iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 8. 2014
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
2441
zhlédnutí

Události, komentáře

Kurzarbeit pro Česko — Nový velvyslanec USA v Praze — Opencard — Objev století na Vyšehradě

56 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:00 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:11 Míň práce, za to míň peněz,
  ale rozhodně ne vyhazov.
 • 00:00:15 Tak chtějí problémy vyvolané
  evropsko-ruským obchodním sporem
 • 00:00:18 řešit odboráři.
  A podnikatelé taky.
 • 00:00:21 A i politici na to slyší.
  Tedy všechny zúčastněné strany.
 • 00:00:24 Šance na to, aby politici
  kurzarbeit do našich zákonů dostali.
 • 00:00:28 Vítejte u UDÁLOSTÍ, KOMENTÁŘŮ.
 • 00:00:33 Kurzarbeit jako hlavní pomoc
  pro firmy zasažené sankcemi.
 • 00:00:36 Plán vládní skupiny přivítali
  i odboráři a podnikatelé.
 • 00:00:41 Stát by na něj mohl vyčlenit
  až 200 milionů korun.
 • 00:00:44 Pravidla pro získání podpory,
  aby společnost nemusela propouštět,
 • 00:00:47 by měla být jednodušší než v době,
  kdy peníze posílal Brusel.
 • 00:00:51 Platit by měla od ledna
  příštího roku.
 • 00:00:54 100 tun železa, kvůli kterému
  vyhloubily podlahu výrobní haly
 • 00:00:57 o další metr.
 • 00:00:58 Největší investice v historii
  výrobce letadel Aero Vodochody.
 • 00:01:01 Nýtovací automat začal pracovat
  právě dnes a bude se podílet
 • 00:01:05 na výrobě trupu pro francouzský
  Airbus a brazilský Embraer.
 • 00:01:08 Kdysi byly pro firmu
  zásadní zakázky z Ruska.
 • 00:01:11 Dnes se ale podnik snaží
  nespoléhat jen na jeden trh.
 • 00:01:14 Právě zákazníci z různých částí
  světa mají být podle české vlády
 • 00:01:17 receptem k ozdravění
  českých vývozců.
 • 00:01:19 A chce je podpořit.
 • 00:01:21 Třeba prostřednictvím státní
  exportní banky a pojišťovny EGAP,
 • 00:01:24 které pomáhají podnikům proniknout
  na rizikovější teritoria.
 • 00:01:30 Mají nějaké limity, kolik maximálně
  mohou do které země pustit peněz,
 • 00:01:33 je možné dát tam těch peněz více.
 • 00:01:35 V případě EGAP jsou limity
  téměř naplněny například
 • 00:01:39 u Běloruska, Ázerbájdžánu,
  Gruzie nebo Srbska.
 • 00:01:41 Jak by se mohly zvednout,
  ale pojišťovna ještě neví.
 • 00:01:45 Třeba Bělorusko přitom hraje
  ve sporu mezi Ruskem a Evropou
 • 00:01:48 ještě další úlohu.
 • 00:01:50 Ruská zemědělsko-
  potravinářská inspekce
 • 00:01:52 už hlásí první případy, kdy se snaží
  evropští producenti obejít zákaz
 • 00:01:55 dovozu potravin do Ruska.
 • 00:01:57 A to přes třetí země,
  hlavně Bělorusko.
 • 00:02:00 Například turecké nebo srbské zboží
  ve skutečnosti pochází z Polska,
 • 00:02:04 Řecka, Nizozemí nebo Litvy.
 • 00:02:06 Nejde údajně o ojedinělé případy.
 • 00:02:09 Firmy se totiž snaží udržet zakázky
  za každou cenu.
 • 00:02:12 Těm, kdo by se i přesto dostaly
  do problémů,
 • 00:02:15 chce vláda pomoct i jinak.
 • 00:02:16 V rámci kurzarbeitu by jim mohla
  přispět na mzdy zaměstnanců,
 • 00:02:19 kteří aktuálně nebudou mít
  co dělat.
 • 00:02:23 Se bavíme o penězích,
  které udrží zaměstnanost,
 • 00:02:26 nebudou to peníze, které půjdou
  přes úřady práce
 • 00:02:27 nezaměstnaným lidem.
 • 00:02:29 Pro představu, pokud by o práci
  přišlo 5000 lidí,
 • 00:02:31 stát by díky kurzarbeitu ušetřil
  360 milionů korun.
 • 00:02:49 Místopředseda sněmovny Bartošek.
 • 00:02:53 Předseda ČMKOS Středula.
 • 00:02:58 Ekonomický expert ODS Skopeček.
 • 00:03:04 Jak se to řekne česky, kurzarbeit?
 • 00:03:10 Zkrácený pracovní úvazek.
 • 00:03:20 Příspěvek v době krátkodobé
  nezaměstnanosti.
 • 00:03:26 Přesná pravidla, jak si to vy
  představujete?
 • 00:03:31 Co jako ta pravidla nastavíte?
 • 00:03:39 Nejdříve se musí vydefinovat, kdo
  a za jakých okolností
 • 00:03:42 bude tyto nástroje používat.
 • 00:03:48 Musím chválit práci min. práce,
  vycházíme z toho,
 • 00:03:54 že za jasně daných podmínek, tedy
  pokud se dostane ekonomika
 • 00:04:02 do recese po dobu 3 měsíců a bude
  to v důsledku hospodářské recese
 • 00:04:08 nebo sankcí, uvažje se i o
  živelních pohromách,
 • 00:04:15 vláda by mohla vyhlásit na
  omezenou dobu např. 6 měsíců
 • 00:04:21 možnost využívání kurzarbeitu pro
  firmy, kterých se to bude týkat.
 • 00:04:26 A je tam podmínka té recese?
 • 00:04:34 Např. pokud se kvůli sankcím
  ekonomika do recese nedostane,
 • 00:04:39 nebude potřeba to vyhlásit?
 • 00:04:46 Ano, nemělo by docházet ke
  zneužívání firmami.
 • 00:04:55 Podmínkou je, že po dobu 3 měsíců
  musí být hospodářská recese.
 • 00:05:01 Za jiných okolností by to nemělo
  být přijatelné.
 • 00:05:07 Nyní jsme ale ve stagnaci, takže
  žádný kurzarbeit.
 • 00:05:16 Situace je vážnější, ČR není
  ostrovem.
 • 00:05:21 Pokud by kurzarbeit vyhlásilo např.
  Německo,
 • 00:05:29 zlikvidovalo by to okolní země,
  protože by měli jiné podmínky.
 • 00:05:39 Výjimečná situace musí být
  definována jasně
 • 00:05:43 a vše musí být také schváleno EU.
 • 00:05:49 3 měsíce za sebou, recese, je pro
  vás přijatelné?
 • 00:05:57 Ano, jednoznačně. Ještě jsou
  navrženy další 2 instituty,
 • 00:06:02 při kterých by to mohlo být
  vyhlášeno,
 • 00:06:10 jednou z nich je restrukturalizace
  firmy a další jsou sezónní práce.
 • 00:06:17 A podpora opozice?
 • 00:06:24 My se o tom určitě budeme bavit,
  ale upozornil bych,
 • 00:06:32 že kurzarbeit není ničím jiným než
  přímou podporou soukromých firem,
 • 00:06:38 a vláda na to musí nejdříve
  odněkud vybrat.
 • 00:06:43 Je to podpora někoho na úkor
  jiného.
 • 00:06:52 Dnes jsem byl překvapen, když se
  mluvilo o našich sankcích
 • 00:07:01 vůči Rusku, tak je to jen část
  naší ekonomiky a kurzarbeit má
 • 00:07:06 smysl ve chvíli, kdy je celá
  ekonomika v recesi.
 • 00:07:15 Ale dávky v nezaměstnanosti jsou
  také dávkou někomu na úkor jiného.
 • 00:07:23 A chcete jít tedy cestou
  kurzarbeitu nebo aby šli lidé
 • 00:07:26 na pracák?
 • 00:07:30 Nejsou jen tyto dvě možnosti.
 • 00:07:38 Náš trh práce trpí systémovými
  poruchami, máme jedny z největších
 • 00:07:44 odvodů zaměstnavatelů za
  zaměstnance.
 • 00:07:51 Nezaměstnanost nám velmi rychle
  přišla na začátku ekonomické krize,
 • 00:07:59 která přišla z USA. Ale spolu s
  křehkým oživením
 • 00:08:05 nepřichází oživení na trhu práce,
  nezaměstnanost neklesá.
 • 00:08:13 Kurzarbeitem si nepomůžeme, musí
  tam být daleko větší opatření,
 • 00:08:18 např. snížení nákladů.
 • 00:08:24 Je to zvláštní, musím se jen
  usmívat.
 • 00:08:30 V době, kdy vládli a my jsme toto
  navrhovali,
 • 00:08:36 tak např. Němci ten nástroj mají,
  používají ho,
 • 00:08:43 zachránilo to kvalifikované
  zaměstnance, kteří stojí enormní
 • 00:08:52 peníze, vy tu teď říkáte, ať už k
  tomu dojde, nebylo to za vašich
 • 00:08:55 vlád, nyní to vypadá, že k tomu
  dojde.
 • 00:09:02 Nyní vaši voliči volají, že jsou
  šťastní a teď se to bude aplikovat.
 • 00:09:07 My jsme to velmi poctivě žádali
  minulých 7 let.
 • 00:09:13 Já o tom rozhodovat nebudu, jsem
  rád, že jsem u těch diskusí.
 • 00:09:20 Ale nyní přijímáme systémový
  nástroj, podmínky se dají nastavit,
 • 00:09:32 aby nic neporušovaly. A ztráty
  pracovních příležitostí byly proto,
 • 00:09:36 že jsme neměli systémová opatření.
 • 00:09:46 Ano, je to pohled odborů, řídit
  ekonomiku shora intervencemi.
 • 00:09:54 Mnohokrát se ukázalo, že názory
  odborů většinou situaci nelepší.
 • 00:10:02 Až se bude hlasovat o kurzarbeitu,
  zvednete pro to ruku?
 • 00:10:10 Neumím říci, v jaké podobě to bude
  navrženo.
 • 00:10:21 Ale vážil bych to na lékárnických
  vahách a ODS bude určitě nabízet
 • 00:10:27 ostatním stranám, aby se situaci
  na trhu práce zabývaly
 • 00:10:33 daleko efektivnějšími nástroji.
 • 00:10:37 Např. daňové prázdniny.
 • 00:10:43 Necháme to firmám rovnou, je to
  daleko levnější a efektivnější.
 • 00:10:47 Komu ta pomoc bude náležet?
 • 00:10:57 Budou splněny zadané podmínky, ale
  komu bude pomoc náležet, všem?
 • 00:11:03 Sloužít to pro udržení
  zaměstnanosti v ČR.
 • 00:11:09 Překvapuje mě názor člena ODS,
  který hledá dražší řešení.
 • 00:11:18 Kurzarbeit je osvědčená metoda,
  která v SRN účinkovala při krizi.
 • 00:11:26 Ptám se, zda daných podmínek každý
  podnikatelský subjekt bude moci
 • 00:11:30 přijít za státem a žádat peníze.
 • 00:11:37 Pokud vláda vyhlásí ekonomickou
  recesi,
 • 00:11:44 jednotlivé případy budou muset
  prokázat, že splňují podmínky,
 • 00:11:49 pak půjde použít tento nástroj.
 • 00:11:55 O jaké podmínky půjde?
 • 00:12:02 Vyhlašovat je bude vláda, ale
  některé z nich budou v zákoně,
 • 00:12:10 např. 3měsíční pokles do recese,
  zaměstnavatelé také budou muset
 • 00:12:16 využít všech nástrojů, které mohou
  použít k nápravě.
 • 00:12:23 Pokud vše selže, nastoupí pomoc od
  ostátu.
 • 00:12:32 Skutečně budou peníze pro všechny
  potřebné?
 • 00:12:39 Je to složitější, zákon bude
  obsahovat i to,
 • 00:12:44 že zaměstnavatel musí aplkovat
  částečnou nezaměstnanost.
 • 00:12:52 Mluví se o tom měsíc před tím,
  než žádost podá.
 • 00:12:57 Tedy to nemůže dostat každý.
 • 00:13:02 A bude také možnost zkoumat
  podmínky, zdali příslušný
 • 00:13:08 zaměstnavatel i se zpětnou
  platností nepoužil nějakou lest,
 • 00:13:17 aby vylákal peníze ze státu, pokud
  stát možnosti dotací vyhlásí.
 • 00:13:27 Takže se může stát, že firma A
  dostane a firma B nedostane?
 • 00:13:30 Ano, může se to stát.
 • 00:13:38 Je vidět, že kolegové nemají jasno
  ani mezi sebou,
 • 00:13:47 jak návrh bude vypadat, ale bude
  to velmi složité, byrokratické.
 • 00:13:57 Vy říkáte, že to bude byrokraticky
  složité
 • 00:14:01 a ve větě předtím jste řekl, že ho
  neznáte.
 • 00:14:14 Váš návrh, ten z peněz EU, je tak
  10x byrokraticky náročnější,
 • 00:14:18 ten je k ničemu.
 • 00:14:23 Podmínky k nastavení jsou vážné.
 • 00:14:30 Ale nevyplývá z toho, že to bude
  jednoduché řešení,
 • 00:14:34 není to systémová podpora trhu
  práce.
 • 00:14:40 K podnikateli, je pro něj
  výhodnější dostat peníze,
 • 00:14:46 než aby musel vyplácet odstupné při
  propouštění?
 • 00:14:55 Je otázkou, zdali by firmy
  vypovídaly zaměstnance
 • 00:15:05 a nedomluvily se s nimi na nějaké
  jiné formě spolupráce.
 • 00:15:13 Viděl bych to na jiných opatřeních,
  např. formou daňových prázdnin.
 • 00:15:18 To je jednodušší, levnější a
  smysluplnější.
 • 00:15:24 Není to lobbing podnikatelů?
 • 00:15:31 Jednoznačně ne, vždy mě překvapuje,
  jak ve chvíli,
 • 00:15:37 kdy se začíná zavádět nějaký
  nástroj, rojí se spekulace,
 • 00:15:41 jak to lze využít, ale to lze u
  všeho.
 • 00:15:50 S návrhem je také systém kontroly,
  je to nástroj, který umožní všem
 • 00:15:57 zažádat, pokud se jich týká recese.
 • 00:16:06 A co se týká státu, bavíme se o
  tom, jak chce ČR realizovat
 • 00:16:09 aktivní politiku zaměstnanosti.
 • 00:16:18 Říkám stále, že lepší je, aby lidé
  zůstali zaměstnaní
 • 00:16:23 a nemuseli absolvovat to kolečko s
  úřadem práce,
 • 00:16:31 osvědčilo se to v Německu, nevím,
  proč by to nešlo u nás.
 • 00:16:39 A rolí státu bude kontrola,
  aby nebyly peníze zneužívány.
 • 00:16:49 Ale primárně stát potřebuje využít
  všechny možné prostředky,
 • 00:16:52 aby lidé nepřicházeli o práci.
 • 00:16:58 Proč se to nemá týkat státních
  zaměstnavatelů?
 • 00:17:05 To je složité, otázka státu je
  neaplikovatelná pro soukromou
 • 00:17:11 sféru, tam recese nebude fungovat.
 • 00:17:16 A státních firem je velmi malý
  počet.
 • 00:17:24 Tato cílená podpora pro
  zaměstnavatele je tak velký rozdíl,
 • 00:17:32 že za normálních okolností 550 mil.
  bychom zaplatili za 5000
 • 00:17:38 nezaměstnaných. A tady bychom
  platili 180 mil. a ještě by ti
 • 00:17:42 lidé byli zaměstnaní.
 • 00:17:58 Proč se to nebude tedy týkat
  státního sektoru?
 • 00:18:04 Tam zůstanou lidé na 100 % platu
  i při krizi.
 • 00:18:12 A zaměstnancům u podnikatelů hrozí,
  že půjdou na 90 %.
 • 00:18:19 I u státu, pokud existují osobní
  příplatky, tak se bavíme o platech.
 • 00:18:26 V době nedostatku byly regulovány
  zásadně.
 • 00:18:31 A mnozí se od doby krize nedostali
  na své původní platy.
 • 00:18:40 Např. u státu máte, že prvních 5
  platových tříd
 • 00:18:45 je pod úrovní minimální mzdy.
 • 00:18:52 U podnikatelské sféry je vývoj
  přirozený, u státu dochází ale
 • 00:18:59 k velkým problémům souvisejícím s
  krizovými řešeními.
 • 00:19:04 Na to kurzarbeit nemůže opravdu
  existovat.
 • 00:19:13 Německo, tam to mají, tam to
  funguje.
 • 00:19:23 Je to tak jednoduché?
 • 00:19:26 Kurzarbeit, používá se, funguje to?
 • 00:19:32 Ano, vše, co jsem slyšel, je
  pravdivé.
 • 00:19:40 V SRN se to osvědčilo, používá se
  intenzivněji teď,
 • 00:19:45 ale už od roku 1910, kdy byl první
  případ kurzarbeitu
 • 00:19:52 se používá systematicky v kontextu
  tzv. finanční krize.
 • 00:19:57 A také velmi úspěšně.
 • 00:20:01 Je to skutečně tak jednoduché?
 • 00:20:08 Lidé zůstávají doma, nepracují celý
  týden, dostávají peníze.
 • 00:20:15 Ne, takto to není, jsou velmi
  přesně určené detaily.
 • 00:20:21 Existují zákonné předpisy velmi
  rozsáhlé a velmi detailní,
 • 00:20:25 snaží se pamatovat na všechny
  eventuality,
 • 00:20:33 které konkrétní případy řeší,
  je tam určené úplně všechno.
 • 00:20:39 To, z čeho se bude počítat to,
 • 00:20:42 z čeho se budou ty dávky platit.
 • 00:20:48 Zdali se také počítá se
  vzděláváním zaměstnanců,
 • 00:20:51 jestli budou pracovat částečně atd.
 • 00:20:57 Ten německý postup je velmi
  metodický a systematický.
 • 00:21:04 Jistě jsou tam také nějaké mezery,
  ale funguje to spolehlivě.
 • 00:21:13 Ten návrh z ODS, nechme raději
  podnikatelům peníze u nich,
 • 00:21:18 bude to prý levnější, proč to
  nezavedli v SRN?
 • 00:21:26 Protože to víc spoléhá na údajně
  osvícené síly trhu,
 • 00:21:33 které to zařídí, ale jak vidíme,
  tak všechno nezařídí.
 • 00:21:42 Některé elementy je potřeba nechat
  státu, aby do ekonomiky zasahoval.
 • 00:21:50 Ne jako za komunismu, ale ani
  podnikatelé nejsou nezištní.
 • 00:22:00 Při poslední krizi SRN vyplatilo
  asi 5 mld. eur v rámc kurzarbeitu.
 • 00:22:05 Vyplatilo je většimu počtu lidí,
  než se původně počítalo.
 • 00:22:09 Vyplatilo se to?
 • 00:22:16 Smysl projektu spočívá v tom,
 • 00:22:24 že podniky nemusí propouštět lidi,
  kteří jsou kvalifikovaní a
 • 00:22:32 zapracovaní. A tyto lidi by musely
  firmy po krizi těžko shánět,
 • 00:22:37 protože ti už by si našli jinou
  práci.
 • 00:22:44 A také to zaměstnancům pomáhá,
  nemusejí hledat jiné bydlení,
 • 00:22:53 rodiny nejsou rozházené tím,
  že se musí hlavní živitel rodiny
 • 00:22:57 stěhovat za prací atd. Takže je to
  stabilita.
 • 00:23:01 A to je to hlavní, co si může
  člověk přát.
 • 00:23:07 V rezidenci amerického velvyslance
  je střídání,
 • 00:23:11 Norman Eisen odjíždí,
  Andrew Schapiro přijíždí.
 • 00:23:15 Americké velvyslance v Česku
  rozebereme s diplomatem
 • 00:23:17 Petrem Kolářem.
 • 00:23:19 Vyšehrad je jeden ze základů
  bohaté české historie.
 • 00:23:24 A je možná ještě významnější,
  než se doteď vědělo.
 • 00:23:27 Archeologové tam udělali objev
  století, dozvíme se v závěru UK.
 • 00:23:48 Izrael obnovil nálety na Gazu,
  poté, co z pásma v době
 • 00:23:55 prodlouženého příměří vylétly
  na jih jeho území tři rakety.
 • 00:23:59 Příměří mělo vypršet
  až ve 23 hodin.
 • 00:24:02 Premiér Benjamin Netanjahu
  taky odvolal z Káhiry
 • 00:24:05 izraelské vyjednavače.
 • 00:24:09 Na střední Evropu padly obavy
  z rozšíření eboly.
 • 00:24:13 Dva podezřelé případy smrtící
  horečky hlásí Rakousko.
 • 00:24:15 V Berlíně zkolabovala
  na úřadu práce žena,
 • 00:24:18 která se vrátila z Afriky.
 • 00:24:21 Úřady okamžitě spustily
  krizový plán,
 • 00:24:23 stovky lidí strávily
  několik hodin v karanténě.
 • 00:24:27 Uprchlý Čech Radovan Krejčíř
  získal zpět část svého majetku.
 • 00:24:30 Napsal to server Aktuálně cz.
 • 00:24:32 Soud uvolnil jeho cennosti
  za víc než 30 milionů korun
 • 00:24:35 kvůli odškodnění poškozených.
 • 00:24:37 Jako první se o něj ale přihlásili
  Krejčířovi právníci.
 • 00:24:40 Podnikatel je od loňského listopadu
  ve vazbě v Jihoafrické republice,
 • 00:24:44 kde čelí obvinění z únosu
  a pokusu o vraždu.
 • 00:24:49 Reprezentační brankář Petr Čech
  poprvé v kariéře vstupuje
 • 00:24:52 do sezony jako gólmanská dvojka
  fotbalistů Chelsea.
 • 00:24:55 V prvním utkání anglické ligy
  s Burnley dostal od trenéra Mourinha
 • 00:25:00 přednost jeho belgický konkurent
  Thibaut Courtois.
 • 00:25:03 Je tak možné, že by Čech
  po 10 letech mohl
 • 00:25:05 Stamford Bridge opustit.
 • 00:25:10 Do Česka přijel nový americký
  velvyslanec Andrew Schapiro,
 • 00:25:14 má tu už i svou rodinu.
 • 00:25:17 Právník s českými kořeny
  ve funkci nahradil Normana Eisena,
 • 00:25:20 který americké velvyslanectví
  v Praze vedl od ledna 2011
 • 00:25:22 a minulý týden v Česku skončil.
 • 00:25:25 Schapiro se úřadu oficiálně ujme,
  až předá své pověřovací listiny
 • 00:25:29 prezidentovi Miloši Zemanovi,
  tedy zřejmě během září.
 • 00:25:48 Koho to Obama do ČR vlastně
  poslal?
 • 00:25:57 Shapiro je člověk, který dokázal
  ve své právnické praxi
 • 00:26:04 mnoho úspěchů, podpořil také
  prezidentskou kampaň
 • 00:26:12 prezidenta Obamy 700 000 dolary,
  které pro něj nasbíral.
 • 00:26:19 Ale je to také člověk, který ve
  své profesi právníka vyhrává
 • 00:26:26 arbitráže, je úspěšným advokátem a
  jednoznačně podporuje demokraty,
 • 00:26:29 Obamu, je jeho spolužákem.
 • 00:26:33 A je také zkušeným diplomatem?
 • 00:26:40 V americké diplomacii to funguje
  jinak,
 • 00:26:47 na nejvyšší příčce diplomata za
  sebou nemusíte mít tuto zkušenost,
 • 00:26:53 jsou to ze 30 % politické nominace.
 • 00:27:04 Spíše záleží na tom, jak jste
  blízko americkému prezidentovi,
 • 00:27:13 jak slyšíte senát a také např.
  míra získat peníze pro kampaň.
 • 00:27:20 Tedy hraje větší roli, jestli jste
  kamarád prezidenta,
 • 00:27:26 že seženete peníze na úspěšnou
  prezidentskou kampaň
 • 00:27:31 a přesvědčíte Senát. To je důležité
  pro to, aby se někdo stal
 • 00:27:34 americkým velvyslancem?
 • 00:27:42 Je to zhruba 30 %. Jsou země, kam
  se posílají profesionální
 • 00:27:51 kariérní diplomaté. A jsou země
  jako ČR, která je bezproblémová
 • 00:27:57 a posílají se tam politické
  nominace.
 • 00:28:08 To se ale může projevit jako
  výhoda, tito lidé mají telefon
 • 00:28:15 na amerického prezidenta přes
  všechny tamní filtry.
 • 00:28:27 Např. v době prezidenta Klause a
  velvyslance Stapletona se ukázalo,
 • 00:28:32 že to byla jistá komplikace ve
  vztazích mezi prezidenty.
 • 00:28:39 Ale v jiných ohledech ta přímá
  linka nebyla vůbec špatná.
 • 00:28:47 Jak si vysvětlit ty rozdíly, podle
  čeho vybírají prezident
 • 00:28:55 své velvyslance? Nyní právník, za
  Bushe to byli spíše byznysmani.
 • 00:29:00 Vypovídá to něco o prezidentovi
  USA?
 • 00:29:06 Není v tom žádná matice, je to
  dáno mnoha faktory,
 • 00:29:09 které se různě prolínají.
 • 00:29:16 V případě demokratických
  prezidentů to nejsou jen lidé
 • 00:29:24 z různých think tanků, byznysmeni,
  intelektuálové atd.
 • 00:29:32 Zmínil jste Eisena, který skončil
  nyní svou misi, ten tu neměl být.
 • 00:29:43 Měl tu být jiný kandidát, který je
  miliardář z Kalifornie
 • 00:29:52 a mediální magnát, tu nominaci
  nepřijal, protože proces
 • 00:29:58 screeningu a proces prověřování
  jeho byznysových aktivit
 • 00:30:00 byl pro něj příliš.
 • 00:30:09 Ani Eisen tu neměl být, toho zase
  Obamovi zakázal Senát.
 • 00:30:18 Je tam dána klička, velvyslanec
  může fungovat rok
 • 00:30:25 bez schválení Senátu, takže Obama
  Senát pak přesvědčil.
 • 00:30:35 A co lidskoprávní představitelé,
  takto jednoduché síto neplatí?
 • 00:30:41 Zažil jsem některé republikánské
  nominanty,
 • 00:30:46 kteří byli velmi aktivními
  zastánci podpory demokracie
 • 00:30:55 a svobody ve světě a velmi velkými
  bojovníky za svobodu projevu.
 • 00:30:59 V případě republikánů to tak
  trochu působí,
 • 00:31:05 že to není normální, ale je to
  normální.
 • 00:31:10 U demokratů je to často
  medializováno více.
 • 00:31:21 Když jsem působil v Moskvě, mým
  protějškem tam přišel velvyslanec
 • 00:31:29 s politikou resetu vůči Rusku a
  podporoval demokracii ve světě.
 • 00:31:38 Přišel ne se support, ale advanced
  democracy, což je měkční forma.
 • 00:31:44 Ale v Moskvě ho vnímali jako
  lidskoprávního aktivistu,
 • 00:31:48 a to mu neprospělo.
 • 00:31:54 Dostali jsme se k americko-ruským
  vztahům.
 • 00:32:09 Co velvyslanec v Rusku, který vy
  znáte, co může pro tak významnou
 • 00:32:11 zemi nyní dělat?
 • 00:32:16 Nyní tam má velmi těžkou situaci.
 • 00:32:21 Má tam tzv. damage control, tedy
  to ošetřování toho,
 • 00:32:27 co se ještě ošetřit a zachránit
  dá.
 • 00:32:31 Ale není tam sám, je součástí
  diplomatického sboru,
 • 00:32:38 který minimálně v případě
  členských států EU a NATO
 • 00:32:40 spolupracuje, koordinuje se.
 • 00:32:45 Je to složitá věc, ve které se
  ocitnout není žádný med.
 • 00:32:52 Ale nabízí to jistou možnost
  kreativity.
 • 00:32:59 A přicházíte-li s podněty a náměty,
  které pak vaše země,
 • 00:33:09 která vás vyslala, je schopna
  zpracovat, tak to není nezajímavé.
 • 00:33:20 Nesmíte sedět v rezidenci, nejste
  politik ani voják,
 • 00:33:25 musíte hledat způsoby, jak umět tu
  situaci využít.
 • 00:33:33 Sklenice může být i z půlky plná,
  ne prázdná.
 • 00:33:42 Je to možná něco, co může být
  velmi zajímavým kořením
 • 00:33:46 diplomatické práce.
 • 00:33:53 Ta každodenní komunikace mezi
  ruským a americkým velvyslancem,
 • 00:33:56 je v těchto dnech jinak?
 • 00:34:01 Ano, musí se na to jinak.
 • 00:34:04 Nejde to tak, že by se ignorovali.
 • 00:34:14 Ale v rámci zdvořilostí,
  představování nového velvyslance
 • 00:34:19 dojde ke kontaktu, je to sice
  poznamenáno ruskou krizí
 • 00:34:22 a není možné si říkat, že ne.
 • 00:34:29 Nový americký velvyslanec přichází
  v době, kdy i ČR musela zaujmout
 • 00:34:34 nějakou pozici, otázkou je, do
  jaké míry jednoznačnou
 • 00:34:44 a jaké signály vysíláme, jak to
  oni čtou a jak tomu rozumí.
 • 00:34:49 Bude si to muset trošku přebrat a
  vyjasnit.
 • 00:34:57 A jeho komunikace s Rusy bude
  možná docela zajímavým doplňkem
 • 00:35:05 toho zjišťování, kde se nacházíme,
  není to jen o ČR a Američanech,
 • 00:35:09 ale i jak se ČR staví k Rusku.
 • 00:35:15 Vy jste byl velvyslancem, znáte ji.
 • 00:35:20 Nyní se podíváme na aktuální dění.
 • 00:35:31 A to přímo do města Fergusson.
 • 00:35:39 Smrt černošského mladíka rukou
  bílého policisty spustila emoce,
 • 00:35:43 které byly patrně léta rušené.
 • 00:35:46 První noc bez zákazu vycházení,
  první noc s Národní gardou,
 • 00:35:51 ale jinak vše při starém.
 • 00:36:38 Je to pro vás překvapení nebo to
  skutečně léta doutnalo
 • 00:36:42 a mohlo to vzniknout kdekoli v USA?
 • 00:36:47 Kdekoli asi ne, ale jsou části USA,
 • 00:36:50 kde se to mohlo stát denně.
 • 00:36:54 Je to latentní problém, který tam
  je.
 • 00:36:57 Čas od času vyhřezne.
 • 00:37:11 Stává se to, bohužel dost často,
  v situacích, kdy politi,
 • 00:37:16 prezident USA to potřebuje ze
  všeho nejméně,
 • 00:37:20 protože by se potřeboval zabývat
  jinými věcmi.
 • 00:37:29 Já bych ocenil, kdyby prezident
  USA měl nyní prostor přemýšlet,
 • 00:37:36 co udělat s nepovedeným resetem
  s Ruskem.
 • 00:37:39 V té společnosti to je?
 • 00:37:44 Ano, je to na jihu.
 • 00:37:49 Je to latentní problém, nesmí se o
  tom mluvit moc veřejně,
 • 00:37:56 politická korektnost neumožňuje
  pojmenovávat věci tak, jak jsou,
 • 00:38:04 ale ty věci tam existují a stává
  se čas od času něco takového.
 • 00:38:11 Ať je to lynč nebo pověšení
  nějakého černošského mladíka
 • 00:38:21 nebo revanš černošské komunity
  vůči bílé většině,
 • 00:38:28 ale často je to naopak,
  že bílá je spíše menšina.
 • 00:38:35 Není to první ani poslední případ,
  který sledujeem.
 • 00:38:41 Takže je to tutlání problémů?
 • 00:38:47 Má to své sociální kořeny.
 • 00:38:53 Myslel jsem, že zvolením
  prezidenta Obamy se některé věci
 • 00:38:59 posunou, černošská komunita na
  jihu bude mít svého prezidenta,
 • 00:39:07 ke kterému bude vzhlížet jako k
  tomu, kdo to dokázal.
 • 00:39:16 Ale když jsem nastoupil do USA,
  bylo to krátce po hurikánu Katrina,
 • 00:39:22 často jsme cestovali po
  postižených oblastech
 • 00:39:30 a převáželi jsme tam i humanitární
  pomoc z ČR.
 • 00:39:35 Viděl jste, jak v těch černošských
  částech to působí
 • 00:39:41 mnohem beznadějněji než v těch
  bělošských.
 • 00:39:48 Nechci to nijak hodnotit rasově,
  posouvat to.
 • 00:39:53 Ale očividně to rasový problém je.
 • 00:39:59 Tam totiž funguje něco, co si my
  těžko dokážeme představit.
 • 00:40:06 Začíná to už ve školách, já jsem
  tam jako velvyslanec přednášel
 • 00:40:11 na základních školách a potom
  středních školách.
 • 00:40:15 To bylo na předměstí Washingtonu.
 • 00:40:19 Tam v té škole třeba nebyl žádný
  běloch.
 • 00:40:27 Jediný, který tak vypadal, tak to
  byl černoch albín.
 • 00:40:37 Kromě pedagogů, když jste šel do
  školy, procházel jste detekčními
 • 00:40:40 rámy, aby vám odebrali zbraně.
 • 00:40:50 Úroveň vzdělání, otázek, jak
  fungovala debata, úroveň mezi
 • 00:41:01 Evropou a USA, viděl jste, že ten
  zájem je jinde a úroveň je jinu,
 • 00:41:06 než byste očekával nebo potřeboval.
 • 00:41:12 To není dáno rasovou segregací,
  stát se snaží maximálně
 • 00:41:18 tyto věci eliminovat, není tam
  žádná podpora politiky apartheidu
 • 00:41:32 ze strany státu, ale určité
  předsudky tam zůstávají a tím,
 • 00:41:39 že se to nebude pojmenovávat a
  nebude se s tím konkrétně bojovat,
 • 00:41:42 tím to nevyřešit.
 • 00:41:46 Praha koupí od eMoneyServices
  skoro 300 tisíc licencí k Opencard.
 • 00:41:50 Sporný obchod za 22,5 milionu
  schválila rada města.
 • 00:41:53 Magistrát o něm s vlastníkem
  jednal několik týdnů.
 • 00:41:57 Řada potíží kolem karty
  ale stále není vyřešená.
 • 00:41:59 Firma tvrdí, že jí Praha dluží
  za některé služby,
 • 00:42:02 a podala kvůli tomu žalobu.
 • 00:42:04 Na soud se obrátil
  i dopravní podnik.
 • 00:42:19 Primátor Prahy, Tomáš Hudeček.
 • 00:42:25 300 000 licencí za 22,5 mil. Kč.
 • 00:42:35 Teď už má Praha všechny licence
  na OpenCard, které potřebuje?
 • 00:42:46 Ano, dnes jsme provedli zásadní
  krok pro chod systému.
 • 00:42:50 Dnes máme licencí více, než je
  počet uživatelů,
 • 00:42:58 můžeme provést kroky k cíli, tedy
  za desítky mil. Kč
 • 00:43:06 mít fungující dopravní aplikaci,
  kterou lidé při změně nepocítí.
 • 00:43:11 A ty licence jsou koupené navždy?
 • 00:43:18 Ano, to je politika, která byla
  zahájena v minulých letech,
 • 00:43:24 nepovažuji to za vhodné, proto
  hledáme řešení, např. odkup.
 • 00:43:31 Dnes každý uživatel, který si
  OpenCard koupí,
 • 00:43:40 tak město za něj platí licenci,
  tedy mu vzniká dluh.
 • 00:43:51 Když přemýšlíte o odkupu, pokud ji
  nekoupíte, zase bude Praha platit
 • 00:43:54 za ty licence?
 • 00:44:00 To jsou 2 směry, které mám v gesci.
 • 00:44:11 Jednáme o řešení OpenCard buď tak,
  že by celá spadala pod Prahu.
 • 00:44:22 A nebo ta jednání nedopadnou,
  tak se bude muset sáhnout
 • 00:44:27 po alternativě, ale i tímto směrem
  by to lidé neměli pocítit.
 • 00:44:33 Teď mluvíte dost nejasně, sáhnout
  po alternativě,
 • 00:44:42 tedy znovu platit za licence nebo
  úplně ukončit projekt OpenCard?
 • 00:44:47 Dopravní aplikace, karta, ta tu
  byla zavedena.
 • 00:44:54 A aby lidé neměli problém s tím,
  že si budou kartu měnit
 • 00:45:00 nebo nebudou muset jít na přepážku,
  to je náš hlavní cíl.
 • 00:45:06 Dnes jsme částečně narovnali
  vztahy z minulých let.
 • 00:45:13 Máme více licencí než uživatelů,
  to nám dává čas
 • 00:45:18 na stanovení dalšího postupu.
 • 00:45:28 Budou ještě probíhat soudy,
  existují tam vzájemné dluhy.
 • 00:45:34 Bude Praha ještě někdy něco platit
  za OpenCard?
 • 00:45:42 Cílem je, aby Praha platila co
  nejméně za fungující
 • 00:45:47 dopravní aplikaci, tedy za
  kartičku, kterou mají lidé,
 • 00:45:54 kteří by si ji měnili jednou za
  několik let.
 • 00:46:02 Že by to fungovalo zdarma, to
  možné není.
 • 00:46:10 Ta 1,2 mld. Kč, která za to byla
  utracena, už není na pořadu dne.
 • 00:46:16 Až budete chtít koupit tu firmu,
  tak tu budete také muset platit,
 • 00:46:22 to je nějakých 300-500 mil.?
 • 00:46:30 Ano, to je varianta, o které se
  teď jedná s tím,
 • 00:46:34 že jsem řekl, že tuto částku
  odmítám.
 • 00:46:45 Pokud se domluvíme na desítkách
  milionů Kč, můžeme provést
 • 00:46:51 transakci. Pokud se nedohodneme,
  Praha bude hledat jiné možnosti.
 • 00:47:01 Pokud tedy k dohodě nedojde,
  řeknete Pražanům, ať zahodí
 • 00:47:07 OpenCard a pořídí si jinou kartu?
 • 00:47:19 Ptám se na variantu, když to prostě
  nevyjde,
 • 00:47:26 nedohodnete se na 300-500 mil.,
  tak co bude?,
 • 00:47:33 My nechceme zaplatit, to jsme
  deklarovali,
 • 00:47:40 podle nás ta karta už stála dost a
  ty peníze tomu neodpovídají.
 • 00:47:47 Buď se dohodneme na nějaké ceně a
  jsou připraveny varianty,
 • 00:47:54 pokud se nedohodneme, mohu
  ubezpečit, že problém nenastane.
 • 00:47:58 A ty záložní varianty jsou které?
 • 00:48:03 Jednání v rámci dalších kartových
  systémů v ČR.
 • 00:48:07 Existuje společný projekt s
  Českými drahami,
 • 00:48:17 který by mohl přinést zjednodušení,
  tedy např. paní ze Znojma,
 • 00:48:27 která by přijela na jednu jízdenku
  do Prahy, mohla by tu na ni
 • 00:48:31 jezdit také po Praze.
 • 00:48:42 To také bude stát nějaké peníze,
  ale měly by být nižší
 • 00:48:45 než těch 300 mil. Kč?
 • 00:48:50 Takto to zatím vypadá podle
  jednání,
 • 00:48:52 že ta cena je řádově nižší.
 • 00:48:57 Jednotky ukrajinské armády
  pronikly do centra
 • 00:49:00 východoukrajinského města Luhansk,
  kde se odehrávají tvrdé boje.
 • 00:49:04 Osvobodit od separatistů
  se údajně podařilo jednu čtvrť.
 • 00:49:07 Do města míří tříčlenná průzkumná
  skupina Červeného kříže,
 • 00:49:12 humanitární konvoj s ruskou pomocí
  ale stále čeká na hranicích.
 • 00:49:18 Konec klasických herních automatů
  a zákaz hazardu v restauracích
 • 00:49:21 i na pumpách přináší návrh
  loterijního zákona.
 • 00:49:24 Právě ho dokončilo
  ministerstvo financí.
 • 00:49:28 Automaty by nově mohly být
  pouze v hernách a kasinech,
 • 00:49:31 navíc jen ty, které jsou zapojené
  do centrální sítě.
 • 00:49:33 Může je tak přímo kontrolovat
  ministerstvo.
 • 00:49:37 Osm českých pacientů,
  kteří čekají na transplantaci srdce,
 • 00:49:40 dostane nový typ mechanické
  podpory tohoto orgánu.
 • 00:49:42 Pacienti v pražském IKEM ho
  získajív rámci mezinárodní klinické
 • 00:49:45 Podle odborníků jim může zlepšit
  zdravotní stav,
 • 00:49:49 nebo prodloužit život.
  Přístroj stojí přes 2 miliony korun.
 • 00:49:55 Automobilka Škoda Auto zveřejnila
  první fotografie
 • 00:49:58 třetí generace svého modelu Fabia.
 • 00:50:01 Bude mít větší zavazadlový prostor
  a dostane nové úspornější motory.
 • 00:50:05 Vůz bude také možné propojit
  s chytrým telefonem.
 • 00:50:08 Výroba začne tento měsíc.
 • 00:50:14 Nález století.
 • 00:50:17 Archeologové objevili nejstarší
  zatím známý kostel na Vyšehradě.
 • 00:50:21 Svou velikostí konkuruje nejenom
  někdejším podobným stavbám v Česku,
 • 00:50:23 ale i ve střední Evropě.
 • 00:50:27 Objev podle odborníků
  zřejmě změní představy
 • 00:50:30 o vývoji nejstarší české kultury.
 • 00:50:46 Opravdu je to objev století?
 • 00:50:56 Je to možná potřeba brát s
  nadsázkou, to jestli to tak bude,
 • 00:51:05 se musí vyhodnotit zpětně, ale jde
  o nález velmi významný,
 • 00:51:10 který mění pohled na počátky české
  architektury.
 • 00:51:16 A také snad na počátky i toho
  církevního prostředí
 • 00:51:20 v 10. a na počátku 11. století.
 • 00:51:27 V čem by se měly měnit dějiny?
 • 00:51:35 Jde o dějiny církevní, státoprávní?
 • 00:51:39 Význam stavby je ve dvou věcech.
 • 00:51:44 Zaprvé skutečnost, že má půdorysný
  tvar,
 • 00:51:53 jehož nejčastější analogie
  nacházíme v byzantském prostředí,
 • 00:52:02 tedy velmi vzdáleném. V tomto
  kontextu se ocitá středoevropské
 • 00:52:09 přemyslovské prostředí v zajímavém
  postavení.
 • 00:52:16 Kdo pozval koho do našich končit,
  aby zde postavil tuto stavbu?
 • 00:52:24 Stavba má nevídané rozměry, na
  délku je to 25 metrů.
 • 00:52:29 Máme náčrtek toho, co jste našli.
 • 00:52:36 Ano, tento tvar vychází ze základů
  čtverce.
 • 00:52:46 Tato stavba je stavba centrálního
  půdorysu.
 • 00:52:53 Pro tyto stavby obecně je klíčovou
  otázkou při architektonickém
 • 00:52:58 řešení to, aby vydržela stát.
 • 00:53:05 Byly stavěny hlavně směrem do
  výšky, otázkou bylo,
 • 00:53:11 aby vydržely stát, měly nad sebou
  věžovitý výstupek,
 • 00:53:19 který velmi zatěžoval toto
  statické řešení.
 • 00:53:25 A u takto velkého půdorysu to
  muselo být velmi složité.
 • 00:53:32 V Čechách takovou stavbu nikdo
  neuměl postavit.
 • 00:53:39 Ty červené plochy, to je to, co
  jste našli.
 • 00:53:47 Z toho si troufáte tvrdit,
  že to byla tato původní stavba?
 • 00:53:53 Je to téměř jisté. Ty červené
  části, ten výzkum se sestává
 • 00:54:00 z jednotlivých etap. My sbíráme
  informace už několik let
 • 00:54:08 s Bořkem Nechvátalem a
  archeologického ústavu,
 • 00:54:16 ten objevil západní část, v roce
  2011 jsme objevili jižní apsidu.
 • 00:54:26 Výzkum v tomto roce, před pár dny,
  potvrdil ten půdorys tím,
 • 00:54:33 že jsme položili sondu tam, kde
  jsme předpokládali východní apsidu.
 • 00:54:38 A spletli jsme se jen o 20 cm.
 • 00:54:46 Je to něco, co nebylo tehdy v
  Čechách obvyklé.
 • 00:54:50 Co z toho plyne?
 • 00:54:58 Budou tam jiné církevní souvislosti
  a příchod jiné kultury?
 • 00:55:03 Kultury určitě ne, tu dobře známe.
 • 00:55:12 Spíše se otevírá otázka, proč
  někdo pozval někoho,
 • 00:55:16 kdo znal architekturu východního
  prostředí.
 • 00:55:25 Tím se dotýkáme letité otázky,
  která tu je století,
 • 00:55:33 např. otázka liturgie a církevní
  orientace v počátečním období
 • 00:55:40 přemyslovského státu. V poslední
  době převládla představa
 • 00:55:44 o západní latinské orientaci
  Přemyslovců,
 • 00:55:51 ale tato stavba otevírá otázku
  nějaké té slovanské liturgie
 • 00:55:57 nebo jakési cyrilometodějské
  tradice, která zaniká
 • 00:56:01 s pádem Velké Moravy.
 • 00:56:07 Máte návrhy na odpovědi?
 • 00:56:15 Tato liturgie se v přemyslovských
  Čechách vyskytovala,
 • 00:56:26 na to důkazy jsou, např. Sázavský
  klášter nebo tzv. pražské zlomky,
 • 00:56:34 které ukazují kusy slovanské
  liturgie, která se již tehdy
 • 00:56:42 mísila se západní.
 • 00:56:53 To je vše, hezký večer.
 • 00:56:57 Skryté titulky:
  Lída Kassahunová a Tomáš Seidl

Související