:27 Podle civilní kontrarozvědky
  v tuzemsku působily
 • 00:01:29 všechny tajné služby z Ruska.
 • 00:01:32 U Číny BIS mluví o navýšení
  intenzity
 • 00:01:34 i rozsahu zpravodajských aktivit.
 • 00:01:36 Dokument popisuje taky kyberútoky
 • 00:01:38 na ministerstvo zahraničí
  a armádní e-maily.
 • 00:01:41 Této oblasti se věnuje
  i Vojenské zpravodajství.
 • 00:01:45 Varuje před závislostí
  na dodavatelích technologií,
 • 00:01:48 jako jsou 5G sítě,
  a právě před kybernetickými akcemi.
 • 00:01:54 -Jsou to hackerské skupiny
 • 00:01:56 podporované
  cizími státními mocnostmi.
 • 00:01:58 Primárně je zajímá chod
  státních institucí,
 • 00:02:01 citlivé informace,
  případně jak se nabourat
 • 00:02:03 do systémů řídících kritickou
  informační infrastrukturu,
 • 00:02:06 což může být elektrárna,
  vodárna nebo nemocnice.
 • 00:02:11 -Rozdíl mezi aktivitami
  ruských a čínských
 • 00:02:13 zpravodajských služeb
  spočívají v cílech.
 • 00:02:15 Zatímco cílem Ruska je dostat
  ČR zpátky do sféry svého vlivu,
 • 00:02:19 Číňané nás používají
  jako vstupní bránu do EU,
 • 00:02:23 a to znamená
  k ekonomické prosperitě.
 • 00:02:27 BIS ve sněmovně podpořili například
  zástupci pravicové opozice.
 • 00:02:30 Vládní ČSSD by se nevyhýbala
 • 00:02:33 debatě o možném navýšení
  rozpočtu zpravodajců.
 • 00:02:36 Výhrady ke zprávě civilní
  kontrarozvědky mají komunisté,
 • 00:02:40 kterým v ní chybí například
 • 00:02:44 informace o tajných službách
  Spojených států.
 • 00:02:48 -Já určitě se zrovna tak
  budu velice pešlivě
 • 00:02:50 zabývat touto zprávou.
 • 00:02:52 Myslím si, že to bude i předmětem
  Bezpečnostní rady státu.
 • 00:02:56 -Spíš dochází k tomu,
  že se ta rizika prohlubují,
 • 00:02:59 než aby byla mírněna.
 • 00:03:02 Je to i vizitka toho,
  že vláda k těmto závěrům
 • 00:03:05 nepřistupuje dostatečně aktivně
  a s velkou vážností.
 • 00:03:09 -Já bych chtěl apelovat
  na čelné představitele ČR,
 • 00:03:11 aby neznevěrohodňovali
  práci BIS.
 • 00:03:14 Tato bezpečnostní služba je často
  zmiňovaná
 • 00:03:17 na bezpečnostním výboru
  jako skvěle pracující.
 • 00:03:20 -Je podle mě důležité, aby BIS
  monitorovala všechny země,
 • 00:03:23 nejenom Čínu a Rusko,
  ale všechny země,
 • 00:03:25 které by chtěly ohrozit
  jakékoli zájmy ČR.
 • 00:03:31 Tomáš PETŘÍČEK (ČSSD)
  ministr zahraničních věcí
 • 00:03:34 Dobrý večer.
 • 00:03:42 Co považujete za nejvážnější
  hrozbu pro bezpečnost Česka?
 • 00:03:46 -Já bych rád zdůraznil,
 • 00:03:51 že si vážím práce našich
  zpravodajských služeb.
 • 00:03:55 Jsou to respektovaní partneři.
 • 00:04:01 Pomáhají identifikovat rizika.
 • 00:04:07 Osobně beru zprávu vážně
  i informace v ní obsažené.
 • 00:04:22 Průběžně spolupracujeme
  se zpravodajskými službami.
 • 00:04:27 Jako hrozbu vnímám vliv
  dezinformací,
 • 00:04:33 snahu oslabovat naše evropské
  ukotvení.
 • 00:05:05 -Nejedná se o nové informace.
 • 00:05:08 Je potřeba s tím pracovat.
 • 00:05:12 Potřebujeme jasné důkazy.
 • 00:05:16 -Diplomatické aktivity.
 • 00:05:26 Zpráva říká, že je problém
  naddimenzování ruské ambasády.
 • 00:05:29 Co s tím budete dělat?
 • 00:05:34 -Vyhošťování diplomatů není
  jednoduchý proces.
 • 00:05:36 Musí k tomu být důvod.
 • 00:05:44 Nyní reagujeme na aktuální situaci,
 • 00:05:51 na konkrétní důvody a důkazy,
  které nás k tomu mohou vést.
 • 00:06:01 Po kauze Skripal byli vyhoštěni
  3 ruští diplomaté.
 • 00:06:09 -Všichni vědí, že obsazení ambasády
  nedává smysl
 • 00:06:15 vzhledem k významu.
 • 00:06:19 Tak velká ambasáda by tady být
  neměla.
 • 00:06:22 Nedá se domluvit na tom,
 • 00:06:30 že by to mohlo kopírovat vliv ČR
  na světové dění?
 • 00:06:37 -Taková záležitost záleží
  na dohodě obou stran.
 • 00:06:45 Musíme si vyhodnotit důsledky
  jednostranného kroku.
 • 00:06:49 Není jednoduchá záležitost
  snižovat někomu
 • 00:06:53 stav diplomatického personálu.
 • 00:06:58 -Omezení počtu vozidel.
 • 00:07:03 -Já jsem požadoval,
 • 00:07:09 abychom s Ruskou federací
  maximálně odstranili
 • 00:07:17 protokolárně-právní záležitosti
  ve vztahu k majetku.
 • 00:07:30 Jedná se o jejich nemovitosti
  v Praze a naše v Moskvě.
 • 00:07:34 Je to předpoklad pro věcný dialog.
 • 00:07:45 -Ruští zpravodajší důstojníci
  usilovali o vytváření vazeb
 • 00:07:55 v okolí politiků, kteří mají vliv
  v oblasti...
 • 00:08:00 -To jsou věci,
 • 00:08:04 které bychom měli řešit formou
  dialogu
 • 00:08:07 a se zpravodajskými službami.
 • 00:08:18 -Spadá do podobné oblasti schůzka
  ministra průmyslu Havlíčka
 • 00:08:22 s druhým mužem Rosatomu?
 • 00:08:26 -Je to otázka obsahu jednání.
 • 00:08:32 Na druhou stranu plánujeme
  rozšiřovat
 • 00:08:35 naše jaderné elektrárny.
 • 00:08:44 Myslím, že zde je celá řada
  informací a zpráv
 • 00:08:47 od bezpečnostních expertů,
 • 00:08:55 kteří nás nabádají,
 • 00:09:01 abychom sledovali bezpečnostní
  rizika.
 • 00:09:14 V případě Číny sledujeme zájem
  pronikat vlivově
 • 00:09:19 do některých prostředí ve snaze
  posilovat profil Číny
 • 00:09:23 ve vztahu k českému prostředí.
 • 00:09:29 Já si myslím, že v případě
  akademiků,
 • 00:09:31 na které upozorňuje BIS,
 • 00:09:37 je otázka vytvoření etických rámců
  pro takovou spolupráci.
 • 00:09:47 Nemělo by docházet k zasahování
  do akademických svobod.
 • 00:09:56 Měli bychom hledat takové bezpečné
  partnerství mezi univerzitami,
 • 00:10:08 které bude přispívat k rozšiřování
  vědeckých poznatků.
 • 00:10:28 Jsme v kontaktu s podobně
  smýšlejícími státy,
 • 00:10:33 jako je třeba Austrálie, Asie atd.
 • 00:10:44 Sdílení informací, to, jak je
  možné některým rizikům čelit lépe,
 • 00:10:49 je důležité.
 • 00:11:05 Musíme používat všechny prostředky,
 • 00:11:11 aby nedocházelo k šíření
  dezinformací.
 • 00:11:21 -Zaznělo jméno vašeho úřadu
  ve dvou případech.
 • 00:11:23 Co s tím děláte?
 • 00:11:29 -Hackerské útoky jsou
  dnešní realitou.
 • 00:11:32 Nečelíme tomu jen my v ČR,
 • 00:11:40 ale čelí tomu řada institucí
  v Evropě, mezinárodní instituce.
 • 00:11:44 Např. jedna organizace měla
  prošetřovat
 • 00:11:51 použití chemických látek při útoku
  v Anglii a Sýrii.
 • 00:11:58 Byli při tom přistiženi
  ruští agenti.
 • 00:12:04 My musíme zajistit naše informační
  systémy,
 • 00:12:10 které budou schopny odhalovat
  útoky v reálném čase.
 • 00:12:14 A chránit citlivé informace.
 • 00:12:22 Připravují se nové a další kroky
  v tomto směru,
 • 00:12:26 aby na našem ministerstvu
  bezpečnost posílila.
 • 00:12:31 Předcházet kyberútokům zcela nejde.
 • 00:12:36 Důležité je změnit způsob chování,
 • 00:12:41 aby zodpovědně přistupovali
  k citlivým datům,
 • 00:12:45 která by neměla skončit
  v cizích rukou.
 • 00:12:53 -Jak moc mění čínské postavení
  na vládní scéně to,
 • 00:12:56 co se nyní odehrává v Hongkongu?
 • 00:13:03 -Jsem rád, že EU přijala třetí
  vyjádření k vývoji situace
 • 00:13:06 v Hongkongu, má to řadu aspektů.
 • 00:13:09 Je to aspekt ekonomický.
 • 00:13:15 Má to dopady na ekonomiku,
  na burzu.
 • 00:13:22 Vyvolává to řadu otazníků
  kolem vývoje v Hongkongu.
 • 00:13:30 Budu sledovat, jaký bude vývoj
  po místních volbách.
 • 00:13:38 Postupy policie vyvolávaly velkou
  řadu otazníků.
 • 00:13:57 Měli bychom respektovat princip
  jedna země, dvě systémy.
 • 00:14:05 Úřady v Hongkongu by měly vést
  dialog s demonstranty.
 • 00:14:12 -Ujgurové.
 • 00:14:19 Zveřejňují se informace
  o tamních internačních táborech.
 • 00:14:25 Je to důkaz toho, jak moc se Čína
  v poslední době mění?
 • 00:14:35 -My jsme téma probírali v Radě
  pro lidská práva.
 • 00:14:46 Pro mě je náboženská svoboda
 • 00:14:55 a ochrana lidských práv menšin
  důležitou součástí společnosti.
 • 00:15:01 -Je tam nějaká červená čára?
 • 00:15:07 -Měli bychom postupovat společně
  jako EU.
 • 00:15:12 Pokud chceme nějakou změnu
  na čínské straně,
 • 00:15:15 tak toho můžeme dosáhnout jedině
  tak,
 • 00:15:19 pokud budeme postupovat
  jako blok
 • 00:15:22 s demokratickými hodnotami.
 • 00:15:29 -Co se týče terorismu,
 • 00:15:35 žádné zásadní nebezpečí nehrozí,
  říká zpráva.
 • 00:15:41 Dneska neprošlo v PS projednání
  žádosti o přijetí 40 dětí.
 • 00:15:44 Má je Česko přijmout?
 • 00:15:47 -Můj osobní názor je,
 • 00:15:52 že bychom měli dětské válečné
  uprchlíky přijmout.
 • 00:15:59 Udělat to bez kamer, fotoaparátů,
  aby to byl humanitární počin.
 • 00:16:07 Já si myslím, že o 40 malých dětí
  bychom se asi postarali.
 • 00:16:13 V době války na Balkáně jsme se
  postarali o tisíce lidí.
 • 00:16:19 -Nakolik jste osamocený
  ve své straně?
 • 00:16:23 -Já na to nemám kompetenci.
 • 00:16:26 Je to záležitost ministerstva
  vnitra.
 • 00:16:33 Pan Hamáček opětovně posílal dopis
  s žádostí o upřesnění,
 • 00:16:39 o kolik dětí se má jednat.
 • 00:16:45 Mělo by se provést šetření
  na místě.
 • 00:16:49 Z naší strany připravenost je.
 • 00:16:55 -Vaši poslanci zamítli projednávání
  té žádosti.
 • 00:16:59 -Bylo to především z důvodu,
 • 00:17:03 že nebyl přítomen ministr Hamáček.
 • 00:17:08 Taková věc se má projednávat
  za jeho přítomnosti.
 • 00:17:13 -A co peněžní pomoc?
 • 00:17:20 -Pomáháme řadou našich aktivit,
  a to nejen v Řecku.
 • 00:17:26 Takové humanitární gesto bychom
  měli být připraveni udělat.
 • 00:17:30 To bylo varování tajných služeb
  i zahraniční politika.
 • 00:17:33 Co bude následovat?
 • 00:17:35 Probereme stav české justice
 • 00:17:37 nebo obvinění
  komunistických pohlavárů.
 • 00:17:40 Pak i ocenění pro ukrajinského
  režiséra Olega Sencova.
 • 00:17:43 Je z doby,
  kdy byl v ruském vězení,
 • 00:17:45 tak ho mohl převzít až dnes.
 • 00:17:47 A na závěr rozhovor o tvorbě
  Mistra vyšebrodského oltáře.
 • 00:17:51 Nejen to
  v dnešních Událostech, komentářích.
 • 00:17:59 Slovenský parlament přehlasoval
  veto Zuzany Čaputové
 • 00:18:02 a opět schválil zákon,
  podle kterého má platit zákaz
 • 00:18:05 zveřejňovat předvolební průzkumy
  50 dnů před volbami.
 • 00:18:09 Kromě vládního Směru
  a Slovenské národní strany
 • 00:18:12 souhlasilo i krajně pravicové
  uskupení Mariana Kotleby.
 • 00:18:15 Prezidentka už dřív oznámila,
 • 00:18:17 že podá stížnost
  ke slovenskému Ústavnímu soudu.
 • 00:18:24 V Albánii
  při nejsilnějším zemětřesení
 • 00:18:26 za několik posledních desítek let
  zemřelo nejmíň 18 lidí.
 • 00:18:29 Zhruba dalších 600 lidí
  utrpělo zranění.
 • 00:18:35 Zemětřesení o síle
  přes 6 stupňů zasáhlo západ země.
 • 00:18:38 Záchranáři v troskách zřícených
  budov stále hledají přeživší.
 • 00:18:45 Srpnový let společnosti Smartwings
  pouze s jedním motorem
 • 00:18:48 přes půl Evropy
  prověřuje policie
 • 00:18:51 kvůli podezření
  z obecného ohrožení z nedbalosti.
 • 00:18:53 Informaci přinesl
  server iDnes.cz.
 • 00:18:56 Incident se stal 22. srpna na trase
  z řeckého ostrova Samos do Prahy.
 • 00:19:01 Stroji po startu přestal fungovat
  jeden ze dvou motorů.
 • 00:19:06 Podle Úřadu pro zjišťování příčin
  leteckých nehod ho vyřadila
 • 00:19:08 porucha vstřikování paliva.
 • 00:19:10 Piloti nepřistáli
  a pokračovali do Česka.
 • 00:19:19 30 let od sametové revoluce,
 • 00:19:21 další stíhání představitelů
  totalitního režimu.
 • 00:19:23 Úřad dokumentace a vyšetřování
  zločinů komunismu
 • 00:19:26 obvinil někdejšího generálního
  tajemníka KSČ Miloše Jakeše,
 • 00:19:29 bývalého předsedu vlády
  Lubomíra Štrougala
 • 00:19:32 a exministra vnitra
  Vratislava Vajnara.
 • 00:19:36 V souvislosti se střelbou na lidi
  na československých hranicích
 • 00:19:39 je viní ze zneužití pravomoci
  úřední osoby.
 • 00:19:45 -Služba na státní hranici přináší
  bezesporu i trochu romantiky.
 • 00:19:47 Nedotknutelnou přírodu vystřídá
  někdy však dusot nohou,
 • 00:19:50 štěkot psů a někdy i výstřely.
 • 00:19:54 -Tohle jsou záběry
  ze závěrečných zkoušek zájemců
 • 00:19:56 o práci pohraničníka
  v 80. letech.
 • 00:20:00 -Nácvik zadržení narušitele
  poplachovou hlídkou
 • 00:20:03 je jednou ze zkoušek
  pohraniční přípravy.
 • 00:20:06 -Střelbě do lidí na hranicích měli
  dle policie zabránit Miloš Jakeš,
 • 00:20:10 Lubomír Štrougal
  a Vratislav Vajnar.
 • 00:20:13 Ale neudělali to,
  a proto teď čelí stíhání.
 • 00:20:18 -Obvinění jako vedoucí
  představitelé státu nezměnili
 • 00:20:21 právní předpisy, které umožňovaly
  střelbu po osobách,
 • 00:20:23 které prchaly přes státní hranice
  do zahraničí.
 • 00:20:26 -Podle kriminalistů
  kvůli nečinnosti
 • 00:20:29 těchto 3 funkcionářů bylo
  na hranicích od března 1976
 • 00:20:33 do konce roku 1989 zastřeleno
  či roztrháno psy 9 lidí,
 • 00:20:37 nejméně sedm utrpělo zranění.
 • 00:20:43 -Trestní stíhání bylo zahájeno
  na základě
 • 00:20:44 nalezení klíčových dokumentů,
  které prokazují,
 • 00:20:46 že obvinění byli informováni
  o střelbě na státní hranicích
 • 00:20:50 a zároveň že přímo úkolovali
  ministry v tom,
 • 00:20:52 jaké právní předpisy
  mají přijmout.
 • 00:20:54 -Policie se případem začala
  zabývat poté,
 • 00:20:56 co Platforma evropské paměti
  a svědomí podala trestní oznámení
 • 00:21:01 na vojáky ve službě,
  jejich nadřízené
 • 00:21:04 i čelní představitele ministerstva
  vnitra a celé strany.
 • 00:21:09 -My jsme tam měli
  původně 67 mužů.
 • 00:21:11 Odhaduji, že dnes jich je
  naživu tak padesát, takže to,
 • 00:21:13 že stíhají jen tři,
  je pro mě málo.
 • 00:21:16 -Přesto považuje trestní stíhání
  3 představitelů
 • 00:21:18 tehdejšího režimu za průlom.
 • 00:21:22 -Oni skutečně nesou
  plnou zodpovědnost
 • 00:21:24 za ten režim střežení státních
  hranic a střílení civilistů.
 • 00:21:41 -Všichni tři jsou stíháni
  na svobodě.
 • 00:21:44 V případě prokázání viny jim
  hrozí až 10 let vězení.
 • 00:21:52 Ondřej Matějka
  historik, náměstek ředitele ÚSTR
 • 00:21:56 Dobrý večer.
 • 00:22:08 Je to přelom nebo další z dosud
  většinou marných pokusů potrestat
 • 00:22:10 zločiny komunismu?
 • 00:22:13 -Je to velmi výrazný krok.
 • 00:22:19 Až dosud v ČR bylo odsouzeno jen
  velmi málo lidí
 • 00:22:25 za zločiny komunismu,
  jsou to ojedinělé případy.
 • 00:22:31 Jedná se o několik příslušníků
  Pohraniční stráže, StB.
 • 00:22:38 Je to poprvé, co se podařilo
  po dlouhé době zase obvinit
 • 00:22:45 nejvyšší představitele
  komunistické diktatury.
 • 00:22:54 -Lubomír Štrougal čelil obvinění
  před 4 lety.
 • 00:22:58 Bylo to odloženo kvůli promlčení.
 • 00:23:01 Proč je toto jiný případ?
 • 00:23:07 -Myslím si, že se podařilo najít
  vhodnější způsob,
 • 00:23:11 jak věc po právní stránce uchopit.
 • 00:23:20 Podařilo se navázat na helsinské
  pakty z roku 1976,
 • 00:23:25 které měly umožňovat
  československým občanům
 • 00:23:30 volně vycestovat ze země.
 • 00:23:37 To je něco jiného než dříve.
 • 00:23:46 V případě L. Štrougala šlo
  o používání elektrického proudu
 • 00:23:49 v hraničních zátarasech.
 • 00:23:55 Problém byl, že Štrougal byl
  ministrem vnitra v 60. letech.
 • 00:24:00 V závěru jeho funkčního období byl
  proud vypnut.
 • 00:24:04 On se mohl tímto hájit.
 • 00:24:11 -Jak to, že to celé trvalo 30 let
 • 00:24:18 a že se klíčové dokumenty našly
  až nedávno?
 • 00:24:24 -Pokud jde o klíčové dokumenty,
 • 00:24:32 jde o to, jak byla celá věc
  po právní stránce uchopena.
 • 00:24:37 Nedokumentují se jednotlivé
  případy.
 • 00:24:44 Jde asi o zápisy z jednání
  předsednictva ÚV KSČ,
 • 00:24:54 kde jsou zprávy o incidentech,
  při kterých byli zabiti lidé.
 • 00:24:59 Jsou příkazy z nejvyššího
  stranického vedení
 • 00:25:08 vůči výkonným orgánům o tom,
  jak má být hranice střežena.
 • 00:25:14 Tyto dokumenty byly známy,
 • 00:25:17 ale jsou novým způsobem použity.
 • 00:25:24 -30 let po začátku pádu komunismu
  nakolik je to shoda náhod
 • 00:25:27 a nakolik politický krok?
 • 00:25:32 -Je to čistě vývoj událostí.
 • 00:25:36 O všem se ví delší dobu.
 • 00:25:41 Trestní stíhání bylo podáno
  před 2 lety.
 • 00:25:43 Nevím, zda to byl kalkul,
 • 00:25:49 že se to spustí s výročím
  sametové revoluce.
 • 00:25:56 Věřím, že orgány, které to měly
  na starosti, dělaly, co mohly.
 • 00:26:01 Vyšetřování vůči našim
  představitelům
 • 00:26:04 probíhá i v zahraničí.
 • 00:26:11 Myslím si, že všichni dělali,
  co mohli.
 • 00:26:21 Jeroným Tejc
  náměstek ministryně spravedlnosti
 • 00:26:23 Dobrý večer.
 • 00:26:25 Jan Farský (STAN)
  místopředseda hnutí
 • 00:26:27 Dobrý večer.
 • 00:26:37 Vidíte taky spíš náhodu
  za tím načasováním či politiku?
 • 00:26:40 -To si netroufám říci.
 • 00:26:44 Nevím, jestli je to víc k smíchu
  nebo k pláči,
 • 00:26:50 že se takovými věcmi zabýváme
  30 let po revoluci.
 • 00:26:54 Je to spíš k pláči.
 • 00:26:58 Skutečně je zvláštní,
 • 00:27:07 že 30 let nebyla policie schopna
  tuto věc rozhodnout.
 • 00:27:17 Divím se, že ještě máme Úřad
  pro vyšetřování zločinů komunismu,
 • 00:27:22 který nyní dokáže toto vypátrat.
 • 00:27:26 Vše nechám na posouzení soudů.
 • 00:27:31 My jako ministerstvo nebudeme
  tuto věc komentovat,
 • 00:27:34 protože je to věc živá.
 • 00:27:41 Moje dojmy jako právníka by mohly
  být vykládány jako doporučení,
 • 00:27:46 jak má celou věc státní
  zastupitelství posuzovat.
 • 00:27:48 Je to věc určitě závažná.
 • 00:27:50 Obvinění je závažné.
 • 00:27:56 Vznesly je orgány činné
  v trestním řízení.
 • 00:28:00 Nelze je jakkoliv bagatelizovat.
 • 00:28:07 Odstup od doby, kdy jsme tyto věci
  mohli trestat, je zvláštní.
 • 00:28:10 To ať si každý posoudí sám.
 • 00:28:16 Důležité je, ať to posoudí
  nezávislé soudy.
 • 00:28:25 -Byla politická vůle to vyšetřovat?
 • 00:28:28 -Myslím si, že byla.
 • 00:28:33 -Když se vytvoří společenská
  atmosféra,
 • 00:28:38 že je něco dobré potrestat,
  tak se snad vůle najde.
 • 00:28:48 -Vůle byla, nikdo vyšetřování
  nebránil.
 • 00:28:59 Nechci posuzovat 90. léta.
 • 00:29:02 To je doba příliš vzdálená.
 • 00:29:07 -Jak důležitý je pro českou
  společnost tento krok?
 • 00:29:13 -Je to hrozně pozdě.
 • 00:29:16 Je to 30 let po roce 1989.
 • 00:29:22 Tito pánové jsou odpovědni za to,
 • 00:29:26 že z Československa vytvořili
  vězení.
 • 00:29:33 Lidé, kteří chtěli odejít,
  umírali na hranicích.
 • 00:29:37 Bylo to proti právu,
 • 00:29:41 které tehdejší Československo
  přijalo.
 • 00:29:49 Ať to byl výsledek helsinské
  konference nebo Charta 77.
 • 00:29:55 Tam jsme se zavázali,
  že něco takového se dít nebude.
 • 00:30:02 Tito pánové jsou odpovědni za to,
  že na hranicích lidé umírali.
 • 00:30:05 Je to pozdě, ale přece.
 • 00:30:11 Boží mlýny melou opravdu pomalu.
 • 00:30:17 Mnoho z těch, kteří tam přišli
  o své blízké,
 • 00:30:27 nejsou mezi námi.
 • 00:30:37 Aspoň tak, že nevyjdou viníci
  zcela nepotrestáni.
 • 00:30:40 -Jak si vyložit to,
 • 00:30:43 že na začátku tohoto kroku,
 • 00:30:49 který vede k obvinění,
  nevíme, jak to dopadne,
 • 00:30:57 stála organizace, která je
  mimo státní strukturu.
 • 00:31:02 Byla za tím nevládní organizace.
 • 00:31:05 Vyhledávala sama dokumenty.
 • 00:31:12 -Děkujeme za to, že takové
  organizace tady jsou.
 • 00:31:17 Byl bych radši, kdyby se to událo
  už v 90. letech
 • 00:31:21 a kdyby u těchto špičkových
  komunistů,
 • 00:31:24 kteří tu zemi ničili,
 • 00:31:27 se s nimi dokázali vyrovnat dříve.
 • 00:31:31 Bohužel, ale aspoň teď.
 • 00:31:34 Myslím si, že to mělo být dřív.
 • 00:31:41 Je škoda, že státní struktury
  k tomu nenašly důkazy.
 • 00:31:47 -Vyšetřují se desítky osob.
 • 00:31:50 Uvidíme, jak to bude pokračovat.
 • 00:31:52 A o stavu justice dnes byla řeč
  na konferenci v Senátu.
 • 00:31:54 Účastníci se shodli
  zejména na tom,
 • 00:31:56 že soudy by měly
  v některých případech
 • 00:31:57 zrychlit svá řízení.
 • 00:31:59 S tím souvisí i úvahy
  o možném zeštíhlení
 • 00:32:00 soudní soustavy.
 • 00:32:05 -Samozřejmě máme slabá místa,
 • 00:32:06 především je to délka
  řízení
 • 00:32:08 v mimořádně složitých
  a obtížných kauzách.
 • 00:32:11 Nemělo by tam docházet
  k opakovanému pingpongu,
 • 00:32:14 kdy se ty věci vrací
  opakovaně zpátky
 • 00:32:15 a celé to řízení běží
  znova.
 • 00:32:19 -Máme čtyři stupně
  soudní soustavy,
 • 00:32:21 zcela absurdně,
 • 00:32:23 takže i tady by bylo dobré
  se zamyslet
 • 00:32:26 nad zcela zásadní změnou
  struktury české justice.
 • 00:32:34 -Pan Rychetský má pravdu,
  v tom, myslím, souzníme,
 • 00:32:38 protože ty okresy
  jsou dneska problém
 • 00:32:40 a on to tady podrobně popsal.
 • 00:32:47 Mluvilo se o změně soustavy soudů.
 • 00:32:54 Ministryně spravedlnosti
 • 00:33:01 se shodla s předsedou
  Ústavního soudu.
 • 00:33:09 -Čtyřlánková soustava pro naši
  zemi je poměrně velkým komfortem
 • 00:33:16 a možná působí i problémy,
  říká ministryně spravedlnosti.
 • 00:33:19 Bylo to záminkou pro demonstrace.
 • 00:33:24 -Záminka byl trochu v něčem jiném.
 • 00:33:27 -Byla postavena na tom,
 • 00:33:31 že se zrušením vrchních soudů by
  byla zrušena
 • 00:33:35 i vrchní státní zastupitelství.
 • 00:33:42 Paní ministryně připraví
  analytické materiály
 • 00:33:44 pro další vládu.
 • 00:33:48 Máme soudy, které jsou
  nesouměřitelné.
 • 00:33:53 Někde je soudců několik
  a někde několik desítek.
 • 00:33:59 Konference ukázala, že na tom
  nejsme tak špatně.
 • 00:34:06 Graf délky řízení okresních soudů
  ukazuje,
 • 00:34:10 že se daří zrychlovat délku
  soudních řízení.
 • 00:34:15 Budeme pracovat na tom,
  aby se to zlepšovalo i dále.
 • 00:34:23 Organizace soudnictví není
  ten nejzásadnější problém.
 • 00:34:27 Spíš jsou to procesní předpisy.
 • 00:34:30 To je věc, na které pracujeme.
 • 00:34:35 Brzy představíme svůj pohled
  na to,
 • 00:34:37 abychom zabránili tomu,
 • 00:34:42 aby rozhodnutí jednoho soudu,
 • 00:34:49 které při odvolání přejde
  k vyššímu soudu,
 • 00:34:53 tento soud jen vrátil zpátky.
 • 00:34:58 Nový civilní řád soudní bude
  připraven
 • 00:35:00 z velké části pro příští období.
 • 00:35:05 Zásadní změny, které by mohly
  přinést zrychlení,
 • 00:35:09 můžeme prosadit ještě
  v tomto období.
 • 00:35:11 Máme na to 2 roky.
 • 00:35:17 -Souhlasíte s těmito kroky?
 • 00:35:24 -Některé kroky by skutečně řízení
  zrychlily.
 • 00:35:35 Nejistota je tam obrovská.
 • 00:35:42 To, že by mohla být naše soustava
  v takto velké zemi třístupňová,
 • 00:35:47 jsme měli v našem volebním
  programu už v roce 2017.
 • 00:35:57 -Automaticky by to znamenalo
  zrušení vrchních státních zástupců?
 • 00:36:02 -Žijeme ve velice nestandardní
  době,
 • 00:36:08 že máme premiéra, který čelí
  trestnímu stíhání.
 • 00:36:12 Vyvolává to všechny tyto reakce.
 • 00:36:20 Nezvedl by se takový odpor
  proti návrhu paní Benešové,
 • 00:36:23 kdyby se nedostala do funkce,
 • 00:36:32 kdyby řízení s panem premiérem
  nepřešlo před státní zástupce,
 • 00:36:36 kteří jsou pod ministerstvem
  spravedlnosti.
 • 00:36:39 Vyvolává to otázky,
 • 00:36:41 jestli to není forma nátlaku.
 • 00:36:52 Justice musí mít důvěru.
 • 00:36:57 Proto jsme od začátku protestovali
  proti tomu,
 • 00:37:02 aby v čele vlády stála
  trestně obviněná osoba.
 • 00:37:06 To nikdy nemůže skončit dobře.
 • 00:37:17 Ve chvíli, kdyby bylo zastaveno
  definitivně stíhání A. Babiše,
 • 00:37:25 tak si část lidí bude myslet,
  že tady pro mocné neplatí právo.
 • 00:37:29 Snažili jsme se to vysvětlit panu
  premiérovi,
 • 00:37:34 ať najdou jinou osobu v rámci
  hnutí ANO,
 • 00:37:42 která by funkci mohla vykonávat,
  to se ale nepovedlo.
 • 00:38:01 -Navrhovaná novela zákona
  o státním zastupitelství
 • 00:38:08 představuje největší oslabení
  soustavy státních zastupitelství.
 • 00:38:16 Proč nemůže ministerstvo přijmout
  výhrady státních zástupců?
 • 00:38:23 -Žádná nezávislost státních
  zástupců není ohrožena.
 • 00:38:25 Jsou nezávisllí.
 • 00:38:29 Pavel Zeman rozhoduje o věci
  svobodně.
 • 00:38:36 Žádný nátlak na něho činěn není.
 • 00:38:40 V této věci rozhodují
  státní zástupci,
 • 00:38:45 kteří pod žádným tlakem nejsou.
 • 00:38:56 Nezávislost státních zástupců se
  posiluje.
 • 00:39:07 Nový zákon zavádí výběrová řízení
  na vedoucí pozice
 • 00:39:13 a pevná období, jak dlouho tito
  lidé mohou být ve funkci.
 • 00:39:26 Původní možnosti jsou dvě.
 • 00:39:38 Buď v 5členné komisi bude mít
  většinu ministerstvo spravedlnosti.
 • 00:40:09 Nevím, jestli se máme bát toho,
 • 00:40:13 že o tom, kdo bude státním
  zástupcem,
 • 00:40:22 bude rozhodovat nezávislý...
 • 00:40:56 -Je tam otázka přechodných
  ustanovení.
 • 00:41:09 Jak se bude řešit možnost odvolání
  nejvyššího státního zástupce atd.
 • 00:41:15 Podstatná jsou přechodná
  ustanovení.
 • 00:41:20 My zatím nemáme ve sněmovně návrh.
 • 00:41:25 Zatím debatujeme jen
  nad vyjádřeními,
 • 00:41:29 která nejsou zachycena
  ve sněmovním tisku
 • 00:41:31 a v návrhu zákona.
 • 00:41:38 -Rozhodují o tom
  nezávislí státní zástupci.
 • 00:41:40 Nakolik je šťastné,
 • 00:41:46 že se to rozhodování stalo tak
  velkým politickým tématem.
 • 00:42:01 -Je realita, že tady byl obviněn
  někdo,
 • 00:42:05 o kom státní zástupci konstatovali,
 • 00:42:09 že byl stíhán neoprávněně,
  navíc několik let.
 • 00:42:14 To asi také není v pořádku.
 • 00:42:18 Pavel Zeman je skutečně nezávislý.
 • 00:42:23 Je to člověk,
  který rozhoduje autonomně.
 • 00:42:27 Tak si počkejme, jak rozhodne.
 • 00:42:34 Pak můžeme říci, jestli tady je
  ohrožena nezávislost justice.
 • 00:42:37 Já jsem přesvědčen, že není.
 • 00:42:55 -Prezident oznámil,
  že použije abolici.
 • 00:42:57 Není už rozhodnuto?
 • 00:43:00 -To je případ jednoho člověka.
 • 00:43:07 Bavíme se o tom,
  jaký bude vztah lidí k justici.
 • 00:43:10 Jestli si prezident řekne,
 • 00:43:17 že pro něho právo neplatí...
 • 00:43:29 To už nám prezident několikrát
  ukázal.
 • 00:43:36 Společnosti to evidentně škodí.
 • 00:43:40 Nastavit znovu důvěru je problém.
 • 00:43:46 Jsou to škody, které jsou dané tím,
 • 00:43:50 jaké je politické rozložení sil.
 • 00:43:55 Věřím, že brzy dojde k politické
  změně,
 • 00:43:57 aby se toto mohlo napravit.
 • 00:44:03 V dalších minutách zamíříme
  do zahraničí.
 • 00:44:05 Přineseme rozhovor
 • 00:44:07 s ukrajinským režisérem
  Olegem Sencovem.
 • 00:44:09 V Evropském parlamentu dnes
  převzal Sacharovovu cenu.
 • 00:44:12 A pak se podíváme
  na chystanou dražbu
 • 00:44:15 výjimečného středověkého
  obrazu.
 • 00:44:17 Dívejte se.
 • 00:44:22 Ukrajinský režisér Oleg Sencov
  převzal v Evropském parlamentu
 • 00:44:25 Sacharovovu cenu
  za svobodu myšlení.
 • 00:44:28 Ta mu byla udělena už loni.
 • 00:44:31 Sencov si ale v Rusku
  odpykával 20letý trest.
 • 00:44:33 Za mříže se dostal
  kvůli odmítání ruské anexe Krymu
 • 00:44:37 a za údajné plánování
 • 00:44:40 teroristických útoků
  na poloostrově.
 • 00:44:42 Ruské úřady ho propustily
  letos v září
 • 00:44:44 v rámci výměny vězňů
  mezi Moskvou a Kyjevem.
 • 00:45:45 A Oleg Sencov dnes
  přímo ve Štrasburku
 • 00:45:47 poskytl České televizi rozhovor.
 • 00:45:49 Mluvil s ním
  náš bruselský zpravodaj
 • 00:45:51 Lukáš Dolanský.
 • 00:45:59 Děkuji vám za váš čas.
 • 00:46:03 Sacharov, Mandela, Václav Havel.
 • 00:46:07 3 jména, která jste dnes zmínil.
 • 00:46:12 Jak se cítíte mezi nimi?
 • 00:46:16 -Ve své otázce jste už dal odpověď.
 • 00:46:20 Když jste je jmenoval.
 • 00:46:22 Já o těch lidech vím.
 • 00:46:29 Jsou pro mě opravdovým příkladem
  bojovníků se svým režimem.
 • 00:46:33 Pro mě byli příkladem vždy
  až dodnes.
 • 00:46:39 Je velkou ctí a odpovědností
  pro mě se mezi ně dostat.
 • 00:46:42 Já se snažím také žít tak,
 • 00:46:49 abych odpovídal jejich reputaci.
 • 00:46:55 Odpovědnost je v tom,
 • 00:47:01 když člověk dostane cenu
  Andreje Sacharova,
 • 00:47:06 kterou dostal svého času Mandela
  i Havel,
 • 00:47:10 tak nemůže člověk konat něco
  nedůstojného,
 • 00:47:12 nemůže si dovolit lhát,
 • 00:47:19 dělat věci pro slušného člověka
  nepřijatelné.
 • 00:47:23 Nejde o nějakou popularitu.
 • 00:47:26 Ale o morální autoritu,
 • 00:47:33 aby člověk se bil na té úrovni.
 • 00:47:42 -Varoval jste Evropský parlament
  před V. Putinem. Proč?
 • 00:47:48 -Já to vnímám jako věc,
 • 00:47:51 o které jsem zcela přesvědčen.
 • 00:47:55 Putin okupoval 2 naše oblasti.
 • 00:47:57 Podnikl agresi.
 • 00:48:00 Je vinen smrtí 13 000 lidí.
 • 00:48:08 A 300 cestujících malajsijského
  boeingu.
 • 00:48:11 Má jen povrchnostní masku,
 • 00:48:17 kterou zakrývá své nitro
  jako člověk krutý.
 • 00:48:20 Já sám jsem z Krymu.
 • 00:48:27 Prezident přijel 2 roky
  před těmi událostmi,
 • 00:48:29 zpíval nějaké písně.
 • 00:48:36 Říkal, že otázka hranice je navždy
  vyřešena, že Krym je Ukrajina.
 • 00:48:39 Teď vede takové řeči,
 • 00:48:45 které vykládá Macronovi a jiným.
 • 00:48:50 Obsadil Donbas a ukradl Krym.
 • 00:48:54 Jak mu může někdo věřit?
 • 00:48:58 -Když se ohlédnete na rok 2014,
 • 00:49:03 máte představu,
  proč jste byl zavřen?
 • 00:49:06 -Je to jednoduché.
 • 00:49:11 To nebyla speciální volba
  mé osoby.
 • 00:49:17 FSB měla za úkol vytvořit takovou
  podvrženou organizaci,
 • 00:49:24 aby mohl říci: Podívejte se,
 • 00:49:32 Ukrajina se snaží vyrvat Krym
  těsně před volbami prezidenta
 • 00:49:36 v roce 2014, když byl zvolen
  Porošenko.
 • 00:49:40 Byli pochytáni aktivisti, mučeni.
 • 00:49:43 Ti vypovídali proti jiným.
 • 00:49:47 Tak jsem já byl vybrán
  jako člověk,
 • 00:49:56 který měl docela dobré vazby
  na Krym i na Majdan,
 • 00:49:59 a tak mi nabídli takový obchod.
 • 00:50:04 Když budu vypovídat
  proti politickým činitelům,
 • 00:50:09 dostanu 7 let jako komplic.
 • 00:50:16 Když to odmítnu, tak ze mě udělají
  organizátora a dostanu 20 let.
 • 00:50:20 Já jsem to odmítl
  a dostal jsem 20 let,
 • 00:50:23 jak mi FSB slíbil.
 • 00:50:28 Pak teprve se dozvěděli,
  že jsem režisér.
 • 00:50:31 Předtím je zajímalo jen to,
 • 00:50:33 že jsem aktivista Majdanu.
 • 00:50:37 -Jaké byly podmínky ve vězení
 • 00:50:40 a jak s vámi zacházela policie?
 • 00:50:45 -Policie se mnou zacházela velmi
  špatně.
 • 00:50:52 Jsem nepřítel, jsem z Ukrajiny,
  jsem banderovec, fašista, zrádce.
 • 00:50:54 Jsem pokrevně Rus,
 • 00:50:59 ale nepodporuji Rusko
  ani Putina,
 • 00:51:02 a proto jsem pro ně byl nepřítel.
 • 00:51:05 Podle toho se ke mně chovali.
 • 00:51:06 A co vězení?
 • 00:51:14 Malinká místnost, železná postel,
  železný stolek a stolička.
 • 00:51:17 To vše přimontované k podlaze
 • 00:51:22 a malé zamřížované okénko vysoko,
 • 00:51:27 aby člověk neviděl,
  co se děje venku.
 • 00:51:31 Záchod a umývadlo, nic víc.
 • 00:51:40 -Bylo skutečně velké hnutí
  na vaši podporu mj. i u nás.
 • 00:51:45 -Tato práce na mezinárodní podpoře
  věnovaná mně
 • 00:51:50 i dalším politickým vězňům byla
  důležitá.
 • 00:51:54 Já jsem určitě nebyl sám.
 • 00:52:00 200 lidí je ve vězení,
 • 00:52:07 kde jsou zadržováni doněckými
  separatisty podporovanými Ruskem.
 • 00:52:10 O mně se víc mluvilo.
 • 00:52:16 Já jsem to slyšel,
  jsem za to vděčný.
 • 00:52:20 Vděčný všem, kteří mě podporovali.
 • 00:52:24 O víkendu jsem byl v Praze.
 • 00:52:27 Jel jsem si tam odpočinout.
 • 00:52:34 Velmi mě to město zaujalo,
  jak se staráte o dějiny.
 • 00:52:38 Zaujala mě i sametová revoluce.
 • 00:52:45 Člověk vidí, že máte vnímání
  a chápání historie velice dobré.
 • 00:52:49 To všechno také působilo.
 • 00:52:55 Ta podpora, která byla,
  jako drobné kamínky.
 • 00:52:58 Každý hodil svůj drobný kamínek.
 • 00:53:12 Už jsme byli režimu nepohodlní.
 • 00:53:14 Teď to situace umožnila.
 • 00:53:19 Nastalo menší oteplení mezi EU
  a Ruskem.
 • 00:53:25 Putin to využil a hodlá to také
  využít v jednání s Ukrajinou.
 • 00:53:28 Ne proto, že by byl tak hodný,
 • 00:53:34 ale proto, že se na něj vyvíjel
  ten tlak a všichni o tom mluvili.
 • 00:53:37 -Děkuji vám za váš čas.
 • 00:53:41 Ještě nekončíme,
  co nás čeká?
 • 00:53:44 Historika umění Jana Royta
  se zeptáme
 • 00:53:47 na chystanou dražbu obrazu
  Mistra vyšebrodského oltáře,
 • 00:53:51 jednoho z nejvýznamnějších
  českých představitelů
 • 00:53:53 vrcholné gotiky.
 • 00:53:54 Uskuteční se ve Francii.
 • 00:53:57 Mezi zájemce patří
  i česká Národní galerie.
 • 00:54:00 Počkejte si.
 • 00:54:12 Se mnou ve studiu je Jan Royt,
  historik umění.
 • 00:54:15 Dobrý večer.
 • 00:54:19 -Ten obraz je velmi významný.
 • 00:54:23 Má znaky bohemiální památky.
 • 00:54:36 Např. pojetí šatu madony.
 • 00:55:23 Chodidlo dítěte obrácené k divá-
  kovi, to je častý motiv.
 • 00:55:26 Je to obraz nesmírně kvalitní.
 • 00:55:31 To pozadí je takové zvláštní.
 • 00:55:37 Buď by pod tím mohlo být zlaté
  pozadí, nebo bylo strhané.
 • 00:55:41 To je obvyklá součást středověkých
  obrazů.
 • 00:55:46 Je to nesmírně kvalitní deska.
 • 00:55:51 -Je to dílo, které pochází z Čech.
 • 00:55:57 -Je nesmírně výtvarně kvalitní.
 • 00:55:59 Patří do Národní galerie.
 • 00:56:01 Lze dneska poznat,
 • 00:56:08 jestli jsou tam 2 křídové vrstvy,
  jak vypadá podkresba.
 • 00:56:13 To je často velmi důležité.
 • 00:56:18 -Tento restaurátorský průzkum nebyl
  proveden?
 • 00:56:26 -Jestli bude mít Národní galerie
  zájem,
 • 00:56:30 vyšle vynikající restaurátory.
 • 00:56:37 Pan Pokorný k nim patří.
 • 00:56:50 Obraz je nesmírně kvalitní.
 • 00:56:55 Pozadí bývá obvykle zlaté,
  ale tady je černé.
 • 00:57:00 -Víme něco o osudu toho obrazu?
 • 00:57:03 Jak vznikal? Pro koho vznikal?
 • 00:57:06 Kde byl od 14. století?
 • 00:57:10 -U tohoto obrazu to nevíme.
 • 00:57:17 Řada bohemikálních děl se
  dostávala do Evropy.
 • 00:57:32 Mistr vyšebrodského oltáře
  reprezentuje linearizující styl,
 • 00:57:40 který vládl v Evropě
  kolem let 1320 až 1350.
 • 00:57:43 Je tady vliv italského prostředí.
 • 00:57:51 -Nazval bych to prokletím
  Mistra vyšebrodského oltáře
 • 00:57:54 z hlediska Národní galerie.
 • 00:58:00 Ona vystavuje ten obraz,
  ale nepatří jí.
 • 00:58:10 Pak je tu kauza kolem díla
  Zvěstování Panny Marie.
 • 00:58:16 Nejdřív ho pan Fait nechtěl koupit.
 • 00:58:20 -Prodávalo se to v jedné aukci.
 • 00:58:42 My sledujeme velké aukční síně.
 • 00:59:14 Trh s uměním je trh s uměním.
 • 00:59:19 Tam někdo levně koupí
  a draze prodá.
 • 00:59:28 Já bych tu cenu si nedovolil
  odhadnout na 11 mil.
 • 00:59:33 -Jak fungují aukce?
 • 00:59:40 Některá instituce projeví dopředu
  zájem, ovlivní to cenu?
 • 00:59:45 -Aukce jsou někdy cílené.
 • 00:59:48 Když se prodává dílo,
 • 00:59:54 může být už vytipován kupec
  a od toho se odvíjí cena.
 • 00:59:59 Obchodníci mají odborníky
 • 01:00:04 a ti si dovedou vytipovat
  tyto věci.
 • 01:00:09 Cena je velice relativní,
  protože to je trh.
 • 01:00:16 Můžeme to koupit za tu cenu,
  ale nemusíme.
 • 01:00:19 Obchodník to jenom zkouší.
 • 01:00:35 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE končí.
  Dobrou noc.
 • 01:00:48 Skryté titulky:
  Hana Bukovská a Věra Kotlínová

Související