iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 11. 2019
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

2 hlasy
4609
zhlédnutí

Události, komentáře

Zákon o odpadech i výrobcích s ukončenou životností — Přístupové rozhovory EU se Severní Makedonií a Albánií — Rok od podepsání koaliční smlouvy v Praze — Festival svobody

60 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:00 -Podíl směsného odpadu trošku
  klesá, není to úplně razantně,
 • 00:00:02 ale o něco klesá.
 • 00:00:04 -Ambicí těchto odpadových zákonů
  je, aby se odklonil větší objem
 • 00:00:09 odpadů ze skládek.
 • 00:00:11 -Chtěli jsme, aby toho cíle
  bylo dosaženo prostě dříve,
 • 00:00:13 než je teď současný cíl
  této vlády.
 • 00:00:20 Dobrý večer - začínají
  Události komentáře -
 • 00:00:22 dnes s Danielou Písařovicovou.
  A Martinem Řezníčkem.
 • 00:00:27 Je úterý, máme tu pro vás další
  vydání Událostí, komentářů!
 • 00:00:28 Vláda se zabývala otázkou, jak
  do budoucna nakládat s komunálním
 • 00:00:31 odpadem. Tedy s tím vším, co házíme
  do popelnic a kontejnerů.
 • 00:00:34 Jenže cestu, jak docílit co
  největší recyklace,
 • 00:00:36 vláda zatím nenašla.
 • 00:00:38 Chcete se stát členem nějakého
  klubu. Splníte všechny podmínky.
 • 00:00:42 Ale oni před vámi pak stejně
  zabouchnou dveře. To se stalo
 • 00:00:45 Severní Makedonii, která by ráda
  zamířila do EU. Námět pro debatu.
 • 00:00:49 Dnes je to rok, co se vlády v Praze
  ujala koalice vedená pirátským
 • 00:00:52 primátorem Zdeňkem Hřibem. Podařilo
  se mu nějak pohnout s palčivými
 • 00:00:56 problémy, třeba ohledně dopravy?
  Uslyšíte. A to i od něj.
 • 00:01:00 A nakonec vás seznámíme
  s Festivalem svobody.
 • 00:01:02 Paletou různých událostí
  konajících se nejen v hlavním městě
 • 00:01:05 u příležitosti 30. výročí pádu
  komunistického režimu.
 • 00:01:09 Vítejte, začínáme!
 • 00:01:15 Víc třídit a recyklovat odpad.
  S tím počítá čtveřice zákonů,
 • 00:01:19 které dnes začala projednávat
  vláda. Změny ale zároveň odkládají
 • 00:01:22 konec skládkování z původně
  plánovaného roku 2024 na rok 2030.
 • 00:01:28 Zároveň by se také měl zvýšit
  poplatek za ukládání směsného
 • 00:01:31 odpadu ze současných 500 korun
  na necelé dva tisíce.
 • 00:01:36 Slevu dostanou obce, kde toho lidé
  dají dost do barevných kontejnerů -
 • 00:01:40 postupně by to měly být až
  tři čtvrtiny veškerého odpadu.
 • 00:01:46 -Absolutní základ je, že tady je
  využitelný komunální směsný
 • 00:01:49 odpad, který právě postupně
  budeme stahovat z těch skládek
 • 00:01:53 a my bysme se rádi z těch
  dnešních 45 procent dostali
 • 00:01:57 zhruba na maximálně 10 procent
  skládkování po roce 2030.
 • 00:02:05 Vláda dnes ještě o zákonech
  nerozhodla, vrátí se k nim
 • 00:02:07 za dva týdny. Část ekologů
  i opozičních politiků návrhy už
 • 00:02:10 teď kritizuje. Vadí jim hlavně
  odklad konce skládkování.
 • 00:02:16 -Odsunem zákazu skládkování
  na rok 2030 dojde k tomu,
 • 00:02:22 že na skládkách skončí
  dalších 10 milionů tun odpadu
 • 00:02:23 úplně zbytečně.
 • 00:02:25 -ČR je jako jedna z nejlepších
  v třídění v celé Evropě,
 • 00:02:29 proto si myslím, že díky tady
  tomuto jsme to skládkování
 • 00:02:31 měli omezit už mnohem dřív.
 • 00:02:40 Vladimír Mana, náměstek ŽP
 • 00:02:42 Petr Havelka,ředitel České asociace
  odpadového hospodářství
 • 00:02:58 -Proč se vláda "zasekla" u
  projednávání odpadů?
 • 00:03:04 -Zákony byly připravené dobře,
 • 00:03:08 ale je to velmi složitá
  legislativa.
 • 00:03:18 Pan premiér si vyžádal ještě další
  informace
 • 00:03:28 o materiálových tocích a další
  informace o tom,
 • 00:03:34 jak jsou řešeny problémy v jiných
  státech.
 • 00:03:40 Dnes jsme předkládali 4 zákony.
 • 00:03:59 Vláda ten balíček projedná 25.
  listopadu.
 • 00:04:16 Na tom jednání už budou všechny
  informace.
 • 00:04:33 -Kde vidíte největší přínos?
 • 00:04:41 -Je v tom, že se vydávají na cestu
  omezení skládkování.
 • 00:04:49 Ale je to jen polovina cesty.
 • 00:04:57 Evropa stanovila cíle pro všechny
  členské státy,
 • 00:05:00 v nich hraje prioritu recyklace.
 • 00:05:12 V r. 35 mají členské státy
  skládkovat 10 % odpadu
 • 00:05:19 a recyklovat 65 % komunálního
  odpadu.
 • 00:05:38 -Proč to bylo posunuto do r. 2030?
 • 00:05:49 -Pan ministr Brabec informoval,
 • 00:05:54 že sdružení samospráv požádalo
 • 00:06:05 ministerstvo ŽP s odkazem na nové
  směrnice,
 • 00:06:15 my jsme měli v současném zákonu
  rok 2O24.
 • 00:06:22 Evropa stanovila rok 2035.
 • 00:06:32 My máme stanovený rok 2030.
 • 00:06:42 Záleží na tom, kolik to bude stát.
 • 00:06:52 -Proč rok 2030?
 • 00:07:13 -Rok 2014 byl rok, kdy byly silné
  indicie,
 • 00:07:21 že EK navrhne konec skládkování
  rok 2025.
 • 00:07:28 PS souhlasila s tímto termínem.
 • 00:07:33 Dnes máme schválený balíček
 • 00:07:47 z roku 2018 a víme, že EK chce
  konec skládkování v roce 2035,
 • 00:08:01 ale od r. 2030 se nemají ukládat
 • 00:08:06 skládkovatelné věci.
 • 00:08:21 Politici často zmiňují, že Česko
  patří v třídění odpadu evropské
 • 00:08:24 premianty. Konkrétní data zná
  Daniela.
 • 00:08:26 Vloni výrobci v Česku dodali
  na trh skoro milion a 200 tisíc tun
 • 00:08:29 jednorázových obalů. Lidi a firmy
  vrátili formou třídění bezmála
 • 00:08:33 842 tisíc tun.
  Tedy celých 71 procent.
 • 00:08:38 Průměrně tak jeden obyvatel vloni
  vytřídil do barevných popelnic
 • 00:08:41 49 kilogramů odpadu. O 2 víc než
  rok předtím. A jak je vidět
 • 00:08:47 na křivce, objem postupně roste.
  Nejčastěji lidé třídí papír -
 • 00:08:51 a to z 85 procent. Podíl vráceného
  skla je 77 procent, plastů 67 %.
 • 00:08:59 Třeba u nápojových kartonů se to
  ale teprve učí. K dalšímu využití
 • 00:09:02 jich odevzdali jen čtvrtinu.
  Česko má jednu z nejhustších sítí
 • 00:09:06 sběru tříděného odpadu. Počet
  barevných kontejnerů už přesáhl
 • 00:09:10 413 tisíc. Průměrná docházková
  vzdálenost k nim je 91 metrů.
 • 00:09:15 Na jedno sběrné místo připadá
  v průměru 124 lidí.
 • 00:09:20 Třídění ale ještě neznamená
  recyklaci. Nové materiálové
 • 00:09:22 využití našlo jen 65 procent
  ze všech plastů odevzdaných
 • 00:09:26 do žlutých kontejnerů, zbytek
  skončil jako palivo
 • 00:09:29 nebo na skládkách. U papíru
  a skla je poměr lepší.
 • 00:09:54 -Budeme schopni dodržet pravidla
  stanovená EU do r. 2035?
 • 00:10:00 -Cíl je reálný.
 • 00:10:15 Klíčový parametr je cena za
  skládkování.
 • 00:10:31 Ve všech státech, kde se zvedal
  poplatek za skládkování,
 • 00:10:34 se zvyšovala recyklace.
 • 00:10:45 -Jak chcete motivovat lidi, aby
  třídili?
 • 00:11:09 Za 20 let se nám podařilo, že ČR
 • 00:11:14 je jedna ze 3 nejlepších v třídění.
 • 00:11:21 Pro budoucí cíle to ale nestačí.
 • 00:11:26 Je třeba to zintenzivnit.
 • 00:11:37 Barevné popelnice dáváme přímo do
  rodinných domů.
 • 00:11:56 Obce do budoucna vytřídí ještě
  více odpadů,
 • 00:12:02 ale důležité je zpracování těch
  druhotných surovin.
 • 00:12:15 Nemyslíme, že skládkovací poplatek
  může zajistit přesun odpadu
 • 00:12:20 do recyklace.
 • 00:12:37 Odpadový problém má celá EU.
 • 00:13:13 -Co dělat s tím, co bylo vytříděno?
 • 00:13:22 -My jsme přesvědčováni nejen EK
 • 00:13:29 o tom, že nejdůležitější cestou je
  zvyšování poplatku.
 • 00:13:45 Ale vyšší poplatek ve všech
  státech
 • 00:13:50 vedl ke zvyšování recyklace.
 • 00:14:43 Další zpracování odpadů už souvisí
 • 00:14:46 s odpočtem daní apod.
 • 00:15:02 Nedá se to řešit na úrovni
  odpadových zákonů.
 • 00:15:33 -V posledních 2 letech západní
  státy vykazovaly recyklaci,
 • 00:15:39 ale odpad vozily do Asie.
 • 00:15:57 Pokud balík nových zákonů nebude
  obsahovat podporu recyklace,
 • 00:16:02 tak se ptám, jak chce vláda
  zajistit,
 • 00:16:14 aby odpady neskončily v kapacitách
  nových spaloven.
 • 00:16:36 -Zákon je nástroj pro zvyšování
  recyklace
 • 00:16:40 zvyšováním poplatků.
 • 00:16:55 Evropa říká, jakým způsobem máme
  posilovat recyklaci.
 • 00:17:01 Tou cestou jdeme.
 • 00:17:19 Téma odpadů jsme probrali.
 • 00:17:21 Na co se zaměříme
  v dalších minutách?
 • 00:17:23 Kdo má nebo spíš nemá šanci
  stát se novým členem EU?
 • 00:17:26 Jasno by mohlo být
  na jaře.
 • 00:17:28 Pak se zeptáme,
 • 00:17:29 jak poslední rok změnil spolupráci
  v pražské koalici
 • 00:17:32 a co na to opozice?
 • 00:17:34 A na závěr pozvánka na akce,
 • 00:17:35 které 17. listopadu připomenou
  sametovou revoluci.
 • 00:17:39 Nejen to v dnešních Událostech,
  komentářích.
 • 00:17:45 Člověk v tísni už není
  v Rusku žádoucí.
 • 00:17:47 Moskva zařadila
  českou humanitární organizaci
 • 00:17:49 na seznam zakázaných subjektů.
 • 00:17:51 Za spolupráci s ní tak v zemi
  hrozí až 6 let vězení.
 • 00:17:55 Federace krok vysvětluje zákonem
  o porušování lidských práv Rusů.
 • 00:17:59 Čerstvou reakci šéfa
  Člověka v tísni Šimona Pánka
 • 00:18:02 natočil ve Spojených státech
  náš tamní zpravodaj.
 • 00:18:09 -Není to vlastně
  nic překvapujícího,
 • 00:18:10 proto Putinův režim
  tento instrument vymyslel,
 • 00:18:12 aby odřízl od podpory
 • 00:18:14 kriticky konající
  a přemýšlející.
 • 00:18:20 Je to jistá komplikace,
  ale vlastně není to překvapivé.
 • 00:18:28 My v Rusku pracujeme
  10 let.
 • 00:18:30 Je to v jistém ohledu
  potvrzení toho,
 • 00:18:32 že ta naše práce tam má smysl,
 • 00:18:33 protože jim stojí za to
  udělat takovýto krok.
 • 00:18:57 Izrael provedl v noci cílený úder
  na jednoho z velitelů militantní
 • 00:19:00 organizace Palestinský islámský
  džihád v Gaze. Abu al-Ata při něm
 • 00:19:03 zemřel. Cílem Izraelců se zřejmě
  stal i další předák
 • 00:19:06 této organizace, tentokrát
  v Damašku. Od ranních hodin
 • 00:19:09 proto židovský stát čelí
  raketovému ostřelování z Gazy.
 • 00:19:14 Neplánované prázdniny - v celém
  jižním Izraeli se zavřely školy.
 • 00:19:17 Ulice jsou téměř prázdné. Šaj Levy
  z města Ašdod odváží svou dceru
 • 00:19:21 Darju do bezpečí. Během dopoledne
  zažil pět raketových poplachů.
 • 00:19:31 Nacházíme se na jižním okraji
  města Ašdod.
 • 00:19:32 Z Gazy je to sem vzdušnou čarou
  20 kilometrů.
 • 00:19:37 Na útěk do krytu mají lidé
  45 sekund. Takhle to vypadalo
 • 00:19:41 v poledne v místě našeho natáčení.
 • 00:19:46 Ne vždy ale zasáhne protiraketový
  štít. Tohle se odehrálo ráno
 • 00:19:49 na rušné křižovatce u města
  Gan Javne.
 • 00:19:52 Výbuch zranil jednoho z řidičů.
 • 00:19:55 Stejné místo o pár hodin poté.
  Doprava už je obnovena,
 • 00:19:58 drama z ranních hodin připomíná
  jen asfaltová záplata.
 • 00:20:01 A taky kovové úlomky palestinské
  střely, rozházené po okolí.
 • 00:20:05 Tento muž, má obchod hned vedle
  křižovatky.
 • 00:20:13 Vše začalo v noci, kdy Izrael zabil
  řízenou střelou jednoho z předáků
 • 00:20:16 palestinského Islámského džihádu
  v jeho bytě v Gaze.
 • 00:20:30 Ve stejnou dobu zasáhla střela
  i dům jiného předáka
 • 00:20:32 Islámského džihádu, a to přímo
  v syrském Damašku.
 • 00:20:43 Od brzkého rána do odpoledne
  vypálili Palestinci na Izrael
 • 00:20:47 z Gazy okolo 150 raket. Izraelci
  si opět museli mnohokrát za den
 • 00:20:51 vyslechnout alarm, který
  na speciální mobilní aplikaci
 • 00:20:55 ohlašuje blížící se raketu.
 • 00:21:01 Palestinský Islámský džihád dostává
  podporu od Íránu.
 • 00:21:04 Události posledních hodin jsou tak
  jen další nepřímou formou střetu
 • 00:21:08 mezi židovským státem
  a režimem v Teheránu.
 • 00:21:18 Varování před kolonami
  na českých hranicích.
 • 00:21:21 Po spuštění nového mýtného
  systému
 • 00:21:23 se podle provozovatele
  CzechToll
 • 00:21:25 mohou tvořit
  až 40km fronty aut.
 • 00:21:28 Důvodem má být
  pomalá registrace dopravců
 • 00:21:31 do nového systému.
 • 00:21:32 Zatím se jich přihlásila
  ani ne polovina.
 • 00:21:34 Po zavedení změn 1. prosince
  pak na nové jednotky
 • 00:21:37 mohou čekat i desítky hodin.
 • 00:21:42 V Německu zatkli trojici
  podezřelou z přípravy útoků.
 • 00:21:46 Policie muže považuje za příznivce
  organizace Islámský stát.
 • 00:21:49 Podle vyšetřovatelů chtěli udeřit
  na západě země
 • 00:21:52 a sami si vyráběli výbušniny.
 • 00:21:57 První komplikace
  na českých silnicích
 • 00:21:58 kvůli dnešnímu sněžení.
 • 00:22:00 Na hlavním tahu do Rakouska
  u Vimperku
 • 00:22:02 mají problémy některá
  nákladní auta.
 • 00:22:05 Hasiči pomohli vyprostit
  i kamion,
 • 00:22:06 který uvízl přímo
  na železničním přejezdu.
 • 00:22:10 Do rána může napadnout
  5 až 10 centimetrů sněhu.
 • 00:22:12 Hlavně v polohách
  nad 400 metrů nad mořem.
 • 00:22:21 Na jaře bude jasno,
 • 00:22:22 jak má Evropská unie přijímat
  nové členy.
 • 00:22:24 O úpravě pravidel jednal
 • 00:22:25 prezident Severní Makedonie
  v Paříži.
 • 00:22:28 Právě Skopje usiluje o vstup
  do evropského bloku,
 • 00:22:31 Emmanuel Macron ale nedávno
  start rozhovorů vetoval.
 • 00:22:34 Unie podle něj musí
  celý proces nejprve zrevidovat.
 • 00:22:56 Pavel Fischer (nestr.)
  předseda senátního výboru
 • 00:23:03 Ondřej Kovařík (nestr. za ANO)
  europoslanec
 • 00:23:23 -Může dnešní schůzka vést k tomu,
 • 00:23:28 že Makedonie zahájí schůzky s EU?
 • 00:23:34 -Rád bych byl optimistický,
 • 00:23:39 je důležité, že se schůzka
  uskutečnila,
 • 00:23:48 ale myslím, že schůzka mohla
  napravit škody,
 • 00:23:55 které vznikly říjnovým
  nerozhodnutím na úrovni
 • 00:24:03 Evropské rady. K tomu, aby se
  důvěra napravila
 • 00:24:12 v zemích západního Balkánu, bude
  třeba víc než jednání
 • 00:24:14 na úrovni státníků.
 • 00:24:37 -Nemyslím, že např. ze strany
  Turecka hrozí
 • 00:24:51 nějaké aktivity, ale na druhou
  stranu co se týká řízení
 • 00:24:58 migračních toků, jsou tady patrné
 • 00:25:03 mocenské zájmy Ruska a Číny.
 • 00:25:32 -Bylo Macronovo veto chybou?
 • 00:25:36 -Podle mne ano.
 • 00:25:49 Ve hře je důvěryhodnost EU
 • 00:25:59 a slova, kterého se dostalo
  Severní Makedonii.
 • 00:26:15 -Neodvrátí se teď Makedonie od EU?
 • 00:26:25 -V EU není jen Macron, jsme tam my
  a řada států,
 • 00:26:30 které ti vidí stejně jako ČR.
 • 00:26:37 Musíme mluvit s představiteli
  Severní Makedonie,
 • 00:26:40 pomáhali jim v tom procesu,
 • 00:26:45 mluvili i s představiteli Albánie
 • 00:26:49 a zároveň jednali s Francií.
 • 00:27:09 -Macron říká, že Evropa se musí
  reformovat
 • 00:27:14 než otevře dveře pro nové vstupní
  rozhovory.
 • 00:27:26 Nezabouchli jsme Balkánu dveře i
  my?
 • 00:27:47 -Ta otázka je do jisté míry
  spekulativní.
 • 00:27:55 Politika rozšiřující se integrace
 • 00:28:03 je jedna z nejúspěšnějších, kterou
  EU má.
 • 00:28:25 Nejsem si jistý, zda je za tím jen
  obava
 • 00:28:37 nezvládnutého rozšíření z r. 2004.
 • 00:28:48 Macron říká, že EU má být silný
  hráč,
 • 00:28:57 který se v mnoha otázkách vyrovná
  USA nebo Číně,
 • 00:29:05 ale když má příležitost to tvrzení
  potvrdit konkrétní akcí,
 • 00:29:10 tak couvne.
 • 00:29:24 -Znepokojení nad Macronovým výrokem
  vyjádřily i USA.
 • 00:29:55 -USA jsou důležité v procesu změny
  jména.
 • 00:30:15 Nelze začlenění dalších zemí
  provádět dvoukolejně?
 • 00:30:20 -To je spíš otázka na Macrona.
 • 00:30:28 Země splnily všechna kritéria,
  která byla potřeba.
 • 00:30:40 EK dala doporučení.
 • 00:31:33 -Člověk v tísni se dostal na black
  list Kremlu.
 • 00:31:43 Je třeba pro organizaci udržet
 • 00:31:48 prostředí tak, aby mohla
  pokračovat.
 • 00:32:00 Musí změnit metody.
 • 00:32:05 Je to paradox.
 • 00:32:26 Ruská federace nedávno klepala na
  dveře evropské vládní organizace.
 • 00:32:31 Co nabídneme dál?
 • 00:32:32 Jak se rok od podpisu
  koaliční smlouvy změnila Praha
 • 00:32:34 i vztahy mezi politickými silami,
  které ji řídí?
 • 00:32:38 Rozebereme.
 • 00:32:39 17. listopad se blíží
 • 00:32:41 a s ním série oslav
  30 let svobody.
 • 00:32:43 Jak budou připomínky výročí
  vypadat?
 • 00:32:45 Dívejte se s námi.
 • 00:32:51 Pražská organizace hnutí ANO
  si dnes večer
 • 00:32:53 zvolila nové vedení.
 • 00:32:55 Sněm o obměně regionálních lídrů
  rozhodoval po dvou letech.
 • 00:32:58 Na místě je Ondřej Pražák.
 • 00:33:01 Post předsedy obhájil
  Jan Říčař.
 • 00:33:03 Jakou získal podporu?
 • 00:33:15 -Jan Říčan získal 2/3 hlasů.
 • 00:33:23 Původně měl mít 1 protikandidáta,
 • 00:33:31 ten ale se jí ale před volbou
  vzdal.
 • 00:33:41 Členové pražského hnutí ANO
  zvolili i 1. místopředsedu.
 • 00:33:52 Ten získal rovněž 2/3 hlasů.
 • 00:33:55 Sněm před chvílí skončil.
 • 00:34:02 Zvolili se ještě 3 řadové
  místopředsedy.
 • 00:34:04 -Do vedení pražské organizace
  hnutí ANO
 • 00:34:05 se mohla vrátit i někdejší
  primátorka Adriana Krnáčová.
 • 00:34:08 Proč to nakonec nevyšlo?
 • 00:34:14 -V posledních týdnech se snaží
 • 00:34:18 A. Krnáčová vrátit do politiky,
 • 00:34:26 dnes chtěla kandidovat na první
  místopředsedkyni
 • 00:34:31 a také na místopředsedkyni,
 • 00:34:40 před volbou to ale vzdala a své
  rozhodnutí nechtěla komentovat.
 • 00:34:53 -V Praze je hnutí ANO
  už rok v opozici.
 • 00:34:54 Mluvilo se na sněmu
  o jeho dalších plánech?
 • 00:35:07 -Jan Říčan zmínil, že by chtěla
  pražská organizace ANO
 • 00:35:15 víc spolupracovat s užším vedením
  ANO.
 • 00:35:27 Zároveň zmínil, že by jeho
  organizace chtěla vyvíjet
 • 00:35:35 tlak na opozici. Podle něj
  současné vedení se tolik nezajímá
 • 00:35:38 o potřeby občanů.
 • 00:35:43 Dneska je to taky rok,
 • 00:35:44 co se vlády v Praze ujala
  nová koalice
 • 00:35:45 pod vedením primátora
  Zdeňka Hřiba,
 • 00:35:47 takže další důvod
  provést inventuru.
 • 00:35:48 Ve studiu vítám právě primátora
  Zdeňka Hřiba
 • 00:35:50 a taky čerstvě znovuzvoleného
  šéfa pražské opoziční ODS
 • 00:35:51 Tomáše Portlíka.
 • 00:36:16 -Jan Říčan znovu zvolen, mění to
  nějak situaci?
 • 00:36:24 -Nemění.
 • 00:36:34 -Je to pro vás dobrý partner?
 • 00:36:47 -Pan Říčan obhájil post, nic se
  nemění.
 • 00:37:01 Jako ODS bychom rádi vedli město.
 • 00:37:09 Máme cíle věci posouvat.
 • 00:37:15 Ale jsme v opozici.
 • 00:37:32 -Koalice prý funguje, ale jak?
 • 00:37:42 -Funguje to dobře, podařilo se nám
  vyřešit věci,
 • 00:37:54 které byly pro předchozí koalici
  neřešitelné.
 • 00:38:09 Vypověděli jsme několik podvodných
  směnáren z nájmů.
 • 00:38:18 Představiteli jsme aktualizaci
  plánů na městský okruh.
 • 00:38:26 Jsme blíž k jeho dostavbě.
 • 00:38:47 Naše varianta je jednatelnější.
 • 00:38:54 Problém je povolit tu silnici.
 • 00:39:03 To se dá zjednodušit třeba tím,
 • 00:39:08 že silnice se dá pod zem.
 • 00:39:22 -Nebudete ale za rok říkat totéž?
 • 00:39:48 -Měly by se přeprojektovat detaily,
 • 00:39:51 které je nutné upravit.
 • 00:39:58 Další věcí je vnější okruh.
 • 00:40:03 Ten je třeba řešit.
 • 00:40:10 Do konce roku by mělo být vydáno
 • 00:40:15 nepravomocné územní rozhodnutí.
 • 00:40:24 Nezříkáme se odpovědnosti
 • 00:40:27 za doprovodné komunikace.
 • 00:40:38 Stavíme několik velkých parkovišť.
 • 00:41:17 -Souhlasím s podzemní variantou
  okruhu.
 • 00:41:26 Nebudou však na to finanční
  prostředky.
 • 00:41:42 My jsme jediní snížili rozpočet.
 • 00:42:07 2. věc je, že nevěřím,
 • 00:42:11 že rozhodnutí o vnějším okruhu
 • 00:42:13 bude do konce roku.
 • 00:42:20 Předpokládám, že k němu dojde až v
  červnu 2020.
 • 00:42:46 -Proč jste nazval radu města
  polokomunistickou organizací?
 • 00:43:06 -Bylo to kvůli způsobu financování.
 • 00:43:21 Výstavba je v reálné praxi vždy
  dražší.
 • 00:43:35 ODS v r. 2012 hospodařila s
  rozpočtem 36 mld. provozních
 • 00:43:40 výdajů.
 • 00:44:28 Pan Portlík říká něco jiného,
 • 00:44:33 než jaké jsou pak jeho skutky.
 • 00:44:43 Souhlasím, že na okruh budou třeba
  peníze.
 • 00:44:54 Ale věřím, že to dáme dohromady.
 • 00:45:13 V současnosti investujeme do
  projektů,
 • 00:45:17 které máme připravené.
 • 00:45:42 V IT rozpočet nejen splníme.
 • 00:46:10 -Co se týče narážky pana primátora
 • 00:46:18 na sázení stromů, chtěl jsem mu
  vyjít vstříc.
 • 00:46:50 -Data za čerpání jsou s určitým
  zpožděním.
 • 00:47:09 Myslím, že plníme plán.
 • 00:47:18 Pražskou politiku
  jsme probrali.
 • 00:47:20 Ještě nás čeká jedno téma:
 • 00:47:22 Jak si Česko o víkendu připomene
  30 let svobody?
 • 00:47:25 Prozradí to za chvíli
  organizátoři hlavních akcí.
 • 00:47:27 Počkejte si.
 • 00:47:34 Aktuálně se vracíme
  k ruskému zákazu
 • 00:47:35 české humanitární organizace
  Člověk v tísni.
 • 00:47:38 Ministr zahraničí Tomáš Petříček
  před chvílí oznámil,
 • 00:47:41 že bude po Moskvě žádat
  vysvětlení.
 • 00:47:44 Důvody označil za absurdní.
 • 00:47:46 Podle něj to svědčí
  o stavu lidských práv v Rusku.
 • 00:47:52 Ministerstvo obrany
  definitivně schválilo nákup
 • 00:47:54 12 amerických vrtulníků
  pro armádu.
 • 00:47:57 Česko by je mělo dostat
  v roce 2023.
 • 00:48:00 Za 8 víceúčelových helikoptér
  Venom
 • 00:48:03 a 4 bojové stroje Viper zaplatí
  přes 14,5 miliardy korun.
 • 00:48:08 Ministr Lubomír Metnar
  chce smlouvu podepsat ještě letos.
 • 00:48:14 Španělsko míří po 4 dekádách
  ke koaliční vládě.
 • 00:48:16 Předběžnou dohodu hlásí
  socialisté
 • 00:48:18 a strana Unidas Podemos.
 • 00:48:21 Chtějí zabránit
  nové povolební krizi.
 • 00:48:23 Křesel ale nemají dost,
 • 00:48:25 musí tak hledat podporu
  dalších stran.
 • 00:48:35 Slovenská prezidentka
  Zuzana Čaputová v Praze.
 • 00:48:38 Zastavila se na Národní třídě
  a položila věnec u památníku
 • 00:48:41 událostí 17. listopadu. Vzpomněla
  i na protesty studentů v Bratislavě
 • 00:48:46 v předvečer sametové revoluce
  a upozornila,
 • 00:48:50 že demokracie není samozřejmostí.
 • 00:49:01 -A hlavně, ona nefunguje
  na autopilota, pokud se
 • 00:49:03 nebudeme angažovat ve věcech
  veřejných, tak se mohou dít
 • 00:49:06 věci, které se mohou
  vymknout kontrole.
 • 00:49:19 Lukáš Černý
  předseda spolku Díky, že můžem
 • 00:49:22 Jan Gregar
  mluvčí Koncertu pro budoucnost
 • 00:49:39 -Na Národní třídě očekáváte až sto
  tisíc lidí.
 • 00:49:47 -Myslím, že jsme připraveni.
 • 00:50:04 Lidé se mohou těšit na programy
  pro děti, na výstavy.
 • 00:50:11 Celou Národní třídu osvítíme do
  trikolory.
 • 00:50:26 -Je konkrétní akce, která vás
  zaujala?
 • 00:50:39 -Připravili jsme rekonstrukci
  průvodu
 • 00:50:43 z Albertova na Národní.
 • 00:50:50 Chtěli bychom, aby tam rodiče
  přišli s dětmi.
 • 00:51:01 Aby si připomněli, jak to tenkrát
  vypadalo.
 • 00:51:12 Budou tam vzpomínky pamětníků.
 • 00:51:18 Na cestě bude 5 zastavení,
 • 00:51:21 hlavní bude na Vyšehradě.
 • 00:51:28 Tam budeme rozdávat růže.
 • 00:51:48 17. listopad je mezinárodní den
  studentů.
 • 00:52:08 -Jak to bude vypadat na Václavském
  náměstí?
 • 00:52:17 -Letos plánujeme program na celém
 • 00:52:22 Václavském náměstí.
 • 00:52:33 V Praze tedy bude velké centrum
  oslav.
 • 00:52:46 Na koncertě vystoupí třeba Aneta
  Langerová, Buty aj.
 • 00:53:10 -S čím jste lidi, kteří budou
  vystupovat, oslovili?
 • 00:53:29 -Řečníci mají prostor zhruba 3
  minuty.
 • 00:53:40 Zohledňujeme zejména odkaz
 • 00:53:44 a spojení se sametovou revolucí.
 • 00:53:53 Např. pan Halík, paní Rakušanová.
 • 00:54:08 Chceme i lidi, kteří nejsou známí.
 • 00:54:27 -Co máte připravené mimo Prahu?
 • 00:54:52 -Snažíme se propojovat
  organizátory napříč republikou.
 • 00:54:59 Máme už do Festivalu svobody
  přihlášeno 50 měst.
 • 00:55:09 Samozřejmě Brno, Jihlavu aj.
 • 00:55:18 Lidé mohou jet do nejbližšího
  města.
 • 00:55:42 -Jak pojmout oslavy, aby společnost
  spojily?
 • 00:56:03 -O problémech ve společnosti se
  mluví každý den.
 • 00:56:08 V ten jeden den by se lidé měli
 • 00:56:13 setkávat, slavit.
 • 00:56:24 Stojí to na lokálních
  organizátorech.
 • 00:56:34 My v Praze lidem nenutíme naše
  názory.
 • 00:56:42 Své názory mohou vyjadřovat i
  během průvodu.
 • 00:57:10 -Jak chcete oslovit lidi, kteří
  jsou po 30 letech rozčarovaní?
 • 00:57:19 -Snažíme se mluvit zejména o
  příležitostech,
 • 00:57:24 které sametová revoluce přinesla.
 • 00:57:41 -Je třeba mluvit i o přístupu
 • 00:57:45 k takovým akcím.
 • 00:58:01 Chceme upozorňovat na to, co je
  důležité,
 • 00:58:05 co je dobré.
 • 00:58:29 Zítra tu budou zase přesně v deset.
  Nabídnou třeba duel ministra
 • 00:58:32 průmyslu a poslance za Piráty
  o rozšíření jaderných elektráren.
 • 00:58:37 Děkujeme, že jste se dívali,
  dobrou noc.
 • 00:58:41 Skryté titulky:
  Hana Bukovská a Helena Roubíčková

Související