iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 4. 2013
16:20 na ČT2

1 2 3 4 5

42 hlasů
9389
zhlédnutí

Klíč

Bazální stimulace

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Klíč

 • 00:00:26 Bazální stimulace
  je vědecký koncept,
 • 00:00:29 který poskytuje těm,
  kteří pečují o lidi
 • 00:00:33 v oblasti zdravotnictví
  nebo sociálních služeb
 • 00:00:36 profesionální postupy k tomu,
 • 00:00:38 aby byly u těchto lidí
  stimulovány jejich smysly.
 • 00:00:45 Cílem konceptu je stimulovat
  vnímání hybnost a komunikaci,
 • 00:00:48 ale především
  kognitivní schopnosti člověka.
 • 00:00:52 A to nejenom s cílem podporovat
  vývoj těchto schopností,
 • 00:00:55 ale tyto schopnosti také udržet.
 • 00:00:58 Bazální stimulace
  se uplatňuje ve zdravotnické péči,
 • 00:01:01 především v intenzivní péči u lidí
  po těžkých úrazech mozku,
 • 00:01:05 po onemocněních mozku,
 • 00:01:08 která jsou způsobena
  zánětlivými onemocněními,
 • 00:01:12 tumorem nebo abscesy mozku,
  ale také u lidí
 • 00:01:16 po mozkových cévních příhodách.
 • 00:01:18 Dále se používá v paliativní péči
  jak doprovod v umírání.
 • 00:01:23 Velké zastoupení nachází
  v odborných léčebných ústavech,
 • 00:01:28 v rehabilitačních ústavech
 • 00:01:30 a v následné péči
  v léčebnách dlouhodobě nemocných.
 • 00:01:33 A potom v oblasti sociálních služeb
  v péči o děti, mládež a dospělé,
 • 00:01:38 kteří se narodili s vrozeným
  kombinovaným postižením.
 • 00:01:42 A potom u seniorů,
  kteří jsou omezeni
 • 00:01:45 ve svých pohybových schopnostech,
  komunikačních schopnostech
 • 00:01:49 a snižuje se jim
  jejich sebeobslužnost.
 • 00:01:55 V Dětském centru Stránčičce máme
  ze dvou třetin děti s postižením.
 • 00:01:58 Většinou jsou to kombinované vady.
 • 00:02:02 A zbytek obložnosti zařízení
  jsou děti,
 • 00:02:06 které jsou zanedbávané
  nebo nějakým způsobem týrané,
 • 00:02:10 nebo zneužívané, které jsou
  z terénu přivezeny k nám.
 • 00:02:14 My se máme o ně postarat
  a zajistit jim tady bezpečí
 • 00:02:18 a takovou zónu klidu,
 • 00:02:20 kde by zrelaxovaly
  z toho původního prostředí.
 • 00:02:26 S konceptem
  jsme se seznámily v roce 2007,
 • 00:02:31 kdy se proškolila první skupina
  týmu. Strašně se nám to líbilo
 • 00:02:34 v té ošetřovatelské péči, že běžné
  věci, které jsme byly zvyklé dělat,
 • 00:02:39 se najednou pojmenovaly úplně
  jinak. A zjistili jsme,
 • 00:02:41 že to je scelený koncept
  a pomáhá dětem ve vnímání.
 • 00:02:47 Vždycky se říkalo, že děti stačí
  jenom nakrmit a položit,
 • 00:02:50 ale my jsme zjistili při té práci,
  že potřebujou ty děti,
 • 00:02:54 aby tady někoho měly bližšího,
  svého kmenového pracovníka,
 • 00:02:58 který se dítěti bude věnovat
  a nahradí mu tu rodinu.
 • 00:03:01 A s tím souvisí i takové to
  pohlazení, přivítání dítěte,
 • 00:03:06 vytvořit hezké prostředí, klidové,
  dát dítěti něco citového navíc,
 • 00:03:11 než běžný personál
  v nemocnicích je schopen.
 • 00:03:16 Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem
  vzniklo symbolicky v Den dětí,
 • 00:03:20 protože jsme si všimli se svýma
  dětma, když jsme si hráli,
 • 00:03:23 že existujou děti,
  kteří do tří let,
 • 00:03:27 když jsou vlastně v kojeneckém
  ústavu tehdy v roce 2005,
 • 00:03:30 tak nemají tolik příležitostí mít
  tolik osobních vazeb a kontaktů.
 • 00:03:34 A tak jsme se rozhodli,
  protože jsme byli skupina lidí,
 • 00:03:36 kteří jsme dělali
  výcviky terapeutický,
 • 00:03:39 že zkusíme vymyslet program,
 • 00:03:41 který by mohl ty základní potřeby
  nějakým způsobem simulovat.
 • 00:03:51 Chodíme jednou týdně za dětmi,
  takže ty pokroky,
 • 00:03:54 pokud někdo s námi pracuje
  v programu a my s ním,
 • 00:03:58 tak týden od týdne vidíme,
  jak se ten kontakt prohlubuje,
 • 00:04:02 jak děti reagují, když se nám
  podaří zjistit ten kanál,
 • 00:04:06 navázat ten kontakt,
  tak potom ta odměna je
 • 00:04:10 buď ten úsměv,
  nebo nějaké vyprávění.
 • 00:04:13 A vidíme, že reagují
  jednak na barvu triček
 • 00:04:16 a jednak na hudbu z toho CD.
  A používáme i ten olejíček,
 • 00:04:20 kterým si mažeme buď ruce
  a pomocí ponožek nebo i rukou
 • 00:04:24 děti hladíme, masírujeme. A je
  vidět, že i ta vůně toho olejíčku
 • 00:04:28 jim je blízká a vlastně jim to
  navozuje pocity jistoty a bezpečí.
 • 00:04:35 Myslím si, že jim to dává
  určitý pocit jistoty.
 • 00:04:38 I to, že jsou to určité rituály,
  které se dělají stále stejně.
 • 00:04:42 Oni vlastně prostřednictvím
  jednotlivých smyslů
 • 00:04:47 mohou vnímat to své okolí
  a i to svoje tělo.
 • 00:04:50 Dává jim to možnost vnímat,
  jak v tom prostoru jsou,
 • 00:04:54 protože když dlouho ležíte
  a nehýbete se,
 • 00:04:56 tak vlastně nevnímáte vůbec,
  kde máte hranice,
 • 00:04:59 nevíte, že ten kloub
  se může hýbat odněkud někam.
 • 00:05:08 Pro nás je velkou odměnou
  a radostí, když ten další týden
 • 00:05:11 přijdeme a vidíme,
  že se mu třeba líbí písnička.
 • 00:05:14 Nebo Péťa rád zpívá, tak přijdu,
 • 00:05:16 vezmeme kašpárka a řekneme,
  že si zazpíváme.
 • 00:05:19 A on teda po svém zpívá
  a je to strašně krásný.
 • 00:05:23 Pracujeme tak 20 minut
  vždycky s tím děťátkem
 • 00:05:26 a za těch 20 minut toho
  intenzivního kontaktu vidíme,
 • 00:05:30 na co to dítě už zase reaguje.
 • 00:05:33 Každé dítě má kufříček,
  protože ty děti samozřejmě
 • 00:05:36 nezůstávají tady, ale pak
  přecházejí buď do rodin,
 • 00:05:39 nebo jdou do jiného zařízení, když
  se nepodaří je umístit do rodiny.
 • 00:05:43 A to dítě nemá vlastně
  žádnou svoji historii,
 • 00:05:46 protože každý dítě normálně má
  věci, který, když vyrůstá v rodině,
 • 00:05:50 má. Takže to, s čím pracujeme
  během té práce,
 • 00:05:54 tak je uloženo v tom kufříčku.
  Ty děti to znají
 • 00:05:57 a pak ať jdou kamkoliv,
  tak to vlastně jde s nima.
 • 00:06:00 Takže to je taková
  podpora jejich identity.
 • 00:06:03 Je to jejich osobní historie.
 • 00:06:05 Pak se do toho ještě přikládá
  knížka, v které je vlastně to,
 • 00:06:09 co jsme s nima dělali,
  jsou tam jejich fotky,
 • 00:06:12 jak to děťátko spinkalo,
  na co je zvyklé,
 • 00:06:15 co má rádo, co nemá rádo.
 • 00:06:20 Pojď se na něj podívat, pojď.
 • 00:06:23 My doufáme, že ty libé pocity,
  které jim navozujeme,
 • 00:06:27 si v sobě nesou. A chtěli bychom,
  aby je v nich prohlubovali potom
 • 00:06:31 pěstouni
  nebo sestřičky v jiných ústavech.
 • 00:06:35 Aby těm dětem bylo krásně a ten
  kufřík v bezpečí je doprovázel
 • 00:06:38 a byla to taková jejich jistota
  v tom trošku nejistém světě.
 • 00:06:43 U těch hyperaktivních
  je hodně vidět zklidnění.
 • 00:06:47 Hodně jsou to děti, které ze
  začátku nejdou vůbec do kontaktu,
 • 00:06:51 nenechají na sebe moc sáhnout.
  A po těch technikách
 • 00:06:54 bazální stimulace
  doopravdy jdou do kontaktu s tělem.
 • 00:06:59 Tady vždycky máme
  jméno dítěte, fotku.
 • 00:07:03 Máme tady takzvaný iniciální dotek,
  který používáme,
 • 00:07:07 což je dotek,
  který je vždycky stejný.
 • 00:07:11 Bývá to na zápěstí, na ramenou,
  nebo pohlazení po obličeji.
 • 00:07:15 Nebo položení ruky na hrudníček.
 • 00:07:18 A to dítě je právě na to zvyklé,
 • 00:07:20 že každý, kdo k němu přijde,
  tak nevezme tu peřinu
 • 00:07:22 a neodtrhne ji pryč,
  ale že na něj vždycky promluví.
 • 00:07:25 Je tam napsaný oslovení,
  na které je dítě zvyklé.
 • 00:07:31 My jsme se rozhodli využívat
  aktivit bazální stimulace
 • 00:07:35 díky obecným změnám ve společnosti,
  kdy ve zdravotnických zařízeních
 • 00:07:40 tradičně se věnujícím
  péči o děti ohrožené
 • 00:07:46 nebo těžce zdravotně poškozené
 • 00:07:48 se začaly objevovat i alternativní
  aktivity občanských sdružení.
 • 00:07:53 A vlastně ta zdravotní péče
  se odehrává v celém tom komplexu
 • 00:08:00 nejrůznějších aktivit,
  do kterých se právě
 • 00:08:03 ta bazální stimulace
  dá velmi pěkně zasadit.
 • 00:08:08 Já ji vnímám
  jako součást rehabilitace.
 • 00:08:12 Ona měla krvácení do mozku,
  když se narodila.
 • 00:08:15 Do pravé hemisféry.
  Takže má zasažené nějaké funkce.
 • 00:08:18 Ale zatím se čeká jaký.
 • 00:08:20 Většinou už ve čtvrtek chodíme,
  nebo podle toho. jak máme volno.
 • 00:08:26 Jak jsou svátky třeba nebo takhle.
  No a pak do neděle ji máme doma.
 • 00:08:30 A pak je tady
  vlastně pondělí, úterý, středa.
 • 00:08:34 Začíná mluvit.
  Teďka už začíná lézt na kolínkách.
 • 00:08:40 Vnímá okolí pěkně.
 • 00:08:45 Měli jsme několik případů, kdy
  ty děti stagnovaly v tom vývoji.
 • 00:08:49 Odmítaly tu péči, odmítaly jídlo.
  A přes doteky,
 • 00:08:54 přes ochutnávky jídel, přes
  nabízení všech možných stimulací,
 • 00:08:59 i vizuálních,
  že měly zavěšené hračky,
 • 00:09:02 že měly zavěšené fotky od rodičů,
 • 00:09:05 jsme je dokázali
  znovu podstavit do života.
 • 00:09:08 -Řekni ahoj! -Ahoj!
  -A hezky papej.
 • 00:09:10 Při přijetí dítěte do zařízení
  prognóza velice špatná,
 • 00:09:14 že chlapec bude ležící,
  nebude mluvit,
 • 00:09:17 nebude přijímat potravu.
  Ze začátku byl sondovaný,
 • 00:09:21 protože neměl sací reflex,
  nechtěl jíst. Odmítal.
 • 00:09:24 A on se postupně naučil si sedat,
  naučil se jíst hezky,
 • 00:09:28 navázal krásně
  s tou ošetřovací sestrou vztah
 • 00:09:33 a chlapec se vyvíjí úplně úžasně.
  Chodí do školy,
 • 00:09:38 do speciální školy, takže
  dá se přes bazální stimulaci...
 • 00:09:43 Myslím si, že tento koncept má
  uplatnění nejenom v péči o dítě
 • 00:09:49 mimo rodinu, ale i v rodině samé.
 • 00:09:53 Kolikrát máme čas
  pomazlit vlastní dítě?
 • 00:09:55 A tady se odehrává vlastně
  péče o děti mimo rodinu.
 • 00:10:00 Přál bych si, aby bazální stimulace
  nebyla pouze a jenom izolována
 • 00:10:07 pro děti s postižením,
  ale i pro všechny ostatní.
 • 00:10:12 Koncept šetří náklady na péči,
  zkracuje ošetřovatelskou,
 • 00:10:16 ale vlastně
  také tu celkovou dobu péče.
 • 00:10:20 Jsou to velice účelně
  vynaložené finanční prostředky,
 • 00:10:23 pokud ten personál získá
 • 00:10:26 ve vzdělávacích programech
  ty kompetence odborné,
 • 00:10:29 jak poskytovat stimulující
  ošetřovatelskou péči.
 • 00:10:35 My jsme začali používat některé
  prvky z té bazální stimulace
 • 00:10:39 a měli jsme celé oddělení hroznou
  radost, když se nám podařilo
 • 00:10:42 jednoho takového pacienta
  jakoby v uvozovkách "probudit".
 • 00:10:46 Začala jsem se o tento koncept
  zajímat více, když jsem potom
 • 00:10:50 přešla do funkce primáře
  na oddělení dlouhodobě nemocných.
 • 00:10:54 Tak jsme se domluvili
  s paní doktorkou Friedlovou
 • 00:10:57 a získali jsme certifikát
  pracoviště bazální stimulace.
 • 00:11:00 V současné době máme 135 lůžek
  na oddělení LDN
 • 00:11:04 a prakticky všichni zaměstnanci
  jsou proškoleni v konceptu
 • 00:11:09 bazální stimulace a tento koncept
  je tady prováděn v praxi.
 • 00:11:16 Každý si to vyzkoušel
  v tom školení na sobě.
 • 00:11:19 Tam na nás zkoušeli,
  že jsme nemohoucí, slepí
 • 00:11:24 nebo neslyšíme, nemůžeme se hýbat.
 • 00:11:27 A jaký to je,
  když kolem nás je třeba rachot.
 • 00:11:31 A každý si to vyzkoušel,
  že to je opravdu nepříjemné.
 • 00:11:35 Je fakt, že na našem oddělení
  musíme všechny sestřičky se zapojit
 • 00:11:38 do toho polohování,
  třeba po koupeli do těch mumií.
 • 00:11:42 Aby ti lidi se cítili dobře,
  tak jsou zabalení jako mumie,
 • 00:11:45 vlastně leží takhle,
  jsou v teploučku
 • 00:11:48 a mají takový pocit,
  že cítí svoje tělo.
 • 00:11:52 Základem je práce s tělem,
 • 00:11:54 to znamená stimulace
  kožního smyslového orgánu.
 • 00:11:58 Tím dochází ke zlepšení
  jeho pohybových schopností,
 • 00:12:02 jeho pohybových funkcí,
 • 00:12:04 ale také ta stimulace kožního
  smyslového orgánu
 • 00:12:07 velmi výrazně ovlivňuje
  aktivitu mozkové kůry.
 • 00:12:10 A o tu aktivitu mozkové kůry
  jde především třeba u lidí
 • 00:12:15 ve vigilním kómatu, u lidí
  s neuromuskulárními deficity
 • 00:12:18 po úrazech nebo onemocněních mozku.
 • 00:12:21 A tam není možný
  jiný terapeutický postup
 • 00:12:25 než intenzivně stimulovat
  to vnímání tělesného schématu.
 • 00:12:36 Koncept bazální stimulace má také
  propracované terapeutické postupy
 • 00:12:41 pro lidi trpící spasticitou,
  to je zvýšeným svalovým napětím.
 • 00:12:48 On měl ty prsty úplně zkroucený.
  Teď, co je tady ten měsíc,
 • 00:12:51 tak ty prsty už jsou povolenější.
  Už i oči jsou otevřené.
 • 00:12:56 Občas ty oči
  se na vás jako podívají.
 • 00:13:02 Prostě skláním jim poklonu všem.
 • 00:13:11 Třeba lidi ve vigilním kómatu,
  aby cítili chuť něčeho,
 • 00:13:16 aby otevřeli pusu
  a naučili se polykat.
 • 00:13:19 Nebo mají kolem sebe fotografie
  nebo oblíbené předměty z domova.
 • 00:13:26 Ale to už je důležitý,
  aby ta rodina spolupracovala.
 • 00:13:30 Bazální stimulace vzdělává
  zdravotnické pracovníky v tom,
 • 00:13:34 jak tyto lidi správně
  při příjmu potravy polohovat,
 • 00:13:37 ale především
  je učí orofaciální stimulaci,
 • 00:13:41 kterou lze zpětně rozstimulovat
  hybnost orofaciálních svalů
 • 00:13:48 a polykacích svalů. A přejít
  postupně z výživy na sondě
 • 00:13:54 na potravu přijímanou ústy.
 • 00:14:00 Během toho týdne posledního
 • 00:14:02 zase začal tou pusou
  aktivovat, začal polykat.
 • 00:14:05 Takže teďka jsme se sestrama
  domlouvaly,
 • 00:14:08 že včera už měl polévku poprvé,
  že si to pěkně popolykal.
 • 00:14:11 Otevři tu pusu. Tak. Pojď!
  Pootevři pusu. Neboj se.
 • 00:14:15 -Šup!
  -A teď to musíš spolknout.
 • 00:14:18 -Polykej to pěkně, Honzi.
  -Požvýkej to hezky, co máme dobrýho
 • 00:14:23 To musíš spolknout.
 • 00:14:28 Ten jeho stav trvá
  od půlky loňského května.
 • 00:14:33 On prodělal
  pneumokokovou meningitidu.
 • 00:14:36 Ještě kdyby byla živá.
 • 00:14:39 Měl rád víno, měl rád
  černý čaj s mlékem a s medem.
 • 00:14:41 Takže všechno jsme to zkoušeli.
 • 00:14:44 Člověk,
  který se v bdělém kómatu nachází,
 • 00:14:48 spontánně dýchá, střídá se u něho
  částečně rytmus spánku a bdění,
 • 00:14:53 většinou leží s otevřenýma očima,
 • 00:14:55 ale nefixuje zrakem
  pohybující se předměty.
 • 00:14:59 Vyskytují se u něho pohyby končetin
 • 00:15:02 a není schopen
  verbálně komunikovat.
 • 00:15:05 Je ale schopen
  nonverbálními signály komunikovat
 • 00:15:08 a je schopen
  částečně vnímat své okolí
 • 00:15:12 a na něho také reagovat.
 • 00:15:15 Teď tu třeba máme dva pacienty,
 • 00:15:17 kteří jsou u nás
  ve vigilním kómatu.
 • 00:15:20 Jeden se dokonce probírá.
  A tam teda rodiny spolupracují.
 • 00:15:23 V jednom případě i maminka.
  Ti nanosili fotky,
 • 00:15:28 nanosili všechno, co jsme
  potřebovali. Pán měl rád whisky,
 • 00:15:32 tak nám donesli whisky.
  Takže vytíráme pusinku whiskou.
 • 00:15:36 Pacienti, kteří jsou v bazální
  stimulaci zahrnuti, mají nad sebou
 • 00:15:39 lísteček a je tam napsáno pro
  všechny, kteří k němu přistupují,
 • 00:15:43 jak ho mají oslovit,
  jestli mu mají tykat nebo vykat.
 • 00:15:46 A iniciální dotek je určený.
  Než začnete na něho mluvit,
 • 00:15:50 tak ho chytnete a řeknete třeba:
  Luky, budeme...
 • 00:15:53 Řeknete, co budete dělat.
  Budeme se umývat. Nebo se otočíme.
 • 00:15:59 Dělali jsme i nahrávku naši,
  že jsem nahrávala i synka,
 • 00:16:02 protože mu bylo půl roku,
  když se to stalo.
 • 00:16:05 Takže pro nás bylo jakoby zjistit,
  že existuje bazální stimulace,
 • 00:16:08 strašně pozitivní, protože člověk
  jak chodil na ty návštěvy
 • 00:16:11 a vlastně byl úplně bezmocný,
  nevěděl, co má dělat,
 • 00:16:14 tak mohl dělat aspoň něco.
 • 00:16:16 Po převozu sem teda je vidět
  podstatné zlepšení.
 • 00:16:19 Kdyby to bylo
  v každý nemocnici zavedený,
 • 00:16:23 tak by to bylo to nejlepší
  pro ty takhle nemohoucí lidi.
 • 00:16:27 co vůbec by mohlo být.
 • 00:16:30 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:16:33 Pan Benda se k nám dostal
  nějak v září toho roku,
 • 00:16:37 kdy měl ten úraz.
  Byl to pacient, který byl ležící,
 • 00:16:41 zcela nehybný. Byla umělá výživa
  do břicha tím pegem.
 • 00:16:46 Potom nekomunikoval
  a dýchání bylo zajišťováno kanylou.
 • 00:16:52 Takže to byla pacient, u kterého
  byla komplexní ošetřovatelská péče,
 • 00:16:55 vlastně nebyl schopen
  vůbec sám se o sebe postarat.
 • 00:16:59 To bylo ve středu 16.června 2010.
 • 00:17:03 Prostě spadl jsem
  ze čtyřapůlmetrové výšky
 • 00:17:07 přímo na hlavu. Kolmo na hlavu.
  A tím pádem bylo to zranění.
 • 00:17:12 Já jsem prostě slyšel,
  jak na mě sestřičky mluví,
 • 00:17:17 jak mě hladí.
  Všechno jako jsem cítil.
 • 00:17:23 On jak závodil jako železný muž,
  tak on jedl během těch závodů
 • 00:17:26 ananas. On měl upravenou stravu,
  protože během těch závodů
 • 00:17:30 nemohl jíst kdeco.
  A to byl ten ananas, přesnídávky.
 • 00:17:33 To byly reakce.
 • 00:17:35 To byly ty jeho začátky.
  A pak během krátké doby
 • 00:17:38 začal sám jíst. -Závodní strava,
  jak říká paní ředitelka.
 • 00:17:42 -Pamatujete si?
  -Jídla jo. Jídla si pamatuju.
 • 00:17:47 A já si pamatuju,
  že když sem jezdil
 • 00:17:52 brácha s těma synovcema,
  tak mě masírovali.
 • 00:17:54 Reagoval na všechno.
  Jak na prvky bazální stimulace,
 • 00:17:57 tak i na mě jako fyzioterapeuta.
  Brzo jsme ho začali posazovat
 • 00:18:01 do relaxačního křesla,
  posazovali jsme ho.
 • 00:18:05 Pak jsme zkoušeli
  v dalším stadiu i stoupání,
 • 00:18:08 což bylo vlastně maximum
  naší rehabilitace a snahy.
 • 00:18:11 Koncept bazální stimulace
  vychází také z úcty k člověku,
 • 00:18:14 z úcty k jeho životní periodě.
 • 00:18:18 Z úcty k jeho situaci, ve které
  se teď momentálně v životě nachází.
 • 00:18:23 Bazální stimulace
  respektuje ty lidi plně.
 • 00:18:27 S jejich deficity,
  s tím, co prožívají,
 • 00:18:29 v jaké situaci se nacházejí,
  a snaží se jim
 • 00:18:32 v co největší míře
  tu situaci ulehčit.
 • 00:18:37 Ještě odpoledne půjdeme s maminkou.
 • 00:18:43 Náš domov je určen pro obyvatele,
  kteří již potřebují naši pomoc.
 • 00:18:50 I naše poslání mluví o tom,
  že chceme pomoct lidem na konci
 • 00:18:53 jejich života, na podzim
  jejich života. Snažíme se rozumět
 • 00:18:56 jejich potřebám a nejen k tomu nám
  pomáhá koncept bazální stimulace.
 • 00:19:05 Ten dotyk nám dal ohromnou možnost
  jakoby se k tomu člověku přiblížit,
 • 00:19:12 nabídnout mu něco příjemného,
  něco, na co je zvyklej.
 • 00:19:15 A tím vlastně
  se ta péče hodně zkvalitnila.
 • 00:19:20 Já vám teď umyju obličej.
  Umyjeme se, jo?
 • 00:19:24 Děláme
  asistovanou činnost obličeje.
 • 00:19:27 Pak děláme různé
  zklidňující masáže, povzbuzující.
 • 00:19:33 Obyvatelé se nelekají,
  hlavně jsou klidnější.
 • 00:19:41 To znamená: Nevstupovat! Za dveřma
  probíhá bazální stimulace.
 • 00:19:45 Takže my jako uklízečky
  tam nesmíme vůbec chodit,
 • 00:19:48 aby ti lidi
  s těmi zaměstnanci měli na to klid.
 • 00:19:55 U umírajících
  má koncept velký význam.
 • 00:19:58 Umožňují těm,
  kteří umírající doprovází,
 • 00:20:01 důstojně a především humánně
  a pro tělo komfortně
 • 00:20:06 doprovázet umírající
  na jejich poslední cestě.
 • 00:20:10 Ten tělesný komfort umožňují
  především prvky polohování,
 • 00:20:14 masáže stimulující dýchání,
  zklidňujících koupelí,
 • 00:20:18 ale také orální stimulace.
  Nachází obrovské uplatnění.
 • 00:20:26 Nám to přináší celkově
  zvětšení rozsahu hybnosti
 • 00:20:31 u těch obyvatel.
 • 00:20:33 Naši obyvatelé mají minimálně
  třeba nějaké dekubity
 • 00:20:36 a proleženiny, ale jsou klidní.
 • 00:20:41 Jsou zvyklí na ten přístup,
  na tu péči.
 • 00:20:44 Doufám, že jsou tady i spokojeni.
 • 00:20:47 Dobrý den, pane Kuníku.
  Vedu vám návštěvu.
 • 00:20:50 Když si představíte,
  že obyvatel leží celý den v lůžku,
 • 00:20:54 i když se mu snažíme poskytnout
  všechny možné stimuly,
 • 00:20:57 ten přístup,
  tak stejně hodně času jenom leží
 • 00:21:00 a má možnost koukat
  do stropu nebo na ty stěny.
 • 00:21:04 A ten strop nejčastěji bývá
  úplně bílý, holý.
 • 00:21:07 Proto nás napadlo, že bychom
  začali aplikovat ty stropní obrazy.
 • 00:21:11 Co je tam nahoře?
 • 00:21:13 Jsou tam červený takový
  krásný ty... Tady nahoře.
 • 00:21:22 Elektronický helper je systém,
  který lze otevřít
 • 00:21:25 buď z osobního počítače
  nebo taky s pomocí mobilu,
 • 00:21:28 který má každý zaměstnanec u sebe,
 • 00:21:31 a může si tak najít
  potřebné informace.
 • 00:21:34 Ukážeme vám,
  jak dříve byla připravována strava.
 • 00:21:38 Byla mixovaná příloha,
  maso a omáčka dohromady.
 • 00:21:42 Takže to si představíte,
  jak to mohlo vypadat.
 • 00:21:45 Byla to jedna taková hmota,
  která nevoněla
 • 00:21:49 a vypadala strašně.
 • 00:21:52 Když jsme si uvědomili,
  že vlastně i ti lidé,
 • 00:21:55 kteří jsou nekomunikující, ležící
 • 00:21:59 a kteří špatně polykají tu stravu,
  tak mají nárok na to,
 • 00:22:04 aby všechny ty chutě
  si taky vychutnali.
 • 00:22:07 Takže jsme začali
  připravovat jakoby mix -
 • 00:22:10 maso zvlášť,
  příloha zvlášť a omáčka zvlášť.
 • 00:22:14 Před nedávnem jsme instalovali
  vizuálně orientační mosty.
 • 00:22:17 Ty slouží pro zachování orientace
  obyvatel tady v suterénu.
 • 00:22:23 Piktogramy by měly asociovat,
  kam se obyvatelé chtějí dostat.
 • 00:22:27 A šipky jim ukazují směr,
  kterým se chtějí vydat.
 • 00:22:31 Člověk, který orientovaný není,
  tak se sám bez naší pomoci
 • 00:22:35 dostane z pokoje na jídelnu.
  Tam se naobědvá
 • 00:22:41 a potom se sám
  zase dostane nazpátek.
 • 00:22:45 Jsme schopni některé obyvatele
  jakoby zreaktivizovat,
 • 00:22:49 že znovu začnou
  třeba tu stravu přijímat sami.
 • 00:22:57 Paní neudržela lžíci.
  Hodně se jí ruka třásla.
 • 00:23:02 Ale probíhaly pravidelně
  nácviky při obědu.
 • 00:23:05 My jsme se tady střídali,
  takže jsme to zkoušeli,
 • 00:23:08 a tady máme krásný výsledek.
  Že jo, paní Roitová? -Jo.
 • 00:23:16 To děláme hlavně obyvatelům, kteří
  mají výraznou poruchu vnímání
 • 00:23:20 a prostoru. takže jakoby
  vestibulární stimulaci.
 • 00:23:24 Tam, kde jsme zjistili, že to
  obyvatelům dělá fakt dobře,
 • 00:23:27 že jsou v té houpačce spokojení,
  že se zklidní a přestanou křičet.
 • 00:23:31 Moc se mi tu líbí.
  Já jsem tady spokojená.
 • 00:23:34 Opravdu spokojená a šťastná.
 • 00:23:38 Cílem nás všech
  v sociálních službách
 • 00:23:42 by měl být spokojený obyvatel.
  Obyvatel na prvním místě.
 • 00:23:47 A tento koncept nám pomáhá
  se k němu dostat blíž.
 • 00:23:51 Porozumět jeho potřebám,
 • 00:23:53 když on sám
  si o ně říct třeba nemůže.
 • 00:23:58 Cílem toho konceptu
  není jenom stimulující péče
 • 00:24:02 a skrze ucelené
  rehabilitační programy stimulovat
 • 00:24:08 rozvoj jednotlivých funkcí
  centrálního nervového systému,
 • 00:24:11 ale také podporovat
  emoční vývoj člověka.
 • 00:24:16 Saturovat jeho duševní potřeby.
 • 00:24:18 V bazální stimulaci
  jde především o to,
 • 00:24:22 aby ten člověk měl saturován
  pocit jistoty a bezpečí,
 • 00:24:27 protože se přeci jenom
  nenachází v domácím prostředí,
 • 00:24:30 nachází se v zařízení,
  které poskytuje péči.
 • 00:24:33 A ten pocit jistoty a bezpečí
  je důležitý pro každého,
 • 00:24:37 má co do činění
  a ovlivňuje potom léčebný proces.
 • 00:24:42 Pokrok v zavádění konceptu bazální
  stimulace v naší republice
 • 00:24:46 za těch posledních 11 let
  se domnívám, že je obrovský.
 • 00:24:50 Nejenom že v současné době
 • 00:24:52 je celkem 212 proškolených zařízení
  v České republice,
 • 00:24:56 z toho je téměř
  60 certifikovaných pracovišť,
 • 00:25:00 ale Ministerstvo zdravotnictví
  akreditovalo
 • 00:25:04 vzdělávací program
  bazální stimulace
 • 00:25:07 pro zdravotní sestry,
  fyzioterapeuty, ergoterapeuty,
 • 00:25:09 ale také
  klinické logopedy a psychology.
 • 00:25:13 A také byl tento program
  akreditován Ministerstvem práce
 • 00:25:16 a sociálních věcí pro pracovníky
  v sociálních službách.
 • 00:25:19 A Ministerstvo školství ho
  akreditovalo pro speciální pedagogy
 • 00:25:23 Největším takovým vyvrcholením bude
  v roce 2013 mezinárodní kongres,
 • 00:25:30 který pořádá Mezinárodní
  asociace bazální stimulace.
 • 00:25:33 Ten se pořádá každým rokem
  v jiné zemi Evropy
 • 00:25:36 a v roce 2013 bude tento kongres
  hostit poprvé Česká republika,
 • 00:25:42 hlavní město Praha.
  A záštitu nad tímto kongresem
 • 00:25:46 přijal také
  český ministr zdravotnictví
 • 00:25:49 a ministryně
  práce a sociálních věcí.
 • 00:26:04 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2013

Související