iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 1. 2013
21:00 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
2187
zhlédnutí

Události, komentáře

Nový šéf Národního divadla — (Ne)zákonné sKarty — Boj s viry — 80 let od Hitlerova vzestupu

48 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:22 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:43 mnohdy připomínala
  zamotanou divadelní hru.
 • 00:00:45 Teď se, jak to vypadá,
  blíží její rozuzlení.
 • 00:00:47 Ministryně kultury jmenovala
  nového ředitele.
 • 00:00:49 A ten může jen doufat,
  že nebude odvolán tak rychle
 • 00:00:52 a s tak vágním odůvodněním
  jako ten minulý.
 • 00:00:54 A že tedy stihne
  během několika let zvládnout
 • 00:00:56 ne zcela šťastně rozjetou
  transformaci této instituce.
 • 00:00:59 Začínají Události, komentáře.
  Dobrý večer.
 • 00:01:11 Ministryně kultury Alena Hanáková
  podepsala jeho jmenování.
 • 00:01:15 Souhlasila tak s návrhem
  odborné komise,
 • 00:01:17 která se na něm jako
  na jediném kandidátovi shodla.
 • 00:01:20 Schopný manažer,
  který rozumí divadlu.
 • 00:01:21 Tak obhajuje komise výběr
  Jana Buriana.
 • 00:01:23 Do Prahy míří z Plzně.
 • 00:01:25 Tamní Tylovo divadlo vedl 18 let.
 • 00:01:34 profesionální české instituci,
  s výborným renomé.
 • 00:01:37 Je to podobné, jako když soudci
  nabídnou práci v Ústavním soudu.
 • 00:01:45 Po zářijovém odvolání ředitele
  Ondřeje Černého by Jan Burian
 • 00:01:48 měl situaci v Národním divadle
  zklidnit.
 • 00:01:54 protože předchozí ředitelé
  byli odvolaní ze dne na den.
 • 00:01:57 Nový ředitel chce,
  aby šéfové souborů byli odpovědní
 • 00:02:00 nejenom za uměleckou část,
 • 00:02:02 ale i za hospodaření
  jednotlivých scén.
 • 00:02:08 ale i odpovědnost za provoz.
 • 00:02:09 Do konce července povede
  první scénu dočasně pověřený
 • 00:02:13 provozně-technický ředitel
  Václav Pelouch.
 • 00:02:16 Jan Burian se ujme funkce
  1. srpna.
 • 00:02:24 Dobrý večer.
 • 00:02:29 Proč nebylo uspořádáno
  otevřené výběrové řízení?
 • 00:02:44 proto, že odborná veřejnost volala
  po tom,
 • 00:02:52 aby se ředitel Národního divadla
  nevybíral jako jiný ředitel.
 • 00:02:56 Jako nejvhodnější se jevila
  tato volba.
 • 00:02:58 Jak dlouhý podepíše nový ředitel
  Národního divadla kontrakt?
 • 00:03:04 Jmenování je podepsáno na 6 let.
 • 00:03:12 proč jste ze dne na den odvolala
  předchozího řádného ředitele
 • 00:03:14 Národního divadla
  Ondřeje Černého.
 • 00:03:19 že jsou chybně nastavené
  některé procesy,
 • 00:03:22 které je třeba změnit.
 • 00:03:23 V rámci těchto transormačních
  kroků, jak jsme avizovali,
 • 00:03:27 jeden z prvních kroků bylo právě
  odvolání ředitele.
 • 00:03:44 Je připraveno odvolání nového
  ředitele?
 • 00:03:46 Ne, není.
 • 00:03:57 především mluví o tom,
 • 00:04:00 jakým směrem by měla dále probíhat,
 • 00:04:05 To je tento materiál.
 • 00:04:09 Vy jste takto odůvodnila,
 • 00:04:17 že v transformačním plánu bylo již
  naplánováno odvolání Černého.
 • 00:04:21 Jak je to plánováno s J. Burianem?
 • 00:04:25 Má podepsané jmenování na 6 let.
 • 00:04:30 Předpokládáme, že po tuto dobu
 • 00:04:33 se bude věnovat všem krokům,
 • 00:04:37 které povedou k stabilizaci
  Národního divadla.
 • 00:04:42 Tyto procesy už jsou nastaveny
  správně?
 • 00:04:46 Já to nemyslel jako sarkasmus.
 • 00:04:50 Předpokládám a věřím tomu,
 • 00:04:53 že díky tomuto materiálu,
 • 00:04:55 který leží před vámi,
 • 00:04:58 je celý systém nastaven tak,
 • 00:05:01 aby pomáhal nejen ministerstvu,
 • 00:05:05 ale i novému vedení Národního
  divadla.
 • 00:05:08 Jaká je pravděpodobnost,
 • 00:05:09 že stejně razantně odvoláte
  i nového ředitele Buriana?
 • 00:05:19 Já v této chvíli opravdu nechci
  řešit to,
 • 00:05:22 jak bude odvolán nový generální
  ředitel,
 • 00:05:27 protože v této chvíli je nově
  najmenovaný.
 • 00:05:29 Jmenování je na 6 let.
 • 00:05:34 Před časem jsme mluvili o tom,
 • 00:05:36 že by bylo namístě,
 • 00:05:43 aby se minimálně stanovily jasné
  podmínky pro případné odvolávání
 • 00:05:48 ředitelů, ale v tuto chvíli,
 • 00:05:53 kdy máme jmenovaného nového
  generálního ředitele,
 • 00:05:58 by bylo lepší se dívat do budouc-
  nosti trošku nadějněji.
 • 00:06:09 Podle toho materiálu komise,
 • 00:06:12 která doporučila J. Buriana,
 • 00:06:14 byste měla deklarovat,
 • 00:06:18 že nebudete jako představitelka
  státního orgánu
 • 00:06:22 zasahovat do chodu Národního
  divadla.
 • 00:06:24 K tomu jste připravena?
 • 00:06:29 Nemyslí se, že by ministerstvo
  kultury jako zřizovatel
 • 00:06:37 by se vůbec nemělo zajímat
  o Národní divadlo a jeho chod.
 • 00:06:50 Co to znamená?
 • 00:06:53 Jste k tomu připravena?
 • 00:06:55 Jsem připravena k tomu,
 • 00:07:00 aby Národní divadlo mělo možnost
  být víc samostatné,
 • 00:07:03 aby mělo větší prostor,
 • 00:07:11 aby autonomita souborů, které tam
  jsou, byla větší.
 • 00:07:16 To neznamená, že se o to
  ministerstvo nebude zajímat.
 • 00:07:23 Já jsem se ptal na případné
  odvolání ředitele proto,
 • 00:07:28 ne že ho chcete hned odvolat,
 • 00:07:31 ale jako modelový příklad,
 • 00:07:37 jak chtějí do budoucna pracovníci
  ministerstva
 • 00:07:42 do chodu Národního divadla
  zasahovat.
 • 00:07:47 Podle tohoto dokumentu to vypadá,
 • 00:07:49 že by zasahovat neměli.
 • 00:07:52 Rada není nový orgán.
 • 00:07:57 Je to poradní sbor nebo poradní
  tým lidí,
 • 00:08:04 který by měl být jakousi spojnicí,
  takovou spojitou čárou
 • 00:08:12 mezi vedením Národního divadla
  a ministerstvem kultury.
 • 00:08:15 V okamžiku, kdy se ukáže,
 • 00:08:20 že by se případně změnila nová
  podoba Národního divadla,
 • 00:08:26 co se týká zřízení, že už by to
  nemusela být příspěvková
 • 00:08:29 organizace, tak by ten poradní
  orgán zanikl.
 • 00:08:37 Nyní by tento orgán měl pomáhat
  hlavně v komunikaci.
 • 00:08:41 Co chcete od nového ředitele
  divadla?
 • 00:08:46 Velmi bychom si přáli a chceme
  po něm,
 • 00:08:51 aby stabilizoval situaci
  v Národním divadle,
 • 00:08:56 aby divadlo mělo šanci dostat se
 • 00:08:59 na úroveň evropských divadel.
 • 00:09:02 Také bychom si přáli,
 • 00:09:09 aby v celém Národním divadle
  zavládl klid a pohoda pro práci.
 • 00:09:11 Jak by to měl udělat?
 • 00:09:15 To se budete muset zeptat jeho.
 • 00:09:19 Já se ho na to zeptám.
 • 00:09:22 Jak by toho měl dosáhnout?
 • 00:09:28 Nový ředitel je jmenován právě
  proto,
 • 00:09:30 aby tyto kroky učinil,
 • 00:09:36 aby on věděl, jakým způsobem tuto
  věc učinit a vykonat.
 • 00:09:40 Pokud se zeptáte novéh ředitele
  Buriana,
 • 00:09:45 jaká je jeho představa, jakými
  kroky by k tomu měl dospět,
 • 00:09:47 jistě vám to řekne.
 • 00:09:52 Byl vybrán na základě nejen
  doporučení této komise,
 • 00:09:58 ale také na základě práce, která
  za ním stojí, a zkušeností.
 • 00:10:04 Vy jste mi říkala, že chcete, aby
  uklidnil situaci,
 • 00:10:11 aby pozvedl divadlo na světovou
  úroveň. To je poměrně obecné.
 • 00:10:15 Co konkrétně by měl udělat?
 • 00:10:18 Je správné, že je to obecné.
 • 00:10:24 Pokud chceme dát divadlu a novému
  vedení prostor
 • 00:10:28 a pokud by mělo být samostatnější,
 • 00:10:33 nelze nařizovat a říkat přesné
  kroky, které má dělat.
 • 00:10:36 Od toho tam nový generální ředitel
  bude.
 • 00:10:40 Od toho je vedení Národního
  divadla.
 • 00:10:44 Budou mít šanci a cíl to využít.
 • 00:10:47 Po tom se volá, je to v pořádku.
 • 00:10:55 V ukázce jste vysvětlovala
  okolnosti odvolání pana Černého.
 • 00:11:01 Vypadalo to, že máte představu, co
  funguje a co nefunguje.
 • 00:11:06 Teď to necháváte na novém řediteli.
 • 00:11:12 Samozřejmě že to necháváme
  na novém řediteli.
 • 00:11:18 Nás zajímá, co se děje
  v Národním divadle,
 • 00:11:24 je potřeba, aby nový generální
  ředitel a nové vedení divadla mělo
 • 00:11:28 prostor k tomu, aby si našlo
  způsob a cesty k tomu,
 • 00:11:31 aby se celá situace narovnala,
 • 00:11:34 aby Národní divadlo fungovalo tak,
 • 00:11:37 jak si přejeme, aby fungovalo.
 • 00:11:40 Jak by mělo fungovat?
 • 00:11:43 Aby bylo více transparentní,
 • 00:11:47 aby bylo Národní divadlo více
  otevřené,
 • 00:11:50 aby mělo větší pravomoce,
 • 00:11:52 aby se dostalo na úroveň,
 • 00:11:56 na kterou si přejeme, aby se
  dostalo.
 • 00:12:11 Dobrý večer.
 • 00:12:26 ta představa vám přijde dost
  konkrétní na to,
 • 00:12:30 abyste věděl, jaké jsou vaše úkoly?
 • 00:12:34 Dostatečně konkrétní je materiál,
 • 00:12:38 o který paní ministryně požádala
  experty.
 • 00:12:41 Považuji za nesmírně pozitivní,
 • 00:12:44 že poprvé po 23 letech,
 • 00:12:48 co nějak funguje správa Národního
  divadla,
 • 00:12:51 ministerstvo kultury konečně řeklo,
 • 00:12:57 co si představuje, jakou strategii
  by to divadlo mělo mít.
 • 00:13:01 Ten materiál, o kterém tady mluvíme,
 • 00:13:03 na jehož závěru je psáno,
 • 00:13:06 že vy jste správným kandidátem,
 • 00:13:11 tak to je ta věc, podle které
  pojedete.
 • 00:13:16 Ano, s tímto materiálem se
  ztotožňuji.
 • 00:13:23 Moje jmenování je součástí toho
  materiálu.
 • 00:13:30 Přímé zásahy ze strany minister-
  stva mají být zcela vyloučeny.
 • 00:13:33 Co si pod tím představujete?
 • 00:13:40 Myslím si, že ministerstvo kultury
  nebude nad rámec platné
 • 00:13:42 legislativy zasahovat do toho,
 • 00:13:48 jakým způsobem divadlo hospodaří,
  jak jsou odměňováni umělci,
 • 00:13:51 jak se tvoří organizační struktura,
 • 00:13:57 kdo bude jmenován do vedoucích
  funkcí atd.
 • 00:14:04 Ministerstvo kultury je tím,
  kdo divadlo platí.
 • 00:14:17 Národní divadlo je příspěvková
  organizace.
 • 00:14:20 Co se změní oproti dnešku?
 • 00:14:26 Změní se to, že ministerstvo
  kultury přestane mít prst na tom,
 • 00:14:29 co se děje v Národním divadle?
 • 00:14:34 V materiálu je řada principů<
 • 00:14:37 které je žádoucí, aby se
  uplatňovaly.
 • 00:14:42 Platí to pro velká divadla v ČR.
 • 00:14:46 Zaprvé je to princip řízení
  na dlouhou paži.
 • 00:14:53 Ta správa nebo vliv zřizovatele
  musí být vyvážený,
 • 00:14:57 politické rozhodování s odborným.
 • 00:15:06 Běžně to funguje tak, že existuje
  správní rada a politická správa.
 • 00:15:12 Politická správa vychází
  z doporučení odborníků,
 • 00:15:16 ale má právo rozhodnout podle
  konkrétních podmínek.
 • 00:15:22 Tento stav je třeba zavést nejen
  v Národním divadle.
 • 00:15:28 Neobáváte se, že vstupujete
  do prostředí,
 • 00:15:32 které může být turbulentní?
 • 00:15:37 Divadelní prostředí je turbulentní
  ze své vlastní podstaty.
 • 00:15:40 Po nešťastných událostech
 • 00:15:46 s nepovedením sloučením Státní
  opery s Národním divadlem
 • 00:15:50 a nešťastným odvoláním pana
  Černého z funkce
 • 00:15:55 většina divadelní veřejnosti
  pochopila,
 • 00:16:01 že je třeba, aby Národní divadlo
  bylo řízeno jiným způsobem,
 • 00:16:04 že je třeba realizovat věci,
 • 00:16:08 o kterých se mluví od roku 1990.
 • 00:16:14 Předpokládám, že to paní
  ministryně pochopila.
 • 00:16:17 Jsme v období za 2 roky.
 • 00:16:20 Návštěvník Národního divadla,
 • 00:16:23 budete-li ještě ředitelem,
 • 00:16:26 pozná změnu, která by se měla udít?
 • 00:16:31 Nevím, kolik toho za 2 roky pozná.
 • 00:16:36 Na konci mého funkčního období by
  to měl poznat.
 • 00:16:39 Jednotlivá divadla, myslím budovy,
 • 00:16:43 které jsou ve správě divadla,
 • 00:16:47 budou mít větší míru samostatnosti,
 • 00:16:51 soubory budou mít vlastní
  programové zaměření.
 • 00:16:56 Velká inovace spočívá v tom,
 • 00:17:02 že historická budova Národního
  divadla bude spravována jinak.
 • 00:17:07 Inscenace pro tuto budovu budou
  opravdu výběrové.
 • 00:17:18 Měly by tam být referenční
  inscenace českých skladatelů.
 • 00:17:24 Jestli jsme v něčem slavní
  ve světě, je to česká opera.
 • 00:17:28 Toho si vůbec málo vážíme.
 • 00:17:36 Diváci by měli chodit do divadla
  s daleko větším očekáváním.
 • 00:17:39 Měli by vědět, co je tam čeká,
 • 00:17:42 a spoluvytvářet profil divadla.
 • 00:17:49 Když budou chodit do Státní opery,
 • 00:17:52 budou chodit do Národního divadla?
 • 00:17:57 Budou chodit do budovy Státní
  opery,
 • 00:18:02 kde bude provozována především
  opera.
 • 00:18:06 Hlavně česká opera, velké baletní
  tituly.
 • 00:18:11 Měl by to být profilový dům
  české opery.
 • 00:18:16 Byly by zde být moderní inscenace.
 • 00:18:18 Tato budova bude hrát operu
 • 00:18:21 na daleko vyšší úrovni,
 • 00:18:24 nejen režijní, ale také hudební.
 • 00:18:30 Když se v tomto materiálu píše
 • 00:18:36 o Stavovském divadle pro hudební
  představení...
 • 00:18:44 Stavovské divadlo bude hlavně
  sídlem činoherního souboru.
 • 00:18:52 Budou tam vyhrazeny termíny
  pro představení Mozarta atd.
 • 00:18:57 Předpokládám, že po rekonstrukci
  Nové scény vznikne
 • 00:19:03 i moderní prostor pro soudobou
  činohru.
 • 00:19:07 To je vytržení z těch plánů,
 • 00:19:10 které byste měl realizovat.
 • 00:19:12 Kolik to bude stát?
 • 00:19:15 V této chvíli celkový obrat
 • 00:19:26 nebo celkové náklady Národního
  divadla se blíží k 1 mld. Kč.
 • 00:19:37 které jsou vždy ve mzdách,
 • 00:19:39 jsou velice nízké.
 • 00:19:43 Já na tu otázku neznám odpověď.
 • 00:19:50 Jen vím, že až se v té situaci
  zorientuji,
 • 00:19:56 tak součástí té koncepce budou
  finanční náklady
 • 00:20:01 ať už na straně úspor, vyšších
  vlastních příjmů i dotací.
 • 00:20:19 Je i pro vás Jan Burian
  jediným možným kandidátem
 • 00:20:24 na post ředitele první scény?
 • 00:20:37 že v ČR jsou tak 3 až 4 lidé,
 • 00:20:40 kteří by mohli v tuto chvíli
 • 00:20:44 za těchto okolností dělat tu
  funkci.
 • 00:20:46 J. Burian je jediný,
 • 00:20:49 kdo se odhodlal, že ji přijme.
 • 00:20:56 Vám nevadí fakt, že byla opuštěna
  myšlenka výběru ředitele
 • 00:21:01 v otevřeném výběrovém řízení,
 • 00:21:05 ale bylo to uděláno expertním
  týmem?
 • 00:21:07 To mi vůbec nevadí.
 • 00:21:10 Považuji za štěstí,
 • 00:21:14 že Národní divadlo má konečně
  ředitele.
 • 00:21:39 s Národním divadlem sleduji 2 roky
  podrobně.
 • 00:21:46 Divím se, že J. Burian netrvá
  na tom,
 • 00:21:53 aby paní ministryně zároveň s jeho
  jmenováním veřejně deklarovala,
 • 00:21:58 že ten materiál, z kterého jste
  tady citoval,
 • 00:22:03 skutečně závazně ministerstvo
  kultury přijímá.
 • 00:22:08 Myslím si, že pokud by chtěla
  pro J. Buriana udělat něco
 • 00:22:11 do budoucna, protože není
  vyloučeno,
 • 00:22:16 že se politická reprezentace
  vymění,
 • 00:22:19 tak by měla udělat něco v tom
  smyslu,
 • 00:22:26 že dostal jasné zadání přihlásit
  se ke všemu, co je tam napsáno.
 • 00:22:30 Když jste poslouchala paní
  ministryni,
 • 00:22:36 jak popisovala to, co by chtěla od
  nového ředitele divadla,
 • 00:22:40 tak vám bylo úplně jasné, co ona
  chce?
 • 00:22:45 Z řeči paní ministryně by mi to
  jasné nebylo,
 • 00:22:49 ale já jsem ten materiál
  několikrát podrobně četla,
 • 00:22:52 takže mi to je jasné.
 • 00:23:07 Dnes jsem se s ní potkala tváří
  v tvář, podaly jsme si ruce.
 • 00:23:13 Je to milá paní, věřím,
  že to myslí dobře.
 • 00:23:21 Pokud chce pro J. Buriana
  a pro Národní divadlo něco udělat,
 • 00:23:23 měla by veřejně deklarovat,
 • 00:23:30 že transformační materiál přijímá.
 • 00:23:37 Mohly by se veřejně vyjasnit další
  plány např. s financováním.
 • 00:23:44 Hrozně špatně se staví nějaká
  instituce, když nevíte přesně,
 • 00:23:47 kolik na ni máte peněz.
 • 00:23:50 V tom materiálu je také popsáno,
 • 00:23:58 jak by jednotlivé domy a na ně
  navázané soubory měly fungovat.
 • 00:24:04 Tak, jak to tam je načrtnuto,
  vám to nevadí?
 • 00:24:07 Je to smysluplný plán?
 • 00:24:12 O tom, jak by mohlo fungovat
  Národní divadlo,
 • 00:24:15 je to složitý mechanismus,
 • 00:24:21 soubory se v budovách střídají,
 • 00:24:25 tak jak se o tom dlouho mluví,
 • 00:24:28 tak si myslím, že to je
  organizační schéma,
 • 00:24:36 na kterém se většina divadelní
  veřejnosti shodne.
 • 00:24:39 Ten materiál je velmi obecný zatím,
 • 00:24:45 ale J. Burian má velkou zkušenost
  s divadelním provozem.
 • 00:24:50 Věřím, že ho dopracuje
  do konkrétní podoby.
 • 00:24:52 On také přesně neví,
 • 00:24:55 co v Národním divadla najde,
 • 00:24:57 ani to vědět nemůže.
 • 00:25:00 Ta instituce je obrovská
 • 00:25:03 a on do ní vidí zatím jen zčásti.
 • 00:25:07 Dnes bylo podepsáno jeho jmenování.
 • 00:25:11 Fyzicky do budovy vejde v létě.
 • 00:25:13 Myslím, že je tam dohoda,
 • 00:25:18 že bude mít nějaké období,
 • 00:25:21 aby se mohl seznámit s chodem
  divadla.
 • 00:25:56 že ministerstvo práce
  a sociálních věcí
 • 00:25:58 porušuje zákon tím, jaká pravidla
  nastavilo u projektu sKaret,
 • 00:26:02 budeme se tomu věnovat
  už za chvíli
 • 00:26:03 a pak bude čas i na světovou
  kapacitu v oboru virologie
 • 00:26:06 Švéda Erlinga Norrbyho
 • 00:26:08 i na pohled na 80. výročí nástupu
  Adolfa Hitlera k moci.
 • 00:26:10 Zprávy má dnes připraveny
  Jorga Hrušková.
 • 00:26:22 půjde za přijetí úplatku
  na 5,5 roku do vězení.
 • 00:26:26 Původní 6letý trest mu zmírnil
  Vrchní soud v Praze.
 • 00:26:29 Kotrouš taky nesmí 5 let
  pracovat
 • 00:26:32 v bezpečnostních ozbrojených
  sborech
 • 00:26:34 a musí zaplatit pokutu
  400 tisíc korun.
 • 00:26:36 Verdikt je pravomocný.
 • 00:26:41 Alexandr Károlyi bude novým členem
  vládní legislativní rady.
 • 00:26:44 Nominoval ho olympijský výbor.
 • 00:26:45 Podle premiéra Nečase je odborník
  na sportovní právo
 • 00:26:48 nebo antidopingovou
  legislativu.
 • 00:26:50 Právě kvůli dlouhodobému vlivu
  v domácím fotbale
 • 00:26:53 ale někteří ministři
  hlasovali proti.
 • 00:27:01 koupit v lékárnách marihuanu.
 • 00:27:04 Novelu zákona o využívání konopí
  pro léčebné účely
 • 00:27:06 schválil Senát.
 • 00:27:07 Zatím ale není jasné,
  jestli si nové léky budou hradit
 • 00:27:10 sami pacienti, nebo na ně
  bude přispívat pojišťovna.
 • 00:27:13 Marihuana může pomoct
  například lidem
 • 00:27:16 s roztroušenou sklerózou
  nebo atopickým ekzémem.
 • 00:27:24 při hlasováních na schůzích
  pražské ČSSD.
 • 00:27:27 Mezi nimi je i zastupitel
  Lukáš Plachý
 • 00:27:29 nebo dřívější šéf místní organizace
  v Praze 9 František Kolínský.
 • 00:27:33 Rozhodnutí zatím
  není pravomocné.
 • 00:27:46 Pokuta, která hrozí ministerstvu
  práce a sociálních věcí
 • 00:27:49 za projekt sKaret.
 • 00:27:50 Důvodem jsou nedostatečně
  zabezpečená osobní data
 • 00:27:52 a hrozba jejich zneužití.
 • 00:27:54 Nápravu musí ministerstvo
  zařídit do června.
 • 00:27:56 Číslo občanského průkazu,
  rodné číslo a další citlivá data.
 • 00:28:00 Volně zasílaná spolu
  kvůli sKartě.
 • 00:28:02 Důvod, proč se do ministerstva
  práce a sociálních věcí
 • 00:28:04 pustil antimonopolní úřad.
 • 00:28:12 a to i citlivých údajů
  soukromému subjektu.
 • 00:28:15 Do 30. 6 tohoto roku
  ministerstvo musí napravit
 • 00:28:18 tento nezákonný stav.
 • 00:28:21 Úřad proto zahájil
  s ministerstvem správní řízení.
 • 00:28:24 Řešením je buď celý systém
  sKaret zastavit,
 • 00:28:26 nebo nechat poslance,
  aby současný stav odsouhlasili.
 • 00:28:33 Máme připravený návrh na změnu
  legislativy.
 • 00:28:39 a sociálních věcí Müllerovou.
 • 00:28:43 Očekávám, že přijde s návrhy
  konkrétních řešení.
 • 00:28:46 sKarty kritizoval i ombudsman
  Pavel Varvařovský.
 • 00:28:49 Tomu zase vadilo zpoplatnění
  některých služeb.
 • 00:28:51 I jeho výtky by měly
  legislativní změny zohlednit.
 • 00:28:54 I když je sKarta dobrovolná
  a slouží
 • 00:28:56 jen jako identifikační průkaz,
 • 00:28:58 opoziční sociální demokracie
  chce stejně prosadit její zrušení.
 • 00:29:12 a poslanec za ČSSD ROMAN SKLENÁK.
 • 00:29:14 Mluvčí ministerstva práce
  a sociálních věcí ŠTĚPÁNKA FILIPOVÁ
 • 00:29:16 Dobrý večer.
 • 00:29:37 tohoto úřadu, chceme zjednat
  nápravu do 30. června.
 • 00:29:40 Jak to chcete udělat?
 • 00:29:46 V současné době už máme připraveny
  návrhy legislativních změn.
 • 00:29:50 Návrhy se budeme snažit prosadit.
 • 00:29:56 To znamená, že k tomu budete
  potřebovat minimálně v Senátu
 • 00:29:59 i opoziční hlasy.
 • 00:30:07 Budeme potřebovat získat potřebnou
  podporu v obou komorách parlamentu
 • 00:30:13 Bylo sdílení či předávání údajů
  konzultováno
 • 00:30:19 např. s Úřadem pro ochranu osobních
  údajů?
 • 00:30:23 V současné době nemám tyto
  informace.
 • 00:30:30 teď mělo podle vás
  s sKartou naložit?
 • 00:30:32 První, co by mělo udělat,
 • 00:30:36 od zítřka zastavit vydávání sKaret.
 • 00:30:38 Dnes je zřejmé, že postup,
 • 00:30:43 který ministerstvo aplikuje, je
  nezákonný.
 • 00:30:48 Domnívám se, že může docházet
  k trestnému činu,
 • 00:30:52 co se týče nakládání s osobními
  údaji.
 • 00:30:59 Pokud paní tisková mluvčí hovoří
  o tom, že připravují návrhy
 • 00:31:03 a termín si dávají do 30. 6.,
 • 00:31:06 tak se domnívám, že je to
  nedostatečné.
 • 00:31:13 Není dobře, aby se tady vydávaly
  stovky a tisíce osobních údajů.
 • 00:31:18 Hrozí tady pokuta 10 mil. Kč.
 • 00:31:24 Jsem zvědav, pokud bude pokuta
  udělena, kdo ji bude hradit.
 • 00:31:26 Kdo by pokutu hradil?
 • 00:31:31 Pokutu by muselo hradit
  ministerstvo práce.
 • 00:31:39 Tato pokuta by byla výdajem
  státního rozpočtu ČR.
 • 00:32:01 jakým by to šlo zákonně napravit.
 • 00:32:05 Druhá věc je, a my to říkáme
  dlouhodobě,
 • 00:32:09 proč v tomto nesmyslném projektu
  pokračovat.
 • 00:32:15 Ukazuje se, že ten projekt nikdo
  nepotřebuje a nechce.
 • 00:32:21 89 % příjemců sociálních dávek má
  svůj vlastní účet.
 • 00:32:26 Česká spořitelna v podstatě
  přeposílá dávky
 • 00:32:30 z ministerstva na jejich osobní
  účet.
 • 00:32:35 Lidem to komplikuje život
  a dehonestuje to.
 • 00:32:42 Pokud by přesto ministerstvo
  připravilo zákonnou změnu,
 • 00:32:45 tak s hlasy ČSSD počítat nemůže.
 • 00:32:48 Rozhodně ne.
 • 00:32:52 Ten projekt od počátku provází
  spousta pochybení.
 • 00:32:55 Upozorňovali jsme také na to,
 • 00:33:01 že smlouva mezi ministerstvem
  a Českou spořitelnou
 • 00:33:08 jako soukromým subjektem je
  podle našeho názoru neplatná.
 • 00:33:13 Pochybný je i výběr
  České spořitelny.
 • 00:33:19 Tady neproběhlo řádné výběrové
  řízení.
 • 00:33:27 Čekalo se, že s tím stát nebude
  mít žádné náklady.
 • 00:33:31 Nyní se ukázalo, že tady ty
  náklady jsou.
 • 00:33:34 Projekt mi přijde nesmyslný.
 • 00:33:49 že by se celý projekt zrušil?
 • 00:34:01 jak s sKartami dál naložit.
 • 00:34:04 To, o co nyní usilujeme,
 • 00:34:09 je docílit toho, aby došlo ke změ-
  ně právní úpravy,
 • 00:34:14 aby vše, co se týká sKarty,
  probíhalo správně.
 • 00:34:25 k 3. únoru rezignuje
  ze zdravotních důvodů.
 • 00:34:27 Potvrdil to hejtman Jiří Zimola.
  Sama regionální politička dodala,
 • 00:34:31 že neustála tlak, který
  odstartovaly studentské protesty.
 • 00:34:34 Na složení krajské koalice
  se ale nic nemění.
 • 00:34:36 Komunistická strana navrhne
  na post nového zástupce.
 • 00:34:40 Radní pro školství se stala
  Vítězslava Baborová 9. listopadu.
 • 00:34:44 Prakticky okamžitě proti ní
  jakožto zástupkyni
 • 00:34:48 komunistické strany na postu
  školství vznikla petice.
 • 00:34:51 17. listopadu studenti
  poprvé veřejně protestovali.
 • 00:34:57 v pracovní neschopnosti.
 • 00:35:05 která neunesla
  ten fašizoidní nátlak.
 • 00:35:08 S vyčerpáním jsem skončila
  na antidepresivech.
 • 00:35:11 Vzápětí se ale protesty rozrostly
  proti celé koalici.
 • 00:35:13 Demonstrací bylo celkem pět.
 • 00:35:16 Na začátku se jich účastnily
  stovky lidí.
 • 00:35:18 Posledních dvou ale jen desítky.
 • 00:35:20 Štafetová hladovka a happeningy
  ale budou pokračovat.
 • 00:35:22 Od osobních útoků se organizátoři
  protestů distancovali.
 • 00:35:30 že v radě kraje jsou komunisti.
 • 00:35:32 ČSSD i KSČM ale na současné podobě
  koalice trvají.
 • 00:35:35 A komunisti budou usilovat
  i o to,
 • 00:35:37 aby jim zůstal resort školství.
 • 00:35:43 tohoto resortu, nabídli
  i odpovídající jméno.
 • 00:35:51 a koaličnímu partnerovi nabídne
  Tomše Vytisku.
 • 00:35:54 O novém radním rozhodnou
  zastupitelé
 • 00:35:56 na své nejbližší schůzi 7. března.
 • 00:36:09 v Praze přední světový virolog
  Švéd Erling Norrby.
 • 00:36:12 Je členem výborů
  udělujících Nobelovy ceny
 • 00:36:14 a mimo jiné i organizátor
  první vědecké konference
 • 00:36:16 o AIDS v roce 1986.
 • 00:36:19 A právě ERLING NORRBY je hostem
  Událostí, komentářů.
 • 00:36:22 Dobrý večer, pane profesore.
 • 00:36:37 od počátku vyšetřování.
 • 00:36:41 Máte představu, čím se řídí
  četnost výskytu tohoto viru?
 • 00:37:03 Může to být výsledek našeho
  úspěchu,
 • 00:37:08 že poskytujeme skutečně efektivní
  účinné léky.
 • 00:37:14 Lidé mají takový více laxní
  přístup k viru HIV.
 • 00:37:18 Myslí si, že to je něco, co se dá
  léčit,
 • 00:37:22 a nejsou už tak opatrní, nemají se
  tolik na pozoru.
 • 00:37:25 To je jenom spekulace.
 • 00:37:27 Jak byste vlastně popsal pohyb
  viru po planetě?
 • 00:37:30 Čím je ovlivňován?
 • 00:37:32 Je to něco podobného
  jako chřipkový virus
 • 00:37:34 přicházející ve vlnách?
 • 00:37:53 Kanály přenosu jsou úplně jiné.
 • 00:37:57 HIV se přenáší sexuálním stykem,
 • 00:38:06 kdežto u chřipky se jedná
  o přenos kapénkový.
 • 00:38:15 Jsou schopny určitým způsobem
  obelhat imunitní systém.
 • 00:38:20 HIV má celou řadu dalších
  schopností,
 • 00:38:24 např. zůstat, atakovat bílé
  krvinky,
 • 00:38:29 což samozřejmě virus chřipky
  nedělá.
 • 00:38:37 v roce 1981 nějaké mutace?
 • 00:39:00 učit se o tomto viru,
 • 00:39:02 který lidé do té doby neznali.
 • 00:39:05 Ten virus se rychle mění.
 • 00:39:09 Existují různé zdroje,
 • 00:39:12 různé geografické lokality.
 • 00:39:15 Je zde rozdíl v intenzitě,
 • 00:39:18 jak může tento virus napadnout
  jednotlivce.
 • 00:39:22 HIV zůstává velice závažným virem.
 • 00:39:24 Nikdy se ho nezbavíte.
 • 00:39:29 Jakmile se jednou nakazíte,
  zůstane to s vámi celý život.
 • 00:39:33 Není vyloučeno, že lidé si zvykli,
 • 00:39:37 že vědci produkují relativně
  úspěšné prostředky
 • 00:39:42 proti viru HIV a onemocnění AIDS.
 • 00:39:53 Kam je zaměřena vědecká pozornost
  při výzkumu tohoto onemocnění?
 • 00:40:00 My jsme měli značné úspěchy
  v léčení AIDS.
 • 00:40:06 Ta pozornost není upřena směrem
  k vakcínám.
 • 00:40:10 Boj je nelehký, zažili jsme řadu
  zklamání.
 • 00:40:14 Museli jsme změnit přístup,
  propracovat techniky.
 • 00:40:19 Snažíme se nalézt unikátní
  součásti viru,
 • 00:40:25 které ukazují reakce napříč
  i jednotlivými kmeny
 • 00:40:27 v těch rodinách viru.
 • 00:40:32 Doufejem, že dosáhneme dříve či
  později úspěchu.
 • 00:40:37 Máme před sebou dlouhou cestu.
 • 00:40:40 Dá se to omezit na léta?
 • 00:40:45 Já jsem se naučil na podobnou
  otázku neodpovídat.
 • 00:40:48 V roce 1987 jsem řekl,
 • 00:40:51 že věřím, že do 10 let získáme
  vakcínu.
 • 00:40:54 Pak se to použilo proti mně.
 • 00:40:57 Nechci spekulovat o časovém rámci.
 • 00:41:01 Každopádně se na tom usilovně
  pracuje.
 • 00:41:17 Každý rok na podzim v ČR vypukne
  debata o tom,
 • 00:41:21 zda je očkování správné.
 • 00:41:40 Chřipka se dokáže rychle měnit,
 • 00:41:43 co se týče vnějších charakteristik.
 • 00:41:47 Každý rok se snažíme nastavit
  konkrétní vakcínu
 • 00:41:50 na konkrétní kmen chřipky.
 • 00:41:58 Lidé od 60 let by měli být
  očkováni,
 • 00:42:03 protože jejich imunitní reakce se
  směšuje
 • 00:42:06 a mohou být snáze nakaženi.
 • 00:42:09 Celou otázku komplikuje to,
 • 00:42:18 že jsme měli před 2 lety velkou
  změnu v chování toho viru.
 • 00:42:27 Ten virus nenapadal seniory,
  ty měli imunitu,
 • 00:42:28 ale napadal děti.
 • 00:42:35 Právě otázka je, jak ty změny
  podchytit.
 • 00:42:57 Od začátku ledna do něj vstoupilo
  4500 lidí.
 • 00:43:00 Penzijní fondy doufají,
  že do června se jim povede
 • 00:43:03 přesvědčit alespoň
  půl milionu klientů.
 • 00:43:05 Ti, kterým je víc než 35 let,
  se musí rozhodnout
 • 00:43:08 právě do poloviny roku.
 • 00:43:15 už o rok dřív.
 • 00:43:16 Vyplývá to z návrhu zákona
  ministerstva financí.
 • 00:43:18 Od příštího roku
  by tak měla být zrušena
 • 00:43:21 například superhrubá mzda
  nebo snížen limit
 • 00:43:24 na odpočet úroků z hypoték.
 • 00:43:30 Jeho výroba se v tuzemsku
  v loňském roce
 • 00:43:32 meziročně snížila
  víc než o 5,3 procenta.
 • 00:43:35 Zvýšila se jen produkce
  masa drůbežího.
 • 00:43:38 Vyplývá to z informací
  Českého statistického úřadu.
 • 00:43:47 Výrazněji rostly jen akcie
  textilní firmy Pegas Nonwovens
 • 00:43:50 a těžební NWR,
 • 00:43:51 silně naopak ztrácely
  cenné papíry developera Orco.
 • 00:43:55 Česká měna mírně klesla vůči euru,
  to je za 25,64 korun.
 • 00:43:59 K dolaru naopak posílila,
  ten koupíte za 18,89 Kč.
 • 00:44:18 Kulaté výročí nástupu nacismu
  k moci si Němci budou připomínat
 • 00:44:21 desítkami akcí až do konce roku.
 • 00:44:37 Hitler je už několik hodin
  vládcem Německa.
 • 00:44:40 Pod jeho úřadem září
  pochodně nadšených nacistů.
 • 00:44:42 V okolních ulicích zatím
  málokdo tuší,
 • 00:44:44 že začala nejčernější hodina
  Evropy.
 • 00:44:50 Jiný německý kancléř varuje
  současné Němce.
 • 00:44:52 Angela Merkelová otevírá výstavu
  o převzetí moci
 • 00:44:55 nacisty a připomíná.
 • 00:44:57 Ve své době považovala většina
  Hitlera coby kancléře
 • 00:45:00 za bezvýznamnou epizodu.
 • 00:45:01 Noviny psaly o jedné z mnoha změn
  vlády v krizí rozvráceném Německu.
 • 00:45:29 Jan Hausman.
 • 00:45:31 Lékař, kterého okamžitě
  po nacistickém převzetí moci
 • 00:45:35 čekalo zatčení a mučení.
 • 00:45:37 Před dalším zatčením se radši
  sám zabil.
 • 00:45:40 Jedna z nejméně 600 obětí
  nacistického teroru
 • 00:45:42 jen za první rok Hitlerovy vlády.
 • 00:45:45 Do 6 měsíců zlikvidoval Hitler
  poslední zbytky německé demokracie.
 • 00:45:48 Podle historiků nejen násilím.
 • 00:45:50 Nacistický režim vznikal
  za mlčení
 • 00:45:52 či asistence velké části Němců.
 • 00:46:08 ve vyhlazovacích táborech.
 • 00:46:09 I proto se cyklus
  více než 120 letošních
 • 00:46:12 připomínkových akcí V Berlíně
  jmenuje Zničená rozmanitost.
 • 00:46:15 Má nejen připomínat, ale taky
  chránit novou rozmanitost,
 • 00:46:19 která se do Německa opět vrací.
 • 00:46:28 z Historického ústavu
  Akademie věd ČR.
 • 00:46:30 Dobrý večer.
 • 00:46:35 jak se podařilo získat
  Adolfu Hitlerovi
 • 00:46:38 v Německu neomezenou moc?
 • 00:46:58 To znamená, že Německo od začátku
  30. let prožívalo v podstatě chaos
 • 00:47:03 Byla to doba poznamenaná
  sociálními důsledky krize,
 • 00:47:09 obrovskou nezaměstnaností a ne-
  stabilitou politického systému.
 • 00:47:15 To byly ingredience,
 • 00:47:21 které se přidaly do kotlíku
  nástupu Hitlera k moci.
 • 00:47:27 NSDAP získala v roce 1928
  jen 2,6 % hlasů.
 • 00:47:32 V roce 1930, za 2 roky,
  už to bylo 18 %.
 • 00:47:37 V roce 1932 už to bylo
  skoro 38 %.
 • 00:47:40 Tady je vidět obrovský nástup,
 • 00:47:42 který se dá vysvětlit i tím,
 • 00:47:49 že Hitler dokázal bravurně
  používat metody moderní propagandy
 • 00:47:54 Dokázal získat i nerozhodnuté
  voliče velice rychle.
 • 00:48:00 Tím, že poukazoval na problémy
  sociálního rázu,
 • 00:48:05 právě na to, že vláda nebyla
  schopna vyřešit sociální politiku,
 • 00:48:10 současně využíval bravurně
  i národní moment,
 • 00:48:16 tedy moment národního ponížení
  Německa po 1. světové válce.
 • 00:48:18 Německá kancléřka Angela Merkelová
  dnes řekla,
 • 00:48:20 že nacismus uspěl hlavně proto,
  že většina Němců mlčela
 • 00:48:22 a nacismu se nijak nepostavila.
  Sedí to?
 • 00:48:26 Dá se hlavní vina svalit
  na společnost?
 • 00:48:33 Je to docela zajímavé,
 • 00:48:38 že to kancléřka Merkelová tak
  jasně definovala
 • 00:48:43 právě dnes, protože totiž většina
  Němců očekávala
 • 00:48:46 od nástupu Hitlera, dá se říci,
 • 00:48:49 pořádek, vládu pevné ruky.
 • 00:48:52 To on sliboval.
 • 00:48:57 On to sliboval, on to pak dodržel.
 • 00:49:02 Navíc sliboval hospodářský vzestup,
  což také dodržel.
 • 00:49:09 Většina Němců už byla unavená
  neustálými politickými tahanicemi.
 • 00:49:11 Byla unavena z toho,
 • 00:49:16 že skoro každý den v německých
  ulicích probíhaly pouliční rvačky
 • 00:49:23 mezi příslušníky SA, Hitlerovými
  stoupenci a komunisty.
 • 00:49:26 Většina Němců si přála,
 • 00:49:29 to není jen případ Německa,
 • 00:49:33 ale případ celé střední Evropy,
 • 00:49:36 přála si stabilitu a návrat
 • 00:49:40 k metodám pořádku.
 • 00:49:51 že tolik let po válce jim je pořád
  tato minulost připomínána?
 • 00:49:55 Můžeme si připomenout Merkelovou,
 • 00:49:57 jak přijíždí do Řecka,
 • 00:50:03 kde ji vítají demonstranti
  s hákovými kříži.
 • 00:50:09 To se netýká jen Řecka.
 • 00:50:18 Tady najednou ten problém začíná
  probublávat i ve vztahu k EU.
 • 00:50:25 Jakákoliv snaha získat
  nadnárodnější pravomoce,
 • 00:50:31 do Bruselu začínají být
  interpretovány euroskeptiky
 • 00:50:36 jako snahu Německa znovu získat
  dominanci v Evropě.
 • 00:50:40 To si myslím, že je karta
  minulosti,
 • 00:50:42 která se nám vrací.

Související