iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 4. 2015
17:00 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
3053
zhlédnutí

Klíč

Raná péče EDA o.p.s.

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Klíč

 • 00:00:31 Když jsem se dozvěděla, že Eliška
  bude mít nějakej trvalej handicap,
 • 00:00:34 tak v první řadě to byl šok.
  Takže nejdřív jsem ani nebrečela
 • 00:00:38 nebo tak, protože
  jsem byla natolik šokovaná,
 • 00:00:40 že jsem tomu vůbec nemohla uvěřit.
  A hlavně jsem si ani nedovedla
 • 00:00:44 uvědomit,
  kolik starostí to přinese.
 • 00:00:48 Pak teprv přišel ten šok,
  hledání nějakého viníka.
 • 00:00:53 Pak jakési vyrovnání s tou situací.
  No a když to zvládnete,
 • 00:00:58 tak pak začnete žít takovej
  normální život jako každej jinej.
 • 00:01:06 Zuzanka se narodila
  jako normální zdravý děťátko.
 • 00:01:09 Nám se teda něco nezdálo,
  ale podle všeho vypadala v pořádku,
 • 00:01:13 takže nic
  se moc neřešilo ze začátku.
 • 00:01:16 Ale pořád strašně plakala
  a propínala se.
 • 00:01:19 Vydržela plakat
  třeba 17-20 hodin denně
 • 00:01:21 už jako novorozeně.
 • 00:01:24 A vlastně až v 7 měsících
  jsme zjistili, že má epilepsii.
 • 00:01:27 Bohužel do teďka teda
  pořádně nekompenzovatelnou.
 • 00:01:31 A zároveň má teďka Rettův syndrom.
 • 00:01:37 My vlastně jsme se to dozvěděli
  v 7 měsících Tádovo.
 • 00:01:42 V Motole při běžné kontrole
  se najednou sešlo konzilium
 • 00:01:46 a řekli nám,
  že Táda nikdy nebude chodit
 • 00:01:51 a že bude ležák.
 • 00:01:53 Takže v tu chvíli
  se nám zbořil svět.
 • 00:01:57 A hledali jsme
  vlastně pomoc u někoho,
 • 00:02:02 kdo by nám usnadnil to,
  sžít se s tou situací.
 • 00:02:10 Už nevím, jak dlouho ho unesu.
  Je hodně těžkej.
 • 00:02:16 Já jsem měla to štěstí,
  že když jsem zjistila,
 • 00:02:19 že Eliška
  bude mít trvalé postižení,
 • 00:02:21 tak jsem ještě v Krči na neurologii
  dostala kontakt na ranou péči EDA.
 • 00:02:36 Raná péče je vlastně obor,
  který všude ve světě vznikal
 • 00:02:41 z iniciativy
  rodičů dětí s postižením.
 • 00:02:45 Ve většině zemí byly rodiny
  dětí se zrakovým postižením
 • 00:02:50 mezi prvními,
  kteří si o něco takového,
 • 00:02:54 jako je tahle služba, řekli.
 • 00:02:57 A u nás první profesionální
  pracoviště rané péče
 • 00:03:01 vznikla hned v roce 1990.
 • 00:03:07 -Dobrý den. -Dobrý den.
  -Ahoj, Sárinko!
 • 00:03:09 Ahoj. Pojď dál.
 • 00:03:12 Raná Péče Eda se věnuje těm dětem,
  kde je zrakové postižení
 • 00:03:16 a kombinované.
  Protože většinou bývá něco k tomu.
 • 00:03:19 Ale na začátku
  se na ranou péči můžou obrátit
 • 00:03:23 všecky rodiny, kde se narodilo
  dítě s jakýmkoliv postižením.
 • 00:03:28 Vlastně v tom, když
  je jim úplně ze začátku nejhůř,
 • 00:03:31 když se s tím vyrovnávají,
  nevědí, co si mají počít,
 • 00:03:35 na koho se mají obrátit,
  mají takový pocit,
 • 00:03:38 že se to stalo jenom jim,
  že nikdo v okolí takové dítě nemá.
 • 00:03:42 Takže tam si kladou
  hodně ty otázky, co bude dál,
 • 00:03:45 jak s tím budou žít,
  jestli to vůbec zvládnou a tak.
 • 00:03:49 A ta raná péče
  jim v tom neskutečně pomáhá.
 • 00:03:52 -Ukaž mi, kdepak je ten balónek.
  -Tady.
 • 00:03:56 A kdepak je ta panenka?
 • 00:04:00 Není tam panenka?
  A je tam nějaké zvířátko?
 • 00:04:05 Eda je náš název, abychom
  se odlišili od jiných pracovišť,
 • 00:04:10 aby o nás bylo slyšet dobře.
 • 00:04:13 A jsou to vlastně první písmena
  našich takových znaků,
 • 00:04:18 které nás charakterizují
  jako například edukativní,
 • 00:04:22 efektivní, dostupný, do domu,
  nebo adresný, aktuální.
 • 00:04:31 Dobrý den.
  Můžete jít s Ondřejem dál.
 • 00:04:33 Vždycky pro rodinu
  samozřejmě nejvíc,
 • 00:04:37 ale i pro lékaře
  je to velmi stresující
 • 00:04:40 mít v péči dítě, které je od
  narození nějak těžce postiženo,
 • 00:04:44 má nějaké větší problémy.
  A jelikož cílem
 • 00:04:48 všech našich opatření,
  vyšetřování, léčení je to,
 • 00:04:52 aby nakonec dítě
  prožilo co nejlepší život,
 • 00:04:55 tak jsem velmi uvítal,
  že vznikla raná péče,
 • 00:05:00 která poskytuje dětem
  službu přímo v rodině
 • 00:05:04 a dokáže té rodině poradit,
 • 00:05:08 ukázat, jak o dítě
  v rodinném prostředí pečovat,
 • 00:05:12 jak rehabilitovat,
  aby to dítě bralo jako hru,
 • 00:05:15 jak podpořit všechny schopnosti,
  které to dítě má.
 • 00:05:20 A v některých případech
  je i velmi užitečné,
 • 00:05:24 pokud to rodiče dovolí samozřejmě,
 • 00:05:26 když lékař komunikuje
  s pracovníky rané péče,
 • 00:05:30 protože ti, kteří jsou v té rodině
  a mohou dítě pozorovat delší dobu
 • 00:05:35 v přirozeném prostředí,
  mohou někdy daleko lépe vystihnout,
 • 00:05:39 co dítě umí a neumí, než lékař
  ve stresujícím prostředí ordinace.
 • 00:05:47 Začínali jsme
  v podstatě s ním spolupracovat
 • 00:05:50 asi od 3 měsíců Ondráška, protože
  tam byla zjištěna zraková vada
 • 00:05:55 v rámci toho základního nálezu,
  který na mozku má,
 • 00:06:01 protože je předčasně narozený.
 • 00:06:03 Takže je tam nález
  atrofie zrakového nervu
 • 00:06:06 a na základě toho nám bylo
  doporučena včasná spolupráce
 • 00:06:10 s ranou péčí
  a s očním lékařem odborným.
 • 00:06:13 A od té doby
  vlastně jsme v jejich péči.
 • 00:06:18 Já bych začala tím, že jsme se
  k rané péči EDA dostali před rokem,
 • 00:06:22 když jsme byli na kontrole
  v Centru zrakových vad,
 • 00:06:25 kde byla Zuzance zjištěna
  ještě centrální zraková vada.
 • 00:06:28 A tam nám
  zraková terapeutka doporučila,
 • 00:06:30 ať se na ranou péči Eda obrátíme.
 • 00:06:33 Do té doby jsme vůbec netušili,
  že nějaké takové možnosti jsou.
 • 00:06:39 Posouzení zrakových funkcí
  je jedna z nabízených služeb
 • 00:06:42 rané péče EDA. Dalo by se říci,
  že se jedná o orientační zjišťování
 • 00:06:48 a posléze vyhodnocení toho,
  jak určité dítě je schopno
 • 00:06:53 využívat svůj zrak
  nebo zbylé vidění.
 • 00:06:56 A teď se koukneme tady!
 • 00:06:59 Takže my vlastně
  spolupracujeme s lékaři ve smyslu,
 • 00:07:01 že lékař určí diagnózu
 • 00:07:04 a my už pracujeme
  právě s tím funkčním viděním.
 • 00:07:07 Jé! Všechny kostičky
  se nám promíchaly.
 • 00:07:10 Pokud se na nás rodina obrátí včas,
  to znamená, když je děťátko malé,
 • 00:07:14 tím spíš pomocí třeba
  doporučení ke stimulaci zraku
 • 00:07:18 jsme schopni docílit
  co nejlepšího rozvoje zraku
 • 00:07:22 nebo toho zbylého vidění.
 • 00:07:24 -Kterou tam dáme ještě?
  -Tady. -No!
 • 00:07:28 A tohle taky. Ano.
 • 00:07:32 Děti obecně
  jsou neuvěřitelně adaptabilní
 • 00:07:36 na nějakou situaci, která
  pro ně je v podstatě přirozená.
 • 00:07:39 Ona je nepřirozená pro nás,
  kteří dobře vidíme,
 • 00:07:43 ale pro to dítě
  je to vlastně v tu chvíli norma
 • 00:07:46 a snaží se ty podněty
  získávat z jiných zdrojů.
 • 00:07:49 Čili pokud bude
  zrakově postižené dítě,
 • 00:07:53 tak mnohdy okolí na něm nemusí
  hned na první pohled poznat,
 • 00:07:58 jak těžké to postižení je.
 • 00:08:01 Třeba dítě,
  které dostane první brýle
 • 00:08:05 ve věku několika měsíců,
  úplně rozzáří svoji tvář
 • 00:08:10 a je vidět, jak správně
  byla ta diagnostika udělána,
 • 00:08:14 že takhle malé dítě
  už dostalo brýle,
 • 00:08:17 které by zkvalitnily jeho život.
 • 00:08:24 Tak ten nález známe.
  Víceméně se nějak extra nemění.
 • 00:08:28 Je důležité hlídat tlak, kapat
  a uvidíme, jestli rozhodneme
 • 00:08:33 o nějakém dalším řešení
  té výše nitroočního tlaku.
 • 00:08:39 Zpočátku když jsme
  měli první brejličky,
 • 00:08:42 tak Táda je vůbec nechtěl nosit.
  Pořád je sundával.
 • 00:08:46 A teď, když má vlastně
  svoje třetí nebo čtvrté brýle,
 • 00:08:51 tak už je snese na obličeji
  úplně v pohodě.
 • 00:08:54 Neničí je. Naopak se třeba zeptá:
  Můžu si je sundat?
 • 00:08:58 Nebo: Maminko, sundáš mi je?
 • 00:09:00 A tím, že nechodí, ale hodně
  se plazí nebo leze po zemi,
 • 00:09:04 tak se naučil, že obličej
  už tolik nedává na tu zem,
 • 00:09:09 že ví,
  že by si ty brejličky poškodil.
 • 00:09:13 Už jede. Chytej! Pošli!
 • 00:09:16 Ona docela dost bojuje.
 • 00:09:19 Snaží se
  hodně ukoukat bez brejliček.
 • 00:09:21 Hodně se jí zlepšily ty dioptrie.
  S nima se vyrovnala poměrně.
 • 00:09:26 V těch dvou měsících
  jí naměřili asi 4 dioptrie.
 • 00:09:29 Teď je aktuálně asi na jedný,
  ale ta světloplachost zůstává,
 • 00:09:33 s tou se nic neděje. Ta se nemění
  stejně jako ten nystagmus,
 • 00:09:36 což je to lehké kmitání očí, které
  jenom ona dokáže líp ovládat,
 • 00:09:40 čím je starší, Takže si myslím,
  že se to zlepšuje.
 • 00:09:47 Raná péče je vlastně ukotvena
  v zákoně o sociálních službách
 • 00:09:51 a zákon říká,
  že je pro klienty zdarma.
 • 00:09:56 My ale máme potíže s tím,
 • 00:09:58 že stát tu službu nefinancuje
  sto procenty,
 • 00:10:03 ale každý rok si okolo 2 milionů
  musíme sehnat sami.
 • 00:10:08 Například v letošním roce nás
  Magistrát hlavního města Prahy
 • 00:10:13 podpořil pouze 68 procenty
  z částky, kterou bychom potřebovali
 • 00:10:17 na poskytování služby pro všechny
  naše klienty v plném rozsahu.
 • 00:10:22 A to znamená, že budeme muset
  se buď velmi snažit
 • 00:10:25 sehnat finanční zdroje ještě jiné,
  například od nadací nebo sponzorů,
 • 00:10:30 anebo, pokud se nám to nepodaří,
 • 00:10:33 tak budeme nuceni
  vlastně službu omezit.
 • 00:10:42 Jedním ze způsobů, jak pomáháme
  dětem se zrakovým postižením
 • 00:10:45 a zároveň dáváme o sobě vědět my
  jako Raná péče EDA,
 • 00:10:49 ale taky je to způsob fundraisngu,
  je naše aplikace EDA PLAY
 • 00:10:54 na iPady,
  se kterými děti nejvíc pracují,
 • 00:10:57 kde vlastně trénují zrak
  a jemnou omoriku.
 • 00:11:01 Na to navazuje naše pexeso,
  které má stejné prvky,
 • 00:11:05 jako jsou v aplikaci EDA PLAY.
  Celé je to dělané tak,
 • 00:11:08 že jsou tam 4 zrakové úrovně,
  aby dítě podle toho,
 • 00:11:11 jak vidí, si to mohlo nastavit
  a mohlo plnit různé úkoly.
 • 00:11:15 Táda tady teď hraje
  aplikaci EDA PLAY,
 • 00:11:19 kterou máme
  vlastně už druhým rokem.
 • 00:11:22 Od té doby ji šíříme
  nejenom po České republice,
 • 00:11:27 ale i do světa.
  Asi zhruba rok trvalo,
 • 00:11:31 než od prvotního nápadu
  ta aplikace vznikla
 • 00:11:35 a mohli jsme ji uvést na trh.
  -Dej mi něco novýho.
 • 00:11:38 Já myslím, že tam musíš
  vybrat zase traktor, Tádo.
 • 00:11:41 -Jo, musím.
  -Musíš, hm.
 • 00:11:44 Spolupracovali jsme
  s výtvarníkem Lukášem Urbánkem
 • 00:11:48 a v rámci našeho týmu se na tom
  podílely Markéta Skalická
 • 00:11:51 a Martina Herinková
  a další kolegyně.
 • 00:11:54 Teto, to se nepřemění
  na nic jiného.
 • 00:12:00 Hlavními hrdiny celé té naší
  aplikace jsou běžná zvířata,
 • 00:12:06 které děti znají.
  Jsou tam ty nejjednodušší úkoly
 • 00:12:10 vlastně založeny
  jenom na doteku obrazovky.
 • 00:12:13 takže ji mohou hrát i děti
  s velmi těžkým postižením.
 • 00:12:18 Dá se využít
  pro úplně malá miminka.
 • 00:12:21 Třeba pro motivaci
  ležení na bříšku,
 • 00:12:24 což vlastně
  teď jsem zažila asi před 14 dny
 • 00:12:28 s jednou sedmiměsíční holčičkou,
 • 00:12:30 která vůbec nebyla ochotná
  tuhle polohu využívat.
 • 00:12:34 A zrovna ta aplikace ji natolik
  zaujala, že jí to chvilku šlo.
 • 00:12:51 Raná péče
  je především terénní služba,
 • 00:12:55 což znamená, že poradkyně
  jezdí za tou rodinou domů,
 • 00:12:58 kde se to dítě
  a nakonec i rodiče cítí nejlépe.
 • 00:13:01 Ta návštěva je jednou za čas podle
  toho, jak to ta rodina potřebuje.
 • 00:13:07 Ze začátku třeba častěji,
  později méně často.
 • 00:13:10 Je to prostě služba šitá na míru,
  jak to ta rodina potřebuje.
 • 00:13:15 Já tady teďka
  pro Zuzku vyberu komunikátor,
 • 00:13:18 protože jsme se dohodly s maminkou,
  že zkusíme Zuzku naučit
 • 00:13:22 pomocí komunikátoru se vyjadřovat.
 • 00:13:37 -Pojďte dál a budeme doufat.
  -Děkuju.
 • 00:13:41 Jé! Koukám, že má
  teda dobrou náladičku.
 • 00:13:44 Dneska je dobře vyspinkaná.
  Už máme zacvičíno.
 • 00:13:48 Komunikátor je takový
  prostředek komunikace pro děti,
 • 00:13:51 které nemluví, ale jsou schopny
  se naučit říct si o něco,
 • 00:13:55 říct si, co chci, a co nechci.
 • 00:13:57 Je to elektronické zařízení,
  kam se nahraje věta.
 • 00:14:01 Třeba u Zuzanky jsme vymysleli, že
  by to asi byla věta: Chci tablet.
 • 00:14:05 Protože víme,
  že kdyby Zuzka uměla mluvit,
 • 00:14:08 tak určitě
  by tuhle větu ráda řekla.
 • 00:14:11 Tak tuhle větu tam maminka nahraje.
  Zuzka bude mít ten komunikátor
 • 00:14:14 k dispozici
  a naučí se ho používat tak,
 • 00:14:18 že když zmáčkne ten komunikátor,
  ozve se věta "Chci tablet",
 • 00:14:22 tak ten tablet dostane.
  -Z PŘÍSTROJE: Chci tablet.
 • 00:14:26 Ty jsi šikovná.
 • 00:14:28 Rodiče, když k nim přijíždí
  raná péče, tak ze začátku
 • 00:14:31 mají takový mylný dojem,
  že raná péče spočívá v tom,
 • 00:14:34 že my přijedeme do té rodiny
  a tam se individuálně
 • 00:14:38 třeba 2 hodiny dítěti věnujeme,
  jako kdybyste si pozvala
 • 00:14:41 rehabilitační sestru.
  To je takový omyl trochu.
 • 00:14:44 My do té rodiny přijíždíme
  a přinášíme spíš nápady,
 • 00:14:50 inspiraci, nějakou zkušenost,
  kterou známe z jiné rodiny,
 • 00:14:55 něco, co někde fungovalo,
  se snažíme přenášet tam,
 • 00:14:58 kde, si myslíme,
  že by to mohlo zafungovat taky.
 • 00:15:02 -Zuzka chce rybičky?
  -Dostaneš tablet.
 • 00:15:08 Podívej! Rybičky tvoje.
 • 00:15:12 A máš tam rybičky.
 • 00:15:27 Raná péče nám pomáhá v tom, že nám
  sem chodí na pravidelné návštěvy,
 • 00:15:32 nosí nám pomůcky,
  které pomáhají Tádu rozvíjet.
 • 00:15:35 Aby se zdokonalil,
  aby dohnal ten rozdíl,
 • 00:15:38 který je mezi teď sedmiletým
  Lukášem a sedmiletým Tádou.
 • 00:15:41 Oba dva jsou dvojčata
  a Lukymu strašně pomáhají
 • 00:15:45 všechny ty pomůcky, které dostává.
  Pomáhají mu v tom,
 • 00:15:48 aby se zlepšoval a doháněl
  ty svoje souvrstevníky.
 • 00:15:52 To je naším cílem.
 • 00:15:58 Já mám žlutý, jo?
 • 00:16:00 S Alicí jsme začali spolupracovat
 • 00:16:03 vlastně skoro
  v 8-9 měsících Tádových,
 • 00:16:07 kdy k nám přijela
  strašně příjemná, milá paní,
 • 00:16:11 která, myslím si,
  zapadla do rodiny.
 • 00:16:15 Vždycky nám uměla poradit
  nebo umí poradit.
 • 00:16:19 Ví, co má přivézt za hračky.
  Nikdy nezapomene i na Lukáše,
 • 00:16:23 který samozřejmě
  tu pozornost taky vyžaduje.
 • 00:16:35 Třeba zrovna tyhle kostičky máme
  půjčený taky od Rané péče EDA.
 • 00:16:38 Před půl rokem bych si nemyslela,
  že něco vezme do ruky,
 • 00:16:42 protože je vůbec nepoužívala.
  Teď to vypadá,
 • 00:16:45 že se moc nekouká na to,
  co si bere do rukou,
 • 00:16:48 ale velmi dobře ví, kde to je.
 • 00:16:51 Ta je šikovná!
 • 00:16:55 Důležité je určitě říct,
 • 00:16:57 že poradkyně
  nikomu nice nenařizuje.
 • 00:17:01 Že to není: Uděláte to takhle,
  uděláte to takhle.
 • 00:17:04 Ona nabízí různé cesty
 • 00:17:07 a nakonec je na těch rodičích,
  jakou cestu si vyberou.
 • 00:17:10 Je to vytvořit takovou oporu
  a provázení pro ty rodiče
 • 00:17:14 dětí s postižením. Jsme vlastně
  služba pro celou rodinu,
 • 00:17:18 takže jezdíme do těch rodin,
  abychom se stali v té rodině
 • 00:17:24 nejčastěji matce oporou
  a provázeli ji po celou tu dobu,
 • 00:17:29 co řeší problémy od raného věku
  až do 7 let dítěte s postižením.
 • 00:17:41 Linka EDA. Dobrý den...
 • 00:17:43 Máme teď nový projekt,
  kterým je Linka EDA.
 • 00:17:47 Je to krizová linka
  a chat pro lidi,
 • 00:17:50 kde je dítě s postižením
  bez ohledu na věk a druh postižení.
 • 00:17:54 Může to být i dítě po nehodě
  nebo prostě cokoliv,
 • 00:17:58 kteří jsou prostě v krizi
  a potřebují psychologickou pomoc.
 • 00:18:02 Na druhé straně té linky
  jsou proškolení lidé,
 • 00:18:05 psychologové, kteří vědí,
  jak s těmi lidmi mluvit
 • 00:18:08 a jak jim v tu chvíli pomoct.
 • 00:18:11 Linka EDA zahájila provoz 4.března,
 • 00:18:16 skoro přesně na 25 let
  výročí rané péče,
 • 00:18:20 která Linku EDA zřizuje.
 • 00:18:22 V tuhle chvíli
  je ten provoz na začátku,
 • 00:18:25 takže ti klienti
  si nás musí ještě najít.
 • 00:18:28 Musí si vytvořit nějakou důvěru.
 • 00:18:30 Vy jste v nemocnici, nebo doma už?
 • 00:18:34 Linka je anonymní a bezplatná.
 • 00:18:37 Denně máme několik hovorů.
 • 00:18:42 Raná péče EDA vydává řadu publikací
  určených různým cílovým skupinám.
 • 00:18:47 Asi nejdůležitější a pravidelnou
  publikací je časopis Raná péče,
 • 00:18:52 kterou vydáváme společně
  s pracovišti rané péče
 • 00:18:56 v Liberci a v Plzni.
  A klienti našich
 • 00:18:59 všech tří pracovišť rané péče
  ji dostávají dvakrát ročně.
 • 00:19:03 Tam si i rodiče třeba
  sdělují nějaké další informace,
 • 00:19:07 ukazují si tam různé pomůcky,
  které si pak zkusíme doma vytvořit
 • 00:19:11 nebo nějak upravit pro nás.
 • 00:19:14 A zase my jsme taky byli inspirací
 • 00:19:17 třeba s naším piánkem
  pro další rodiny.
 • 00:19:25 Další takovou skupinou,
  pro kterou se snažíme publikovat,
 • 00:19:30 jsou lékaři
  a spolupracující odborníci.
 • 00:19:34 Teď v poslední době
  vlastně máme leták,
 • 00:19:37 který bude distribuován
  do všech ordinací pediatrů,
 • 00:19:41 případně neurologů, oftalmologů,
  kde je vysvětleno pro rodiče,
 • 00:19:46 proč by se měli
  na pracoviště rané péče obrátit
 • 00:19:49 a jak to mají udělat.
 • 00:19:52 Tak trochu na pomezí
  mezi materiály pro klienty
 • 00:19:55 a materiály pro ordinace lékařů
  jsou brožurky,
 • 00:20:00 které jsme zpracovali na téma
  zrakového postižení dítěte.
 • 00:20:05 A sice těch různých situací,
 • 00:20:08 s kterými se můžou rodiče
  v tomto případě setkat.
 • 00:20:16 Ta setkání, která jsou na Praze 2
  na raný péči,
 • 00:20:19 tak je to v nějakých
  pravidelných intervalech.
 • 00:20:21 Setkávají se tam právě
  rodiče a děti dohromady.
 • 00:20:24 A zase tam probíhají
  takové pracovní skupiny
 • 00:20:27 a Táda s ostatníma dětma
  si tam hrajou a rozvíjejí zase
 • 00:20:30 buď tu motoriku,
  nebo rozvíjejí i tu psychomotoriku,
 • 00:20:33 takže zdokonalujou
  se v těch věcech.
 • 00:20:36 A raná péče slouží k tomu,
  si myslím, že nás i vidí zvenku.
 • 00:20:39 Takže nám pomáhá v tom, že vidí,
  jak my se posouváme
 • 00:20:42 a kam bychom
  se ještě mohli posunovat.
 • 00:20:44 Ty maminky a ti tatínkové
  si tam můžou říct, co je trápí,
 • 00:20:47 co se jim povedlo,
  kde našli nějakej přístup
 • 00:20:50 třeba i k úřadům, kde se jim
  povedlo rychleji protlačit
 • 00:20:53 nějaké věci, které potřebovali.
  A tam si to předají.
 • 00:20:56 Takže k tomu to slouží taky.
 • 00:20:58 Obecně Raná péče EDA
  také spolupracuje
 • 00:21:02 s dalšími návaznými zařízeními.
 • 00:21:04 Už vlastně v průběhu té služby
  kupříkladu doprovází
 • 00:21:07 rodiče k lékaři,
  protože ten rodič třeba si není
 • 00:21:11 vůbec vědom toho,
  na co se chce zeptat.
 • 00:21:13 V tu chvíli je to pro něj
  velký nával informací.
 • 00:21:16 Kdežto ta poradkyně
  už to absolvovala víckrát,
 • 00:21:19 ví, co je důležité, a pomůže mu.
 • 00:21:21 Následně je to třeba
  spolupráce se školkami a školami,
 • 00:21:26 kam to dítě bude chodit.
  Vytipování zařízení.
 • 00:21:31 A vytipuje se, jak se
  s tím dítětem bude dále pracovat.
 • 00:21:35 Takže tam je opravdu důležitá
  ta návazná spolupráce.
 • 00:21:38 Vlastně spolupráce všech -
  rodičů, školy, poradkyně.
 • 00:21:42 To není žádné soupeření,
  kdo vlastně udělal to,
 • 00:21:47 že to dítě udělalo nějaký rozvoj.
  Je to jedno, kdo to udělal.
 • 00:21:50 Nám jde všem o to dítě,
  aby se ono rozvíjelo.
 • 00:21:53 Takže tam bychom
  se měli všichni spojit.
 • 00:21:55 A třeba u Elišky
  to moc hezky funguje.
 • 00:21:59 Určitě si zvykla na kolektiv třídy.
 • 00:22:02 Vlastně tím,
  že pracují tady děti ve skupině,
 • 00:22:04 takže je schopná se třeba
  soustředit i ve větším počtu dětí.
 • 00:22:10 Při vyučování sedí u stolu,
  pracuje, je tady spokojená.
 • 00:22:14 Poznáme to hlavně na tom,
  že se usmívá
 • 00:22:16 a že jí to tady baví,
  že se jí tu líbí.
 • 00:22:19 Hody, hody, doprovody,
  dejte vejce malovaný.
 • 00:22:28 Klukům teď bude 7 let.
  Za měsíc budou slavit narozeniny.
 • 00:22:33 Luky už chodí do školy,
  do 1.třídy, takže to už je školák.
 • 00:22:36 Táda je ještě pořád ve školce.
  Má tam svého asistenta.
 • 00:22:40 Integrovali jsme ho do normální
  školky. To byl náš cíl
 • 00:22:44 a to se daří. A chceme ho potom
  integrovat i do normální školy,
 • 00:22:47 když se to povede.
 • 00:22:50 Musím říct, že samozřejmě
  spousta těch rodin nám potom
 • 00:22:54 dodatečně děkuje,
  že díky té rané péči,
 • 00:22:59 díky těm poradkyním to zvládli,
  protože samozřejmě
 • 00:23:02 když to ta rodina nezvládne,
  tak jediný, co může volit,
 • 00:23:06 je ústavní léčba.
 • 00:23:10 A naším úkolem je,
  aby se to stávalo úplně minimálně.
 • 00:23:15 Ještě před rokem,
  kdy tady ta raná péče začínala,
 • 00:23:19 tak Zuzku nezajímaly
  žádné zrakové vjemy.
 • 00:23:24 Nedokázala fixovat,
  neudržela oční kontakt.
 • 00:23:27 Nezajímaly jí hračky,
  neotáčela se za něčím zajímavým,
 • 00:23:31 což měla. A během toho roku,
  si myslím, že se nám povedlo
 • 00:23:35 o velký kus tohle posunout tím,
  že Zuzka najednou chce.
 • 00:23:39 že vlastně během toho roku
  Zuzka zjistila,
 • 00:23:42 že ten zrak má.
  A zjistila, že ho může využívat
 • 00:23:47 a že je to dobrý.
  Přišla na to, kápla na to,
 • 00:23:50 že ji to baví, že jí to něco dává.
  Objevila ho.
 • 00:23:55 Kromě toho,
  že Zuzanka se strašně snaží,
 • 00:23:57 tak teď konečně začíná i objevovat,
  že má ruce.
 • 00:24:01 Ona vlastně ty ruce moc nepoužívá,
  jak vidíte.
 • 00:24:04 Ona se mě tak jako chytá,
  dalo by se říct, že náhodně,
 • 00:24:07 ale už to není žádná náhoda.
  A teď si začíná je uvědomovat.
 • 00:24:10 Myslím si, že naším dalším cílem
  je, aby opravdu začala
 • 00:24:14 líp uchopovat, aby si uvědomila,
  k čemu vlastně ty ruce má.
 • 00:24:18 Já si myslím, že samy
  bychom to asi úplně nezvládly.
 • 00:24:22 Nebo možná
  by nám to trvalo mnohem déle.
 • 00:24:25 To jako těžko říct.
  To nikdy vlastně nevíme,
 • 00:24:28 jestli ten posun by se stal stejně.
 • 00:24:31 Naší ambicí je to třeba urychlit
  a vytvořit takové podmínky,
 • 00:24:37 aby se to stalo co nejdřív.
  A to je vlastně naše práce.
 • 00:24:42 Možná že by se
  ta Zuzka časem rozkoukala,
 • 00:24:45 a možná že taky ne,
  ale my máme takové prostředky
 • 00:24:49 na to to urychlit
  a udělat všechno pro to,
 • 00:24:52 aby se to stalo zrovna teď.
 • 00:24:56 Co se týče jakýchsi výsledků
  nebo výkonnosti,
 • 00:25:01 tak samozřejmě z určitého úhlu
  pohledu to vlastně není nic.
 • 00:25:05 Pořád je na mně závislá.
  A pro nás to jsou takové drobnosti,
 • 00:25:10 jako že má úchop, protože
  vůbec nic nechytala do ruky.
 • 00:25:14 Nebo že normálně jí a kouše.
 • 00:25:16 Protože když byla malá, tak jsme
  jí doslova lili jídlo do krku.
 • 00:25:20 Nebo že se snaží chodit v chodítku,
  že ji všechno baví
 • 00:25:23 a že s ní můžu absolvovat všecko.
  Že jezdíme na vodu,
 • 00:25:27 že jezdíme na hory.
  Prostě to, že má ráda lidi,
 • 00:25:32 kolektiv, že už nechce
  být doma se mnou a tak.
 • 00:25:36 Pro nás to jsou obrovský pokroky,
 • 00:25:38 i když se může zdát,
  že to vlastně není nic.
 • 00:25:43 Pro nás je to posun dopředu prostě.
  Ten normální život.
 • 00:26:05 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2015

Související