iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 3. 2013
21:00 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
3229
zhlédnutí

Události, komentáře

Papež František — Spor o sKarty — ČSSD a Miloš Zeman — Febiofest 2013

48 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:22 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:42 Co přinese světu pontifikát prvního
  Neevropana po téměř 1300 letech
 • 00:00:46 a prvního jezuity vůbec v čele
  římskokatolické církve?
 • 00:00:51 Papež František. Komentované
  události jím začneme.
 • 00:01:07 spíše starým farářem než mladým
  manažerem, který by vzkřísil krizí
 • 00:01:11 zasaženou církev a víru. Jaký se
  čeká, že bude pontifikát
 • 00:01:15 Františka? Přijdou reformy?
 • 00:01:42 kde je papež s kardinály. Stojí v
  chrámu a říká: bratři kardinálové,
 • 00:01:48 velmi jste mě překvapili, ale to
  není nic proti tomu,
 • 00:01:51 jak teď překvapím vás.
 • 00:01:58 Dá se očekávat, že změní římskou
  kurii,
 • 00:02:01 protože s ní není nijak spjatý.
 • 00:02:10 Další reformy nebudou asi nijak
  revoluční.
 • 00:02:17 Zatím se František projevuje jako
  konzervativní katolík,
 • 00:02:23 odmítá potraty, sňatky homosexuálů,
 • 00:02:28 takže zřejmě žádná velká revoluce
  nebude.
 • 00:02:34 Bude klást velkou stránku na
  duchovno.
 • 00:02:43 Dnes řekl, že pokud církev ztratí
  pohled na Boha,
 • 00:02:46 stane se nevládní organizací.
 • 00:02:49 Podle kardinála Dominika Duky je
  přirozené, že štafetu přebírá
 • 00:02:50 Nový svět. Přemisťuje se podle
  Vatikánu těžiště církve
 • 00:02:52 do Latinské Ameriky?
 • 00:03:15 V Latinské Americe je 42 %
  katolíků,
 • 00:03:18 v Evropě sotva čtvrtina.
 • 00:03:31 Do jisté míry je to určitá radost
  a je to určité uklidnění,
 • 00:03:34 protože ten předpoklad, že církev
  půjde dál a bude pokračovat
 • 00:03:40 v evangelizaci celého světa, to se
  naplnilo novým
 • 00:03:44 argentinským papežem.
 • 00:03:48 Konkláve bylo nečekaně rychlé, jak
  jste ho prožíval?
 • 00:03:57 Konkláve mělo přátelskou atmosféru
 • 00:04:01 Takovou slavnostní a zvláštní.
 • 00:04:06 2 dny jsme byli v Sixtinské kapli.
 • 00:04:09 Hledíte na Michellangelův nejen
  Poslední soud,
 • 00:04:12 ale vlastně je tam průřez lidských
  biblických dějin.
 • 00:04:17 V tomto prostoru se to odehrává.
 • 00:04:19 Než se lístky vyplní, než se
  odevzdají, je možnost rozhovorů.
 • 00:04:24 Měl jsem velmi dobré sousedy,
  florentského kardinála,
 • 00:04:28 který je tak trošku kunshistorik.
 • 00:04:31 Uvědomovali jsme si, že
  Michellangelo vlastně maloval
 • 00:04:35 tento nádherný obraz, fresku,
  v době, kdy západní Evropa
 • 00:04:44 se rozpadla, Řím je napaden
  španělskými vojáky Karla V.
 • 00:04:51 Pro Michellangela to znamená
  pošlapání městských demokratických
 • 00:04:55 svobod, ale přitom neztrácí naději.
 • 00:05:00 A Kristus, který zvedá ruku,
  nezvedá ji proto,
 • 00:05:04 aby někoho zavrhoval, ale v duchu
  římského senátu.
 • 00:05:08 Říká: teď si beru slovo já a víme,
  že to není slovo,
 • 00:05:13 které není odsouzení, ale je
  slovem naděje.
 • 00:05:18 Tak se odehrávalo ono konkláve.
 • 00:05:21 Po více než tisíci letech má církev
  papeže neevropského.
 • 00:05:26 Jaký signál to má vyslat?
 • 00:05:31 Ten signál je daný tím, že po
  Italech přišly 2 národy.
 • 00:05:35 Nejprve polský, který nejvíce
  vytrpěl v době nacismu
 • 00:05:38 a komunismu, pak německý, který se
  jakoby osvobodil z tenat nacismu,
 • 00:05:49 který na něho vrhl určitý stín.
  Papež Benedikt XVI. byl důkazem
 • 00:05:55 toho, že svět přijal vážně snahu
  německého státu a německého národa
 • 00:06:02 být státem demokratickým,
  spolupracujícím na rozvoji
 • 00:06:07 nového demokratického světa.
 • 00:06:10 A nyní přišel papež z Nového světa,
  z Ameriky.
 • 00:06:14 Z toho světa, který je velkou
  nadějí nejen pro katolickou
 • 00:06:18 církev, ale Latinská Amerika je
  naděje jak v počtu mladých lidí,
 • 00:06:23 tak svým přírodním bohatstvím, že
  v 21. století sehraje
 • 00:06:28 svou důležitou roli.
 • 00:06:30 Hovořil jste s novým papežem?
 • 00:06:33 Měl jsem možnost s ním hovořit asi
  2x coby s kardinálem.
 • 00:06:38 A to jsem nevěděl, že jednou budu
  hovořit s ním.
 • 00:06:45 Měl jsem tuto možnost, hovořil
  jsem s ním, jak říkají Poláci,
 • 00:06:51 v mezinárodním jazyku Slovanů,
  tedy německy,
 • 00:06:55 protože perfektně ovlává němčinu
  a moje španělština má určité
 • 00:06:58 trhliny, tak jsem volil tuto cestu.
 • 00:07:03 A co jste si řekli?
 • 00:07:08 Po pozdravu a představení jsem mu
  předal cyrilometodějskou medaili
 • 00:07:16 a pozval jsem ho na Velehrad
  jménem biskupské konference
 • 00:07:19 a jménem bývalé i současné hlavy
  státu s tím,
 • 00:07:24 že by mělo dojít k setkání
  patriarchů,
 • 00:07:27 cařihradského a moskevského, že to
  zaznělo i v určitých referátech
 • 00:07:35 během konzistoře. Nakonec jsem si
  dovolil dominikánský vtip,
 • 00:07:43 že se stal malý zázrak, že jezuita
  se stal dominikánem,
 • 00:07:47 o čemž svědčí bílý oděv papeže.
 • 00:07:50 Protože to je dar dominikánského
  řádu papežům od Pia V.
 • 00:07:56 Děkuji za rozhovor.
 • 00:08:06 Čeká se od něj, že dá do pořádku
  ústředí církve, vyvodí důsledky
 • 00:08:10 ze skandálů a rozvine vztahy
  se zástupci jiných vyznání.
 • 00:08:14 Může tomu papež František dostát?
 • 00:08:17 Není to moc na jednoho papeže,
  byť je to náměstek Kristův?
 • 00:08:39 Jako jezuita by si s tím mohl
  vědět rady už proto,
 • 00:08:44 že jezuité hodně sázejí na
  spolupráci.
 • 00:08:49 Když bude mít dobré
  spolupracovníky
 • 00:08:55 a bude na ně delegovat své
  pravomoci,
 • 00:09:01 mohla by se církev v obtížných
  věcech posunout dopředu.
 • 00:09:08 Je třeba, jak řekl, aby se
  problémy řešily tam,
 • 00:09:11 kde jsou nejpalčivější.
 • 00:09:20 Problémy světa se v různých
  částech liší.
 • 00:09:27 Ústředním problémem 3. světa je
  chudoba.
 • 00:09:39 V Evropě zase odcházejí věřící k
  menším evangelickým církvím.
 • 00:09:49 Už teď je František označován jako
  advokát chudých
 • 00:09:57 a prostředník mezináboženského
  dialogu.
 • 00:10:05 Do Říma už pozval představitele
  různých církví.
 • 00:10:12 jak nový papež poprvé vystoupil
  na balkon. Evropa ho doteď příliš
 • 00:10:15 neznala. Skoro celou církevní
  kariéru prožil v domovské
 • 00:10:18 Argentině. Odtud si nese pověst
  skromného muže, který se vždycky
 • 00:10:22 stavěl za ty nejchudší. V zemi,
  kde třetina lidí žije pod hranicí
 • 00:10:25 bídy, mu to vyneslo výraznou
  popularitu.
 • 00:10:39 Buenos Aires začal Jorge Bergoglio
  stoupat po církevním žebříčku.
 • 00:10:55 životní styl. Nechtěl bydlet
  v rezidenci, do práce jezdil
 • 00:10:58 hromadnou dopravou a sám si vařil.
  Své zvyky zatím dodržuje i jako
 • 00:11:02 papež. Po svém jmenování odmítl
  limuzínu a odjel spolu s ostatními
 • 00:11:06 kardinály autobusem.
 • 00:11:22 v zemi i za vlády vojenské
  diktatury. A to v době,
 • 00:11:25 kdy startovala jeho duchovní
  kariéra. Obhájci lidských práv
 • 00:11:28 ho ale v roce 2005 obvinili, že
  se tehdy podílel na únosu dvou
 • 00:11:32 jezuitů, ovšem bez důkazů.
  V kritice politiků neustal ani
 • 00:11:36 v posledních letech. Vláda ale
  i přes jeho odpor legalizovala
 • 00:11:39 sňatky homosexuálů a povolila jim
  adoptovat děti.
 • 00:11:43 Prezidentka Fernandezová proti
  jeho vůli propaguje používání
 • 00:11:46 antikoncepce a umělé oplodnění.
  Teď nechala spory stranou.
 • 00:12:00 člověka z lidu má za sebou
  i výraznou akademickou kariéru.
 • 00:12:04 Studoval chemii. Učil literaturu,
  psychologii, filozofii a teologii.
 • 00:12:08 Právě vzdělání je klíčové
  pro jeho jezuitský řád.
 • 00:12:13 Jezuité s nesmazatelně zapsali
  i do českých dějin. První z nich
 • 00:12:15 přišli do míst, kde je teď
  Klementinum,
 • 00:12:17 už v polovině 16. století.
 • 00:12:19 Vysloužili si tu ale nálepku tmářů.
  Podle historiků nespravedlivě.
 • 00:12:23 Byli totiž schopnější a vzdělanější
  než ostatní řády.
 • 00:12:32 ale i obavy z jejich příliš
  velkého vlivu.
 • 00:12:36 Svůj vliv teď budou moci uplatnit
  i přes nového papeže.
 • 00:12:39 76letý Bergoglio stanul v čele
  instituce, ke které se hlásí
 • 00:12:43 miliarda a dvě stě milionů
  věřících. A zdá se, že ho
 • 00:12:46 nezpomaluje ani věk ani fakt,
  že po infekci v mládí
 • 00:12:50 má pouze jednu plíci.
 • 00:13:09 odporu proti vojenské juntě,
  která zemi ovládala v letech
 • 00:13:12 1976 - 83. Jsou ty výtky
  oprávněné?
 • 00:13:30 Stav argentinské církve v té době
  nelze jednoduše analyzovat.
 • 00:13:40 Byly tam skupiny, které s juntou
  spolupracovaly,
 • 00:13:48 pak tam byla velká skupina, která
  nespolupracovala.
 • 00:13:58 A pak tam byla i skupina, kterých
  se týkala kritika 2 jezuitů,
 • 00:14:02 kteří měli být zajati a mučeni.
 • 00:14:04 Co mohl dělat víc? Hájí se tím,
  že pomáhal v šedé zóně.
 • 00:14:37 Ale z obvinění 2 zajatých jezuitů
  pochází tvrzení,
 • 00:14:43 že se možná částečně podílel na
  jejich únosu.
 • 00:14:59 To obvinění z r. 2005 ale nebylo
  ničím doložené.
 • 00:15:17 Myslím, že on jednal vstřícně.
 • 00:15:32 Můžeme to vnímat podobně, jako
  mlčení Pia XII. za 2. svět. války.
 • 00:15:41 To ale bylo vyváženo praktickou
  politikou ve prospěch stíhaných.
 • 00:15:48 Musíme si uvědomit, že on byl
  provinciální biskup.
 • 00:15:50 20. století mělo celkem 9 papežů.
  Procházeli složitými dobami.
 • 00:15:52 Jak se chovali v dobách nacismu,
  komunismu, za holocaustu?
 • 00:15:56 Třeba za Pia 12. Vatikán ostře
  odsuzoval komunismus,
 • 00:15:59 ale k nacismu se tak tvrdě
  nestavěl.
 • 00:16:13 Lámou si tím opravdu hlavu.
 • 00:16:19 Tvrdé odsouzení komunismu na 1
  straně
 • 00:16:24 a na 2. straně určitá vstřícnost k
  nacismu.
 • 00:16:32 To je ale chybná interpretace.
 • 00:16:37 Vatikán vstřícný k nacismu nebyl,
 • 00:16:41 spíše se k němu nevyjadřoval.
 • 00:16:44 Např. otázka holocaustu.
 • 00:16:52 Tam je to na 1 straně žádná
  kritika
 • 00:16:57 a na 2. straně mnoho zachráněných
  komunit.
 • 00:17:07 Od papeže či katolické církve se
  očekávají jiné postupy
 • 00:17:10 a jiný přístup k problémům.
 • 00:17:18 Praktické dobro může být vyváženo
  určitým mlčením
 • 00:17:21 s ohledem na principy.
 • 00:17:27 spolupracovníci Vatikánu pomáhali
  utíkat nacistickým zločincům
 • 00:17:29 do Latinské Ameriky?
 • 00:17:31 Omluvil se Vatikán pak později?
  Po příchodu papeže Jana Pavla II.?
 • 00:17:35 Nebo to církev přešla nedůstojným
  mlčením?
 • 00:18:01 Ta známá krysí stezka, tu
  organizoval A. Hudal,
 • 00:18:12 je záležitostí, která má pro
  Vatikán nepříjemnou pachuť.
 • 00:18:26 Tvrdí se, že nacisté byli ukrýváni
 • 00:18:31 při přechodu v klášterech.
 • 00:18:48 Omluva, která byla církví
  vyslovena,
 • 00:18:57 byla obecná za všechny omyly
  katolické církve.
 • 00:19:19 dobrý večer.
 • 00:19:23 Ameriky? Bude to mít nakonec
  prakticky vůbec nějaký význam?
 • 00:19:30 Znamená to, že církev vybrala
  biskupa,
 • 00:19:34 který působí v té části světa,
 • 00:19:37 kde je nejvíc katolíků.
 • 00:19:44 Je to i důkaz posunu těžiště
  některých světových aktivit
 • 00:19:51 mimo Evropu a mimo klasický
  euroatlantický prostor.
 • 00:20:01 Bude-li to mít další praktický
  význam lze těžko předpokládat.
 • 00:20:10 Očekává se, že centrum katolické
  církve
 • 00:20:14 by mělo odejít z Evropy.
 • 00:20:22 Očekává se, že tento papež se bude
  víc věnovat
 • 00:20:25 neevropským křesťanům.
 • 00:20:33 Benedikt 16. poněkud zčeřil vody,
  když v roce 2006 citoval
 • 00:20:35 byzantského císaře ze 14. století:
  "Ukažte mi, co Mohamed přinesl
 • 00:20:37 nového a uvidíte, že jsou to samé
  špatné, nelidské věci,
 • 00:20:39 jako příkaz šířit jeho víru
  mečem..."
 • 00:20:46 Tyto věci byly diskutovány už
  tenkrát,
 • 00:20:51 byly pravděpodobně vytrženy z
  kontextu.
 • 00:21:06 Za Jana Pavla II. i Benedikta XVI.
  se podařilo navázat
 • 00:21:10 vztahy k jiným církvím.
 • 00:21:21 Byly navázány třeba kontakty se
  Saúdskou Arábií.
 • 00:21:27 Lze předpokládat, že v tomto
  ohledu je na co navazovat.
 • 00:21:33 s Vatikánem, platí staré podmínky,
  tedy aby Vatikán přerušil vztahy
 • 00:21:36 s Tchajwanem a aby se nevměšoval
  do vnitřních záležitostí země.
 • 00:21:40 Tak tady se zřejmě žádná změna
  čekat nedá?!
 • 00:21:51 Čína má svoje podmínky,
 • 00:21:55 ale stejně tak Vatikán.
 • 00:22:02 Není to tak, že by si Čína mohla
  dupnout,
 • 00:22:08 protože Vatikán je specifický
  aktér
 • 00:22:11 v mezinárodních vztazích.
 • 00:22:26 Čína tím netrpí, pokud jde o její
  ekonomickou politiku.
 • 00:22:34 Vatikán je jediný evropský stát,
 • 00:22:39 který s Čínou nemá standardní
  vztahy.
 • 00:22:56 Nevím.
 • 00:23:05 S Karty, skončí nebo pojedou dál?
  Uvidíte v duelu.
 • 00:23:07 A startuje FebioFest, mluvit
  budeme s jeho prezidentem Feničem.
 • 00:23:11 Další zprávy dne ve zkratce
  Jorga Hrušková.
 • 00:23:24 provincii Balúčistán.
 • 00:23:26 Na místo už vyjel tamní
  vyšetřovací tým.
 • 00:23:28 České ministerstvo zahraničí
  je s ním v kontaktu
 • 00:23:31 stejně jako s rodinami obou žen.
 • 00:23:33 K únosu se zatím nikdo nepřihlásil.
  Za podobnými činy většinou
 • 00:23:37 ale stojí islamisti napojení
  na Taliban a Al-Káidu,
 • 00:23:41 místní separatisté
  nebo zločinecké gangy.
 • 00:23:46 Vlastimil Picek.
 • 00:23:47 Na jeho jméně se podle některých
  zdrojů včera večer dohodly
 • 00:23:49 dvě nejsilnější koaliční strany
  ODS a TOP 09.
 • 00:23:54 Podle informací České televize
  tomu výrazně pomohlo
 • 00:23:57 včerejší setkání premiéra Nečase
  s prezidentem Zemanem.
 • 00:24:00 Doposud vede resort obrany
  dočasně právě Nečas.
 • 00:24:08 Pavel Zeman. Požaduje to předseda
  senátu Milan Štěch
 • 00:24:11 a šéf ústavněprávního výboru horní
  komory parlamentu Miroslav Antl.
 • 00:24:16 Podle nich mohl ministerský
  předseda zneužít pravomoc,
 • 00:24:19 když podpis dokumentu
  nekonzultoval s vládou.
 • 00:24:22 Žádost došla na Nejvyšší státní
  zastupitelství v poledne.
 • 00:24:31 v Bulharsku. Podle lékařů má vážné
  popáleniny na čtvrtině těla
 • 00:24:35 a bojuje o život. Za poslední měsíc
  se v zemi upálili už 3 lidé.
 • 00:24:40 Podle Bulharských médií čin
  pravděpodobně souvisí
 • 00:24:42 s nespokojeností Bulharů
  s drahotou a politickými poměry.
 • 00:24:48 Masové protesty proti zdražování
  vedly k pádu vlády.
 • 00:25:02 Přidala se tak k Senátu,
  který navrhl celý systém zrušit.
 • 00:25:06 Vláda ale včera rozhodla,
  že Skarty budou pokračovat.
 • 00:25:10 Snižování příspěvků a dávek nebo
  přetížení a nefunkčnost Úřadů práce.
 • 00:25:14 To kritizuje Národní rada osob
  se zdravotním postižením.
 • 00:25:17 Podle ní je celý systém podpory
  před zhroucením.
 • 00:25:32 rodinných dávek minulý měsíc,
  tak to nebyla systémová věc,
 • 00:25:34 která by měla osoby
  se zdravotním postižením
 • 00:25:36 nějak výrazněji ohrozit.
 • 00:25:45 Terčem kritiky je také vyplácení
  dávek pomocí sKaret.
 • 00:25:50 které jsou ale nefunkční.
 • 00:25:52 To jsou zbytečně vyhozené
  stamiliony korun,
 • 00:25:54 které by se mohly poskytnout
  lidem se zdravotním postižením.
 • 00:25:55 Vláda Skarty rušit nehodlá.
  Teď má na stole návrh
 • 00:25:57 ministerstva práce, aby Skarta
  byla povinnou průkazkou
 • 00:25:59 příjemce dávek, ale bankovní účet
  k ní by byl dobrovolný.
 • 00:26:05 tak si myslím, že přinese značné
  zlepšení celého projektu
 • 00:26:09 a že je docela reálné,
  že by se lidem mohl začít líbit.
 • 00:26:15 Návrh ministryně ale odmítá Česká
  spořitelna,
 • 00:26:18 která Skarty státu
  bezplatně dodává.
 • 00:26:19 Bez povinných účtů by pro ní byl
  projekt ztrátový.
 • 00:26:22 Připomínky k dalšímu fungování
  karet můžou všechny strany
 • 00:26:25 dávat do pondělí, pak se bude
  změnami systému znovu zabývat vláda.
 • 00:26:38 Václava Krásu, dobrý večer.
 • 00:26:46 z ODS, dobrý večer.
 • 00:26:51 do dějin jako ta, která zbortila
  svými reformami fungující systém
 • 00:26:55 výplaty podpor, jak to tvrdí
  Národní rada?
 • 00:27:20 Domnívám se, že jsme nezbořili
  systém sociální podpory.
 • 00:27:27 Myslím, že projekt sKaret je
  nešťastný.
 • 00:27:34 Myslím, že v tom systému je třeba
  udělat velký pořádek
 • 00:27:36 nebo s ním skončit.
 • 00:27:45 Tady by měli sedět zástupci TOP
  09.
 • 00:27:52 Obhajuji tady něco, co obhajovat
  nechci
 • 00:27:58 a od počátku jsem velkým kritikem
  některých věcí,
 • 00:28:01 např. sociální reformy.
 • 00:28:27 Karty v sociálním systému jsou
  velmi nešťastné.
 • 00:28:32 Vy neoceňujete, že se vláda snaží,
  jak tvrdí,
 • 00:28:34 reformami uspořit veřejné
  prostředky?
 • 00:28:59 který pomáhal intengraci osobám se
  ZP do společnosti.
 • 00:29:05 Tento systém bortí některé dávkové
  systémy,
 • 00:29:10 které pomáhaly lidem se ZP v
  integraci.
 • 00:29:20 Některé typy podpor se snížily až
  o 50 %.
 • 00:29:25 400 Kč na benzín není částka,
 • 00:29:32 která by pomohla lidem, kteří si
  potřebují zařizovat věci
 • 00:29:38 a nemají jinou možnost než se
  dopravovat autem.
 • 00:29:43 Další pomoc lidem se snížila
 • 00:29:50 z 2000 na 800. Celá podpora se
  snížila o 30 %.
 • 00:29:57 Skončil sociální příplatek, který
  pomáhal rodinám
 • 00:30:00 pečujícím o osoby se ZP.
 • 00:30:10 Bylo to v době, kdy měli nízké
  příjmy
 • 00:30:15 a příspěvek jim vykrýval schodek.
 • 00:30:26 To pak neumožňuje, aby tito lidé
  se věnovali rozvoji,
 • 00:30:30 protože bojují o holé přežití.
 • 00:30:32 Paní poslankyně,
  vznikají vládní reformy jen
 • 00:30:35 s ohledem na to, aby se ušetřilo,
  a bez ohledu na to, jak dopadnou
 • 00:30:39 na lidi, kterých se bytostně
  týkají?
 • 00:30:55 které jsou v platnosti,
 • 00:31:01 některé od 1. 1. 2011, jiné od
 • 00:31:09 1. 1. 2012. Uznávám, že příspěvek
  je nižší,
 • 00:31:13 protože jsme na víc neměli peníze.
 • 00:31:29 Od 1. 1. 2013 se zvýšila minimální
  mzda osob se ZP.
 • 00:31:43 To se ale týká 1 % lidí.
 • 00:31:46 My se bavíme o systémech,
 • 00:31:50 které se týkají statisíců.
 • 00:32:04 Např. příspěvky pro rodiče byly
  úplně zrušené,
 • 00:32:08 stálo nás velké úsilí obnovit je
 • 00:32:15 aspoň pro děti se ZP do 4 let.
 • 00:32:41 mírně nad životním minimem.
 • 00:32:50 Tím se velmi snížila jejich
  životní úroveň.
 • 00:32:56 Reformy zasahují sociální i
  zdravotní systém.
 • 00:33:05 Jestli má být 10% spoluúčast na
  vozík,
 • 00:33:11 který stojí až 60 tisíc, ti lidé
  peníze nemají.
 • 00:33:16 ale už ne sociální odpovědnosti?
 • 00:33:28 a příspěvku na péči byl
  pozměňovací návrh,
 • 00:33:31 který jsem podávala já.
 • 00:33:53 nemohli jsme se dohodnout na
  penězích.
 • 00:34:02 s ministrem Drábkem ještě.
 • 00:34:06 Žádali jsme vyšší částky.
 • 00:34:15 Pozměňovací návrh podala paní
  poslankyně,
 • 00:34:18 ale dohoda byla už předtím.
 • 00:34:29 které se ocitly v hmotné nouzi.
 • 00:34:38 Situace je vážná v tom ohledu, že
  máme problémy,
 • 00:34:44 které se týkají DPH a zvýšení
  poplatků.
 • 00:34:53 Ale také jsme zvýšili počet lidí,
  kteří pracují,
 • 00:35:00 zvýšili jsme povědomí o tom, že
  pokud je někdo v režimu
 • 00:35:04 hmotné nouze, tak nedoplácí.
 • 00:35:12 Od 1.1. je zvýšena minimální mzda
  pro lidi se ZP.
 • 00:35:15 A jak si pak vysvětlit opožděné
  vyplácení dávek, chaos na úřadech
 • 00:35:17 práce, neustálé nejasnosti
  kolem sKaret atd.
 • 00:35:31 že statistiky jednoznačně
  vyjadřují, že úspory je velmi
 • 00:35:33 dobře možné dosáhnout, dnes je
  vydáno víc než čtvrt milionu
 • 00:35:36 skaret a počet odmítnutých sKaret
  je zanedbatelný
 • 00:35:39 proti celkovému počtu.
 • 00:35:57 podle kterého by sKarty sloužily
  jen jako průkazky, ale účet,
 • 00:35:58 který dosud povinně vznikal
  u České spořitelny, by už vzniknout
 • 00:36:01 nemusel. Ani toto by vás
  nepřesvědčilo, abyste dál nevolali
 • 00:36:03 po úplném zrušení projektu
  sKaret?
 • 00:36:11 Projekt sKarty je nekonečná
  telenovela.
 • 00:36:24 Nikdo nevysvětlí, proč máme sKartu.
 • 00:36:31 Vždyť identifikaci máme v OP.
 • 00:36:42 Na sKarty musí být znovu vybaveny
  úřady čtečkami.
 • 00:36:50 Domníváme se, že by politická
  reprezentace měla pochopit,
 • 00:36:58 že projekt sKaret byl určen k
  vyvedení peněz
 • 00:37:04 do soukromých rukou. Ministr
  Drábek lže.
 • 00:37:07 Nevím, jak jinak to nazvat.
 • 00:37:14 Systém výplaty dávek, který byl
  zaveden,
 • 00:37:20 by byl ročně o 180 mil. dražší.
 • 00:37:25 Myslím, že politik takto lhát
  nemůže.
 • 00:37:43 Aby se sKarta stala jen průkazkou,
  ale bez povinného vytvoření účtu
 • 00:37:46 u České spořitelny?
 • 00:38:07 že karta je mrtvý projekt.
 • 00:38:14 Teď bychom měli jednat o několika
  alternativách.
 • 00:38:20 1 z nich je v připomínkovém řízení.
 • 00:38:25 Pak se můžeme bavit, za jakých
  podmínek
 • 00:38:28 se ukončí projekt sKaret.
 • 00:38:38 Kdyby to bylo na mně, dohodla bych
  se s ČS.
 • 00:38:50 Dohodla bych se o ukončení.
 • 00:38:54 A souhlasila bych s panem Krásou.
 • 00:39:31 bude podle nového softwaru
  jednoznačně dražší.
 • 00:39:37 SKarta není vůbec potřeba.
 • 00:39:43 Když člověk bude 2 měsíce
  nezaměstnaný,
 • 00:39:46 budou mu vydávat sKartu.
 • 00:39:53 ČS ji přece nebude vydávat zadarmo.
 • 00:40:04 a systém sKaret je věc druhá.
 • 00:40:09 Souhlasili jsme s Kartami v
  případě,
 • 00:40:12 že budou dobrovolné.
 • 00:40:19 Kdyby se to splnilo, nikdy tyto
  problémy nenastaly.
 • 00:40:26 Karty měly především kontrolovat,
 • 00:40:29 že někdo dávky využívá.
 • 00:40:37 Souhlasím, že teď není možné karty
  načíst
 • 00:40:40 a nevíme, co by se na ně dávalo.
 • 00:40:49 Ministerstvo teď dluží mnoho
  vysvětlení,
 • 00:40:55 já mám mnoho otázek k novému
  zákonu.
 • 00:41:02 Jednali jsme o tom na výboru pro
  sociální politiku.
 • 00:41:08 Paní ministryně nechtěla odpovídat,
 • 00:41:15 odpovídal za ní náměstek.
 • 00:41:33 Do Ostravy za nimi přijede
  i prezident Miloš Zeman.
 • 00:41:36 Jaké jsou vztahy ČSSD
  a jejího bývalého předsedy?
 • 00:41:39 Je už zapomenuto dění kolem
  prezidentské volby z roku 2003?
 • 00:41:43 Odpovědi hledala analytička
  Událostí, komentářů
 • 00:41:45 Martina Lustigová.
 • 00:41:53 Miloše Zemana jako kandidáta,
  který není spojen
 • 00:41:55 se současnou pravicovou
  vládní koalicí.
 • 00:42:00 Podaná ruka sociální demokracie
  ke spolupráci s prezidentem
 • 00:42:02 Milošem Zemanem.
 • 00:42:04 Politici se tváří, jakoby vztahy
  prezidenta a jeho někdejší strany
 • 00:42:07 byly skoro až idylické.
 • 00:42:14 který se hlásí k levicovým
  hodnotám. To, si myslím,
 • 00:42:17 že vytváří dobré předpoklady
  pro spolupráci mezi ČSSD
 • 00:42:22 a prezidentem zejména tam,
  kde bude programová blízkost.
 • 00:42:32 Ale to neznamená, že současnému
  vedení ČSSD nevynadám za to,
 • 00:42:39 že podceňuje problematiku investic
  ve výdajích státního rozpočtu.
 • 00:42:44 Může být opravdu zapomenut
  a odpuštěn Zemanův debakl
 • 00:42:46 v prezidentské volbě před 10 lety?
 • 00:42:49 Nebo stín nepovedené kandidatury
  zůstává?
 • 00:42:59 prezidentem Klause, zatímco mohla
  mít 10 let prezidentem
 • 00:43:04 sociálního demokrata,
  to je přece její problém.
 • 00:43:17 Přeci jen je to dávno.
 • 00:43:23 Ovšem při případném sestavování
  sociálnědemokratické vlády
 • 00:43:25 by Miloš Zeman mohl mít
  například výhrady
 • 00:43:27 k některým navrženým ministrům.
 • 00:43:35 Ale je člověk pragmatický
  a bude muset hledat i spojence
 • 00:43:37 a tím nejbližším spojencem
  je ČSSD.
 • 00:43:39 Prezident a sociální demokraté
  se určitě shodnou
 • 00:43:41 v kritice kroků Nečasovy vlády.
 • 00:43:43 Sociální demokraty ale může
  potrápit SPOZ,
 • 00:43:46 jejímž je Miloš Zeman
  čestným předsedou.
 • 00:43:52 které mají silné podnikatelské
  pozadí.
 • 00:43:57 Upřednostňuji spolupráci
  se standardními stranami.
 • 00:43:59 Už ve sněmovních volbách v roce 2010
  sociální demokraté
 • 00:44:03 díky Zemanově straně přišli
  o cenné hlasy
 • 00:44:05 a tím možná i o sestavování vlády.
 • 00:44:08 K SPOZ se teď hlásí dva senátoři
  původně ovšem zvolení za ČSSD.
 • 00:44:17 Je to o tom, že ne všechno,
  co bylo v programu ČSSD,
 • 00:44:20 se dodržuje.
 • 00:44:26 podvod. Pokud je politik
  zvolen za stranu,
 • 00:44:31 měl by tuto stranu reprezentovat,
  měl by reprezentovat její program
 • 00:44:35 po celé volební období.
 • 00:44:41 A taky chtěli umožnit,
  aby ten klub vznikl,
 • 00:44:44 protože mají blízko ke straně
  Miloše Zemana.
 • 00:44:47 Postava Miloše Zemana rozdělovala
  sociální demokraty
 • 00:44:50 před prezidentskou volbou.
 • 00:44:51 Ne všichni tehdy souhlasili
  s kandidaturou Jiřího Dienstbiera
 • 00:44:55 a přikláněli se spíš ke svému
  někdejšímu šéfovi.
 • 00:44:58 Bylo by nakonec velkým překvapením,
  kdyby všichni opravdu zapomněli
 • 00:45:01 na skutečná nebo domnělá příkoří.
 • 00:45:21 nabídne 190 snímků a z metropole
  se přesune do všech krajských měst.
 • 00:45:23 Přehlídku odstartoval film
  francouzského režiséra
 • 00:45:25 Gilla Bourdose Renoir.
 • 00:45:27 Snímek sleduje poslední léta
  slavného malíře
 • 00:45:28 prožitá na Azurovém pobřeží.
 • 00:45:36 jako malý festival artových
  uměleckých filmů zaměřený hlavně
 • 00:45:38 na české diváky, české prostředí.
  Teď má statut mezinárodní
 • 00:45:41 přehlídky. Co vás za ty roky
  přimělo k takové změně koncepce?
 • 00:45:58 co jsme jim nabízeli.
 • 00:46:05 My to ze začátku brali jako
  takovou kamarádskou akci,
 • 00:46:12 ale diváci požadovali ten standard,
 • 00:46:15 jaký je obvyklý ve světě.
 • 00:46:20 Tak se stal soutěžním festivalem
 • 00:46:26 a je srovnatelný i se světovou
  obdobnou akcí.
 • 00:46:29 A jaké jsou tedy ty největší hvězdy
  letošního Febiofestu, které by si
 • 00:46:31 diváci neměli nechat ujít?
  Na co se Vy sám nejvíc těšíte?
 • 00:46:53 na závěr přijde G. Chaplinová.
 • 00:47:02 Nejvíc se těším na rakouského
  režiséra Seidla,
 • 00:47:11 který je velice blízký svou ironií
  i způsobem práce českému filmu
 • 00:47:16 60. let a mně se jeho snímky
  velice líbí.
 • 00:47:23 Tady uvede kompletní trilogii Ráj.
 • 00:47:25 Součástí festivalu je i soutěž
  o Hlavní cenu v sekci Nová Evropa.
 • 00:47:27 Bude tam mít zástupce také Česká
  republika? Jaké jsou podle vašeho
 • 00:47:30 názoru jejich šance
  na vítězství?
 • 00:47:46 vždy nějakého zástupce.
 • 00:48:00 Jeden film byl už oceněn hlavní
  cenou v Rotterdamu.
 • 00:48:07 U nás nerozhoduje odborná porota,
 • 00:48:14 rozhoduje občanská porota ve věku
  16 až 70 let.
 • 00:48:19 odborná veřejnost i úplní laici,
  což není u festivalových porot
 • 00:48:21 úplně obvyklé. Podle čeho složení
  poroty vybíráte? Myslíte si, že
 • 00:48:25 hodnocení od "nezasvěceného diváka"
 • 00:48:28 má větší váhu než od odborníka?
 • 00:48:49 má jen festival v Římě.
 • 00:48:56 Myslím, že tato porota má větší
  váhu.
 • 00:49:08 Diváci musejí rozhodnout o tom,
 • 00:49:14 co se jim líbí a na co chtějí
  chodit do kina.

Související